ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whip*, -whip-

whip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whip (vt.) หวด See also: โบย, ลงแส้, ตี, เฆี่ยน Syn. beat, lash, thrash
whip (vt.) ตวัด See also: สะบัด, ปัด, ปะทะ
whip (vt.) เสียดสี See also: ประณาม
whip (vt.) ชนะ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เอาชนะ, คว่ำลงได้, ทำให้แพ้ราบคาบ Syn. beat, defeat, overcome Ops. lose
whip (n.) แส้ See also: เครื่องมือสำหรับเฆี่ยน, การโบย, การลงแส้, การฝึกอย่างเข้มงวด
whip (n.) การโบย See also: การหวด, การลงแส้, การตี, การเฆี่ยน
whip (n.) ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมือง
whip away (phrv.) เอาออกทันที Syn. whip off, whisk away
whip in (phrv.) ตีให้เข้ากลุ่ม See also: ฟาดให้ไปรวมกัน
whip into (phrv.) ตีให้เข้ากัน See also: ตีรวมกัน
whip off (phrv.) รีบเอาออกทันที See also: รีบดึงออก Syn. whip away, whisk away
whip on (phrv.) ตีหรือฟาดกระตุ้นม้าให้ไปข้างหน้า Syn. whip up
whip out (phrv.) รีบควักออกมา
whip over (phrv.) เดินทางรวดเร็วข้าม
whip overwhelm (vt.) เอาชนะ See also: ทำให้พ่ายแพ้, ชนะขาดลอย Syn. defeat, beat Ops. lose
whip round (phrv.) แวะเยี่ยมชั่วครู่
whip through (phrv.) รีบทำให้เสร็จ
whip up (phrv.) ตีเร็วๆ (อาหาร)
whipcord (n.) เชือกฟั่น See also: เชือกเกลียว
whipgraft (n.) ลำต้นและตอของต้นไม้ที่ถูกตัดเฉียงๆ แล้วนำมาผูกกัน
whiplash (n.) ส่วนที่ยืดหยุ่นได้ของแส้
whiplash (vt.) อาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ เส้นประสาท หรือข้อต่อบริเวณคอ
whiplike (adj.) เหมือนแส้
whipper (n.) ผู้หวด See also: ผู้โบย, ผู้ตี, ผู้เฆี่ยน, ผู้ลงแส้
whippersnapper (n.) คนไม่สำคัญ แต่หยิ่งทะนงและไร้มารยาท See also: (โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว) Syn. twerp
whippet (n.) สุนัขขนสั้นชนิดหนึ่งวิ่งเร็ว See also: คล้ายกับสุนัขเกรเฮาด์แต่ตัวเล็กกว่า เพาะพันธุ์ไว้สำหรับวิ่งแข่ง
whipping (n.) การตี See also: การเฆี่ยน, การหวด
whipping boy (n.) ผู้รับโทษแทนผู้อื่น See also: คนที่เป็นแพะรับบาป Syn. scapegoat
whipping stick (n.) ไม้เรียว
whippoorwill (n.) นกกลางคืนกินแมลงแถบอเมริกาเหนือมีขนสีน้ำตาล See also: ชื่อละตินคือ Caprimulgus vociferus
whippy (adj.) เหมือนแส้ See also: คล้ายแส้, เกี่ยวกับแส้
whipsaw (n.) เลื่อยที่ใช้คนสองคนเพื่อทำการเลื่อย
whipstitch (n.) ตะเข็บเย็บหุ้ม
whipstitch (vt.) ทำตะเข็บเย็บหุ้ม
whipstock (n.) ด้ามของแส้ See also: ที่จับแส้
whiptail (n.) จิ้งจกชนิดหนึ่งพบในแถบอเมริกาใต้และเม็กซิโก
whipworm (n.) พยาธิแส้ม้า เป็นพยาธิตัวกลมชนิดหนึ่งในลำใส้มนุษย์ See also: ชื่อละตินคือ Trichuris trichiura
English-Thai: HOPE Dictionary
whip(วิพ) vt.,n. (การ) หวด,ตี,เฆี่ยน,โบย,ลงแส้,ฝึกอย่างเข้มงวด,รวบรวม,ชุมนุม,กระตุ้น,พันด้วยเชือก,เอาชนะอย่างเด็ดขาด,ดึงขึ้นด้วยเชือก,ฟันรอบ,ตีไข่ ,แส้ ,ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมืองในสภา,อาหารหวานที่ทำด้วยครีมหรือไข่ขาว,ลูกรอกโยง vi. พุ่ง,หวดแส้,ตกปลา
whipcord(วิพ'คอร์ด) n. เชือกฟั่น,สายฟั่น,แส้เชือกเกลียว
whiplash(วิพ'แลช) n. เชือกสั้นปลายแส้
whipper(วิพ'เพอะ) n. ผู้ลงแส้,ผู้เฆี่ยน,ผู้โบย,ผู้หวด
whipsaw(วิพ'ซอ) n. เลื่อยที่ใช้คน2คนเลื่อยในการตัดไม้ตามยาว vt. ตัดด้วยเลื่อยดังกล่าว,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้สองทางในขณะเดียวกัน
whipworm(วิพ'เวิร์ม) n. พยาธิแส้ม้า
English-Thai: Nontri Dictionary
whip(n) ผู้ควบคุมเสียง,การโบย,การเฆี่ยน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
whipผู้คุมเสียงในสภา, วิป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
whipwormพยาธิแส้ม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตวัด (v.) whip See also: lash, jerk, throw, swing, flick Syn. ม้วน
ตี (v.) whip See also: mix, put together
ลง (v.) whip See also: beat Syn. เฆี่ยน
ลงแส้ (v.) whip See also: beat, flog, scourge, lash, thrash Syn. โบยแส้
หวด (v.) whip See also: beat, thrash, lash Syn. ฟาด, โบย, เฆี่ยน
หวด (v.) whip Syn. ฟาด, โบย, เฆี่ยน
แส้ (n.) whip
โบยแส้ (v.) whip See also: beat, flog, scourge, lash, thrash
วัด (v.) whip (a fishing line)
ขวับ (adv.) crack of a whip See also: swish of a whip abruptly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Excuse me while I whip this out.ขอผมควักไอ้นี่ออกมาก่อน
Mongo stay with Sheriff Bart. Sheriff first man ever whip Mongo.มองโกจะอยู่กับนายอำเภอบาร์ท นายอำเภอเป็นคนแรกที่โค่นมองโกได้
If you don't go, I'll slap and whip you!ถ้าเจ้าไม่ไป ข้าจะตบแล้วก็ตีเจ้าซะ!
I've had reports that anti-government elements are using this "Akira" madness of yours as an excuse to whip up their terrorist fervor!ผมได้รับรายงานเกี่ยวกับกลุ่ม ต้านรัฐบาลได้มีการใช้... ..."อากิระ" ความยุ่งยากของพวกคุณเช่นคำขอโทษ เพื่อจะกระตุ้นความหวาดกลัวทั้งหลาย!
Send your father home to whip you!ส่งพ่อแกกลับมา เพื่อเฆี่ยนแกซะก็ดี !
If you speed demons can't whip off an even six-flat, then you have a better chance of becoming a barbershop quartet.ถ้าปีศาจความเร็วอย่างพวกนาย ยังทำ 6 วินาทีไม่ได้ล่ะก็... พวกนายไปเป็น ช่างตัดผมสี่สหายจะดีกว่า
People try to whip his ass every week.มีคนคอยจะประลองกับมันทุกอาทิตย์
My fenders don't really whip me into a verbal frenzy.รถไม่ได้ทำให้ฉันน่าสนใจ จนอยากคุยกับนาย
Junuh could whip 'em both.จูเนอบี้เขาทั้งคู่ได้
You're off your rocker. Junuh couldn't whip a dead possum in a gunnysack.จูเนอไม่มีทางบี้ใคร แม้แต่มือหัดใหม่
Could you whip me with this one?ช่วยเฆี่ยนฉันด้วยไอ้นี่จะได้มั้ย ?
Go on please, whip me as hard as you like.ได้โปรดเอาเลย, เฆี่ยน ฉันให้แรงที่สุดเท่าที่เธอทำได้.

whip ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新官上任三把火[xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ, ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄚˇ ㄏㄨㄛˇ, 新官上任三把火] the new boss cracks the whip three times; a new broom sweeps clean; fig. vigorous new policies
鞭痕[biān hén, ㄅㄧㄢ ㄏㄣˊ, 鞭痕] welt; whip scar; lash mark
[bèng, ㄅㄥˋ, 搒] boat; to whip
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, 棰] flog; whip
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, 箠] flog; whip
马鞭[mǎ biān, ㄇㄚˇ ㄅㄧㄢ, 马鞭 / 馬鞭] horsewhip
鞭子[biān zi, ㄅㄧㄢ ㄗ˙, 鞭子] whip
鞭打[biān dǎ, ㄅㄧㄢ ㄉㄚˇ, 鞭打] whip; lash; flog; thrash
鞭虫[biān chóng, ㄅㄧㄢ ㄔㄨㄥˊ, 鞭虫 / 鞭蟲] whipworm

whip ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホイップ[, hoippu] (n) (1) {food} whip (cream, etc.); whipping; (vs) (2) to whip; to whisk
割り解す;割解す[わりほぐす, warihogusu] (v5s) to beat (e.g. egg); to whip (e.g. cream)
院内総務[いんないそうむ, innaisoumu] (n) floor leader; party whip
ピチャリ[, pichari] (adv) (on-mim) sound of a small wave hitting the shore; sound of a whip; sound of a slap
ホイップアーウイル夜鷹;ホイッパーウィル夜鷹[ホイップアーウイルよたか(ホイップアーウイル夜鷹);ホイッパーウィルよたか(ホイッパーウィル夜鷹);ホイップアーウイルヨタカ;ホイッパーウィルヨタカ, hoippua-uiru yotaka ( hoippua-uiru yotaka ); hoippa-uiru yotaka ( hoippa-uiru yotak] (n) (uk) whip-poor-will (Caprimulgus vociferus); whippoorwill
ホイップクリーム[, hoippukuri-mu] (n) whipped cream
ホイペット[, hoipetto] (n) whippet
俵責め[たわらぜめ, tawarazeme] (n) Edo-period form of torture in which criminals were stuffed into straw bags with their heads exposed, piled together, and whipped (commonly used on Christians)
打ち返す;打返す[うちかえす, uchikaesu] (v5s) to return a blow repeat; to turn back; to rewhip; to plow up; to plough up; to come and retreat
泡立てる[あわだてる, awadateru] (v1,vt) to beat; to whip; to whisk; to lather
矢柄責め[やがらぜめ, yagarazeme] (n) torture in which the victim is whipped with arrow shafts
策励[さくれい, sakurei] (n,vs) urging; whipping (up)
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip
鞭;笞;韃;策[むち;ぶち(鞭)(ok), muchi ; buchi ( muchi )(ok)] (n) (1) whip; lash; scourge; (2) stick; cane; rod; pointer
鞭打ち;むち打ち;鞭ち[むちうち, muchiuchi] (n) (1) (abbr) (See 鞭打ち症) whipping; beating with a whip; (2) (abbr) (See 鞭打ち症) whiplash
鞭打ち症;むち打ち症[むちうちしょう, muchiuchishou] (n) whiplash
鞭打つ;むち打つ[むちうつ, muchiutsu] (v5t,vt) to whip; to lash; to give the rod; to spur on; to encourage
風船鰻[ふうせんうなぎ;フウセンウナギ, fuusen'unagi ; fuusen'unagi] (n) (uk) whiptail gulper (any gulper eel of family Saccopharyngidae)

whip ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash FR: fouetter ; flageller
โบยแส้[v. exp.] (bōi saē) EN: whip FR:
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit FR: battre ; frapper
หวด[v.] (hūat) EN: whip ; beat ; thrash ; lash FR: battre ; rosser
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[v. exp.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
ควบ[v.] (khūap) EN: gallop ; be on a horse ; whip a horse on ; ride fast FR: galoper ; fouetter un cheval ; monter à cheval
กระตุก[v.] (kratuk) EN: pull ; jerk ; whip ; yang ; pull with sharp tugs FR: arracher ; tirer d'un coup sec
กวน[v.] (kūan) EN: mix ; stir ; stir up ; whip FR: remuer ; mélanger ; brouiller ; battre
แกว่งแส้[v. exp.] (kwaeng saē) EN: crack a whip FR:
ลงแส้[v.] (long saē) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad FR: fouetter ; flageller
แมงป่องแส้[n. exp.] (maēng pǿng ) EN: Whip Scorpion ; Giant Vinegaroon FR:
ไม้ขี้ฉ้อ[n.] (māikhīchø) EN: rod ; cane ; whip ; lash FR:
งูเขียวปากแหนบ[n. exp.] (ngū khīo pā) EN: Long-nosed Whip Snake ; Green vine snake FR:
สะบัดแส้[v. exp.] (sabat saē) EN: crack a whip FR:
แส้[n.] (saē) EN: whip ; whisk ; tassel ; tassel ; ramrod FR: fouet [m] ; cravache [f]
ตวัด[v.] (tawat) EN: whip ; whip back ; lash ; jerk FR: fouetter
ตวัดแส้[v. exp.] (tawat saē) EN: whip ; flick whip a whip FR:
ถวัด[v.] (thawat) EN: whip FR:
ตีให้เข้ากัน[v. exp.] (tī hai khao) EN: whip into FR:
วัด[v.] (wat) EN: whip FR:
โดนตี[v. exp.] (dōn tī) EN: get a spanking ; get a whipping ; get a beating FR: recevoir une fessée
แก่แดด[v.] (kaēdaēt) EN: have grownup airs ; be a whipper-snapper FR:
เขียวหัวจิ้งจก[n.] (khīohūajing) EN: Ahaetulla prasina ; Oriental whipsnake FR: Ahaetulla prasina
งูเขียวหัวจิ้งจก[n.] (ngū khīohūa) EN: Ahaetulla prasina ; Oriental whipsnake FR: Ahaetulla prasina
งูเขียวปากจิ้งจก[n. exp.] (ngū khīo pā) EN: Ahaetulla prasina ; Oriental whipsnake FR: Ahaetulla prasina
ผัวะ[X] (phua) EN: pop ; sound of whipping or slapping ; slap FR: Crac !
ปลากระเบนราหูน้ำจืด[n. exp.] (plā krabēn ) EN: Giant freshwater whipray FR:
รับบาป[v.] (rap bāp) EN: be a scapegoat ; be a whipping boy ; take the blame for ; hold the baby ; suffer the consequences (of) FR:
วิปปิ้งครีม[n. exp.] (wipping khr) EN: whipping cream FR: crème fraîche [f]

whip ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschäftsführer {m} der Regierungsparteigovernment whip
Eischnee {m}; steifgeschlagenes Eiweißwhipped egg whites
Geißel {f}whip; scourge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whip
Back to top