ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tired

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tired*, -tired-

tired ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tired (adj.) เหน็ดเหนื่อย See also: ล้า, เหนื่อย, อิดโรย, อ่อนเพลีย Syn. exhausted, weary Ops. active, strenuous
tired (adj.) น่าเบื่อ See also: ไม่น่าสนใจ, ซ้ำซาก, จำเจ Syn. boring, dull Ops. interesting
tired of (adj.) เหนื่อย Syn. fatigued
tired out (adj.) เหน็ดเหนื่อย See also: หมดเรี่ยวแรง, เพลีย, อ่อนแรง, อ่อนล้า, อ่อนระโหย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, เหนื่อย Syn. fatigued, spent
tiredly (adv.) อย่างเหน็ดเหนื่อย See also: อย่างเหนื่อยอ่อน Syn. exhaustedly
tiredness (n.) ความเหน็ดเหนื่อย See also: ความเหนื่อย, ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยล้า Syn. fatigue, weariness
English-Thai: HOPE Dictionary
tired(ไท'เออด) adj. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อ่อนเพลีย,เบื่อหน่าย,รำคาญ,จืดชืด,มียางออก,มีแถบโลหะหุ้มล้อรถ., Syn. fatigued,weary,enervated
English-Thai: Nontri Dictionary
tired(adj) เหนื่อย,เมื่อย,เบื่อ,อ่อนเพลีย,ล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าระอา (v.) be tired of See also: be fed up with, be boring, be annoying, be tiresome Syn. น่าอิดหนาระอาใจ, น่าเบื่อ, น่ารำคาญ Ops. สนุกสนาน
น่าอิดหนาระอาใจ (v.) be tired of See also: be fed up with, be boring, be annoying, be tiresome Syn. น่าเบื่อ, น่ารำคาญ Ops. สนุกสนาน
เบื่อชีวิต (v.) be tired of life See also: be tired of living, be dejected, be bored with life Syn. เบื่อหน่ายชีวิต
เบื่อหน่ายชีวิต (v.) be tired of life See also: be tired of living, be dejected, be bored with life
เมื่อยปาก (v.) be tired of speaking See also: be fatigue, be exhausted, be worn-out
เหนื่อยอ่อน (v.) be tired (and feel weak) See also: be weary, be fatigued Syn. อ่อนเพลีย Ops. กระปรี้กระเปร่า
เหนื่อยอ่อน (v.) be tired (and feel weak) See also: be weary, be fatigued Syn. อ่อนเพลีย Ops. กระปรี้กระเปร่า
กะปลกกะเปลี้ย (adj.) tired See also: exhausted Syn. อ่อนเพลีย, อ่อนเปลี้ย, ไม่มีแรง Ops. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง
ท้อแท้ (v.) tired See also: weary, down hearted, downcast, feel dejected Syn. อ่อนเปลี้ย, เพลียใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง
มืออ่อนตีนอ่อน (v.) tired See also: exhaust, weary, wear out, fag Syn. หมดแรง, หมดกำลัง
ย่อย่น (v.) tired See also: discourage, dispirit, deject, prostrate Syn. ย่นย่อ, ท้อถอย, ท้อ Ops. สู้
สิ้นหวัง (v.) tired See also: weary, down hearted, downcast, feel dejected Syn. อ่อนเปลี้ย, เพลียใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หมดหวัง
หมดกำลัง (v.) tired See also: exhaust, weary, wear out, fag Syn. หมดแรง
หมดหวัง (v.) tired See also: weary, down hearted, downcast, feel dejected Syn. อ่อนเปลี้ย, เพลียใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง
หมดแรง (v.) tired See also: exhaust, weary, wear out, fag Syn. หมดกำลัง
อิดโรย (adj.) tired See also: weary, exhausted Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย
ตับแลบ (adv.) tiredly See also: wearily Syn. เหนื่อยหอบ
ความอ่อนล้า (n.) tiredness See also: exhaustion, wearifulness Syn. ความอ่อนเพลีย, ความเหนื่อยอ่อน, ความเหน็ดเหนื่อย
ความเหน็ดเหนื่อย (n.) tiredness See also: exhaustion, wearifulness
ความเหนื่อย (n.) tiredness See also: exhaustion, wearifulness Syn. ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยอ่อน, ความเหน็ดเหนื่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am always tired after workฉันเหน็ดเหนื่อยเสมอหลังเลิกงาน
I never tired of themฉันไม่เคยเบื่อมันเลย ทำไมเธอถึงจะเบื่อล่ะ
I'm tired of your lecturingฉันเบื่อหน่ายกับคำสั่งสอนของคุณ
I'm tired of waiting for you to tell me I am readyฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรอคอยให้คุณบอกกับฉันว่าฉันพร้อมแล้ว
He thinks that I am too tired to workเขาคิดว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าจะทำงานได้
Don't you ever get tired of working?คุณไม่เคยเบื่อกับการทำงานเลยหรือ?
I am a little bit tired after a long journeyฉันเหนื่อยนิดหน่อยหลังการเดินทางยาวนาน
I'm tired of my wife's unceasing complaintsฉันเหนื่อยหน่ายกับการบ่นไม่มีหยุดของภรรยา
Because I was too tired and fell asleepเพราะว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินและก็ผล็อยหลับไป
I'm tired and you'd better start back homeฉันเหนื่อยและคุณก็ควรจะกลับบ้านไปได้แล้ว
He thinks that I am too tired to workเขาคิดว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าที่จะทำงาน
I was getting tired of waiting!ฉันเหนื่อยที่ต้องคอยแล้ว
I'm tired of my life alreadyฉันเหนื่อยหน่ายกับชีวิตแล้ว
Tired of people calling us losersเหนื่อยหน่ายกับผู้คนที่เรียกเราว่าผู้แพ้
Let's take a break, you look tiredหยุดพักกันเถอะ คุณดูเหนื่อยแล้ว
He retired at the end of last yearเขาเกษียณปลายปีที่แล้ว
I am tiredฉันเหนื่อย และคุณก็สร้างปัญญาจากสิ่งที่ไม่ใช่ปัญหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sick and tired of facts. You can twist 'em any way you like.ฉันป่วยและเหนื่อยของข้อเท็จจริง คุณสามารถบิด 'em แบบที่คุณต้องการใด ๆ
Sometimes he would be so tired that he could not remember the prayer.บางครั้งเขาจะเหนื่อยมาก ว่าเขาจำไม่ได้ว่าการสวดมนต์
The fish was circling slowly, and the old man was wet with sweat... ... and tired deep into his bones.ปลาที่ได้รับการโคจรรอบช้า และชายชราก็เปียกด้วยเหงื่อ และเหนื่อยลึกเข้าไปในกระดูก ของเขา
Let's call it a night. Okay. I'm tired too.{\cHFFFFFF}ขอเรียกว่าคืน ถูก ฉันเหนื่อยเกินไป
He's tired and wants to clean up.He's tired and wants to clean up.
"... sick and tired of love...♪ เบื่อหน่ายในความรัก ♪
"Tired, tired of being admired...♪ ระอา ระอาที่โดนชื่นชม ♪
"... tired of love uninspired.♪ เบื่อรักแบบแกน ๆ ♪
"I'm tired. Tired of playing the game.♪ ฉันเบื่อ เบื่อที่จะเล่นเกมส์ ♪
"Sick and tired of love. Give her a break.♪ เบื่อหน่ายในความรัก ♪ ♪ ให้เธอได้พักบ้าง ♪
I'm tired and I want to go to bedพื่เหนี่อยเเละอยากนอน
I'm tired of all the talk that I may be dead, or that I never was at all.ผมเบื่อกับการที่คนพูดกันว่า ผมตาย ผมไม่มีตัวตน

tired ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避其锐气击其惰归[bì qí ruì qì jī qí duò guī, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄛˋ ㄍㄨㄟ, 避其锐气击其惰归 / 避其銳氣擊其惰歸] avoid the enemy when he is fresh and strike him when he is tired and withdraws
腻烦[nì fán, ㄋㄧˋ ㄈㄢˊ, 腻烦 / 膩煩] bored; to be fed up with; sick and tired of sth
厌倦[yàn juàn, ㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, 厌倦 / 厭倦] dreary; to tired of; to be weary of
[lěi, ㄌㄟˇ, 儽] lazy; tired out, worn fatigued
[nì, ㄋㄧˋ, 腻 / 膩] greasy; tired of
疲软[pí ruǎn, ㄆㄧˊ ㄖㄨㄢˇ, 疲软 / 疲軟] tired and feeble
腻味[nì wei, ㄋㄧˋ ㄨㄟ˙, 腻味 / 膩味] tired of sth; fed up with
疲惫[pí bèi, ㄆㄧˊ ㄅㄟˋ, 疲惫 / 疲憊] beaten; exhausted; tired
[gù, ㄍㄨˋ, 凅] dried up; dry; exhausted, tired
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, 名誉 / 名譽] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor)
西装革履[xī zhuāng gé lǚ, ㄒㄧ ㄓㄨㄤ ㄍㄜˊ ㄌㄩˇ, 西装革履 / 西裝革履] got up in Western dress; impeccably attired
[lèi, ㄌㄟˋ, 累] implicate; tired
[fá, ㄈㄚˊ, 乏] short of; tired
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, 倦] tired
疲乏[pí fá, ㄆㄧˊ ㄈㄚˊ, 疲乏] tired; weary
疲倦[pí juàn, ㄆㄧˊ ㄐㄩㄢˋ, 疲倦] tire; tired
[xīn, ㄒㄧㄣ, 辛] tired; eighth of 10 heavenly trunks 十天干; eighth in order; letter "H" or roman "VIII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; octa
[tái, ㄊㄞˊ, 骀 / 駘] tired; worn out horse
[nié, ㄋㄧㄝˊ, 苶] weary; tired
半死[bàn sǐ, ㄅㄢˋ ㄙˇ, 半死] half dead (of torment, hunger, tiredness etc); (tired) to death; (terrified) out of one's wits; (beaten) to within an inch of one's life; (knock) the daylights out of sb

tired ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
倦み疲れる[うみつかれる, umitsukareru] (v1) to grow weary; to get tired of
倦む;厭む[あぐむ;うむ(倦む), agumu ; umu ( umu )] (v5m,vi) to get tired of (doing); to lose interest in
力が入る[ちからがはいる, chikaragahairu] (exp,v5r) (1) (See 力を入れる) to be filled with strength; to be filled with effort; to be under strain; to be under pressure; (2) to be enthusiastic about; (3) be tired (in sumo, ironic)
待ちわびる;待ち侘びる;待ち詫びる;待ち佗びる(iK)[まちわびる, machiwabiru] (v1,vt) to be tired of waiting; to wait impatiently
心が疲れる[しんがつかれる, shingatsukareru] (exp,v1) to be mentally fatigued; to tired to the bone
懲り懲り[こりごり, korigori] (adj-na,n,vs) bitter experience; learning from a bad experience; having had enough (of something unpleasant); having had a bellyful; being sick and tired (of something); being fed up
飽きる(P);厭きる;倦きる;倦る(io)[あきる, akiru] (v1,vi) to get tired of; to lose interest in; to have enough; (P)
鼻につく;鼻に付く[はなにつく, hananitsuku] (exp,v5k) (1) to be cloying; to be sick and tired with; to be disgusted with; to get up someone's nose; (2) to stink
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P)
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P)
しんどい[, shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P)
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance
へとへと[, hetoheto] (adj-na,n,adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P)
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor
一代年寄;一代年寄り[いちだいとしより, ichidaitoshiyori] (n) special sumo coaching stock awarded to retired grand champion
古手[ふるて, furute] (n,adj-no) disused article; ex-soldier; retired official
待期者[たいきしゃ, taikisha] (n) deferred pensioner; retired person who is not yet old enough to receive their pension
憔悴[しょうすい, shousui] (n,vs) (1) emaciation; haggardness; wasting away; (2) exhaustion; tiredness
準年寄り;準年寄[じゅんとしより, juntoshiyori] (n) temporary sumo coaching status for retired wrestler
疲れる[つかれる, tsukareru] (v1,vi) (1) to get tired; to tire; (2) to be worn out (e.g. of well used objects); (3) (arch) to starve; (P)
草臥れる[くたびれる, kutabireru] (v1,vi) to get tired; to wear out; (P)
西の丸[にしのまる, nishinomaru] (n) (See 江戸城) western citadel; west wing of the Edo castle (where the heir apparent or retired shogun would live)
足が重い[あしがおもい, ashigaomoi] (exp) one's legs being leaden (through tiredness, etc.)
遁世生活[とんせいせいかつ, tonseiseikatsu] (n) (living) retired (in seclusion) (from the world)

tired ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อชีวิต[v. exp.] (beūa chīwit) EN: be tired of life ; be fed up with life FR: en avoir marre de la vie ; être fatigué de vivre
เบื่อหน่าย[v. exp.] (beūa nāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore FR: être dégoûté ; en avoir marre
เบื่อระอา[v. exp.] (beūa ra-ā) EN: be sick and tired FR:
เอือม[adj.] (eūam) EN: fed up ; bored ; tired of FR: fatigué de
อิด[v.] (it) EN: be tired ; be fatigued ; be exhausted FR:
อิด[adj.] (it) EN: tired ; sick of FR: faible ; fatigué
อิดโรย[v.] (itrøi) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded FR: être fatigué
อิดโรย[adj.] (itrøi) EN: tired ; weary ; exhausted ; fatigued ; drained ; worn out FR: courbatu ; courbaturé ; las ; défait
กะปลกกะเปลี้ย[adj.] (kaplokkaplī) EN: tired ; feeble ; weary ; exhausted FR: fatigué
คร้าน[v.] (khrān) EN: be fed up with ; be apathetic ; be tired of doing sth FR: être las (de)
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent FR:
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: tired out ; exhausted ; weary ; dispirited ; sick FR: déprimé ; abattu ; découragé ; las (litt.)
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired FR:
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: dispirited ; weary ; tired FR:
ละเหี่ยใจ[v. exp.] (lahīa jai) EN: feel disheartened ; feel discouraged ; feel weary ; feel tired FR:
ไม่มีแรง[v. exp.] (mai mī raēn) EN: burn oneself out ; burn someone out ; burn out ; become extremely tired FR: n'avoir aucune force ; être très affaibli
เมื่อย[v.] (meūay) EN: be tired out ; be exhausted ; feel stiff ; be tired FR: être courbatu ; être courbaturé ; être exténué ; être brisé de fatigue ; être moulu (fam.)
เมื่อยปาก[v.] (meūaypāk) EN: be tired of speaking FR:
มืออ่อนตีนอ่อน[adj.] (meū-øn tīn-) EN: tired FR:
มีเหนื่อยเล็กน้อย[adj.] (mī neūay le) EN: a bit tired FR:
หน่าย[v.] (nāi) EN: be tired of ; be sick of ; be fed up ; be bored with ; have had enough of FR: en avoir assez de ; être fatigué de ; être malade de ; être lassé ; être dégoûté
เหน็ด[v.] (net) EN: be tired ; be fatigued ; be weak FR:
เหน็ดเหนื่อย[adj.] (netneūay) EN: tired ; exhausted FR: exténué ; fourbu
เหนื่อย[v.] (neūay) EN: be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted ; be weary FR: être fatigué ; être apathique ; être las ; être usé
เหนื่อย[adj.] (neūay) EN: tired ; exhausted FR: fatigué ; las
เหนื่อย[adj.] (neūay) EN: bored ; fed up ; tired (o) FR: fatigué (de) ; las (de) ; exaspéré
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
เหนื่อยล้า[v.] (neūay-lā) EN: be weary ; be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted FR: être fatigué
เหนื่อยมาก[adj.] (neūay māk) EN: exhausted ; dog-tired ; very tired ; extremely tired FR: très fatigué ; épuisé ; claqué ; crevé ; sur les genoux
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of FR: être fatigué de ; en avoir assez de
เหนื่อยอ่อน[v. exp.] (neūay øn) EN: be tired (and feel weak) ; be weary ; be fatigued FR: être faible
เหนื่อยสุดกำลัง[X] (neūay sut k) EN: exhausted ; very tired FR: très fatigué, épuisé (santé)
เหนื่อยยาก[v. exp.] (neūay yāk) EN: be troubled ; get tired ; be exhausted FR:
อ่อนแอ[adj.] (øn-aē) EN: weak ; feeble ; tired ; flabby ; weary ; vulnerable ; decrepit FR: faible ; fragile ; frêle ; vulnérable ; flasque
อ่อนใจ[v.] (ønjai) EN: fatigue ; feel tired ; feel exhausted ; feel weary ; feel weak ; feel utterly weary FR:
อ่อนเพลีย[v.] (ønphlīa) EN: be tired ; be exhausted ; be listless ; be weak ; be fatigued FR:
อ่อนเพลีย[adj.] (ønphlīa) EN: weak ; spent ; worn out ; pooped ; tired out ; debilated FR: affaibli ; faible ; diminué ; prostré ; abattu
อ่อนเปลี้ย[v.] (ønplīa) EN: be exhausted ; be tired ; be listless ; be weak ; be fatigued ; be knackered FR:

tired ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
müde {adj} | müder | am müdestentired | more tired | most tired
überdrüssig {adj} | überdrüssiger | eine Sache überdrüssig seintired of | more tired of | to be tired of sth.
Ruhestand {m} | vorgezogener Ruhestand | im Ruhestand | bei Eintritt in den Ruhestandretirement | early retirement | retired | upon retirement
lebensmüde {adj}tired of life; weary of life; world-weary
todmüde; sterbensmüde {adj}tired to death

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tired
Back to top