ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

white

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *white*, -white-

white ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
white (adj.) ขาว
white (adj.) เกือบไม่มีสี See also: จาง, ซีด Syn. ashen, pale, pallid, wan Ops. colorful
white (adj.) (ไวน์) ซึ่งทำจากองุ่นขาว
white (n.) สีขาว
white (n.) สิ่งที่มีสีขาว
white (n.) ชาวผิวขาว Syn. Caucasian, Caucasoid
white (adj.) (ลักษณะ) ที่สะอาดบริสุทธ์
white ant (n.) ปลวก Syn. termite
white clay (n.) ดินขาว See also: ดินนวล, ดินเกาเหลียง, ดินเกาลิน Syn. kaoline, porcelain clay
white elephant (idm.) ของไม่มีค่าสำหรับเรา ที่ได้รับมาเป็นของขวัญจากคนอื่นที่คิดว่ามันมีค่า
white elephant (n.) สิ่งมีค่ามากซึ่งเสียค่าเก็บรักษาจำนวนมาก
white flag (n.) ธงสีขาวหรือผ้าสีขาวซึ่งใช้แสดงการยอมแพ้หรือสงบศึก
white frost (n.) น้ำค้างแข็งที่จับอยู่ตามต้นไม้และพื้นดิน
white gold (n.) ทองคำขาว
white goods (n.) เครื่องใช้ขนาดใหญ่ในครัวเรือน See also: เช่น ตู้เย็น เตาไฟ เครื่องซักผ้า
white goods (n.) ของใช้ในครัวเรือนที่เป็นผ้า เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดตัวและอื่นๆ
white hat (sl.) คนดี See also: คนเก่ง, ฮีโร่
white heat (n.) ความร้อนจัดจนเกิดแสงสีขาวแผ่กระจายออกมา
white heat (n.) อารมณ์ที่รุนแรง See also: อารมณ์ตื่นเต้น
white hope (n.) คนที่คาดหวังว่าจะนำชื่อเสียงมาสู่พวกพ้อง
White House (n.) ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน ดี ซี Syn. Executive Mansion
white knight (n.) บุคคลช่วยผู้อื่นให้พ้นจากสถานการณ์อันเลวร้าย
white knight (n.) บริษัทหรือบุคคลที่ช่วยกู้บริษัทอื่นให้พ้นจากสถานการณ์อันเลวร้าย (ทางการเงิน)
white lead (n.) สารประกอบผงสีขาว ใช้เป็นสารสี See also: แร่ตะกั่วขาว
white lie (n.) คำโกหกเล็กๆ น้อยๆ See also: คำหลีกเลี่ยงความเศร้าโศก ความอึดอัดหรือลำบากใจ Syn. fib
white meat (n.) เนื้อสัตว์สีขาว See also: เช่น เนื้อไก่ หมู กระต่าย ซึ่งจะมีไขมันน้อยกว่าเนื้อแดง
white out (phrv.) ทาสีขาวทับ
white paper (n.) เอกสารหรือรายงานทางราชการ See also: สมุดปกขาว
white race (n.) ชนผิวขาว Syn. Caucasian, Caucasoid
white slave (n.) หญิงผิวขาวที่ถูกขายหรือบีบบังคับให้เป็นโสเภณี
white tie (n.) โบว์สีขาวที่ผู้ชายผูกเมื่อแต่งชุดราตรี See also: เครื่องแต่งตัวชุดราตรีของผู้ชาย
white wine (n.) เหล้าองุ่นขาว (มีสีเหลืองหรือสีอำพัน)
white-collar (n.) เกี่ยวกับงานนั่งโต๊ะ มีเงินเดือนประจำ และไม่ต้องใช้แรงงาน
white-collar class (n.) ชนชั้นกลาง Syn. bourgeoisie
white-headed (adj.) ซึ่งมีผมสีขาว See also: ซึ่งมีขนสีขาวบนหัว
white-headed (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ
white-hot (adj.) ซึ่งร้อนจัดจนมีแสงสีขาวแผ่ออกมา Syn. fiery, red-hot
white-livered (adj.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว Syn. chicken, yellow
whitebark (n.) ต้นสน See also: สน Syn. mugo
whitebeam (n.) ต้นไม้พื้นเมืองของทวีปยุโรปและเอเชีย See also: ชื่อละตินคือ Sorbus aria
English-Thai: HOPE Dictionary
white(ไวทฺ) adj. ขาว,หงอก,ขาวบริสุทธิ์,สีเผือก,ผิวขาว,สีเงิน,ขาวหิมะ,มีหิมะ,ไร้สี,โปร่งใส,ว่างเปล่า,สวมเสื้อขาว,โชคดี,ไม่ได้เขียนอะไร,สะอาด,มีเจตนาดี,ซื่อตรง,ยุติธรรม,ไร้เดียงสา, (กาแฟ) ใส่นมหรือครีม n. สีขาว,ความขาว,ผิวขาว,สิ่งที่มีสีขาว,ไข่ขาว,แอลบิวเมน
white antn. ปลวก, Syn. termite
white elephantn. ช้างเผือก,กระบวนการที่ยุ่งยากและสิ้นเปลือง
white goldn. ทองคำผสมนิกเกิลหรือแพลทินัม
white goodsn. เครื่องใช้ในครอบครัวที่สมัยก่อนเป็นสีขาว ,เครื่องใช้ขนาดใหญ่ในครอบครัวเช่นตู้เย็น/เตาไฟ/เครื่องซักผ้า
white heatn. ความร้อนจัด,กิจกรรมที่รุนแรงหรือเร้าอารมณ์
white hopen. ผู้ที่คาดว่าจะอำนวยประโยชน์มาก
white housen. ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน ,รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
white lien. คำโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สุภาพหรือให้อภัยได้
white papern. เอกสารทางราชการ,รายงานเป็นทางการของหน่วยงาน,กระดาษสีขาว
white racen. ชนชาติผิดขาว (หมายถึงชาวCaucasoidหรือคอเคเซียน)
white slaven. หญิงที่ถูกขายหรือบีบบังคับให้เป็นโสเภณี, See also: white-slave adj.
white winen. เหล้าองุ่นขาว (มีสีเหลืองหรือสีอำพัน)
white-collar(ไวท'คอล'ละ) adj. เกี่ยวกับคนงานที่ไม่ใช่กรรมกรเช่นพวกเสมียนหรือนักวิชาการ
white-handed(ไวทฺแฮน'ดิด) adj. มือสะอาดไร้มลทิน,ทำงานที่ไม่เปรอะเปื้อน หรือไม่ต้องใช้แรงมาก, Syn. unstained
white-headed(ไวทฺ'เฮด'ดิด) adj. มีผมสีขาว,มีผมหงอก,เป็นที่โปรดปราน, Syn. whitehaired
white-hot(ไวทฺ'ฮอท) adj. ร้อนจัด, (เหล็ก) ร้อนจัดจนเป็นสีขาว,กระตือรือร้นที่สุด,เจ้าอารมณ์ที่สุด,เร่าร้อนยิ่ง
whited(ไว'ทิด) adj. ซึ่งทำให้มีสีขาว,ฟอกจนขาว,ทำสีขาว, Syn. bleached
whitehall(ไวทฺ'ฮอล) n. รัฐบาลอังกฤษ
whitely(ไวทฺ'ลี) adv. มีสีขาว
whiten(ไว'เทิน) vt. vi. ทำให้ขาว,กลายเป็นขาว, Syn. bleach,blanch,fade,white
whiteness(ไวทฺ'นิส) n. ความขาว,ความซีดขาว,สิ่งที่มีสีขาว
whitening(ไว'เทินนิง) n. การทำให้ขาว,กระ-บวนการทำให้ขาว,การกลายเป็นสีขาว,ยาที่ทำให้ขาว
whitesmith(ไวท'สมิธ) n. ช่างดีบุก
whitewash(ไวท์'วอช) n. น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังกำแพงให้เป็นสีขาว,สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง,การอำพรางความพ่ายแพ้, See also: whitewasher n., Syn. gilding,cover-up
English-Thai: Nontri Dictionary
white(adj) ขาว,ซีด,หงอก,สะอาด,บริสุทธิ์,ซื่อตรง
WHITE white ant(n) ปลวก
WHITE white elephant(n) ช้างเผือก
WHITE white flag(n) ธงขาว
whiten(vi,vt) ขาวขึ้น,บริสุทธิ์ขึ้น,สะอาดขึ้น
whitesmith(n) ช่างดีบุก,ช่างชุบเหล็ก
whitewash(n) ปูนขาวทาผนัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
whiteสีขาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
white lead; flake whiteสีจาดตะกั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
white paperสมุดปกขาว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
whitewashการฟอกตัว, การกลบเกลื่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
white blood cellเซลล์เม็ดเลือดขาว, ดู leucocyte  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
White House (Washington D.C.)ไวท์เฮาส์ (วอชิงตัน ดี. ซี.) [TU Subject Heading]
white tieชุดราตรีสโมสร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวะกวัก (adv.) sound of Chinese white breasted water-rail Syn. กวักๆ
กวักๆ (adv.) sound of Chinese white breasted water-rail
กินทาง (v.) transgress the white line (in driving ) See also: stride over other people´s driving lane Syn. ล้ำทาง
ช้างเผือก (n.) Medal of White Elephant
ทรายแก้ว (n.) kind of sand-sized white and clear quartz See also: small quartz used for making glass
ทำเนียบขาว (n.) the White House
ธงสามสี (n.) Thai flag of red, white and blue See also: three-coloured flag, triflag
ธงไตรรงค์ (n.) Thai flag of red, white and blue See also: three-coloured flag, triflag Syn. ธงสามสี
ล้ำทาง (v.) transgress the white line (in driving ) See also: stride over other people´s driving lane
แด่น (adj.) with white or brown markings on the face or nose of animals
ขาว (adj.) white
ขาว (n.) white Syn. สีขาว
ผิวขาว (adj.) white See also: fair (complexion)
สีขาว (n.) white
สีขาว (n.) white
หงอก (adj.) white Syn. ขาว
เศวต (n.) white Syn. สีขาว
สมุดปกขาว (n.) white book
จำปี (n.) White Champaka
ช้างเผือก (n.) white elephant
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who is the lady in white?ผู้หญิงในชุดขาวนั่นคือใครหรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Snow White lies dead in the forest.หิมะขาวนอนตายอยู่ในป่า
Snow White still lives, the fairest in the land.หิมะขาวยังคงมีชีวิตอยู่ สังขารในแผ่นดิน
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม
He dreamed of the golden beaches and the white beaches so white they hurt your eyes.เขาฝันของหาดทรายสีทองยาว และหาดทรายสีขาวเพื่อให้สี ขาว มันทำร้ายดวงตาของคุณ
To see the white peaks of the island rising to the sea... ... and he dreamed of the different harbors and roadsteads of the Canary Islands.ที่จะเห็นยอดเขาสีขาวของเกาะ เพิ่มขึ้นจากทะเลและจากนั้นเขา ฝันถึง ท่าเรือที่แตกต่างกันและทางเข้า
It's for white people only!{\cHFFFFFF}มันสำหรับคนผิวขาวเท่านั้น!
He was headed toward Government House under a white flag.{\cHFFFFFF}He was headed toward Government House under a white flag.
Excuse me... white cliffs of Dover?ขอโทษนะหน้าผาสีขาวของโดเวอร์?
Murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ...
Look see that one with the white beard sitting in the wagon?แน่ะ เห็นคนหนวดเคราขาว ที่นั่งในรถม้านั่นไหม
Pat a white rump in the desert and you'll startle an Englishman.ทุกที่ในทะเลทราย และคุณจะตกใจสังวาสอังกฤษ อังกฤษรักทะเลทราย
Naturally, the white folks didn't let us travel in their circle so we made our own.พวกคนขาวไม่ให้เราร่วมวนด้วย... ...เราจึงต้องวนเอง

white ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白乾儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白乾儿 / 白乾兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
白干儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白干儿 / 白干兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
白煤[bái méi, ㄅㄞˊ ㄇㄟˊ, 白煤] anthracite; hard coal; white coal; waterpower
白露[Bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, 白露] Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd September
嗜碱性粒细胞[shì jiǎn xìng lì xì bāo, ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 嗜碱性粒细胞 / 嗜鹼性粒細胞] basophil granulocytes (rarest type of white blood cell)
黑白电视[hēi bái diàn shì, ㄏㄟ ㄅㄞˊ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 黑白电视 / 黑白電視] black and white TV
白布[bái bù, ㄅㄞˊ ㄅㄨˋ, 白布] plain white cloth; calico
大白鲨[dà bái shā, ㄉㄚˋ ㄅㄞˊ ㄕㄚ, 大白鲨 / 大白鯊] great white shark (Carcharodon carcharias)
[yuán, ㄩㄢˊ, 騵] chestnut horse with white belly
对比度[duì bǐ dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨˋ, 对比度 / 對比度] contrast (balance of black and white in TV screen setup); degree of contrast
吐絮[tǔ xù, ㄊㄨˇ ㄒㄩˋ, 吐絮] cotton boll splits open and reveals its white interior
冬瓜[dōng guā, ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄚ, 冬瓜] wax gourd (Cucurbitaceae, Benincasa hispida); white gourd; white hairy melon; Chinese squash
白痢[bái lì, ㄅㄞˊ ㄌㄧˋ, 白痢] dysentery characterized by white mucous stool; white diarrhea
[zhāng, ㄓㄤ, 粻] food; white cooked rice
海洛英[hǎi luò yīng, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄛˋ , 海洛英] heroin, a white narcotic powder derived from morphine
汉白玉[hàn bái yù, ㄏㄢˋ ㄅㄞˊ ㄩˋ, 汉白玉 / 漢白玉] white marble; a type of white marble used for building and sculpting
鱼肚白[yú dù bái, ㄩˊ ㄉㄨˋ ㄅㄞˊ, 鱼肚白 / 魚肚白] white (paint from dried fish guts); marble white color of the dawn sky
小吞噬细胞[xiǎo tūn shì xì bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 小吞噬细胞 / 小吞噬細胞] microphage (a type of white blood cell)
单色照片[dān sè zhào piàn, ㄉㄢ ㄙㄜˋ ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ, 单色照片 / 單色照片] monochrome photo; black and white picture
单色画[dān sè huà, ㄉㄢ ㄙㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, 单色画 / 單色畫] monochrome picture; black and white picture
白云母[bái yún mǔ, ㄅㄞˊ ㄩㄣˊ ㄇㄨˇ, 白云母] muscovite; white mica
中性粒细胞[zhōng xìng lì xì bāo, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 中性粒细胞 / 中性粒細胞] neutrophil (the most common type of white blood cell)
缟玛瑙[gǎo mǎ nǎo, ㄍㄠˇ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ, 缟玛瑙 / 縞瑪瑙] onyx; white agate
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, 瓀] opaque; white quartz
椭圆形办公室[tuǒ yuán xíng bàn gōng shì, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 椭圆形办公室 / 橢圓形辦公室] Oval office (in the White House)
白熊[bái xióng, ㄅㄞˊ ㄒㄩㄥˊ, 白熊] polar bear; white bear
银辉[yín huī, ˊ ㄏㄨㄟ, 银辉 / 銀輝] radiance; silver white sheen
反转[fǎn zhuǎn, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, 反转 / 反轉] reversal; inversion; to reverse; to invert (upside-down, inside-out, back-to-front, white to black etc)
银白杨[yín bái yáng, ˊ ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ, 银白杨 / 銀白楊] silver birch; white poplar
白附片[bái fù piàn, ㄅㄞˊ ㄈㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, 白附片] sliced white aconite (used in traditional Chinese medicine)
白酒[bái jiǔ, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄡˇ, 白酒] spirit usually distilled from sorghum or maize; white spirit
白蚁[bái yǐ, ㄅㄞˊ ㄧˇ, 白蚁 / 白蟻] termite; white ant
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, 如火如荼] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent
善意的谎言[shàn yì de huǎng yán, ㄕㄢˋ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄤˇ ㄧㄢˊ, 善意的谎言 / 善意的謊言] white lie
[dì, ㄉㄧˋ, 珶] white jade worn on belt
白人[bái rén, ㄅㄞˊ ㄖㄣˊ, 白人] white man and woman
白匪[bái fěi, ㄅㄞˊ ㄈㄟˇ, 白匪] White bandits
白区[bái qū, ㄅㄞˊ ㄑㄩ, 白区 / 白區] White Area
白旗[bái qí, ㄅㄞˊ ㄑㄧˊ, 白旗] white flag
白热[bái rè, ㄅㄞˊ ㄖㄜˋ, 白热 / 白熱] white heat; incandescence

white ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラフエセリ[, auronokarafueseri] (n) night aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara hueseri); Aulonocara white top
オートホワイトバランス[, o-tohowaitobaransu] (n) {comp} auto white balance; AWB
おおみず;オオミズ[, oomizu ; oomizu] (n) (See オオウラジロノキ) white angel; malus tschonoskii
オハグロハギ[, ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety)
お白州[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball
ざあざあ[, zaazaa] (adv) (on-mim) sound of rushing water; sound of pouring rain; white noise sound; (P)
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes
センターGUY[センターガイ, senta-gai] (n) (sl) young men with deep tans (or dark makeup) who wear white eyeliner and lipstick
ネズミザメ属[ネズミザメぞく, nezumizame zoku] (n) Lamna (genus of mackerel sharks or white sharks with two living species in the family Lamnidae)
ネズミザメ科[ネズミザメか, nezumizame ka] (n) Lamnidae (family of large, fast-swimming sharks known as mackerel sharks or white sharks)
ハローページ[, haro-pe-ji] (n) (See タウンページ) Hello Page (NTT white pages)
ブール(P);ボーア[, bu-ru (P); bo-a] (n) (1) boule (round loaf of white bread) (fre
プアーホワイト[, pua-howaito] (n) poor white
ホホジロザメ属[ホホジロザメぞく, hohojirozame zoku] (n) Carcharodon (genus containing the extant great white shark and the extinct megalodon shark in the mackerel or white shark family Lamnidae)
ホワイトアスパラガス[, howaitoasuparagasu] (n) white asparagus
ホワイトゴールド;ホワイト・ゴールド[, howaitogo-rudo ; howaito . go-rudo] (n) white gold
ホワイトタイ[, howaitotai] (n) white tie
ホワイトデー;ホワイトデイ[, howaitode-; howaitodei] (n) White Day (March 14th)
ホワイトハウス[, howaitohausu] (n) White House
ホワイトバックラッシュ[, howaitobakkurasshu] (n) white backlash
ホワイトバランス[, howaitobaransu] (n) {comp} white balance
ホワイトページ[, howaitope-ji] (n) {comp} White Pages (telephone book)
ホワイトペーパー[, howaitope-pa-] (n) {comp} white paper
ホワイトミート[, howaitomi-to] (n) white meat
ホワイトリカー[, howaitorika-] (n) white liquor
マルチーズ[, maruchi-zu] (n) Maltese (small white dog race)
リョウブ科[リョウブか, ryoubu ka] (n) Clethraceae (plant family); (common name) the white alder family
ワスプ[, wasupu] (n) (1) wasp; (2) White Anglo-Saxon Protestant; WASP
一白[いっぱく, ippaku] (n) (1) (See 九星) first of nine traditional astrological signs (corresponding to Mercury and north); (2) white patch on one foot of a horse; horse with such a patch; (3) surface (landscape) that is white all over; pure white
三白眼[さんぱくがん, sanpakugan] (n) sanpaku eyes (eyes with visible white between the iris and the lower eyelid)
乳色[にゅうしょく;ちちいろ, nyuushoku ; chichiiro] (n) milk white; opaque white
亀腹[かめばら, kamebara] (n) white plaster bun-shaped mound (used to support base stones, etc.)
二河白道[にがびゃくどう, nigabyakudou] (exp) {Buddh} metaphor in which the road to paradise is likened to a white road between two rivers, one of water (wrath) and one of fire (greed)
五葉[ごよう, goyou] (n) (abbr) (See 五葉松) Japanese white pine (favored for gardens and bonsai); goyoumatsu
五葉の松[いつはのまつ, itsuhanomatsu] (n) (obsc) (See 五葉松) Japanese white pine (Pinus parviflora)
五葉松[ごようまつ, goyoumatsu] (n) Japanese white pine (favored for gardens and bonsai)
亜砒酸;亜ヒ酸[あひさん(亜砒酸);あヒさん(亜ヒ酸), ahisan ( a hi san ); a hi san ( a hi san )] (n) (1) arsenious acid; arsenous acid (H3AsO3); (2) (col) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3)
修正液[しゅうせいえき, shuuseieki] (n) (See 修正テープ) correction fluid; correcting fluid; white out; Wite-out; Liquid Paper; Tipp-Ex
冬瓜[とうがん;とうが, tougan ; touga] (n) wax gourd (Benincasa hispida); ash gourd; white gourd; winter melon
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ホワイトページ[ほわいとぺーじ, howaitope-ji] White Pages (telephone book)
加法性白色ガウス雑音[かほうせいはくしょくがうすざつおん, kahouseihakushokugausuzatsuon] AWGN, additive white gaussian noise
白色雑音[はくしょくざつおん, hakushokuzatsuon] white noise
空白デリミター[くウハくデリミター, ku uha ku derimita-] white space delimiter
先頭の空白[せんとうのくうはく, sentounokuuhaku] leading whitespace
非空白文字[ひくうはくもじ, hikuuhakumoji] nonwhite character

white ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุณฑริก[n.] (bundarik = ) EN: white lotus FR: lotus blanc [m]
บุณฑริก[n.] (buntharik =) EN: white lotus FR: lotus blanc [m]
บุษย์ [n.] (but) EN: white pearl FR:
ฉลามขาวขนาดยักษ์[n. exp.] (chalām khāo) EN: Great White Shark FR: grand requin blanc [m]
ช้างเผือก[n.] (chāngpheūak) EN: white elephant FR: éléphant blanc [m]
ช้างเผือก[n. prop.] (Chāngpheūak) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant FR: Ordre de l'Éléphant blanc [m]
ฉัตรบรรณ[n.] (chattraban) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
ช็อกโกแลตขาว[n. exp.] (chǿkkōlaet ) EN: white chocolate FR: chocolat blanc [m]
ชุษณะ[adj.] (chutsana) EN: white ; bright FR:
ชุษณ-[pref.] (chutsana-) EN: white ; bright FR:
ดาวแคระขาว[n. exp.] (dāo khrae k) EN: white dwarf FR: naine blanche [f]
ดินนวล[n.] (dinnūan) EN: kaolin ; white clay FR: kaolin [m]
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler ; body powder FR: craie [f]
ดอกเล็บ[n. exp.] (døklep) EN: white spots on nails FR:
ฟักหอม [n. exp.] (fak høm) EN: white gourd FR:
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin FR: courge blanche beurre [f]
ฝรั่ง[n.] (Farang ) EN: Westerner ; White ; white foreigner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; Caucasian ; Caucasian foreigners ; foreigner FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ฝอยเงิน[n. exp.] (føi ngoen) EN: egg white thread FR:
ฟอสฟอรัสขาว[n.] (føtføratkhā) EN: white phosphorus FR:
เห็ดหูหนูขาว[n. exp.] (het hūnū kh) EN: white jelly fungus FR:
เห็ดหล่มขาว[n. exp.] (het lom khā) EN: Milk White Russula ; Russula delica FR: Russula delica
หัวไชเท้า[n. exp.] (hūa chai th) EN: white turnip FR:
หัวหอมใหญ่[n. exp.] (hūahøm yai) EN: large white onion ; large yellow onion FR: oignon [m]
จาด[n.] (jāt) EN: white painting FR: peinture blanche [f]
จาดตะกั่ว[n.] (jāttakūa) EN: white lead FR:
จ้อกวอก[adj.] (jǿkwøk) EN: very white FR:
แกงจืดผักกาดขาว[n. exp.] (kaēngjeūt p) EN: white cabbage soup FR:
ไก่เหลืองหางขาว[n. exp.] (kai leūang ) EN: Thai yellow and white tail fighting cock ; Siamese yellow and white tail fighting cock FR:
กะหล่ำใบ[n. exp.] (kalam bai) EN: cabbage ; white cabbage FR: chou cabus [m] ; cabus [m]
กะหล่ำปลี[n. exp.] (kalam plī) EN: cabbage ; white cabbage FR: chou cabus [m] ; cabus [m]
กาน้า[n.] (kānā) EN: Chinese white olive ; Canarium album FR: Canarium album
ไข่ขาว[n. exp.] (khaikhāo) EN: white of an egg ; egg white ; albumen FR: blanc d'oeuf [m]
ไข่ปอก[X] (khai pøk) EN: alabaster ; milky white FR:
ขมิ้นขาว[n. exp.] (khaminkhāo) EN: white turmeric ; Curcuma mangga FR: Curcuma mangga
ขนมต้มขาว[n. exp.] (khanom tom ) EN: white boiled sweets FR:
ขาว[adj.] (khāo) EN: white FR: blanc
ขาวบริสุทธิ์[X] (khāo børisu) EN: pure white FR: blanc pur
ขาวดำ[adj.] (khāo dam) EN: black and white FR:
ข้าวเจ้าขาว[n. exp.] (khāojao khā) EN: white non-glutinous rice FR:
ขาวจั๊วะ[adj.] (khāo jua) EN: dead white ; pure white FR: blanc comme neige

white ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nashornpelikan {m} [ornith.]American White Pelican
Graustirnelaenie {f} [ornith.]Grey & White Tyrannulet
Australischer Ibis {m} [ornith.]Australian White Ibis
Kohlweißling {m} [zool.]cabbage white butterfly
Parlamentärflagge {f}flag of truce; white flag
Schwarzschnabelstorch {m} [ornith.]Oriental White Stork
Seidenflankentangare {f} [ornith.]Scarlet & White Tanager
Vangaschnäpper {m} [ornith.]Black & White Flycatcher
Weißrückengeier {m} [ornith.]African White-backed Vulture
Alektoweber {m} [ornith.]White-billed Buffalo Weaver
Ambonbrillenvogel {m} [ornith.]Ambon White-eye
Amethystohr {n} [ornith.]White-vented Violetear
Amurrötel {m} [ornith.]White-throated Rock Thrush
Angolanektarvogel {m} [ornith.]Oustalet's White-bellied Sunbird
Weißkehltachuri {m} [ornith.]White-throated Tyrannulet
Weißschwanztachuri {m} [ornith.]White-tailed Tyrannulet
Weißbindentachuri {m} [ornith.]White-banded Tyrannulet
Weißzügel-Fliegenstecher {m} [ornith.]White-lored Tyrannulet
Strichelschopftachuri {m} [ornith.]White-crested Tyrannulet
Arfakbrillenvogel {m} [ornith.]Yellow-bellied Mountain White-eye
Atlantischer Weißseitendelfin {m} [zool.]Atlantic White-sided Dolphin; Jumper; Springer
Tasmanmoorente {f} [ornith.]Australian White-eyed Duck
Bachstelze {f} [ornith.]White Wagtail (Motacilla alba); Pied Wagtail
Bengalengeier {m} [ornith.]Oriental White-backed Vulture
Buffonkolibri {m} [ornith.]White-vented Plumeleteer
Buntbaumsteiger {m} [ornith.]White-striped Woodcreeper
Carolinakleiber {m} [ornith.]White-breasted Nuthatch
Cayenneschwalbe {f} [ornith.]White-winged Swallow
Celebesgrundschäpper {m} [ornith.]White-vented Flycatcher
Ceylonbrillenvogel {m} [ornith.]Large Sri Lanka White-eye
Chile-Delfin {m} [zool.]black dolphin; Chilean dolphin; Chilean black dolphin; white-bellied dolphin (Cephalorhynchus eutropia)
Weißstirn-Brillenvogel {m} [ornith.]Christmas Island White-eye
Zimtbrillenvogel {m} [ornith.]Cinnamon White-eye
Cuvierralle {f} [ornith.]White-throated Rail
Diademfaulvogel {m} [ornith.]White-faced Nunbird
Diademhonigfresser {m} [ornith.]White-fronted Honeyeater
Dotterbrust-Brillenvogel {m} [ornith.]Chestnut-sided White-eye
Eischnee {m}; steifgeschlagenes Eiweißwhipped egg whites
Everettmonarch {m} [ornith.]White-tipped Monarch
Everettbrillenvogel {m} [ornith.]Everett's White-eye

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า white
Back to top