ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tour*, -tour-

tour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tour (n.) การท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่างๆ Syn. trip, voyage, travel
tour (n.) เกมการแข่งขันที่แข่งต่อเนื่องกันโดยทีมเดียว
tour (n.) ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
tour (vt.) ท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่างๆ
tour (vi.) ท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่างๆ
tour de force (n.) งานใช้ความสามารถ Syn. accomplishment, attainment
touring (n.) การท่องเที่ยว Syn. journeying, vocationing
touring (adj.) เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
touring car (n.) รถขนาดใหญ่ที่เหมาะกับการเดินทาง
tourism (n.) การท่องเที่ยว
tourism (n.) ธุรกิจท่องเที่ยว
tourist (n.) นักท่องเที่ยว See also: นักเดินทาง
tourist car (n.) รถแท็กซี่ See also: รถรับจ้างไม่ประจำทาง Syn. taxi cab, hack, nighthawk, automobile
tourist centre (n.) สถานที่พักตากอากาศ See also: สถานที่พักผ่อน, รีสอร์ต Syn. spot
tournament (n.) การแข่งขัน
tourney (n.) การแข่งขัน
tourniquet (n.) เครื่องห้ามเลือด See also: สายรัดห้ามเลือด
English-Thai: HOPE Dictionary
tour(ทัวร์) vi.,vt.,n. (การ) ท่องเที่ยว,ทัศนาจร,ดูงาน,เตร็ดเตร่,ตระเวน., See also: tourer n., Syn. visit
touring(ทัว'ริง) n. การท่องเที่ยว. adj. เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
tourism(ทัว'ริสซึม) n. การท่องเที่ยว,กิจการท่องเที่ยว,อาชีพรับรองการท่องเที่ยว
tourist(ทัว'ริสทฺ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ผู้ดูงาน,ชั้นโดยสารที่สองของเครื่องบินหรือเรือ.
tournament(ทัว'นะเมินทฺ) n. การแข่งขัน,การแข่งขันชิงชนะเลิศ
tourney(เทอร์'นี) n. การแข่งขัน,การแข่งขันชิงชนะเลิศ. vi. แข่งขันชิงชนะเลิศ, Syn. tournament
tourniquet(เทอร์'นะคิท) n. เครื่องห้ามโลหิต,สายรัดห้ามโลหิต
English-Thai: Nontri Dictionary
tour(n) การท่องเที่ยว,การทัศนาจร,การเตร็ดเตร่,การตระเวน
tourist(n) นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
tournament(n) การแข่งขัน,การประลองยุทธ์
tourney(n) การแข่งขัน
tourniquet(n) การขันชะเนาะ,เครื่องห้ามเลือด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tour de forceพลังฝีมือ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tourist floaterกรมธรรม์ลอยตัวของผู้เดินทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tourniquetสายรัด (ห้ามเลือด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tour bus linesการเดินรถท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Tourismอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Tourist camps, hostels, etc.สถานที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Tournament fishingการแข่งขันจับปลา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดูงานต่างประเทศ (n.) going abroad on a tour of investigation See also: making a tour of inspection, visiting
ตรวจการ (v.) go on a tour of inspection See also: inspect
ตรวจราชการ (v.) go on a tour of inspection Syn. ตรวจงาน
การท่อง (n.) tour See also: travelling, voyage, journey, trip Syn. การเที่ยว, การเดินทาง
การเดินทาง (n.) tour See also: sight-seeing tour Syn. การท่องเที่ยว
การเดินทาง (n.) tour See also: travelling, voyage, journey, trip Syn. การเที่ยว
การเที่ยว (n.) tour See also: travelling, voyage, journey, trip Syn. การเดินทาง
การเที่ยวเตร่ (n.) tour See also: travel, trip, wandering, rove, ramble
ท่องเที่ยว (v.) tour See also: travel, go sightseeing Syn. ทัศนาจร, เที่ยว, ประพาส
ทัวร์ (n.) tour See also: sight-seeing tour Syn. การท่องเที่ยว, การเดินทาง
ทัศนาจร (v.) tour See also: sightseeing, go sightseeing, go touring, travel, journey Syn. ท่องเที่ยว, ประพาส
ประพาส (v.) tour See also: make a trip, visit, go aboard, travel Syn. ท่องเที่ยว, เดินทาง, ทัศนาจร, สัญจร, เที่ยว
คณะทัวร์ (n.) tour group
ผู้นำทัวร์ (n.) tour leader
หัวหน้าทัวร์ (n.) tour leader Syn. ผู้นำทัวร์
ที่เที่ยว (n.) touring place See also: place to tour, tourist attraction
การท่องเที่ยว (n.) tourism
ธุรกิจการท่องเที่ยว (n.) tourism
ธุรกิจท่องเที่ยว (n.) tourism Syn. ธุรกิจการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว (n.) tourist See also: traveler Syn. นักเที่ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are planning a tour to Italy this summerพวกเรากำลังวางแผนไปเที่ยวอิตาลีกันหน้าร้อนนี้
This is a pretty popular tourist placeนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาก
She guided the tourists around the castleเธอนำนักท่องเที่ยวชมรอบๆ ปราสาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got on this tour bus run by this guy, Tommy Chen.ผมขึ้นไปบนรถทัวร์ ไปกับทอมมี่ เชน
"I'm a tour stylist." Thank you.ผมเป็นศิลปินการท่องเที่ยว" ขอบคุณครับ
Well, I was gonna give you guys a tour of the store.ดีที่ผมจะให้พวกคุณทัวร์ของร้านค้า
No, that he was on tour with them.ไม่ใช่ เขาไปร่วมทัวร์ด้วย
I don't need another boring sermon from some frustrated glorified tour guide.ไม่อยากจะให้ไกด์ทัวร์ชื่อดัง ประสาทเสียมาเทศนาหรอกนะ
How'd you like to go on tour with me ?คุณไปทัวร์กับผมมั้ยล่ะ
Boots from the 'Wasted' tour and a cheap 'Twisted' jacket.รองเท้าจากร้านเร่ของเก่า กับแจ็กเก็ตยับๆ ราคาถูก
I thought you were off on tour playing in London, Paris, New York, Chicago.ฉันนึกว่านายไปออกทัวร์แสดงที่ลอนดอน ปารีส นิวยอร์ค ชิคาโกน่ะเนี่ย
She's gone on a European tour of Cabaret.เธอไปทัวร์เต้นคาบาเรต์ที่ยุโรปแล้วล่ะ
Well, I booked this job... A European tour of Cabaret.ฉันมีงาน ไปทัวร์คาบาเรต์ที่ยุโรป
Air Tour helicopter, you are in controlled airspace.เฮลิคอปเตอร์ท่องเที่ยว. คุณกำลังอยู่ในบริเวณควบคุม.
I went once on a tour of the finest single malt distillery in the world.ฉันเคยไปครั้งนึงกับพวกทัวร์ ที่โรงกลั่น เหล้าที่เยี่ยมที่สุดในโลก

tour ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旅行团[lǚ xíng tuán, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄨㄢˊ, 旅行团 / 旅行團] tour group
分明[fēn míng, ㄈㄣ ㄇㄧㄥˊ, 分明] clearly demarcated; sharply contoured
竞技[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 竞技 / 競技] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament
巡视[xún shì, ㄒㄩㄣˊ ㄕˋ, 巡视 / 巡視] go on an inspection tour
猫儿山[Māo ér shān, ㄇㄠ ㄦˊ ㄕㄢ, 猫儿山 / 貓兒山] Kitten mountain, Guanxi, tourist destination near Guilin
武侯祠[wǔ hóu cí, ˇ ㄏㄡˊ ㄘˊ, 武侯祠] memorial hall to Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (many of them in different town); refers to tourist attraction in Chengdu 成都
屈原纪念馆[Qū Yuán jì niàn guǎn, ㄑㄩ ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 屈原纪念馆 / 屈原紀念館] Qu Yuan memorial hall in Zigui County 秭歸縣|秭归县, Hubei, built in 1982 and a major tourist attraction since then
资源[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, 资源 / 資源] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism)
循环赛[xún huán sài, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄙㄞˋ, 循环赛 / 循環賽] round-robin tournament
巡回演出[xún huí yǎn chū, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄧㄢˇ ㄔㄨ, 巡回演出] theatrical tour; series of performance by a visiting troupe
周游[zhōu yóu, ㄓㄡ ㄧㄡˊ, 周游 / 周遊] tour; to travel around
图尔[Tú ěr, ㄊㄨˊ ㄦˇ, 图尔 / 圖爾] Tours (city in France)
旅游业[lǚ yóu yè, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄧㄝˋ, 旅游业 / 旅遊業] tourism industry
旅游的[lǚ yóu dì, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ, 旅游的 / 旅遊的] tourist area
旅游者[lǚ yóu zhě, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄓㄜˇ, 旅游者 / 旅遊者] tourist; traveler; visitor
碧玺[bì xǐ, ㄅㄧˋ ㄒㄧˇ, 碧玺 / 碧璽] tourmaline
观光区[guān guāng qū, ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄤ ㄑㄩ, 观光区 / 觀光區] tourist region; sight-seeing area
观光客[guān guāng kè, ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄤ ㄎㄜˋ, 观光客 / 觀光客] tourist
游览区[yóu lǎn qū, ㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄑㄩ, 游览区 / 遊覽區] tourist regions; sight-seeing area
马上比武[mǎ shàng bǐ wǔ, ㄇㄚˇ ㄕㄤˋ ㄅㄧˇ ˇ, 马上比武 / 馬上比武] tournament (contest in western chivalry); jousting
旅客[lǚ kè, ㄌㄩˇ ㄎㄜˋ, 旅客] traveler; tourist
游客[yóu kè, ㄧㄡˊ ㄎㄜˋ, 游客 / 遊客] traveler; tourist
旅游[lǚ yóu, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ, 旅游 / 旅遊] trip; journey; tourism; travel; tour
[shòu, ㄕㄡˋ, 狩] to hunt; to go hunting (as winter sport in former times); hunting dog; imperial tour

tour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
オプショナルツアー[, opushonarutsua-] (n) optional tour
ガイド[, gaido] (n,vs) tour guide; (P)
ツール(P);トゥール[, tsu-ru (P); tou-ru] (n) (1) {comp} tool (esp. software, etc.); (2) tour (e.g. Tour de France); (P)
ツールド[, tsu-rudo] (exp) Tour de ... (e.g. Tour de France)
ツールドフランス[, tsu-rudofuransu] (n) Tour de France (fre
パッケージツアー[, pakke-jitsua-] (n) package tour
マイヨ・ジョーヌ;マイヨジョーヌ[, maiyo . jo-nu ; maiyojo-nu] (n) yellow jersey (awarded to the winner of the Tour de France, etc.) (fre
凱旋公演[がいせんこうえん, gaisenkouen] (n) performance given after a successful tour abroad
巡錫[じゅんしゃく, junshaku] (n,vs) preaching tour
歴訪[れきほう, rekihou] (n,vs) round of calls; tour of visitation; (P)
海外視察[かいがいしさつ, kaigaishisatsu] (n,vs) overseas inspection; tour of inspection abroad
自転車旅行[じてんしゃりょこう, jitensharyokou] (n) bicycle trip; cycling tour
見て回る[みてまわる, mitemawaru] (v5r) to look around; to tour
見学旅行[けんがくりょこう, kengakuryokou] (n) field trip; observation tour
観光旅行[かんこうりょこう, kankouryokou] (n) (sightseeing) tour
遊説先[ゆうぜいさき, yuuzeisaki] (n) campaign stop; stop on a speaking tour
遊説旅行[ゆうぜいりょこう, yuuzeiryokou] (n) stumping (electioneering) tour
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration
アウトライン;アウトゥライン[, autorain ; autourain] (n) outline
アウトルック;アウトゥルック[, autorukku ; autourukku] (n) outlook
アウトレット(P);アウトゥレット[, autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P)
アクトレス;アクトゥレス(ik)[, akutoresu ; akutouresu (ik)] (n) actress
アストロノマー;アストゥラノマ[, asutoronoma-; asutouranoma] (n) astronomer
アストロノミー;アストゥラノミィ[, asutoronomi-; asutouranomii] (n) astronomy
アルクトゥルス;アルクトゥールス[, arukutourusu ; arukutou-rusu] (n) Arcturus (star in the constellation Bootes)
インストルメント;インストゥルメント[, insutorumento ; insutourumento] (n) instrument
インダストリアル(P);インダストゥリアル(ik)[, indasutoriaru (P); indasutouriaru (ik)] (adj-na,n) industrial; (P)
オーペントーナメント[, o-pento-namento] (n) open tournament
キャラバン[, kyaraban] (n) (1) caravan; (2) group of people touring to sell, investigate, etc.; (P)
ギャラリー[, gyarari-] (n) (1) (See 廊下,回廊) gallery; corridor; (2) (See 画廊) art gallery; (3) (See 天井桟敷) upper gallery (in a theatre); (4) spectators (esp. at a golf tournament); (P)
クトゥルフ[, kutourufu] (n) Cthulhu (fictional divinity created by H.P. Lovecraft)
グラム当量[グラムとうりょう, guramu touryou] (n) gram equivalent
グランドツーリングカー[, gurandotsu-ringuka-] (n) grand touring car
これより三役[これよりさんやく, koreyorisanyaku] (n) final three bouts on the last day of a sumo tournament
コンター[, konta-] (n) contour
コンタープロット[, konta-purotto] (n) {comp} contour plot
ツーリストビューロー[, tsu-risutobyu-ro-] (n) tourist bureau
データ登録[データとうろく, de-ta touroku] (n) {comp} data registration
トーナメントプロ[, to-namentopuro] (n) tournament pro
Japanese-English: COMDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration
コンタープロット[こんたーぷろっと, konta-purotto] contour plot
データ登録[データとうろく, de-ta touroku] data registration
トゥルータイプ[とうるーたいぷ, touru-taipu] TrueType
トゥルータイプフォント[とうるーたいぷふぉんと, touru-taipufonto] True Type font
ビャーン ストゥロフストゥループ[びゃーん すとうろふすとうるーぷ, bya-n sutourofusutouru-pu] Bjarne Stroustrup
ユーザ登録[ユーザとうろく, yu-za touroku] user registration
代行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] alternate recipient assignment
利用者の登録[りようしゃのとうろく, riyoushanotouroku] user registration
未登録アクセス[みとうろくアクセス, mitouroku akusesu] non-registered access
未登録所有者識別子[みとうろくしょゆうしゃしきべつし, mitourokushoyuushashikibetsushi] unregistered owner identifier
登録[とうろく, touroku] accession, registration
登録器[とうろくき, tourokuki] register (e.g. cash)
登録所有者識別子[とうろくしょゆうしゃしきべつし, tourokushoyuushashikibetsushi] registered owner identifier
登録済みアクセス[とうろくずみアクセス, tourokuzumi akusesu] registered access
登録簿[とうろくぼ, tourokubo] directory, inventory
登録識別子[とうろくしきべつし, tourokushikibetsushi] registration-identifier
等高線[とうこうせん, toukousen] contour line
等高線グラフ[とうこうせんグラフ, toukousen gurafu] contour graph
等高線図[とうこうせんず, toukousenzu] contour map
著作権登録図書館[ちょさくけんとうろくとしょかん, chosakukentourokutoshokan] copyright library
超大容量[ちょうだいとうりょう, choudaitouryou] ultra high capacity
迂回ルーティング[うがいルーティング, ugai ru-teingu] alternate, detour routing
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
登録[とうろく, touroku] Thai: ขึ้นทะเบียน English: entry
登録[とうろく, touroku] Thai: การขึ้นทะเบียน English: registration (vs)
登録[とうろく, touroku] Thai: จดทะเบียน English: register

tour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารสูง[n. exp.] (ākhān sūng) EN: skyscraper ; high-rise building FR: gratte-ciel [m] ; tour [f] ; building [m] (anglic., vx)
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thū) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau FR: agence de voyages [f]
เดินทางรอบโลก[v. exp.] (doēnthāng r) EN: FR: faire le tour du monde
เอว[n.] (eo) EN: waist FR: taille [f] ; tour de taille [m] ; reins [mpl]
เอทีพี ทัวร์[TM] (Ēthīphī thū) EN: ATP tour FR:
หอ[n.] (hø) EN: tower ; storeyed building FR: tour [f] ; immeuble à étages [f]
หอไอเฟล[n. prop.] (Hø Aifēn) EN: Eiffel Tower FR: tour Eiffel [f]
หอบังคับการบิน[n. exp.] (høbangkhapk) EN: flight control tower FR: tour de contrôle [f]
หอเอนเมืองปิซา[n. prop.] (Hø Ēn Meūan) EN: Leaning Tower of Pisa FR: la tour de Pise [f] ; La tour penchée de Pise [f]
หอคอย[n.] (høkhøi) EN: tower ; watch tower FR: tour [f] ; tour panoramique [f] ; beffroi [m]
หอคอยแห่งลอนดอน ; หอคอยลอนดอน[n. prop.] (Høkhøi haen) EN: Tower of London FR: Tour de Londres [f]
หอคอยงาช้าง[n. exp.] (høkhøi ngāc) EN: ivory tower FR: tour d'ivoire [f]
หอคอยสูงที่สุดในโลก[xp] (høkhøi sūng) EN: FR: la tour la plus haute du monde [f]
หอควบคุมการบิน[n. exp.] (hø khūapkhu) EN: control tower FR: tour de contrôle [f]
หอนาฬิกา[n. exp.] (hø nālikā) EN: clock tower FR: tour de l'horloge [f] ; beffroi [m]
หอรบ[n. exp.] (hø rop) EN: fort ; watchtower FR: tour de guet [f]
หอสูง[n.] (hø sūng) EN: tower FR: tour [f]
หอเตือนภัย[n. exp.] (hø teūoen p) EN: FR: tour de surveillance [f]
หัวหน้าทัวร์[n. exp.] (hūanā thūa) EN: tour leader FR:
การเดินทางท่องเที่ยว[n. exp.] (kān doēnthā) EN: travel ; tour ; cruise FR: voyage [m]
การเที่ยว[n.] (kān thīo ) EN: tour FR:
การเที่ยวเตร่ [n. exp.] (kān thīo tr) EN: tour FR:
ขนาดรอบเอว[n. exp.] (khanāt røp ) EN: FR: tour de taille [m]
เข้ารอบ[v.] (khaorøp) EN: get into the next round ; make the next round FR: passer au tour suivant
ข่าวรอบโลก[n. exp.] (khāo røp lō) EN: world news FR: tour du monde de l'actualité [m] ; nouvelles du monde [fpl]
เครื่องกลึง[n.] (khreūang kl) EN: lathe FR: tour [m]
กลึง[v.] (kleung) EN: lathe ; turn with a lathe ; shape with a lathe FR: tourner ; usiner au tour ; façonner au tour
กล[n.] (kon) EN: jugglery ; magic ; sleight of hand ; juggling FR: tour d'adresse [m] ; tour de passe-passe ; jonglerie [f]
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: gang-rape ; rape (by several persons) ; ravish a woman one after another ; inflict multiple intercourse on (a woman) FR: violer collectivement ; abuser tour à tour
มายากล[n.] (māyākon) EN: magic show ; jugglery FR: tour de magie [m]
มายากลไพ่[n. exp.] (māyākon pha) EN: FR: tour de cartes [m]
มุมรอบ[n. exp.] (mum røp) EN: whole turn ; full turn ; round angle ; perigon FR: tour complet [m]
หมุนเวียนกัน[X] (munwīen kan) EN: FR: à tour de rôle
นำชม[n. exp.] (nam chom) EN: guide ; tour FR: guide [m]
แป้น[n. exp.] (paēn) EN: potter's wheel FR: tour de potier [m]
ไปเที่ยว[v. exp.] (pai thīo) EN: travel ; tour ; go out ; take a trip ; wander about ; take a walk ; go somewhere for pleasure FR: aller faire un tour ; aller se balader ; aller se promener ; aller sans but ; faire une excursion ; excursionner (vx)
ไปทัวร์[v. exp.] (pai thūa) EN: FR: aller faire un tour ; parcourir
เป็นคิวของ[X] (pen khiu kh) EN: FR: c'est au tour de
แพ็คเก็จทัวร์[n. exp.] (phaekket th) EN: package holiday ; package tour ; tour package FR: séjour tout compris [m]
ผลัดกัน[X] (phlat kan) EN: alternate ; take turns FR: tour à tour

tour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochtour {f}alpine tour
Bibliotheksführung {f}library tour
Busrundfahrt {f} (durch)coach tour (of; through)
Rundreise {f}circular tour
Radtour {f}cycle tour
Führung {f} (durch ein Museum)guided tour (of a museum)
Stadtrundfahrt {f}sightseeing tour; city tour
Rucksacktourist {m}; Rucksacktouristin
Alternativkontur {f} der Schulternbead seat optional contour
Schachturnier {n}chess tournament
Freisenker {m}contour restoring tool
Höhenlinienkarte {f}contour map
Konturlehre {f}contour gauge
hinterhältig; verschlagen; krumm; trickreich {adj} | auf die krumme Tourdevious | by devious means
Golfturnier {n}golf tournament
Ausflug {m}; Spritztour
Bergtour {f} | auf Bergtour gehenmountain tour; hillwalk | to go backpacking
Zechtour {f} | eine Zechtour unternehmenpub crawl [Br.] | to go on a pub crawl [Br.]; to barhop [Am.]
Tourist {m} | Touristen
Reiseveranstalter {m}tour operator; travel organizer
Tour {f} | Touren
Tourenwagen {m}touring car
Touristengruppe {f}parta of tourists
Fremdenverkehrsbüro {n}tourist office
Reiseverkehr {m}tourist traffic
touristisch {adj}touristic
Laufflächenkontur {f}tread contour
Turnier {n}tournament; tourney [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tour
Back to top