ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wagon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wagon*, -wagon-

wagon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wagon (n.) รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่ Syn. carriage
wagon (n.) รถสี่ล้อที่มีเครื่องยนต์หรือลากด้วยม้า See also: ใช้สำหรับขนของต่างๆ
wagon (n.) รถขนส่งนักโทษของตำรวจ
wagon (n.) รถเด็กเล่นใช้ลากหรือจูง
wagon (n.) รถเข็นที่ใช้เสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่ม
wagon train (n.) ขบวนคาราวานซึ่งใช้ในการเดินทางช่วงศตวรรษที่ 19 Syn. caravan
wagon-maker (n.) ช่างทำและซ่อมรถสี่ล้อที่ใช้บรรทุกสิ่งของต่างๆ Syn. wheelwright
wagoner (n.) ผู้ขับรถขนส่งสินค้า Syn. driver
wagonette (n.) รถสี่ล้อใช้ม้าลาก มีเก้าอี้นั่งสองข้าง Syn. waggonette
wagonload (n.) ปริมาณสัมภาระที่รถบรรทุกได้ Syn. heap, load, waggonload, lorry load
English-Thai: HOPE Dictionary
wagon(แวก'เกิน) n. vt. vi. (ขนส่งด้วย) รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก,รถม้าบรรทุกสี่ล้อ,เกวียนสี่ล้อ,ตู้บรรทุกของรถไฟ,รถขนแร่ on the wag (g) on งดดื่มเหล้า
English-Thai: Nontri Dictionary
wagon(n) รถบรรทุก,รถโกดัง,ตู้สินค้ารถไฟ,รถเข็น
wagoner(n) คนขับรถบรรทุก,คนขับรถโกดัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wagonageค่าระวางรถบรรทุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wagonsเกวียน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, back in '56 my folks and I were part of this long wagon train moving West.ย้อนไปปี 1856 โน่นแน่ะ... ...พ่อแม่ฉันมากับคาราวาน อันยาวเฟื้อย... ...มุ่งหน้าตะวันตก
They just keep wagon training.พวกเขาก็แค่ฝึกหัดกันแต่ในรถตู้
In 10 years, when you're sitting in your station wagon with curlers in your hair and groceries, are you gonna hear from him?อีก 10 ปี เมื่อคุณนั่งรถ สเตชั่นวาก้อน... ...คุณจะได้ข่าวจากเขาหรือ
Carlson, get the wagon hitched up. We'll take him into Soledad to get him fixed up.คาร์ลสัน ไปเตรียมเกียน เราจะพาเขาเข้าไปรักษาในเมืองโซลิแดด
Then he lost that changing a wagon wheel. Axle snapped.ซึ่งต่อมาขาดอีกข้าง ตอนเปลี่ยนล้อเกวียน
If you do, why park the welcome wagon at the neighbor's?มากขนาดไปจิ้มหญิงข้างบ้านน่ะหรือ
You are a sad, strange little wagon and you have my pity. Farewell.คุณเป็นคนที่เศร้าเกวียนเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ แปลกและคุณมีความสงสารของฉัน คำอำลา
He left the wagon and went back.He left the wagon... ...and went back.
The only wagon he's ever had is a radio flyer.รถลากอันเดียวที่เขามีเป็นรถเด็กเล่น
Is it true that you dynamited a wagon full of prospectors in the Western Territories last spring?จริงหรือเปล่า ที่แกวางระเบิด รถพวกนักสำรวจแร่เต็มคันที่ชาย แดนตะวันตก ฤดูใบไม้ผลิที่แล้ว
This train wagon is on the move!ขบวนคาราวาน เคลื่อนแล้ว
I should probably go ahead and just invest in a wagon one of these days.ฉันน่าจะไปซื้อรถบรรทุกซักคันไว้เก็บของนะ

wagon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
运货马车[yùn huò mǎ chē, ㄩㄣˋ ㄏㄨㄛˋ ㄇㄚˇ ㄔㄜ, 运货马车 / 運貨馬車] cargo wagon
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 节 / 節] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses
征驾[zhēng jià, ㄓㄥ ㄐㄧㄚˋ, 征驾 / 征駕] horses and wagons for an expedition; vehicles and horses used in battle
车辙[chē zhé, ㄔㄜ ㄓㄜˊ, 车辙 / 車轍] rut (of a wagon); track
罐车[guàn chē, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜ, 罐车 / 罐車] tanker truck; tanker wagon

wagon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステーションワゴン[, sute-shonwagon] (n) station wagon
トールワゴン;トール・ワゴン[, to-ruwagon ; to-ru . wagon] (n) tall wagon (wasei
ワゴンサービス[, wagonsa-bisu] (n) food wagon service; table-side service
ワゴンセール[, wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply)
ワゴン車[ワゴンしゃ, wagon sha] (n) (See ステーションワゴン) station wagon
大八車[だいはちぐるま, daihachiguruma] (n) large two-wheeled wagon
荷車[にぐるま, niguruma] (n) cart; wagon
護送車[ごそうしゃ, gosousha] (n) paddy wagon
バンドワゴン[, bandowagon] (n) bandwagon
バンドワゴン効果[バンドワゴンこうか, bandowagon kouka] (n) bandwagon effect
ワゴン[, wagon] (n) wagon; (P)
ワゴンモール[, wagonmo-ru] (n) plastic moulding over cables to prevent damage by wheels (wasei
便乗商法[びんじょうしょうほう, binjoushouhou] (n) piggybacking marketing; the method of making sales by jumping on a bandwagon (like that of a boom, popularity, disaster, etc.)
幌馬車[ほろばしゃ, horobasha] (n) covered wagon; prairie schooner
荷馬車[にばしゃ, nibasha] (n) wagon; dray; cart
解結[かいけつ, kaiketsu] (n,vs) uncoupling (usu. cars or wagons from a train)
車宿り[くるまやどり, kurumayadori] (n) (1) building where one keeps oxcarts and other conveyances inside a private estate; (2) resting area for one's oxcart, wagon, etc.

wagon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถ[n.] (rot) EN: vehicle ; car ; automobile ; motor car ; wheeled vehicle ; carriage ; wagon ; cart FR: véhicule [m] ; voiture [f] ; automobile [f] ; auto [f] ; wagon [m] ; charrette [f] ; char [m] ; chariot [m]
รถสเตชั่นแวกอน[n.] (rot satēcha) EN: station wagon [m] FR: break (automobile)
รถสินค้า[n.] (rot sinkhā) EN: freight car ; freight train FR: wagon [m] ; train de marchandises [m]
รถตรวจการณ์[n. exp.] (rot trūat k) EN: station wagon ; SUV ; sport utility vehicle FR:
รถแวกอน[n. exp.] (rot waēkøn) EN: wagon FR:
เฮโลไป[v. exp.] (hēlō pai) EN: get on the bandwagon FR:
เกาะกระแส[v. exp.] (kǿ krasaē) EN: jump on the bandwagon FR:
รถนอน[n.] (rot nøn) EN: sleeping car ; pullman ; sleeper FR: voiture-couchettes [f] ; wagon-lit [m] ; sleeping [m] (anglic. - vx)
รถเสบียง[n. exp.] (rot sabīeng) EN: dining car ; restaurant car FR: voiture-restaurant [f] ; wagon-restaurant [m]
ตัดโบกี้[v. exp.] (tat bōkī) EN: uncouple a carriage FR: détacher un wagon
ตู้เสบียง[n.] (tūsabīeng) EN: dining car FR: voiture-restaurant [f] ; wagon-restaurant [m]
ตู้เสบียงรถไฟ[n. exp.] (tūsabīeng r) EN: dining car FR: voiture-restaurant [f] ; wagon-restaurant [m]

wagon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bollerwagen {m}transport wagon
Kombiwagen {m}estate car; utility wagon; station wagon [Am.]
Kesselwagen {m}tank wagon
Wagenburg {f} [hist.]circle of wagons
Wagen {m} mit einer Musikkapellebandwagon
Wagengrab {n}wagon burial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wagon
Back to top