ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worry*, -worry-

worry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worry (vi.) วิตกกังวล See also: กลุ้มใจ, เป็นทุกข์, พะวง, ห่วงใย, เป็นห่วง, กลุ้มใจ
worry (vt.) ทำให้วิตกกังวล See also: ทำให้กลุ้มใจ, ทำให้ห่วง, ทำให้เป็นทุกข์ Syn. agitate, disturb, upset Ops. calm, comfort
worry (n.) ความวิตกกังวล See also: ความวิตก, ความกังวล, ความกลุ้มใจ, ความเป็นทุกข์ Syn. anguish, anxiety, apprehension Ops. calm, serenity, tranquillity
worry (n.) สาเหตุของความวิตกกังวล See also: สิ่งที่ทำให้วิตกกังวล
worry (n.) ช่วงเวลาที่วิตกกังวล See also: ช่วงที่มีความทุกข์
worry about (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ Syn. trouble about
worry along (phrv.) มีชีวิตอยู่ได้ Syn. get by
worry at (phrv.) กัดฉีก See also: ดึงทึ้ง
worry out (phrv.) พยายามหาคำตอบของ
worry over (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ Syn. worry about
worry through (phrv.) มีชีวิตอยู่ได้ Syn. worry along
worryguts (n.) คนวิตกกังวลมากโดยไม่จำเป็น (คำไม่เป็นทางการ)
worrying (adj.) ทุกข์ทรมาน See also: ปวดร้าว Syn. unpleasant
worrywart (n.) คนวิตกกังวลมากโดยไม่จำเป็น (คำไม่เป็นทางการ) Syn. worryguts
English-Thai: HOPE Dictionary
worry(เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), See also: worrier n.
worrywart(เวอ'รีเวิร์ท) n. ผู้ชอบกลัดกลุ้มใจเป็นนิสัยและมักเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่จำเป็น
English-Thai: Nontri Dictionary
worry(n) ความกลุ้มใจ,ความกังวล,ความเดือดร้อน,ความลำบาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลุ้ม (v.) worry See also: depress, distress Syn. กลุ้มใจ, กังวล Ops. สบายใจ
กลุ้มอกกลุ้มใจ (v.) worry See also: distress, trouble, be depressed Syn. กลุ้มใจ, อัดอั้นใจ Ops. เบิกบาน, ปลอดโปร่ง
กลุ้มใจ (v.) worry See also: be depressed, distress Syn. กลุ้ม, กังวลใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ Ops. สบายใจ
กังวล (v.) worry See also: feel anxious about, concern about Syn. ห่วงใย
กังวลใจ (v.) worry See also: feel anxious, concern Syn. เป็นห่วง
ความกังวล (n.) worry See also: anxiety, distress, uneasiness Syn. ความวิตกกังวล, ความห่วงใย Ops. ความสบายใจ
ความห่วงใย (n.) worry See also: care, anxiety, concern Syn. ความห่วง, ความกังวล
ความเป็นห่วง (n.) worry See also: anxiety, distress, care Syn. ความห่วง, ความเป็นห่วงเป็นใย Ops. การปล่อยปละละเลย, การเพิกเฉย
ความเป็นห่วงเป็นใย (n.) worry See also: anxiety, distress, care Syn. ความห่วง Ops. การปล่อยปละละเลย, การเพิกเฉย
ปรารมภ์ (v.) worry See also: contemplate, be concerned, consider, ponder, be anxious, be worried Syn. วิตก, รำพึง, ครุ่นคิด
ปริวิตก (v.) worry See also: be anxious, be worried, be concerned Syn. กังวลใจ, กลุ้มใจ, หนักใจ, กลัดกลุ้ม
ปวดหัว (v.) worry See also: be anxious Syn. กลุ้มใจ, กังวลใจ, ปั่นป่วน, วุ่นวายใจ
พะวง (v.) worry See also: be anxious, be concerned Syn. กังวล, ห่วง, พะวักพะวง
พะวักพะวง (v.) worry See also: be anxious, be concerned Syn. กังวล, ห่วง
มุ่น (v.) worry See also: be anxious, be concerned, be apprehensive Syn. กังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ
ร้อนใจ (v.) worry See also: be anxious Syn. กระวนกระวายใจ, ร้อนรน
ลำบากใจ (v.) worry See also: be depressed, distress Ops. สบายใจ
วิตกกังวล (v.) worry See also: be anxious, be concerned Syn. ไม่สบายใจ, กังวล, วุ่นวายใจ, วิตก
หนักอก (v.) worry See also: brood Syn. หนักใจ, วิตก, ลำบากใจ, หนักอกหนักใจ Ops. โล่งอก
ห่วงหน้าห่วงหลัง (v.) worry See also: be anxious, feel anxiety Syn. ห่วงหน้าพะวงหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't worry about my opinion of youอย่ากังวลกับความเห็นของฉันที่มีต่อคุณ
I ain't worry about thatฉันไม่เคยกังวลกับเรื่องนั้น
You don't have to worry about feeding a catฉันไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการให้อาหารแมว
Don't worry about meไม่ต้องห่วงฉันหรอก
He has no room in his head to worry aboutเขาไม่มีช่องว่างในหัวให้วิตกกังวลอะไร
Do me a favor? Just don't worry about meช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? แค่อย่ากังวลเกี่ยวกับฉันก็พอแล้ว
You don't have to worry about a thingคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งใด
Don't worry mate, you'll be all rightอย่ากังวลเลยเพื่อน นายจะผ่านไปด้วยดี
Well, let's not worry about it nowเอาล่ะ พวกเราอย่ากังวลเกี่ยวกับมันตอนนี้เลย
Don't worry so much just grow up normally, okay?อย่าไปกังวลอะไรให้มากนัก แค่เติบโตขึ้นมาอย่างปกติเท่านั้น โอเคนะ
Don't worry over small things like this!อย่ากังวลกับเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้
Don't worry too much, you should focus on practicingอย่ากังวลมากนัก เธอควรมุ่งความสนใจไปที่การฝึกซ้อม
Don't worry, he'll be thereอย่ากังวลเลยเขาจะไปที่นั่น
You've got to stop worryingคุณต้องหยุดกังวลได้แล้ว
Don't worryอย่ากังวลเลย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก
And don't worry, I don't need the carและไม่ต้องห่วงหรอก ฉันไม่อยากได้รถ ฉันสามารถเดินไปได้
Don't worryไม่ต้องกังวล แค่หายใจลึกๆ
You need not to worry, I can take care of myselfคุณไม่จำเป็นต้องกังวลอะไร ฉันดูแลตัวเองได้
Now I can take a nap without worrying anyตอนนี้ฉันสามารถหลับสักงีบโดยไม่ต้องกังวลใดๆ ได้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now don't you worry about us.ตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ เรา
You don't have to worry about the house at all. Mrs. Danvers is the housekeeper.คุณไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องบ้านเลย คุณนาย แดนเวอร์สเป็นแม่บ้าน ปล่อยเป็นหน้าที่ของหล่อน
You mustn't worry about old Maxim and his moods.คุณเลยไม่ต้องกังวลกับเเม็กซิมคนเก่าเจ้าอารมณ์
I was perfectly well. Don't let it worry you, Maxim. Nobody can blame you for making a mistake.อย่ากังวลไปเลย เเม็กซิม ไม่มีใครโทษคุณหรอก
Of course, darling. Don't worry about me. I'll be all right.ไปเถอะคะ ไม่ต้องห่วงหรอก ฉันไม่เป็นไร
I worry about your men, Body.ฉันกังวลเกี่ยวกับผู้ชายของคุณ ร่างกาย นั่นคือสิ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ หมายความว่าคุณจะเห็น
Let me worry about Luca.ให้ฉันกังวลเกี่ยวกับ Luca
Impossible to trace, so you don't worry about prints.เป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามเพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการพิมพ์
They'll be scared stiff, so don't worry about nothing.พวกเขาจะแข็งกลัวจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอะไร
Not to worry everyone is equal in my eye....ฉันไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
Don't worry about it. Just keep rowing.-ไม่ต้องห่วง พายไปเรื่อยๆ
Don't worry about it. $3,000 buys an awful lot of roast.อยาห่วงเลย เงิน 3,000 ดอลลาร์ซื้อได้อีกเพียบ

worry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惦记[diàn jì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˋ, 惦记 / 惦記] remember with concern; worry about
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, 只管] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth)
不虞[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, 不虞] unexpected; eventuality; contingency; not worry about
[chóu, ㄔㄡˊ, 愁] worry about
[yì, ㄧˋ, 悒] anxiety; worry
喉急[hóu jí, ㄏㄡˊ ㄐㄧˊ, 喉急] anxious; worrying
担心[dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ, 担心 / 擔心] anxious; worried; uneasy; to worry; to be anxious
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, 愀] change countenance; worry
[yú, ㄩˊ, 虞] forewarned; peace; worry; surname Yu
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 患] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease)
安宁[ān níng, ㄢ ㄋㄧㄥˊ, 安宁 / 安寧] peaceful; tranquil; calm; composed; free from worry
心病[xīn bìng, ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ, 心病] secret worry
使烦恼[shǐ fán nǎo, ㄕˇ ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, 使烦恼 / 使煩惱] worry
忧灼[yōu zhuó, ㄧㄡ ㄓㄨㄛˊ, 忧灼 / 憂灼] worrying
提心[tí xīn, ㄊㄧˊ ㄒㄧㄣ, 提心] worry
担懮[dān yōu, ㄉㄢ ㄧㄡ, 担懮 / 擔懮] worry; anxiety
着急[zháo jí, ㄓㄠˊ ㄐㄧˊ, 着急 / 著急] worry; feel anxious

worry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くよくよ[, kuyokuyo] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) worry about; mope; brood over; (P)
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross)
やきもき[, yakimoki] (adv,n,vs) impatient; worry about
屈託の無い;屈託のない[くったくのない, kuttakunonai] (adj-i) carefree; free from worry
心配ご無用;心配御無用[しんぱいごむよう, shinpaigomuyou] (exp) Don't worry about it; There is nothing to fear; There is no need for anxiety; Everything is under control
心配無用[しんぱいむよう, shinpaimuyou] (exp) Don't worry about it; There is nothing to fear; There is no need for anxiety; Everything is under control
思い煩う;思いわずらう[おもいわずらう, omoiwazurau] (v5u,vi) to worry about; to be vexed
思い詰める;思いつめる[おもいつめる, omoitsumeru] (v1,vt) to think hard; to brood over; to worry too much (about); to torment oneself (with the thought of)
患う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. 患う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P)
悩みごと[なやみごと, nayamigoto] (n) something causing worry
意に介する[いにかいする, inikaisuru] (exp,vs-s) (usu. takes the negative form 意に介さない) to mind; to care; to worry
揉む[もむ, momu] (v5m,vt) to rub; to crumple (up); to wrinkle; to massage; to be troubled about; to worry over; to train; to coach; (P)
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it
気が揉める[きがもめる, kigamomeru] (exp,v1) to feel anxious; to feel uneasy; to worry
気が置かれる[きがおかれる, kigaokareru] (exp,v1) (1) (obsc) to feel constraint; to feel uneasy; (2) (obsc) to worry
気で気を病む[きできをやむ, kidekiwoyamu] (exp,v5m) to worry without reason; to fret
気にかける;気に掛ける[きにかける, kinikakeru] (exp,v1,vt) to weigh on one's mind; to trouble one's heart; to be concerned about; to worry about
気にするな[きにするな, kinisuruna] (exp) Never mind!; Don't worry about it
気になる[きになる, kininaru] (exp,vi,v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined
気を病む[きをやむ, kiwoyamu] (exp,v5m) to fret; to worry (negative implications)
気遣う;気づかう[きづかう, kidukau] (v5u,vi) to worry about; to feel anxious about; to have apprehensions of
生活不安[せいかつふあん, seikatsufuan] (n) worry (uncertainty, uneasiness, insecurity) about one's life (future)
痛心[つうしん, tsuushin] (n) heartache; worry
苦労性[くろうしょう, kuroushou] (adj-na,n) nervous temperament; worry habit; pessimistic nature
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens
ご心配なく;御心配なく[ごしんぱいなく, goshinpainaku] (exp) don't worry; never mind
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P)
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
介す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (1) (See 介する) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care
介する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) (See を介して) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care
介意[かいい, kaii] (n,vs) worrying about; caring about
屈託[くったく, kuttaku] (n,vs) (1) worry; care; concern; (2) ennui; boredom; (P)
心痛[しんつう, shintsuu] (n,vs,adj-no) worry; mental agony; heartache
心配性[しんぱいしょう, shinpaishou] (n) prone to worrying
悩み事[なやみごと, nayamigoto] (n) worry; matter causing distress
悶々;悶悶[もんもん, monmon] (adj-na,n) worrying endlessly; anguishedly
慨世憂国[がいせいゆうこく, gaiseiyuukoku] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism
憂国慨世[ゆうこくがいせい, yuukokugaisei] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism
気づかれ(P);気疲れ[きづかれ, kidukare] (n,vs) mental fatigue; worry; boredom; (P)
気にする[きにする, kinisuru] (exp,vs-i) to mind (negative nuance); to care about; to worry; to pay undue (amount of) attention to (something)

worry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be worried ; worry about FR:
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: be worried ; worry about FR:
ช่างเถอะ[X] (chāng thoe ) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ห่วง[v.] (huang) EN: worry ; be anxious FR: s'inquiéter ; se faire du mouron (fam.)
ห่วง[v.] (hūang = hua) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious (about) ; worry (about) ; be worried ; be perturbed about ; think about ; be engrossed with ; be solicitous about ; be absorbed about FR: être concerné par ; s'en faire ; s'inquiéter
ห่วงหน้าห่วงหลัง[v. exp.] (hūang nā hū) EN: worry FR:
ห่วงใย[v.] (huangyai) EN: worry (about) ; feel anxious about ; be anxious about ; concern about FR: se préoccuper ; se soucier
จุกจิก[v.] (jukjik) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget FR:
กำดัด[v.] (kamdat) EN: worry ; be anxious FR:
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.) ; s’en faire
กังวลใจ[v.] (kangwon jai) EN: worry ; feel anxious ; be concerned FR: être anxieux ; être inquiet
กังวลในเรื่อง[v. exp.] (kangwon nai) EN: worry about FR:
กังวลถึง[v. exp.] (kangwon the) EN: worry about FR:
เก๊กซิม[v.] (keksim) EN: worry ; be anxious FR:
คิดเล็กคิดน้อย[v.] (khitlekkhit) EN: worry about trivialities FR:
คิดมาก[v.] (khitmāk) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard ; overthink ; worry FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci ; être tracassé ; ressasser
ความห่วงใย[n.] (khwām huang) EN: worry ; care ; anxiety ; concern FR: souci [m] ; préoccupation [f]
ความกังวล[n.] (khwām kangw) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern ; alarm FR: inquiétude [f] ; anxiété [f] ; souci [m] ; alarme [f]
ความกังวลใจ[n.] (khwām kangw) EN: anxiety ; worry ; distress ; uneasiness ; malaise FR:
ความทุกข์ร้อน[n. exp.] (khwām thuk ) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony FR:
ความวิตกกังวล[n.] (khwām witok) EN: anxiety ; distress ; worry ; emotional disturbance FR: anxiété [f]
กลัดกลุ้ม[v.] (klatklum) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
กลุ้ม[v.] (klum) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried FR: être abattu ; être accablé
กลุ้มใจ[v. exp.] (klum jai) EN: be depressed ; feel depressed ; be worried ; worry ; feel awful ; be downcast FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
กระวายกระวน[v.] (krawāikrawo) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawā) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
กุกกุจจะ[n.] (kukkutja) EN: remorse ; brooding ; confusion ; repentance ; worry FR:
ลำบากใจ[n. exp.] (lambāk jai) EN: worry ; be depressed ; distress FR:
ไม่เดือดร้อน[v. exp.] (mai deūatrø) EN: not to affect ; not to worry ; not to bother FR:
ไม่เป็นไร[v. exp.] (mai penrai) EN: Don't mention it! ; never mind ; it doesn't matter ; it's OK ; that's all right ; don't worry about it ; don't worry ; you're welcome ; there's no need to worry about it ; it does not really matter ; it is not a problem FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
ไม่ต้องห่วง[v. exp.] (mai tǿng hū) EN: Don't worry ; don't worry about FR: Ne tinquiète pas ; Ne vous inquiétez pas ; ne pas s'inquiéter de
ไม่ต้องห่วงฉัน[v. exp.] (mai tǿng hū) EN: Don't worry about me FR: Ne tinquiète pas pour moi ;
ไม่ต้องเกรงใจ[v. exp.] (mai tǿng kr) EN: do not worry (about) FR:
ปริวิตก[v.] (pariwitok) EN: worry FR:
เป็นห่วง[v. exp.] (pen huang) EN: be anxious (about) ; worry (about) FR: se soucier de ; s'en soucier
เป็นกังวล[v.] (pen kangwon) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry FR: se soucier ; se préoccuper
เป็นทุกข์[v.] (penthuk) EN: be worried ; be anxious ; bother ; worry FR: être malheureux
พะวง[v.] (phawong) EN: worry ; be anxious ; be concerned FR: se soucier de ; se préoccuper de
พิดรก[v.] (phidrok) EN: be serious ; worry ; be anxious FR:
ปรารมภ์[v.] (prārom) EN: worry ; be worried ; be anxious FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worry
Back to top