ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

workshop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *workshop*, -workshop-

workshop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
workshop (n.) ห้องทำงาน See also: ที่ทำงาน
workshop (n.) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
English-Thai: HOPE Dictionary
workshop(เวิร์ค'ชอพ) n. โรงงาน,การประชุมปฏิบัติการ,ห้องเครื่อง,การสัมนาเชิงปฏิบัติการ, Syn. seminar
English-Thai: Nontri Dictionary
workshop(n) โรงงาน,ห้องเครื่อง,การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
workshop๑. โรงฝึกงาน๒. โรงซ่อมสร้าง๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Workshop recipes สูตรผสมที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be at the Schultz workshop tomorrow, 4 o'clock.พรุ่งนี้ไปที่ร้านชูลทซ์ เวิร์คช็อป สี่โมงเย็น
Those 2 kids next door have squealed on the workshop already2 คนห้องถัดไป บอกตำแหน่งโกดังแล้ว
Well, I have another idea. I painted my workshop yesterday.อืม พ่อมีความคิดใหม่นะ พ่อทาสีที่โกดังเมื่อวานนี้
There's an underground storage area in the workshop that has a drain cover that joins up with the sewers.มีห้องเก็บของอยู่ชั้นใต้ดินของโรงงาน มีท่อระบายน้ำที่เชื่อมถึงท่อของเทศบาล
No, I run a workshop that makes dolls out of paper mulberry.ไม่ค่ะ,ฉันเปิดร้าน ทำตุ๊กตาจากกระดาษมัลเบอรรี
So this'll be my workshop now.ดังนั้น นี่เป็นงานที่ฉันต้องทำแล้ว
Know something? This old workshop is the place I'll miss the most.รู้อะไรไหม เวิร์คช็อปเก่าๆนี่ เป็นที่ที่พ่อจะคิดถึงมากที่สุด
This is the weaver's workshop and the brass smith forgeนั่นเป็นภาพโรงงานทอผ้า ส่วนนั่นเป็นโรงหลอมเหล็ก
You taught a workshop in my freshman year.คุณสอนเวิร์คชอปตอนที่ฉันอยู่ปีหนึ่ง
So you see, I can't possibly... going to the workshop would be hard.คุณก็รู้ ฉันคงไม่สมารถ... การไปทำงานคงเป็นเรื่องยาก
I told him that I will bring him to the workshop based on his performance today.ผมบอกเขาไปว่าจะพาเขาไปเวิร์คชอพ มันขึ้นอยู่กับการแสดงของเขาในวันนี้
Let's have the workshop sooner.จะมีเวิร์คชอปเร็วๆ นี้

workshop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作坊[zuō fang, ㄗㄨㄛ ㄈㄤ˙, 作坊] workshop (of artisan)
讲习班[jiǎng xí bān, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄧˊ ㄅㄢ, 讲习班 / 講習班] instructional workshop
石作[shí zuò, ㄕˊ ㄗㄨㄛˋ, 石作] masonry workshop
工作室[gōng zuò shì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, 工作室] studio; workshop
车间[chē jiān, ㄔㄜ ㄐㄧㄢ, 车间 / 車間] workshop

workshop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仏所[ぶっしょ, bussho] (n) (1) place containing a Buddhist image; (2) (See 極楽・1,浄土) place containing a buddha (e.g. the pure land); (3) (See 造仏所) independent workshop of Buddhist sculptors (from the Heian period onward)
作場[さくば, sakuba] (n) farm; workshop
作業場[さぎょうば, sagyouba] (n) works; workshop
作物所;造物所[つくもどころ, tsukumodokoro] (n) palace workshop responsible for making furnishings, etc. (Heian period)
工作室[こうさくしつ, kousakushitsu] (n) workshop
町工場[まちこうば;まちこうじょう, machikouba ; machikoujou] (n) small factory in town; backstreet (small) workshop
窯場[かまば, kamaba] (n) kiln-equipped pottery workshop
細工所[さいくじょ;さいくどころ, saikujo ; saikudokoro] (n) (1) (さいくじょ only) (See 工房) workshop; (2) Heian and Kamakura-period furniture workshop (established in temples and various government bodies); (3) Edo period office which administered tenders for arms, armor, etc.
造仏所[ぞうぶつしょ, zoubutsusho] (n) (See 仏所・3) government-run workshop of Buddhist sculptors (during the Nara period)
ジャバワークショップ[, jabawa-kushoppu] (n) {comp} JavaWorkshop
ワークショップ(P);ワクショップ(P)[, wa-kushoppu (P); wakushoppu (P)] (n) workshop; (P)
修理屋[しゅうりや, shuuriya] (n) repair workshop; garage
工場[こうじょう(P);こうば(P), koujou (P); kouba (P)] (n) factory; plant; mill; workshop; (P)
工房[こうぼう, koubou] (n) workshop; studio; (P)
画房[がぼう, gabou] (n) (See 工房) artist's studio; workshop; studio; atelier
研修会[けんしゅうかい, kenshuukai] (n) workshop; training course
鍛冶場[かじば, kajiba] (n) blacksmith's workshop; smithy; forge; foundry
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジャバワークショップ[じゃばわーくしょっぷ, jabawa-kushoppu] JavaWorkshop

workshop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องทำงาน[n. exp.] (hǿng thamng) EN: office ; studio ; workshop FR: bureau [m]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (kān prachum) EN: workshop FR: atelier [m]
กิจกรรมการเรียนรู้[n. exp.] (kitjakam kā) EN: workshop FR:
โรงงาน[n.] (rōng-ngān) EN: factory ; workshop ; plant ; industrial plant ; facility FR: usine [f] ; entreprise [f] ; manufacture [f] ; atelier [m] ; fabrique [f]
เวิร์คช็อป[n.] (woēk chǿp) EN: workshop FR: atelier [m]

workshop ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behindertenwerkstatt {f}sheltered workshop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า workshop
Back to top