ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weekend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weekend*, -weekend-

weekend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weekend (n.) วันสุดสัปดาห์ See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เย็นวันศุกร์ถึงเย็นวันอาทิตย์
weekend (adj.) เกี่ยวกับวันสุดสัปดาห์ See also: เกี่ยวกับวันสุดท้ายของสัปดาห์, ปลายสัปดาห์
weekend (vi.) ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์ See also: ไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์
weekender (n.) ผู้ไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์
weekends (adv.) ระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ (คำไม่เป็นทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
weekend(วีค'เอนดฺ) n. วันสุดสัปดาห์ vi. ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์
weekender(วีค'เอนเดอะ) n. ผู้ไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์,แขกวันสุดสัปดาห์,
weekends(วีค'เอนดซ) adv. ทุกวันสุดสัปดาห์,ระหว่างวันสุดสัปดาห์
English-Thai: Nontri Dictionary
weekend(n) ปลายสัปดาห์,วันสุดสัปดาห์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดสัปดาห์ (n.) weekend
บ้านพักตากอากาศ (n.) weekend house
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What will you do during this weekend?คุณจะทำอะไรช่วงวันหยุดนี้
But at 9 am on weekendsแต่เปิดในเวลา 9 นาฬิกา ในวันหยุดสุดสัปดาห์
What will you do this weekend?คุณจะทำอะไรในวันหยุดสัปดาห์นี้
How was your weekend?วันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณเป็นไงบ้าง?
I'd love to, but I have to work a night shift next weekendฉันก็อยากจะมา แต่ฉันต้องทำงานกะกลางคืนในสุดสัปดาห์หน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This weekend we'll go out.This weekend we'll go out.
Buried in a hole by a bunch of goddamned weekend warriors!ฝังอยู่ในหลุมโดยพวงนักรบวันหยุดสุดสัปดาห์
Well, Cousin, it's almost over. Labor Day weekend is here.เอาละครับ พี่น้อง ใกล้หมดสัปดาห์แห่งความสุขสันต์แล้ว
I've been playing cards all weekend and I've got an all-night game tonight.ฉันเล่นไพ่มาทั้งอาทิตย์เลย คืนนี้ก็ต้องเล่นอีกทั้งคืน
I'm sorry, Mr. Pressman... but I'm booked up for the whole weekend with the show.ประทานโทษครับ คุณเพรซแมน... ผมต้องเตรียมการแสดงตลอดเวลาเลย
We got to spend the rest of the weekend at the track.เราไปพักผ่อนสุดสัปดาห์กันที่ทะเล
And by the weekend he was due back, we had enough rocks to keep him busy till rapture.และวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เขาได้รับกลับเนื่องจากเรามีหินพอ ที่จะทำให้เขายุ่งจนลืมตัว
Left for Mallorca... on this weekend but I am his uncle...ไป มอลลาค่า เมื่อสุดสัปดาห์นี้
When we drove to the camp for Parents' Weekend I was scared to face the kids.ตอนที่เราขับรถไปที่ แคมป์ สำหรับ วันหยุดผู้ปกครอง... ...ผมกลัวที่จะเจอหน้าลูก
So last year, after Parents' Weekend we thought maybe in a trattoria in Venice looking at a beautiful sunset, next to a bottle of Chianti we just might find a set of jumper cables.เมื่อปีก่อน หลังจากวันหยุดของผู้ปกครอง... ... เราคิดว่า บางที นั่งอยู่ในเรือ ที่เวนิส... ...นั่งมองพระอาทิตย์ตกดิน มี Chiant อยู่ข้าง ๆ i...
I went up the weekend before.เมื่อก่อน ผมเคยไปงานนี้เหมือนกันนะ
You can't be serious, Adele. $10,000 for one weekend ?หมื่นเหรียญในสุดสัปดาห์เดียว

weekend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
南方周末[Nán fāng Zhōu mò, ㄋㄢˊ ㄈㄤ ㄓㄡ ㄇㄛˋ, 南方周末] Southern Weekend (newspaper)
周末[zhōu mò, ㄓㄡ ㄇㄛˋ, 周末 / 週末] weekend

weekend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイークエンドカーペンター[, ui-kuendoka-penta-] (n) weekend carpenter
ウィークエンドハウス[, ui-kuendohausu] (n) weekend house
ウイークエンドファーザー[, ui-kuendofa-za-] (n) weekend father
ウイークエンドペインター[, ui-kuendopeinta-] (n) weekend painter
三社祭[さんじゃまつり, sanjamatsuri] (n) Sanja Festival (Asakusa Shrine in Tokyo; third weekend of May)
今週末[こんしゅうまつ, konshuumatsu] (n) this weekend
ウィークエンド(P);ウイークエンド(P)[, ui-kuendo (P); ui-kuendo (P)] (n) weekend; (P)
三連休[さんれんきゅう, sanrenkyuu] (n) three-day weekend; long weekend; three holidays in a row
土日[どにち, donichi] (n) weekend; Saturday and Sunday
振替休日;振り替え休日[ふりかえきゅうじつ, furikaekyuujitsu] (n) compensatory holiday; observed holiday (weekday holiday when the actual day is on a weekend); substitute holiday
週末[しゅうまつ, shuumatsu] (n-adv,n) weekend; (P)

weekend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านพักตากอากาศ[n. exp.] (bānphak tāk) EN: weekend house FR: résidence secondaire [f] ; seconde résidence [f] (Belg.) ; maison de vacances [f]
ปลายสัปดาห์[n. exp.] (plāi sapdā) EN: weekend FR: fin de semaine [f]
สุดสัปดาห์[n. exp.] (sutsapdā) EN: weekend FR: week-end [m] ; fin de semaine [f]
ตลาดนัด[n.] (talātnat) EN: weekly market ; market fair ; weekend market ; free market ; occasional market ; morning market ; Sunday market ; street market FR: marché hebdomadaire [m] ; foire [f]
ตลาดนัดจตุจักร ; ตลาดนัดสวนจตุจักร ; ตลาดจตุจักร[n. prop.] (Talātnat Ja) EN: Chatuchak Market ; Chatuchak Weekend Market FR: marché de Chatuchak [m]
วันเสาร์อาทิตย์ = วันเสาร์-อาทิตย์[n. exp.] (wan sao-āth) EN: weekend FR: week-end [m]
วันหยุดยาว[n. exp.] (wan yut yāo) EN: FR: long congé [m] ; pont [m] ; weekend prolongé [m]
วีคเอ็นด์[n.] (wīk-en) EN: weekend FR: week-end [m]

weekend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adventswochenende {n}weekend in Advent
Wochenendausgabe {f}weekend edition
Wochenendbeilage {f}weekend supplement
Wochenendhaus {n}weekend house

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weekend
Back to top