ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

winter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *winter*, -winter-

winter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
winter (n.) ฤดูหนาว See also: หน้าหนาว Syn. wintertime, wintertide Ops. summer
winter (vi.) ใช้เวลาฤดูหนาวในที่ที่ห่างจากบ้าน Ops. summer
winter (vt.) เก็บรักษาไว้ในช่วงฤดูหนาว
winter melon (n.) แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon) Syn. honeydew
winter month (n.) ธันวาคม Syn. Christmas season
winter over (phrv.) ออกไปไหนไม่ได้ตลอดฤดูหนาว See also: ใช้เวลาทั้งหมดของฤดูหนาว
winter solstice (n.) วันที่มีกลางวันสั้นที่สุด ทางซีกโลกเหนือ (วันที่ 22 ธันวาคม) Ops. summer solstice
winterberry (n.) ต้นไม้พุ่มเตี้ยตระกูลเดียวกับต้น Holly See also: ให้ผลเล็กๆ สีแดง ชื่อละตินคือ Ilex verticillata Syn. black alder
wintergreen (n.) ต้นไม้ดอกพุ่มเตี้ยมีผลเล็กสีแดงและใบขนาดเล็ก See also: ชื่อละติน Gaultheria procumb Syn. checkerberry, teaberry
wintergreen oil (n.) น้ำมันระกำ
winterish (adj.) ซึ่งเก็บไว้สำหรับฤดูหนาว
winterize (vt.) เตรียมสภาพของบ้านหรือรถให้พร้อมไว้สำหรับฤดูหนาว Ops. summerize
wintertide (n.) ฤดูหนาว See also: หน้าหนาว Syn. wintertime Ops. summer
wintertide (n.) ฤดูหนาว See also: หน้าหนาว Syn. winter Ops. summertime
wintertime (n.) ฤดูหนาว See also: หน้าหนาว Syn. winter, wintertide Ops. summertime
wintery (adj.) เกี่ยวกับฤดูหนาว Syn. brumal, hibernal, hiemal, wintry Ops. summery, sunny, warm, bright, pleasant
English-Thai: HOPE Dictionary
winter(วิน'เทอะ) n.,adj. ฤดูหนาว vi. ใช้เวลาในฤดูหนาว, See also: winterer n. winterish adj. winterly adj.
winterclad(-แคลด) adj. ซึ่งสวมเสื้อหนาว
wintergreen(วิน'เทอะกรีน) n. พืช มีดอกสีขาวเป็นรูประฆัง มีใบที่มีกลิ่นหอม ใช้ทำน้ำมันระกำ
wintergreen oiln. น้ำมันระกำ,น้ำมันmethylsalicylate
wintertide(วิน'เทอะไทดฺ) n. =wintertime
wintertime(วิน'เทอะไทมฺ) n. ฤดูหนาว
wintery(วิน'เทอรี) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของฤดูหนาว, Syn. wintry
English-Thai: Nontri Dictionary
winter(n) ฤดูหนาว,หน้าหนาว,เหมันต์ฤดู
wintergreen(n) ระกำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wintergreen oil; oil of wintergreen; oil, gaultheriaน้ำมันระกำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Winter monsoonมรสุมฤดูหนาว [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะวันอ้อมข้าว (v.) the state that the sun is rising in the southeast and setting in the southwest in the winter time
ฤดูหนาว (n.) winter Syn. หน้าหนาว
หน้าหนาว (n.) winter Syn. ฤดูหนาว
เดือนเย็น (n.) winter Syn. หน้าหนาว Ops. เดือนร้อน
เหมันต์ (n.) winter Syn. ฤดูหนาว, หน้าหนาว
ธูปไม้ระกำ (n.) joss-sticks make of wintergreen
ลมว่าว (n.) wind that blows from north to south in winter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. De Winter is having some coffee with me. Go and ask that stupid waiter for another cup.คุณเดอ วินเทอร์จะดื่มกาแฟกับฉัน ไปบอกไอ้บ๋อยนั่นให้เอาถ้วยมาอีกใบ
Perhaps you could make yourself useful to Mr. De Winter if he wants anything done.ฉันว่าเธอควรทําตัวให้เป็นประโยชน์ เเล้วไปช่วยคุณเดอ วินเทอร์ดีกว่า
Oh, yes, I know Mr. De Winter well. I knew his wife, too.อ๋อใช่ฉันรู้จักคุณเดอ วินเทอร์ดี รวมถึงเมียเขาด้วย
I wonder if Mr. De Winter is still in the hotel.สงสัยจังว่าคุณเดอ วินเทอร์ ยังพักอยู่ในโรงเเรมรึเปล่า
Has Mr. De Winter come in yet?คุณเดอ วินเทอร์กลับมารึยังคะ
Mr. De Winter just ordered breakfast in his room, mademoiselle.- ท่านเพิ่งจะสั่งอาหารเช้าให้ไปส่งที่ห้องครับ
Mr. De Winter says please for you to come up to his room.คุณเดอ วินเทอร์เรียนเชิญให้ไปพบที่ห้องครับ
Not so long as Frith. He was here when the old gentleman was living, when Mr. De Winter was a boy.ไม่เท่ากับฟริธหรอกค่ะ เขาอยู่ตั้งเเต่สมัย นายท่านยังมีชีวิต ส่วนคุณเดอ วินเทอร์ยังเด็ก
I came here when the first Mrs. De Winter was a bride.ฉันมาอยู่ที่นี่ตอนคุณนายเดอ วินเทอร์คนเเรก เเต่งงานเข้ามา
This sort of life is new to me and I do want to make a success of it, and make Mr. De Winter happy, so I know I can leave all the household arrangements to you.ฉันอยากจะทําให้สําเร็จ เเละทําให้คุณเดอ วินเทอร์มีความสุข ฉันจึงวางใจเรื่องงานในบ้านให้คุณจัดการ
I've managed the house since Mrs. De Winter's death and Mr. De Winter has never complained.ฉันดูแลบ้านตั้งเเต่คุณนายท่านเสีย เเละคุณเดอ วินเทอร์ก็ไม่เคยเอ่ยปากบ่น
I mean, the late Mrs. De Winter always did her correspondence and telephoning in the morning room, after breakfast.ผมหมายถึงคุณนายเดอ วินเทอร์คนก่อน มักจะติดต่อธุระทางโทรศัพท์ ที่ห้องนั่งเล่นเช้าหลังจากทานอาหารเช้าแล้ว

winter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冬奥会[dōng ào huì, ㄉㄨㄥ ㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 冬奥会 / 冬奧會] winter Olympics
季冬[jì dōng, ㄐㄧˋ ㄉㄨㄥ, 季冬] final month of winter (i.e. twelfth month of lunar calendar)
埃尔金[Āi ěr jīn, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 埃尔金 / 埃爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
额尔金[É ěr jīn, ㄜˊ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 额尔金 / 額爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
防寒服[fáng hán fú, ㄈㄤˊ ㄏㄢˊ ㄈㄨˊ, 防寒服] overcoat; winter wear
布达拉宫[Bù dá lā gōng, ㄅㄨˋ ㄉㄚˊ ㄌㄚ ㄍㄨㄥ, 布达拉宫 / 布達拉宮] Potala, winter palace of Dalai Lamas in Lhasa, Tibet
日至[rì zhì, ㄖˋ ㄓˋ, 日至] solstice; the winter solstice 冬至 and summer solstice 夏至
冬至[Dōng zhì, ㄉㄨㄥ ㄓˋ, 冬至] Winter Solstice, 22nd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd December-5th January
三九天[sān jiǔ tiān, ㄙㄢ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ, 三九天] the twenty seven days after the Winter Solstice, reptued to be the coldest days of the year
[shòu, ㄕㄡˋ, 狩] to hunt; to go hunting (as winter sport in former times); hunting dog; imperial tour
冬运会[dōng yùn huì, ㄉㄨㄥ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, 冬运会 / 冬運會] winter games
寒假[hán jià, ㄏㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, 寒假] winter vacation
瑞香[ruì xiāng, ㄖㄨㄟˋ ㄒㄧㄤ, 瑞香] winter daphne
迎春花[yíng chūn huā, ˊ ㄔㄨㄣ ㄏㄨㄚ, 迎春花] winter jasmine, Jasminum nudiflorum
严寒[yán hán, ㄧㄢˊ ㄏㄢˊ, 严寒 / 嚴寒] bitter cold; severe winter
[dōng, ㄉㄨㄥ, 冬] winter
冬天[dōng tiān, ㄉㄨㄥ ㄊㄧㄢ, 冬天] winter
冬季[dōng jì, ㄉㄨㄥ ㄐㄧˋ, 冬季] winter
封河期[fēng hé qī, ㄈㄥ ㄏㄜˊ ㄑㄧ, 封河期] freezing over of river in winter
立冬[Lì dōng, ㄌㄧˋ ㄉㄨㄥ, 立冬] Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st November
隆冬[lóng dōng, ㄌㄨㄥˊ ㄉㄨㄥ, 隆冬] midwinter; the depth of winter
核冬天[hé dōng tiān, ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄊㄧㄢ, 核冬天] nuclear winter
严冬[yán dōng, ㄧㄢˊ ㄉㄨㄥ, 严冬 / 嚴冬] severe winter

winter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウインタースポーツ(P);ウィンタースポーツ[, uinta-supo-tsu (P); uinta-supo-tsu] (n) winter sports; (P)
ウインターリゾート[, uinta-rizo-to] (n) winter resort
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom
オリンピック冬季競技大会[オリンピックとうききょうぎたいかい, orinpikku toukikyougitaikai] (n) Olympic Winter Games
スタッドレスタイヤ[, sutaddoresutaiya] (n) studless winter tire (tyre)
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring
中夜[ちゅうや, chuuya] (n) (1) {Buddh} (See 六時) midnight period; midnight service; (2) (arch) winter solstice
伊予水木[いよみずき;イヨミズキ, iyomizuki ; iyomizuki] (n) (uk) (See 土佐水木) iyomizugi winter hazel (Corylopsis spicata)
冬トピア[ふゆトピア, fuyu topia] (n) (uk) Fuyutopia (government program to help create a winter living environment in northern Hokkaido)
冬安居[ふゆあんご, fuyuango] (n) {Buddh} (See 夏安居) winter retreat
冬山[ふゆやま, fuyuyama] (n) (1) wintry mountain; (2) mountain that is often climbed during the winter
冬景色[ふゆげしき, fuyugeshiki] (n) winter landscape; winter scenery; wintry landscape; wintry scene
冬期[とうき, touki] (n-adv,n-t) winter; wintertime; winter term; (P)
冬木[ふゆき;ふゆぎ, fuyuki ; fuyugi] (n) (1) a tree as seen in winter (esp. a barren deciduous tree); (2) evergreen tree
冬木立[ふゆこだち, fuyukodachi] (n) barren trees in winter
冬毛[ふゆげ, fuyuge] (n) winter fur; winter plumage
冬瓜[とうがん;とうが, tougan ; touga] (n) wax gourd (Benincasa hispida); ash gourd; white gourd; winter melon
冬瓜子[とうがし, tougashi] (n) wax gourd seed; winter melon seed
冬眠[とうみん, toumin] (n,vs,adj-no) hibernation; winter sleep; (P)
冬篭り;冬籠り[ふゆごもり, fuyugomori] (n,vs) hibernation; staying indoors during winter
冬至[とうじ, touji] (n,adj-no) (See 二十四節気) winter solstice; (P)
冬至南瓜;冬至カボチャ[とうじかぼちゃ(冬至南瓜);とうじカボチャ(冬至カボチャ), toujikabocha ( touji kabocha ); touji kabocha ( touji kabocha )] (n) custom of keeping a pumpkin or squash during the winter and eating it on the day of the winter solstice
冬至点[とうじてん, toujiten] (n) winter solstitial point
冬至粥[とうじがゆ, toujigayu] (n) azuki bean rice gruel eaten on the day of the winter solstice (to chase away demons that spread contagious diseases)
凍雨[とうう, touu] (n) (1) winter rain; (2) ice pellet
初時雨[はつしぐれ, hatsushigure] (n) (arch) the first rain to fall between the late autumn and the early winter
半纏;袢纏;半天;袢天(iK)[はんてん, hanten] (n) (1) (See 羽織) traditional short winter coat resembling a haori without gussets; (2) (See 印半纏) livery coat; (3) (半天 only) half the sky; (4) (半天 only) mid-air; middle of the sky
名残りの雪;なごりの雪;名残の雪[なごりのゆき, nagorinoyuki] (n) (1) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring
大坂冬の陣[おおさかふゆのじん, oosakafuyunojin] (exp,n) (See 大坂夏の陣) winter campaign of the siege of Osaka (1614 CE)
大犬の陰嚢[おおいぬのふぐり;オオイヌノフグリ, ooinunofuguri ; ooinunofuguri] (n) (uk) Persian speedwell (Veronica persica); large field speedwell; bird's-eye speedwell; birdeye speedwell; winter speedwell
大犬陰嚢[おおいぬふぐり;オオイヌフグリ, ooinufuguri ; ooinufuguri] (n) (uk) (See 大犬の陰嚢) Persian speedwell (Veronica persica); large field speedwell; bird's-eye speedwell; birdeye speedwell; winter speedwell
寄せ鍋;寄鍋(io)[よせなべ, yosenabe] (n) (See 寄せ・2) pot of chicken or seafood, and vegetables in a dashi broth, usu. cooked at the table (traditionally a winter meal); seafood and vegetable stew or chowder
寒中水泳[かんちゅうすいえい, kanchuusuiei] (n) swimming in the middle of winter or the cold season
寒中見舞;寒中見舞い[かんちゅうみまい, kanchuumimai] (n) winter greeting card; inquiring after someone's health in the cold season
寒卵[かんたまご, kantamago] (n) egg laid in winter
寒参り[かんまいり, kanmairi] (n,vs) winter visit to a shrine
寒垢離[かんごり, kangori] (n) cold-water ablutions performed in winter
寒月[かんげつ, kangetsu] (n) wintry moon; a winter month
寒肥[かんごえ, kangoe] (n) winter manure
寒蜆[かんしじみ, kanshijimi] (n) Shijimi clam caught during winter

winter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดือนเย็น[n. prop.] (deūoen yen) EN: winter FR: mois d'hiver [m]
ฟักทอง[n.] (fakthøng) EN: pumpkin ; winter squash ; squash FR: potiron [m] ; citrouille [f]
เหมันต์[n.] (hēman) EN: winter FR: hiver [m]
เหมันต-[pref.] (hēmanta-) EN: winter FR:
เหมันตฤดู[n.] (hēmantareud) EN: winter FR: hiver [m]
เหมายัน[n.] (hēmayan) EN: winter solstice FR: solstice d'hiver [m]
หัวลม[n.] (hūalom) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter FR:
กีฬาฤดูหนาว[n. exp.] (kīlā reudū ) EN: winter sport FR: sports d'hiver [mpl]
ลมว่าว[n.] (lomwāo) EN: winter north wind ; dry monsoon wind FR: vent hivernal du nord [m] ; vent continental [m]
ในช่วงหน้าหนาว[n. exp.] (nai chūang ) EN: in the winter FR: en hiver ; durant l'hiver
หน้าหนาว[n.] (nā nāo) EN: winter FR: hiver [m] ; saison froide [f]
งานฤดูหนาว[n. exp.] (ngān reudū ) EN: winter fair FR: foire d'hiver [f]
โอลิมปิกฤดูหนาว[n. exp.] (Ōlimpik Reu) EN: Winter Games FR: Jeux olympiques d'hiver [mpl] ; Jeux d'hiver [mpl]
ฤดูหนาว[n. exp.] (reudū nāo) EN: winter ; cold season FR: hiver [m] ; saison froide [f]
เสื้อกันหนาว[n. exp.] (seūa kan nā) EN: overcoat ; coat ; topcoat ; winter jacket ; jacket FR: pardessus [m] ; manteau [m] ; vêtement d'hiver [m]
เสื้อหนาว [n.] (seūanāo) EN: coat ; overcoat ; topcoat ; warm clothing ; winter clothes ; heavy jacket ; heavy coat FR: vêtement d'hiver [m]
ศีตกาล[n.] (sītakān) EN: winter FR: hiver [m]
สวนสนุกฤดูหนาว[n. exp.] (sūan sanuk ) EN: winter wonderland FR:
ถุงมือกันหนาว[n. exp.] (thung meū k) EN: winter gloves FR: gants d'hiver [mpl]
ว่าว[n.] (wāo) EN: winter north wind ; dry monsoon wind FR: vent hivernal du nord [m] ; vent continental [m]
วินเทอร์เกมส์[n. exp.] (winthoē kēm) EN: Winter Games FR: Jeux d'hiver [mpl]
น้ำมันระกำ[n.] (nāmmanrakam) EN: wintergreen oil FR: essence de wintergreen [f]
ระกำ[n.] (rakam) EN: wintergreen oil FR:
ธูปไม้ระกำ[n.] (thūpmairaka) EN: joss sticks made of wintergreen FR:

winter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
südlich {adj} | südlicher Sommer | südlicher Winteraustral | austral summer | austral winter
Wintereinbruch {m}onset of winter
Carving {n} (Wintersport) [sport]carving
Wintergarten {m} | Wintergärten
Spike {m} (Winterreifen) | hohler Spikestud (winter tyre) | tubular stud

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า winter
Back to top