4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย w
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

n ค่าจ้าง, vt เข้าร่วม (ต่อสู้)

n รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่, n รถสี่ล้อที่มีเครื่องยนต์หรือลากด้วยม้า, n รถขนส่งนักโทษของตำรวจ, n รถเด็กเล่นใช้ลากหรือจูง, n รถเข็นที่ใช้เสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่ม

n เอว, n ส่วนของเสื้อผ้าที่อยู่บริเวณเอว, n ส่วนตรงกลางที่แคบของวัตถุ

vi รอคอย, vi รั้งรอ, vi ถูกเลื่อนออกไป, vt เลื่อนออกไป (การเสิร์ฟอาหาร), vi ทำงานเป็นบริกร, vt ทำงานเป็นบริกร, n เวลาที่ใช้ในการรอคอย, vi พร้อมที่จะใช้การได้

vt ปลุกให้ตื่น, vi ตื่นนอน, vt ทำให้ตื่นตัว, vi ตื่นตัว, vt ทำให้รับรู้, vi รับรู้, vi เฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี, n การเฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี, n ร่องรอยทางน้ำที่เรือหรือสิ่งอื่นใดแล่นผ่านไป, n ร่องรอยทางอากาศหลังจากเครื่องบินบินผ่านไป, n ตำแหน่งหรือพื้นที่ด้านหลัง, n ผลกระทบที่ตามมา

vi เดิน, vt ท่องเที่ยวไปด้วยการเดินเท้า, n การเดินทางโดยทางเท้า, vt พาสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังด้วยการเดิน, vt ช่วยให้เดิน, n ระยะทางที่เดินทางด้วยเท้า, n ช่วงเวลาที่เดินทางด้วยเท้า, n ท่วงท่าในการเดิน, vt เคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ในลักษณะคล้ายการเดิน, vt วัดความยาวด้วยจำนวนก้าว, vi หายไป (คำไม่เป็นทางการ), vi ประท้วงด้วยการเดิน (คำไม่เป็นทางการ), vi ได้รับการปล่อยตัวจากคุก (คำสแลง), n การเหยาะย่างของม้า

adj ซึ่งสามารถเดินได้

n ผนังห้อง, n กำแพง, n สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้, vt ตั้งกำแพงล้อมรอบ, vt แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง, n สิ่งที่เป็นอุปสรรค, n ผนังของอวัยวะในร่างกาย (เช่น ผนังมดลูก)

vt เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน, vi เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน, vi ออกนอกเส้นทาง, vi ขาดสมาธิ, vi ไปในทางที่คดเคี้ยว, vi เดินเล่น, vi พูดหรือเขียนไม่ชัดเจน, n การเดินเล่นอย่างไร้จุดหมาย

vt ต้องการ, vt รู้สึกขาด(บางสิ่ง)ไป, vt ล่าตัว (ผู้ต้องสงสัย) (ปกติใช้รูป passive voice), vt ต้องการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ, n ความยากจน

war
n สงคราม, n ระยะเวลาที่ทำสงคราม, n ความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้หมดไป, vi ทำสงคราม

n โกดังสินค้า, vt เก็บไว้ในโกดัง, vt นำบุคคลไปไว้ในที่ที่ไม่ได้รับการดูแลเพียงพอ (คำไม่เป็นทางการ)

adj อุ่น, adj ที่ทำให้อุ่น, adj ที่เป็นมิตร, adj ที่เต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรง, adj ที่มีความกระตือรือร้น, adj ที่โกรธได้ง่าย, adj (สี) ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสบาย (เช่น สีแดง สีเหลือง), vt ทำให้อุ่นขึ้น, vi อุ่นขึ้น, vt ทำให้มีความสุข, vi มีความกระตือรือร้น, vi มีความเป็นมิตร, n สถานที่ที่อบอุ่น, n การทำให้อุ่นขึ้น, adj ที่เกือบจะเดาถูก (คำไม่เป็นทางการ)

n ความอบอุ่น, n ความรู้สึกรักใคร่, n ปริมาณความร้อน, n ความรู้สึกรุนแรง (โดยเฉพาะความโกรธหรือความกระตือรือร้น), n ความรู้สึกที่ได้จากการใช้สีอุ่น เช่น สีแดงหรือสีเหลือง

vt เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย), vi เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย), vt บอกให้รู้ล่วงหน้า, vt ดุด่า, vt ห้าม

n สัญญาณเตือนถึงเหตุร้าย, n คำเตือน, adj ที่เตือนให้ระวัง

n นักรบในสงคราม

vt ล้างออกไป, vt สามารถซักได้ (โดยไม่หดและสีไม่ตก), vt ทำความสะอาดโดยการเลีย, vi ทำความสะอาดโดยการเลีย, vt ทำให้เปียกชื้น (ทางวรรณคดี), vt ทำให้บริสุทธิ์ (โดยแยกสิ่งที่ไม่ดีออก), vt แยกแร่, n การชำระล้าง, n เสื้อผ้าที่ต้องซัก, n ผลิตภัณฑ์สำหรับผิว, n การไหลของน้ำ

sl ฆ่า, vt ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์, vt ไม่ได้ใช้ประโยชน์, vi ไม่สบาย, vt ทำให้ไม่สบาย, vt ทำให้อ่อนเพลีย, vt ทำลาย, vt ฆ่า (คำสแลง), vt พูดไปโดยเปล่าประโยชน์, n การสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์, n พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์, n พื้นที่ที่ถูกทำลาย, n ของเสีย, adj ที่ไม่เป็นที่ต้องการ, adj ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์

n นาฬิกาข้อมือ, n การเฝ้าดู, vi ดู, vt ดู

n น้ำ, n แหล่งน้ำเช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเล, n ธาตุน้ำ, n พาหนะทางน้ำ โดยเฉพาะเรือ, n น้ำที่ออกจากร่างกายเช่น เหงื่อ ปัสสาวะ น้ำตา, n น้ำคร่ำ, n ความส่องสว่างของเพชรพลอย, vt ทำให้เปียก, vt ให้น้ำ (ทางเกษตรกรรม), adj เกี่ยวกับน้ำ

vi โบกมือ, vt โบกมือ, vt โบกไปมา, vi เป็นลอน, vt ทำให้เป็นลอน, n คลื่น, n การโบกมือเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ

way
suf วิธี, n วิธีหรือแนวทาง, n ท่าทาง, n วิถีชีวิต, n เส้นทาง, n ทิศทาง, n ระยะทาง

we
pron เรา

adj ไม่แข็งแรง (ร่างกายและจิตใจ), adj แพ้ง่าย, adj ขาดทักษะ, adj เจือจาง, adj ซึ่งทำงานได้ไม่เต็มที่, adj ซึ่งไม่อาจโน้มน้าวได้

vt ทำให้อ่อนแอ, vi อ่อนแอลง

n ความอ่อนแอ, n จุดอ่อน

n ทรัพย์สมบัติมากมาย, n ความมั่งคั่ง, n มูลค่าของทรัพย์สิน (ทางเศรษฐศาสตร์)

adj ร่ำรวย

n อาวุธ, vt จัดหาอาวุธ

vt สวมใส่, vt เผยอารมณ์ให้เห็นบนใบหน้า

n สภาพอากาศ, n สภาพอากาศที่ไม่ดี, adj ต้านลม (เกี่ยวกับการเดินเรือ), vt รอดพ้นจากอุปสรรค

vt ถักทอ, n รูปแบบการทอ, vi โซเซ

web
n ใยแมงมุม, vt ทำให้เป็นใยแมงมุม

n การสมรส

sl ใบของพืชที่ทำให้มึนเมา เช่น ใบกัญชา ใบกระท่อม, n วัชพืช, n กัญชา (คำสแลง), vt กำจัดวัชพืช

n หนึ่งสัปดาห์

n วันสุดสัปดาห์, adj เกี่ยวกับวันสุดสัปดาห์, vi ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์

adj ทุกสัปดาห์, adv ทุกสัปดาห์

vt ชั่งน้ำหนัก, vt ประเมิน, vi มีความสำคัญ

n น้ำหนัก, n ความหนัก, n หน่วยวัดน้ำหนัก, vt เพิ่มน้ำหนัก, vt เป็นภาระ, vt ลำเอียง

adj แปลกประหลาด, adj เกี่ยวกับโชคชะตา (คำโบราณ)

adj เป็นที่ยอมรับ, adj ซึ่งเต็มใจ, n การต้อนรับ, vt ต้อนรับ, int ยินดีต้อนรับ

n หน่วยงานสังคมสงเคราะห์, n ความสุข, n สังคมสงเคราะห์

sl อย่างสุดๆ, n บ่อน้ำ, n แหล่ง (ความอุดมสมบูรณ์, ข้อมูลฯลฯ), n ปล่อง, n ห้องเก็บปลาในเรือหาปลา, vi ท่วมท้น, adv ดี, adv อย่างมีทักษะ, adv อย่างสุขสบาย, adj ดี, adj หายดี, adv อย่างมีสุขภาพดี, adv อย่างแน่นอน, int คำอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึก (เช่น ดีใจ, ประหลาดใจ, เห็นด้วย)

n สวัสดิภาพ

adj ซึ่งมีชื่อเสียง

n ทิศตะวันตก, adj ซึ่งมาจากทิศตะวันตก, adj ซึ่งพัดมาจากทิศตะวันตก, adv ไปทางทิศตะวันตก, adv จากทิศตะวันตก, n ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา, n ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกาที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในระหว่างสงครามเย็น

adj ซึ่งเป็นของประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา, adj ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก, adj ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก, adj ี่ซึ่งเป็นคนทางตะวันตกของประเทศหรือภูมิภาค, adj ซึ่งมาจากทางทิศตะวันตก, n คนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตก, n หนังหรือละครที่เกี่ยวกับดินแดนทางตะวันตกของอเมริกา

wet
adj เปียก, vt ทำให้เปียก, vi ้เปียก, vt ปัสสาวะรดบนสิ่งของ เช่น ที่นอน หรือพรม, n ความเปียกชื้น, n สภาพอากาศที่มีฝนตก, adj ซึ่งยังไม่แห้งดี, adj ซึ่งอนุญาตหรือสนับสนุนให้ผลิตหรือ่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ), adj ซึ่งขายแอลกอฮอล์ด้วย (คำไม่เป็นทางการ), n ผู้สนับสนุนการผลิตและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)

n ปลาวาฬ, n สิ่งที่มีขนาดใหญ่มหึมา (คำไม่เป็นทางการ), vi ล่าปลาวาฬ, vt ตี, vt ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง

pron อะไร, adj อะไร, adj อะไรก็ตาม, conj มากเท่าที่, int คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น, adv คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ, adv อย่างไร (เพื่อวัดระดับมากน้อย)

pron อะไรก็ตาม, adj อะไรก็ตาม, pron อะไร (ใช้เพื่อเน้นคำว่า what)

n ข้าวสาลี, n เมล็ดข้าวสาลี, n สีเหลืองอ่อน

n ล้อ, n พวงมาลัย (คำไม่เป็นทางการ), n ที่กรอด้าย (คำไม่เป็นทางการ), n ล้อเลื่อนที่ติดไว้ทำให้เคลื่อนที่ได้ง่าย, n เครื่องทรมานมีลักษณะเป็นวงกลมซึ่งเหยื่อจะถูกมัดกางแขนกางขาบนวงกลม, n กงล้อแห่งโชคชะตา, n สิ่งที่มีลักษณะเป็นวงกลมหรือทรงกลม, n การเคลื่อนที่เป็นวงกลม, n ผู้ที่สำคัญและมีอำนาจ (คำสแลง), n รถจักรยาน (คำไม่เป็นทางการ), vi เคลื่อนไปบนล้อ, vt เข็น, vi หมุนรอบอย่างรวดเร็ว

n เก้าอี้รถเข็นสำหรับคนป่วยหรือคนพิการ

adv เมื่อ, conj เมื่อหรือขณะที่, pron เมื่อไรที่, conj ถ้า, conj แม้ว่า

conj เมื่อไรก็ตาม, adv เมื่อไรก็ตาม

adv ที่ไหน, conj ในที่ซึ่ง, n สถานที่ (ที่ไม่รู้จัก)

conj ในทางตรงกันข้าม (ใช้เปรียบเทียบ), conj เพราะว่า (คำทางการ)

adv ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม, conj ในทุกๆ ที่, adv ที่ใดๆ

conj ไม่ว่าจะ...หรือไม่, conj ทั้งสอง

pron สิ่งที่, adj อันไหน

conj ขณะที่, conj ถึงแม้ว่า, conj ในทางตรงกันข้าม, n ชั่วขณะหนึ่ง

vt หวด, vt ตวัด, vt เสียดสี, vt ชนะ (คำไม่เป็นทางการ), n แส้, n การโบย, n ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมือง

vt กระซิบ, vi กระซิบ, n การกระซิบ

adj ีขาว, adj เกือบไม่มีสี, adj (ไวน์) ซึ่งทำจากองุ่นขาว, n สีขาว, n สิ่งที่มีสีขาว, n ชาวผิวขาว, adj (ลักษณะ) ที่สะอาดบริสุทธ์

who
abbr องค์การอนามัยโลก (คำย่อ World Health Organization), pron ใคร, pron บุคคลซึ่ง

pron ใครก็ตาม

adj ทั้งหมด, adv สมบูรณ์, n สิ่งที่ครบถ้วน

pron ใคร (ทำหน้าที่เป็นกรรมของ who)

pron ของใคร

why
adv ทำไม, int ทำไม

adj กว้าง, adv กว้าง, n ลูกคริกเก็ตที่ตีออกห่างจากประตู (กีฬาคริกเก็ต)

adv อย่างกว้างขวาง

adj แพร่หลาย

n แม่ม่าย, vt เป็นม่าย

n ภรรยา

adj ไม่เชื่อง, adj ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, adj แห้งแล้ง, adj ซึ่งกระตือรือร้น, adj ซึ่งไม่มีการยับยั้งชั่งใจ

n บริเวณรกร้างว่างเปล่า

n สัตว์ป่า

aux จะ, n ความตั้งใจ, vt ตั้งใจที่จะทำให้เกิด, n ความต้องการ, vi ต้องการ, vt ต้องการ, n พินัยกรรม

adj ซึ่งมีความตั้งใจ

n ความเต็มใจ

win
vi ชนะ, vt ชนะ, n ชัยชนะ

n ลม, n ลมหายใจ, n เครื่องดนตรีประเภทเป่า, n การคุยโว, vt ทำให้ไม่สามารถหายใจเอาอากาศเข้าได้พอ, vt ปล่อยให้ม้าพัก (หลังจากออกแรง), vt ได้กลิ่น (คนหรือสิ่งของ), vi ได้กลิ่น (คนหรือสิ่งของ), vi คดเคี้ยว, vt คดเคี้ยว, vi พัน, vt พัน, adj ซึ่งไม่มีลม

n หน้าต่าง, n หน้าต่างกระจกด้านหน้าของร้านสำหรับโชว์สินค้า

n เหล้าไวน์, n สีไวน์

n ปีก (นก, แมลง), n ปีกเครื่องบิน, n ปีกอาคาร, n นักฟุตบอลหรือนักรักบี้ที่เล่นในตำแหน่งปีก, n กลุ่มย่อย (ในองค์กรใหญ่), vi เคลื่อนที่รวดเร็ว (ราวกับติดปีกบิน), vt เคลื่อนที่รวดเร็ว (ราวกับติดปีกบิน)

n ผู้ชนะ

n ฤดูหนาว, vi ใช้เวลาฤดูหนาวในที่ที่ห่างจากบ้าน, vt เก็บรักษาไว้ในช่วงฤดูหนาว

vt เช็ด, n การเช็ด

n ลวด, n สายไฟ, n โทรเลข, vt พันด้วยลวด, vt ต่อสายไฟ, vt ส่งโทรเลข

n ปัญญา, n การตัดสินอย่างเฉียบแหลม

suf วิธี, adj เฉลียวฉลาด, n ท่าทาง

vt ปรารถนา, n ความประสงค์, n คำขอร้องอย่างสุภาพ (คำเป็นทางการ)

prf ต้าน, prep กับ, n กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้, vt ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว

vt เก็บคืน, vt ถอนคำพูด, vi ถอนทหาร, vi ถอนเงิน

n การถอน

prep ภายใน, adv ภายใน, prep (ซึ่งเกิดขึ้น) ภายใน (สังคม, องค์กร, ระบบ), adv (ซึ่งเกิดขึ้น) ภายใน (สังคม, องค์กร, ระบบ), prep ภายในขอบเขตของ, prep ภายในร่างกายหรือจิตใจ, adv ภายในร่างกายหรือจิตใจ

prep โดยปราศจาก, adv ภายนอก, conj ยกเว้น (คำไม่เป็นทางการ)

n พยาน, n ผู้ลงชื่อเป็นพยาน, vt เป็นพยาน (โดยเฉพาะการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ), vt ลงนามเป็นพยาน, vt ร่วมเป็นพยาน (ในเหตุการณ์สำคัญ), vt กล่าวคำสาบานตน (ทางคริสต์ศาสนา)

n สุนัขป่า, n ขนของหมาป่า, n คนละโมบและโหดร้าย, n ผู้ชายเจ้าชู้ (คำไม่เป็นทางการ), vt สวาปาม

n ผู้หญิง, n คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง, n แม่บ้าน (คนทำงานในบ้าน), n ภรรยา (คำไม่เป็นทางการ)

n ความพิศวง (โดยเฉพาะกับสิ่งใหม่หรือสวยงามมาก), n สิ่งน่าพิศวง, vi สงสัย, vt สงสัย, vi รู้สึกประหลาดใจ

adj ดีเยี่ยม

n ป่าไม้, n เนื้อไม้, n ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวไม้, adj ทำด้วยไม้, vt ปกคลุม (พื้นที่) ด้วยต้นไม้

adj ทำด้วยไม้, adj แข็งทื่อ

n คำ, n ข่าวสาร, n ข่าวลือ, n คำสัญญา, n คำสั่ง, n คำบอกรหัส, vt พูด, n คำพูดแบบฉุนๆ, n เนื้อเพลง

n งาน, n ที่ทำงาน, n เวลางาน, n ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน, n ชิ้นงาน, vi ทำงาน, vi ใช้การได้, vt ทำให้ใช้การได้, vi เป็นผลสำเร็จ, vt ทำให้เป็นรูปร่าง, vi ออกกำลัง, vt ออกกำลัง, adj ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน

n ผู้ทำงาน, n คน สัตว์ สิ่งของหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงาน, n ลูกจ้าง

adj ซึ่งใช้การได้, adj ซึ่งทำงาน

n การฝึกฝนร่างกาย

n สถานที่ทำงาน

n โรงงาน (คำโบราณ)

n ห้องทำงาน, n การประชุมเชิงปฏิบัติการ

n โลก, n ชาวโลก, n สังคมมนุษย์, n ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง, adj ของโลก

adj ทั่วโลก

adj เป็นทุกข์

vi วิตกกังวล, vt ทำให้วิตกกังวล, n ความวิตกกังวล, n สาเหตุของความวิตกกังวล, n ช่วงเวลาที่วิตกกังวล

n มูลค่า, n คุณค่าทางจิตใจ, n ความมั่งคั่ง, adj ซึ่งมีค่า

aux กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ will, n คำกริยาที่ใช้สำหรับการขอร้องอย่างสุภาพ

n บาดแผล, vi บาดเจ็บ, vt ทำให้เป็นบาดแผล, vi กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ wind

wow
int คำอุทานประหลาดใจหรือยินดี (คำไม่เป็นทางการ), vt ทำให้ตื่นเต้นยินดีอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ), n ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ), n ความแปร่งหรือความแปรปรวนของระดับเสียงที่บันทึกเทป

vt ห่อ, vt พันรอบ, n เสื้อผ้าที่ใช้คลุมภายนอก, n กระดาษห่อ

n ข้อมือ

vi เขียน, vt เขียน, vi แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง), vt แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง)

n นักเขียน

n ตัวหนังสือ, n ข้อเขียน, n การเขียน (ทำเป็นอาชีพ), n ลายมือ

vt กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ write, vt กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ write, adj ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร (มักใช้วางหน้าคำนามมากกว่าหลังกริยา be)

adj ผิด, adj ผิดปกติ, adv อย่างผิดพลาด, n สิ่งที่ผิดค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top