ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

water

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *water*, -water-

water ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
water (n.) น้ำ See also: น้ำเปล่า, น้ำจืด Syn. drinking water, mineral water, distilled water, aqua pura, liquid
water (n.) แหล่งน้ำเช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเล
water (n.) ธาตุน้ำ
water (n.) พาหนะทางน้ำ โดยเฉพาะเรือ
water (n.) น้ำที่ออกจากร่างกายเช่น เหงื่อ ปัสสาวะ น้ำตา
water (n.) น้ำคร่ำ
water (n.) ความส่องสว่างของเพชรพลอย
water (vt.) ทำให้เปียก Syn. soak, sprinkle, wet Ops. dry
water (vt.) ให้น้ำ (ทางเกษตรกรรม) See also: รดน้ำ Syn. irrigate
water (adj.) เกี่ยวกับน้ำ
water buffalo (n.) ควายชนิดหนึ่ง ชื่อละตินคือ Bubalus bubalis
water closet (n.) ห้องน้ำ See also: ห้องส้วม, ห้องสุขา Syn. lavatory, toilet
water cooler (n.) เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับดื่ม
water diviner (n.) ผู้ใช้ไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้ Syn. dowser, water finder
water diviner (n.) ผู้ที่สามารถใช้ด้ามไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้ Syn. dowser, water witch
water down (phrv.) ทำให้เจือจาง (ด้วยการเติมน้ำ)
water down (phrv.) ทำให้อ่อนแอลง (มักใช้รูป passive voice)
water filter (n.) เครื่องกรองน้ำ
water finder (n.) ผู้ใช้ไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้ Syn. dowser, water diviner
water gate (n.) ประตูน้ำ Syn. floodgate, head gate, sluice
water gauge (n.) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับน้ำ
water glass (n.) แก้วน้ำดื่ม Syn. glass
water heater (n.) เครื่องทำน้ำอุ่น
water hole (n.) หลุมหรือแอ่งน้ำตามผิวพื้นดิน See also: (โดยเฉพาะบริเวณที่สัตว์ต่างๆไปดื่มกิน) Syn. pond, watering hole
water hyacinth (n.) ผักตบชวา ชื่อละตินคือ Eichhornia crassipes
water lettuce (n.) พืชน้ำจำพวกจอก ชื่อละตินคือ Pistia stratiotes
water level (n.) ระดับน้ำทะเล Syn. horizontality
water level (n.) เส้นบอกระดับน้ำข้างลำเรือ (การแล่นเรือ)
water level (n.) ระดับพื้นผิวของน้ำบาดาล (ทางธรณีวิทยา) See also: ระดับพื้นผิวของน้ำใต้ดิน
water lily (n.) ดอกบัว Syn. pond lily
water line (n.) เส้นบอกระดับน้ำข้างลำเรือ (การแล่นเรือ) Syn. water level
water meter (n.) มาตรวัดน้ำ
water nymph (n.) นางเงือก See also: เงือก Syn. sea nymph
water pipe (n.) ท่อน้ำ
water polo (n.) กีฬาโปโลน้ำ
water rat (n.) หนูน้ำ See also: หนูที่ชอบอาศัยตามบริเวณที่มีน้ำ
water ski (n.) สกีน้ำ
water snake (n.) งูน้ำไม่มีพิษตระกูล Natrix แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
water softener (n.) น้ำยาทำให้อ่อนนุ่ม
water strainer (n.) เครื่องกรองน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
water(วอ'เทอะ) n. น้ำ,น้ำแร่,แหล่งน้ำ, See also: waters น้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบ,บริเวณทะเล vt. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,พรมด้วยน้ำ,ทำให้เจือจาง,ผสมน้ำ,ทำให้แวววาว,ทำให้เป็นลายคลื่น vi. หลั่งน้ำ,ดื่มน้ำ,adj. เกี่ยวกับน้ำ -Phr. (above water พ้นลำบาก) waterer
water buffalon. ควาย
water closetn. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ถังชักโครกในห้องส้วม, Syn. privy,bathroom
water coolern. เครื่องทำให้น้ำเย็นและจ่ายน้ำ
water fowln. นกน้ำ
water gagen. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับน้ำ
water gaten. ประตูน้ำ, Syn. floodgate
water gaugen. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับน้ำ
water glassn. แก้วน้ำดื่ม,แก้วน้ำวัดระดับน้ำ
water hyacinthn. ผักตบชวา
water lettucen. จอก
water lilyn. ต้นบัว,ดอกบัว
water mainn. ท่อใหญ่ของระบบท่อส่ง
water metern. มาตรวัดน้ำ
water power(วอ'เทอะเพาเออะ) n. พลังน้ำ,กำลังน้ำ
water proof(วอ'เทอะพรูฟ) adj. vt. กันน้ำ,น้ำไม่เข้า,n. เสื้อฝนกันน้ำ,สิ่งทอกันน้ำผ่าน, See also: waterproofer n. waterproofness n.
water skin. แผ่นกระดานสกีน้ำ
water wheeln. ระหัดน้ำ,ล้อน้ำ
water wingsn. ถุงลมลอยน้ำเป็นรูปปีกคู่ใช้ช่วยในการฝึกว่ายน้ำ
water witchn. ผู้ที่สามารถใช้ด้ามไม้คลำหาแหล่งน้ำได้,ชื่อนกเป็ดน้ำชนิดหนึ่ง
water-cool(วอ'เทอะคูล) vt. ใช้น้ำทำให้เย็น
water-fast(วอ'เทอะฟาสทฺ) adj. ไม่ละลายในน้ำ,ทนน้ำ,สีไม่ตกเมื่อถูกน้ำ
water-ski(วอ'เทอะสกี) vi. เล่นสกีน้ำ, See also: water-skier n.
water-softener(วอ'เทอะซอฟ'เฟินเนอะ) n. สารที่ทำให้น้ำอ่อน,ตัวทำให้น้ำอ่อน
water-soluble(วอ'เทอะซอล'ลูเบิล) adj. ละลายได้ในน้ำ, See also: water-solubility n.
watercolor(วอ'เทอะคัลเลอะ) n. สีน้ำ,ภาพสีน้ำ,ลายออกแบบที่ใช้สีนำ, See also: watercolored adj. watercoloured adj. watercolorist n. watercolourist n.
watercolour(วอ'เทอะคัลเลอะ) n. สีน้ำ,ภาพสีน้ำ,ลายออกแบบที่ใช้สีนำ, See also: watercolored adj. watercoloured adj. watercolorist n. watercolourist n.
watercontrol(วอ'เทอะคอนโทรล) n. การชลประทาน
watercourse(วอ'เทอะคอร์ส) n. ทางน้ำ,สายน้ำ,ลำธาร,แหล่งน้ำไหลเฉพาะฤดู
watercraft(วอ'เทอะคราฟทฺ'-แครฟทฺ) n. ความชำนาญในการขับขี่เรือ,ความชำนาญในการว่ายหรือดำน้ำ,เรือ,ยานพาหนะที่แล่นบนหรือในน้ำ
watercycle(วอ'เทอไซ'เคิล) n. เรือถีบ
waterfall(วอ'เทอะฟอล) n. น้ำตก,ผมย้อย
waterfront(วอ'เทอะฟรันทฺ) n. ริมฝั่ง,เขตริมฝั่ง,เขตริมน้ำ,ส่วนของเมืองที่อยู่ริมฝั่งน้ำ
wateriness(วอ'เทอรินิส) n. ความเป็นน้ำ,ความมีน้ำผสมอยู่ด้วย
watering potn. ภาชนะรดต้นไม้,กระป๋องหรือถังรดน้ำต้นไม้, Syn. watering pan
waterish(วอ'เทอะริช) adj. ค่อนข้างมีน้ำมาก,ค่อนข้างจะเป็นน้ำ, See also: waterishly adv. waterishness n.
waterlinen. เส้นน้ำลึกของเรือ,เส้นลายน้ำพิมพ์ตามขวางของแผ่นกระดาษ
waterlocked(วอ'เทอะลอคทฺ) adj. มีน้ำล้อมรอบ
waterlog(วอ'เทอะลอก) vt. ทำให้น้ำเข้าเต็ม,มีน้ำท่วม, See also: waterlogged adj.
waterloggingn. การมีน้ำเข้าเต็ม,การมีน้ำนอง
English-Thai: Nontri Dictionary
water(n) น้ำ,น่านน้ำ,แหล่งน้ำ,น้ำเพชร,ชนิด,ชิ้น,ของเหลว
WATER water buffalo(n) ควาย
WATER water closet(n) ห้องส้วม,ห้องน้ำ,ห้องสุขา
WATER water tower(n) อ่างเก็บน้ำ
watercolour(n) สีน้ำ,ภาพสีน้ำ
watercourse(n) ทางน้ำไหล,แม่น้ำลำคลอง,สายน้ำ
watercress(n) แพงพวย
waterfall(n) น้ำตก
waterfowl(n) นกน้ำ
waterman(n) คนแจวเรือ,คนพายเรือ,ฝีพาย
watermelon(n) แตงโม
waterpower(n) กำลังน้ำ,พลังน้ำ
waterproof(adj) กันน้ำ
waterspout(n) ท่อน้ำ,น้ำพุกลางทะเล,ท่อระบายน้ำ
waterway(n) ทางน้ำ,ท่อระบายน้ำ
waterworks(n) การประปา,โรงสูบ,น้ำพุ
watery(adj) เป็นน้ำ,เปียก,แฉะ,มีน้ำ,จืดจาง,ใส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
water balance; isohydriaดุลน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
water coolerตู้น้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
water tableระดับน้ำใต้ดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
water vapourไอน้ำแฝง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
water-cooled condenserเครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
watercolourสีน้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waters, coastalน่านน้ำชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
watershedบริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
waterwayทางน้ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waterน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Water Closet ส้วม [สิ่งแวดล้อม]
Water hyacinthผักตบชวา [TU Subject Heading]
Water poloโปโลน้ำ [TU Subject Heading]
Water skiingสกีน้ำ [TU Subject Heading]
Water Table ระดับน้ำใต้ดิน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง พื้นผิวหรือแนวระดับน้ำใต้ผิวดินที่อยู่ ระหว่างเขตอิ่มน้ำกับเขตอิ่มอากาศ ณ ระดับน้ำใต้ดินนี้แรงดันน้ำในชั้นหินเท่ากับแรงดันของบรรยากาศ มีความหมายเหมือนกับ level of saturation หมวดทรัพยากรอากาศ หมายถึง พื้นผิวบนของเขตอิ่มน้ำ ระดับน้ำนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามฤดูกาล ในบริเวณภูเขาที่มีฝนตกสม่ำเสมอ ระดับน้ำใต้ดินอาจอยู่ลึก 2-3 ซม. ถึงหลายร้อยเมตรใต้ผิวดิน ในแถบภูมิอากาศร้อนแห้ง ระดับน้ำใต้ดินอาจอยู่ลึกมาก บริเวณที่ใกล้ลำธาร แม่น้ำ ทะเลสาบ หรือแหล่งน้ำอื่นๆ ระดับใต้ดินจะอยู่ใกล้ผิวดินและระดับน้ำนี้จะลาดเอียงเข้าหาแหล่งน้ำที่อยู่ ใกล้ [สิ่งแวดล้อม]
water wheelwater wheel, หลุก, ล้อหมุนน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Watercolor paintingจิตรกรรมสีน้ำ [TU Subject Heading]
Watercraft policeตำรวจน้ำ [TU Subject Heading]
Waterfallน้ำตก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waterfrontsพื้นที่ริมฝั่งน้ำ [TU Subject Heading]
waterloggingwaterlogging, สภาพน้ำขังใต้ผิวดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Watermarksลายน้ำ [TU Subject Heading]
Watershed บริเวณลุ่มน้ำ 1) ดู drainage basin 2) ในประเทศอังกฤษ หมายถึง สันปันน้ำ (watershed line) [สิ่งแวดล้อม]
Waterworksประปา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเป๋าน้ำร้อน (n.) hot water bottle See also: hot water bag
ถาน (n.) monk´s water closet See also: monk´s toilet, monk´s latrine/lavatory Syn. ส้วม
ถือน้ำ (v.) drink the water of allegiance See also: drink the oath Syn. ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
ที่น้ำซึม (n.) area which water always ooze out Syn. น้ำงึม
น้ำงึม (n.) area which water always ooze out Syn. ที่น้ำซึม
น้ำชุบ (n.) immersing water for quenching See also: immersing fluid for plating, solution used for tempering steel
น้ำซึม (n.) area which water always ooze out Syn. น้ำงึม, ที่น้ำซึม
พวยน้ำ (n.) column of water moving rapidly into the air
มงคลสูตร (n.) sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel
รดน้ำดำหัว (v.) pour water on the hands of revered elders and ask for blessing
รอง (v.) receive the water from the rain See also: contain
ลอยช้อน (v.) float in the water in order to catch fish
สรงน้ำพระ (v.) sprinkle water onto a Buddha image
หล่อ (v.) protect (with water or oil) See also: lubricate
หุงเช็ดน้ำ (v.) pour the water from the boiled rice See also: drain off water from the boiled rice
หุงเช็ดน้ำ (v.) pour rice water from the pot Syn. เช็ดน้ำ
เข้ากระโจม (v.) have the water vapour bath in a small tent in the sun
เช็ดน้ำ (v.) pour the water from the boiled rice See also: drain off water from the boiled rice Syn. หุงเช็ดน้ำ
เช็ดหม้อ (v.) pour rice water from the pot Syn. เช็ดน้ำ, หุงเช็ดน้ำ
เรี่ยว (n.) the strong current of water (as rivers)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
A drop of water is vital if you are in the desertน้ำหนึ่งหยดก็สำคัญมากถ้าคุณอยู่ในทะเลทราย
There isn't any water in the bottleไม่มีน้ำในขวดนั้นเลย
Have you turned off the water?คุณปิดน้ำแล้วหรือยัง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then sсooр uр the water and rub it on your faсe and go...แล้วตักขึ้นน้ำ และถูมันบนใบหน้าของคุณ และไป
Get your hands full of water and you snort and you snuff and go...ได้รับในมือของคุณเต็มไปด้วย น้ำ และคุณเสียงหายใจรุนแรงและ คุณรสชาติและไป
A fine bunch of water lilies you turned out to be.พวงดี ของน้ำดอกบัวคุณจะกลายเป็น
Like the man who put his watch in boiling water and held the egg!ชอบผู้ชายที่ใส่ นาฬิกาลงในน้ำเดือด และต้มมันพร้อมไข่
You never heard of tanks that go under the water and fly up-a stairs?คุณไม่เคยเห็นหรอ ดำน้ำและบินได้หนะ
Good night, Cleo, my little water baby.นอนหลับฝันดี, คลีโอ, ทารกน้ำ ของฉันเล็ก ๆ น้อย ๆ
She's my little water baby. Isn't she cute?เธอเป็นทารกน้ำของฉันเล็ก ๆ น้อย ๆ เธอไม่ได้เป็นที่น่ารัก?
I had opened up the seacocks and the water began to come in fast.ผมทำให้ประตูถังอับเฉาเปิดออก และน้ำก็เริ่มไหลเข้ามาอย่างเร็ว
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา
He had a bottle of water in the bow of the skiff... ... and that was all he needed for the day.ในคันธนูของเรือกรรเชียงเล็ก ๆ ที่ และนั่นคือทั้งหมดที่เขา ต้องการสำหรับวันที่
The sun rose from the sea, and the old man could see other boats... ... low on the water and well in toward the shore, spread out across the current.ดวงอาทิตย์ขึ้นประปรายจาก ทะเล และคนเก่าจะได้เห็นเรือลำอื่น ๆ ต่ำในน้ำและได้ดีในที่มีต่อ
One bait was down 40 fathoms, the second was at 75... ... and the third and fourth were down in the blue water at 100 and 125 fathoms.หนึ่งในเหยื่อที่ถูกลง 40 ไสวที่ สอง เป็นที่ 75 และคนที่สามและสี่ ลดลง ในน้ำทะเลสีฟ้าที่ 100 และ 125 ไสว

water ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慈姑[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, 慈姑] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant)
茨菰[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, 茨菰] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant)
水牛[shuǐ niú, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧㄡˊ, 水牛] water buffalo
灌输[guàn shū, ㄍㄨㄢˋ ㄕㄨ, 灌输 / 灌輸] channel water to another place; imbue with; inculcate; instill into; teach; impart
荸荠[bí qí, ㄅㄧˊ ㄑㄧˊ, 荸荠 / 荸薺] water chestnut; Eleocharis dulcis or E. congesta
化学式[huà xué shì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ, 化学式 / 化學式] chemical formula (e.g. water H2O)
冷却水[lěng què shuǐ, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄕㄨㄟˇ, 冷却水 / 冷卻水] cooling water (in a reactor)
[fèi, ㄈㄟˋ, 砩] dam up water with rocks
泼冷水[pō lěng shuǐ, ㄆㄛ ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ, 泼冷水 / 潑冷水] to dampen one's enthusiasm; (lit.) to pour cold water on
淀积[diàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 淀积] deposit; illuvium (shallow water sediment)
淀积物[diàn jī wù, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ˋ, 淀积物] deposit; illuvium (shallow water sediment)
恶水[è shuǐ, ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 恶水 / 惡水] dirty water; water that is unfit to drink; slops; treacherous rapids
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
开源节流[kāi yuán jié liú, ㄎㄞ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ, 开源节流 / 開源節流] lit. to open a water source and reduce outflow (成语 saw); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 莼 / 蒓] edible water plant; Brasenia schreberi
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 莼 / 蓴] edible water plant; Brasenia schreberi
龙头[lóng tóu, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, 龙头 / 龍頭] faucet; water tap
混水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 混水摸鱼 / 混水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain; also written 渾水摸魚|浑水摸鱼
浑水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 浑水摸鱼 / 渾水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain
源泉[yuán quán, ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 源泉] fountainhead; well-spring; water source; fig. origin
淡水湖[dàn shuǐ hú, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨˊ, 淡水湖] fresh water lake
溪蟹[xī xiè, ㄒㄧ ㄒㄧㄝˋ, 溪蟹 / 谿蟹] fresh water crab
雨凇[yǔ sōng, ㄩˇ ㄙㄨㄥ, 雨凇] frost; a patina of ice from freezing rain or water vapor
重水[zhòng shuǐ, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, 重水] heavy water (with deuterium or heavy hydrogen isotope)
重水反应堆[zhòng shuǐ fǎn yìng duī, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, 重水反应堆 / 重水反應堆] heavy water reactor (HWR)
重水生产[zhòng shuǐ shēng chǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ ㄔㄢˇ, 重水生产 / 重水生產] heavy water production
热水袋[rè shuǐ dài, ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄞˋ, 热水袋 / 熱水袋] hot water bottle; hot-water bag
五行[wǔ xíng, ˇ ㄒㄧㄥˊ, 五行] five phases of Chinese philosophy: wood 木, fire 火, earth 土, metal 金, water
[ruán, ㄖㄨㄢˊ, 壖] land on water edge or under wall
如鱼得水[rú yú dé shuǐ, ㄖㄨˊ ㄩˊ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, 如鱼得水 / 如魚得水] like a fish back in water (成语 saw); glad to be back in one's proper surroundings
液态水[yè tài shuǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ ㄕㄨㄟˇ, 液态水 / 液態水] liquid water (as opposed to steam or ice, e.g.)
水汽[shuǐ qì, ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧˋ, 水汽] water vapor; steam; moisture
依山傍水[yī shān bàng shuǐ, ㄧ ㄕㄢ ㄅㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, 依山傍水] mountains on one side and water on the other
资源[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, 资源 / 資源] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism)
透水[tòu shuǐ, ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, 透水] permeable; percolation; water leak
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 磷] phosphorus P, nonmetal, atomic number 15; water in rocks
淡水[dàn shuǐ, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ, 淡水] potable water (water with low salt content); fresh water
枕岩漱流[zhěn yán shù liú, ㄓㄣˇ ㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, 枕岩漱流] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a hermit's life

water ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアポリス[, akuaporisu] (n) aqua polis; city on water
アクアミネラル[, akuamineraru] (n) mineral water (wasei
アズマギンザメ[, azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera
アドバンスドオープンウオーターダイバー[, adobansudoo-pun'uo-ta-daiba-] (n) advanced open water diver
アノア[, anoa] (n) anoa (either of two small African water buffalo of genus Bubalus)
イオン交換水[イオンこうかんすい, ion koukansui] (n) deionized water; DI water
いさら井;細小井[いさらい, isarai] (n) (arch) small water spring
ウォータークーラー;ウオータークーラー[, uo-ta-ku-ra-; uo-ta-ku-ra-] (n) watercooler; water cooler
ウォータークロゼット;ウオータークロゼット[, uo-ta-kurozetto ; uo-ta-kurozetto] (n) water closet
ウォータージャケット[, uo-ta-jaketto] (n) water jacket
ウォーターシュート;ウオーターシュート[, uo-ta-shu-to ; uo-ta-shu-to] (n) water chute
ウォータースパニエル[, uo-ta-supanieru] (n) water spaniel
ウォータースライダー;ウオータースライダー[, uo-ta-suraida-; uo-ta-suraida-] (n) (See 水滑り台) water slide; water slider
ウォーターハザード[, uo-ta-haza-do] (n) water hazard
ウオーターハザード[, uo-ta-haza-do] (n) water hazard
ウオーターバス[, uo-ta-basu] (n) water bath
ウォーターポロ;ウオーターポロ[, uo-ta-poro ; uo-ta-poro] (n) (See 水球) water polo
ウォーターヤム[, uo-ta-yamu] (n) (obsc) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata); winged yam; purple yam
ウベ[, ube] (n) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata) (fil
オープンウオーターダイバー[, o-pun'uo-ta-daiba-] (n) open water diver
オシザメ[, oshizame] (n) false catshark (species of deep water ground shark, Pseudotriakis microdon)
オノコロ島;オノゴロ島;磤馭慮島(oK)[オノコロじま(オノコロ島);オノゴロじま(オノゴロ島);おのころじま(磤馭慮島);おのごろじま(磤馭慮島), onokoro jima ( onokoro shima ); onogoro jima ( onogoro shima ); onokorojima ( ketsu] (n) (1) (arch) (See 天の瓊矛) Onokoro Island (in Japanese mythology, the island formed by drops of water falling from the heavenly jeweled spear); Onogoro Island; (2) Japan
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water
カラン[, karan] (n) water outlet (ger
ガンジスメジロザメ[, ganjisumejirozame] (n) Ganges shark (Glyphis gangeticus, rare species of fresh water requiem shark that dwells in the rivers of India)
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water
くさや[, kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun
ごぼごぼ[, gobogobo] (adv) (on-mim) sound of gushing water
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu
ざぶりざぶり[, zaburizaburi] (adv-to) (on-mim) sound of living, moving water
サルバトールモニター;サルバトール・モニター[, sarubato-rumonita-; sarubato-ru . monita-] (n) water monitor (Varanus salvator, species of carnivorous monitor lizard common from Sri Lanka in the west to the Philippines in the east); common water monitor
ジャーポット[, ja-potto] (n) (See 電気ポット) hot water dispenser (wasei
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.)
じゃぶじゃぶ[, jabujabu] (adv) splashing water sound; (P)
シロブチギンザメ[, shirobuchiginzame] (n) Chimaera owstoni (species of deep water cartilaginous ghost shark found in Japan)
スーパーボール掬い[スーパーボールすくい, su-pa-bo-ru sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) SuperBall scooping; festival game in which one scoops up rubber bouncy balls floating in water
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839)
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil)
ソーダ水[ソーダすい, so-da sui] (n) soda water
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ろ波器[ろはき, rohaki] filter (as in water filter)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)
[みず, mizu] Thai: น้ำ English: water
運河[うんが, unga] Thai: ทางน้ำ English: waterway
雨水[うすい, usui] Thai: น้ำฝน English: rain water

water ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่งน้ำ[n. exp.] (aeng nām) EN: basin ; pool of water FR: bassin [m]
อ่างเก็บน้ำ[n.] (āngkepnām) EN: reservoir ; dam ; barrage ; storage pond ; water tower ; catchment FR: réservoir [m] ; réservoir d'eau [m] ; barrage [m]
อันนะปานะ[n. exp.] (anna pāna) EN: bread and water FR: du pain et de l'eau
อาบน้ำศพ[x] (āp nām sop) EN: symbolic pouring of water over the deceased's hand FR:
อาโปธาตุ[n.] (āpōthāt) EN: water ; fluid ; fluid element FR: fluide [m]
อัดลม[n.] (atlom) EN: carbonated water ; soda water ; soda FR:
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine FR: se soulager ; uriner
บารากุ[n.] (bārāku) EN: baraku ; water pipe ; hookah ; narghile ; shisha FR: pipe à eau [f]
บึงบาง[n.] (beungbāng) EN: water route FR:
บัว[n.] (būa) EN: lotus ; water lily FR: lotus [m] ; nénuphar [m]
บัวหลวง[n. exp.] (būa lūang) EN: Sacred lotus ; Lotus ; Nelumbo ; Indian Lotus ; East Indian lotus ; Hindu lotus ; Rose of India ; Sacred Water Lily ; Nelumbo nucifera FR: Nelumbo nucifera
บัวเผื่อน[n.] (būa pheūoen) EN: Nymphaea nouchali ; red and blue water lily ; blue star water lily ; star lotus ; Nymphaea stellata FR: Nymphaea nouchali
บัวสาย[n. exp.] (būa sāi) EN: Red indian water lily ; water lilly ; Nymphaea lotus ; Nymphaea pubescens FR: Nymphaea pubescens
บัววิคตอเรีย [n. exp.] (būa Wiktørī) EN: giant water lily ; Victoria water lily ; Amazon water lily ; royal water lily ; water Maize FR:
บุกน้ำลุยไฟ[v. (loc.)] (buknāmluifa) EN: overcome all obstacles ; go through hell and high water FR: braver vents et marées
ฉ่า[onomat.] (chā) EN: [sound of sizzling, frying or water falling] FR:
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ใช้น้ำอย่างประหยัด[v. exp.] (chai nām yā) EN: use water sparingly FR: utiliser l'eau avec parcimonie
ชักโครก[v. exp.] (chakkhrōk) EN: water closet ; closet ; flush toilet FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
ชลัมพุ[n.] (chalamphu) EN: water FR: eau [f]
ชลาสินธุ์[n.] (chalāsin) EN: expanse of water FR: étendue d'eau [f]
ชโลทร[n.] (chalōthøn) EN: river ; sea ; expanse of water FR: rivière [f] ; étendue d'eau [f]
เช็ดหม้อ[v.] (chetmø) EN: pour rice water from the pot FR:
เช็ดน้ำ[v.] (chetnām) EN: pour the water from the boiled rice ; drain off water from the boiled rice FR:
ชล[n.] (chon) EN: water FR: eau [f]
ชร[n.] (chøn) EN: water FR:
ชล-[pref.] (chonla-) EN: water FR: eau [f]
ชลชาติ[n.] (chonlachāt) EN: water FR:
ชลมารค[n.] (chonlamāk) EN: water ; waterway FR:
ชลประทาน[n.] (chonlaprath) EN: irrigation ; irrigation works ; water conservancy FR: irrigation [f]
ชลประทาน[n.] (chonprathān) EN: irrigation ; irrigation works ; water conservancy FR: irrigation [f]
ชุบน้ำ[v. exp.] (chup nām) EN: moisten ; wet ; dip in water FR: mouiller
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water FR: plonger ; immerger
ดื่มน้ำอึกหนึ่ง[v. exp.] (deūm nām eu) EN: take a swallow of water FR: boire une gorgée d'eau
ดอกบัว[n.] (døkbūa) EN: lotus ; water lily FR: lotus [m]
ดอกจอก[n.] (døkjøk) EN: water lettuce FR:
ดง[v.] (dong) EN: reheat boiled rice after pouring off excess water FR: sécher le riz cuit à feu doux
ดงข้าว[v. exp.] (dong khāo) EN: reheat boiled rice after pouring off excess water FR:
ด้วงดิ่ง[n. exp.] (dūangding) EN: true water beetle ; predaceous diving beetle ; diving beetle FR:

water ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sauerbrunnen {m}acidulous mineral water
Adhäsionswasser {n}adhesive water
Badewasser {n}bath water
Kesselwasser {f}boiler water
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature
Brackwasser {n}brackish water
Brauwasser {n}brewing water
Kaltwassernetz {n}chilled water distribution net
Wassermischprobe {f}composite water sample
Schwitzwasser {n}condensation water
Schwitzwasserverhütung {f}condensation water prevention
Wassertiefe {f}depth of the water
Wasserumleitung {f}diversion of water
Hauswasserpumpe {f}domestic water pump
Fahltyrann {m} [ornith.]Drab Water Tyrant
Trinkwasser {n}drinking water; potable water
Trinkwasseraufbereitungsanlage {f}drinking water treatment plant
Trinkwasserenthärtungsanlage {f}drinking water softener
Trinkwasserentsalzungsanlage {f}drinking water demineralisation device
Trinkwassergewinnung {f}drinking water production
Trinkwasserknappheit {f}drinking water shortage
Meerwasserechtheit {f}fastness to salt water
Schwimmbadwasserechtheit {f}fastness to swimming pool water
Wasserechtheit {f}fastness to water
Wassertropfenechtheit {f}fastness to water drops
Speisewasser {n}feed water
Bodenschicht {f} | wasserführende Bodenschichtformation | water bearing formation
Frischwasser {n}fresh water; city water
Süsswasserdelfine {pl} [zool.]fresh water dolphins
Wasserhärte {f}hardness of water
Schwerwasserreaktor {m}heavy water reactor
Weihwasser {n}holy water
Bettflasche {f}hot water bottle
Heißwasser {n}hot water
Heizwasser-Verrohrung {f}hot water piping
Warmwasserspeicher {m}hot water tank
Wasserbau {m}hydraulic engineering; water engineering
wasserdicht {adj}impervious to water
Brauchwasser {n}industrial water
Brauchwasserpumpe {f}industrial water pump

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า water
Back to top