คำที่ขึ้นต้นด้วย "ผ" จำนวน 1,307 คำ


ผก v turn round
ผกก. n chief
ผกผงก v raise the head and look a round
ผกผวน v return
ผกผัน adj turned around
ผกผัน v veer around
ผกผิน v turn round
ผกา n flower
ผง n powder
ผงก v nod
ผงกศีรษะ v nod one´s head
ผงกหัว v nod one´s head
ผงขาว n heroin
ผงคราม n indigo
ผงคลี n fine dust
ผงชูรส n monosodium glutamate
ผงซักฟอก n powdered detergent
ผงธุลี n dust
ผงฟู n baking powder
ผงะ v draw back
ผงะหงาย v stop short
ผงาด adv dignifiedly
ผง่าน adv dignifiedly
ผงเชื้อขนมปัง n baking powder
ผงแป้ง n flour
ผจก. n manager
ผจง v do something meticulously
ผจญ v encounter
ผจญภัย v take adventure
ผจัญ v encounter
ผช. n assistant
ผญ. n village headman
ผด n prickly heat
ผดุง v support
ผดุงครรภ์ n midwife
ผดุงรักษา v maintain
ผนวก v append
ผนวช v ordain
ผนัง n wall
ผนังห้อง n room wall
ผนึก v seal
ผนึก v bind
ผบ. n director
ผบ. n commander in chief
ผบ. n commander
ผบ.ทบ. n Commander-in-Chief of the Army
ผบ.ทร. n Commander-in-Chief of the Navy
ผบ.ทอ. n Commander-in-Chief of the Air Force
ผม pron I
ผม n hair
ผมจุก n topknot
ผมจุก n topknot
ผมจุก n tuft
ผมจุก n topknot
ผมทรงมหาดไทย n circular head with parted hair
ผมทรงมหาดไทย n circular and parted topknot
ผมบ๊อบ n bob
ผมบาง adj bald head
ผมปลอม n wig
ผมมหาดไทย n circular head with parted hair
ผมม้า n bangs
ผมสีดอกเลา n grey-hair
ผมหงอก n gray-hair
ผมหยิก n curly hair
ผมหลักแจว n circular and parted topknot
ผมเป๋ n parted hair
ผมเปีย n pigtail
ผมเผ้า n hair
ผมไฟ n hair present at birth
ผยอง v be arrogant
ผรุสวาท n curse
ผรุสวาท v curse
ผล n advantage
ผล n result
ผล n achievement
ผล clas fruit
ผล n fruit
ผลกรรม n retribution
ผลกระทบ n effect
ผลกระทบกระเทือน n effect
ผลการค้นคว้า n result of the research
ผลการดำเนินงาน n overall operation
ผลการดำเนินงาน n overall operation
ผลการวิจัย n research result
ผลการวิเคราะห์ n analysis result
ผลการวิเคาะห์ n research result
ผลการเรียน n school-record
ผลกำไร n profit
ผลข้างเคียง n side effect
ผลคูณ n product
ผลงาน n works
ผลงาน n success
ผลงานวิจัย n research
ผลดี n usefulness
ผลตอบแทน n reward
ผลต่าง n difference
ผลที่สุด n finally
ผลที่เกิดขึ้น n effect
ผลบวก n sum
ผลบังคับ n be valid
ผลบุญ n good deeds
ผลประกอบการ n turnover
ผลประกอบการ n turnover
ผลประโยชน์ n benefit
ผลผลิต n product
ผลฝรั่ง n guava
ผลพลอยได้ n by-product
ผลพวง n consequence
ผลมะนาว n lemon
ผลมะม่วง n mango
ผลมะยม n star gooseberry
ผลมะละกอ n papaya
ผลมังคุด n mangosteen
ผลย้อนหลัง n retroactive effect
ผลรวม n sum total
ผลร้าย n bad effect
ผลลบ n difference
ผลลัพธ์ n result
ผลวิจัย n result of the research
ผลสรุป n conclusion
ผลสอบ n result
ผลสะท้อน n reflection
ผลสัมฤทธิ์ n achievement
ผลสำรวจ n survey findings
ผลสำเร็จ n success
ผลสืบเนื่อง n consequence
ผลสุดท้าย n in the end
ผลหารแสดงสติปัญญา n Intelligence Quotient
ผล็อย adv quickly
ผละ v leave
ผละหนี v flee (from)
ผละออก v repel
ผลัก v push
ผลักดัน v push forward
ผลักไส v push away
ผลักไสไล่ส่ง v push away
ผลัด v change
ผลัด v alternate
ผลัด n shift
ผลัด v delay
ผลัดกัน v alternate
ผลัดผ้า v change clothes
ผลัดเปลี่ยน v alternate
ผลัดเวร n shift
ผลัดแผ่นดิน v change of dynasty
ผลัดใบ v shed leaves
ผลาญ v waste
ผลาญ v destroy
ผลานิสงส์ n reward of good deeds or merit
ผลาผล n fruit
ผลาหาร n fruit
ผลิ v bud
ผลิดอกออกผล v profit
ผลิดอกออกผล v fruit
ผลิต v generate
ผลิต v manufacture
ผลิตกรรม n production
ผลิตขึ้น v make
ผลิตผล n product
ผลิตภัณฑ์ n product
ผลิตภัณฑ์เกษตร n agriculture goods
ผลิบาน v blossom
ผลิออก v grow
ผลีผลาม adv hastily
ผลึก n crystal
ผลึกศิลา n crystal stone
ผลุง adv suddenly
ผลุน adv hastily
ผลุนผลัน v do abruptly
ผลุบ v dive in/out quickly
ผลุบๆ โผล่ๆ v bob up and down
ผลุบๆโผล่ๆ adv stealthily
ผลุบผลับ adv hurriedly
ผลุบโผล่ adv bob up and down
ผลุบโผล่ adv furtively
ผลุย adv suddenly loosen
ผลู n path
ผลเก็บเกี่ยว n product
ผลเสีย n bad result
ผลเสียหาย n damage
ผลได้ n advantage
ผลไม้ n fruit
ผลไม้กระป๋อง n canned fruit
ผลไม้แช่อิ่ม n fruit preserve
ผวจ. n provincial governor
ผวน v return
ผวย n thick blanket
ผวา v frightened
ผวา v throw into
ผศ. n professor assistant
ผสม v mix
ผสมกลมกลืน v combine
ผสมผสาน v integrate
ผสมผเส v put together
ผสมพันธุ์ v breed
ผสมเทียม v artificial insemination
ผสมโรง v join
ผสาน v cooperate
ผสาน v merge
ผอ. n director
ผอก n cover
ผอก n shrimp or fish mixed with salt
ผอก n container
ผอง det all
ผ่อง adj bright
ผ่อง n a kind of card game
ผ่องแผ้ว v be content
ผ่องแผ้ว v clean
ผ่องใส adj cheerful
ผ่อน v slacken
ผ่อนคลาย v relax
ผ่อนคลายอารมณ์ v relax
ผ่อนคลายใจ v feel relieved
ผ่อนชำระ v pay by installments
ผ่อนตาม v comply
ผ่อนปรน v lessen
ผ่อนผัน v delay
ผ่อนผัน v indulgent
ผ่อนลง v abate
ผ่อนส่ง v pay by installments
ผ่อนหนักผ่อนเบา v compromise
ผ่อนหนักผ่อนเบา v make concessions
ผ่อนหนี้ v pay by installments
ผ่อนแรง v labor-saving
ผ่อนโทษ v reduce a punishment
ผ่อนใช้ v pay by installments
ผอบ n casket
ผอม v be thin
ผอม adj thin
ผอมบาง v be thin
ผอมบาง adj thin
ผอมเกร็ง v be thin but strong
ผอมเกร็ง adj thin but strong
ผอมแห้ง v be emaciated
ผอมแห้ง adj very skinny
ผอมแห้งแรงน้อย v lean
ผอมแห้งแรงน้อย adj lean
ผอมโซ adj down-at-heel
ผ็อย adv rapidly
ผะสา n manner
ผะอืดผะอม v feel nauseated
ผัก n vegetable
ผักกระเฉด n water minosa
ผักกาดหอม n lettuce
ผักกาดเค็ม n pickled cabbage
ผักขม n Spinach
ผักชี n parsley
ผักชีฝรั่ง n Parsley
ผักชีลาว n Anethum graveolens
ผักชีโรยหน้า n window dressing
ผักดองแห้ง n dry cabbage leaves (leaf mustard)
ผักตบชวา n Water hyacinth
ผักตำลึง n Coccinia grandis (Cucurbitaceae)
ผักทอดยอด n an aquatic morning glory
ผักบุ้ง n morning glory
ผักบุ้งจีน n A species of white-stemmed Ipomoea
ผักบุ้งทะเล n Ipomoea pes-caprae Sweet
ผักบุ้งฝรั่ง n Ipomoca crassicaulis
ผักบุ้งรั้ว n Ipomoca crassicaulis
ผักป่อง n Water hyacinth
ผักรู้นอน n water minosa
ผักรู้นอน n water minosa
ผักสด n fresh vegetable
ผักสลัด n lettuce
ผักสวนครัว n backyard garden
ผักสามหาว n Water hyacinth
ผักหนอน n water minosa
ผักแพว n kind of medicine herb
ผักโขม n spinach
ผักโหม n spinach
ผัง n plan
ผังงาน n plan
ผังเมือง n city plan
ผังเมืองรวม n principle city plan
ผัด v postpone
ผัด v fry
ผัด v powder
ผัดผ่อน v put off
ผัดวัน v postpone
ผัดวันประกันพรุ่ง v postpone
ผัดหน้า v powder
ผัดเปรี้ยวหวาน n a kind of Thai dish
ผัดแป้ง v powder
ผัดแป้ง v powder
ผัดโป๊ยเซียน n a kind of fried vegetables
ผัน n Nymphaea stellafa
ผัน v modulate
ผัน v turn
ผัน v alter
ผันกลับ adj turned around
ผันกลับ v veer around
ผันผยอง v prance
ผันผวน v fluctuate
ผันผ่อน v put off
ผันผาด v dash
ผันผาย v proceed
ผันอักษร v vary the tone in pronouncing words or letters according to the rules of grammar
ผันแปร v change
ผับ adv rapidly in succession
ผับ n pub
ผัว n husband
ผัวะ adv pop
ผัวเมีย n spouses
ผา n cliff
ผ่า v chop
ผ้า n cloth
ผาก n species of thornless bamboo
ผาก n forehead
ผ้ากฐิน n set of new robes offered to Buddhist monks
ผ้าก๊อซ n gauze
ผ้ากันเปื้อน n apron
ผ้ากาสาวพัสตร์ n yellow robe
ผ้ากำมะหยี่ n velvet
ผ้ากุศราช n kind of ancient patterned cloth
ผ้าขนหนู n towel
ผ้าขาวม้า n loincloth
ผ้าขี้ริ้ว n cow´s intestine
ผ้าขี้ริ้ว n rag
ผ้าคลุม n quilt
ผ้าคลุมผม n scarf
ผ้าคลุมเตียง n bedspread
ผ้าคลุมไหล่ n shawl
ผ้าจีวร n robe (of a Buddhist monk)
ผ้าชีฟอง n chiffon
ผ้าซิ่น n sarong
ผ่าซีก v cleave
ผาด adv vaguely
ผาดผัง v dash
ผ้าดิบ n kind of cloth
ผาดแผลง v shoot quickly
ผาดโผน adv adventurously
ผ้าต่วน n satin
ผ่าตัด v operate on
ผ้าตา n checked cloth
ผ้าถุง n Acrochordus granulatus
ผ้าถุง n sarong
ผ้าทรง n clothes
ผ่าน v change
ผ่าน v carry
ผ่าน v pass
ผ่าน v overcome
ผ่าน v ask a high price
ผ่าน v be used to
ผ่านๆ adv superficially
ผ่านๆ adv superficially
ผ่านๆ adv vaguely
ผ่านๆ ตา adv dabble in
ผ่านการทดสอบ v pass the test
ผ่านฉลุย v go through easily
ผ่านพ้น v pass by
ผ่านพบ v encounter
ผ่านพิภพ n king
ผ่านฟ้า n king
ผ่านราคา v overcharge
ผ้านวม n quilt
ผ่านสายตา v be seen
ผ่านสายตา v be seen
ผ่านหน้า v pass
ผ้านุ่ง n panung
ผ่านเกล้า n king
ผ่านเกล้า n king
ผ่านไป v pass by
ผ่านไป v slip
ผ่านไป v slip
ผ้าประเจียด n inscribed cloth for protecting someone from harm
ผ้าปาเต๊ะ n batik
ผ้าผลัดอาบน้ำ n loincloth
ผ้าผวย n blanket
ผ้าพันแขนทุกข์ n black arm band
ผ้าพื้น n fabric
ผ้ามัดหมี่ n kind of Thai silk woven in northeastern Thailand
ผ้ามัดหมี่ n kind of Thai silk woven in northeastern Thailand
ผ้ามัสลิน n muslin
ผ้ามัสลิน n muslin
ผ้าม่าน n curtain
ผายปอด v restore respiration
ผ่ายผอม v be emaciated
ผ่ายผอม v become/look thin
ผ่ายผอม adj lean
ผ่ายผอม adj down-at-heel
ผ่ายผอม adj very skinny
ผ่ายผอม v lean
ผ่ายผอม adj lean
ผายผัน v walk
ผายลม v fart
ผ้ายันต์ n inscribed cloth for protecting someone from harm
ผ้าลาย n chintz
ผ้าส่าหรี n sari
ผ้าสำลี n flannelet
ผ้าสไบ n shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back
ผ้าสไบเฉียง n shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back
ผ้าห่ม n blanket
ผ้าห่ม n thick blanket
ผ้าห่ม n quilt
ผ้าห่มนวม n quilt
ผ้าหยาบ n kind of cloth
ผ้าเคียนพุง n loincloth
ผ้าเช็ดตัว n bath towel
ผ้าเช็ดปาก n table napkin
ผ้าเช็ดมือ n hand towel
ผ้าเช็ดหน้า n handkerchief
ผ้าเตี่ยว n sanitary napkin
ผ่าเผย adj dignified
ผ่าเผย adv majestically
ผ้าเย็น n refreshing towel
ผ่าเหล่า adj unconventional
ผ่าเหล่า v resist the tradition
ผ่าเหล่าผ่ากอ adj unconventional
ผ่าเหล่าผ่ากอ v resist the tradition
ผ้าเหลือง n yellow robe
ผ้าเหลือง n yellow (Buddhist monk´s) robes
ผ้าแดง n red cloth
ผ้าแพร n silk fabric
ผ้าโกง n kind of Thai cloth
ผ้าโกง n kind of Thai cloth
ผ้าไตร n set of monk´s robes
ผ้าไหม n silk cloth
ผิ conj if
ผิดกฎหมาย v be illegal
ผิดกติกา v violate the rule
ผิดครู adj recalcitrant
ผิดคำพูด v break one´s word
ผิดคำสัญญา v break a promise
ผิดคำสัตย์ v break a promise
ผิดจังหวะ adv out of step
ผิดจารีตประเพณี v go against a tradition
ผิดตา v look strange
ผิดทาง v lose one´s way
ผิดทาง adv wrong route
ผิดธรรมชาติ adj unnatural
ผิดธรรมชาติ adv unnaturally
ผิดธรรมดา adj unnatural
ผิดธรรมดา adv unnaturally
ผิดธรรมดา adj strange
ผิดธรรมเนียม v go against a tradition
ผิดนัด v miss an appointment
ผิดนัด v miss an appointment
ผิดปกติ adj strange
ผิดปกติ adj unusual
ผิดปรกติ adv abnormally
ผิดปรกติ v be unusual
ผิดปรกติ adj unusual
ผิดประเวณี v commit adultery
ผิดพลาด v err
ผิดพลาด v fail
ผิดพลาด v make a mistake
ผิดพวกผิดพ้อง adv heterogeneously
ผิดพ้องหมองใจ v be gloomy
ผิดพ้องหมองใจ v be mutually suspicious
ผิดรูป v be out of shape
ผิดรูปผิดรอย v be out of shape
ผิดรูปผิดร่าง v be deformed
ผิดลักษณะ v be deformed
ผิดวินัย v break discipline
ผิดส่วน v be not proportional
ผิดสัญญา v break one´s word
ผิดสัญญา v break an agreement
ผิดสัญญา v reverse one´s promise
ผิดสำแดง v take poisonous food
ผิดหวัง v fail
ผิดหวัง v be disappointed
ผิดหวัง v be defeated
ผิดหวัง v be defeated
ผิดหู v sound strange
ผิดหูผิดตา adv unusual
ผิดแบบ v be out of shape
ผิดแบบ v be deformed
ผิดแปลก v slightly distort
ผิดแผก adj different
ผิดแผก v be different
ผิดแผกแตกต่าง v be different
ผิดแผกแตกต่าง adj different
ผิดใจ v be at odds with
ผิดใจ v be at odds with
ผิดใจ v split up
ผิดใจ v have dissension
ผิดใจ v be mutually suspicious
ผิดใจกัน v be estranged
ผิน v turn
ผินหน้า v turn one´s head
ผินหน้า v turn
ผินหลัง v turn
ผิว adv superficially
ผิว adv superficially
ผิว n surface
ผิว n complexion
ผิว n complexion
ผิว n complexion
ผิวๆ n surface
ผิวกาย n complexion
ผิวขาว adj white
ผิวขาว n white races
ผิวคล้ำ adj dark
ผิวคล้ำ n dark skin
ผิวงาม n beautiful complexion
ผิวจราจร n road surface
ผิวดำ n dark skin
ผิวดิน n underlying ground
ผิวดิน n ground
ผิวถนน n road surface
ผิวนอก n surface
ผิวปาก v whistle
ผิวพรรณ n complexion
ผิวพรรณ n complexion
ผิวสวย n beautiful complexion
ผิวสองสี n olive skin
ผิวสองสี n yellowish-brown skin/complexion
ผิวสองสี n yellowish-brown skin/complexion
ผิวหนัง n skin
ผิวหนังชั้นนอก n epidermis
ผิวหน้า n surface
ผิว่า conj even if
ผิว่า conj if
ผิว่า conj if
ผิวเผิน adv superficially
ผิวเผิน adj superficial
ผี n spirit
ผี n ghost
ผี n ghost
ผี n ghost
ผี n ghost
ผี n devil
ผี n devil
ผี n demon
ผี n demon
ผี n Satan
ผี n soul
ผี n ghost
ผี n demon
ผีกระสือ n spirit
ผีกระหัง n evil spirit
ผีฉมบ n dead women who dwelled in the forest
ผีตายโหง n spirit of one who died a violent death
ผีบ้านผีเรือน n household spirit
ผีปอบ n ogre
ผีพราย n ghost
ผีพราย n ghost under the power of sorcerers
ผีพุ่งไต้ n meteorite
ผีพุ่งไต้ n meteor
ผีร้าย n Mara
ผีสาง n ghost
ผีสาง n ghost
ผีสาง n ghost
ผีสาง n devil
ผีสางนางไม้ n spirits and the angels
ผีสางเทวดา n spirits and the angels
ผีสิง v be possessed be the spirit
ผีเรือน n household spirit
ผีเสื้อน้ำ n water-demon
ผีเหย้าผีเรือน n household spirit
ผีโขมด n ghost
ผีโพง n ghost
ผึ้ง n bee
ผึ้ง n bee
ผึ้ง n bee
ผึ้ง n bee
ผึ้ง n bee
ผึ่ง v air
ผึ่ง v air
ผึ้ง n bee
ผึ้ง n bee
ผึ้ง n bee
ผึ้งงาน n worker
ผึ้งดำตัวใหญ่ n large black bee
ผึ้งตัวเมีย n queen bee
ผึ้งตัวเมีย n queen bee
ผึ่งผาย adj brave
ผึ่งผาย v be proud of
ผึ่งผาย adj proud of
ผึ่งผาย adv proudly
ผึ่งผาย v smart
ผึ้งรวง n bee
ผึ่งแดด v sun
ผึ่งแดด v sun
ผื่น n prickly heat
ผื่นคัน n urticaria
ผืนดิน n land
ผืนน้ำ n water
ผืนป่า n forest
ผืนแผ่นดิน n earth
ผืนแผ่นดิน n land
ผืนแผ่นดิน n earth
ผืนโลก n the Earth´s surface
ผุ v rot
ผุกร่อน v decay
ผุด v break out
ผุดผ่อง adj radiant
ผุดผ่อง adj clear
ผุดผ่อง adj stainless
ผุดผ่อง v look healthy
ผุดผ่อง v look healthy
ผุดผ่อง v glow
ผุดผ่อง adj bright
ผุดผ่อง v clean
ผุดผ่อง v be virgin
ผุดผ่อง adv fine
ผุดผ่อง adj clear-skinned
ผุดลุกผุดนั่ง v rise up and sit down many times
ผุผัง v decay
ผุพัง v decay
ผุพัง v rot
ผุพัง v erode
ผุพัง v be ruined
ผูก v tie up
ผูก v confine
ผูก v bind
ผูก v transfix
ผูกจิต v have one´s heart
ผูกพัน v unite
ผูกพัน v be related
ผูกพัน v concentrate on
ผูกพัน v love
ผูกมัด v confine
ผูกมิตร v build up friendship
ผูกมิตร v make friends
ผู้กระทำ n doer
ผู้กระทำ n doer
ผู้กระทำการ n executor
ผู้กระทำผิด n culprit
ผู้กระทำผิดกฎหมาย n criminal
ผู้กล้า n braver
ผู้กล้า n soldier
ผู้กล้า n soldier
ผู้กล่าว n speaker
ผู้กล่าว n speaker
ผู้กล่าวธรรม n one who preaches the Law
ผูกสัมพันธ์ v befriend
ผูกสัมพันธ์ v make friends
ผู้ก่อกวน n agitator
ผู้ก่อการจลาจล n rioter
ผู้ก่อการร้าย n rioter
ผู้ก่อกำเนิด n pioneer
ผู้ก่อกำเนิด n originator
ผู้ก่อกำเนิด n producer
ผู้ก่อกำเนิด n founder
ผู้ก่อความไม่สงบ n agitator
ผู้ก่อตั้ง n pioneer
ผู้ก่อตั้ง n originator
ผู้ก่อตั้ง n founder
ผู้ก่อตั้ง n producer
ผู้ก่อตั้ง n founder
ผู้ก่อเหตุ n troublemaker
ผู้การ n commander in chief
ผู้กำกับ n director
ผู้กำกับการ n superintendent
ผู้กำกับการตำรวจ n superintendent
ผู้กำกับการแสดง n director
ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ n director
ผู้กำกับบท n continuity girl
ผู้กำกับภาพยนตร์ n film director
ผู้กำกับหนัง n director
ผู้กำกับหนัง n film director
ผู้กำกับเวที n stage director
ผู้กำกับเวที n stage director
ผู้กำกับเส้น n linesman
ผู้กุมอำนาจ n powerful person
ผู้กุมอำนาจ n powerful person
ผูกเวร v hold grudge against
ผูกใจ v have one´s heart
ผูกใจโกรธ v resent
ผูกให้แน่น v bind
ผูกไมตรี v befriend
ผู้ขอยืม n borrower
ผู้ขาย n woman monger
ผู้ขาย n vendor
ผู้ขาย n salesman
ผู้ขาย n merchant
ผู้ขายส่ง n wholesaler
ผู้ขายเสียง n floater
ผู้ขายเสียงเลือกตั้ง n floater
ผู้คน n people
ผู้ค้นคว้า n researcher
ผู้ค้นพบ n discoverer
ผู้ครอง n king
ผู้ครองเรือน n layman
ผู้ครองเรือน n householder
ผู้ครอบครอง n possessor
ผู้ครอบครอง n owner
ผู้ควบคุม n supervisor
ผู้ควบคุมนักโทษ n warder
ผู้ควบคุมเพลง n conductor
ผู้คัดค้าน n opponent
ผู้ค้าขาย n merchant
ผู้ค้าส่ง n wholesaler
ผู้ค้ำจุน n benefactor
ผู้ค้ำประกัน n surety
ผู้ค้ำประกัน n guarantor
ผู้คิดค้น n originator
ผู้คุม n custodian
ผู้คุ้มกัน n body-guard with a gun
ผู้คุ้มครอง n parent
ผู้คุ้มครอง n body-guard with a gun
ผู้คุมนักโทษ n warder
ผู้คุมเครื่อง n mechanic
ผู้ฆ่า n killer
ผู้จงรักภักดี n loyalist
ผู้จองเวร n enemy
ผู้จองเวร n enemy
ผู้จัดการ n manager
ผู้จัดการ n boss
ผู้จัดการทั่วไป n general manager
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด n marketing manager
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน n finance manager
ผู้จัดการฝ่ายขาย n sales manager
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต n production control manager
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ n quality control manager
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ n purchasing manager
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี n accounting manager
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล n personnel manager
ผู้จัดการฝ่ายผลิต n manufacturing manager
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก n export manager
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน n plant manager
ผู้จัดการสาขา n branch manager
ผู้จัดงาน n host
ผู้จัดจำหน่าย n distributor
ผู้จัดทำ n organizer
ผู้จัดรายการ n radio presenter
ผู้จ้าง n employer
ผู้จำนอง n mortgagor
ผู้จำนำ n pawner
ผู้จำหน่าย n distributor
ผู้จุดไฟเผาศพ n igniter of fire
ผู้ฉลาด n sage
ผู้ชนะ n winner
ผู้ชนะ n conqueror
ผู้ชม n audience
ผู้ชม n audience
ผู้ช่วย n assistant
ผู้ช่วย n assistant
ผู้ช่วย n secretary
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ n professor assistant
ผู้ช่วยเหลือ n sponsor
ผู้ช่วยเหลือ n supporter
ผู้ช่วยเหลือ n alliance
ผู้ช่วยเหลือ n supporter
ผู้ชักจูง n guide
ผู้ชักชวน n persuader
ผู้ชักนำ n guide
ผู้ชาย n young man
ผู้ชาย n young man
ผู้ชาย n man
ผู้ชาย n man
ผู้ชาย n able-bodied man
ผู้ชาย n young man
ผู้ช่ำชอง n experienced person
ผู้ชำนาญ n experienced person
ผู้ชำนาญ n sage
ผู้ชำนาญพิเศษ n expert
ผู้ชี้ขาด n judge
ผู้ชี้นำ n guide
ผู้ชี้แจง n one who explains
ผู้ชี้แนะ n adviser
ผู้ชุบเลี้ยง n patron
ผู้ซื้อ n customer
ผู้ซื้อ n consumer
ผู้ซื้อขาย n trader
ผู้ด้อยโอกาส n one who is disadvantaged
ผู้ด้อยโอกาส n one who is disadvantaged
ผู้ดำเนินการ n operator
ผู้ดำเนินงาน n manager
ผู้ดำเนินรายการ n moderator
ผู้ดี n elite
ผู้ดี n one who acts like an aristocrat
ผู้ดี n gentleman and lady
ผู้ดี n upper class
ผู้ดีจัด n over-refined person
ผู้ดีมีสกุล n aristocrat
ผู้ดีอังกฤษ n British
ผู้ดีเก่า n aristocrat
ผู้ดีแปดสาแหรก n a scion of eight aristocratic lines
ผู้ดีแปดสาแหรก n one who acts like an aristocrat
ผู้ดู n audience
ผู้ดู n on-looker
ผู้ดู n observer
ผู้ดู n observer
ผู้ดูแล n parent
ผู้ดูแล n head of the institute
ผู้ดูแลต้อนรับ n receptionist
ผู้ดูแลต้อนรับ n receptionist
ผู้ดูแลแทน n deputy
ผู้ตรวจ n examiner
ผู้ตรวจการณ์ n inspector
ผู้ตรวจสอบ n examiner
ผู้ตรวจสอบบัญชี n auditor
ผู้ตรัสรู้ n enlightened person
ผู้ต้องขัง n prisoner
ผู้ต้องขัง n prisoner
ผู้ต้องโทษ n convict
ผู้ต้อนรับ n receptionist
ผู้ต้อนรับ n receptionist
ผู้ตั้ง n originator
ผู้ตั้ง n founder
ผู้ตัดสิน n judge
ผู้ตัดสิน n middleman
ผู้ตัดสิน n referee
ผู้ตัดสินคดี n judge
ผู้ตัดสินใจ n decision-maker
ผู้ตาม n follower
ผู้ตามล่า n hunter
ผู้ตาย n the deceased
ผู้ตาย n dead person
ผู้ตาย n the dead
ผู้ติดตาม n entourage
ผู้ติดฝิ่น n drug addict
ผู้ติดยา n drug addict
ผู้ติดสอยห้อยตาม n entourage
ผู้ถาม n interrogator
ผู้ถือบวช n priest
ผู้ทดลอง n experimenter
ผู้ทรงความรู้ n knowledgeable people
ผู้ทรงคุณวุฒิ n knowledgeable people
ผู้ทรงธรรม n law-supporter
ผู้ทรงศีล n monk
ผู้ทรงศีล n ascetic
ผู้ทรงอำนาจ n influential person
ผู้ทรงอิทธิพล n influential person
ผู้ทรงเกียรติ n an honor person
ผู้ทรงแผ่นดิน n king
ผู้ทรยศ n rebel
ผู้ทรยศ n rebel
ผู้ท้า n challenger
ผู้ท้าชิง n challenger
ผู้ท้าชิง n competitor
ผู้ท้าชิง n competitor
ผู้ท้าชิง n competitor
ผู้ท้าแข่ง n challenger
ผู้ทำ n doer
ผู้ทำ n troublemaker
ผู้ทำ n doer
ผู้ทำ n inventor
ผู้ทำการค้า n trader
ผู้ทำนาย n prophet
ผู้ทำผิดกฎหมาย n violator
ผู้ทำลาย n destroyer
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ n eyewitness
ผู้น้อย n inferior
ผู้นำ n leader
ผู้นำกองทัพ n supreme commander
ผู้นำทัพ n commander-in-chief
ผู้นำทัวร์ n tour leader
ผู้นำทาง n guide
ผู้นำประเทศ n leader
ผู้นำฝูง n leader
ผู้นำรัฐบาล n government leader
ผู้นำหญิง n woman leader
ผู้นำเข้า n importer
ผู้นำแสง n sun
ผู้บงการ n instigator
ผู้บรรยาย n narrator
ผู้บรรเลง n musician
ผู้บริจาค n donator
ผู้บริสุทธิ์ n innocent
ผู้บริหาร n executive
ผู้บริหารงาน n executive
ผู้บริหารประเทศ n government administrator
ผู้บริหารระดับสูง n chief executive
ผู้บริโภค n consumer
ผู้บอกข้อมูล n informant
ผู้บอกข่าว n messenger
ผู้บอกข่าว n messenger
ผู้บอกข่าว n messenger
ผู้บอกข่าว n messenger
ผู้บอกภาษา n informant
ผู้บังคับการ n commandant
ผู้บังคับบัญชา n commander
ผู้บังเกิดเกล้า n parents
ผู้บัญชา n chief
ผู้บัญชาการ n commander in chief
ผู้บัญชาการทหารบก n Commander-in-Chief
ผู้บัญชาการทหารอากาศ n Commander-in-Chief of the Air Force
ผู้บัญชาการทหารเรือ n Commander-in-Chief of the Navy
ผู้บันดาล n inspirer
ผู้บันทึก n recorder
ผู้บาดเจ็บ n wounded people
ผู้บำเพ็ญพรต n hermit
ผู้บำเพ็ญเพียร n ascetic
ผู้บุกรุก n trespasser
ผู้บุกเบิก n pioneer
ผู้ปกครอง n parent
ผู้ปกครอง n ruler
ผู้ปฏิบัติ n executor
ผู้ปฏิบัติการ n executor
ผู้ปฏิบัติงาน n officer
ผู้ปฏิบัติตาม n follower
ผู้ปฏิบัติธรรม n religious student
ผู้ปฏิวัติ n revolutionist
ผู้ประกวด n competitor
ผู้ประกอบการ n entrepreneur
ผู้ประกอบการค้า n trader
ผู้ประกอบธุรกิจ n businessperson
ผู้ประกอบอาชีพ n one who earns his/her living
ผู้ประกัน n beneficiary
ผู้ประกาศ n announcer
ผู้ประกาศข่าว n announcer
ผู้ประดิษฐ์ n inventor
ผู้ประท้วง n protester
ผู้ประพันธ์ n author
ผู้ประมูล n bidder
ผู้ประสงค์ดี n well-wisher
ผู้ประสบภัย n victim
ผู้ประสานงาน n coordinator
ผู้ประหารชีวิต n executioner
ผู้ประเมิน n assessor
ผู้ประโคม n musician
ผู้ปรับปรุง n reformer
ผู้ปราชัย n loser
ผู้ปรารถนาดี n well-wisher
ผู้ปรึกษาราชการ n counselor
ผู้ป่วย n patient
ผู้ป่วยนอก n outpatient
ผู้ป่วยใน n inpatient
ผู้ป้องกัน n guard
ผู้ผลิต n producer
ผู้ผิด n mistaken person
ผู้ผูกขาด n monopolist
ผู้ฝาก n depositor
ผู้ฝากเงิน n depositor
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย n violator
ผู้ฝึก n coach
ผู้ฝึกสอน n trainer
ผู้ฝึกหัดช้าง n mahout
ผู้พบเจอ n watcher
ผู้พบเห็น n watcher
ผู้พบเห็นเหตุการณ์ n witness
ผู้พยากรณ์ n fortune teller
ผู้พยากรณ์ n prophet
ผู้พยากรณ์ n prophet
ผู้พัฒนา n developer
ผู้พัน n colonel
ผู้พ่ายแพ้ n loser
ผู้พิจารณา n one who consider carefully
ผู้พิชิต n conqueror
ผู้พิทักษ์ n defender
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ n police
ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ n police
ผู้พิพากษา n judge
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล n Chief Justice
ผู้พิมพ์ n publisher
ผู้พิมพ์จำหน่าย n publisher
ผู้พิมพ์โฆษณา n publisher
ผู้พูด n speaker
ผู้ฟัง n listener
ผู้ภักดี n loyalist
ผู้มอง n on-looker
ผู้มอบฉันทะ n proxy
ผู้มอบอำนาจ n proxy
ผู้มั่งคั่ง n wealthy person
ผู้มั่งมี n wealthy person
ผู้มั่งมี n wealthy man
ผู้มั่งมี n wealthy person
ผู้มาเยือน n visitor
ผู้มาใหม่ n new-comer
ผู้มีชัย n winner
ผู้มีชีวิต n living things
ผู้มีชีวิตรอด n survivor
ผู้มีชื่อเสียง n celebrity
ผู้มีปัญญา n savant
ผู้มีปัญญา n sage
ผู้มีปัญญา n philosopher
ผู้มีรายได้ n earner
ผู้มีรายได้ประจำ n rentier
ผู้มีวัฒนธรรม n civilized person
ผู้มีสกุลสูง n elite
ผู้มีส่วน n participant
ผู้มีส่วนร่วม n participant
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง n elector
ผู้มีอันจะกิน n wealthy person
ผู้มีอายุ n senior citizen
ผู้มีอำนาจ n authoritarian
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย n person in authority
ผู้มีอิทธิพล n influential person
ผู้มีเกียรติ n honorable person
ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม n deceitful person
ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม n deceitful person
ผู้ยากจน n pauper
ผู้ยากไร้ n pauper
ผู้ย้ายถิ่น n emigrant
ผู้ย้ายที่อยู่ n immigrant
ผู้ยิ่งใหญ่ n great man
ผู้ยืม n borrower
ผู้ยุยง n abettor
ผู้ร่วมความคิด n ally
ผู้ร่วมงาน n colleague
ผู้ร่วมทีม n staff
ผู้ร่วมประชุม n attendee at a meeting
ผู้ร่วมมือ n cooperator
ผู้ร่วมรายการ n participant in a show
ผู้ร่วมหุ้น n partner
ผู้ร่วมอภิปราย n panelist
ผู้ร่วมแข่งขัน n competitor
ผู้ร้องทุกข์ n complainer
ผู้รอดชีวิต n survivor
ผู้รอดตาย n survivor
ผู้รอบรู้ n scholar
ผู้รักชาติ n patriot
ผู้รักษา n doctor
ผู้รักษากฎหมาย n a law protector
ผู้รักษาการ n one acting temporarily in place of
ผู้รักษาการแทน n deputy
ผู้รักษาธรรม n law keeper
ผู้รักษาเงิน n treasurer
ผู้รังสฤษฎ์ n creator
ผู้รับ n receiver
ผู้รับจ้าง n employee
ผู้รับจำนอง n mortgagee
ผู้รับจำนำ n pledgee
ผู้รับช่วง n heir
ผู้รับช่วงต่อ n heir
ผู้รับบริการ n user
ผู้รับบาป n scapegoat
ผู้รับประกัน n guarantor
ผู้รับประกัน n insurer
ผู้รับประกันภัย n insurer
ผู้รับประโยชน์ n beneficiary
ผู้รับผิดชอบ n responsible man
ผู้รับพินัยกรรม n heir
ผู้รับภาระ n one carrying a burden
ผู้รับมรดก n inheritor
ผู้รับมอบอำนาจ n attorney
ผู้รับรอง n surety
ผู้รับรอง n receptionist
ผู้รับสัมปทาน n concessionaire
ผู้รับเคราะห์ n victim
ผู้รับเหมา n contractor
ผู้รับเหมาก่อสร้าง n contractor
ผู้รับแขก n receptionist
ผู้รับแขก n receptionist
ผู้รับใช้ n servant
ผู้ร้าย n criminal
ผู้รายงาน n reporter
ผู้รายงานข่าว n reporter
ผู้ร่ำรวย n wealthy person
ผู้ริเริ่ม n originator
ผู้รุกราน n invader
ผู้รู้ n knowledgeable people
ผู้รู้กฎหมาย n lawyer
ผู้รู้ทั่ว n omniscient
ผู้รู้ธรรม n religious student
ผู้รู้เห็น n witness
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ n witness
ผู้รู้แจ้ง n enlightened person
ผู้ลงชื่อ n endorser
ผู้ลงทุน n investor
ผู้ลงทุน n investor
ผู้ลงนาม n endorser
ผู้ลงมือ n doer
ผู้ลงรับเลือกตั้ง n (politicate) candidate
ผู้ลงสมัคร n (politicate) candidate
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง n (politicate) candidate
ผู้ล้มละลาย n bankrupt
ผู้ล่วงละเมิด n violator
ผู้ล่วงลับ n the deceased
ผู้ลอบสังหาร n assassin
ผู้ละเมิด n violator
ผู้ละเมิดกฎหมาย n law-breaker
ผู้ลักลอบ n smuggler
ผู้ลักลอบ n sneak
ผู้ลักลอบ n sneak
ผู้ล่า n hunter
ผู้ลากมากดี n elite
ผู้ลี้ภัย n refugee
ผู้ลี้ภัยการเมือง n political refugee
ผู้ลี้ภัยทางการเมือง n refugee
ผู้ว่า n governor
ผู้ว่าการ n governor
ผู้ว่าจ้าง n employer
ผู้วาด n painter
ผู้วายชนม์ n the deceased
ผู้ว่าราชการ n governor
ผู้ว่าราชการจังหวัด n provincial governor
ผู้วิกลจริต n a person of unsound mind
ผู้วิจัย n researcher
ผู้วิจารณ์ n critic
ผู้วินิจฉัย n judge
ผู้วิเศษ n magician
ผู้ส่ง n transmitter
ผู้ส่งข่าว n messenger
ผู้ส่งจดหมาย n messenger
ผู้ส่งจดหมาย n messenger
ผู้ส่งจดหมาย n messenger
ผู้ส่งสาร n messenger
ผู้ส่งสาส์น n messenger
ผู้ส่งออก n exporter
ผู้สงเคราะห์ n donator
ผู้ส่งเสริม n supporter
ผู้ส่งเสริม n alliance
ผู้ส่งเสีย n benefactor
ผู้สถาปนา n founder
ผู้สนับสนุน n supporter
ผู้สมคบ n accomplice
ผู้สมรู้ร่วมคิด n accessory
ผู้สมัคร n applicant
ผู้สมัครงาน n applicant
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง n candidate
ผู้สมัครสอบ n examination candidate
ผู้สรรค์ n creator
ผู้สร้าง n producer
ผู้สละ n person who sacrifices oneself
ผู้สอด n intervenor
ผู้สอน n teacher
ผู้สอบบัญชี n auditor
ผู้สอบบัญชี n auditor
ผู้สั่ง n orderer
ผู้สั่งการ n boss
ผู้สั่งสอน n teacher
ผู้สังเกตการณ์ n observer
ผู้สังเกตการณ์ n observer
ผู้สันทัดกรณี n well-informed person
ผู้สันทัดกรณี n well-informed person
ผู้สัมภาษณ์ n interviewer
ผู้สานต่อ n successor
ผู้สำเร็จ n ascetic
ผู้สำเร็จการศึกษา n graduate
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ n regent
ผู้สำเร็จโทษ n executioner
ผู้สืบข่าว n news sleuth
ผู้สืบต่อ n successor
ผู้สืบทอด n successor
ผู้สืบทอด n heir
ผู้สืบสกุล n descendant
ผู้สืบสันดาน n descendant
ผู้สืบสายเลือด n heir/heiress
ผู้สืบสายเลือด n descendant
ผู้สืบสายเลือด n descendant
ผู้สืบสายโลหิต n heir/heiress
ผู้สื่อข่าว n reporter
ผู้สูงวัย n senior citizen
ผู้สูงศักดิ์ n nobleman
ผู้สูงอายุ n elder
ผู้หญิง n female
ผู้หญิงขายตัว n prostitute
ผู้หญิงหากิน n prostitute
ผู้หญิงแก่น n ill-mannered woman
ผู้หมวด n Lieutenant
ผู้หลักผู้ใหญ่ n adult
ผู้หวังดี n well-wisher
ผู้อนุบาล n curator
ผู้อนุมัติ n one who approves
ผู้อพยพ n immigrant
ผู้อภิปราย n debater
ผู้อยู่อาศัย n occupant
ผู้อยู่เบื้องหลัง n wire-puller
ผู้อยู่เหนือ n leader
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา n controlee
ผู้อยู่ในความอุปการะ n dependants
ผู้อยู่ในเหตุการณ์ n eyewitness
ผู้อยู่ในเหตุการณ์ n observer
ผู้ออกคำสั่ง n commander
ผู้ออกแบบ n designer
ผู้อ่อนแอ n weakling
ผู้อ่าน n reader
ผู้อ่านข่าว n newsreader
ผู้อ่านข่าว n announcer
ผู้อาภัพ n one who is unlucky
ผู้อารักขา n bodyguard
ผู้อาวุโส n elder
ผู้อาวุโส n leader
ผู้อาศัย n occupant
ผู้อำนวยการ n director
ผู้อำนวยการผลิต n director
ผู้อำนวยการสร้าง n director
ผู้อำนวยการแสดง n director
ผู้อำนวยเพลง n conductor
ผู้อื่น pron others
ผู้อุทธรณ์ n appellant
ผู้อุทิศ n giver
ผู้อุปการะ n benefactor
ผู้อุปการะเลี้ยง n patron
ผู้อุปถัมภ์ n supporter
ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู n supporter
ผู้เก็บเงิน n treasurer
ผู้เกี่ยวข้อง n accessory
ผู้เกื้อหนุน n sponsor
ผู้เข้าชมการแสดง n audience
ผู้เข้าชิง n competitor
ผู้เข้าประกวด n competitor
ผู้เข้าประชุม n meeting
ผู้เข้าร่วมประชุม n attendee at a meeting
ผู้เข้ารับการอบรม n trainee
ผู้เข้าอบรม n trainee
ผู้เข้าแข่งขัน n competitor
ผู้เขียน n author
ผู้เขียน n author
ผู้เขียน n authors
ผู้เขียนบท n playwright
ผู้เจ็บป่วย n patient
ผู้เจรจา n negotiator
ผู้เจริญ n civilized people
ผู้เจริญรอยตาม n disciple
ผู้เช่านา n tenant peasant
ผู้เชี่ยวชาญ n experienced person
ผู้เชี่ยวชาญ n expert
ผู้เซ็นชื่อ n endorser
ผู้เดินทาง n traveler
ผู้เดียว adv only
ผู้เที่ยงธรรม n moral person
ผู้เป็นนายกอง n chief
ผู้เป็นหุ้นส่วน n partner
ผู้เป็นใหญ่ n leader
ผู้เป็นใหญ่ n title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign
ผู้เป็นใหญ่ n Indra
ผู้เป็นใหญ่ n Indra
ผู้เป็นใหญ่ n chief
ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง n the great one
ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง n the great one
ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง n Siva
ผู้เผด็จการ n dictator
ผู้เผยแพร่ข่าวสาร n advertiser
ผู้เฝ้าดู n onlooker
ผู้เฝ้าดู n onlooker
ผู้เฝ้าประตู n guard
ผู้เฝ้ามอง n onlooker
ผู้เฝ้ามอง n onlooker
ผู้เยาว์ n minor
ผู้เริ่มต้น n initiator
ผู้เรียกร้อง n one who demands
ผู้เรียน n student
ผู้เรียนรู้ n learner
ผู้เรียบเรียง n complier
ผู้เล่นกองหน้า n forward
ผู้เล่นกองหลัง n back
ผู้เล่นสำรอง n substitute
ผู้เล่า n narrator
ผู้เล่าเรื่อง n narrator
ผู้เลี้ยงดู n one who looks after/takes care of
ผู้เลี้ยงสัตว์ n herdsman
ผู้เสนอ n proposer
ผู้เสพ n addict
ผู้เสพติด n addict
ผู้เสมือนไร้ความสามารถ n quasi-incompetent person
ผู้เสียชีวิต n dead person
ผู้เสียสละ n person who sacrifices oneself
ผู้เสียหาย n injured person
ผู้เห็น n witness
ผู้เห็นเหตุการณ์ n eyewitness
ผู้เหี้ยมโหด n one who is cruel
ผู้เอาประกัน n the assured
ผู้เอาประกันภัย n the assured
ผู้แก้ไข n repairman
ผู้แข่งขัน n competitor
ผู้แข่งขัน n competitor
ผู้แต่ง n authors
ผู้แต่งตั้ง n appointer
ผู้แถลงข่าว n spokesperson
ผู้แทน n representative
ผู้แทน n agent
ผู้แทน n agent
ผู้แทนการค้า n trade agent
ผู้แทนขาย n broker
ผู้แทนจำหน่าย n distributor
ผู้แทนจำหน่าย n distributor
ผู้แทนตัวรอง n sub-agent
ผู้แทนตัวรอง n sub-agent
ผู้แทนพระองค์ n royal representative
ผู้แทนราษฎร n representative
ผู้แนะนำ n adviser
ผู้แนะนำ n counselor
ผู้แนะนำ n adviser
ผู้แบกภาระ n one carrying a burden
ผู้แปรพักตร์ n defector
ผู้แปล n translator
ผู้แพ้ n loser
ผู้แพ้พ่าย n loser
ผู้แสดง n performer
ผู้แสดงธรรม n one who preaches the Law
ผู้แสดงนำ n leading actor/actress
ผู้แสดงนำชาย n leading actor
ผู้แสดงนำชาย n leading actor
ผู้แสดงนำฝ่ายชาย n leading man
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง n leading lady
ผู้แสดงประกอบ n minor role
ผู้แสดงประกอบ n minor role
ผู้แสดงฝ่ายชาย n actor
ผู้แสดงฝ่ายหญิง n actress
ผู้โฆษณา n advertiser
ผู้โดยสาร n passenger
ผู้โหดร้าย n one who is cruel
ผู้โหดเหี้ยม n one who is cruel
ผู้โอบอุ้ม n patron
ผู้ใช้ n consumer
ผู้ใช้งาน n user
ผู้ใช้บริการ n user
ผู้ใช้บริการห้องสมุด n library user
ผู้ใช้แรงงาน n labour
ผู้ใด pron who
ผู้ใดก็ตาม pron whoever
ผู้ใดก็ได้ pron whoever
ผู้ใดผู้หนึ่ง pron whoever
ผู้ใต้บังคับบัญชา n controlee
ผู้ใต้บังคับบัญชา n inferior
ผู้ให้ n giver
ผู้ให้กำเนิด n founder
ผู้ให้กำเนิด n parent
ผู้ให้ข้อมูล n informant
ผู้ให้คำปรึกษา n consultant
ผู้ใหญ่ n elder
ผู้ใหญ่ n leader
ผู้ใหญ่บ้าน n village headman
ผู้ให้บริการ n facilitator
ผู้ให้บริการ n facilitator
ผู้ใหม่ n new corner
ผู้ให้เช่า n lessor
ผู้ไกล่เกลี่ย n middleman
ผู้ไกล่เกลี่ย n middleman
ผู้ไม่รู้ประสีประสา n child
ผู้ไม่รู้หนังสือ n illiterate
ผู้ไร้ความสามารถ n an incompetent person


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top