ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thank

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thank*, -thank-

thank ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thank (vt.) แสดงการขอบคุณ See also: ขอบพระคุณ, ขอบใจ Syn. be obliged, show gratitude, give thanks Ops. ignore, neglect
thank (vt.) รับผิดชอบ (การใช้แบบประชด) Ops. neglect
thank for (phrv.) ขอบคุณสำหรับ
thank you (n.) การแสดงความขอบคุณ Syn. thanks
thank-you (n.) การแสดงความขอบคุณ Syn. thanks
thanker (n.) ผู้ขอบคุณ
thankful (adj.) ที่รู้สึกยินดี Syn. obliged, grateful, gratified Ops. ungrateful, thankless
thankful (adj.) ที่รู้สึกขอบคุณ
thankful for small mercies (idm.) ขอบคุณในสิ่งเล็กๆ น้อยแต่มีประประโยชน์
thankfulness (n.) ความสำนึกบุญคุณ See also: ความขอบคุณ, ความกตัญญู Syn. recognition, gratefulness
thankfulness (n.) ความรู้สึกขอบคุณ See also: ความรู้สึกซาบซึ้งใจ, ความรู้สึกสำนึกในบุญคุณ, ความกตัญญ Syn. appreciation Ops. ingratitude
thankfulness (n.) การขอบคุณ Syn. appreciation, gratitude
thankless (adj.) ที่ไม่น่าชื่นชม Syn. disagreeable, unappreciated
thankless (adj.) ที่ไม่รู้สึกขอบคุณ Syn. ungrateful
thanklessness (n.) ความอกตัญญู See also: ความไม่รู้คุณ Syn. disloyalty, ungratefulness Ops. gratitude, appreciation
thanks (n.) การขอบคุณ Syn. appreciation, thankfulness, gratitude
thanksgiving (n.) การแสดงความขอบคุณ See also: การขอบคุณ, การขอบใจ
Thanksgiving bird (n.) ไก่งวงที่ใช้ในวันขอบคุณพระเจ้า See also: ตรงกับวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายน Syn. turkey
Thanksgiving Day (n.) วันขอบคุณพระเจ้า See also: ตรงกับวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายน
thankworthy (adj.) ควรได้รับการขอบคุณ
English-Thai: HOPE Dictionary
thank(แธงคฺ) vt. ขอบคุณ,ขอบใจ,แสดงความขอบคุณ,แสดงการเห็นคุณค่า n. ความรู้สึกขอบคุณ,การแสดงความขอบคุณ,, See also: thanks n. ฉันขอขอบคุณ (ย่อจากI thank you) ,-Phr. (thanks to เนื่องจาก) . thanker n.
thank-you(แธงคฺ'ยู) adj. ซึ่งแสดงความขอบคุณ
thankful(แธงคฺ'ฟูล) adj. รู้สึกขอบคุณ,ขอบ-คุณ,ขอบใจ., See also: thankfully adv. thankfulness n., Syn. obliged,grateful
thankless(แธงคฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นคุณค่า,ไม่ขอบคุณ,อกตัญญู., Syn. unappreciative
thanksgiving(แธงคซฺ'กิฟวิง) n. การแสดงความขอบคุณ,การขอบคุณ
thanksgiving dayn. วันแสดงการขอบคุณพระเจ้า
thanksworthyadj. ควรได้รับการขอบคุณ
English-Thai: Nontri Dictionary
thank(vt) ขอบใจ,ขอบคุณ
thankful(adj) กตัญญู,ขอบคุณมาก,รู้สึกขอบใจ,ยินดีมาก
thankless(adj) อกตัญญู,ไม่ขอบใจ,ไม่เห็นคุณค่า
thanks(n) การขอบใจ,ความกตัญญู
thanksgiving(n) การขอบใจ,การสวดมนตร์ขอบคุณพระเจ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thanka; tankaตังกา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอบคุณ (v.) thank See also: be thankful for, be grateful to, give thanks for Syn. ขอบพระคุณ
ขอบพระคุณ (v.) thank See also: be thankful for, be grateful to, give thanks Syn. ขอบคุณ
ขอบใจ (v.) thank See also: be thankful for, be grateful to, give thanks Syn. ขอบคุณ
คำขอบคุณ (n.) thank See also: gratefulness, recognition
beyond words (idm.) เกินกว่าจะกล่าว (มักใช้กับ grateful และ thankful)
ปิดทองหลังพระ (v.) do a thankless job See also: do good without ostentation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Well, thank you very muchดีเลย ขอบคุณมากๆ
I've already had a bit, thank youฉันทานไปนิดหนึ่งแล้ว ขอบคุณ
I would like to express my grateful thank to youฉันอยากจะแสดงความขอบคุณต่อคุณเป็นอย่างยิ่ง
I would like to express my sincere thank to themฉันอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อพวกเขา
Well thank you for coming in todayเอาล่ะ ขอบคุณมากที่มาในวันนี้
All I can say is thank you for having faith in meทั้งหมดที่ฉันพอจะพูดได้ก็คือขอบคุณที่มีศรัทราในตัวฉัน
Thank you for having usขอบคุณที่ต้อนรับเรา
Thanks for your encouragementขอบคุณสำหรับกำลังใจของคุณ
Thank you for directionsขอบคุณที่บอกทาง
Thank you for being hereขอบคุณที่มาที่นี่
Thank you for inviting me to teaขอบคุณที่เชิญฉันมาดื่มชา
Thank you, that's very kindขอบคุณ คุณช่างใจดีมากๆ
Thanks for bringing us hereขอบคุณที่พาเรามาที่นี่
Thank you for inviting usขอบคุณที่เชิญพวกเรา
Thank you for inviting usขอบคุณที่เชิญพวกเรา
Thank you so muchขอบคุณมากเหลือเกิน ฉันชอบมันจริงๆ
Thank you for your adviceขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ
Thank you for inviting me to teaขอบคุณที่เชิญฉันมาทานน้ำชา
Thanks for inviting meขอบคุณที่เชิญฉัน
Thanks for dragging me out, guysขอบคุณที่ลากฉันออกมาเพื่อนๆ
Thanks for letting me knowขอบคุณที่บอกให้ฉันทราบ
Thank youขอบคุณ ฉันกำลังคอยโทรศัพท์นั้นอยู่
Thanks again for saving my lifeขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยชีวิตฉันไว้
Thank you for all you have doneขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณได้ทำให้
Thanks to a wise teacher like youขอบคุณครูผู้หลักแหลมอย่างคุณ
Thanks for putting up with meขอบใจนะที่อดทนกับฉัน
Thank you for taking care of me all this timeขอบคุณที่ดูแลฉันมาตลอดช่วงนี้
Thank you from the bottom of my heart!ขอบคุณอย่างสุดซึ้งจริงๆ
Thanks for the encouragement!ขอบคุณสำหรับกำลังใจ
Just under the departure sign thanksตรงใต้ป้ายออกเดินทางนั่นค่ะ ขอบคุณมาก
No, thanksไม่หรอก ขอบคุณ ฉันไม่รู้สึกกระหายเลยสักนิด
Oh thanks, we owe youโอ ขอบใจนะ พวกเราเป็นหนี้คุณ ไปล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You saved my life. Thank you.นายช่วยชีวิตฉัน ขอบใจ
No, thank you, Frith. I'm really not very hungry.- ไม่ค่ะ ฟริธฉันยังไม่ค่อยหิว
Oh, yes, of course. Thank you, Mrs. Danvers.อ๋อ ใช่สินะ ขอบคุณคะ คุณนายแดนเวอร์ส
Well, thank heavens they've gone. Now we can have a walk about the place.กลับกันได้เสียที เราจะได้ออกไปเดินเล่นกันบ้าง
Yes, yes, all right. Thank you, Mrs. Danvers.เอาล่ะๆ ขอบคุณ คุณนายเเดนเวอร์ส
I'm all right, Hilda. Thank you very much.ไม่เป็นไรจ้ะฮิลด้า ขอบใจมาก
Oh, no thank you, Frith, and I prefer that Mr. De Winter weren't troubled with them, either.ไม่ล่ะฟริธ ขอบคุณ แล้วก็ไม่ต้องเอาไปให้คุณเดอ วินเทอร์อ่านด้วย
Oh, thank you, Frith, why, I... I'm sure Mr. De Winter will be very happy to hear it.ขอบใจนะฟริธ คุณเดอ วินเทอร์ได้ยินคงจะปลื้มใจ
No, thank you. I'm staying in town tonight.ไม่ล่ะขอบคุณคืนนี้ผมจะค้างในเมือง
It's impossible to thank you for your kindness to us through all this.ผมซาบซึ้งในความกรุณาของท่านต่อเรื่องทั้งหมดนี้
You are faced with a grave responsibility. Thank you, gentlemen.คุณจะต้องเผชิญกับความรับผิดชอบหลุมฝังศพ ขอขอบคุณคุณสุภาพบุรุษ
Yeah. Thank you very much. OK, gentlemen.ขอบคุณมากครับ ตกลงสุภาพบุรุษ ทุกคนที่นี่

thank ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感激不尽[gǎn jī bù jìn, ㄍㄢˇ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣˋ, 感激不尽 / 感激不盡] can't thank sb enough (成语 saw)
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, 光顾 / 光顧] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment.
同喜[tóng xǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧˇ, 同喜] Thank you for your congratulations!; The same to you! (returning a compliment)
谢天谢地[xiè tiān xiè dì, ㄒㄧㄝˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝˋ ㄉㄧˋ, 谢天谢地 / 謝天謝地] Thank heavens!; Thank goodness that's worked out so well!
敬悉[jìng xī, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧ, 敬悉] (honorific) revered news; the most valuable information (in your recent letter, book etc); Thank you for your letter.
不用客气[bù yòng kè qi, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 不用客气 / 不用客氣] You're welcome (that is, please don't thank me); There is no need to stand on ceremonies.
璧谢[bì xiè, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, 璧谢 / 璧謝] decline (a gift) with thanks
由于[yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ, 由于 / 由於] due to; as a result of; thanks to; owing to; since; because
致谢[zhì xiè, ㄓˋ ㄒㄧㄝˋ, 致谢 / 致謝] expression of gratitude; to give thanks; a thank-you note
谢忱[xiè chén, ㄒㄧㄝˋ ㄔㄣˊ, 谢忱 / 謝忱] gratitude; thankful; sincerely grateful
谢意[xiè yì, ㄒㄧㄝˋ ㄧˋ, 谢意 / 謝意] gratitude; thanks
谢仪[xiè yí, ㄒㄧㄝˋ ㄧˊ, 谢仪 / 謝儀] honorarium; gift as thanks
谢礼[xiè lǐ, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˇ, 谢礼 / 謝禮] honorarium; gift as thanks
答词[dá cí, ㄉㄚˊ ㄘˊ, 答词 / 答詞] reply; thank-you speech
璧还[bì huán, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄢˊ, 璧还 / 璧還] return (a borrowed object) with thanks; decline (a gift) with thanks
谢词[xiè cí, ㄒㄧㄝˋ ㄘˊ, 谢词 / 謝詞] speech of thanks
多亏[duō kuī, ㄉㄨㄛ ㄎㄨㄟ, 多亏 / 多虧] thanks to; luckily
感恩[gǎn ēn, ㄍㄢˇ ㄣ, 感恩] thanksgiving
感恩节[Gǎn ēn jié, ㄍㄢˇ ㄣ ㄐㄧㄝˊ, 感恩节 / 感恩節] Thanksgiving Day
致辞[zhì cí, ㄓˋ ㄘˊ, 致辞 / 致辭] to express in words or writing; to make a speech (esp. short introduction, vote of thanks, afterword, funeral homily etc); to address (an audience); same as 致詞|致词
铭谢[míng xiè, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄝˋ, 铭谢 / 銘謝] to express gratitude (esp. in public); vote of thanks; also written 鳴謝|鸣谢
鸣谢[míng xiè, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄝˋ, 鸣谢 / 鳴謝] to express gratitude (esp. in public); vote of thanks

thank ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざーす;あざーっす[, aza-su ; aza-ssu] (exp) (abbr) (sl) (See 有り難う御座います) thank you
ありがと(ik)[, arigato (ik)] (conj,exp) (misspelling of ありがとう) Thank you
お待たせしました[おまたせしました, omataseshimashita] (exp) Thank you for waiting; Have I kept you waiting?
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P)
お蔭様で(P);お陰様で;御蔭様で;御陰様で[おかげさまで, okagesamade] (exp) (pol) (I'm fine) thank you; under the gods' shadow; (P)
ごっつあん[, gottsuan] (exp) (sl) thank you (sumo slang)
この度は大変お世話になりありがとうございました;このたびは大変お世話になりありがとうございました[このたびはたいへんおせわになりありがとうございました, konotabihataihen'osewaninariarigatougozaimashita] (exp) thank you for all your hard work
ご苦労さま(P);御苦労様;ご苦労様[ごくろうさま, gokurousama] (exp,adj-na) thank you very much for your ...; I appreciate your efforts; (P)
それはどうも[, sorehadoumo] (exp) why yes, thank you
だんだん[, dandan] (exp) thank you (dialect from the Izumo region of Shimane Prefecture)
やれ[, yare] (int) oh!; ah!; oh dear!; dear me!; thank God!
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P)
厚く礼を述べる[あつくれいをのべる, atsukureiwonoberu] (exp,v1) to thank (a person) heartily
憚り様[はばかりさま;はばかりさん, habakarisama ; habakarisan] (int,n) thank you for your trouble; unfortunately ...
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P)
申し訳ありません[もうしわけありません, moushiwakearimasen] (exp) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P)
申し訳ございません[もうしわけございません, moushiwakegozaimasen] (exp) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.)
申し訳ない(P);申し訳無い;申しわけない[もうしわけない, moushiwakenai] (exp,adj-i) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P)
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P)
花金;ハナ金;花キン[はなきん(花金);ハナきん(ハナ金);はなキン(花キン), hanakin ( hanakin ); hana kin ( hana kin ); hana kin ( hana kin )] (n) (from 花の金曜日) thank God it's Friday (lit
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one
お礼(P);御礼[おれい(P);おんれい(御礼), orei (P); onrei ( orei )] (n) (See 礼) thanking; expression of gratitude; (P)
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to ....
くたびれ儲け;草臥れ儲け;草臥儲[くたびれもうけ, kutabiremouke] (n,adj-no) waste of effort; thankless task
このおかげで[, konookagede] (exp) because of this; thanks to this; due to this
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
不孝者[ふこうもの, fukoumono] (n) unfilial son; undutiful son; thankless son; unfilial daughter; undutiful daughter; thankless daughter
厚礼[こうれい, kourei] (n) heartfelt thanks
御蔭で;お蔭で[おかげで, okagede] (exp) thanks to you; owing to you; because of you
憎まれ役[にくまれやく, nikumareyaku] (n) thankless role; ungracious part
有り難がる[ありがたがる, arigatagaru] (v5r) to be thankful; to feel grateful; to show one's gratitude
有難い(P);有り難い(P)[ありがたい, arigatai] (adj-i) grateful; thankful; welcome; appreciated; evoking gratitude; (P)
満員御礼[まんいんおんれい, man'in'onrei] (n) banners of thanks for the full house (in sumo tournaments, soccer matches, concerts, etc.)
縁の下の力持ち[えんのしたのちからもち, ennoshitanochikaramochi] (n) unsung hero; person who does a thankless task
謝す[しゃす, shasu] (v5s) (1) (See 謝する) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores
謝する[しゃする, shasuru] (vs-s) (1) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores
遣り逃げ;やり逃げ[やりにげ, yarinige] (n) (sl) (vulg) having sex with a woman and then breaking off contact with her (esp. after telling her that you love her); wham-bam-thank-you-ma'am; hit it and quit it; fuck and chuck
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอบคุณ English: Thank you

thank ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดชะบุญ[adv.] (dēcha bun) EN: fortunately ; Thank God! ; Thank goodness! FR: fort heureusement ; grâce à Dieu ; Dieu soit loué
การกล่าวขอบคุณ[n. exp.] (kān klāo kh) EN: saying thank you FR:
ขอขอบใจ[v. exp.] (khø khøpjai) EN: I would like to thank FR:
ขอขอบคุณ[xp] (khø khøpkhu) EN: thank you so much FR: merci infiniment ; nos remerciements ; merci mille fois
ขอขอบพระคุณ[v. exp.] (khø khøpphr) EN: thank you FR: merci
ขอบใจ[v.] (khøpjai) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks FR: remercier
ขอบใจ[interj.] (khøpjai) EN: Thanks! ; Thank you! FR: merci ; Merci !
ขอบใจมาก[X] (khøpjai māk) EN: many thanks ; thank you very much ; thanks a lot FR: merci beaucoup
ขอบใจมากเลย[X] (khøpjai māk) EN: thank you ever so much FR:
ขอบคุณ[v.] (khøpkhun) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks for FR: remercier ; dire merci ; être reconnaissant
ขอบคุณ[interj.] (khøpkhun) EN: Thank you! ; thanks ; with thanks ; Cheers ! (inf.) FR: merci ; Merci !
ขอบคุณค่ะ[interj.] (khøpkhun kh) EN: Thank you! ; thanks ; with thanks FR: merci ; Merci !
ขอบคุณครับ[interj.] (khøpkhun kh) EN: Thank you! ; thanks ; with thanks FR: merci ; Merci !
ขอบคุณมาก[X] (khøpkhun mā) EN: thank you very much FR: merci beaucoup
ขอบคุณมาก ๆ = ขอบคุณมากๆ[n. exp.] (khøpkhun mā) EN: thank you very much FR: merci beaucoup
ขอบคุณที่...[X] (khøpkhun th) EN: thank you for ... FR: merci de ...
ขอบคุณที่บินกับเรา[xp] (khøpkhun th) EN: thank you for flying with us FR:
ขอบคุณที่ช่วยเหลือ ; ขอบคุณที่ช่วย[X] (khøpkhun th) EN: thank you for helping me FR: merci pour l'aide
ขอบคุณอย่างยิ่งเลย[xp] (khøpkhun yā) EN: thank you ever so much FR: merci infiniment ; merci grandement
ขอบพระคุณ[v.] (khøpphrakhu) EN: thank FR: remercier
ขอบพระคุณ[X] (khøpphrakhu) EN: Thank you! FR: Merci ! ; merci à vous
โปรดงดสูบบุหรี่[xp] (prōt ngot s) EN: thank you for not smoking FR: merci de ne pas fumer
สำนึกบุญคุณ[v. exp.] (samneuk bun) EN: appreciate ; be appreciative ; thank ; welcome FR:
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful ; thankless FR: ingrat ; pas reconnaissant
จดหมายขอบคุณ[n. exp.] (jotmāi khøp) EN: letter of thanks FR: lettre de remerciement [f]
การขอบคุณ[n.] (kān khøpkhu) EN: thanking FR: remerciements [mpl]
กตัญญูกตเวที[n.] (katanyū kat) EN: gratitude ; gratefulness ; sense of obligation ; one who is thankful for benefits received and reciprocates them FR:
กตัญญุตา[n.] (katanyutā) EN: gratefulness ; thankfulness ; gratitude FR:
กตเวทิตา[n.] (katawēthitā) EN: gratitude ; thankfulness ; gratefulness FR:
คำขอบคุณ[n. exp.] (kham khøpkh) EN: thanks ; gratitude ; words of thanks FR: gratitude [f]
ขอบคุณล่วงหน้า[xp] (khøpkhun lū) EN: thanks in advance FR: merci d'avance
ขอบคุณสำหรับข้อมูล[xp] (khøpkhun sa) EN: Thanks for the information FR: merci pour l'info ; merci pour cette information
ไม่ขอบคุณ[adj.] (mai khøpkhu) EN: thankless FR:
ไม่ทันการ[v.] (mai thankān) EN: retard ; delay ; tarry ; dawdle ; dally ; wait FR:
เนรคุณ[v.] (nērakhun) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless FR:
ผงถ่านโค้ก[n. exp.] (phong thānk) EN: coke breeze FR:
ระบบฐานข้อมูล[n. exp.] (rabop thānk) EN: database system FR:
แสดงความขอบคุณ[v. exp.] (sadaēng khw) EN: express thanks ; acknowledge FR:
สถานกงสุล[n.] (sathānkongs) EN: consulate FR: consulat [m]
สถานกงสุลไทย[n. prop.] (Sathānkongs) EN: Consulate of Thailand ; Thai Consulate FR: consulat de Thaïlande [m]

thank ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dank {m}thank
Dankbarkeit {f}thankfulness
Danksagung {f}expression of thanks
Dankgottesdienst {m}thanksgiving service
Dankschreiben {n}letter of thanks
dank {prp; +Dativ; +Genitiv} | dank deiner Hilfethanks to | thanks to your help
dankbar {adj} | ich bin dir dankbar dafür, dass ...grateful; thankful | I'm grateful to you for ...ing ...
dankbar {adv}gratefully; thankfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thank
Back to top