ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

window

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *window*, -window-

window ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
window (n.) หน้าต่าง Syn. oriel, casement, dormer
window (n.) หน้าต่างกระจกด้านหน้าของร้านสำหรับโชว์สินค้า
window box (n.) กระถางต้นไม้ที่เป็นกล่องแคบๆ ที่วางไว้ข้างหน้าต่าง
window dresser (n.) ผู้ตกแต่งหน้าร้าน
window dressing (n.) การตกแต่งกระจกด้านหน้าของร้านสำหรับโชว์สินค้า
window frame (n.) กรอบหน้าต่าง Syn. sash
window licker (sl.) คนที่ทำตัวแปลก (มักใช้กับคนที่นั่งข้างๆ บนรถเมล์)
window screen (n.) มุ้งลวด
window seat (n.) ที่นั่งติดหน้าต่าง (เช่นในรถประจำทาง รถไฟ เครื่องบิน) See also: ที่นั่งริมหน้าต่าง
window-shop (vi.) เดินดูสินค้าตามตู้โชว์หรือหน้าต่างโชว์สินค้าโดยไม่ได้ซื้อ
window-shopping (idm.) นิสัยของการชอบเดินดูสินค้าแต่ไม่ซื้อ
windowenvelope (n.) ซองจดหมายที่มีกรอบกระดาษใสด้านหน้า See also: เพื่อให้เห็นชื่อและที่อยู่ของผู้รับจดหมาย
windowpane (n.) กระจกหน้าต่าง Syn. pane, window
windowsill (n.) ขอบหน้าต่างส่วนล่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
window(วิน'โด) n. หน้าต่าง,ตู้โชว์ vt. จัดให้มีหน้าต่าง, Syn. opening,gap,aperture
window screenn. ม่านบังหน้าต่าง
window seatที่นั่งติดหน้าต่าง (เช่นในรถ,รถไฟ,เครื่องบิน) ,ที่นังติดหน้าต่าง,ที่นั่งติดธรณีหน้าต่าง
windowpane(วิน'โดเพน) n. กระจกหน้าต่าง
windowsย่อจากคำเต็มว่า Microsoft Windows เป็นชื่อของโปรแกรมระบบวินโดว์สของบริษัทไมโครซอฟต์ ซึ่งทำงานภายใต้ระบบไมโครซอฟต์ดอส (Microsoft DOS) ที่เขียนโดยบริษัทเดียวกัน ถือว่าเป็นโปรแกรมระบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ชิป 80286 ขึ้นไป สามารถใช้ระบบวินโดว์สได้ ระบบวินโดว์ได้พัฒนาตลอดมา ปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเปลี่ยนจากวินโดว์ส 3.1 เป็นวินโดว์ส 95 วินโดว์ส 97 และวินโดว์ส 2000 ต่อไป ระบบวินโดว์นี้จะรวมเอาโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ไว้ให้อย่างพร้อมมูล นอกจากนั้น หลายบริษัทยังสร้างโปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ให้ทำงานบนระบบวินโดว์สนี้ เช่น Aldus PageMaker, Freelance ทุกโปรแกรมจะมีวิธีการใช้พื้นฐานคล้ายคลึงกัน ทำให้ง่ายในการเรียนรู้ เพราะเรียนรู้โปรแกรมหนึ่ง ก็ทำให้มีแนวที่จะเรียนโปรแกรมอื่นง่ายขึ้น ระบบวินโดว์สนี้ จะเน้นในเรื่องการใช้ภาพเป็นสื่อ มีการใช้เมาส์ ใช้เมนู มีรายการเลือกต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสะดวกขึ้นมาก
windows new technologyใช้ตัวย่อว่า Windows NT (อ่านว่า วินโดว์สเอ็นที) เป็นชื่อระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่บริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาต่อจากระบบวินโดว์ เพื่อให้สามารถใช้กับเครือข่ายได้ ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2)
windows ntวินโดว์เอ็นทีย่อมาจาก windows new technology เป็นชื่อระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่บริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาต่อจากระบบวินโดว์ เพื่อให้สามารถใช้กับเครือข่ายได้ ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2)
windowsash(วิน'โดแซช) n. กรอบหน้าต่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
window(n) หน้าต่าง,ช่อง,ตู้กระจกหน้าร้าน,กระจกหน้าต่าง
windowpane(n) กระจกหน้าต่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
windowหน้าต่าง, วินโดว์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Windowsวินโดวส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Window shadesการบังแสงหน้าต่าง [TU Subject Heading]
Windowsหน้าต่าง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิงหบัญชร (n.) a window behind which a Thai King received foreign visitors Syn. สีหบัญชร, หน้าต่าง
สีหบัญชร (n.) a window behind which a Thai King received foreign visitors Syn. หน้าต่าง
บัญชร (n.) window
หน้าต่าง (n.) window Syn. บัญชร
ผักชีโรยหน้า (n.) window dressing See also: gilding
ข้างกบ (n.) window frame See also: door frame Syn. บานกบ
ข้างกบ (n.) window frame See also: door frame Syn. บานกบ
บานกบ (n.) window frame See also: door frame Syn. ข้างกบ
วงกบ (n.) window frame See also: door frame Syn. บานกบ, เช็ดหน้า, กรอบเช็ดหน้า
บานหน้าต่าง (n.) window panel See also: window leaf
กระจกหลัง (n.) rear window
ใบดาล (n.) kind of windows or doors with a bolt or a latch
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you mind if I open the window?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะเปิดหน้าต่าง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I noticed that a window wasn't closed and I came up to seeฉันสังเกตเห็นว่าหน้าต่างเปิดอยู่ เลยเข้ามาปิดให้
You're overwrought, madam. I've opened a window for you.คุณฟูมฟายมากเกินไปนะคะ คุณผู้หญิง ฉันเปิดหน้าต่างไว้ให้
His window is opposite hers across the el tracks. She swore she saw him do it.หน้าต่างของเขาเป็นของเธอตรงข้ามกับฝั่งตรงข้ามเอลแทร็ค เธอสาบานว่าเธอเห็นเขาทำมัน
He didn't. The window was open. So was the one upstairs.เขาไม่ได้ หน้าต่างเปิด เพื่อให้เป็นหนึ่งในชั้นบน มันเป็นคืนที่ร้อน
The lady across the street looked right in the open window and saw the stabbing.ผู้หญิงข้ามถนนมองขวาในหน้าต่างที่เปิดอยู่และเห็นแทง
Say the given point is the open window of the room where the killing took place.กล่าวว่าจุดที่กำหนดเป็นหน้าต่างที่เปิดห้องพักที่การฆ่าที่เกิดขึ้น
The woman across the street swore positively she looked out of the window and saw the killing through the last two cars of a passing el train-the last two cars.ผู้หญิงข้ามถนน สาบานบวกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นการฆ่า ผ่านช่วงสองคันผ่านเอรถไฟสุดท้ายรถสองคัน
Therefore, the train had been roaring by the old man's window a full ten seconds before the body hit the floor.ดังนั้นรถไฟที่ได้รับการคำรามโดยหน้าต่างของชายชรา เต็มสิบวินาทีก่อนที่ร่างกายกระแทกพื้น
Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train.Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train.
Better get it right, squirt, or I throw your ass out the little round window on the side!ทําให้ถูกนะ ลูกจ๊อก ไม่งั้นโดนโยนออกนอกหน้าต่างเเน่
After these preliminaries, he opens the window and places a girl standing in the middle of the room, facing the windowขั้นต้นเหล่านี้หลังจาก,\ Nhe เปิดหน้าต่าง... ...และสถานที่ตำแหน่งเด็กผู้หญิงในของ the middle ห้อง, ชั้นพื้นผิวหน้าต่าง
Then gives such a powerful kick to her behind that the poor thing flies across the room through the window and vanishes into a dark cellarต่อมาให้ kick to ทรงพลังจน ข้างหลังของเธอ ... . ...สิ่งนั้นสิ่งน่าสงสารบินห้อง across the ...

window ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卵圆窗[luǎn yuán chuāng, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤ, 卵圆窗 / 卵圓窗] oval window between middle and inner ear
[táng, ㄊㄤˊ, 樘] pillar; door post; door or window frame; classifier for doors or windows
[tà, ㄊㄚˋ, 闒] door or window in an upper story
窗台[chuāng tái, ㄔㄨㄤ ㄊㄞˊ, 窗台] window sill
窗帘[chuāng lián, ㄔㄨㄤ ㄌㄧㄢˊ, 窗帘] window curtains
窗框[chuāng kuàng, ㄔㄨㄤ ㄎㄨㄤˋ, 窗框] window frame
窗玻璃[chuāng bō lí, ㄔㄨㄤ ㄅㄛ ㄌㄧˊ, 窗玻璃] window pane
蓬户瓮牖[péng hù wèng yǒu, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ ˋ ㄧㄡˇ, 蓬户瓮牖 / 蓬戶瓮牖] thatched house, broken urn windows (成语 saw); poor person's house; humble home
窗子[chuāng zǐ, ㄔㄨㄤ ㄗˇ, 窗子] casement; window
云窗雾槛[yún chuāng wù kǎn, ㄩㄣˊ ㄔㄨㄤ ˋ ㄎㄢˇ, 云窗雾槛 / 雲窗霧檻] cloud around the window, mist on the threshold (成语 saw); tall building with the windows in the clouds
盘符[pán fú, ㄆㄢˊ ㄈㄨˊ, 盘符 / 盤符] disk drive number (A: or B: in Microsoft DOS and Windows system)
橱窗[chú chuāng, ㄔㄨˊ ㄔㄨㄤ, 橱窗 / 櫥窗] display window
户牖[hù yǒu, ㄏㄨˋ ㄧㄡˇ, 户牖 / 戶牖] door and window; the home
剥啄[bō zhuó, ㄅㄛ ㄓㄨㄛˊ, 剥啄 / 剝啄] tap (on a door or window)
[shàn, ㄕㄢˋ, 扇] fan; panel of door or screen; wing of screen; classifier for panels, fans, doors, windows etc
[yǒu, ㄧㄡˇ, 牖] enlighten; lattice window
网眼[wǎng yǎn, ㄨㄤˇ ㄧㄢˇ, 网眼 / 網眼] mesh; net; Web-Eye (Windows video program)
蓬门筚户[péng mén bì hù, ㄆㄥˊ ㄇㄣˊ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 蓬门筚户 / 蓬門篳戶] overgrown gate, wicker windows (成语 saw); poor person's house; humble home
蓬门荜户[péng mén bì hù, ㄆㄥˊ ㄇㄣˊ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 蓬门荜户 / 蓬門蓽戶] overgrown gate, wicker windows (成语 saw); poor person's house; humble home
程式管理员[chéng shì guǎn lǐ yuán, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, 程式管理员 / 程式管理員] program manager (Windows)
[chuāng, ㄔㄨㄤ, 窗] shutter; window
售票口[shòu piào kǒu, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄎㄡˇ, 售票口] ticket window
[cōng, ㄘㄨㄥ, 囱 / 囪] window; chimney
囱门[cōng mén, ㄘㄨㄥ ㄇㄣˊ, 囱门 / 囪門] window; chimney
注册表[zhù cè biǎo, ㄓㄨˋ ㄘㄜˋ ㄅㄧㄠˇ, 注册表 / 注冊表] Windows registry
窗口[chuāng kǒu, ㄔㄨㄤ ㄎㄡˇ, 窗口] window
窗户[chuāng hu, ㄔㄨㄤ ㄏㄨ˙, 窗户 / 窗戶] window
窗扇[chuāng shàn, ㄔㄨㄤ ㄕㄢˋ, 窗扇] window; the opening panel of a window
视窗加速器[shì chuāng jiā sù qì, ㄕˋ ㄔㄨㄤ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 视窗加速器 / 視窗加速器] Windows accelerator
视窗基准[shì chuāng jī zhǔn, ㄕˋ ㄔㄨㄤ ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, 视窗基准 / 視窗基準] Windows based
视窗新技[shì chuāng xīn jì, ㄕˋ ㄔㄨㄤ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˋ, 视窗新技 / 視窗新技] Windows NT
风档玻璃[fēng dàng bō li, ㄈㄥ ㄉㄤˋ ㄅㄛ ㄌㄧ˙, 风档玻璃 / 風檔玻璃] windscreen (car window)

window ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブウィンドウ[, akuteibuuindou] (n) {comp} active window
アッパーウィンドウディスプレイカラムアセンブリ[, appa-uindoudeisupureikaramuasenburi] (n) {comp} upper window display column assembly
アルミサッシ[, arumisasshi] (n) (abbr) aluminium sash (aluminum) (i.e. window frame)
ウインドーディスプレー;ウィンドウディスプレイ;ウィンドーディスプレー[, uindo-deisupure-; uindoudeisupurei ; uindo-deisupure-] (n) window display
ウインドードレッシング;ウィンドードレッシング[, uindo-doresshingu ; uindo-doresshingu] (n) window dressing
ウィンドウ(P);ウインドウ(P);ウインドー;ウィンドー[, uindou (P); uindou (P); uindo-; uindo-] (n) (1) {comp} window; (2) window (shop display); (P)
ウィンドウマネージャ[, uindoumane-ja] (n) {comp} window manager
ウインドウメニュー[, uindoumenyu-] (n) {comp} window menu
ウィンドウを最大表示する[ウィンドウをさいだいひょうじする, uindou wosaidaihyoujisuru] (exp,vs-i) {comp} to maximize a window
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] (n) {comp} upper window edge
オーバーラップウィンドウ[, o-ba-rappuuindou] (n) {comp} overlap window
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre
ゲーブルウインドー[, ge-buruuindo-] (n) gable window
コマンドプロンプトウィンドウ[, komandopuronputouindou] (n) {comp} command prompt window
タイリングウィンドウ方式[タイリングウィンドウほうしき, tairinguuindou houshiki] (n) {comp} tiling window method
ベイウインドー[, beiuindo-] (n) bay window
ポップアップウィンドウ[, poppuappuuindou] (n) {comp} pop-up window
ワークステーションウィンドウ[, wa-kusute-shon'uindou] (n) {comp} workstation window
出格子[でごうし, degoushi] (n) projecting lattice; latticed bay window
出窓[でまど, demado] (n) bay window
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] (n) {comp} upper window edge allocated to the peer entity
回転窓[かいてんまど, kaitenmado] (n) pivoted window
幽窓[ゆうそう, yuusou] (n) quiet window (poet.); dark window
御飾り;お飾り[おかざり, okazari] (n) decorations; offerings; mere window dressing
明かり取り;明り取り;明りとり;明かり採り[あかりとり, akaritori] (n) skylight; dormer; transom; dormer window
明かり窓;明り窓[あかりまど, akarimado] (n) transom; skylight; dormer window
[とまら, tomara] (n) (1) pivot hinge (using extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame); (2) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut)
格子窓[こうしまど, koushimado] (n) latticed window
[かまち, kamachi] (n) (uk) door frame; window frame; frame sections of the door or window that provide most of its structural integrity
[さん, san] (n) (1) frame (i.e. of a sliding door); (2) crosspiece; bar; (3) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) rung (of a ladder)
狐の窓[きつねのまど, kitsunenomado] (n) way of entangling one's hands together to leave a small opening between the middle and ring fingers; fox's window
狐窓[きつねまど, kitsunemado] (n) small (latticework) window placed up high
[さる(P);まし(ok);ましら(ok), saru (P); mashi (ok); mashira (ok)] (n) (1) monkey (esp. the Japanese macaque, Macaca fuscata); (2) (さる only) (derog) sly person; (3) (さる only) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) (さる only) (See 自在鉤) clasp used to control the height of a pot-hook; (5) (さる only) (arch) (See 湯女) bathhouse prostitute; (P)
空白期間[くうはくきかん, kuuhakukikan] (n) blank period; window period; interregnum
窓の桟[まどのさん, madonosan] (exp) window frame; window sill
窓付き封筒[まどつきふうとう, madotsukifuutou] (n) window envelope; billing envelope
窓枠[まどわく, madowaku] (n) window frame; sash
窓辺[まどべ, madobe] (n) by the window
窓際族[まどぎわぞく, madogiwazoku] (n) useless employees (shunted off by a window to pass their remaining time until retirement)
竪框[たてがまち, tategamachi] (n) stile; vertical frame element on the left or right of a door or window
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics)
ウィンドウシステム[ういんどうしすてむ, uindoushisutemu] window system
ウインドウメニュー[ういんどうめにゅー, uindoumenyu-] window menu
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information
グループウィンドウ[ぐるーぷういんどう, guru-puuindou] group box, group window
グループボックス[ぐるーぷぼっくす, guru-pubokkusu] group box, group window
コマンドウィンドウ[こまんどういんどう, komandouindou] command window
ビューウィンドウ[びゅーういんどう, byu-uindou] view window
ルートウィンドウ[るーとういんどう, ru-touindou] root window
ワークステーションウィンドウ[わーくすてーしょん'ういんどう, wa-kusute-shon ' uindou] workstation window
一時的ウィンドウ[いちじてきウィンドウ, ichijiteki uindou] transient window
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] upper window edge allocated to the peer entity
応答時間ウインドウ[おうとうじかんういんどう, outoujikan'uindou] response time window, response window
[まど, mado] window (e.g. in computer graphics)
送信ウィンドウ[そうしんウィンドウ, soushin uindou] transmit window
ウィンドウズ[ういんどうず, uindouzu] Windows
ウィンドウズエックスピー[ういんどうずえっくすぴー, uindouzuekkusupi-] Windows XP
ウィンドウズエヌティー[ういんどうずえぬていー, uindouzuenutei-] WindowsNT
ウィンドウズキュージューゴ[ういんどうずきゅーじゅーご, uindouzukyu-ju-go] Windows95
ウィンドウズキュージューハチ[ういんどうずきゅーじゅーはち, uindouzukyu-ju-hachi] Windows98
ウィンドウズサンテンイチ[ういんどうずさんてん'いち, uindouzusanten ' ichi] Windows3.1
ウィンドウズニセン[ういんどうずにせん, uindouzunisen] Windows2000
ウィンドウズミー[ういんどうずみー, uindouzumi-] WindowsMe
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95)
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
正規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
窓表示域変換[まどひょうじいきへんかん, madohyoujiikihenkan] window, viewport transformation, viewing transformation

window ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชร[n.] (banchøn) EN: window (of a royal palace building) FR:
บานกบ[n.] (bānkop) EN: window frame ; doorframe FR: châssis de fenêtre [m] ; encadrement de porte [m]
บานกระจก[n. exp.] (bān krajok) EN: window pane ; pane of glass FR:
บานกระทุ้ง[n. exp.] (bān krathun) EN: hung window FR: tabatière [f]
บานหน้าต่าง[n. exp.] (bānnātāng) EN: window panel ; window leaf FR: châssis vitré [m]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m] ; meurtrière [f]
ช่องขายตั๋ว[n. exp.] (chǿng khāi ) EN: ticket window ; ticket office FR: guichet [m]
ช่องถัดไป[n. exp.] (chǿng that ) EN: next counter ; next window FR: guichet suivant [m]
ช่วยปิดหน้าต่าง[v. exp.] (chūay pit n) EN: Please close the window FR:
เดินเล่นซื้อของ[v. exp.] (doēn len se) EN: go window shopping FR: faire du lèche-vitrine
จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย[v. exp.] (jāi ngoen y) EN: throw money out of the window FR: jeter l'argent par la fenêtre/les fenêtres
กันสาด[n.] (kansāt) EN: awning ; cantilevered slap (covering a walkway) ; canopy fixed above a window FR: auvent [m] ; marquise [f] ; banne [f]
การตกแต่งงบการเงิน[n. exp.] (kān toktaen) EN: window dressing FR:
ข้างกบ[n.] (khāngkop) EN: window frame ; door frame FR:
แกล[n.] (klaē) EN: window FR:
กระจกหลังรถ[n. exp.] (krajok lang) EN: rear window FR:
กระจกหน้าต่าง[n. exp.] (krajok nātā) EN: window FR: vitre [f]
กระจกรถ[n. exp.] (krajok rot) EN: windshield ; windscreen ; car window FR: pare-brise [m] ; parebrise [m]
กรอบเช็ดหน้า[n.] (krøpchetnā) EN: window frame FR:
กรอบหน้าต่าง[n. exp.] (krøp nātāng) EN: window frame FR: cadre de fenêtre [m]
น้ำยาเช็ดกระจก[n. exp.] (nāmyā chet ) EN: window cleaner FR: produit de nettoyage des vitres [m]
หน้าร้าน[n.] (nārān) EN: shop window FR: devanture [f]
หน้าต่าง[n.] (nātāng) EN: window FR: fenêtre [f]
หน้าต่างกระจกสองชั้น[n. exp.] (nātāng kraj) EN: double pane window ; double-pane window FR: double vitrage [m]
หน้าต่างกุหลาบ[n. exp.] (nātāng kulā) EN: rose window FR: rosace [f]
หน้าต่างนิรภัย[n. exp.] (nātāng nira) EN: security window FR:
ปิดหน้าต่าง[v.] (pit nātāng) EN: close the window FR: fermer la fenêtre
ริมหน้าต่าง[n. exp.] (rim nātāng) EN: window side FR: côté fenêtre [m]
สีหบัญชร[n.] (sīhabanchøn) EN: window behind which a Thai King received foreign visitors FR:
แต่งหน้าร้าน[v. exp.] (taeng nārān) EN: dress a shop window FR: décorer une vitrine
ที่นั่งริมหน้าต่าง[n. exp.] (thīnang rim) EN: window seat FR:
ที่นั่งติดหน้าต่าง[n. exp.] (thīnang tit) EN: window seat FR:
ติดหน้าต่าง[X] (tit nātāng) EN: near the window ; by the window FR: près de la fenêtre
ตู้โชว์[n.] (tū chō) EN: display window ; showcase FR: vitrine [f] ; présentoir [m]
ตู้โชว์หน้าร้าน[n. exp.] (tū chō nā r) EN: shop window FR:
วินโดว์[n.] (windō) EN: window FR: fenêtre [f]
วงกบ[n.] (wongkop) EN: window frame ; door frame FR: châssis de porte [m] ; châssis de fenêtre [m] ; cadre d'une porte [m] ; cadre d'une fenêtre [m] ; huisserie [f]
ใบดาล[n.] (baidān) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch FR:
บาน[n.] (bān) EN: [classif.: doors, windows, mirrors, frames, screens, other flat things] FR: [classif. : portes, fenêtres, miroirs, cadres, écrans, autres objets plats]
ลงวินโดวส์[v. exp.] (long Windōw) EN: install Windows FR: installer Windows

window ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bogenfenster {n}arched window
Gitterfenster {n}barred window
Erkerfenster {n}bay window
Kippfenster {n}bottom hung window
Flügelfenster {n}casement window
Bildschirmfenster {n} [comp.]screen window
Anschlag {m} (für Fenster oder Tür)rabbet (for window or door)
Dachluke {f}dormer window
Doppelfenster {n}double window
Löschfenster {n}eraser window
Terrassentür {f}French window
Gitterfenster {n}lattice window
Drehflügelfenster {n}pivot window
Spitzbogenfenster {n} [arch.]lancet window
Lesefenster {n}reading window; scanning window
Hauptfenster {n}main window
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason
Fensterrose {f}rose window
Dünnglas {n}thin window glass
Drehkippfenster {n}tilt and turn window
elektrische Fensterheber {pl} [auto]electric windows; power windows
Fensterband {n}window hinge
Fensterbank {f}window seat
Fensterbrett {n}window board
Fensterbriefumschlag {m}window envelope
Fenstergitter {n}window grate
Fensterglas {n}window glass; plain glass
Fensterheber {m}window regulator
nur; bloß; rein {adv} | nur fürs Augemere | mere window-dressing
Metallbau {m}shopwindow construction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า window
Back to top