ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

testify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *testify*, -testify-

testify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
testify (vi.) ให้การเป็นพยาน See also: เป็นพยาน, ให้การยืนยัน Syn. warrant, witness
testify (vi.) พิสูจน์ See also: แสดงหลักฐาน
testify against (phrv.) ให้การแย้ง See also: เป็นพยานยืนยันความผิดของ
testify for (phrv.) เป็นพยานให้
testify to (phrv.) เป็นพยานยืนยัน Syn. witness to
testify to (phrv.) พิสูจน์ให้เห็น Syn. witness to
English-Thai: HOPE Dictionary
testify(เทส'ทะไฟ) vi.,vt. พิสูจน์,เป็นพยาน,สาบานตัว,แถลง,ยืนยัน., See also: testification, testifier n., Syn. witness,bear,affirm
English-Thai: Nontri Dictionary
testify(vi) เป็นพยาน,แสดงหลักฐาน,ให้การ,ยืนยัน,พิสูจน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
testifyให้การเป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบิกความ (v.) testify See also: give evidence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have her testify without her glasses?Have her testify without her glasses?
Look, Serpico, if you agree to testify in open court... No!นี่เซอร์ปิโก้ ถ้านายตกลงจะขึ้นให้การในศาล
First to testify are the victim's daughter and ex-wife.ผู้ให้การวันนี้คือลูกสาวของเหยื่อและภรรยาเก่า
I, I, I... this morning, Warrick Tennyson agreed to testify in this big federal racketeering case.เมื่อเช้านี้ วอร์ริค เทนนิซัน ยอมเป็นพยานคนสำคัญให้กับรัฐบาลกลาง คดีขู่กรรโชกทรัพย์
Several experts have been lined up to testify against the Bailey's structural integrity.ผู้เชี่ยวชาญจะแถลงเกี่ยวกับ โครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ของอาคาร ไบลี่
Would you testify to that?คุณจะให้การแบบนั้นหรอ
Look, you want me to testify in court,ฟังนะ คุณต้องการให้ผมเป็นพยานในศาล
If the i.r.s. Gets wind of your... rainy day fund, they could make me testify against you.ถ้า I.R.S เกิดรู้เรื่องเกี่ยวกับ เงินของคุณก้อนนั้น พวกเค้าต้องขอให้ฉันเป็นพยานเพื่อฟ้องคุณ
The biggest obstacle to carlos and gaby... the I.R.S.Could make me testify against you.อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ของคาร์ลอสกับแก๊บบี้ I.R.S ต้องให้ฉันเป็นพยานเอาผิดคุณ
Are you willing to testify that Little Chino picked up your son on the night of his death?คุณยินดีให้การในศาลไหม ว่าลิตเติ้ลชิโน่มารับลูกชายคุณไป ในคืนที่เขาตาย
Are you willing to testify that Little Chino picked up your son on the night of his death?คุณยินดีให้การในศาลมั้ย ลิตเติ้ลชิโน่ไปรับลูกชายคุณวันที่เขาตายเหรอ
Please, please let me go and I will testify against Grentz.ปล่อยฉันไปเถอะ แล้วฉันจะเป็นพยานชี้ตัวเกร็นส์

testify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement ; give testimony FR: témoigner ; déposer
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead FR: témoigner ; déposer
ให้การเป็นพยาน[v. exp.] (haikān pen ) EN: testify FR: témoigner
ให้การวกวน[v. exp.] (haikān wok ) EN: testify in circles FR:
ให้ปากคำ[v. exp.] (hai pākkham) EN: testify ; give evidence ; give a statement FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า testify
Back to top