ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wall

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wall*, -wall-

wall ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wall (n.) ผนังห้อง
wall (n.) กำแพง See also: หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว Syn. barricade, barrier, block
wall (n.) สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้
wall (vt.) ตั้งกำแพงล้อมรอบ See also: ล้อมรอบด้วยกำแพง, สร้างกำแพงล้อมรอบ
wall (vt.) แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง
wall (n.) สิ่งที่เป็นอุปสรรค Syn. barrier, bar, block, entanglement, resistance
wall (n.) ผนังของอวัยวะในร่างกาย (เช่น ผนังมดลูก)
wall for (phrv.) ร้องไห้คร่ำครวญ (เสียงดังโหยหวน) Syn. weep for
wall in (phrv.) กั้นรั้ว See also: ล้อมรั้ว, กั้นผนัง Syn. fence in, hedge in, rail in
wall in (phrv.) ปิดกั้น (จิตใจ) จากโลกภายนอก See also: ไม่มีสติสัมปชัญญะ
wall off (phrv.) กั้นด้วย See also: แยกออกด้วย Syn. fence off, rail off, separate off
wall off (phrv.) แยกออกมาด้วยรั้ว See also: กั้นแยกด้ยรั้ว Syn. divide off, rail off, separate off
wall off (phrv.) แยกจากกัน Syn. divide off, fence off, rall off
wall over (phrv.) ร้องไห้คร่ำครวญกับ
wall painting (n.) จิตรกรรมฝาผนัง Syn. decoration
wall round (phrv.) กั้นรั้วรอบ See also: ล้อมรั้วรอบ, กั้นรอบ
Wall Street (n.) ถนนวอลสตรีท เป็นถนนในกรุงนิวยอร์ก See also: ย่านศูนย์กลางทางธุรกิจและการเงินสำคัญของสหรัฐอเมริกา
Wall Street (n.) ตลาดหุ้นหรือตลาดการเงินสำคัญของสหรัฐอเมริกา See also: ตลาดหุ้นวอลสตรีท
wall up (phrv.) กั้นด้วยผนัง See also: กั้นรั้ว, กั้นผนัง, ปิดล้อม
wall up (phrv.) ขัง See also: กักขัง, คุมขัง
wall-to-wall (sl.) มีอยู่ตลอดเวลาหรือทุกที่ See also: ไม่หยุดหย่อน, ต่อเนื่อง
wall-to-wall (adj.) ซึ่งปกคลุมพื้นทั้งหมดของห้อง
walla (n.) ผู้รับผิดชอบ Syn. wallah
wallaby (n.) จิงโจ้ขนาดเล็กหรือขนาดกลางในตระกูล Macropodidae
wallah (n.) ผู้รับผิดชอบ Syn. walla
wallah (n.) ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ See also: (คำไม่เป็นทางการ) Syn. walla
wallboard (n.) แผ่นผนังที่อยู่ภายในกำแพง Syn. drywall, gypsum board, plasterboard
wallcovering (n.) แผ่นกระดาษ สิ่งทอหรือพลาสติกที่ใช้ปิดฝาผนังของห้อง
wallet (n.) กระเป๋าขนาดเล็กที่ทำจากหนังหรือพลาสติก Syn. billfold, pocketbook
wallet (n.) โปรแกรมการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (ทางคอมพิวเตอร์)
wallet (n.) ซองที่ใช้ใส่เอกสารหรือรูปภาพ
walleye (n.) ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ See also: ชื่อละตินคือ Stizostedion vitreum Syn. pikeperch, walleyed pike
walleyed (adj.) ตาถลน See also: ตาโปน
walleyed pike (n.) ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ See also: ชื่อละตินคือ Stizostedion vitreum Syn. pikeperch
wallflower (n.) พืชสวนประเภท Cheiranthus cheiri See also: ดอกมีกลิ่นหอมและบานในฤดูใบไม้ผลิ
Walloon (n.) ชาวเบลเยียมทางใต้ซึ่งพูดภาษาฝรั่งเศส
wallop (vt.) ตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ) See also: หวดอย่างแรง Syn. beat, strike, thresh
wallop (vt.) ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ (คำไม่เป็นทางการ)
wallop (n.) การตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ) See also: การหวดอย่างแรง, การเฆี่ยนอย่างแรง
wallop (n.) ความสามารถในการตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
wall(วอล) n. กำแพง,ผนัง,ป้อมปราการ,ฉากกำบัง,เขื่อน, -Phr. (drive (push) to the wall) ทำให้เข้าตาจนทำให้ปราชัย,adj. เกี่ยวกับกำแพง vt. ตั้งกำแพง
wall streetn. ศูนย์กลางธุรกิจการเงินแห่งสำคัญของอเมริกา,ตลาดการเงินของอเมริกา
wallaby(วอล'ละบี) n. จิงโจ้ขนาดเล็ก
wallboard(-บอร์ด) n. แผ่นผนัง,แผ่นกำบัง
wallcovering(-คัพ'เวอริง) n. แผ่นที่ใช้ปิดฝาผนังเพดานหรืออื่น ๆ
wallet(วอล'ลิท,วอ'ลิท) n. กระเป๋าหนังเล็กสำหรับใสธนบัตร,ถุงหนังเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องมือ,ย่ามเดินทาง, Syn. knapsack
walleyed(วอล'อายดฺ) adj. ตาถลน,ตาโปน
wallop(วอล'ลัพ) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,ตีเสียงดัง,ตีอย่างรุนแรง,ตีพ่ายแพ้ยับเยิน,ควบม้า,อิทธิพลที่มีมาก,ความรู้สึกสนุกหรือเป็นสุข, See also: walloper n.
wallow(วอล'โล) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,หมกมุ่น,ไปด้วยความยากลำบาก,n. การกลิ้งการเกลือกกลิ้ง,สถานที่สัตว์เกลือกกลิ้ง,ปลักควาย, See also: wallower n., Syn. grovel,flounder,revel
wallpaper(วอล'เพเพอะ) n. กระดาษบุผนัง vt. บุผนังด้วยกระดาษดังกล่าว
wally(เว'ลี) adj. ดีงาม,ดีเลิศ,เยี่ยม
English-Thai: Nontri Dictionary
wall(n) กำแพง,ฝา,ผนัง,เขื่อน,เครื่องกั้น,ฉากกำบัง
wallet(n) ซองธนบัตร,กระเป๋าสตางค์,ย่าม,ถุงใส่เครื่องมือรถยนต์
wallop(vt) นวด,กลิ้งเกลือก,เฆี่ยน,หวด
wallow(vi) กลิ้งเกลือก,หมกมุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wallผนัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
walleye๑. แผลเป็นกระจกตา, ต้อลำไย, ตาถั่ว [มีความหมายเหมือนกับ leucoma of the cornea]๒. ตาเหล่ออก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ strabismus, divergent; strabismus, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wall drawing (Conceptual art)ภาพวาดเส้นบนกำแพง (ศิลปะเชิงแนวคิด) [TU Subject Heading]
Wall Streetวอลล์สตรีท [TU Subject Heading]
Wallpaperกระดาษปิดฝาผนัง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำแพงแก้ว (n.) low wall surrounding a pagoda See also: wall surrounding a pagoda, defensive wall, parapet round a monument
มูกหลวง (n.) Holarrhena antidysenterica Wall (Apocynaceae) Syn. มวกใหญ่
โมกใหญ่ (n.) Holarrhena antidysenterica Wall (Apocynaceae) Syn. มวกใหญ่, มูกหลวง
กำแพง (n.) wall See also: barrier, partition Syn. เครื่องกั้น, เครื่องล้อม, ปราการ, เครื่องขวางกั้น, เครื่องกีดดั้น
ฉาก (n.) wall See also: partition, screen, enclosure Syn. ฝา, ฝาผนัง, กำแพง
ผนัง (n.) wall See also: partition, screen, enclosure Syn. ฝา, ฝาผนัง, กำแพง, ฉาก
ฝาผนัง (n.) wall See also: partition Syn. ผนัง, ฝา
ฝาห้อง (n.) wall
ฝาเรือน (n.) wall See also: partition Syn. ฝากระดาน, ฝากั้นห้อง
ภิตติ (n.) wall See also: partition Syn. ฝาเรือน, กำแพง
เครื่องกั้น (n.) wall See also: barrier, partition Syn. เครื่องล้อม, ปราการ, เครื่องขวางกั้น, เครื่องกีดดั้น
เครื่องกีดดั้น (n.) wall See also: barrier, partition Syn. เครื่องกั้น, เครื่องล้อม, ปราการ, เครื่องขวางกั้น
เครื่องขวางกั้น (n.) wall See also: barrier, partition Syn. เครื่องกั้น, เครื่องล้อม, ปราการ, เครื่องกีดดั้น
เครื่องล้อม (n.) wall See also: barrier, partition Syn. เครื่องกั้น, ปราการ, เครื่องขวางกั้น, เครื่องกีดดั้น
เทียง (n.) wall Syn. กำแพง
นาฬิกาแขวน (n.) wall clock See also: clock
โคมไฟติดผนัง (n.) wall lamp
ฝาขัดแตะ (n.) wall of plaited bamboo strips See also: partition made of woven bamboo strips
เข (v.) wall-eyed See also: cross-eyed, squint-eyed
เวียง (n.) walled city See also: city, town Syn. เมือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The hall was 43 feet. I'll pace from that wall and back again.ฮอลล์เป็น 43 ฟุต ฉันจะก้าวจากผนังและกลับมาอีกครั้ง
Power to use against us... with the army the Pentagon trains... and the tanks that Wall Street sells.{\cHFFFFFF}อำนาจที่จะใช้กับเรา ... {\cHFFFFFF}กับกองทัพที่เพนตากอนรถไฟ ... {\cHFFFFFF}และรถถังที่วอลล์สตรีทขาย
The tanks... that Wall Street sells.{\cHFFFFFF}ถัง ... ที่วอลล์สตรีทขาย
Well, American aggression, warmongering, tanks that Wall Street sells.{\cHFFFFFF}ดีอเมริกันก้าวร้าว {\cHFFFFFF}กระหาย, {\cHFFFFFF}รถถังที่วอลล์สตรีทขาย
Backward Britain they call us on Wall Street.อังกฤษ อนหลังที่พวกเขาเรียกเราใน โวล ซทรีท ด้วยแหวนเช่นนั้น
Jerry Christian goes back, running back near the wall and he takes it for the out.เจอร์รี่คริสเตียนถอยหลัง วิ่งไปใกล้กําเเพง... เเล้วก็รับลูกไว้ได้ครับ
He's absolutely right. Look, There's a bullet hole here in the wall See that?เขาพูดถูก ดูสิ มีรูกระสุนอยู่ในผนัง เห็นไหม?
You don't feel a certain degree of urgent pressure on the inner wall of your bladder now right at this moment?- ไม่ ไม่รู้สึกถึงแรงดัน ในกระเพาะปัสสาวะ ตอนนี้เหรอ?
He is fixing the wall outside.เขาออกไปซ่อมกำแพงอยู่
What was it? Who in his right mind stands in a puddle and sticks a fork in a wall socket?คนสติดีที่ไหนเขายืนบนน้ำ แล้วเอาส้อมแหย่ปลั๊กไฟบ้าง
Is Fenway the one with the big green wall in left field?ใช่สนามเฟนเวย์รึเปล่า ที่มีกำแพงสีเขียวฝั่งซ้ายของสนาม
Go to Wall Street and get real crooks.ไปวอลสตรีทแล้วจะเจอโจรตัวจริง

wall ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壁灯[bì dēng, ㄅㄧˋ ㄉㄥ, 壁灯 / 壁燈] wall lamp; bracket light
批荡[pī dàng, ㄆㄧ ㄉㄤˋ, 批荡 / 批蕩] cement-sand wall plaster
民主墙[mín zhǔ qiáng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄑㄧㄤˊ, 民主墙 / 民主牆] Democracy Wall (1978-1989), esp. during the Beijing Spring democracy movement
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, 孟姜女] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body
钜防[jù fáng, ㄐㄩˋ ㄈㄤˊ, 钜防 / 鉅防] iron defense; defensive gate or wall (refers to the Great Wall)
隔断[gé duàn, ㄍㄜˊ ㄉㄨㄢˋ, 隔断 / 隔斷] partition; to stand between; wall or fence serving as partition
拆东墙补西墙[chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄒㄧ ㄑㄧㄤˊ, 拆东墙补西墙 / 拆東牆補西牆] lit. pull down the east wall to repair the west wall (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
拆东补西[chāi dōng bǔ xī, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄅㄨˇ ㄒㄧ, 拆东补西 / 拆東補西] lit. pull down the east wall to repair the west (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
壁毯[bì tǎn, ㄅㄧˋ ㄊㄢˇ, 壁毯] tapestry (used as a wall hanging)
壁报[bì bào, ㄅㄧˋ ㄅㄠˋ, 壁报 / 壁報] wall newspaper
壁挂[bì guà, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄚˋ, 壁挂 / 壁掛] wall hanging
壁效应[bì xiào yìng, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 壁效应 / 壁效應] wall effect
子宫壁[zǐ gōng bì, ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ, 子宫壁 / 子宮壁] wall of the uterus
华尔街[Huá ěr jiē, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ, 华尔街 / 華爾街] Wall Street
华尔街日报[Huá ěr jiē Rì bào, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ ㄖˋ ㄅㄠˋ, 华尔街日报 / 華爾街日報] Wall Street Journal
家燕[jiā yàn, ㄐㄧㄚ ㄧㄢˋ, 家燕] barn swallow
柏林墙[bó lín qiáng, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ ㄑㄧㄤˊ, 柏林墙 / 柏林牆] Berlin Wall
塞外[sài wài, ㄙㄞˋ ㄨㄞˋ, 塞外] beyond the Great Wall
牌匾[pái biǎn, ㄆㄞˊ ㄅㄧㄢˇ, 牌匾] board (attached to a wall)
防波堤[fáng bō dī, ㄈㄤˊ ㄅㄛ ㄉㄧ, 防波堤] breakwater; seawall; fig. defensive buffer zone
破壁[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, 破壁] broken wall; to break through a wall; fig. a breakthrough in sb's career
断瓦残垣[duàn wǎ cán yuán, ㄉㄨㄢˋ ㄨㄚˇ ㄘㄢˊ ㄩㄢˊ, 断瓦残垣 / 斷瓦殘垣] the tiles are broken, the walls dilapidated
空心墙[kōng xīn qiáng, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄤˊ, 空心墙 / 空心牆] cavity wall; hollow wall
赤壁[Chì bì, ㄔˋ ㄅㄧˋ, 赤壁] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208
赤壁市[Chì bì shì, ㄔˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ, 赤壁市] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208
[chéng, ㄔㄥˊ, 城] city walls; city; town
城墙[chéng qiáng, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ, 城墙 / 城牆] city wall
角楼[jiǎo lóu, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄡˊ, 角楼 / 角樓] corner (between walls)
不到长城非好汉[bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄈㄟ ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, 不到长城非好汉 / 不到長城非好漢] lit. until you reach the Great Wall, you're not a proper person; fig. to get over difficulties before reaching the goal
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, 藓 / 蘚] mosses on damp walls
[wù, ˋ, 坞 / 塢] dock; low wall
外径[wài jìng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄥˋ, 外径 / 外徑] external diameter (including thickness of the wall)
向壁虚构[xiàng bì xū gòu, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄍㄡˋ, 向壁虚构 / 向壁虛構] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication
向壁虚造[xiàng bì xū zào, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄗㄠˋ, 向壁虚造 / 向壁虛造] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication
[yōng, ㄩㄥ, 墉] fortified wall
来鸿去燕[lái hóng qù yàn, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄧㄢˋ, 来鸿去燕 / 來鴻去燕] lit. the goose comes, the swallow goes (成语 saw); fig. always on the move
忍气吞声[rěn qì tūn shēng, ㄖㄣˇ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄣ ㄕㄥ, 忍气吞声 / 忍氣吞聲] to submit to humiliation; to swallow an insult; to grin and bear it
吞噬[tūn shì, ㄊㄨㄣ ㄕˋ, 吞噬] to swallow; to engulf; to gobble up
吞没[tūn mò, ㄊㄨㄣ ㄇㄛˋ, 吞没 / 吞沒] to embezzle; to swallow up; to engulf
[yú, ㄩˊ, 窬] hole in a wall

wall ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォール;ウオール[, uo-ru ; uo-ru] (n) wall
ウォールサーキットブレーカ[, uo-rusa-kittobure-ka] (n) {comp} wall circuit breaker
ウォール街[ウォールがい, uo-ru gai] (n) Wall Street; (P)
カーテンウォール[, ka-ten'uo-ru] (n) curtain wall
カーテンウオール[, ka-ten'uo-ru] (n) curtain wall
クッションボール[, kusshonbo-ru] (n) cushion ball (carom off the outfield wall by a batted ball) (baseball)
ベルリンの壁[ベルリンのかべ, berurin nokabe] (n) the Berlin Wall
ぼんぼん時計[ぼんぼんどけい, bonbondokei] (n) striking clock; wall clock; pendulum clock
切り窓[きりまど, kirimado] (n) windows cut out of a wall
周壁[しゅうへき, shuuheki] (n) (See 壁) peripheral wall; surrounding wall
囲壁[いへき, iheki] (n,adj-no) enclosure; casing; surrounding wall
塀を巡らす[へいをめぐらす, heiwomegurasu] (exp,v5s) to fence in; to surround with a wall
壁に寄り掛かる[かべによりかかる, kabeniyorikakaru] (exp,v5r) to rest against the wall; to lean against a wall
壁に掛かる;壁にかかる[かべにかかる, kabenikakaru] (exp,v5r,vi) to hang on the wall
壁板[かべいた, kabeita] (n) wallboard; wall decoration
壁画[へきが, hekiga] (n) fresco; mural; wall painting; (P)
壁際[かべぎわ, kabegiwa] (n,n-adv) close to the wall; alongside the wall
外郭(P);外廓[がいかく, gaikaku] (n) (1) outer wall (e.g. castle); outer block (enclosure); (2) outline; contour; (P)
岩壁;巌壁[がんぺき, ganpeki] (n) wall of rock; rock cliff; rock face
押し詰める;押しつめる;押詰める[おしつめる, oshitsumeru] (v1) to pack (in box); to drive to wall
擁壁[ようへき, youheki] (n) retaining wall (civil engineering)
果皮[かひ, kahi] (n,adj-no) (1) pericarp (ripened ovary wall forming part of a fruit); (2) skin (of a fruit); peel; rind
柱暦[はしらごよみ, hashiragoyomi] (n) (See 綴暦・とじごよみ) small calendar (or almanac) affixed to a pillar or wall
海壁[かいへき, kaiheki] (n) sea wall
火口壁[かこうへき, kakouheki] (n) crater wall
白亜;白堊[はくあ, hakua] (n,adj-no) (1) (See 白墨) chalk (mineral); (2) white wall
真壁[しんかべ, shinkabe] (n) (See 大壁) wall with exposed timber pillars
石弓;弩[いしゆみ, ishiyumi] (n) (1) crossbow (inc. large models operated by a number of people); (2) netted apparatus atop a wall containing large stones, which were dropped onto attackers by cutting the net; (3) slingshot; catapult
砂ずり;砂摺り;砂摩り[すなずり, sunazuri] (n) (1) fat underbelly of a fish; (2) sand polishing; (3) sand finish (e.g. finishing a wall with sand mortar); (4) (col) {food} (See 砂嚢・2) chicken gizzard
窮追[きゅうつい, kyuutsui] (n,vs) cornered; driven to the wall
胃壁[いへき, iheki] (n) stomach lining; gastric wall
腰壁[こしかべ, koshikabe] (n) (See 間仕切り,垂れ壁) waist-high partition wall; breast wall
腹壁膿瘍[ふくへきのうよう, fukuhekinouyou] (n) abdominal wall abscess
膜壁[まくへき, makuheki] (n) membrane wall
蜂の巣[はちのす, hachinosu] (n) (1) beehive; hive; honeycomb; (2) (id) something full of holes; swiss cheese; (3) {food} cow reticulum; wall of the cow's second stomach; (4) (obs) cast iron anvil stand
袋戸棚[ふくろとだな, fukurotodana] (n) small cupboard on wall of tokonoma
間仕切り;間じきり[まじきり, majikiri] (n) partition between two rooms; room divider; partition wall
面壁九年[めんぺきくねん, menpekikunen] (n) {Buddh} facing a wall for nine years in meditation (by Bodhidharma at Shaolin Temple)
鳶尾;一八[いちはつ, ichihatsu] (n) wall iris; roof iris; Iris tectorum; fleur-de-lis
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウォールペーパー[うおーるぺーぱー, uo-rupe-pa-] wall paper
モジュラー式コンセント[モジュラーしきコンセント, mojura-shiki konsento] (modular) telephone wall jack
ファイアウォール[ふぁいあうおーる, faiauo-ru] firewall
ファイヤーウォール[ふぁいやーうおーる, faiya-uo-ru] firewall
ファイヤウォール[ふぁいやうおーる, faiyauo-ru] firewall
防火壁[ぼうかへき, boukaheki] firewall

wall ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องกุฎ[n.] (chǿngkut) EN: door in a wall FR:
ช่องกุด[n.] (chǿngkut) EN: door in a wall FR:
ฝา[n.] (fā) EN: wall ; partition FR: mur [m] ; cloison [f]
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board FR: cloison en bois [f]
ฝาผนัง[n.] (fāphanang) EN: wall ; partition wall FR: mur [m] ; mur de séparation [m] ; cloison [f] ; paroi [f]
หิ้งติดฝา[n. exp.] (hing tit fā) EN: wall shelf FR: étagère murale [f]
หัวชนกำแพง[n. exp.] (hūa chon ka) EN: with one's back to the wall FR: le dos au mur
อีกด้วย[adv.] (īk dūay) EN: also ; as wall FR: aussi ; également
จิตรกรรมฝาผนัง[n. exp.] (jittrakam f) EN: mural ; wall painting ; mural painting FR: peinture murale [f] ; fresque murale [f]
กำแพง[n.] (kamphaēng) EN: wall ; barrier ; partition FR: mur [m] ; muraille [f] ; barrière [f]
กำแพงอิฐ[n. exp.] (kamphaēng i) EN: brick wall FR: mur de brique [m]
กำแพงแก้ว[n.] (kamphaēngka) EN: low wall surrounding a pagoda ; consecrated wall ; parapet surrounding a sacred building FR:
กำแพงกันดิน[n. exp.] (kamphaēng k) EN: retaining wall FR:
กำแพงเมือง[n. exp.] (kamphaēng m) EN: city wall ; town hall ; wall surrounding a city ; defensive wall FR: muraille [f] ; enceinte [f] ; rempart [m] ; mur d'enceinte [m]
กำแพงเมืองจีน[n. prop.] (Kamphaēng M) EN: Chinese Wall ; the Great Wall FR: Grande muraille (la)
กำแพงหมื่นลี้[n. prop.] (Kamphaēng M) EN: Chinese Wall ; the Great Wall FR: Grande muraille (la)
กำแพงภาษี[n. exp.] (kamphaēng p) EN: tariff wall ; protective tariff ; tariff barrier FR: barrières douanières [fpl]
กำแพงศิลาแลง[n. exp.] (kamphaēng s) EN: laterite wall FR:
กำแพงตา[n. exp.] (kamphaēng t) EN: eye wall ; eyewall FR:
กำแพงวัง[n. exp.] (kamphaēng w) EN: palace wall FR:
คันดิน[n. exp.] (khan din) EN: ridge ; earthen dyke ; earth wall ; terrace FR: levée de terre [f] ; digue [f]
เขื่อน[n.] (kheūoen) EN: wall FR:
โคมไฟติดผนัง[n. exp.] (khōm fai ti) EN: wall lamp ; wall light FR: lampe murale [f]
ก่อกำแพง[v. exp.] (kø kamphaēn) EN: build a wall FR: construire un mur ; bâtir un mur
กระเบื้องปูผนัง[n. exp.] (krabeūang p) EN: wall tile FR:
กระเบื้องติดผนัง[n. exp.] (krabeūang t) EN: wall tile FR:
กระแพง[n.] (kraphaēng) EN: wall FR:
โกรธจัด[v.] (krōtjat) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
เลียบเมือง[v.] (līepmeūang) EN: go in procession around the city ; skirt a city ; follow a city wall FR:
แมงมุมบ้านแถบดำ[n. exp.] (maēngmum bā) EN: Black-banded Jumper ; common house jumper ; gray wall jumper FR:
มุมกำแพง[n. exp.] (mum kamphaē) EN: corner of a wall FR:
นาฬิกาแขวน[n. exp.] (nālikā khwa) EN: wall clock ; clock FR: horloge murale [f] ; pendule [f]
นาฬิกาแขวนผนัง[n. exp.] (nālikā khwa) EN: wall clock FR: horloge murale [f]
ผนัง[n.] (phanang) EN: interior wall ; wall ; partition ; screen ; enclosure FR: mur intérieur [m] ; mur [m] ; cloison [f]
ผนังแอเดียแบติก[n. exp.] (phanang aēd) EN: adiabatic wall FR:
ผนังห้อง[n. exp.] (phanang hǿn) EN: wall FR: mur [m]
ผนังหุบเขา[n. exp.] (phanang hup) EN: valley wall FR:
ผนังคอนกรีต[n. exp.] (phanang khø) EN: concrete wall FR: mur en béton [m]
ผนังกระจก[n. exp.] (phanang kra) EN: glass wall FR: baie vitrée [m]
ผนังเซลล์[n. exp.] (phanang sel) EN: cell wall FR: paroi cellulosique [f]

wall ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauchdecke {f}abdominal wall
Eckwandständer {m}angular wall base
Ziegelmauer {f}brick wall
Zellwand {f}cell wand; cell wall
Ringmauer {f}circular wall
Stadtmauer {f}city wall
Palme {f} [bot.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | auf die Palme gehen [ugs.]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist
Trockenmauerwerk {n}dry masonry wall
Kanalwand {f}duct wall
Ellbogengesellschaft {f}society where the weakest go to the wall
Schutzwall {m} | der antifaschistische Schutzwall; die Mauer [hist.]protective wall; barrier | the Berlin Wall
Stirnseite {f}gable end; end wall
Granit {m} | auf Granit beißengranite | to bang your head against a brick wall
Hadrianswall {m} [hist.]Hadrian's wall
Aufputzmontage {f}installation on wall
Innenwandputz {m}interior wall plaster
Außenmauer {f}outer wall
Scheidewand {f}partition wall
Mauervorsprung {m}projection on a wall
Stützmauer {f}retaining wall
Steiland {m}rock wall
Schildmauer {f}shield wall
Längsseite {f}side wall
Plattenwand {f}slab wall
Normwand {f}standard wall
Steinwand {f} | ohne Mörtel erstellte Steinwandstone wall; rock wall | drystone wall
Telefonanschlussdose {f}telephone wall jack
Gefäßwandung {f}vessel wall
Videowand {f}video wall
Angolaschwalbe {f} [ornith.]Angola Swallow
Bismarckschwalbenstar {m} [ornith.]Bismarck Wood Swallow
Grauschwalbenstar {m} [ornith.]Ashy Wood Swallow
Rauchschwalbe {f} [ornith.]Barn Swallow (Hirundo rustica)
Höhlenschwalbe {f} [ornith.]Cave Swallow
Cayenneschwalbe {f} [ornith.]White-winged Swallow
Cornwall {n}Cornwall
Erdwall {m} | Erdwälle
Ausstellungswände {f}exhibition walls
Fieberanfall {m}; Wallung
Firewall {n} [comp.]firewall

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wall
Back to top