ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrap*, -wrap-

wrap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrap (vt.) ห่อ See also: คลุม Syn. enfold, envelop, enwrap Ops. unwrap
wrap (vt.) พันรอบ See also: โอบรอบ, มัดรอบ
wrap (n.) เสื้อผ้าที่ใช้คลุมภายนอก See also: สิ่งที่ห่อหรือคลุมเพิ่มเติม Syn. cape, cloak, coat
wrap (n.) กระดาษห่อ See also: หีบห่อ
wrap around (phrv.) พันรอบ See also: หุ้มรอบ Syn. wrap round
wrap in (phrv.) ห่อใน See also: หุ้มใน
wrap round (phrv.) พันรอบ See also: หุ้มรอบ Syn. wrap around
wrap up (phrv.) ห่อ See also: หุ้ม Syn. bundle up, parcel up
wrap up in (phrv.) ห่อ See also: หุ้ม
wrap-up (n.) รายงานสรุปซึ่งอยู่ในส่วนท้ายของสิ่งตีพิมพ์ See also: บทสรุป Syn. summary
wraparound (adj.) ซึ่งออกแบบมาให้พันรอบร่างกาย
wraparound (n.) เสื้อผ้าที่พันรอบร่างกาย
wrapped (adj.) ซึ่งห่อหุ้ม Syn. covered, sheathed, enclosed Ops. open, unwrapped
wrapped up in (idm.) เกี่ยวข้องมาก See also: เป็นกังวลมาก
wrapper (n.) หีบห่อ See also: ้ห่อ Syn. container, package
wrapping (n.) สิ่งที่ใช้ห่อ See also: วัสดุที่ใช้ห่อ, เครื่องห่อ
wrapping (n.) สิ่งห่อหุ้ม Syn. folder, package
wrapping paper (n.) กระดาษสำหรับห่อ See also: กระดาษห่อ
wraps (n.) เสื้อผ้าชั้นนอก
wrapt (vt.) กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ wrap See also: ห่อ, คลุม, มัด, พัน, ม้วน
wrapt (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ wrap
wrapt (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ wrap
English-Thai: HOPE Dictionary
wrap(แรพ) vt.,n. (สิ่งที่) ห่อ,มัด,พัน,ม้วน,คลุม,ปิดบัง,อำพราง vi. ห่อตัวเอง,ถูกห่อ,ถูกม้วน, -Phr. (wrapped up in ดูดซึมมาก หมกมุ่นใน), See also: wraps n. เสื้อผ้าชั้นนอก, Syn. envelop,conceal
wrap-up(แรพ'อัพ) n. รายงานสรุป,รายงานสรุปข่าวสด, Syn. final report
wrapper(แรพ'เพอะ) n. ผู้ห่อ,ผู้พัน,ผู้คลุม,สิ่งที่ห่อ,สิ่งที่พันรอบ,สิ่งปกคลุม,กระดาษห่อ,เครื่องห่อ,ผ้าคลุมโต๊ะ
wrapping(แรพ'พิง) n. สิ่งที่ใช้ห่อ,วัสดุที่ใช้ห่อ,เครื่องห่อ
wrapping papern. กระดาษห่อของ
wrapt(แรพทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ wrap
English-Thai: Nontri Dictionary
wrap(n) เครื่องห่อหุ้ม,ผ้าคลุม,ใบปะหน้าหนังสือ,เสื้อคลุม
wrapper(n) เครื่องห่อหุ้ม,กระดาษห่อ,ผ้าคลุมโต๊ะ,สิ่งปกคลุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wrap around๑. วนรอบ๒. ยกคำ [ขึ้นบรรทัดใหม่] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wrap-up insuranceการประกันภัยรวมผู้เกี่ยวข้อง มีความหมายเหมือนกับ omnibus insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wraparound mortgageการจำนองเพิ่ม, การจำนองลำดับหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrapped electrodeลวดเชื่อมหุ้มแบบพัน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wrapperใบหุ้มปก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ้าสไบ (n.) shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back Syn. ผ้าสไบเฉียง, สไบ
ผ้าสไบเฉียง (n.) shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back Syn. สไบ, ผ้าสไบ
สไบเฉียง (n.) shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back Syn. ผ้าสไบเฉียง, สไบ, ผ้าสไบ
ห่อ (v.) wrap See also: package, envelop Syn. หุ้มห่อ, หุ้ม Ops. แกะ, เปิด, แก้
ห่อหุ้ม (v.) wrap See also: envelop, shroud, enwrap, enfold Syn. หุ้มห่อ
ห่อหุ้ม (v.) wrap See also: envelop, shroud, enwrap, enfold Syn. หุ้มห่อ
หุ้มห่อ (v.) wrap See also: package, envelop Syn. หุ้ม Ops. แกะ, เปิด, แก้
หุ้มห่อ (v.) wrap See also: envelop, shroud, enwrap, enfold
หุ้มห่อ (v.) wrap See also: envelop, shroud, enwrap, enfold
โพกผ้า (v.) wrap See also: put on a turban, wrap a piece of cloth around one´s head, cover the head with a cloth Syn. โพก
โพกหัว (v.) wrap See also: put on a turban, wrap a piece of cloth around one´s head, cover the head with a cloth Syn. โพก, โพกผ้า
คาดหมัด (v.) wrap a piece of cloth around one´s palm See also: prepare for fighting
โพก (v.) wrap a piece of cloth around the head Syn. พัน, โพกหัว, โพกผ้า
โพกผ้า (v.) wrap a piece of cloth around the head Syn. พัน, โพกหัว
ห่อของขวัญ (v.) wrap a present
ซิ่น (n.) wrap-around skirt See also: sarong, skirt Syn. ผ้าซิ่น
ข้าวห่อ (n.) wrapped food See also: packed food
การคลุม (n.) wrapping See also: covering, plating, coating Syn. การห่อ, การปกปิด
การปกปิด (n.) wrapping See also: covering, plating, coating Syn. การห่อ, การคลุม
การห่อ (n.) wrapping See also: covering, plating, coating Syn. การปกปิด, การคลุม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They will wrap it up for youพวกเขาจะห่อมันให้กับคุณ
I suggest you wrap it in your jacketฉันแนะนำให้คุณห่อมันไว้ในเสื้อแจ๊คเก็ต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're wastin' your time. You ought to wrap it up.คุณกำลัง wastin 'เวลาของคุณ คุณควรจะห่อมันขึ้นมา
Would you wrap your arms around him to give a big sloppy kiss?คุณจะกดเขาตัวเขาเพื่อจะให้จูบเลอะเทอะใหญ่
Robbie, Baby wants to send her leftover pot roast... to Southeast Asia, so anything you don't finish, wrap up.รอบบี้ เบบี้ อยากส่งอาหารที่เหลือในจาน... ไปเอเซียใต้ อะไรที่มันเหลือก็ใส่ถุงไว้ละกัน
She'll wrap her legs round you so tight, you'll be begging for mercy.แล้วคุยกันใหม่นะครับ
I mean, have someone to wrap it tomorrow, you could easily...เดี๋ยวฉันจะให้ใครสักคนจัดการ...
We will wrap her up in that sheet.เราจะห่อแม่ด้วยผ้านั่น
Hey, yo, man, you know, maybe if you wrap your arm in ice... they can reattach it.ถ้าแกเอาแขนแช่น้ำแข็งดี ๆ หมออาจจะเย็บติดนะ
You'll climb the thick kudzu vines that wrap the Sears Tower.บรรยาย// และแล้ว.. ไทเลอร์?
We wrap tonight's broadcast with thoughts from author Claudia Hunter, whose new book, "Women Who Love Men They Hate," has just hit the shelves.ขอจบรายการด้วยข้อคิดนักเขียน หนังสือที่ขายดีที่สุด คลอเดีย ฮันเตอร์ "ผู้หญิงซึ่งรักผู้ชายที่ตัวเองเกลียด"
We can wrap Corey's house.ไปสุมกันที่บ้านคอรี่นะ
We have to wrap this up.We have to wrap this up.
Let's wrap it up. I don't want them coming back.ให้ห่อมันขึ้นมา ฉันไม่ต้องการให้พวกเขากลับมา

wrap ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
[yì, ㄧˋ, 裛] to wrap and bind; damp; dripping; wet; a book bag
合抱[hé bào, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ, 合抱] to wrap one's arm around (used to describe the girth of a tree trunk)
裹尸布[guǒ shī bù, ㄍㄨㄛˇ ㄕ ㄅㄨˋ, 裹尸布 / 裹屍布] shroud; cloth to wrap a corpse
包扎[bāo zā, ㄅㄠ ㄗㄚ, 包扎] wrap up; bind up; pack
包裹[bāo guǒ, ㄅㄠ ㄍㄨㄛˇ, 包裹] wrap up; bind up; bundle; package
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, 裹] wrap around
[chán, ㄔㄢˊ, 缠 / 纏] to wind around; to wrap round; to coil; tangle; to involve; to bother; to annoy
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 褢] to carry in the bosom or the sleeve; to wrap, to conceal
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 褱] to carry in the bosom or the sleeve; to wrap, to conceal
[fú, ㄈㄨˊ, 袱] bundle wrapped in cloth
包袱[bāo fu, ㄅㄠ ㄈㄨ˙, 包袱] cloth-wrapper; a bundle wrapped in cloth; load; weight; burden
红包[hóng bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠ, 红包 / 紅包] lit. money wrapped in red as a gift; a bonus payment; a kickback; a bribe
套筒[tào tǒng, ㄊㄠˋ ㄊㄨㄥˇ, 套筒] sleeve; a tube for wrapping
小结[xiǎo jié, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, 小结 / 小結] summary; short; brief; wrap-up
[fú, ㄈㄨˊ, 幞] old form of turban; variant of 袱, cloth wrapper for bundles
包皮[bāo pí, ㄅㄠ ㄆㄧˊ, 包皮] wrapping; wrapper; foreskin
包装纸[bāo zhuāng zhǐ, ㄅㄠ ㄓㄨㄤ ㄓˇ, 包装纸 / 包裝紙] wrapping paper
一种粗棉布[yī zhǒng cū mián bù, ㄧ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨ ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, 一种粗棉布 / 一種粗棉布] A coarse, loosely woven cotton gauze, originally used for wrapping cheese.

wrap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お包み;御包み[おくるみ, okurumi] (n) covering used to wrap a baby
サランラップ[, saranrappu] (n) cling wrap; Saran wrap (US); glad wrap (Aus); cling film (UK)
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.)
ワードラップ[, wa-dorappu] (n) {comp} word wrap
包み込む[つつみこむ, tsutsumikomu] (v5m,vt) to wrap up
包む(P);裹む[くるむ(包む)(P);つつむ(P), kurumu ( tsutsumu )(P); tsutsumu (P)] (v5m,vt) (1) to wrap up; to tuck in; to pack; to do up; to cover with; to dress in; (v5m) (2) (つつむ only) to conceal; to hide; to be engulfed in; to be enveloped by; (P)
外套[がいとう, gaitou] (n,adj-no) overcoat; greatcoat; cloak; wrap
糸くず;糸屑[いとくず, itokuzu] (n) (See 綿ぼこり) lint (as in a clothes dryer or a pocket); waste thread; fibers, such as might wrap around the gears in small mechanisms and cause them to jam; fluff
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper)
お捻り;御捻り[おひねり, ohineri] (n) (uk) (See 捻り・3) wrapped offering (of money)
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P)
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu)
ぐるぐる[, guruguru] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) turning round and round; going around in circles; (2) wrapped around; (P)
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery
ビニボン[, binibon] (n) (abbr) pornographic magazines sold wrapped in plastic
ビニ本[ビニぼん, bini bon] (n) (from ビニール and 本) pornographic magazine or book sold wrapped in plastic
プチプチを潰す[プチプチをつぶす, puchipuchi wotsubusu] (exp,v5s) (See プチプチ潰し) to pop bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique)
プチプチ潰し[プチプチつぶし, puchipuchi tsubushi] (n,vs) (See ぷちぷち,プチプチを潰す) popping bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique)
ホイル焼[ホイルやき, hoiru yaki] (n) roast in foil wrapper
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame
ラッパー[, rappa-] (n) (1) wrapper; (2) rapper
ラッピング[, rappingu] (n,vs) (1) wrapping; (2) lapping (i.e. grinding, polishing); (P)
ラップアラウンド[, rappuaraundo] (n) wrap-around (i.e. sunglasses)
ラップコート[, rappuko-to] (n) wrapcoat
ラップスカート[, rappusuka-to] (n) (abbr) wraparound skirt
ラングリメン[, rangurimen] (n) wraparound retaining straps worn with the old ski cable bindings (ger
ワイヤラッピング[, waiyarappingu] (n) wire-wrapping
上っ張り[うわっぱり, uwappari] (n) overalls; wrapper; duster; smock
上前[うわまえ, uwamae] (n) (1) (See 下前) part of the fabric that is wrapped farthest from the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono); (2) (See 上米・うわまい・1) percentage; commission
上紙[うわがみ, uwagami] (n) paper cover; wrapper; wrapping paper
上表紙[うわびょうし, uwabyoushi] (n) cover; front cover; wrapper; jacket
個包装[こほうそう, kohousou] (n,adj-no,vs) individual packaging; individual wrapping
出願書類[しゅつがんしょるい, shutsuganshorui] (n) file wrapper (patents)
包み紙(P);包紙[つつみがみ, tsutsumigami] (n) wrapping paper; (P)
包袋[ほうたい, houtai] (n) file wrapper for a patent; correspondence about the status of a patent between the inventor and the patent office
包装紙[ほうそうし, housoushi] (n) wrapping paper
回り込み[まわりこみ, mawarikomi] (n) {comp} wraparound
巡回ポーリング[じゅんかいポーリング, junkai po-ringu] (n) {comp} wraparound polling
巻き帯;巻帯[まきおび, makiobi] (n) obi that is not tied but merely wrapped around the body
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ラップアラウンド[らっぷあらうんど, rappuaraundo] wraparound
回り込み[まわりこみ, mawarikomi] wraparound
巡回ポーリング[じゅんかいポーリング, junkai po-ringu] wraparound polling

wrap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟิล์มห่ออาหาร[n. exp.] (fīm hø āhān) EN: plastic wrap ; cling film ; cling wrap ; food wrap FR: film alimentaire [m]
ฟิล์มถนอมอาหาร[n. exp.] (fīm thanøm ) EN: food wrap film FR:
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
ห่อหุ้ม[v.] (hø hum) EN: wrap ; envelop ; shroud ; enwrap ; enfold FR: envelopper ; couvrir
ห่อของ[v. exp.] (hø khøng) EN: wrap FR: emballer ; envelopper
ห่อของขวัญ[v. exp.] (hø khøngkhw) EN: wrap a present FR: emballer un cadeau
ห่ม[v.] (hom) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket FR: couvrir ; envelopper
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
หุ้มห่อ[v.] (humhø) EN: envelop ; cover ; enclose ; wrap FR: enrober ; envelopper
คาดหมัด[v.] (khātmat) EN: wrap a piece of cloth around one's palm FR:
ครอบ[v.] (khrøp) EN: cover ; overarch ; lie over ; put on ; wrap ; shelter FR: couvrir ; chapeauter ; coiffer
กระชับสัดส่วน[X] (krachap sat) EN: body wrap FR:
กระชับทรวดทรง[X] (krachap sua) EN: body wrap FR:
มัด[v.] (mat) EN: bind ; tie up ; bundle ; fasten ; wrap ; tie in bunches FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
ม้วน[v.] (mūan) EN: roll up ; coil ; wind ; curl up ; wrap FR: enrouler ; rouler ; envelopper ; emballer ; s'enrouler
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
พลาสติกกันกระแทก[n. exp.] (phlāstik ka) EN: bubble wrap ; bubble pack ; air bubble packing ; bubble wrapping FR: papier bulle [m] ; film à bulles [m]
โพก[v. exp.] (phōk) EN: tie around the head ; wrap a piece of cloth around the head FR: enrouler autour de la tête
โพกหัว[v. exp.] (phøk hūa) EN: wrap ; put on a turban ; wear a turban ; wear as a turban ; wrap a piece of cloth around one's head ; cover the head with a cloth FR: porter un turban ; porter en guise de turban
แร๊ป[n.] (raēp) EN: plastic wrap FR: film étirable [m] ; scel-o-frais (TM)
สอดไส้[v.] (søtsai) EN: stuff ; wrap with FR:
ทำให้เสร็จสิ้น[v. exp.] (thamhai set) EN: wrap up FR:
ใบเมี่ยง[n.] (baimīeng) EN: cloth used for wrapping the dead body FR:
เฝือก[n.] (feūak) EN: bamboo mat for wrapping the dead ; bier FR:
ห่อ[n.] (hø) EN: [classif.: packages, parcels, bundels, packets wrapped in paper] FR: [classif. : paquets, colis dans un emballage de papier]
ใจรัก[v. exp.] (jai rak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in FR: être fou amoureux ; adorer
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind FR: défaire ; détacher
ไก่ห่อใบเตย[n. exp.] (kai hø bai ) EN: deep fried chicken wrapped with pandan leaves ; chicken nuggets wrapped in pandan leaves ; chicken fried in pandan leaves FR:
กะหล่ำปลีพันเต้าหู้[xp] (kalam-plī p) EN: bean curd wrapped in cabbage FR:
การหุ้ม[n.] (kān hum) EN: wrapping ; envelopment FR:
ข้าวห่อกาบหมาก[n. exp.] (khāo hø kāp) EN: betel leaf wrapped rice FR:
ข้าวต้มผัด[n. exp.] (khāotom pha) EN: glutinous rice wrapped in banana ; glutinous rice wrapped in leaves and steamed FR: riz gluant dans une feuille de bananier [m]
กระดาษห่อของ[n. exp.] (kradāt hø k) EN: wrapping paper FR: papier d'emballage [m]
ก๋วยเตี๋ยวหลอด[n. exp.] (kuaytīo løt) EN: shrimp wrapped flat noodle ; rice noodle roll FR:
เมี่ยง[n.] (mīeng) EN: food wrapped in leaves ; tidbits wrapped in leaves ; savory wrapped in leaves FR:
เมี่ยงปลาเผา[n. exp.] (mīeng plā p) EN: grilled fish wrapped in lettuce FR:
หมูโสร่ง[n. exp.] (mū sarōng) EN: deep fried balls wrapped in egg noodles FR:
ผ้าขะม้า[n. exp.] (phā khamā) EN: wraparound FR: sarong [m]
ผ้าขาวม้า[n. exp.] (phā khāomā) EN: loincloth (used by men) ; wrap-around cloth FR:

wrap ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frischhaltefolie {f}cling film; plastic wrap [Am.]
Mantel {m}jacket; liner; shell; wrap
Kernumwicklung {f}bead wire wrapping
Bonboneinwickelpapier {n}candy wrapping paper
Buchhülle {f}book wrapper
Broteinwickelpapier {n}bread wrapping paper
Buttereinwickelpapier {n}butter wrapping paper
Schutzumschlag {m}dust cover; dust jacket; dust wrapper
Packpapier {n}packing paper; wrapping paper
Umbruch {m}wrap
Warenausgabe {f}wrapping counter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrap
Back to top