ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wonder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wonder*, -wonder-

wonder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wonder (n.) ความพิศวง (โดยเฉพาะกับสิ่งใหม่หรือสวยงามมาก) See also: ความรู้สึกประหลาดใจ, ความประหลาดใจ, ความแปลกใจ, ความงงงวย Syn. amazement, astonishment, awe
wonder (n.) สิ่งน่าพิศวง See also: สิ่งประหลาด
wonder (vi.) สงสัย See also: ฉงนใจ, งงงวย, กังขา, ข้องใจ
wonder (vt.) สงสัย See also: ฉงนใจ, งงงวย, กังขา, ข้องใจ Syn. doubt
wonder (vi.) รู้สึกประหลาดใจ See also: รู้สึกพิศวง Syn. marvel
wonder about (phrv.) คิดถึงเกี่ยวกับ
wonder at (phrv.) ประหลาดใจกับ Syn. marvel at
wonderer (n.) ผู้ประหลาดใจ See also: ผู้สงสัย
wonderful (adj.) ดีเยี่ยม See also: ยอดเยี่ยม, เลอเลิศ Syn. admirable, excellent, outstanding
wonderfully (adv.) อย่างน่าประหลาดใจ Syn. admirably, excellently, remarkably, strikingly
wonderfulness (n.) ความประหลาดใจ
wondering (adj.) ซึ่งรู้สึกพิศวง See also: ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ, ซึ่งรู้สึกงงงวย Syn. fascinated, awed, suspicious, wonder
wonderingly (n.) อย่างน่าพิศวง See also: อย่างน่าประหลาดใจ
wonderland (n.) แดนมหัศจรรย์ See also: ดินแดนที่น่าพิศวง Syn. utopia
wonderment (n.) ความประหลาดใจ See also: ความงงงวย, ความพิศวง Syn. amazement, astonishment, wonder
wonderwork (n.) สิ่งมหัศจรรย์ See also: ผลงานมหัศจรรย์
English-Thai: HOPE Dictionary
wonder(วัน'เดอะ) vi.,vt. รู้สึกประหลาดใจ,รู้สึกงงงวย,รู้สึกกังขา,รู้สึกสงสัย n. สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ,ความประหลาดใจ,ความงงงวย,ความพิศวง,การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: wonderer n., Syn. surprise,miracle,doubt,
wonder drugn. ยาที่มีผลในการรักษาสูง เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาซัลฟา
wonder-stricken(วัน'เดอะสทริคเคิน) adj. พิศวง,งงงัน,งงงวย,ตะลึงงัน, Syn. wonderstruck
wonderful(วัน'เดอะฟูล) adj. มหัศจรรย์,ยอดเยี่ยม,น่าพิศวง,ดีเยี่ยม, See also: wonderfully adv. wonderfulness n., Syn. wondrous
wondering(วัน'เดอะริง) adj. พิศวง,ประหลาดใจ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,งงงวย, Syn. marveling
wonderland(วัน'เดอะแลนดฺ) n. แดนมหัศจรรย์,ดินแดนที่น่าพิศวง,ประเทศที่น่าพิศวง,สวรรค์
wonderment(วัน'เดอะเมินทฺ) n. คำพูดที่น่าพิศวง,ถ้อยคำที่น่าพิศวง,เหตุที่น่าสงสัย,เรื่องที่น่าสงสัย
wonderwork(วัน'เดอะเวิร์ค) n. สิ่งมหัศจรรย์,ผลงานมหัศจรรย์
English-Thai: Nontri Dictionary
wonder(n) ความประหลาดใจ,ความพิศวง,สิ่งประหลาด
wonderful(adj) แปลกประหลาด,มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ยอดเยี่ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความประหลาดใจ (n.) wonder See also: surprise, astonishment, amazement Syn. ความแปลกใจ, ความสงสัย, ความพิศวง, ความสนเท่ห์
ความพิศวง (n.) wonder See also: surprise, astonishment, amazement Syn. ความแปลกใจ, ความสงสัย, ความสนเท่ห์
ความสนเท่ห์ (n.) wonder See also: surprise, astonishment, amazement Syn. ความแปลกใจ, ความสงสัย, ความพิศวง
พิศวง (v.) wonder See also: amaze, astonish, astound Syn. สนเท่ห์, ฉงนใจ, พิศวงงงงวย
สงสัย (v.) wonder See also: be suspicious, doubt Syn. กังขา Ops. เข้าใจ
สิ่งมหัศจรรย์ (n.) wonder Syn. สิ่งอัศจรรย์
สิ่งอัศจรรย์ (n.) wonder
อัศจรรย์ (v.) wonder See also: surprise, astonish, be amazed, marvel Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด
พิศวง (adj.) wonderful See also: surprised, puzzled, bewildering
มิน่า (int.) no wonder Syn. มิน่าล่ะ, มิน่าเล่า
มิน่า (int.) no wonder Syn. มิน่าล่ะ, มิน่าเล่า
มิน่าล่ะ (int.) no wonder Syn. มิน่า, มิน่าเล่า
มิน่าล่ะ (int.) no wonder Syn. มิน่า, มิน่าเล่า
มิน่าเล่า (adv.) no wonder See also: it is no wonder that Syn. ด้วยเหตุนี้, ยังงี้เอง, มิน่า, มิน่าล่ะ, เพราะอย่างนี้เอง
มิน่าเล่า (adv.) No wonder! See also: It is no wonder that... Syn. ด้วยเหตุนี้, ยังงี้เอง, มิน่า, มิน่าล่ะ, เพราะอย่างนี้เอง
ยังงี้เอง (adv.) no wonder See also: it is no wonder that Syn. ด้วยเหตุนี้, มิน่า, มิน่าล่ะ, เพราะอย่างนี้เอง
ยังงี้เอง (adv.) No wonder! See also: It is no wonder that... Syn. ด้วยเหตุนี้, มิน่า, มิน่าล่ะ, เพราะอย่างนี้เอง
เพราะอย่างนี้เอง (adv.) no wonder See also: it is no wonder that Syn. ด้วยเหตุนี้, ยังงี้เอง, มิน่า, มิน่าล่ะ
เพราะอย่างนี้เอง (adv.) No wonder! See also: It is no wonder that... Syn. ด้วยเหตุนี้, ยังงี้เอง, มิน่า, มิน่าล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wonder what's wrongฉันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
I wonder if it would be possible to reduce the rent a little bit?ฉันอยากจะทราบว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะลดค่าเช่าลงสักหน่อย?
I wonder if he ever loved meฉันสงสัยว่าเขาเคยรักฉันบ้างหรือเปล่า
I wonder if he even caredฉันสงสัยว่าเขาเคยแม้แต่จะสนใจใยดีฉันไหม
I wonder why no one has noticed it beforeฉันสงสัยว่าทำไมไม่มีใครสังเกตเห็นมันมาก่อน
I wonder what he looks likeฉันสงสัยจังว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไง
It's wonderful to see you againวิเศษมากที่ได้เจอคุณอีก
Yes, I had a wonderful timeใช่ ฉันสนุกมากเลยล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wonder why women never grow whiskers.ฉันสงสัยว่า ฉันมีเคราตั้งแต่เมื่อไหร่
I wonder what time it is.ฉันสงสัยว่าสิ่งที่มันเป็นเวลา
I wonder if Mr. De Winter is still in the hotel.สงสัยจังว่าคุณเดอ วินเทอร์ ยังพักอยู่ในโรงเเรมรึเปล่า
I wonder how she likes it now, being ordered about by an ex-chorus girl.อยากรู้จริงว่า ทีนี้แดนเวอร์สจะทำยังไง เมื่อต้องมารับคำสั่งจากอดีตนักร้อง
But I wonder Maxim hasn't been at you. He's so particular about clothes.แต่แปลกใจที่แม็กซิมไม่จู้จี้กับคุณ เขาพิถีพิถันเรื่องเสื้อผ้ามาก
I wonder if I did a very selfish thing in marrying you.ผมสงสัยว่าผมเห็นเเก่ตัวไปมั้ยที่มาเเต่งงานกับคุณ
Sometimes I wonder if she doesn't come back here to Manderley, and watch you and Mr. De Winter together.บางครั้งฉันก็สงสัยว่า คุณนายจะกลับมาที่แมนเดอเลย์นี่ เเละเฝ้ามองคุณกับคุณเดอ วินเทอร์ อยู่ด้วยกันรึเปล่า
I wonder if you can help us in any way.- ผมสงสัยว่าคุณพอจะช่วยเราบ้างได้มั้ย
I often wonder what it would be like to retire to the country.ฉันเเอบคิดเสมอว่าจะไปยังไง ถ้าได้เกษียณตัวไปอยู่ตามชนบท
I wonder how clearly he heard the boy's voice through the ceiling.ฉันสงสัยว่าอย่างชัดเจนว่าเขาได้ยินเสียงของเด็กผ่านฝ้าเพดาน
There's enough doubt to wonder if he was there at all at the time of the killing.มีข้อสงสัยมากพอที่จะสงสัยว่าเ​​ขาอยู่ที่นั่นในทุกช่วงเวลาของการฆ่า
I wonder if he has a plan or if he's just as desperate as I am.ฉันสงสัยว่าเขามีแผน หรือถ้าเขาเป็นเพียงหมดหวัง เป็นฉัน

wonder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 怪] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather
拍案[pāi àn, ㄆㄞ ㄢˋ, 拍案] lit. to slap the table (in amazement, praise, anger, resentment etc); fig. astonishing!, wonderful!, dreadful! etc
[miào, ㄇㄧㄠˋ, 妙] clever; wonderful
咄咄称奇[duō duō chēng qí, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄔㄥ ㄑㄧˊ, 咄咄称奇 / 咄咄稱奇] to cluck one's tongue in wonder
奇妙[qí miào, ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, 奇妙] fantastic; wonderful
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
多么[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙, 多么 / 多麼] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc)
哎呀[āi yā, ㄞ ㄧㄚ, 哎呀] interjection of wonder, shock or admiration
奇迹[qí jì, ㄑㄧˊ ㄐㄧˋ, 奇迹 / 奇跡] miracle; miraculous; wonder; marvel
怪道[guài dào, ㄍㄨㄞˋ ㄉㄠˋ, 怪道] no wonder!
无怪[wú guài, ˊ ㄍㄨㄞˋ, 无怪 / 無怪] No wonder!; not surprising
无怪乎[wú guài hū, ˊ ㄍㄨㄞˋ ㄏㄨ, 无怪乎 / 無怪乎] No wonder!; not surprising
[qí, ㄑㄧˊ, 奇] strange; odd; weird; wonderful
佳妙[jiā miào, ㄐㄧㄚ ㄇㄧㄠˋ, 佳妙] wonderful; beautiful (calligraphy)
灵妙[líng miào, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄠˋ, 灵妙 / 靈妙] wonderful; ingenious

wonder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P)
ご存知なのか;御存知なのか[ごぞんじなのか, gozonjinanoka] (exp) do you know; perhaps you know; I wonder if you know
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words
ではありますまいか[, dehaarimasumaika] (exp) I wonder if it is not (something, a thing)
一発屋[いっぱつや, ippatsuya] (n) all-or-nothing gambler; power hitter (baseball); slugger; one hit wonder (e.g. in music)
可笑しがる[おかしがる, okashigaru] (v5r) to be amused (by, at); to wonder at
奇態なことに[きたいなことに, kitainakotoni] (adv) strange to say; strangely enough; it is a wonder that
妙薬[みょうやく, myouyaku] (n) wonder drug; miracle cure
怪傑[かいけつ, kaiketsu] (n) man of extraordinary talent; wonder man
特効薬[とっこうやく, tokkouyaku] (n) specific medicine; wonder drug; silver bullet; (P)
目を丸くする[めをまるくする, mewomarukusuru] (exp,vs-i) to stare in wonder
神童[しんどう, shindou] (n) prodigy; wonder child; (P)
麒麟児[きりんじ, kirinji] (n) child prodigy; wonder child
かしら[, kashira] (prt) (usu. fem) I wonder; (P)
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
まあまあ[, maamaa] (adj-na,adv,int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P)
ワンダー(P);ワンダ[, wanda-(P); wanda] (n) (1) wonder; (2) wander; (P)
ワンダーランド[, wanda-rando] (n) wonderland
ワンダフル[, wandafuru] (n,adj-na,adj-no) wonderful; (P)
ワンダホー[, wandaho-] (n) (obsc) wonderful (ger
不可思議[ふかしぎ, fukashigi] (adj-na,n) (1) (See 不思議) mystery; something inexplicable; wonder; miracle; (2) unfathomable (of a Buddha's abilities); (n) (3) 10^64; (4) 10^80
不思議[ふしぎ, fushigi] (adj-na,n) wonder; miracle; strange; mystery; marvel; curiosity; (P)
不思議がる[ふしぎがる, fushigigaru] (v5r,vi) to be curious; to wonder; to marvel
世界の七不思議[せかいのななふしぎ, sekainonanafushigi] (exp) Seven Wonders of the World
凄い[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P)
名数[めいすう, meisuu] (n) (1) number of people; (2) denominate number; (3) (See 三筆,四天王) the number at the start of phrases referring to well known 'somethings', equiv. to 'seven' in "the seven wonders of the world"
善くぞ[よくぞ, yokuzo] (adv) (uk) (pol) how admirably; how wonderfully; how skillfully
奇怪(P);奇っ怪[きかい(奇怪)(P);きっかい, kikai ( kikai )(P); kikkai] (adj-na,n) strange; wonderful; weird; outrageous; mysterious; (P)
奇異[きい, kii] (adj-na,n,adj-no) odd; strange; wonderful; (P)
奇観[きかん, kikan] (n) wonderful sight
奇跡(P);奇蹟[きせき, kiseki] (n,adj-no) miracle; wonder; marvel; (P)
微妙[みみょう, mimyou] (n,adj-na) (arch) unspeakably wonderful
怪奇[かいき, kaiki] (adj-na,n) bizarre; strange; wonderful; weird; outrageous; (P)
愛でたし[めでたし, medetashi] (exp) (uk) wonderful
感嘆[かんたん, kantan] (n,vs,adj-no) admiration; wonder; (P)
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P)

wonder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel FR: émerveiller
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
กังขา[v.] (kangkhā) EN: be suspicious ; doubt ; wonder FR: douter
ความประหลาดใจ[n.] (khwām pralā) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement FR: stupéfaction [f] ; étonnement [m] ; ébahissement [m]
มหัศจรรย์มหัศจรรย์ใจ[v.] (mahatsajan ) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel FR:
พิศวง[v.] (phitsawong) EN: wonder ; amaze ; astonish ; astound FR:
เพราะอย่างนี้เอง[X] (phrǿ yāng n) EN: no wonder FR:
แปลกใจ[v.] (plaēkjai) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze FR: être surpris ; être étonné
ประหลาดใจ[v. exp.] (pralāt jai) EN: be surprised ; wonder ; be astonished ; marvel FR: être surpris ; être étonné
สิ่งสิ่งอัศจรรย์[n.] (sing atsaja) EN: wonder FR: merveille [f]
สิ่งสิ่งอัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก[n. exp.] (sing atsaja) EN: The Eighth Wonder of the World FR: La huitième merveille du monde
สิ่งมหัศจรรย์[n. exp.] (sing mahats) EN: wonder FR: merveille [f]
สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ[n. exp.] (sing mahats) EN: natural wonder FR: merveille naturelle [f]
สิ่งที่น่าพิศวง ; สิ่งน่าพิศวง[n. exp.] (sing thī nā) EN: wonder FR:
สงสัย[v.] (songsai) EN: wonder ; think ; guess FR: se demander ; se poser la question ; se questionner
สนเท่ห์[v.] (sonthē) EN: doubt ; wonder ; suspect ; question ; query FR: douter ; être perplexe
อลิซในแดนมหัศจรรย์[n. prop.] (Ālis nai Da) EN: Alice in Wonderland FR: Alice au pays des merveilles
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze FR: regarder fixement
เด็ด[adj.] (det) EN: excellent ; fine ; wonderful FR: croustillant (fig.)
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great FR:
ดีเยี่ยม[adj.] (dī yīem) EN: wonderful ; excellent ; first-class FR: excellent
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid FR: excellent ; magnifique
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēntājar) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye FR: plaisant ; charmant
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก[n. exp.] (jet sing ma) EN: The Seven Wonders of the World FR: Les Sept Merveilles du monde [fpl]
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก = 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก[n. exp.] (jet sing ma) EN: The Seven Natural Wonders of the World FR: Les 7 Merveilles Naturelles du Monde [fpl] = Les Sept Merveilles Naturelles du Monde [fpl]
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
กายสิทธิ์[adj.] (kāiyasit) EN: magic ; miraculous ; supernatural ; wonder-working FR: magique ; miraculeux ; surnaturel
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
ไม่มีที่ติ[adv.] (mai mī thī ) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement
น่าพิศวง[adj.] (nā phitsawo) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking ; dazzling ; mysterious FR: prodigieux ; épatant ; fabuleux ; étonnant ; surprenant
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; idyllic ; gorgeous ; elegant FR: joli ; pittoresque ; adorable ; charmant ; exquis ; délicieux ; ravissant ; beau ; élégant
ผู้วิเศษ[n.] (phūwisēt) EN: magician ; conjuror ; sorcerer ; wizard ; wonder-worker FR: magicien [m] ; sorcier [m]
แสนดี[adj.] (saēn dī) EN: wonderful FR: merveilleux ; formidable
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก[n. exp.] (sing mahats) EN: wonders of the world FR: merveilles du monde [fpl]
สวนสนุก[n. exp.] (sūan sanuk) EN: amusement park ; wonderland FR: parc d'attractions [m]

wonder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wunderknabe {m}boy wonder; wonder boy
Tagesgespräch {n}nine days' wonder
Sexmuffel {m}sexless wonder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wonder
Back to top