ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wine*, -wine-

wine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wine (n.) เหล้าไวน์ See also: ไวน์, เหล้าองุ่น
wine (n.) สีไวน์ See also: สีแดงปนม่วงเข้ม
wine bottle (n.) ขวดเหล้าไวน์ขนาดใหญ่มีความจุ1.5ลิตร Syn. demijohn
wine cellar (n.) ห้องใต้ดินสำหรับเก็บเหล้าองุ่นหรือเหล้าไวน์
winebibber (n.) คนที่ดื่มเหล้าองุ่นมากเกินไป
wineglass (n.) แก้วสำหรับดื่มไวน์ See also: (เป็นถ้วยแก้วกลมและมีก้านหรือขาสำหรับถือหรือจับด้านล่าง)
winegrower (n.) ผู้ที่ปลูกองุ่นและผลิตเหล้าองุ่น
winemaker (n.) ผู้ทำเหล้าองุ่น See also: ผู้ขายเหล้าองุ่น, พ่อค้าเหล้าองุ่น Syn. winegrower, vineyardist
winepress (n.) เครื่องบีบน้ำองุ่น See also: เครื่องคั้นน้ำจากองุ่นเพื่อทำไวน์
winery (n.) โรงกลั่นเหล้าองุ่น See also: สถานที่ทำเหล้าองุ่น
wineskin (n.) ถุงใส่เหล้าองุ่นที่ทำด้วยหนังแกะหรือหนังแพะ
English-Thai: HOPE Dictionary
wine(ไวน์) n. เหล้าองุ่น,น้ำองุ่น,สีแดงเข้มของเหล้าองุ่นแดง,สิ่งที่ทำให้เมา,งานเลี้ยงเหล้าหลังอาหาร, -Phr. (new wine in old bottles เหล้าใหม่ในขวดเก่า สิ่งใหม่ในรูปแบบเก่า), See also: winish adj.
wine cellarn. ห้องใต้ดินสำหรับเก็บเหล้าองุ่น,เหล้าองุ่นที่เก็บไว้
wineglass(ไวนฺ'กลาส -แกลส) n. แก้วเหล้า,ถ้วยเหล้า
winegrower(ไวน์'โกรเออะ) n. ผู้ปลูกองุ่น,ผู้กลั่นเหล้าองุ่น, See also: winegrowing n.
winery(ไว'เนอะรี) n. กิจการทำเหล้าองุ่น,โรงกลั่นเหล้าองุ่น pl. wineries
wineshop(ไวน์'ชอพ) n. ร้านเหล้า
English-Thai: Nontri Dictionary
wine(n) เหล้าองุ่น
winery(n) โรงทำเหล้าองุ่น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wineไวน์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหล้าองุ่น (n.) wine Syn. เหล้าไวน์, ไวน์
เหล้าไวน์ (n.) wine Syn. ไวน์
ไวน์ (n.) wine Syn. เหล้าองุ่น
ไวน์ (n.) wine
แก้วไวน์ (n.) wine glass
ก๊ง (v.) drink wine See also: drink (alcohol), imbibe Syn. ดื่มเหล้า
กะแช่ (n.) palm wine See also: toddy, rice liquor, fermented palm juice Syn. น้ำตาลเมา
คาย (v.) untwine See also: unwind, unroll
ดองยา (v.) put the macerated drugs tied in a bag and soaked in brandy or wine
ตือตึ๊ง (n.) entrails of a swine See also: Chinese pig´s intestines Syn. ไส้หมู
ตือฮวน (n.) entrails of a swine See also: Chinese pig´s intestines Syn. ไส้หมู, ตือตึ๊ง
น้ำขาว (n.) rice wine Syn. น้ำเมา, อุ, สาโท, น้ำตาลเมา
น้ำตาลเมา (n.) palm wine See also: toddy, rice liquor, fermented palm juice
น้ำเมา (n.) rice wine Syn. อุ, สาโท, น้ำตาลเมา
วารุณี (n.) Goddess of Wine See also: Goddess of Liquor
อุ (n.) rice wine Syn. น้ำเมา, สาโท, น้ำตาลเมา
เกาเหลียง (n.) Kaoliang wine See also: spiritous liquor made from grain of sorghum Syn. เหล้าเกาเหลียง
เครือเถา (n.) design of intertwined sprays See also: Thai design, Thai figuration
เหล้าเกาเหลียง (n.) Kaoliang wine See also: spiritous liquor made from grain of sorghum
ไวน์ขาว (n.) white wine Syn. ไวน์, เหล้าองุ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I would like a glass of red wineฉันขอไวน์แดงแก้วหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I like to drink wine more than I used to.I like to drink wine more than I used to.
A glass of red wine with each meal.ไวน์แดงซักแก้ว พร้อมอาหาร.
I'm not a great fool, so I can clearly not choose the wine in front of you.ฉันไม่ใช่คนโง่... ฉะนั้น ฉันก็จะไม่เลือกไวน์ที่อยู่ตรงหน้านาย
You would've counted on it, so I can clearly not choose the wine in front of me.นายก็จะรู้ทัน... ฉะนั้น ฉันก็จะไม่เลือกไวน์ที่อยู่ตรงหน้าฉัน
Because iocane comes from Australia, as everyone knows, and Australia is entirely peopled with criminals, and criminals are used to having people not trust them, as you are not trusted by me, so I can clearly not choose the wine in front of you.เพราะไอโอเคนมาจากออสเตรเลีย ตามที่ใครๆก็รู้กัน... และออสเตรเลียเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากร... และอาชญากรก็มักจะทำให้คนไม่เชื่อถือ...
And you must have suspected I would have known the powder's origin, so I can clearly not choose the wine in front of me.ฉันเคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับต้นกำเนิดของยาพิษ ฉะนั้น ฉันก็จะไม่เลือกไวน์ที่อยู่ตรงหน้าฉัน
You've beaten my giant, which means you're exceptionally strong, so you could've put the poison in your own goblet, trusting on your strength to save you, so I can clearly not choose the wine in front of you.นายเอาชนะเจ้ายักษ์ของฉัน นั่นก็หมายความว่านายแข็งแกร่งผิดธรรมดา.. ฉะนั้น นายน่าจะวางยาพิษไว้ในถ้วยของนายเอง...
So I can clearly not choose the wine in front of me.ไว้ห่างจากตัวนายเท่าที่จะเป็นไปได้... ฉะนั้น ฉันก็จะไม่เลือกไวน์ตรงหน้าฉัน
Yes. Big as my hand, you sample at wine tastings.ก้อนใหญ่ๆแบบที่ใช้ชิมไวน์
The wine was a mistake my first time out.ออกโรงพยาบาลมาก็ดื่มไวน์นี่ ครั้งแรก
Wait a minute. Your "not a real date" is with Paul, the wine guy?เธอคงไม่ได้มีนัดกับพอลไอ้หนุ่มไวน์ใช่ไหม
Paul, the wine guy?พอล ไอ้หนุ่มไวน์เหรอ

wine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 醇] alcohol; wine with high alcohol content; rich; pure; good wine; sterols
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 瓶] bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher
酿酒业[niàng jiǔ yè, ㄋㄧㄤˋ ㄐㄧㄡˇ ㄧㄝˋ, 酿酒业 / 釀酒業] brewing industry; wine industry
薄酒[báo jiǔ, ㄅㄠˊ ㄐㄧㄡˇ, 薄酒] dilute wine; insipid wine; humility word: I'm sorry the wine I offer you is so poor.
酒会[jiǔ huì, ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˋ, 酒会 / 酒會] drinking party; wine reception
交杯酒[jiāo bēi jiǔ, ㄐㄧㄠ ㄅㄟ ㄐㄧㄡˇ, 交杯酒] formal exchange of cups of wine between bride and groom as traditional wedding ceremony
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 爵] nobility; (ancient wine holder with 3 legs and loop handle)
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 卺 / 巹] nuptial wine cup
[lú, ㄌㄨˊ, 罏] pile of earth to keep wine jars
奠祭[diàn jì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˋ, 奠祭] pouring of wine on ground for sacrifice
把酒[bǎ jiǔ, ㄅㄚˇ ㄐㄧㄡˇ, 把酒] raise one's wine cup; fill a wine cup for sb
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 角] role (theater); to compete; ancient three legged wine vessel; third note of pentatonic scale; surname Jue
酒馆[jiǔ guǎn, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄢˇ, 酒馆 / 酒館] tavern; pub; wine shop
[yǒu, ㄧㄡˇ, 卣] wine container
[lián, ㄌㄧㄢˊ, 帘] wine shop sign
[zhǎn, ㄓㄢˇ, 琖] wine cup
酒店[jiǔ diàn, ㄐㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, 酒店] wine shop; pub (public house); hotel; restaurant
酒厂[jiǔ chǎng, ㄐㄧㄡˇ ㄔㄤˇ, 酒厂 / 酒廠] wine factory; distillery
酒杯[jiǔ bēi, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄟ, 酒杯] wine cup
白乾儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白乾儿 / 白乾兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
白干儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白干儿 / 白干兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
琼浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, 琼浆玉液 / 瓊漿玉液] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine
巴克夏猪[bā kè xià zhū, ㄅㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄧㄚˋ ㄓㄨ, 巴克夏猪 / 巴克夏豬] Berkshire (swine)
醉鸡[zuì jī, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧ, 醉鸡 / 醉雞] chicken in rice wine; also translated drunken chicken
盘曲[pán qǔ, ㄆㄢˊ ㄑㄩˇ, 盘曲 / 盤曲] coiled; entwined; tortuous
蟠曲[pán qǔ, ㄆㄢˊ ㄑㄩˇ, 蟠曲] coiled; entwined; tortuous
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, 醲] concentrated; strong wine
料酒[liào jiǔ, ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ, 料酒] cooking wine
蔓生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ˋ, 蔓生植物] creeper; climbing plant; twiner
蔓草[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, 蔓草] creeper; climbing plant; twiner
[lí, ㄌㄧˊ, 醨] dregs of wine
杜本内[Dù běn nèi, ㄉㄨˋ ㄅㄣˇ ㄋㄟˋ, 杜本内 / 杜本內] Dubonnet (name); Dubonnet (red vermouth aperitif wine)
[yí, ㄧˊ, 酏] elixirs; sweet wine
谬种[miù zhǒng, ㄇㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ, 谬种 / 謬種] error; fallacy; misconception; scoundrel; You swine!
佳酿[jiā niàng, ㄐㄧㄚ ㄋㄧㄤˋ, 佳酿 / 佳釀] excellent wine
玉髓[yù suǐ, ㄩˋ ㄙㄨㄟˇ, 玉髓] exquisite wine
互为因果[hù wéi yīn guǒ, ㄏㄨˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄛˇ, 互为因果 / 互為因果] mutually related karma (成语 saw); fates are intertwined; interdependent
[zūn, ㄗㄨㄣ, 墫] goblet; bottle; wine-jar
[zūn, ㄗㄨㄣ, 壿] goblet; bottle; wine-jar
[zūn, ㄗㄨㄣ, 樽] goblet; bottle; wine-jar

wine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お神酒;御神酒[おみき, omiki] (n) (See 神酒) sacred wine or sake; sake offered to the gods
グラスワイン[, gurasuwain] (n) glass of wine (wasei
シャトーワイン[, shato-wain] (n) chateau wine
スパークリングワイン[, supa-kuringuwain] (n) sparkling wine
テーブルワイン[, te-buruwain] (n) table wine
デザートワイン[, deza-towain] (n) dessert wine
に連れ[につれ, nitsure] (conj) (uk) (See に連れて) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.)
に連れて[につれて, nitsurete] (conj) (uk) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.)
バルクワイン[, barukuwain] (n) barreled wine
びわ酒;枇杷酒[びわしゅ, biwashu] (n) loquat wine
ワインオープナー;ワイン・オープナー[, wain'o-puna-; wain . o-puna-] (n) wine opener; corkscrew
ワインセラー[, wainsera-] (n) wine cellar
ワインビネガー[, wainbinega-] (n) wine vinegar
古い革袋に新しい酒を盛る[ふるいかわぶくろにあたらしいさけをもる, furuikawabukuroniatarashiisakewomoru] (exp) (id) (obsc) to put new wine into old wineskins; to put new wine into old bottles
左党[さとう;ひだりとう, satou ; hidaritou] (n) (1) drinker; wine lover; (2) left (wing); leftist
新しい酒は古い革袋に入れる[あたらしいさけはふるいかわぶくろにいれる, atarashiisakehafuruikawabukuroniireru] (exp) (id) (obsc) to put new wine into old wineskins; to put new wine into old bottles
漿を乞いて酒を得る[しょうをこいてさけをうる, shouwokoitesakewouru] (exp) (id) to get more than one requests; to beg for water and receive wine
[しゃく;さく(ok), shaku ; saku (ok)] (n) (1) jue (ancient 3-legged Chinese wine pitcher, usu. made of bronze); (2) peerage (hereditary title bestowed by the emperor)
白ワイン[しろワイン, shiro wain] (n) white wine
白葡萄酒;白ブドウ酒[しろぶどうしゅ(白葡萄酒);しろブドウしゅ(白ブドウ酒), shirobudoushu ( shiro budou sake ); shiro budou shu ( shiro budou sake )] (n) white wine
管を巻く[くだをまく, kudawomaku] (exp,v5k) to grumble over one's wine cups
赤玉[あかだま, akadama] (n) (1) red ball; amber; jasper; (2) (arch) patent medicine; (3) brand of sweet wine
酒の澱[さけのおり, sakenoori] (n) lees; sediment of wine
酒屋[さかや, sakaya] (n) (1) liquor store; wine shop; bottle shop; (2) sake dealer; liquor-store owner; brewer; (P)
酒樽[さかだる, sakadaru] (n) wine cask or barrel
酒色[しゅしょく, shushoku] (n) wine and women; sensual pleasures; dissipation
酒蔵;酒倉[さかぐら, sakagura] (n) (1) sake brewery; (2) wine cellar; (3) bar; bar-room
酔眼朦朧;酔眼もうろう[すいがんもうろう, suiganmourou] (adj-no,adj-t,adv-to) (with) one's eyes blurred from drinking; with drunken eyes; dazed by wine
アラック;アラキ[, arakku ; araki] (n) arrack (grain or rice wine) (dut
カベルネ・ソービニヨン;カベルネソービニヨン[, kaberune . so-biniyon ; kaberuneso-biniyon] (n) Cabernet Sauvignon (wine grape variety)
カベルネ・フラン;カベルネフラン[, kaberune . furan ; kaberunefuran] (n) Cabernet Franc (wine grape variety)
キャンティ[, kyantei] (n) Chianti (wine) (ita
デカンタージュ;デキャンタージュ[, dekanta-ju ; dekyanta-ju] (n) decanting (of wine, etc.) (fre
ブドウ搾り器;ブドウ搾り機;葡萄絞り機;葡萄搾り機;葡萄絞り器;葡萄搾り器[ブドウしぼりき(ブドウ搾り器;ブドウ搾り機);ぶどうしぼりき(葡萄絞り機;葡萄搾り機;葡萄絞り器;葡萄搾り器), budou shiboriki ( budou shibori utsuwa ; budou shibori ki ); budoushiboriki ( budou] (n) winepress; wine-press
ホック[, hokku] (n) (1) hook; hook and eye; (2) (See スナップ・3) snap fastener; press stud; (3) hock (white wine); (P)
ミード[, mi-do] (n) (See 蜂蜜酒) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine
ワイナリー[, wainari-] (n) winery
ワインクーラー[, wainku-ra-] (n) winecooler
勧める(P);薦める(P);奨める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to recommend; to advise; to encourage; to offer (wine); (P)

wine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
องุ่นทำเหล้า[n. exp.] (a-ngun tham) EN: wine grapes FR: vigne [f]
จิบเหล้า[v. exp.] (jip lao) EN: take a sip of wine FR:
กะแช่[n.] (kachaē) EN: palm wine ; fermented palm juice ; toddy ; rice liquor FR: vin de palme [m] ; alcool de riz [m]
แก้วไวน์[n. exp.] (kaēo wāi) EN: wine glass FR: verre à vin [m]
เกาเหลียง[n.] (kaolīeng) EN: kaoliang ; sorghum liquor ; sorghum wine FR:
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine ; snacks ; appetizers ; hors d'oeuvres ; light dishes ; tidbits FR: plats accompagnant les alcools [mpl] ; amuse-gueule [m]
ขี้เมา[n.] (khīmao = kh) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fa
ก๊ง[v.] (kong) EN: drink wine ; drink alcohol ; imbibe FR: boire de l'alcool
เหล้าองุ่น[n.] (lao a-ngun) EN: wine FR: vin [m]
เหล้าจีน[n. exp.] (lao Jīn ) EN: Chinese wine ; Chinese spirit FR:
เหล้าไวน์[n. exp.] (lao wāi) EN: wine FR: vin [m]
เลิกดื่มเหล้า[v. exp.] (loēk deūm l) EN: abstain from wine FR: arrêter de boire
เมรัย[n.] (mērai) EN: liquor ; fermented alcoholic beverage ; beer ; wine FR: boisson fermentée [f]
นักชิมไวน์[n. exp.] (nak chim wā) EN: wine taster FR: goûteur de vin [m]
น้ำขาว[n.] (nāmkhāo) EN: rice wine ; sato ; rice whiskey FR: vin de riz [m] ; sato [m] ; alcool de riz [m] ; alcool blanc [m]
น้ำตาลเมา[n. exp.] (nāmtān mao) EN: palm wine ; toddy ; rice liquor ; fermented palm juice FR: vin de palme [m]
อ้อน[v.] (øn) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé
ปาล์มบูเตีย [n. exp.] (pām būtīa) EN: Wine palm ; Jelly palm FR:
เรื่องเก่าเล่าใหม่[n. exp.] (reūang kao ) EN: old story retold ; old wine in a new bottle FR:
สปาร์กลิงไวน์ = สปาร์กลิงไวน์[n. exp.] (sapākling w) EN: sparkling wine FR: vin pétillant [m]
สาโท[n.] (sāthō) EN: sato ; rice wine FR: sato [m]
สุรา[n.] (surā) EN: liquor ; spirit ; wine ; alcohol ; alcoholic beverage FR: liqueur [f] ; alcool [m] ; boisson alcoolisée [f]
ตาล[n.] (tān) EN: Toddy palm ; Palmyra Palm ; Fan-palm ; Sugar palm ; Wine palm ; Tala palm ; Doub palm ; Lontar palm ; Brab palm FR: palmier à sucre [m]
เถาวัลย์[n.] (thaowan) EN: liana ; climber ; wine FR: liane [f]
เท[n.] (thē) EN: [liquid measure for wine equivalent to 20 liters] FR:
อุ[n.] (u ) EN: rice wine ; fermented rice liquor FR: vin de riz [m] ; alcool de riz [m]
ไวน์[n.] (wāi) EN: wine FR: vin [m]
ไวน์แดง[n. exp.] (wāi daēng) EN: red wine FR: vin rouge [m]
ไวน์ขาว[n. exp.] (wai khāo) EN: white wine FR: vin blanc [m]
ไวน์โรเซ่[n. exp.] (wāi rōsē) EN: rosé ; rosé wine FR: vin rosé [m] ; rosé [m]
ไวน์รสกลมกล่อม[n. exp.] (wāi rot klo) EN: mellow wine FR: vin velouté [m] ; vin doux [m]
ไวน์สีชมพู[n. exp.] (wāi sī chom) EN: pink wine FR: vin rosé [m]
วารุณี[n. prop.] (Wārunī ) EN: Goddess of Wine FR:
จิตรลดา[n.] (jittraladā) EN: [design of intertwined sprays] FR:
ไข้หวัดหมู[n. exp.] (khaiwat mū) EN: swine flu ; swine influenza FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดใหญ่(ใน)สุกร [n. exp.] (khaiwatyai ) EN: swine influenza FR: grippe porcine [f]
ขดงอ[n. exp.] (khot ngø) EN: coil ; wind ; spiral ; twine ; twist FR:
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: design of intertwined sprays FR:
เกลียว[v.] (klīo) EN: twist ; entwine ; braid ; strand ; ply FR:
กรอ[v.] (krø) EN: wind ; reel ; spin ; twist ; twine FR: enrouler ; bobiner

wine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendmahlswein {m} [relig.]Communion wine
Getränkekarte {f}list of beverages; wine list
Wacholderwein {m}juniper wine
weinselig {adj}merry on wine; merry with wine
Heurige {m}; Heuriger [Ös.]new wine
Perlwein {m}sparkling wine
Qualitätswein {m}vintage wine
gern; gerne {adv} (lieber; am liebsten) | etw. gern tun | gern gesehen sein | Ich trinke gern Apfelsaft. | Er trinkt Bier lieber. | Am liebsten trinkt sie Wein.... like to ... | to like to do sth.; to enjoy doing sth.; to be fond of doing sth. | to be welcome | I like apple juice. | He likes beer better. | She likes wine best.
Lawine {f} | Lawinen
Weinstein {m}tartar (of wine); cream of tartar
Glühwein {m}mulled claret; mulled wine; glogg [Am.]
Schwere {f} (von Wein, Essen)richness (of wine, food)
Verrücktheit {f}screwiness
Schweinepest {f} [med.]swine fever

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wine
Back to top