ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

writer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *writer*, -writer-

writer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
writer (n.) นักเขียน See also: นักประพันธ์, ผู้แต่ง, กวี
English-Thai: HOPE Dictionary
writer(ไร'เทอะ) n. ผู้เขียน,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้สามารถเขียนได้, Syn. litterateur
English-Thai: Nontri Dictionary
writer(n) ผู้เขียน,นักประพันธ์,นักเขียน,ผู้แต่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
writers' spasmอาการตะคริวนักเขียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักแต่งเพลง (n.) songwriter See also: composer
พิมพ์ดีด (n.) typewriter
เครื่องพิมพ์ดีด (n.) typewriter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I remember, when I was younger, there was a well-known writer who used to dart down the back way whenever he saw me coming.ยังจําได้ตอนฉันเป็นสาว มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่ง... ที่มักจะหลบออกไปทางด้านหลัง ทุกครั้งที่เห็นฉันเดินมา
I mean, you could be a real writer someday, Gordie.ฉันหมายถึง สักวัน นายอาจเป็นนักเขียนที่ดี กอร์ดี
You're gonna be a great writer someday, Gordie.สักวันหนึ่ง นายจะต้องเป็นนักเขียนที่ดี กอร์ดี้
It has psychological interest, Minister, in so far as the writer sounds...มันมีความสนใจทางด้านจิตใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในเพื่อให้ห่างไกลเป็นนักเขียนเสียง ...
The writer was right- or left-handed. He was a scientist and a non-scientist.นักเขียนเป็นขวาหรือซ้าย เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่
I feel a permanent position as feature writer for the Chicago Tribune calling my name.ฉันรู้สึกว่า ตำแหน่งนักข่าวประจำ ของ ชิคาโก ทรีบูน กำลังเรียกชื่อฉัน.
Horror writer Sutter Cane... a harmless pop phenomenon... or a deadly mad prophet of the printed page?นักเขียนแนวสยองขวัญ ซัทเตอร์ เคน ผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักอ่าน หรือผู้ทำนายในความบ้าคลั่งของวงการหนังสือ
And that's Grantland Rice, the most powerful sports writer in the country.และนั่นแกรนท์แลนด์ ไรซ์ นักข่าวกีฬาที่ทรงอิทธิพลที่สุด
There's a poem by a Venezuelan writer that begins,มีนักเขียนชาวเวเนซูเอล่า -เขียนไว้ว่า
I forgot to tell you, Sarah's a writer friend of my father's.ลืมบอกไป.. ซาร่า เป็นนักเขียน
You're the writer Tommy's into?คุณเป็นนักเขียนที่ทอมมี่พูดถึงเหรอ ไม่พอใจการทำงานของพวกนั้นใช่มั้ย
Thats a writer named Breece D Pancake.นั่นเป็นนักเขียนชื่อ บรีส ดี แพนเค้ก

writer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漫画家[màn huà jiā, ㄇㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚ, 漫画家 / 漫畫家] cartoon writer (from Japanese mangaka)
儿女英雄传[ér nǚ yīng xióng zhuàn, ㄦˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 儿女英雄传 / 兒女英雄傳] Heroic women, novel by Manchu born Qing dynasty writer 文康
岐路灯[qí lù dēng, ㄑㄧˊ ㄌㄨˋ ㄉㄥ, 岐路灯 / 岐路燈] Lamp in side-street (c. 1777), novel by Qing dynasty writer Li Lüyuan 李綠園|李绿园
德薄能鲜[dé bó néng xiǎn, ㄉㄜˊ ㄅㄛˊ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, 德薄能鲜 / 德薄能鮮] little virtue and meager abilities (成语 saw); I'm a humble person and not much use at anything (Song writer Ouyang Xiu 欧阳修)
米尔顿[Mǐ ěr dùn, ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 米尔顿 / 米爾頓] Milton (name); John Milton (1608-1674), English republican writer and poet, author of Paradise Lost
全集[quán jí, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, 全集] omnibus; complete works (of a writer or artist)
李娃传[Lǐ Wá zhuàn, ㄌㄧˇ ㄨㄚˊ ㄓㄨㄢˋ, 李娃传 / 李娃傳] Tale of courtesan Li Wa, novel by Tang writer Bai Xingjian 白行簡|白行简 along the lines of La Traviata, favorite opera plot
韩邦庆[Hán Bāng qìng, ㄏㄢˊ ㄅㄤ ㄑㄧㄥˋ, 韩邦庆 / 韓邦慶] Han Bangqing (1856-1894), writer and publisher of experimental literary journal in classical Chinese and Jiangsu vernacular, author of novel 海上花列傳|海上花列传
广告设计师[guǎng gào shè jì shī, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 广告设计师 / 廣告設計師] advertising copywriter
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
作者[zuò zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 作者] author; writer
点字机[diǎn zì jī, ㄉㄧㄢˇ ㄗˋ ㄐㄧ, 点字机 / 點字機] Braille typewriter
冰心[Bīng Xīn, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄣ, 冰心] Bing Xin (1900-1999), female poet and children's writer
宋祁[Sòng Qí, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˊ, 宋祁] Song Qi (998-1061), Song dynasty poet and writer, coauthor of History of the Later Tang Dynasty 新唐書|新唐书
作曲家[zuò qǔ jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄐㄧㄚ, 作曲家] composer; songwriter
作曲者[zuò qǔ zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄓㄜˇ, 作曲者] composer; song writer
雨果[Yǔ guǒ, ㄩˇ ㄍㄨㄛˇ, 雨果] Hugo (name); Victor Hugo (1802-1885), French writer
约翰・本仁[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Ben3 ren2, 约翰・本仁 / 約翰・本仁] John Bunyan (1628-1688), English puritan writer, author of Pilgrim's Progress 天路歷程|天路历程
迈克尔・克莱顿[Mài kè ěr, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ· Ke4 lai2 dun4, 迈克尔・克莱顿 / 邁克爾・克萊頓] Michael Crichton (1942-), US techno-thriller writer, author of Jurassic Park
润格[rùn gé, ㄖㄨㄣˋ ㄍㄜˊ, 润格 / 潤格] scale of fee payment for a painter, calligrapher or writer
打字机[dǎ zì jī, ㄉㄚˇ ㄗˋ ㄐㄧ, 打字机 / 打字機] typewriter
维克多・雨果[Wéi kè duō, ㄨㄟˊ ㄎㄜˋ ㄉㄨㄛ· Yu3 guo3, 维克多・雨果 / 維克多・雨果] Victor Hugo (1802-1885), French writer
代写[dài xiě, ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˇ, 代写 / 代寫] to write as substitute for sb; a ghost writer; plagiarism
作手[zuò shǒu, ㄗㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, 作手] writer; expert
文学家[wén xué jiā, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 文学家 / 文學家] writer; man of letters

writer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッシュライタ[, kyasshuraita] (n) {comp} cache writer
ゴーストライター[, go-sutoraita-] (n) ghost writer
フリーライター[, furi-raita-] (n) freelance writer
ルポライター[, ruporaita-] (n) reportage writer
一夕話[いっせきわ, issekiwa] (n) (a) short story; short-story writer
三文文士;三文々士[さんもんぶんし, sanmonbunshi] (n) hack writer
作家の卵[さっかのたまご, sakkanotamago] (n) aspiring writer
墓誌銘[ぼしめい, boshimei] (n) name of the writer of a gravestone epitaph, engraved after the epitaph
売文[ばいぶん, baibun] (n) hack writer
文士の卵[ぶんしのたまご, bunshinotamago] (n) hatching writer
文芸家[ぶんげいか, bungeika] (n) man of letters; writer
編集委員[へんしゅういいん, henshuuiin] (n) editorial committee member; senior staff writer (newspaper)
脚本家[きゃくほんか, kyakuhonka] (n) scriptwriter; playwright; scenario writer
詠み手;詠手[よみて, yomite] (n) writer (composer) (of a poem)
速記者[そっきしゃ, sokkisha] (n) stenographer; writer of shorthand
アンダーライター[, anda-raita-] (n) underwriter
コピーライター[, kopi-raita-] (n) copywriter
シナリオライター[, shinarioraita-] (n) scenario writer; (P)
シンガーソングライター[, shinga-songuraita-] (n) singer-songwriter; (P)
スピーチライター[, supi-chiraita-] (n) speechwriter
スポーツライター[, supo-tsuraita-] (n) sportswriter
スポーツ記者[スポーツきしゃ, supo-tsu kisha] (n) sportswriter
タイプ[, taipu] (n,vs) (1) type; kind; sort; style; (2) (abbr) (See タイプライター) typewriter; typing; (P)
タイプライター(P);タイプライタ[, taipuraita-(P); taipuraita] (n) typewriter; (P)
テレタイプライター[, teretaipuraita-] (n) teletypewriter
テレックス[, terekkusu] (n) (abbr) telex; teletypewriter exchange; (P)
ブロガー[, buroga-] (n) (See ブログ) blogger (writer of a weblog)
ライター(P);ライタ[, raita-(P); raita] (n) (1) lighter; (2) writer; (P)
レーザーライタ[, re-za-raita] (n) Laserwriter
[てい;ちん, tei ; chin] (n) (1) arbor; arbour; bower; pavilion; (suf) (2) (てい only) suffix forming the final part of the pseudonyms of some writers and performers
作詞家[さくしか, sakushika] (n) lyric writer; lyricist; songwriter
作詞者[さくししゃ, sakushisha] (n) lyric writer; lyricist; songwriter
印字機[いんじき, injiki] (n) typewriter; teletype
戯作者[げさくしゃ, gesakusha] (n) fiction writer; dime novelist
文人墨客[ぶんじんぼっかく;ぶんじんぼっきゃく, bunjinbokkaku ; bunjinbokkyaku] (n) writers and artists; persons who take delight in such refined pursuits as poetry, literature, painting and calligraphy
文学者[ぶんがくしゃ, bungakusha] (n) (1) scholar of literature; literary person; man of letters; (2) writer; (P)
査定者[さていしゃ, sateisha] (n) underwriter (insurance); appraiser; assessor; auditor
漁史[ぎょし, gyoshi] (n) suffix added after a writer's pen name
物書き;物書[ものかき, monokaki] (n) writer; copyist
筆が立つ[ふでがたつ, fudegatatsu] (exp,v5t) good writer; wielding a facile pen
Japanese-English: COMDICT Dictionary
仕様作成[しようさくせい, shiyousakusei] standards author, writer of standards
報告書レコード[ほうこくしょレコード, houkokusho reko-do] report writer logical record
報告書作成管理システム[ほうこくしょさくせいかんりシステム, houkokushosakuseikanri shisutemu] report writer control system, RWCS

writer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรรถกวี[n.] (atthakawī) EN: writer of non-fiction FR:
เขียนหนังสือ[n. exp.] (khīen nangs) EN: write ; compose ; author (form.) ; scribe ; be a writer FR: écrire ; rédiger ; s'adonner à l'écriture
เลขกะ[n.] (lēkhaka) EN: writer ; clerk FR:
นักเขียน[n.] (nak khīen) EN: novelist ; author ; writer ; fiction writer ; prose writer ; fictionist FR: écrivain [m] ; auteur [m] ; rédacteur [m]
นักเขียนอิสระ[n. exp.] (nak khīen i) EN: freelance writer ; contributor FR:
นักประพันธ์[n.] (nak praphan) EN: writer ; author ; novelist FR: écrivain [m] ; nouvelliste [m]
ผู้เขียน[n. exp.] (phū khīen) EN: author ; writer FR: auteur [m] ; écrivain [m] ; rédacteur [m]
ผู้ประพันธ์[n.] (phū praphan) EN: author ; writer ; poet FR: auteur [m]
ผู้ประพันธ์หนังสือ[n. exp.] (phū praphan) EN: author ; writer FR: auteur [m] ; écrivain [m]
ผู้เรียบเรียง[n. exp.] (phū rīeprīe) EN: complier ; author ; writer ; composer FR: auteur [m] ; compositeur [m]
ผู้แต่ง[n.] (phūtaeng) EN: author ; authoress ; writer FR: auteur [m] ; écrivain [m]
ประพันธกร[n. exp.] (praphanthak) EN: author ; writer FR:
วรรณึก[n.] (wannneuk) EN: writer ; author FR:
แคร่[n.] (khraē) EN: carriage of a typewriter FR: chariot (de machine à écrire) [m]
เครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (khreūangphi) EN: typewriter FR: machine à écrire [f]
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า[n. exp.] (khreūangphi) EN: electric typewriter FR: machine à écrire électrique [f] ; machine à écrire électronique [f]
ก๊อปปี้ไรเตอร์[n.] (kǿppīraitoē) EN: copywriter FR:
พิมพ์ดีด[n.] (phimdīt) EN: typewriter FR: machine à écrire [f]
พิมพ์ดีดไฟฟ้า[n. exp.] (phimdīt fai) EN: electric typewriter FR: machine à écrire électrique [f]
พิมพ์ดีดกระเป๋าหิ้ว[n. exp.] (phimdīt kra) EN: portable typewriter FR:
ผู้ประพันธ์เพลง[n. exp.] (phū praphan) EN: composer ; songwriter FR: compositeur [m] ; parolier [m]
ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (ripbin khre) EN: typewriter ribbon FR: ruban pour machine à écrire [m]
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Na) EN: Writers Association of Thailand FR:

writer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive
schriftstellerisch {adj} | die schriftstellerische Tätigkeitliterary | working as a writer
CD-Brenner {m} [comp.]CD writer; CD burner
Funk-Fernschreiber {m}radio teletypewriter
Ghostwriter {m} | Ghostwriter seinghostwriter; ghost | to ghost
Vervielfältiger {m}manifold-writer
Speicherschreibmaschine {f}memory typewriter
Texter {m} (Werbe-)copywriter
Texter {m} (Lied-)songwriter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า writer
Back to top