ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trail*, -trail-

trail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trail (vt.) ตามรอย See also: สะกดรอย, ติดตาม Syn. trace, track, hunt
trail (vi.) ตาม See also: สะกดรอย Syn. trace, track, hunt
trail (vi.) เดินอย่างช้าๆ
trail (n.) หนทาง See also: ทางเดิน
trail (n.) ร่องรอยที่ทิ้งไว้ให้ตามได้
trail off (phrv.) ทำให้น้อยลง See also: ทำให้ลดลง Syn. taper off
trail off (phrv.) น้อยลง See also: ลดลง Syn. tail off
trailblazer (n.) ผู้บุกเบิก
trailer (n.) ตู้ลาก, รถพ่วง See also: รถพ่วง
trailing arbutus (n.) เถาวัลย์ชนิดหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
trail(เทรล) n. รอยทาง,รอย,รอยเท้า,รอยกลิ่น,ควัน,ฝุ่น,แสง,ผู้คนหรืออื่น ๆ ที่ตามหลัง,ส่วนหางชายกระโปรง,ท้ายบทกวี,สิ่งพ่วง,พืชเถาวัลย์,ท่าประทับปืน,ท่าถือปืน. vt.,vi. ตามรอย,ตามกลิ่น,ลาก,นำมาด้วย,อยู่หลัง,ล้าหลัง,เลื้อย,ประทับปืน,ติดตาม,ค่อย ๆ เปลี่ยน,ปราชัยในการแข่ง
trailer(เทรล'เลอะ) n. ผู้ลาก,สิ่งที่ใช้ลาก,เครื่องพ่วง,รถพ่วง,พืชไม้เถาวัลย์,สัตว์ที่ใช้ลาก,ผู้สะกดรอย,ผู้ติดตาม,ผู้ตามล่า,บ้านติดกับรถลาก,บ้านพักเคลื่อนที่,ภาพยนตร์ตัวอย่าง,ภาพยนตร์โฆษณา
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้มหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเองมีความหมายเหมือน trailer record ดู header label เปรียบเทียบ
trailer recordระเบียนท้ายหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเอง มีความหมายเหมือน trailer label ดู header label เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
trail(n) ทาง,รอยเท้า,ส่วนหาง,ชายกระโปรง
trailer(n) ผู้สะกดรอย,ไม้เลื้อย,รถพ่วง,ภาพยนตร์โฆษณา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trailรอยเดิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
trailerรถพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trailer recordระเบียนท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trail ทางเดินเท้า ทางเดินเล็กๆ ที่วกเวียนไปมาในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เป็นทางเดินที่นำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือบริเวณที่เป็นจุดเด่นตามธรรมชาติ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด การเดินทางไกลตามทางเดินเท้าในป่านับเป็น วิธีการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Trailersรถพ่วง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะกดรอย (v.) follow the trail (of) See also: shadow (someone), tail (someone), follow the track (of), follow on the heels (of) Syn. ตามรอย, สะกดรอยตาม
สะกดรอยตาม (v.) follow the trail (of) See also: shadow (someone), tail (someone), follow the track (of), follow on the heels (of) Syn. ตามรอย
ตามตัว (v.) trail See also: track, trace, pursue Syn. ส่งหมายเรียก, เรียกตัว, ออกหมายเรียก
ตามรอย (v.) trail See also: hunt, follow, spy on Syn. สะกดรอย
ติดตาม (v.) trail See also: follow in the track, follow on the hill Syn. ตามล่า, ตามหา
ร่องรอย (n.) trail See also: trace, track, path, spoor
รอย (n.) trail See also: trace, track, path, spoor Syn. ร่องรอย
ส่งหมายเรียก (v.) trail See also: track, trace, pursue Syn. เรียกตัว, ออกหมายเรียก
แกะรอย (v.) trail See also: trace, detect Syn. ติดตาม, สืบหา, ค้นหา, สืบเสาะ
รถเทรลเลอร์ (n.) trailer See also: drawbar trailer Syn. รถพ่วง
ตัดถนน (v.) break (/blaze) a trail See also: cut a path, construct a road, open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. สร้างถนน, ทำถนน
ตัดทาง (v.) break (/blaze) a trail See also: open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. ตัดถนน, สร้างถนน, ทำถนน, ทำทาง
ตับไตไส้พุง (n.) entrails See also: viscera, bowels Syn. เครื่องใน
ตือตึ๊ง (n.) entrails of a swine See also: Chinese pig´s intestines Syn. ไส้หมู
ตือฮวน (n.) entrails of a swine See also: Chinese pig´s intestines Syn. ไส้หมู, ตือตึ๊ง
ทางป่า (n.) jungle trail See also: jungle track, jungle route, jungle path Syn. ทางเดินป่า
ทางเดินป่า (n.) jungle trail See also: jungle track, jungle route, jungle path
ทำถนน (v.) break (/blaze) a trail See also: cut a path, construct a road, open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. สร้างถนน
ทำถนน (v.) break (/blaze) a trail See also: open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. ตัดถนน, สร้างถนน, ทำทาง
ทำทาง (v.) break (/blaze) a trail See also: open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. ตัดถนน, สร้างถนน, ทำถนน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He knew that each of the jerking bumps of the shark... ... had been meat torn away... ... and that the fish now made a trail of blood for all sharks... ... as wide as a highway through the sea.เขารู้ว่าแต่ละกระแทกกระตุก ปลาฉลามที่ได้รับเนื้อฉีกออก และว่าปลาทำตอนนี้
Northwest, there's a trail between mountains, about three kilometers from here.ตะวันตกเฉียงเหนือNจะมีทางเล็กๆ ระหว่างภูเขา ประมาณ 3 กิโลเมตรจากนี่Nเส้นทางหินสุดๆ
I want you to pick up the trail where he left off.ผมอยากให้คุณ ตามรอยที่เขาทิ้งไว้
On the pilgrim trail from the Eastern Empire.ตามร่องรอยของนักเดินทาง จากอาณาจักรทางตะวันออก
Then run makes on them. They got jackets, trail them.ดูว่ามีประวัติหรือเปล่า ตามไปดู
Section 6 has been following the trail of the Puppet Master for some time now.แผนก 6 ได้แกะรอยเจ้านักเชิดหุ่นมาระยะนึงแล้ว
The white people lined up along the trail to watch them pass by.พวกคนขาวยืนเรียงกัน ตามทาง เพื่อดูพวกเขาผ่านไป
Some of them people began to cry and that's why they call it the Trail of hears.บางคน ก็เริ่มร้องไห้ และนั่นคือเหตุผลว่าทำไม พวกเขาเรียกว่า เส้นทางแห่งน้ำตา
Each time, Granpa led us up the high trail where nobody could find us.แต่ละครั้ง ปู่จะพาเราไปตามทางบนเขา ที่ๆ จะไม่มีใครหาเราเจอ
It was on the high trail that Granpa slipped and fell.ที่ทางบนเขานั้น ปู่ลื่นและตกลงไป
I went up the high trail that same night and I asked Granma and Granpa, reckon I could get closer to the understanding as well, so I could catch up to you?ผมขึ้นไปที่ทางบานเขาในคืนเดียวกัน และถามปู่กับย่า คิดว่าผมสามารถเข้าใกล้ ความเข้าใจนั้นได้เหมือนกัน ดังนั้น ผมจะตามไปทันใช่ไหมครับ
Oh, that´s a trail of chocolate chips. See, wherever Zippy goes... he leaves this magical trail of chocolate for all the boys and girls--ซิปปี้เดินหยดช็อกโกแลตชิพเป็นทาง

trail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
步人后尘[bù rén hòu chén, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ ㄏㄡˋ ㄔㄣˊ, 步人后尘 / 步人後塵] follow in other people's footsteps; trail along behind others
创新[chuàng xīn, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ, 创新 / 創新] innovation; to bring forth new ideas; to blaze new trails
活动房屋[huó dòng fáng wū, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ , 活动房屋 / 活動房屋] prefabricated building; prefab; mobile home; caravan; trailer
踪迹[zōng jì, ㄗㄨㄥ ㄐㄧˋ, 踪迹 / 蹤跡] tracks; trail; footprint; trace; vestige
拖车[tuō chē, ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, 拖车 / 拖車] trailer (pulled by tractor or other vehicle)
拖车头[tuō chē tóu, ㄊㄨㄛ ㄔㄜ ㄊㄡˊ, 拖车头 / 拖車頭] trailer truck
线索[xiàn suǒ, ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, 线索 / 線索] trail; clues; thread (of a story)

trail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャランドゥー;ギャランドゥ[, gyarandou-; gyarandou] (n) happy trail (line of hair from the navel to the genitals); pubic hair
トレールバイク[, tore-rubaiku] (n) trail bike
バイクトレール[, baikutore-ru] (n) bike trail; bicycle trail
パン屑リスト[パンくずリスト;パンクズリスト, pan kuzu risuto ; pankuzurisuto] (n) (uk) topic path; breadcrumbs list; breadcrumbs trail
ラッセル[, rasseru] (n) (1) (abbr) (See ラッセル車) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle; (2) carving a trail through deep snow (by foot when mountaineering); (P)
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] (n) {comp} security audit trail
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion
キャンピングトレーラー[, kyanpingutore-ra-] (n) camping trailer; caravan
ずるずる[, zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P)
チャンジャ[, chanja] (n) salted Pacific cod entrails in spicy sauce
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine
トレーラー(P);トレーラ[, tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P)
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] (n) {comp} end-of-file label; trailer label; EOF
もつ[, motsu] (n) (abbr) {food} (See 臓物) entrails; giblets; guts; internal organs
余塵[よじん, yojin] (n) trailing dust; aftereffects
余韻[よいん, yoin] (n) (1) reverberation; swelling (of a hymn); trailing note; (2) lingering memory; aftertaste; (3) suggestiveness (of a book, poem, etc.); (P)
先駆者[せんくしゃ, senkusha] (n) pioneer; trailblazer; groundbreaker; pathfinder; herald; forerunner
塩辛;塩から[しおから, shiokara] (n) salted fish (entrails)
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] (n) {comp} end-of-file label; trailer label; EOF
手掛かり(P);手がかり;手掛り;手懸かり;手懸り[てがかり, tegakari] (n) (1) clue; key; trail; scent; track; contact; (2) handhold; on hand; (P)
打ち掛け;裲襠;打掛け;打掛[うちかけ, uchikake] (n) (1) women's bridal robe with trailing skirts worn over a kimono; (2) (打ち掛け only) ending play for the day; leaving a game unfinished (esp. Go)
棚引く;たな引く;棚曳く[たなびく, tanabiku] (v5k) (uk) to linger; to hover above; to trail; to hang over; to lie over
海鼠腸[このわた, konowata] (n) (See 海鼠・こ) salted entrails of a sea cucumber; salted entrails of a trepang
登山口[とざんぐち, tozanguchi] (n) starting point of a mountain ascent; trailhead (leading up a mountain)
群肝;村肝[むらぎも;むらきも, muragimo ; murakimo] (n) internal organs; entrails
臓物[ぞうもつ, zoumotsu] (n) entrails; giblets
臓腑[ぞうふ, zoufu] (n) entrails
草分け[くさわけ, kusawake] (n) pioneer; pathfinder; originator; founder; trailblazer; (P)
[むぐら;もぐら;うぐら, mugura ; mogura ; ugura] (n) creepers; trailing plants
酒盗[しゅとう, shutou] (n) dish of pickled skipjack tuna entrails sometimes mixed with sake, honey, mirin and onions (specialty of Kochi Prefecture)
開拓[かいたく, kaitaku] (n,vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P)
降三世明王[ごうざんぜみょうおう, gouzanzemyouou] (n) {Buddh} Trailokyavijaya Vidya-raja; conqueror of the three worlds
魚腹[ぎょふく, gyofuku] (n) fish entrails
Japanese-English: COMDICT Dictionary
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail
監査記録[かんさきろく, kansakiroku] audit trail
監査証跡[かんさしょうせき, kansashouseki] audit trail
トレーラー[とれーらー, tore-ra-] trailer
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.)
動作記録[どうさきろく, dousakiroku] audit trail, history
後方端[こうほうたん, kouhoutan] trailing edge
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.)
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following

trail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กิจกรรมในการรณรงค์หาเสียง[n. exp.] (kitjakam na) EN: campaign trail FR:
กรุยทาง[v. exp.] (krui thāng) EN: survey a road ; blaze a trail ; open up the way ; clear way ; pare way FR: se frayer un chemin
มอเตอร์ไซค์วิบาก[n. exp.] (møtoēsai wi) EN: trail bike FR: moto tout-terrain [f] ; moto de cross [f]
แนว[n.] (naēo) EN: line ; row ; range ; column ; file ; rang ; trail ; alignment FR: ligne [f] ; rangée [f] ; colonne [f] ; file [f]
แนวทาง[n.] (naēothāng) EN: way ; path ; course ; method ; trail ; mean ; channel ; model ; guideline FR: directive [f] ; orientation [f] ; direction [f] ; moyen [m]
แนวทางการตรวจสอบ[n. exp.] (naēothāng k) EN: audit trail FR:
พวง[n.] (phūang) EN: trail ; train ; string FR: groupe [m]
รอยเดิน[n.] (røi doēn) EN: trail FR:
รอยเดินปิด[n. exp.] (røi doēn pi) EN: closed trail ; circuit FR:
ร่องรอย[n.] (rǿngrøi) EN: clue ; trail ; traces FR: trace [f] ; marque [f] ; traces [fpl]
สะกดรอย[v.] (sakotrøi) EN: trace ; trail ; follow the trail FR: suivre à la trace
สะกดรอยตาม[v. exp.] (sakot røi t) EN: follow the trail (of) FR:
เส้นทางธรรมชาติ[n. exp.] (senthāng th) EN: nature trail FR:
ตาม[v.] (tām) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de ; pister
ตามรอย[v. exp.] (tām røi) EN: trail ; hunt ; follow in footsteps ; follow ; spy on ; track FR: pister ; suivre à la trace ; suivre la trace ; tracer (vx)
ตามตัว[v. exp.] (tām tūa) EN: trail ; track ; trace ; pursue FR: poursuivre ; traquer
ตัดถนน[v. exp.] (tat thanon) EN: cut a path ; make a road ; break a trail FR: tracer une route ; construire une route
ทาง[n.] (thāng) EN: way ; path ; road ; route ; trail ; passage ; pass ; track FR: chemin [m] ; route [f] ; voie [f] ; passage [m] ; sentier [m]
ทางเดิน[n.] (thāng doēn) EN: footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle ; trail FR: sentier [m] ; passage [m]
ทางเดินป่า[n. exp.] (thāng doēn ) EN: hiking route ; jungle trail FR: sentier de randonnée [m]
ติดตาม[v.] (tittām) EN: accompany ; follow ; go with (s.o.) ; go after ; wait on ; trail ; tail FR: suivre ; accompagner ; talonner ; poursuivre
ขมิ้นแดง[n. exp.] (khamin daēn) EN: maroon oriole ; Oriolus traillii FR: Oriolus traillii
คอนเทรล[n.] (khønthrēn) EN: contrail ; vapour trails FR: traînée de vapeur [f]
เครื่องใน[n.] (khreūangnai) EN: entrails ; viscera ; innards ; giblets FR: entrailles [fpl] ; viscères [fpl]
เครื่องในรวม[n. exp.] (khreūangnai) EN: mixed entrails ; mixed innards FR:
กระจกหุง[n.] (krajokhung) EN: stained glass ; rectangular bits of cooked glass for decoration FR: vitrail [m] ; morceaux de verre colorés [mpl]
กระสือ[n.] (kraseū) EN: filth-eating spirit ; demoness that eats entrails and infants FR:
กระสุนปืน[n.] (krasunpeūn) EN: bullet ; ammunition ; cartridge FR: balle [f] ; cartouche [f] ; mitraille [f] ; munitions [fpl]
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis ; creeping plant FR: plante grimpante [f]
มีเฟื้องมีสลึง[v. exp.] (mīfeūangmīs) EN: FR: avoir de la mitraille (fam.)
เงินปลีก[n.] (ngoenplīk) EN: small change ; coin ; cash ; change ; loose change FR: menue monnaie [f] ; monnaie [f] ; mitraille (fam.) [f]
เงินทอน[n.] (ngoenthøn) EN: change ; coin ; bank note FR: monnaie [f] ; change [m] ; mitraille [f] (fam.)
ปืนกล[n.] (peūnkon) EN: machine gun FR: mitrailleuse [f]
ปืนกลมือ[n.] (peūnkonmeū) EN: burp gun FR: mitraillette [f]
ผู้ริเริ่ม[n. exp.] (phū riroēm) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]
รถกึ่งพ่วง[n. exp.] (rot keung p) EN: composite trailer FR:
รถลากจูงและรถกึ่งพ่วง[n. exp.] (rot lāk jūn) EN: semi-trailer FR:
รถลากจูงและรถพ่วง[n. exp.] (rot lāk jūn) EN: full trailer FR:
รถพ่วง[n.] (rot phūang) EN: articulated lorry ; trailer truck (Am.) ; caravan ; trailer ; truck tractor FR: remorque [f] ; semi-remorque [m] ; poids lourd [m]
รถเทรลเลอร์ [n. exp.] (rot thrēllo) EN: composite trailer FR:

trail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchungskontrolle {f}audit trail
Loipe {f}cross-country skiing trail
Reifennachlauf {m}pneumatic trail
Kondensstreifen {m}vapour trail [Br.]; vapor trail [Am.]; contrail; condensation trail
Flanke {f} | abfallende Flanke | ansteigende Flankeedge | trailing edge | rising edge
Schleppkabel {n}festoon cable; trailing cable
Innereien {pl} (von Tier)entrails; innards; pluck
Pkw-Anhänger {m}passenger car trailer
Sattelzugmaschine {f}prime mover; tractor unit; tractor-trailer
Engobenmalerei {f}slip trailing; slip decoration
Rauchfahne {f}trail of smoke
Dateiendekennsatz {m}trailer label
Lastzug {m}truck trailer
Wanderweg {m}trail; footpath

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trail
Back to top