4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย m
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

n เครื่องจักร, n คณะหรือกลุ่มที่ทำหน้าที่ควบคุมโดยตรง (โดยเฉพาะทางการเมือง), n ระบบการปฎิบัติงาน

mad
adj วิกลจริต (เพราะป่วยทางจิต), adj โง่มาก (คำไม่เป็นทางการ), adj โกรธจัด (คำไม่เป็นทางการ)

n นิตยสาร, n กล่อง

n มายากล, n เวทมนตร์, n การใช้มนตร์วิเศษ, adj วิเศษ

adj ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก, adj ซึ่งมีเสน่ห์ดึงดูด

n ขนาดใหญ่, n ความสำคัญ

n จดหมาย, n ระบบไปรษณีย์, n การขนส่งทางไปรษณีย์, n ไปรษณียภัณฑ์, n พาหนะบรรทุกไปรษณียภัณฑ์, vi จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (คำไม่เป็นทางการของ e-mail), vt ส่งทางไปรษณีย์, n เกราะ, vt หุ้มเกราะ

n แม่น้ำเมนในประเทศเยอรมัน (มีความยาว 523 กิโลเมตร), adj สำคัญที่สุด, n ส่วนสำคัญที่สุด, n สายหลัก (ท่อหรือสายเคเบิลใหญ่), n แผ่นดินใหญ่

adv โดยส่วนใหญ่


vt รักษา

n การรักษาสภาพ

adj ส่วนใหญ่, adj สำคัญมาก

n ส่วนใหญ่, n เสียงข้างมาก, n พลตรี (ยศ), adj ซึ่งเป็นส่วนใหญ่

vt ทำ, vt แต่งตั้ง, vt จัดหา, vt ก่อให้เกิด, vt จัด (เตียงนอน), vt เข้าใจ, vt บังคับ, vt ทำกำไร, vt คาดคะเน, vt กลายเป็น, vt หาได้, vt จัด (ที่นอน), vt จัดเวลา, vt เท่ากับ, vt ทำคะแนน (กีฬา), vt บรรลุเป้าหมาย, vt กระตุ้น, vt เขียน, vt ไปถึง, vt ทัน, vt ปรุง (อาหาร), n เครื่องหมายการค้า, n กระบวนการผลิต

n ผู้ผลิต, n ผู้เซ็นเอกสาร (ทางกฎหมาย)

n เครื่องสำอาง

n ผู้ชาย, adj ซึ่งเป็นของผู้ชาย, prf ป่วย

n ทางเดินเท้า, n ห้างสรรพสินค้า

man
n ผู้ชาย, n มนุษย์, n คนงานชาย, n ทหารชาย, n สามี (คำสแลง), n คำเรียกบุคคล (ทั้งสองเพศ) (คำสแลง), vt เข้าประจำที่, vt จัดกำลังคน

vi สำเร็จ, vt ทำให้สำเร็จ (โดยเฉพาะกับสิ่งที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้), vt จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน), vi บริหาร

n การจัดการ, n คณะผู้บริหาร, n ความสามารถในการจัดการ

n ผู้จัดการ, n นักเรียนหรือนักศึกษาที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาภายใต้การกำกับดูแลของผู้ฝึกสอน (ทางกีฬา)

adj เกี่ยวกับการจัดการ

n คำสั่ง, vt สั่งการ, vt มอบอำนาจ (ให้ทำบางสิ่ง)

vt จัดการ

n วิธีการ, n รูปแบบ

n คฤหาสน์

adj ซึ่งใช้มือทำ, adj ซึ่งใช้แรงกาย, adj ซึ่งใช้แรงงาน, n คู่มือการใช้

n ผู้ผลิต

n อุตสาหกรรมการผลิต

det มากมาย, pron คนหรือสิ่งของจำนวนมาก, n จำนวน, adj มากมาย

map
n แผนที่, vt ทำแผนที่

n หินอ่อน, n ลูกแก้ว, vt ระบายสีให้เหมือนหินอ่อน

n เดือนมีนาคม, n มีนาคม, vi เดินแถว, vi เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, vt บังคับให้เดินไป, n การเดินแถว, n ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน, n การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, n ดนตรีและจังหวะประกอบการเดินแถว, n แนวเขตแดน

n ขอบ, n ค่าแตกต่างระหว่างสองสิ่ง, n ส่วนที่เผื่อเอาไว้, vt ใส่ขอบ

adj เกี่ยวกับการเดินเรือ, adj ที่พบในทะเล, adj เกี่ยวกับทะเล, n นาวิกโยธิน, n เรือเดินทะเล

n รอยแผลเป็น, n สัญลักษณ์, n คะแนน, n ระดับ, n รอยขีดแทนลายเซ็นต์, n ลักษณะเฉพาะ, n เส้นเริ่มออกวิ่ง, n เป้าหมาย, vt ขีดออก, vt ทำเครื่องหมาย, vt แสดงถึง, vt จด, vt ให้คะแนน, vt ใส่ราคา, abbr มาร์ค (เงินเหรียญของเยอรมัน)

n เครื่องหมาย, n สิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย, n ผู้ทำเครื่องหมาย

n ตลาด, n กลุ่มผู้ซื้อ, n ความต้องการสินค้า, n จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขาย, n อัตราแลกเปลี่ยน, vt ขาย

n การซื้อขายสินค้าหรือบริการ

n ตลาดสินค้า, n สถานที่พบปะชุมนุมกัน (เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น)

n การแต่งงาน, n พิธีแต่งงาน, n การรวมสองสิ่งเข้าไว้ด้วยกัน

adj แต่งงานแล้ว, adj เกี่ยวกับการแต่งงาน, adj อุทิศตัวให้กับ

vt แต่งงาน, vt ประกอบพิธีแต่งงาน, vi จับเข้าคู่กัน, vt จับเข้าคู่กัน

n หน้ากาก, vt สวมหน้ากาก, vt บัง, vt ปกปิด (ความรู้สึก)

n พิธีรำลึกถวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์, n ปริมาณมาก, n กอง, n ส่วนใหญ่, adj ซึ่งมีจำนวนมาก, vi รวมตัวเป็นก้อน, adj เกี่ยวกับคนจำนวนมาก, adj กว้างมาก

adj ใหญ่โต หนักและแข็งมาก

n เจ้านาย, n ผู้เชี่ยวชาญ, n ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่, n หัวหน้าครอบครัว, n ครูผู้ชาย, n ต้นฉบับ, n กัปตันเรือสินค้า, adj สำคัญที่สุด, adj ชำนาญ, vt เข้าใจถ่องแท้, vt ควบคุม

n การแข่งขัน, n คู่ที่เหมือนกัน, n คู่สมรส, vt เข้ากัน (กับ), vt เท่ากันกับ, n ไม้ขีดไฟ

n ผู้ช่วยผู้บังคับการเรือ, n คู่สมรส, n ผู้ช่วย, n ส่วนหนึ่งในจำนวนคู่, n คู่ผสมพันธุ์ (สัตว์), n เพื่อน, vt จับคู่ผสมพันธุ์, vi จับคู่ผสมพันธุ์, vt จับคู่กัน, vt แต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ), vt เชื่อมต่อกัน, n (หมากรุก) การรุกจนแต้ม, vt รุก (หมากรุก), int คำอุทานเมื่อมีการรุกจนแต้ม (หมากรุก), sl คำเรียกแทนคนแปลกหน้า

n วัตถุ, n ข้อเท็จจริง, n ผ้า, n ผู้เหมาะสม, adj ทางกาย, adj ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ, adj สำคัญ

n คณิตศาสตร์ (คำเรียกย่อของวิชาคณิตศาสตร์)

n คณิตศาสตร์

n สิ่งที่ต้องทำ, n สาร, n วัตถุ, n สิ่งพิมพ์, vi เป็นเรื่องสำคัญ

n จำนวนสูงสุด, adj สูงสุด

may
n พฤษภาคม, aux อาจจะ (ใช้แสดงความเป็นไปได้), aux สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต), n เดือนพฤษภาคม

adv บางที

n นายกเทศมนตรี

me
pron ฉัน, abbr คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis

n มื้อ, n อาหาร, n ธัญพืชบด

vt หมายความว่า, vt มีเจตนา, vi ตั้งใจ, vt มีความหมายต่อ, adj ใจร้าย, adj ทรุดโทรม, n ค่าเฉลี่ย

n ความหมาย, n จุดประสงค์, n ความสำคัญของความรู้สึกหรือประสบการณ์

adj ซึ่งมีความหมาย


n เวลาในระหว่างนั้น, adv ในระหว่างนั้น

adv ขณะที่

n ขนาด, n การวัด, n มาตรการ, n หน่วยวัด, n เครื่องวัด, n กฎหมาย, n จังหวะ (ของคำประพันธ์), vt วัดขนาด (ความยาว, ความสูง, ความเร็ว ฯลฯ)

n ขนาด, n การวัด

n เนื้อสัตว์, n เนื้อผลไม้, n เนื้อหา

n ช่างเครื่อง

adj เกี่ยวกับเครื่องจักรกล, adj ซึ่งผลิตโดยเครื่องจักร, adj ซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ

n ชิ้นส่วนของเครื่องจักร, n กลไก, n ทฤษฎีที่เชื่อว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสามารถอธิบายด้วยหลักทางกลศาสตร์

n เหรียญรางวัล, vi ให้เหรียญรางวัล

n สื่อมวลชน (คำพหูพจน์ของ medium)

adj ทางการแพทย์, n การตรวจร่างกาย

n การรักษาด้วยยา

n ยารักษาโรค, n การบำบัดโรคด้วยยา, n แพทยศาสตร์

adj ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, n สายกลาง, n สื่อมวลชน, n สื่อกลาง, n วิธีการ, n ผู้เป็นสื่อกลางระหว่างวิญญาณและมนุษย์, n สิ่งแวดล้อม

vt พบโดยบังเอิญ, vi จัดให้พบกัน, vt จัดให้พบกัน, vt รู้จักเป็นครั้งแรก, vt ต้อนรับ, vi ชุมนุม, vt จัดการ, vt ทำตาม, vt บรรจบกับ, vt จ่ายเงิน, n การแข่งขันกีฬา, adj เหมาะสม

n การพบกัน, n การประชุม

vi ละลาย, vt ้ละลาย, vi เลือนหาย, vi ใจอ่อนลง, vt ทำให้ใจอ่อนลง, n สิ่งที่หลอมละลาย

n สมาชิก (คำย่อคือ mem)

n การเป็นสมาชิก

n ความจำ, n การจำได้, n หน่วยความจำ (ในคอมพิวเตอร์)

adj เกี่ยวกับจิตใจ, adj บ้า (คำไม่เป็นทางการ), sl โกรธอย่างบ้าคลั่ง

adv ด้านจิตใจ

vi กล่าวถึง, vt กล่าวถึง, n การกล่าวถึง

n ผู้ให้คำปรึกษา

n รายการอาหาร, n อาหารที่อยู่ในรายการหรือเมนู

n พ่อค้า, adj เกี่ยวการค้า

adj เพียงเท่านั้น, adj บริสุทธิ์, n บึง (ทางวรรณกรรม)

adv เพียงเท่านั้น

n คุณความดี, n ข้อดี, vt ควรได้รับ

n สภาพรกรุงรัง, n คนไม่เรียบร้อย

n ข่าวสาร, n ประเด็น

n โลหะ, n ธาตุโลหะ (ทางเคมี) (สัญลักษณ์ย่อคือ M), n เพลงแนวเฮฟวี่เมทัล, vt ปกคลุมด้วยโลหะ, adj ซึ่งทำด้วยโลหะ

n คำอุปมา, n การใช้คำอุปมา

n หน่วยวัดความยาวเป็นเมตร, n จังหวะในเพลง, vt วัดมาตร, suf อุปกรณ์

n วิธี

adj แห่งเมืองหลวง, adj เกี่ยวกับเมืองหลวง, n ผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่

n ชาวเม็กซิโก, adj เกี่ยวกับเม็กซิกัน

adj ตรงกลาง, adj ปานกลาง, n จุดกึ่งกลาง

adj เกี่ยวกับชนชั้นกลาง

n เวลาเที่ยงคืน, adj ตอนกลางคืน

n ตรงกลาง

aux กริยาช่วยช่องที่ 2 ของ may, n อำนาจ, n ความแข็งแรง

n การปวดศีรษะข้างเดียว

adj (โทษ) เบา, adj (อากาศ) อบอุ่น, adj อ่อนโยน, adj อ่อนนุ่ม, adj (อาหาร, เครื่องดื่ม) ซึ่งมีรสชาติอ่อน

n ทหาร, adj ทางทหาร, adj เกี่ยวกับสงคราม

n น้ำนม, vt รีดนม, vt รีดไถ

n โรงงานผลิตสินค้า, n เครื่องโม่, vt บด, vi ทำขอบให้เป็นหยักหรือร่องที่มีขนาดสม่ำเสมอ เช่น ขอบเงินเหรียญ, vt ตี, vt คน

n หนึ่งล้าน, adj หนึ่งล้าน (หรือจำนวนหนึ่งล้านที่เป็นตัวเลข)

n จิตใจ, n ความจำ, n คนฉลาด, n ความตั้งใจ, n สติปัญญา, vt สังเกต, vi รังเกียจ, vt ระวัง

n เหมืองแร่, n แหล่งอุดมสมบูรณ์, n ระเบิด, vi ขุดเหมือง, vt ขุดเหมือง, vt วางระเบิด, vt ขุดอุโมงค์, pron ของฉัน

adj ที่เป็นแร่

adj น้อยที่สุด

vt ทำให้เล็กลงที่สุด

n จำนวนน้อยที่สุด, adj อย่างต่ำ

n รัฐมนตรี, n พระผู้สอนศาสนา (ในศาสนาคริสต์), n รัฐมนตรี, vi ทำหน้าที่เป็นพระ, vt คอยดูแล

n กระทรวง, n คณะรัฐมนตรี

adj เล็กน้อย, adj รุนแรงน้อย, adj ที่มีช่วงระหว่างโน้ตหลักกับโน้ตตัวที่สามห่างกันน้อยกว่าในเมเจอร์สเกลอยู่ครึ่งเสียง (ทางดนตรี), adj ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ, adj ซึ่งเป็นวิชารอง, n ผู้เยาว์, n วิชารอง (เสริมหรือรองจากวิชาเอก)

n คนกลุ่มน้อย, n ความเป็นผู้เยาว์ (ทางกฎหมาย)

n นาที, n ระยะเวลาอันสั้น, vt จับเวลาเป็นนาที, adj เล็กมาก, adj ไม่สำคัญ, adj ละเอียด

n เรื่องมหัศจรรย์

n กระจก, n เครื่องสะท้อน, vt สะท้อน, vt เหมือน

n นางสาว, n คำเรียกนำหน้านางงามในการประกวดความงาม, vi พลาด, vt ทำพลาด, vt ไม่เข้าใจ, vt หลีกเลี่ยง, vt ขาดเรียน, vt ไปไม่ทัน, vt คิดถึง, n นางสาว, n หญิงสาว

n ขีปนาวุธ, n สิ่งที่ขว้าง ปา หรือยิงออกไป เช่น ก้อนหิน จรวด

adj ซึ่งหายไป, adj ขาดแคลน

n งานที่ได้รับมอบหมาย, n คณะผู้แทน

n หมอสอนศาสนา, adj เกี่ยวกับคณะผู้สอนศาสนา

n ความผิดพลาด, n ความเข้าใจผิด, vt ทำให้เข้าใจผิด, vi ทำผิด

mix
vi ผสม, vt ผสม, vt ทำให้รวมตัวกัน, vi พบปะผู้คน, n ของผสม, n การผสมกัน

adj ที่ผสมกัน

n การผสม, n ส่วนผสม


adj ซึ่งเคลื่อนที่ได้ง่าย, adj แปรเปลี่ยนได้ง่าย, n เครื่องแขวนหมุนไปมาตามลมได้

n วิธีการ, n แบบนิยม

n แบบจำลอง, n นางแบบ, n ต้นแบบ, vi แสดงแบบ, vt จำลองแบบ, adj น่าถือเป็นแบบอย่าง, vi เป็นแบบให้ (นักวาดรูป)

adj ปานกลาง, adj (อากาศ) อบอุ่น, n ผู้ที่มีความคิดไม่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมือง), vi บรรเทาลง, vt ทำให้บรรเทา, vt เป็นประธาน

adj สมัยใหม่, n คนสมัยใหม่

adj ไม่ใหญ่โตโอ่อ่า, adj ถ่อมตัว, adj เรียบร้อย

vi เปลี่ยนแปลง, vt ลดหย่อน, vt เปลี่ยนแปลง, vt ประกอบคำกริยา (ทางไวยากรณ์)

n โมเลกุล

mom
n แม่ (คำไม่เป็นทางการ)

n ชั่วขณะ, n โอกาสสำคัญ, n ความสำคัญ

n แรงผลักดัน, n ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่วัดได้จากมวลของวัตถุคูณด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ

n เงิน, n ทรัพย์สิน

n เครื่องโทรทัศน์วงจรปิด, n ผู้ดูแล, vt ดูแล

n ลิง, n เด็กซุกซน, vt เลียนแบบ, sl ผู้ติดยา, sl 500 ปอนด์

n สัตว์ประหลาด, n คนโหดร้าย, adj ใหญ่โตมาก

n เดือน

adj เป็นรายเดือน, adv ทุกเดือน, n นิตยสารรายเดือน, n ช่วงที่มีประจำเดือน (คำไม่เป็นทางการ)

n อนุสาวรีย์, n บุคคลตัวอย่าง

n อารมณ์, n มาลา (ทางไวยากรณ์)

n พระจันทร์, vi ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์, vi คิดคำนึงถึง

adj ทางศีลธรรม, n เรื่องสอนใจ

adj มากกว่า, det มากกว่า, n จำนวนที่มากกว่า, adj มากกว่า, adv นานขึ้น

adv ยิ่งกว่านั้น

n ตอนเช้า, n ระยะแรกเริ่ม, adj ซึ่งเกิดขึ้นในตอนเช้า

n ภาวะที่ต้องตาย, n อัตราการตาย

n การจำนอง, vt จำนอง

adj มากที่สุด, adj มากที่สุด, pron จำนวนมากที่สุด, adv ที่สุด, n ส่วนใหญ่

adv ส่วนมาก

n แม่, n แหล่งที่มา, adj เป็นแม่, vt เป็นผู้ให้กำเนิด, vt เลี้ยงดู

n การเคลื่อนไหว, n กิริยาท่าทาง, n ญัตติ, vt โบกไม้โบกมือ, vi โบกไม้โบกมือ

vt กระตุ้น

n แรงบันดาลใจ, n แรงจูงใจ, n การให้แรงจูงใจ

n แรงจูงใจ, n จุดมุ่งหมาย, adj ซึ่งกระตุ้น

n เครื่องยนต์, n รถยนต์, vi ขับรถยนต์, adj เกี่ยวกับพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์, adj เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ, sl รถยนต์

vt ขึ้น (ม้า, เขา, บันได), vt เพิ่มขึ้น, vt ติด (ภาพ), vt นำออกแสดง, n สิ่งที่ใช้ติดหรือตั้ง เช่น กระดาษติดภาพ, n ม้า, n ภูเขา

n ภูเขา, adj ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา, adj คล้ายภูเขา, n กองมหึมา

n หนู, n เมาส์ (อุปกรณ์เคลื่อนตำแหน่ง) (ทางคอมพิวเตอร์), n คนขี้ขลาด (คำดูถูก), vt ไล่จับหนู, vi ขยับเมาส์

n ปาก, n การพูดโอ้อวด, vi พูด, vt กดด้วยปาก, n การพูด

vt กระตุ้น, vi เคลื่อน, vi ดำเนินการ, vi ก้าวหน้า, vt ทำให้สะเทือนใจ, n การดำเนินการ, n การย้ายที่อยู่, n การเคลื่อนไหว

n การเคลื่อนที่, n กริยาท่าทาง, n คณะบุคคล, n การเคลื่อนกำลังทหาร, n ส่วนที่เคลื่อนไหวของระบบกลไก, n ช่วงหนึ่งของเพลง, n กระบวนการ

n ภาพยนตร์

Mr
abbr นาย (คำนำหน้าชื่อผู้ชาย)

Mrs
abbr นาง (คำนำหน้าชื่อหญิงที่แต่งงานแล้ว)

Ms
abbr คำเรียกผู้หญิง (ใช้ได้ทั้งหญิงแต่งงานแล้วและยังไม่ได้แต่ง)

adj มาก, adv อย่างมาก, adv เกือบจะ, adv บ่อย, n จำนวนมาก, n สิ่งที่สำคัญมาก

mud
n โคลน, n การใส่ร้าย, vi ปกคลุมไปด้วยโคลน

adj หลายอย่าง, n ผลคูณ

adj เกี่ยวกับเทศบาล

vt ฆาตกรรม, vt ทำลาย, n การฆาตกรรม

n กล้ามเนื้อ, n กำลังของกล้ามเนื้อ

n พิพิธภัณฑ์

n เห็ด, adj คล้ายเห็ด, adj ซึ่งเจริญเติบโตรวดเร็วและอยู่ได้ไม่นาน, vi กระจายอย่างรวดเร็ว

n เพลง, n โน้ตเพลง, n เสียงที่ไพเราะ, n การแต่งทำนองดนตรี

adj เกี่ยวกับดนตรี, adj ไพเราะ, n ละครเพลง

n นักดนตรี

n มุสลิม, n ชาวมุสลิม

aux ต้อง, aux น่าจะ, n สิ่งจำเป็น, n เหล้าไวน์ใหม่

vi บ่น, n การบ่น

adj ซึ่งกันและกัน, adj ซึ่งสัมพันธ์กัน

my
pron ของฉัน

pron ตัวของฉัน

adj ลี้ลับ, adj น่าพิศวง

n ความลึกลับ, n เงื่อนงำ, n สิ่งแปลกประหลาด, n ศิลปะของการค้าขาย

n นิทานปรัมปรา, n เรื่องโกหกค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top