ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

week

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *week*, -week-

week ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
week (n.) หนึ่งสัปดาห์ See also: ช่วงระยะเวลา 7 วันติดต่อกัน, หนึ่งอาทิตย์
week in, week out (idm.) ทุกๆสัปดาห์
weekday (n.) วันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ See also: วันธรรมดา Syn. working day
weekday (adj.) เกี่ยวกับวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์
weekdays (adv.) ทุกๆ วันธรรมดา See also: เกือบทุกวันธรรมดา
weekend (n.) วันสุดสัปดาห์ See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เย็นวันศุกร์ถึงเย็นวันอาทิตย์
weekend (adj.) เกี่ยวกับวันสุดสัปดาห์ See also: เกี่ยวกับวันสุดท้ายของสัปดาห์, ปลายสัปดาห์
weekend (vi.) ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์ See also: ไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์
weekender (n.) ผู้ไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์
weekends (adv.) ระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ (คำไม่เป็นทางการ)
weeklong (adj.) ซึ่งกินเวลาทั้งอาทิตย์
weekly (adj.) ทุกสัปดาห์ See also: รายสัปดาห์
weekly (adv.) ทุกสัปดาห์ See also: รายสัปดาห์
English-Thai: HOPE Dictionary
week(วีค) n. สัปดาห์,อาทิตย์ adv. เป็นเวลา7วันก่อนหรือหลังวันที่กำหนดให้
weekday(วีค'เด) n.,adj. วันธรรมดาที่ไม่ใช่วันอาทิตย์,
weekdays(วีค'เดซ) adv. ทุกวันของสัปดาห์ (ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือยกเว้นวันอาทิตย์)
weekend(วีค'เอนดฺ) n. วันสุดสัปดาห์ vi. ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์
weekender(วีค'เอนเดอะ) n. ผู้ไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์,แขกวันสุดสัปดาห์,
weekends(วีค'เอนดซ) adv. ทุกวันสุดสัปดาห์,ระหว่างวันสุดสัปดาห์
weekly(วีค'ลี) adj.,adv. ต่อสัปดาห์ n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นรายสัปดาห์
English-Thai: Nontri Dictionary
week(n) สัปดาห์,อาทิตย์
weekday(n) ทุกวันในสัปดาห์นอกจากวันอาทิตย์
weekend(n) ปลายสัปดาห์,วันสุดสัปดาห์
weekly(adj) รายสัปดาห์,สุดสัปดาห์,ต่อสัปดาห์,ทุกสัปดาห์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
week tenancyการเช่าเป็นรายสัปดาห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weekly premium increaseเบี้ยประกันภัยเพิ่มรายสัปดาห์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มิงโค (n.) week
มิงโค (n.) week
สัปดาห์ (n.) week
สัปดาห์ (n.) week Syn. อาทิตย์
อาทิตย์ (n.) week Syn. สัปดาห์
สุดสัปดาห์ (n.) weekend
บ้านพักตากอากาศ (n.) weekend house
ประจำสัปดาห์ (adj.) weekly Syn. ประจำอาทิตย์
ประจำอาทิตย์ (adj.) weekly
รายสัปดาห์ (adj.) weekly
หนังสือรายสัปดาห์ (n.) weekly
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ (n.) weekly newspaper
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I only found out last week that she's getting marriedฉันก็แค่ทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเธอกำลังจะแต่งงาน
I want you to take a week offฉันอยากให้คุณหยุดงานสักสัปดาห์
What will you do during this weekend?คุณจะทำอะไรช่วงวันหยุดนี้
Does the shop open at 9am on weekdays?ร้านค้าเปิดเวลา 9 นาฬิกา ในวันทำงานใช่ไหม
It opens at 8 am on weekdaysมันเปิดเวลา 8 นาฬิกาในวันทำงาน
But at 9 am on weekendsแต่เปิดในเวลา 9 นาฬิกา ในวันหยุดสุดสัปดาห์
What will you do this weekend?คุณจะทำอะไรในวันหยุดสัปดาห์นี้
I heard she got married last weekฉันได้ยินว่าเธอแต่งงานแล้วสัปดาห์ที่แล้ว
She gave birth to a baby last weekเธอคลอดบุตรสัปดาห์ที่แล้ว
I only visited there for about 2 weeks one timeฉันแค่ไปเยือนที่นั่นสองสัปดาห์ต่อครั้ง
They watch it twice a weekพวกเขาดูมันสองครั้งต่อสัปดาห์
I got all my school stuff last weekฉันได้ของสำหรับไปโรงเรียนทุกอย่างแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
How was your weekend?วันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณเป็นไงบ้าง?
He has his car washed every weekเขานำรถไปล้างทุกสัปดาห์
I'd like to book two tickets for next weekฉันอยากจะจองตั๋วหนังสองที่สำหรับสัปดาห์หน้า
But I did very badly in my practice test last weekแต่ฉันทำได้แย่มากๆ ตอนสอบปฏิบัติสัปดาห์ที่ผ่าน
I only bought it two weeks agoฉันเพิ่งซื้อมันมาได้สองสัปดาห์นี่เอง
I'd love to, but I have to work a night shift next weekendฉันก็อยากจะมา แต่ฉันต้องทำงานกะกลางคืนในสุดสัปดาห์หน้า
I've been trying to tell you this for weeksฉันพยายามจะบอกสิ่งนี้กับคุณมาเป็นสัปดาห์แล้ว
You haven't been out for weeksคุณไม่ได้ออกไปไหนมาหลายสัปดาห์แล้ว
He contacted me a few weeks ago via e-mailเขาติดต่อกับผมทางอีเมลเมื่อสองสามสัปดาห์มาแล้ว
I got rejected last weekฉันถูกปฏิเสธเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
You will be adults in a few weeks, with all the responsibilitiesเธอจะเป็นผู้ใหญ่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ด้วยความรับผิดชอบเต็มเปี่ยม
It's just a couple of weeksมันก็แค่สองสามสัปดาห์
I go running at least three times a weekฉันออกไปวิ่งอย่างน้อยสามครั้งต่อสัปดาห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the bride will be grateful for your fraternal arm, Crawley, in a week or so.เจ้าสาวคงจะยินดีที่คุณอ้าเเขนรับนะครอว์ลี่ย์
Next week is the anniversary of Sarkhanese independence, is it not?{\cHFFFFFF}Next week is the anniversary of Sarkhanese independence, is it not?
Looks like I picked the wrong week to quit smoking.ดูเหมือนผมจะเลือกผิดอาทิตย์ ซะแล้วที่จะเลิกสูบบุหรี่
I picked the wrong week to quit drinking.ผมเลือกอาทิตย์ผิดซะแล้วที่จะเลิกดื่ม
Looks like I picked the wrong week to quit amphetamines.ดูเหมือนผมจะเลือกอาทิตย์ผิดซะแล้ว ที่จะเลิกแอมเฟตามีน
Looks like I picked the wrong week to quit sniffing glue.ดูเหมือนผมจะเลือกอาทิตย์ผิด ที่จะเลิกดมกาวซะแล้ว
He journeyed last week from Kingsley Hall to accept an invitation to tea from King George and Queen Mary at Buckingham Palace before attending the conference.สัปดาห์ที่แล้ว เขาเดินทางจากคิงส์ลีย์ฮอลล์ เพื่อรับเชิญดื่มน้ำชา จากพระราชาและราชินี ที่วังบัคกิ้งแฮมก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม
We've been postponing it from one week to another.เราต้องทำ เราได้เลื่อนออกไป จากสัปดาห์หนึ่งไปอีก
First goddamn week of winter.เพิ่งเข้าหน้าหนาว ก็ซวยมาเยือนซะล่ะ
As each week passes, I have to face up to the fact... that the poor man must have perished in the attempt.ขณะที่ในแต่ละสัปดาห์ผ่าน ไปฉันต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ... ว่าคนยากจนจะต้องมี การเสียชีวิตในความพยายาม
I'd have abandoned them at week one and returned to Brussels.ฉันได้ละทิ้งพวกเขาในหนึ่งสัปดาห์ และกลับไปยังกรุงบรัสเซลส์
I bribed him once a week so I could carry on with business.ฉันติดสินบนเขาสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้ฉันสามารถดำเนินธุรกิจได้

week ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神圣周[shén shèng zhōu, ㄕㄣˊ ㄕㄥˋ ㄓㄡ, 神圣周 / 神聖週] Holy week; Easter week (esp. Catholic)
棕枝全日[zōng zhī quán rì, ㄗㄨㄥ ㄓ ㄑㄩㄢˊ ㄖˋ, 棕枝全日] Palm Sunday (Christian Festival one week before Easter)
双休日[shuāng xiū rì, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄡ ㄖˋ, 双休日 / 雙休日] week with two rest days
耶稣降临节[Yē sū Jiàng lín jié, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 耶稣降临节 / 耶穌降臨節] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas)
降临节[Jiàng lín jié, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 降临节 / 降臨節] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas)
[shàng, ㄕㄤˋ, 上] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua
[xià, ㄒㄧㄚˋ, 下] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down
[zhōu, ㄓㄡ, 周] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou
[zhōu, ㄓㄡ, 周 / 週] cycle; week
上个[shàng gè, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ, 上个 / 上個] first (of two parts); last (week etc); previous; the above
倒休[dǎo xiū, ㄉㄠˇ ㄒㄧㄡ, 倒休] to shift holidays, taking a weekday off
简氏防务周刊[Jiǎn shì fáng wù zhōu kān, ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ ㄈㄤˊ ˋ ㄓㄡ ㄎㄢ, 简氏防务周刊 / 簡氏防務週刊] Jane's defense weekly
上个星期[shàng gè xīng qī, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, 上个星期 / 上個星期] last week
上周[shàng zhōu, ㄕㄤˋ ㄓㄡ, 上周] last week
上星期[shàng xīng qī, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, 上星期] last week; previous week
周会[zhōu huì, ㄓㄡ ㄏㄨㄟˋ, 周会 / 周會] weekly meeting; weekly assembly
下个星期[xià gè xīng qī, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, 下个星期 / 下個星期] next week
下星期[xià xīng qī, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, 下星期] next week
下周[xià zhōu, ㄒㄧㄚˋ ㄓㄡ, 下周 / 下週] next week
一周[yī zhōu, ㄧ ㄓㄡ, 一周] one week
产褥期[chǎn rù qī, ㄔㄢˇ ㄖㄨˋ ㄑㄧ, 产褥期 / 產褥期] postnatal period; puerperium (period of six weeks after childbirth)
南方周末[Nán fāng Zhōu mò, ㄋㄢˊ ㄈㄤ ㄓㄡ ㄇㄛˋ, 南方周末] Southern Weekend (newspaper)
本周[běn zhōu, ㄅㄣˇ ㄓㄡ, 本周] this week
亞洲週刊[Yà zhōu Zhōu kān, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄓㄡ ㄎㄢ, 亞洲週刊] variant of 亞洲周刊|亚洲周刊, Asiaweek (current affairs magazine)
平常日[píng cháng rì, ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ ㄖˋ, 平常日] weekday
星期[xīng qī, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, 星期] week
礼拜[lǐ bài, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ, 礼拜 / 禮拜] week; religious service; worship
周刊[zhōu kān, ㄓㄡ ㄎㄢ, 周刊 / 週刊] weekly publication; weekly
周末[zhōu mò, ㄓㄡ ㄇㄛˋ, 周末 / 週末] weekend
星期几[xīng qī jǐ, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄐㄧˇ, 星期几 / 星期幾] which day of the week

week ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week
ウィークリーマンション[, ui-kuri-manshon] (n) small apartment rented by the week (wasei
ゴールデンウィーク(P);ゴールデンウイーク[, go-ruden'ui-ku (P); go-ruden'ui-ku] (n) Golden Week (early-May holiday season in Japan); (P)
シルバーウィーク[, shiruba-ui-ku] (n) (col) (See ゴールデンウィーク) Silver Week (any long string of Japanese public holidays other than Golden Week)
バードウィーク[, ba-doui-ku] (n) (See 愛鳥週間) Bird Week (starting on May 10th of each year)
また来週;又来週[またらいしゅう, mataraishuu] (exp) See you next week
七曜[しちよう, shichiyou] (n) (1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn); (2) the seven days of the week
帯ドラマ[おびドラマ, obi dorama] (n) radio or television serial broadcast in the same time slot each day or week
彼岸[ひがん, higan] (n) (1) equinoctial week (when Buddhist services are held); (2) (abbr) (See 彼岸会) Buddhist services during the equinoctial week; (3) {Buddh} (See 此岸) nirvana; (P)
彼岸会[ひがんえ, higan'e] (n) Buddhist services during the equinoctial week
愛鳥週間[あいちょうしゅうかん, aichoushuukan] (n) Bird Week (starting on May 10th of each year)
火災予防週間[かさいよぼうしゅうかん, kasaiyoboushuukan] (n) Fire Prevention Week
週案[しゅうあん, shuuan] (n) weekly ideas; weekly thoughts; ideas brought forth at the conclusion of a week
ウィーク(P);ウイーク[, ui-ku (P); ui-ku] (n) (1) week; (2) weak; (P)
ウィークエンド(P);ウイークエンド(P)[, ui-kuendo (P); ui-kuendo (P)] (n) weekend; (P)
ウイークエンドカーペンター[, ui-kuendoka-penta-] (n) weekend carpenter
ウィークエンドハウス[, ui-kuendohausu] (n) weekend house
ウイークエンドファーザー[, ui-kuendofa-za-] (n) weekend father
ウイークエンドペインター[, ui-kuendopeinta-] (n) weekend painter
ウィークデー;ウイークデー;ウィークデイ;ウイークデイ[, ui-kude-; ui-kude-; ui-kudei ; ui-kudei] (n) weekday
ウィークリー(P);ウイークリー;ウィークリ[, ui-kuri-(P); ui-kuri-; ui-kuri] (n,adv) weekly; (P)
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
三社祭[さんじゃまつり, sanjamatsuri] (n) Sanja Festival (Asakusa Shrine in Tokyo; third weekend of May)
三連休[さんれんきゅう, sanrenkyuu] (n) three-day weekend; long weekend; three holidays in a row
二週間[にしゅうかん, nishuukan] (n) fortnight; two weeks
今週末[こんしゅうまつ, konshuumatsu] (n) this weekend
写真週刊誌[しゃしんしゅうかんし, shashinshuukanshi] (n) weekly pictorial magazine
国民の休日[こくみんのきゅうじつ, kokuminnokyuujitsu] (n) national holiday (by law, any weekday that falls between two other national holidays)
土日[どにち, donichi] (n) weekend; Saturday and Sunday
平日[へいじつ(P);ひらび, heijitsu (P); hirabi] (n-adv,n) (1) weekday; ordinary days (i.e. non-holiday); (n) (2) (ひらび only) kanji radical 73; (P)
振替休日;振り替え休日[ふりかえきゅうじつ, furikaekyuujitsu] (n) compensatory holiday; observed holiday (weekday holiday when the actual day is on a weekend); substitute holiday
時間割(P);時間割り(P)[じかんわり, jikanwari] (n) timetable (esp. a weekly school timetable); schedule; (P)
極め;決め[ぎめ, gime] (n,n-suf) (uk) (See 月極め,日極め) contracted regular payment, e.g. monthly, weekly, etc.; by the (month, week, etc.)
献立表[こんだてひょう, kondatehyou] (n) (See メニュー) menu; list of meals (e.g. for the week)
週休二日制[しゅうきゅうふつかせい, shuukyuufutsukasei] (n) five-day workweek system
週刊[しゅうかん, shuukan] (n) published weekly; (P)
週刊紙[しゅうかんし, shuukanshi] (n) (See 日刊紙) weekly newspaper
週刊誌[しゅうかんし, shuukanshi] (n) (See 週刊雑誌) weekly publication; weekly magazine; (P)
週刊雑誌[しゅうかんざっし, shuukanzasshi] (n) (See 週刊誌) weekly magazine
週日[しゅうじつ, shuujitsu] (n) weekday
Japanese-English: COMDICT Dictionary
暦週[れきしゅう, rekishuu] calendar week
[しゅう, shuu] week
ピーシーウィーク[ぴーしーういーく, pi-shi-ui-ku] PCWEEK
同曜日[どうようび, douyoubi] same day (of the week)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
曜日[ようび, youbi] Thai: วัน(ในสัปดาห์) English: day of the week
[しゅう, shuu] Thai: สัปดาห์ English: week

week ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: week FR: semaine [f]
อาทิตย์ก่อน[n. exp.] (āthit køn) EN: last week FR: la semaine précédente ; la semaine dernière
อาทิตย์ละ...[X] (āthit la …) EN: … a week ; … per week ; weekly ; once a week FR: … par semaine
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week FR: la semaine prochaine
อาทิตย์นี้[n. exp.] (āthit nī) EN: this week FR: cette semaine
อาทิตย์ที่แล้ว[n. exp.] (āthit thīla) EN: last week FR: la semaine dernière ; la semaine passée
แฟชั่นวีค[n. exp.] (faēchan wīk) EN: fashion week FR:
จองล่วงหน้า 1 อาทิตย์[v. exp.] (jøng lūang-) EN: book a week in advance FR: réserver une semaine à l'avance
กลละ[n.] (kalala) EN: embryo in the first week after conception FR:
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว[adv.] (meūa sapdā ) EN: last week FR: la semaine dernière ; la semaine passée
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา[adv.] (meūa sapdā ) EN: last week FR: la semaine dernière ; la semaine passée
มิงโค[n.] (mingkhō) EN: week FR: semaine [f]
สัปดาห์[n.] (sapdā [= sa) EN: week FR: semaine [f]
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง[xp] (sapdā la sø) EN: twice a week FR: deux fois par semaine
สัปดาห์หน้า[n. exp.] (sapdā nā) EN: next week FR: la semaine prochaine
สัปดาห์ที่แล้ว[n. exp.] (sapdā thīla) EN: last week FR: la semaine dernière [f]
สัตวาร[n.] (sattawān) EN: week FR: semaine [f]
ทำงานทั้งสัปดาห์[v. exp.] (tham ngān t) EN: work all week FR:
เที่ยวบินต่ออาทิตย์ (... เที่ยวบินต่ออาทิตย์)[n. exp.] (... thīo bi) EN: … (x) flights a week ; … (x) flights per week FR: ... (x) vols par semaine ; ... (x) liaisons par semaine
เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (… เที่ยวบินต่อสัปดาห์)[n. exp.] (... thīo bi) EN: … (x) flights a week ; … (x) flights per week FR: ... (x) vols par semaine ; ... (x) liaisons par semaine
ต่อสัปดาห์[adv.] (tø sapdā) EN: per week ; a week ; weekly FR: par semaine ; hebdomadaire
ต่อสัปดาห์หน้า[X] (tø sapdā nā) EN: continued next week FR:
วันตัว[n. exp.] (wan tūa) EN: day of the week on which one was born FR:
บ้านพักตากอากาศ[n. exp.] (bānphak tāk) EN: weekend house FR: résidence secondaire [f] ; seconde résidence [f] (Belg.) ; maison de vacances [f]
ค่าจ้างรายสัปดาห์[n. exp.] (khājāng rāi) EN: weekly wage FR: salaire hebdomadaire [m]
กลางสัปดาห์[n. exp.] (klāng sapdā) EN: midweek FR: mi-semaine [f]
มติชนสุดสัปดาห์[TM] (Matichon Su) EN: Matichon Weekly FR: Matichon Weekly [m]
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา[adv.] (meūa sut sa) EN: two weeks ago FR: fin de la semaine dernière
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์[n. exp.] (nangseūphim) EN: weekly newspaper FR: hebdomadaire [m] ; presse hebdomadaire [f]
หนังสือรายสัปดาห์[n. exp.] (nangseū rāi) EN: weekly ; weekly magazine FR: hebdomadaire [m] ; magazine [m]
ปักษ์[n.] (pak) EN: fortnight ; semimonth ; every two weeks FR: quinzaine [f] ; quinze jours [mpl]
ปลายสัปดาห์[n. exp.] (plāi sapdā) EN: weekend FR: fin de semaine [f]
ประจำอาทิตย์[adj.] (prajamāthit) EN: weekly FR: hebdomadaire
ประจำสัปดาห์[adj.] (prajam sapd) EN: weekly FR: hebdomadaire
รายปักษ์[adj.] (rāi pak) EN: fortnightly ; biweekly FR: par quinzaine ; tous les quinze jours ; bimensuel
รายสัปดาห์[adj.] (rāi sapdā ) EN: weekly FR: hebdomadaire
เสาร์อาทิตย์[n. exp.] (sao-āthit) EN: FR: les samedi et dimanche [mpl] ; week-end [m]
สองสัปดา ; 2 สัปดา[n. exp.] (søng sapdā) EN: fortnight ; two weeks FR: quinzaine [f]
สุดสัปดาห์[n. exp.] (sutsapdā) EN: weekend FR: week-end [m] ; fin de semaine [f]
ตลาดนัด[n.] (talātnat) EN: weekly market ; market fair ; weekend market ; free market ; occasional market ; morning market ; Sunday market ; street market FR: marché hebdomadaire [m] ; foire [f]

week ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vor {prp; +Dativ} | vor (dem) Ende der Woche | vor Christus | etw. vor Zeugen erklärenbefore | before the end of the week; before the week is out | before Christ | to declare sth. before witnesses
Kalenderwoche {f}calendar week; week number; weeknum
Semesterwochenstunden {pl}semester periods per week
Adventswochenende {n}weekend in Advent
halbwöchentlich {adv}semiweekly
Wochenmitte {f}midweek
Versäumnisgebühr {f}overdue fine (based upon a fixed charge per day/week)
Wochenschrift {f}weekly
Sonntagsausflügler {m}week ender
Wochenendausgabe {f}weekend edition
Wochenendbeilage {f}weekend supplement
Wochenendhaus {n}weekend house
Wochenschau {f}weekly newsreel
Wochenkarte {f}weekly season ticket
Wochenmarkt {m}weekly market

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า week
Back to top