ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wheel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wheel*, -wheel-

wheel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wheel (n.) ล้อ See also: ล้อรถ Syn. ratchet, ring, hoop, roller
wheel (n.) พวงมาลัย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. steering wheel
wheel (n.) ที่กรอด้าย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. spinning wheel
wheel (n.) ล้อเลื่อนที่ติดไว้ทำให้เคลื่อนที่ได้ง่าย Syn. caster
wheel (n.) เครื่องทรมานมีลักษณะเป็นวงกลมซึ่งเหยื่อจะถูกมัดกางแขนกางขาบนวงกลม
wheel (n.) กงล้อแห่งโชคชะตา
wheel (n.) สิ่งที่มีลักษณะเป็นวงกลมหรือทรงกลม
wheel (n.) การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
wheel (n.) ผู้ที่สำคัญและมีอำนาจ (คำสแลง)
wheel (n.) รถจักรยาน (คำไม่เป็นทางการ)
wheel (vi.) เคลื่อนไปบนล้อ Syn. roll, trundle
wheel (vt.) เข็น See also: ทำให้เคลื่อนไปบนล้อ
wheel (vi.) หมุนรอบอย่างรวดเร็ว See also: หันรอบอย่างรวดเร็ว Syn. reel, spin, whirl
wheel about (phrv.) เข็น See also: ทำให้หมุน, กลิ้ง Syn. wheel round
wheel around (phrv.) เข็น See also: ทำให้หมุน, กลิ้ง Syn. wheel round
wheel away (phrv.) เข็นออกไปจาก (สถานที่) See also: หมุนจาก, กลิ้งจาก
wheel horse (n.) คนงานที่แข็งแรง ขยันและไว้ใจได้ See also: โดยเฉพาะในองค์กรทางการเมือง
wheel horse (n.) ม้าตัวที่อยู่ใกล้ล้อหน้าที่สุดของรถม้า
wheel in (phrv.) เข็นเข้าไป See also: ้หมุนเข้าไป, กลิ้งเข้าไป Syn. send in, take in
wheel out (phrv.) เข็นออกไป See also: ถีบวงล้อไป, หมุนออกไป, กลิ้นออกไป
wheel round (phrv.) เข็น See also: ทำให้หมุน, กลิ้ง Syn. wheel about
wheelbarrow (n.) รถเข็นล้อเดียว See also: รถเข็นล้อเดียวสำหรับขนดิน
wheelbase (n.) ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง ซึ่งมักจะวัดเป็นนิ้ว
wheelchair (n.) เก้าอี้รถเข็นสำหรับคนป่วยหรือคนพิการ
wheeled (adj.) ซึ่งมีล้อ See also: ใช้ล้อ, ติดตั้งล้อ
wheeler (n.) สิ่งที่มีล้อ
wheeler-dealer (sl.) ผู้เจรจาต่อรอง (มักใช้วิธีการไม่ถูกต้องในการต่อรอง)
wheeler-dealer (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจหรือการเมืองด้วยวิธีที่ไม่ซื่อสัตย์ See also: (คำไม่เป็นทางการ)
wheelhouse (n.) ห้องควบคุมบนเรือ Syn. pilothouse
wheeling and dealing (idm.) ฉลาดแกมโกง
wheelman (n.) คนขับรถหรือพาหนะชนิดอื่น See also: โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
wheelman (n.) คนขับขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์
wheelman (n.) คนขับเรือ Syn. helmsman, steersman
wheels within wheels (idm.) เรื่องวุ่นวายส่วนตัวที่กระทบคนอื่นจนกลายเป็นเรื่องใหญ่
wheelsman (n.) คนขับเรือ Syn. helmsman, steersman
wheelwork (n.) ์การจัดระบบฟันเฟืองในเครื่องจักร
wheelwright (n.) ผู้ที่ทำหรือซ่อมล้อรถ โดยเฉพาะล้อรถม้า
English-Thai: HOPE Dictionary
wheel(วีล) n. ล้อ,ล้อรถ,บุคคลที่กระฉับกระเฉงและมีอิทธิพล,at the wheel ถือพวงมาลัยควบคุม บังคับบัญชา vi. vt. (ทำใหั) หมุน,หมุนรอบ,หัน,วนเวียน,หันกลับ,แล่นไปอย่างราบรื่น,กลิ้งบนล้อ,wheel and deal กระทำอยู่อย่างอิสระหรือโดยพลการ รับผิดชอบ, See also: wheel
wheel boxn. กล่องล้อ
wheelbarrow(วีลแบ'โร) n. รถเข็นล้อเดียวสำหรับขนดิน,รถเล็กล้อเดียว, See also: wheelbarrower n.
wheelbase(วีล'เบส) n. ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง}
wheelchair(วีล'แชร์) เก้าอี้ล้อเข็นของคนไข้
wheeled(วีลดฺ) adj. มีล้อ,ใช้ล้อ,ติดตั้งล้อ
wheeler(วีล'เลอะ) n. สิ่งที่มีล้อ,ผู้กลิ้ง,ผู้ทำล้อ,ช่างทำล้อ,ผู้หมุนรอบ,สิ่งที่หมุนรอบ
wheeler-dealer(วีล'เลอะ ดีล'เลอะ) n. ผู้ที่ปฏิบัติการโดยอิสระ,ผู้ที่กระทำการหลายอย่าง,ผู้ที่คล่องแคล่ว, Syn. wheeler and dealer
wheelman(วีล'เมิน) n., (pl. -men) คนถือท้ายเรือ,คนถือพวงมาลัย,คนขี่รถจักรยาน,คนขับรถยนต์
wheelsman(วีลสฺ'เมิน) n. คนถือท้ายเรือ,คนถือพวงมาลัย,คนที่ขี่รถจักรยาน,คนขับรถยนต์ , pl.wheelsmen, Syn. wheelman
wheelwright(วีล'ไรทฺ) n. ผู้มีอาชีพทำหรือซ่อมล้อหรือรถ
English-Thai: Nontri Dictionary
wheel(n) ล้อรถ,ยวดยาน,กงจักร,กังหัน,พวงมาลัย
wheelbarrow(n) รถเข็นล้อเดียว,รถสาลี่,ระแทะมือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wheel alignment๑. การตั้งศูนย์ล้อ๒. ศูนย์ล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wheelbaseช่วงล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
wheel and axleล้อกับเพลา, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยวัตถุรูปทรงกระบอกขนาดต่างกัน 2 อันติดกันอยู่และหมุนรอบแกนเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wheelchairsเก้าอี้คนพิการแบบล้อหมุน [TU Subject Heading]
Wheeled Bin ถังขยะมีล้อ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมจักร (n.) the Wheel of the Law Syn. พระธรรม
พวงมาลัย (n.) steering wheel (car) See also: helm (boat)
กง (n.) wheel See also: rim, circle Syn. กงล้อ
กงล้อ (n.) wheel Syn. วงล้อ
จักร (n.) wheel See also: toothed gear wheel
ล้อ (n.) wheel See also: roller, caster Syn. ลูกล้อ, ล้อรถ
ล้อรถ (n.) wheel Syn. ล้อ, ลูกล้อ
ลูกล้อ (n.) wheel Syn. ล้อ
ลูกล้อ (n.) wheel See also: roller, caster Syn. ล้อรถ
วงล้อ (n.) wheel
เก้าอี้ล้อ (n.) wheel-chair
เก้าอี้เข็น (n.) wheel-chair Syn. เก้าอี้ล้อ
รถเข็น (n.) wheelbarrow See also: pushcart
รถเข็น (n.) wheelchair
ยานพาหนะ (n.) wheeled vehicle
ล้อเลื่อน (n.) wheeled vehicle Syn. ยานพาหนะ
กงเกวียน (n.) wheels of a cart Syn. ล้อเกวียน
ล้อเกวียน (n.) wheels of a cart
กงจักร (n.) gear wheel See also: toothed wheel, disk-shape weapon
กระเช้าสวรรค์ (n.) Ferris wheel Syn. ชิงช้าสวรรค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first apparatus is a huge wheel with razor blades to which is bound a girl to be flayed aliveapparatus แรกคือ wheel with ใหญ่โต โกนด้วยมีดโกนใบมีด... ...เพื่อสิ่งที่ถูกประชิดกับ girl to flayed มีชีวิตอยู่
Born with a steering wheel in his hand and lead in his foot.เกิดมาพร้อมกับพวงมาลัยในมือ ของเขา และนำไปสู่ในการเดินเท้าของ เขา
This apple is like a wheel on a water mill.แอปเปิ้ลนี้เป็นเหมือนล้อบนโม่น้ำ
Whenever I get a cart, why is it that one wheel always goes...ทุกครั้งที่ฉันได้รถเข็น... ...ทำไมล้อนึงจะต้อง... .
Hey, Donnie, Wheel of Fortune, dude.เฮ้แบ็กส์, ล้อแห่งโชคชะตาครับ
I'll throw in a couple of wheel covers, a case of insect repellent.เค้าสุดยอดมากเลย แล้วก้อเก่งมากด้วย แล้วก้อคนที่จะคอยหาโฆษณากะบโปรโมตหนังสือพิมพ์
Hey, Sanka, this steering wheel is finished.ซางก้า พวงมาลัยมัน... เสร็จแล้ว
And put your hands on the wheel where l can see them.# เสียงรถสตาร์ท # แล้ววางมือบนพวงมาลัย ให้ฉันมองเห็นด้วย
One's in the wheel well, backup's in the firewall.ที่บังโคลนกับผนังห้องเครื่องยนต์
You see, my grandpa, he was ill so I spent most of the year on his couch... watching Wheel of Fortune and making Spaghettis.ก็ ปู่ฉัน เขาป่วย ฉันก็เลยนั่งอยู่โซฟาเขาเกือบทั้งปี นั่งดูรายการชิงร้อยชิงล้าน แล้วก็อุ่นสปาเก็ตตี้
Okay, look, man, I'm-I'm just gonna wheel you out.โอเค ผมจะเข็นคุณออกไปข้างนอก
Mizuno at the wheel and Kanae beside him died when the car went over the cliff.คนขับที่ชื่อมิซึโนะและคานาเอะที่นั่งมาด้วย เสียชีวืตทันทีหลังจากรถตกเหว

wheel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全轮驱动[quán lún qū dòng, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ, 全轮驱动 / 全輪驅動] front wheel drive
旋工[xuàn gōng, ㄒㄩㄢˋ ㄍㄨㄥ, 旋工] lathe operator; spinning wheel worker
风水轮流转[fēng shuǐ lún liú zhuàn, ㄈㄥ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄨㄢˋ, 风水轮流转 / 風水輪流轉] Reversal of the wheel of fortune.; Every dog has his day.
[wǎng, ㄨㄤˇ, 辋 / 輞] tire; wheel band
轮毂[lún gǔ, ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨˇ, 轮毂 / 輪轂] wheel hub
[róu, ㄖㄡˊ, 輮] wheel band
摆轮[bǎi lún, ㄅㄞˇ ㄌㄨㄣˊ, 摆轮 / 擺輪] balance (of a watch or clock); balance wheel
轮脚[lún jiǎo, ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧㄠˇ, 轮脚 / 輪腳] caster (furniture wheel)
[còu, ㄘㄡˋ, 辏 / 輳] converge; hub of wheel
摩天轮[mó tiān lún, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄣˊ, 摩天轮 / 摩天輪] Ferris wheel; observation wheel
[tāi, ㄊㄞ, 胎] fetus; litter; tire (of a wheel); abbr. of 輪胎|轮胎
全轮[quán lún, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˊ, 全轮 / 全輪] front wheel
砂轮[shā lún, ㄕㄚ ㄌㄨㄣˊ, 砂轮 / 砂輪] grinding wheel; emery wheel
[gǔ, ㄍㄨˇ, 毂 / 轂] hub of wheel
风车[fēng chē, ㄈㄥ ㄔㄜ, 风车 / 風車] pinwheel; windmill
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, 倒爷 / 倒爺] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 辚 / 轔] rumbling of wheels
纺车[fǎng chē, ㄈㄤˇ ㄔㄜ, 纺车 / 紡車] spinning wheel
车条[chē tiáo, ㄔㄜ ㄊㄧㄠˊ, 车条 / 車條] spoke (of wheel)
[fú, ㄈㄨˊ, 辐 / 輻] spoke of a wheel
方向盘[fāng xiàng pán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄢˊ, 方向盘 / 方向盤] steering wheel
轮齿[lún chǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄔˇ, 轮齿 / 輪齒] tooth of cog wheel; gear tooth
叶轮[yè lún, ㄧㄝˋ ㄌㄨㄣˊ, 叶轮 / 葉輪] turbine wheel
[gū, ㄍㄨ, 軱] wheel
[lún, ㄌㄨㄣˊ, 轮 / 輪] wheel; gear; (by) turn; rotate
轮子[lún zi, ㄌㄨㄣˊ ㄗ˙, 轮子 / 輪子] wheel
轮椅[lún yǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄧˇ, 轮椅 / 輪椅] wheelchair
[gū, ㄍㄨ, 毂 / 轂] wheel

wheel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel
サムホイール[, samuhoi-ru] (n) {comp} thumb wheel
ホイールアライメント[, hoi-ruaraimento] (n) wheel alignment
ホイールマウス[, hoi-rumausu] (n) {comp} wheel mouse; computer mouse with a wheel
マニ車[マニぐるま, mani guruma] (n) prayer wheel; Mani wheel
上掛け水車[うわがけすいしゃ, uwagakesuisha] (n) overshot water wheel
前轍[ぜんてつ, zentetsu] (n) wheel tracks left by vehicles that have passed before
回し車[まわしぐるま, mawashiguruma] (n) (hamster) wheel
外輪[がいりん;そとわ, gairin ; sotowa] (n) wheel rim; paddle wheel
天気輪[てんきりん, tenkirin] (n) (1) weather wheel; pillar found near graveyards and temples with a wheel attached to it that can be used to communicate with the dead, as well as for divination; (2) (See 太陽柱) sun pillar
居眠り運転[いねむりうんてん, inemuriunten] (n) falling asleep at the wheel
操舵輪[そうだりん, soudarin] (n) steered wheel (e.g. at the front of a car); steering wheel
横車[よこぐるま, yokoguruma] (exp,n) (1) (See 横車を押す) perverseness; obstinacy; something unreasonable (like pushing a cart from the side (instead of from behind)); (n) (2) side wheel throw (judo)
片端;片輪[かたわ, katawa] (adj-na,n) (1) (sens) crippled; deformed; (2) imperfect; incomplete; (3) (片輪 only) one wheel
矢車[やぐるま, yaguruma] (n) (See 鯉幟) arrow wheel (decorative windmill on the pole on which carp streamers are raised)
福祉機器[ふくしきき, fukushikiki] (n) assistive products (e.g. wheel chairs, hearing aids, etc.)
糸車[いとぐるま, itoguruma] (n) spinning wheel
紡車[ぼうしゃ, bousha] (n) spinning wheel
観覧車[かんらんしゃ, kanransha] (n) Ferris wheel
赤ちゃんポスト[あかちゃんポスト, akachan posuto] (n) (See こうのとりのゆりかご) baby hatch (for unwanted newborns); foundling wheel
転法輪[てんぼうりん, tenbourin] (n) (See 法輪) expounding the teachings of Buddha; spinning the dharma wheel
[わだち;てつ, wadachi ; tetsu] (n) rut; wheel track; furrow
遊星歯車[ゆうせいはぐるま, yuuseihaguruma] (n) planetary gear; planetary wheel
金輪[こんりん, konrin] (n) (1) {Buddh} gold wheel (highest of the three layered wheels that support the earth above the primordial void); (2) (abbr) {Buddh} (See 金輪王) gold wheel-turning sage king
鎖歯車[くさりはぐるま, kusarihaguruma] (n) sprocket wheel
鎖車[くさりぐるま, kusariguruma] (n) (See 鎖歯車) sprocket wheel
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle)
ウィリー;ウイリー[, uiri-; uiri-] (n) wheelie
オート三輪[オートさんりん, o-to sanrin] (n) three-wheeler vehicle
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei
スリーター[, suri-ta-] (n) three-wheeled bicycle (wasei
デージーホイールプリンタ[, de-ji-hoi-rupurinta] (n) {comp} daisy-wheel printer
デイジーホイールプリンタ[, deiji-hoi-rupurinta] (n) {comp} daisywheel printer
トーイン[, to-in] (n) toe-in (alignment of the front wheels of a motor vehicle closer together at the front than at the back)
ハンドル[, handoru] (n) (1) handle; (2) steering wheel; (3) (bicycle) handlebar; (P)
ホイールスピン[, hoi-rusupin] (n) wheelspin
ホイールベース[, hoi-rube-su] (n) wheelbase
ワゴンモール[, wagonmo-ru] (n) plastic moulding over cables to prevent damage by wheels (wasei
一輪[いちりん, ichirin] (n,adj-no) (1) one flower; (2) one wheel; (3) (arch) full moon
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サムホイール[さむほいーる, samuhoi-ru] thumb wheel
印字ホイール[いんじホイール, inji hoi-ru] print wheel
指動輪[しどうりん, shidourin] thumb wheel
活字ホイール[かつじホイール, katsuji hoi-ru] print wheel
デージーホイールプリンタ[でーじーほいーるぷりんた, de-ji-hoi-rupurinta] daisy-wheel printer
デイジーホイールプリンタ[でいじーほいーるぷりんた, deiji-hoi-rupurinta] daisywheel printer

wheel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉวัดเฉวียน[v.] (chawatchawī) EN: circle ; circle in the air ; wheel in the air FR: tournoyer
ชิงช้าสวรรค์[n. exp.] (chingchāsaw) EN: Ferris wheel ; Big Wheel ; Giant Wheel FR: grande roue [f]
ดุม[n.] (dum) EN: hub ; hub of a wheel ; nave of an ox-cart ; nave box ; axle-nut of a whee FR: moyeu [m]
เฟือง[n.] (feūang) EN: gear wheel ; cogwheel FR: engrenage [m] ; roue dentée [f] ; pignon [m]
จักร[n.] (jak) EN: wheel ; disk ; dis (Am.) ; discus FR: roue [f] ; disque [m]
จักร[n.] (jak) EN: toothed gear wheel ; cogwheel FR:
จักร-[n.] (jakkra-) EN: circle ; wheel ; disk FR:
จูง[v.] (jūng) EN: lead ; wheel ; take ; lead by the hand FR: mener ; conduire ; tenir
กาลจักร[n.] (kālajak) EN: the wheel of time FR:
กาฬจักร[n.] (kālajak) EN: the wheel of time FR:
กังหัน[n.] (kanghan) EN: weather vane ; pinwheel ; wind wheel ; weathercock FR: girouette [f]
กังหันลม[n. exp.] (kanghan lom) EN: wind wheel ; wind turbine ; wind propeller ; air turbine FR: éolienne [f] ; ailes [fpl]
กังหันน้ำ[n. exp.] (kanghan nām) EN: water turbine ; water vane ; water wheel FR:
เก้าอี้เข็นคนไข้[n. exp.] (kao-ī khēn ) EN: wheel chair FR: chaise roulante [f]
ขับเคลื่อนล้อหน้า[X] (khapkhleūoe) EN: front wheel drive FR:
ขี่ช้างจับตั๊กแตน[xp] (khī chāng j) EN: break a butterfly on the wheel FR:
กง[n.] (kong) EN: wheel ; ring ; rim ; circle ; circumference FR: cercle [m] ; circonférence [f] ; roue [f] ; jante [f]
กงเกวียน[n. exp.] (kong kwīen) EN: wheel of an oxcart FR: roue de char à boeufs [m]
กงเกวียนกำเกวียน[n. exp.] (kong kwīen ) EN: law of universal causation ; fortune's wheel ; karma ; retribution FR: loi universelle de causalité [f] ; roue de la fortune [f] ; karma [m] ; rétribution des actes [f]
กระเช้าสวรรค์[n.] (krachaosawa) EN: Ferris wheel ; Big Wheel FR: grande roue [f]
กระทะล้อ [n. exp.] (kratha lø) EN: wheel drum FR:
เลี้ยว[v.] (līo) EN: turn ; take a bend ; change course ; wheel ; veer ; swerve FR: tourner ; virer
ล้อ[n.] (lø) EN: wheel ; caster ; roller FR: roue [f] ; roulette [f]
ล้อฟันเฟือง[n. exp.] (lø fanfeūan) EN: gear wheel FR:
ล้อกันล้ม[n. exp.] (lø kan lom) EN: training wheel FR: roue de sécurité [f]
ล้อขวา[n. exp.] (lø khwā) EN: right wheel FR: roue droite [f]
ล้อหลัง[n. exp.] (lø lang) EN: rear wheel FR: roue arrière [f]
ล้อแม็ก [n. exp.] (lø maēk) EN: aluminium alloy wheel FR: jante en allge [f]
ล้อหน้า[n. exp.] (lø nā) EN: front wheel FR: roue avant [f]
ล้อรถ [n. exp.] (lø rot) EN: wheel FR: roue [f]
ล้อซ้าย[n. exp.] (lø sāi) EN: left wheel FR: roue gauche [f]
ลูกล้อ [n.] (lūklø) EN: wheel FR: roue [f]
มือสี[n.] (meūsī) EN: handle of a rice-husking wheel FR:
หมูเขาจะหามเอาคานไปสอด[xp] (mū khao ja ) EN: put a spoke in the wheel FR:
หมุนเวียน[v.] (munwīen) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands FR: circuler ; tourner ; changer de main
ไน[n.] (nai) EN: spinning wheel FR:
แป้น[n. exp.] (paēn) EN: potter's wheel FR: tour de potier [m]
แป้นหมุน[n. exp.] (paen mun) EN: turntable ; potter's wheel FR:
พวงมาลัย[n. exp.] (phūangmālai) EN: steering wheel FR: volant [m]
ธรรมจักร[n.] (thammajak) EN: the Wheel of the Law ; the Wheel of Dharma ; the Wheel of the Doctrine ; the Wheel of Truth ; the Kingdom of Righteousness ; [the First Sermon] FR: la roue de la loi [f]

wheel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schleifscheibe {f}abrasive wheel
Ackerschlepperfrontreifen {m}front wheel tractor tyre; tractor front tyre (agricultural)
Rhönrad {n}aero wheel
Unruh {f} (der Uhr)balance; balance wheel
Kegelrad {n} [techn.]bevel gear wheel; bevel wheel
Laufrad {n}bogie wheel; wheel
Gussradkörper {m}cast wheel body
Gussspeichenrad {n}cast spoke wheel
Rad {n} mit Einpresstiefe nullcenter disc wheel
Spannrad {n}click wheel
Kammrad {n}cog wheel; brake wheel
Farbenrad {n}color wheel
Tellerrad {n}crown wheel
Ausdrehung {f}cut out; wheel tread
Typenrad {n}daisy wheel
Stützrad {n}depth wheel
Diamantenscheibe {f}diamond wheel
Scheibenrad {n}disc wheel
Antriebsrad {m} [techn.]drive wheel; driving wheel; power wheel [Am.]; traction wheel
Zwillingsrad {n}dual wheel; twin wheel
elektrisch angetriebene Drehscheibe {f}power-wheel; electric powered wheel
Schmirgelscheibe {f}emery wheel
Riesenrad {n}Ferris wheel [Am.]; big wheel [Br.]
Schwungrad {n}fly wheel; band wheel
Vierrad {n}four wheel
vertikale Radschwingung {f}freeway hop; wheel hop
Reibrad {n}friction wheel
Reibradantrieb {m}friction wheel drive
Radwelle {f}gear wheel shaft
Zahnkranz {m} | Zahnkranz am Laufradgear rim | wheel gear rim
Igelrad {n}sprocket wheel
Aktionsrad {n}impulse wheel
Gleichdruckrad {n}impulse wheel
Fußdrehscheibe {f}kick wheel
Mausrad {n} [comp.]mouse wheel
Schaufelrad {n}paddle wheel; blade wheel
Planetenrad {n} [techn.]planetary wheel
Kunststoffrad {n}plastic wheel
Polradwinkel {m}polar wheel angle
Reserverad {n}spare wheel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wheel
Back to top