ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wait

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wait*, -wait-

wait ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wait (vi.) รอคอย Syn. await Ops. leave
wait (vi.) รั้งรอ See also: หยุดหรือทำช้าๆ เพื่อให้ผู้อื่นตามทัน Syn. bide, linger, pause Ops. continue, proceed, progress
wait (vi.) ถูกเลื่อนออกไป
wait (vt.) เลื่อนออกไป (การเสิร์ฟอาหาร)
wait (vi.) ทำงานเป็นบริกร See also: ทำงานเสิร์ฟอาหาร
wait (vt.) ทำงานเป็นบริกร
wait (n.) เวลาที่ใช้ในการรอคอย Syn. halt, time wasted, delay, pause
wait (vi.) พร้อมที่จะใช้การได้ Ops. be gone
wait at (phrv.) คอยอยู่ที่
wait at table (phrv.) บริการที่โต๊ะอาหาร (ในภัตตาคาร) Syn. wait on
wait awhile (vt.) ยกเลิกชั่วคราว See also: ระงับชั่วคราว, งดชั่วคราว, พักไว้ก่อน Syn. pause, intermit
wait behind (phrv.) คอย See also: คอยอยู่ก่อน Syn. keep in
wait for (phrv.) รอคอย See also: คอย Syn. wait on
wait for it (phrv.) ระวัง See also: ระมัดระวัง
wait in (phrv.) คอยอยู่ (โดยเฉพาะที่บ้าน)
wait on (phrv.) คอยอยู่ See also: ยังคอย
wait on (phrv.) คอยสักครู่ Syn. wait up
wait on (phrv.) คอยรับใช้ / บริการ Syn. wait upon
wait on (phrv.) เยี่ยมอย่างเป็นทางการ Syn. call on
wait on (phrv.) บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ในภัตตาคาร) Syn. wait upon
wait on (phrv.) เป็นผลจากบางสิ่ง Syn. wait upon
wait on someone hand and foot (idm.) คอยรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง
wait on table (idm.) คอยบริการ Syn. wait at
wait out (phrv.) คอยจัดการให้สำเร็จ See also: คอยจนเรียบร้อย, คอยจนเสร็จ
wait up (phrv.) รอคอย Syn. wait on
wait upon (phrv.) คอยรับใช้ / บริการ
wait upon (phrv.) เยี่ยมอย่างเป็นทางการ Syn. call on
wait upon (phrv.) บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ในภัตตาคาร)
wait upon (phrv.) เป็นผลจากบางสิ่ง
wait-a-bit (n.) ต้นไม้ซึ่งมีหนามแหลม
wait-and-see attitude (idm.) ทัศนคติในการที่จะรอดูก่อนที่จะทำสิ่งใด
waiter (n.) บริกรชาย See also: พนักงานรับใช้ในร้านอาหารที่เป็นชาย Syn. steward, attendant, server
waiter (n.) ถาดที่ใช้เสิร์ฟอาหาร Syn. salver, tray
waiting (n.) การรอคอย See also: ช่วงเวลาที่ใช้ในการรอคอย
waiting (n.) ซึ่งรอคอย Syn. standing, expecting Ops. moving, hurrying
waiting in the wings (idm.) เตรียมพร้อม
waiting list (n.) รายชื่อของคนที่รอคิวอยู่ (เช่น รอโต๊ะในร้านอาหาร)
waiting maid (n.) หญิงรับใช้ (ที่คอยรับใช้ส่วนตัว) Syn. waiting woman
waiting room (n.) ห้องที่ใช้นั่งรอ
waiting woman (n.) หญิงรับใช้ (ที่คอยรับใช้ส่วนตัว) Syn. waiting maid
English-Thai: HOPE Dictionary
wait(เวท) vi. คอย,รอคอย,หวัง,รอ,รั้งรอ,เลื่อนไป,ช้าไป,เสียเวลา,รับใช้,ปรนนิบัติ vt. คอย,รอคอย -Phr. (wait on (upon) รับใช้ปรนนิบัติรอคอย) n. การคอย,การรอคอย,การดักซุ่ม -Phr. (lie in wait ซุ่มคอย ดักซุ่ม), Syn. linger,await
waiter(เวท'เทอะ) n. ผู้คอย,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ถาดใส่ถ้วยชาม
waiting(เวท'ทิง) n. การรอคอย,การรับใช้,การหยุด,ช่วงเวลาการรอคอย,การรอจังหวะ,การเลื่อนเวลา, -Phr. (in waiting รับใช้ ปรนนิบัติ) adj. รับใช้,ปรนนิบัติ,รอปรนนิบัติราชนิกุล
waiting maidn. หญิงรับใช้,หญิงปรนนิบัติ
waiting roomn. ห้องรอคอย,ห้องพักผู้โดยสาร
waiting womann. หญิงรับใช้,หญิงปรนนิบัติ
waitress(เว'ทริส) n. พนักงานหญิงรับใช้
English-Thai: Nontri Dictionary
wait(vi) รอ,คอยรับใช้,รอคอย,เดินโต๊ะ
waiter(n) ถาดใส่จาน,บริกร,เด็กเสิร์ฟ,บ๋อย
waitress(n) บริกรหญิง,สาวเสิร์ฟ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
waitรอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
waiting periodระยะไม่คุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waitersบริกร [TU Subject Heading]
Waiting listsรายการรอเรียกรับบริการ [TU Subject Heading]
Waitressesบริกรสตรี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดักรอ (v.) hold up and wait for
การรอ (n.) wait See also: awaiting Syn. การคอย
การรอคอย (n.) wait See also: awaiting Syn. การรอ, การคอย
คอย (v.) wait See also: await Syn. รอ, เฝ้ารอ
คอยท่า (v.) wait See also: await, tarry, look for Syn. รออยู่, รอคอย
รอคอย (v.) wait See also: await, tarry, look for Syn. รอ, คอย, รออยู่, คอยท่า, เฝ้าคอย
รออยู่ (v.) wait See also: await, tarry, look for Syn. รอคอย
รออยู่ (v.) wait See also: await, tarry, look for Syn. รอ, คอย, คอยท่า, เฝ้าคอย
เดี๋ยวก่อน (v.) wait See also: just a minute, wait a minute, for a moment Syn. ประเดี๋ยวก่อน
เผ้าคอย (v.) wait See also: await Syn. รอ, คอย
เฝ้าคอย (v.) wait See also: await, look forward to Syn. รอคอย, คอย
เฝ้ารอ (v.) wait See also: await Syn. เผ้าคอย, รอ, คอย
รอสักประเดี๋ยว (v.) Wait a minute See also: Wait a moment Syn. รอสักพัก Ops. รอนาน
รอสักพัก (v.) Wait a minute See also: Wait a moment Syn. รอสักประเดี๋ยว Ops. รอนาน
รอเดี๋ยว (v.) Wait a minute See also: Wait a moment Syn. รอสักพัก, รอสักประเดี๋ยว Ops. รอนาน
ดูไปก่อน (v.) wait and see See also: keep looking, take a look at, regard to, delay Syn. รอไว้ก่อน, ชะลอ, รั้งรอ, รอดูก่อน
รอดูก่อน (v.) wait and see See also: keep looking, take a look at, regard to, delay Syn. รอไว้ก่อน, ชะลอ, รั้งรอ
รอไว้ก่อน (v.) wait and see See also: keep looking, take a look at, regard to, delay Syn. ชะลอ, รั้งรอ, รอดูก่อน
นั่งโป่ง (v.) wait at a salt-lick far a game
น่าลุ้น (v.) wait expectantly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you wait here for a minute?คุณจะคอยอยู่ตรงนี้สักครู่ได้ไหม
I can't wait to hear itฉันแทบรอไม่ไหมที่จะฟังมัน
Why don't you wait outside?ทำไมคุณไม่คอยอยู่ข้างนอก
I always wait for herฉันคอยเธอเสมอ
Why did you wait so long?ทำไมคุณถึงได้คอยนานขนาดนั้น?
He can wait a few more minutesเขารออีกสองสามนาทีได้น่า
Just wait and seeแค่คอยดูเท่านั้น
Would you wait here until the doctor is ready for you?คุณช่วยคอยอยู่ตรงนี้จนกว่าหมอจะว่างสำหรับคุณได้ไหม?
I can't wait any longerฉันไม่สามารถคอยต่อไปอีกแล้ว
Can this wait till we get home?สิงนี้จะรอจนกว่าเราจะถึงบ้านได้ไหม
Do not make me wait for you!อย่าทำให้ฉันต้องคอยคุณ
We just couldn't wait until Monday to find outพวกเราไม่สามารถรอจนถึงวันจันทร์เพื่อที่จะค้นหาความจริงได้หรอก
If you can't concentrate to what I have to say, then wait until you have the time to comeถ้าเธอไม่ตั้งใจฟังในสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องพูดแล้วล่ะก็ รอจนกว่าจะมีเวลาถึงค่อยมาก็แล้วกัน
Wait for meคอยผมก่อน นี่คือคำสั่ง
Wait hereรอที่นี่ ฉันจะกลับมาในทันที
Wait a moment, I'll be with you in an instantคอยเดี๋ยวก่อน ฉันจะมาพบคุณในอีกสักครู่นี่แหล่ะ
Wait while I find the phoneคอยก่อนนะ ขณะที่ฉันหาโทรศัพท์อยู่
Wait for me at the front gateคอยฉันที่ประตูหน้านะ
They are waiting upstairsพวกเขากำลังคอยอยู่ข้างบน
I've waited a long time for thisฉันคอยสิ่งนี้มาตั้งนานแล้ว
I'm tired of waiting for you to tell me I am readyฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรอคอยให้คุณบอกกับฉันว่าฉันพร้อมแล้ว
Well, what are you all waiting for?เอ่อ พวกคุณทั้งหมดนี้กำลังรออะไรอยู่หรือ?
I'm waiting for a friendฉันกำลังคอยเพื่อนคนหนึ่ง
I waited for the rest of the class to disappearฉันคอยให้เพื่อนๆ ในห้องออกไปให้หมดก่อน
I have waited one year for this dayฉันคอยวันนี้มาหนึ่งปีแล้ว
I've been waiting two months for this momentฉันคอยเวลานี้มาสองเดือนแล้ว
You made us waitคุณทำให้พวกเราต้องคอย
Don't keep me waiting long!อย่าให้ฉันคอยนานล่ะ
Oh relax! The books can waitโอ พักผ่อนบ้าง หนังสือนะรอได้อยู่
He has been waiting for you for over an hourเขาคอยคุณมากว่าชั่วโมงแล้ว
Sorry to keep you waitingขอโทษที่ทำให้คุณต้องคอย
Your driver is waiting to take you to the airportคนขับรถกำลังรอพาคุณไปสนามบินอยู่
I've been waiting to ask him somethingฉันกำลังคอยจะถามอะไรเขาบางอย่าง
It reminds me every day what's waiting out thereมันเตือนใจฉันทุกวันถึงสิ่งที่กำลังรอคอยอยู่ที่นั่น
I've been waiting for this day my entire lifeฉันรอคอยวันนี้มาตลอดทั้งชีวิต
Forgive me if we kept you waitingขอโทษด้วยถ้าพวกเราทำให้คุณต้องคอย
I couldn't sit there anymore waiting for youฉันไม่สามารถนั่งรอคุณอยู่ตรงนั้นได้อีกต่อไปแล้ว
I was getting tired of waiting!ฉันเหนื่อยที่ต้องคอยแล้ว
This is the kind of feeling I've been waiting forนี่แหล่ะคือความรู้สึกที่ฉันรอคอยอยู่
You've got to be really cold since you've been waiting for me outsideคุณต้องหนาวแน่ๆ เพราะยืนคอยฉันอยู่ข้างนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But wait 'til you taste one, dearie.แต่รอจนกว่าคุณจะได้ลิ้มรส หนึ่งสายสวาท
Don't worry, I've fixed everything. Wait and see.ไม่เป็นไร ฉันรับผิดชอบเอง รอดูล่ะกัน
I can't see, wait a moment.ผมมองไม่เห็น รอเดี๋ยว
You guard the back. Wait a minute!คุมกันหลังด้วย เดี๋ยวก่อน
Hey! Wait a minute! Ha-Have you seen--เดี๋ยวก่อน ฮาคุณจะได้เห็น
I suppose the old girl can't wait to look you over.พี่สาวผมคงอดใจรอเห็นคุณไม่ไหว
No, but wait a minute. I'll go upstairs and get a coat.- ไม่เลยคะ แต่ขอฉันหยิบเสื้อโค้ทก่อน
I always used to wait up for her, no matter how late.ฉันมักจะอยู่คอยท่านเสมอไม่ว่าจะดึกเเค่ไหน
But I can't wait here alone.แต่ฉันรออยู่ที่นี่คนเดียวไม่ได้
He was hung a month after I caught him. Hello. Wait a minute.มันถูกแขวนคอหลังจากถูกจับได้ 1 เดือน อ้อ รอเดี๋ยวนะ
Darling, wait here a few moments. I'll see if I can find old Frank.คุณรออยู่นี่สักพักนะผมจะไปตามหาแฟรงค์
When you phoned, did she say she'd wait up?ตอนที่นายโทรไปหล่อนบอกรึเปล่าว่าจะอยู่รอ

wait ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cì, ㄘˋ, 伺] wait on
[xī, ㄒㄧ, 徯] footpath; wait for
侍候[shì hòu, ㄕˋ ㄏㄡˋ, 侍候] serve; wait upon
秋后算帐[qiū hòu suàn zhàng, ㄑㄧㄡ ㄏㄡˋ ㄙㄨㄢˋ ㄓㄤˋ, 秋后算帐 / 秋後算帳] lit. settling accounts after the autumn harvest (成语 saw); to wait until the time is ripe to settle accounts; to bide time for revenge
[sì, ㄙˋ, 俟] until; wait for
以逸待劳[yǐ yì dài láo, ㄧˇ ㄧˋ ㄉㄞˋ ㄌㄠˊ, 以逸待劳] wait at one's ease for the exhausted enemy
[zhì, ㄓˋ, 偫] wait for; lay in
等待[děng dài, ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ, 等待] wait for; await
恨不得[hèn bu dé, ㄏㄣˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, 恨不得] wishing one could do sth; to hate to be unable; itching to do sth; can't wait for; to wish one could do sth; to desire strongly
恨不能[hèn bu néng, ㄏㄣˋ ㄅㄨ˙ ㄋㄥˊ, 恨不能] wishing one could do sth; to hate to be unable; can't wait for; to wish one could do sth; to desire strongly (esp. sth unattainable)
零等待状态[líng děng dài zhuàng tài, ㄌㄧㄥˊ ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, 零等待状态 / 零等待狀態] zero wait state
侍者[shì zhě, ㄕˋ ㄓㄜˇ, 侍者] attendant; waiter
候审[hòu shěn, ㄏㄡˋ ㄕㄣˇ, 候审 / 候審] awaiting trial
候诊[hòu zhěn, ㄏㄡˋ ㄓㄣˇ, 候诊 / 候診] awaiting diagnosis
备取[bèi qǔ, ㄅㄟˋ ㄑㄩˇ, 备取 / 備取] be on the waiting list (for admission to a school)
服务员[fú wù yuán, ㄈㄨˊ ˋ ㄩㄢˊ, 服务员 / 服務員] waiter; waitress; attendant; customer service personnel
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, 期盼] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly
科威特[Kē wēi tè, ㄎㄜ ㄨㄟ ㄊㄜˋ, 科威特] Kuwait
伙计[huǒ jì, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, 伙计 / 伙計] partner; fellow; mate; waiter; servant; shop assistant
待解[dài jiě, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄝˇ, 待解] unresolved; awaiting solution
[zhù, ㄓㄨˋ, 伫 / 佇] wait; look towards; turn one's back on
[hòu, ㄏㄡˋ, 候] wait
候缺[hòu quē, ㄏㄡˋ ㄑㄩㄝ, 候缺] waiting for a vacancy
候车室[hòu chē shì, ㄏㄡˋ ㄔㄜ ㄕˋ, 候车室 / 候車室] waiting room (for train, bus etc)
外滩[wài tān, ㄨㄞˋ ㄊㄢ, 外滩 / 外灘] Waitan (the Bund), in Shanghai
眼巴巴[yǎn bā bā, ㄧㄢˇ ㄅㄚ ㄅㄚ, 眼巴巴] waiting anxiously; impatient
跑堂儿的[pǎo táng er de, ㄆㄠˇ ㄊㄤˊ ㄦ˙ ㄉㄜ˙, 跑堂儿的 / 跑堂兒的] waiter
等候[děng hòu, ㄉㄥˇ ㄏㄡˋ, 等候] waiting

wait ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おいおい[, oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission)
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone
ノーウェイト;ノーウエイト[, no-ueito ; no-ueito] (n) (1) (abbr) {comp} no wait state memory (memory the CPU can access without requiring wait states); (2) instant (e.g. for display speed of text in computer games) (wasei
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
付き添う;付添う[つきそう, tsukisou] (v5u,vi) to attend on; to wait upon; to accompany; to escort and wait on; to chaperone
侍する[じする, jisuru] (vs-s) to wait upon; to serve
侍る[はべる, haberu] (v5r,vi) to wait upon; to serve
傅く[かしずく;かしづく, kashizuku ; kashiduku] (v5k,vt) to wait upon; to serve
光陰矢のごとし;光陰矢の如し[こういんやのごとし, kouinyanogotoshi] (exp) time flies like an arrow; time and tide wait for no man; life is short
張り込む[はりこむ, harikomu] (v5m) to be on the lookout; to lie in wait
待ちに待つ[まちにまつ, machinimatsu] (exp,v5t) to wait for a long time; to wait and wait
待ちわびる;待ち侘びる;待ち詫びる;待ち佗びる(iK)[まちわびる, machiwabiru] (v1,vt) to be tired of waiting; to wait impatiently
待ち兼ねる[まちかねる, machikaneru] (v1,vt) to wait impatiently for; (P)
待ち惚ける[まちぼうける;まちぼける, machiboukeru ; machibokeru] (v1) to wait in vain
待ち望む[まちのぞむ, machinozomu] (v5m,vt) to look anxiously for; to wait eagerly for; (P)
待ち設ける;待設ける[まちもうける, machimoukeru] (v1,vt) to expect; to look for; to look forward to; to anticipate; to wait for
待機[たいき, taiki] (n,vs,adj-no) alert; standby; await an opportunity; wait for orders; (P)
時を待つ[ときをまつ, tokiwomatsu] (exp,v5t) to wait for a favorable chance; to wait for a favourable chance
楽しみに待つ[たのしみにまつ, tanoshiminimatsu] (exp,v5t) to wait expectantly; to await in anticipation
機が熟すのを待つ[きがじゅくすのをまつ, kigajukusunowomatsu] (exp,v5t) to wait for a ripe moment
機会を伺う;機会をうかがう;機会を覗う[きかいをうかがう, kikaiwoukagau] (exp,v5u) to wait for one's chance; to wait for an opportunity
満を持す[まんをじす, manwojisu] (exp,v5s) (See 満を持する) to have readied a bow and stand at ready; to watch for an opportunity; to bide one's time; to wait until the time is ripe
満を持する[まんをじする, manwojisuru] (exp,vs-s) (See 満を持す) to have readied a bow and stand at ready; to watch for an opportunity; to wait until the time is ripe
然知ったり[さしったり, sashittari] (int) (1) here it comes (interjection used when lying in wait for something); (2) (See しまった) oops!; damn it!
盛年重ねて来たらず[せいねんかさねてきたらず, seinenkasanetekitarazu] (exp) (id) Time and tide wait for no man
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P)
覚えてろ[おぼえてろ, oboetero] (exp) (id) You'll regret this!; I'll get you for this; Just you wait
身の回りの世話をする[みのまわりのせわをする, minomawarinosewawosuru] (exp,vs-i) to wait on someone hand and foot; to take personal care of someone
逸を以て労を待つ[いつをもってろうをまつ, itsuwomotterouwomatsu] (exp,v5t) to wait for the enemy to tire at ease
鶴首して待つ[かくしゅしてまつ, kakushushitematsu] (v5t) to wait expectantly; to wait with a craned (outstretched) neck
アイボリーホワイト[, aibori-howaito] (n) ivory-white
アウェイト;アウエイト[, aueito ; aueito] (n) await
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish
ウエーティング[, ue-teingu] (n) (abbr) waiting game
ウエーティングサークル[, ue-teingusa-kuru] (n) waiting circle (baseball); on-deck batter's circle
ウエーティングシステム[, ue-teingushisutemu] (n) waiting system
ウエーティングルーム[, ue-teinguru-mu] (n) waiting room
ウェイター;ウエイター;ウェーター;ウエーター;ウェイタ[, ueita-; ueita-; ue-ta-; ue-ta-; ueita] (n) waiter
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コールウエイティング[こーるうえいていんぐ, ko-ruueiteingu] call waiting
ホワイトページ[ほわいとぺーじ, howaitope-ji] White Pages (telephone book)
ワイツーケー[わいつーけー, waitsu-ke-] Y2K
待ち時間[まちじかん, machijikan] latency, waiting time, standby time (cellular phones)

wait ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดักรอ[v. exp.] (dak rø) EN: hold up and wait for FR:
เดี๋ยว ๆ[v. exp.] (dīo-dīo) EN: wait a moment ; in a moment FR: un instant ! ; juste un instant !
เดี๋ยวก่อน[n. exp.] (dīokøn) EN: wait ; just a minute ; wait a minute ; just a moment ; for a moment FR: Un instant !
เดี๋ยวนะ[n. exp.] (dīo na) EN: wait a moment ; just a moment FR:
เดินโต๊ะ[v.] (doēnto) EN: serve at the table ; serve ; wait on a table FR: servir à table
ดูไปก่อน[v.] (dūpaikøn) EN: wait and see FR:
เฝ้าคอย[v.] (faokhøi) EN: wait ; await ; look forward to ; expect FR: attendre
เฝ้ารอ[v.] (faorø) EN: wait ; await FR: attendre
จระเข้กบดาน[xp] (jørakhē kop) EN: lie in wait FR:
การรอ[n.] (kān rø) EN: wait FR: attente [f]
การรอคอย[n.] (kān røkhøi) EN: wait FR: attente [f]
เข้าคิว[v.] (khaokhiū) EN: queue up ; stand in line ; join the line ; wait in line FR: faire la queue
คอย[v.] (khøi) EN: wait (for) ; await ; be ready to ; expect ; lie in wait FR: attendre ; patienter ; poireauter (fam.) ; guetter
คอยดัก[v. exp.] (khøi dak) EN: wait FR:
คอยดู[v. exp.] (khøi dū) EN: see ; wait ; let's wait and see FR: voyons voir
คอยดูก็แล้วกัน[v. exp.] (khøi dū køl) EN: just wait and see ; I'll fix you FR:
คอยหา[v. exp.] (khøi hā) EN: wait FR:
คอยหาย[v. exp.] (khøi hāi) EN: wait in vain ; wait for nothing FR:
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time FR: attendre le moment opportun
คอยคำตอบ[v. exp.] (khøi khamtø) EN: wait for word FR: attendre une réponse
คอยกิน[v. exp.] (khøi kin) EN: wait for the winner in a card game FR:
คอยเก้อ[v. exp.] (khøi koē) EN: wait in vain ; wait for nothing FR: attendre en vain ; attendre vainement ; attendre pour rien
คอยก่อน[v. exp.] (khøi køn) EN: wait a minute ; Wait! FR: attendre un instant
คอยโอกาส[v. exp.] (khøi ōkāt) EN: wait one's chance ; wait for a right time ; wait for an opportunity ; bite one's time FR: attendre l'occasion
คอยรับใช้[v. exp.] (khøi rapcha) EN: wait upon s.o. ; be at s.o.'s service FR:
คอยสักครู่[v. exp.] (khøi sakkhr) EN: wait a minute FR: attendre un instant
คอยท่า[v.] (khøithā) EN: wait for ; await ; tarry ; look for FR: guetter ; être à l'affût ; attendre
เคร่า[v.] (khrao) EN: wait (for) FR:
คั่ว[v.] (khūa) EN: wait for the winner in a card game ; have the winning card in one's hand ; be ready to pounce FR:
คุมเชิง[v.] (khumchoēng) EN: be on the alert ; wait and see ; be ready for ; be wary ; be cautious ; watch for ; keep an eye on FR: être en alerte ; se tenir prêt
ไม่นานเกินรอ[adv.] (mai nān koē) EN: before long ; not too long to wait FR:
ไม่ทันการ[v.] (mai thankān) EN: retard ; delay ; tarry ; dawdle ; dally ; wait FR:
งอย[v.] (ngøi) EN: wait FR:
ปฏิบัติบิดามารดา[v. exp.] (patibat bid) EN: look after one's parents ; serve one's parents ; wait upon one's parents FR:
ปรนนิบัติ[v.] (pronnibat) EN: look after ; take care ; minister ; serve ; wait on ; tend FR: s'occuper de ; servir
รั้ง[v.] (rang) EN: wait FR: attendre
รั้งรอ[v. exp.] (rang rø) EN: hesitate ; wait ; delay ; hold back ; prolong FR: atermoyer ; hésiter ; tarder
รับเสด็จ[v. exp.] (rap sadet) EN: welcome ; wait upon the king/queen FR:
รีรอ[v.] (rīrø) EN: delay ; wait ; hesitate ; tarry FR: hésiter ; attendre
รอ[v.] (rø) EN: wait for ; wait at ; await FR: attendre ; patienter

wait ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bis (in; zu) {prp; +Akkusativ} | bis heute | bis jetzt | bis auf weiteres | bis dahin | bis dahin; bis nachher | von Montag bis Freitag | bis 3 Uhr warten | bis in den Tod | bis wann?until; 'til; till; to | till this day | until now; till now | until further notice; for the time being | by then | until then; till then | from Monday to Friday | to wait until three o'clock | till death | until when; till when
Sperrzeit {f}; Zeitlimit für eine Sperrunglock wait
Pikkolo {m}boy waiter
Abholung {f} (in der Wohnung) | zur Abholung bereitcollection (at residence) | ready for collection; awaiting collection
Kuwaiti {m,f}Kuwaiti
kuwaitisch {adj}Kuwaiti
Ober {m}waiter
Zimmerkellnerin {f}room waitress
Warteaufruf {m}wait call
Wartefunktion {f}wait action
Warteschlange {f}wait list
Warteschleife {f}wait loop
Warteschlange {f}waiting line
Warteschleife {f} (Luftfahrt) | Warteschleifen drehenwaiting pattern; holding pattern; stack | to circle
Wartezeit {f}waiting time
Wartezustand {m}waiting state

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wait
Back to top