ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

what

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *what*, -what-

what ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
what (pron.) อะไร
what (adj.) อะไร See also: อันไหน, สิ่งไหน Syn. that, which
what (adj.) อะไรก็ตาม Syn. whatever
what (conj.) มากเท่าที่ Syn. as much as, so far as
what (int.) คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น
what (adv.) คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ
what (adv.) อย่างไร (เพื่อวัดระดับมากน้อย) Syn. how
What do you take me for? (phrv.) เข้าใจว่าฉันเป็นคนอย่างไร
what makes someone tick (idm.) สิ่งกระตุ้น See also: สิ่งที่จูงใจ
What of it? (idm.) แล้วทำไม See also: มันไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยนะ, แล้วอย่างไรล่ะ
what with (idm.) เพราะว่า
What’s that got to do with the price of eggs (sl.) คำพูดที่ใช้เมื่อผู้อื่นพูดในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันขึ้นมา
whatever (pron.) อะไรก็ตาม Syn. whatsoever
whatever (adj.) อะไรก็ตาม See also: ไม่ว่าอะไรก็ตาม Syn. whatsoever
whatever (pron.) อะไร (ใช้เพื่อเน้นคำว่า what)
whatnot (n.) คนหรือสิ่งที่เหมือนกัน
whatnot (n.) หิ้งหรือชั้นแสดงโชว์สินค้าโดยเฉพาะเครื่องประดับ
whatsoever (adv.) ไม่ว่าอะไรก็ตาม (แสดงการเน้นและใช้ในแง่มุมลบ)
whatsoever (adj.) อะไรก็ตาม Syn. whatever
English-Thai: HOPE Dictionary
what(วอท) pron. อะไร,เท่าไร,ใด ๆ ,สิ่งที่,คนที่,เท่าที่,ชนิดใด,n. อะไร,ลักษณะที่แท้จริง,adj. อะไรก็ตาม,เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
what you see is what youwhat you see is what you get ได้อย่างที่เห็นใช้ตัวย่อว่า WYSIWIG (อ่านว่า วิซิวิก) เป็นสมรรถนะอย่างหนึ่งของโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ ซึ่งมีการนำภาพและข้อความ (text) มาผสมกัน หมายความว่า ถ้ามองเห็นบนจอภาพอย่างไร สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะได้ผลอย่างที่เห็นนั้น ทั้งนี้เป็นเพราะเมื่อก่อนนี้ โปรแกรมไม่สามารถสั่งให้แสดงผลบนจอภาพได้ เช่น ถ้าสั่งให้พิมพ์ตัวเข้ม ตัวเอน ฯ จะไม่สามารถมองเห็นได้บนจอภาพ แต่จะเห็นเมื่อสั่งพิมพ์ลงกระดาษแล้ว เท่านั้น ปัจจุบัน โปรแกรมใหม่ ๆ จะมีลักษณะ " ได้อย่างที่เห็น " หมดแล้ว
what'd(วอท) abbr. what did
what'll(วอท) =what shall,what will
what's(วอทซฺ) abbr. what is,what has,what does
what've(วอท') abbr. what have
whate'er(วอทแอ') adj. =whatever
whatever(วอทเอฟ'เวอะ) pron.อะไรก็ตาม,adj. ไม่ว่าอะไรก็ตาม,ทุกชนิด,อะไร,ทั้งหมด
whatnot(วอท'นอท) n. หิ้ง,หิ้งตั้งแสดง,สิ่งที่อาจแยกเป็นหมวดหมู่ได้
whatsoe'er(วอทโซแอร์') pron.,adj =whatsoever
whatsoever(วอทโซเอฟ'เวอะ) pron.,adv. =whatever
English-Thai: Nontri Dictionary
what(adj) อะไร,สิ่งที่,เท่าที่,แท้ๆ,พิลึก,เท่าไร
whatever(pro,adj) อะไรก็ตาม,อย่างใดก็ตาม,ใดๆ,เลย,ทั้งหมด,หมดสิ้น
whatsoever(pro,adj) อะไรก็ตาม,อย่างใดก็ตาม,ใดๆ,เลย,ทั้งหมด,หมดสิ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
what you see is what you get (WYSIWYG)ได้อย่างที่เห็น (วิซิวิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
what-you-see-is-what-you-getเห็นอะไรได้อย่างนั้นWYSIWIG อ่านว่า วิสสิวิก วิธีการแสดงผลทางจอภาพให้เหมือนกับงานที่จะพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าปิดปาก (n.) payment for sticking to what one has said See also: hush money
รู้ทัน (v.) know what the other is up to Syn. รู้เท่าทัน
รู้ทัน (v.) know what the other is up to Syn. รู้เท่าทัน
เท่าทัน (v.) know what is behind one´s thought See also: be up to one´s tricks, understand what someone is up to, be equal to one´s trickery Syn. หยั่งรู้
ประการใด (n.) what See also: whatever, whatsoever, how, however Syn. ทำนอง, แบบ, อย่างไร
ฤๅ (ques.) what Syn. อะไร
อย่างไรบ้าง (ques.) what See also: how
อย่างไรบ้าง (ques.) what See also: how
อะไร (ques.) what
สิ่งที่คิด (n.) what someone thinks See also: thought, idea, speculation, reflection
สิ่งที่คิด (n.) what someone thinks See also: thought, idea, speculation, reflection
อะไร (pron.) whatever
อะไร (adv.) whatever
อะไรก็ตาม (n.) whatever
อะไรก็ตาม (n.) whatever
in creation (idm.) น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)
in the world (idm.) น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)
on earth (idm.) น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)
whatever (pron.) อะไร (ใช้เพื่อเน้นคำว่า what)
ติดจะ (aux.) somewhat See also: rather, fairly, comparatively, incline toward, incline to one side Syn. ค่อนข้างจะ, ค่อนข้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You see what kind of a man he isคุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนกัน
You have known from a long time what to doคุณทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
Here's what I wanted to ask youนี่แหล่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการถามคุณ
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
Do you really mean what you say now?คุณหมายความอย่างที่คุณพูดตอนนี้จริงๆ หรือ
Tell me what you thinkบอกฉันหน่อยว่าคุณคิดยังไง
You have no idea what your meeting was about?คุณไม่ทราบหรือว่าการประชุมของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
Tell me what to doบอกมาว่าฉันต้องทำอะไร
He will do what no one else daresเขาจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครอื่นกล้าทำ
You know what to doคุณรู้ว่าต้องทำอะไร
I don't know what to sayฉันไม่ทราบจะพูดอะไร
I have no idea what that isฉันไม่ทราบว่านั่นคืออะไร
So what do you suggest?ถ้างั้นคุณมีอะไรจะแนะนำหรือ
I don't know what else I can tell youฉันไม่ทราบว่ามีอะไรอีกที่ฉันจะบอกกับคุณได้
Who is this? Do you know what time is it?ใครกันนี่ คุณทราบไหมเวลาเท่าไหร่แล้ว
So what did he want?ถ้างั้นเขาต้องการอะไรล่ะ
That's actually what he saidนั่นแหล่ะคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆ
Can you guess what I was doing this morning?คุณเดาได้ไหมว่าฉันทำอะไรเช้านี้
No, what does it say?ไม่ เขาว่าไงมั่ง
Do you really want to know what I think?คุณอยากรู้จริงๆ หรือว่าฉันคิดอะไร
You don't know what you can doเธฮไม่รู้หรอกว่าเธอสามารถทำอะไรได้บ้าง
Do you know what you've done?เธอรู้ไหมว่าทำอะไรลงไป
You better do what you're supposed to doคุณควรจะทำสิ่งที่คุณควรทำ
We knew what we had to doเรารู้ว่าเราต้องทำอะไร
Never heard of that, what is it?ไม่เคยได้ยินเรื่องนั่นมาก่อน มันคืออะไรหรือ
That's what I'm talking aboutนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่
I don't understand what you see in himฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเห็นในตัวเขา
I can't believe what I just heardฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ฉันเพิ่งได้ยินนี่
It's not what you thinkมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิด
You must find out what that isคุณต้องค้นหาให้เจอว่านั่นคืออะไร
Find out what his plans areหาให้เจอว่าเขามีแผนอะไร
You know what I like about you?คุณรู้ไหมว่าฉันชอบอะไรเกี่ยวกับคุณ
She deserved what she gotเธอสมควรได้รับในสิ่งที่เธอได้
Tell me what this is all about!บอกฉันมาว่าทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไร
You know what I should pack?คุณรู้ไหมว่าฉันควรจะแพ็คอะไรบ้าง
I just go with what looks best on meฉันก็แค่เข้ากันได้ดีกับสิ่งที่ดูดีที่สุดสำหรับฉัน
Which is what I would really like to doซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันอยากทำจริงๆ
Just tell me what you wantแค่บอกมาว่าคุณอยากได้อะไร
No idea what you're talking aboutไม่ทราบว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไร
Well, what are you all waiting for?เอ่อ พวกคุณทั้งหมดนี้กำลังรออะไรอยู่หรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Нear what I have to sayได้ยินสิ่งที่ฉันต้องบอกว่า
But you don't know what I've been through.แต่คุณไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่ฉันเคย ผ่าน
To dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig is what we like to do lt ain't no triсk to get riсh quiсk lf ya dig, dig, dig with a shovel or a рiсkขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด คือสิ่งที่เราต้องการจะทำ มันไม่ได้เป็นเคล็ดลับที่จะ ได้รับมั่งมีอย่างรวดเร็วไม่มี
Though we don't know what we dig 'em forถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบว่าสิ่งที่ เราขุด 'em สำหรับ
Oh, what adorable little beds!โอ้สิ่งที่น่ารักเตียงน้อย!
Ask her who she is and what she's a-doin' here.ถามเธอว่าเธอเป็นใคร และสิ่งที่เธอเป็น-ทำที่นี่
Yeah! What are you and who are you doin'?ใช่ สิ่งที่คุณและคนที่คุณกำลัง ทำอะไร?
No, no, as bad as... What was I sayin'?ไม่ไม่เลวร้ายอย่างที่ฉันบอกว่า 'คืออะไร?
Well, what shall I do?ก็สิ่งที่ฉันจะทำอย่างไร
The symbol of what lies within.สัญลักษณ์ของสิ่งที่อยู่ภายใน
You can't imagine what was going on.นายไม่อาจรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้
You don't appreciate what a good time you were having.นายไม่ได้อยู่ดู สิ่งที่ดีที่สุดที่นายมี

what ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所能[suǒ néng, ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 所能] according to one's capabilities; what sb is capable of
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
不知所措[bù zhī suǒ cuò, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄛˋ, 不知所措] not knowing what to do (成语 saw); at one's wits' end; embarassed and at a complete loss
最好[zuì hǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄠˇ, 最好] best; (you) had better (do what we suggest)
机宜[jī yí, ㄐㄧ ㄧˊ, 机宜 / 機宜] guidelines; what to do (under given circumstances)
倒是[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, 倒是] contrary to what one might expect; actually; contrariwise
[huà, ㄏㄨㄚˋ, 话 / 話] dialect; language; spoken words; speech; talk; words; conversation; what sb said
所发现[suǒ fā xiàn, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ, 所发现 / 所發現] discovered; what one discovers
言谈[yán tán, ㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, 言谈 / 言談] discourse; words; utterance; what one says; manner of speech
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以词害志 / 不以詞害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以辞害志 / 不以辭害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
各取所需[gè qǔ suǒ xū, ㄍㄜˋ ㄑㄩˇ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ, 各取所需] each takes what he needs
所料[suǒ liào, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 所料] expectation; what one anticipates
不明白[bù míng bái, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ, 不明白] fails to realize (intuitively) what is going on
心直口快[xīn zhí kǒu kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄎㄡˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直口快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
心直嘴快[xīn zhí zuǐ kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄗㄨㄟˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直嘴快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, 一手交钱,一手交货 / 一手交錢,一手交貨] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction
今非昔比[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, 今非昔比] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be.
前途未卜[qián tú wèi bǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ, 前途未卜] hanging in the balance; the future is hard to forecast; ¿Qué serà?; who knows what the future holds?
多么[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙, 多么 / 多麼] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc)
干吗[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, 干吗 / 乾嗎] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what?
干麼[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, 干麼 / 乾麼] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what?
想法[xiǎng fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ, 想法] idea; train of thought; what sb is thinking; to think of a way (to do sth)
得心应手[dé xīn yìng shǒu, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ ˋ ㄕㄡˇ, 得心应手 / 得心應手] lit. what the heart wishes, the hand accomplishes (成语 saw) skilled at the job; entirely in one's element; going smoothly and easily
可惜[kě xī, ㄎㄜˇ ㄒㄧ, 可惜] it is a pity; what a pity; (it's) too bad
所知[suǒ zhī, ㄙㄨㄛˇ ㄓ, 所知] known; what one knows
好奇尚异[hào qí shàng yì, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄕㄤˋ ㄧˋ, 好奇尚异 / 好奇尚異] liking what odd, interested in what is different (成语 saw); curious about the exotic; inquisitive
量入为出[liàng rù wéi chū, ㄌㄧㄤˋ ㄖㄨˋ ㄨㄟˊ ㄔㄨ, 量入为出 / 量入為出] to assess one's income and spend accordingly (成语 saw); to live within one's means; You can only spend what you earn.
反正[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反正] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right)
口风[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, 口风 / 口風] meaning behind the words; what sb really means to say; one's intentions as revealed in one's words; tone of speech
言外之意[yán wài zhī yì, ㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, 言外之意] meaning beyond the words (成语 saw); unspoken implication; reading between the lines; what is actually intended
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,毋甚高论 / 卑之,毋甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
卑之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,无甚高论 / 卑之,無甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
自食其果[zì shí qí guǒ, ㄗˋ ㄕˊ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄛˇ, 自食其果] reap what one has sown
所见[suǒ jiàn, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, 所见 / 所見] seen; what one sees
什麽時候[shén me shí hou, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡ˙, 什麽時候] variant of 甚麼時候|什么时候, when?; at what time?
此地无银三百两[cǐ dì wú yín sān bǎi liǎng, ㄘˇ ㄉㄧˋ ˊ ˊ ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄌㄧㄤˇ, 此地无银三百两 / 此地無銀三百兩] lit. 300 silver taels not hidden here (成语 saw); fig. to reveal what one intends to hide
学海无涯[xué hǎi wú yá, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ ˊ ㄧㄚˊ, 学海无涯 / 學海無涯] sea of learning, no horizon (成语 saw); no limits to what one still has to learn; ars longa, vita brevis
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, 取其精华,去其糟粕 / 取其精華,去其糟粕] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas.
标的[biāo dì, ㄅㄧㄠ ㄉㄧˋ, 标的 / 標的] target; aim; objective; what one hopes to gain

what ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
WYSIWYG[ウィジウィグ, uijiuigu] (n) what you see is what you get; WYSIWYG
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n,adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely
お手並み拝見;お手並拝見;御手並み拝見;御手並拝見[おてなみはいけん, otenamihaiken] (exp) let's see what you've got; show me what you've got
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying
ガンバリズム[, ganbarizumu] (n) attitude that one must keep going no matter what (wasei
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh!
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation)
ケセラセラ[, keserasera] (exp) What will be, will be (spa
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal
ざまを見ろ;様を見ろ[ざまをみろ, zamawomiro] (exp) (See 様見ろ) serves you right!; see what happens!
さらに悪いこと[さらにわるいこと, saraniwaruikoto] (exp) and what is worse; to make matters worse
そうみたい[, soumitai] (exp) (col) it seems so; that's what it looks like
そこへ持ってきて[そこへもってきて, sokohemottekite] (exp) what is worse; to make matters worse
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes
だの[, dano] (suf,prt) and; or; and the like; and so forth; and what not; (P)
たらしめる[, tarashimeru] (v1) (arch) to make; to make something what it should be; to cause to be
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking
でなくて何だろう[でなくてなんだろう, denakutenandarou] (exp) (uk) if not ... then what is it?; (this) is nothing other than ...
どうするか;どうしますか[, dousuruka ; doushimasuka] (exp) what would (you) do?; what to do about it
どうやったら[, douyattara] (exp) (See どうやって) how (can); by what means
どうやったらいい[, douyattaraii] (exp) what one should do (usu. in questions)
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it
どんだけ[, dondake] (exp) (See どれだけ) what a ..... (word used to show strong emotion, emphasis, punchlines, etc.)
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P)
どんな[, donna] (adj-pn) (1) (See あんな,こんな,そんな) what; what kind of; (2) (as in どんな人でも) (with -temo, demo, etc.) any(body, thing, means, etc.); (P)
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position)
なんでよつ;なんでよっ[, nandeyotsu ; nandeyotsu] (adv) Why?; Why not?; What for?; What's wrong?
ボキャ貧[ボキャひん, bokya hin] (n) lacking the words to say what one means
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
レコーディングダイエット[, reko-deingudaietto] (n) (See レコダイ) weight-loss diet accompanied by meticulous notes about when and what one has eaten (wasei
レコダイ[, rekodai] (n) (abbr) (See レコーディングダイエット) weight-loss diet accompanied by meticulous notes about when and what one has eaten
一事が万事[いちじがばんじ, ichijigabanji] (exp) a single instance indicates what happens all the time; one case gives you an idea of what always happens
中道[なかみち, nakamichi] (n,adj-no) (1) middle of the road; moderation; golden mean; (2) the middle (of what one is doing); half-way; (3) {Buddh} middle way; middle path; (P)
交喙の嘴;鶍の嘴[いすかのはし, isukanohashi] (exp,n,adj-no) (See 交喙) something contradictory and different from what one expected; crossbill's bill
Japanese-English: COMDICT Dictionary
論理リンク制御副層[ろんりリンクせいぎょふくそう, ronri rinku seigyofukusou] WHAT IS THIS?
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
何年[なんねん, nannen] Thai: ปีอะไรหรือปีที่เท่าไหร่ English: what year
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] Thai: กรรมตามสนอง English: reap what you sow (id)
[なに, nani] Thai: อะไร English: what
何事[なにごと, nanigoto] Thai: เรื่องอะไร English: what

what ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē mā) EN: what awful weather! FR: quel temps détestable !
อันใด[X] (an dai) EN: whatever ; what FR:
เอาอย่างไร[X] (ao yāngrai) EN: what do you want ? ; what's the answer ? FR:
อะไร[pr.] (arāi) EN: What else? FR: Quoi encore ? (agacement)
อะไรจะเกิดก็จะเกิด[X] (arai ja koē) EN: what will be, will be FR: advienne que pourra
อะไรกัน[xp] (arai kan) EN: What's wrong? ; What's going on? ; What's up? ; What do you mean? FR: Qu'est-ce qu'il y a ?
อะไรนะ[excl.] (arai na) EN: Pardon? ; What did you say, please? ; What? ; What! ; What's up? ; What's the matter? ; What's the problem? FR: Pardon ? ; Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; Qu'est-ce qu'il y a ? ; Hein ? (fam.)
อะไรเอ่ย[xp] (arai oēi) EN: What is it? ; What could it be? FR: Qu'est-ce que c'est ?
อะไรเป็นอะไร[X] (arai pen ar) EN: what's what FR:
อะไรต่อมิอะไร[X] (arai tø mi ) EN: a slew of things ; I don't know what all ; lots of things FR:
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อายุเท่าไร[xp] (āyu thaorai) EN: What age? ; How old? FR: Quel âge ?
ไฉน[pr.] (chanai) EN: how ; what ; why FR:
เช่นไร[X] (chenrai) EN: how ; what FR:
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; see what will happen ; explore ; probe ; sound out FR:
ใด[X] (dai) EN: which ; what ; who FR: lequel ; laquelle ; lesquels ; lesquelles
ใด (...ใด)[X] (... dai) EN: what …? FR: quel ... ? ; quelle ... ?
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
โดนดี[v. exp.] (dōn dī) EN: get what one is asking for ; get it FR:
ด้วยประการไฉน[adv.] (dūay prakān) EN: by what manner FR:
ห่า[interj.] (hā) EN: Damn you ! ; What the hell! ; What the heck! FR:
ให้ได้[adv.] (hai dāi) EN: definitely ; no matter what FR: sans faute ; à coup sûr
ให้ทำยังไง (ให้...ทำยังไง)[v. exp.] (hai tham ya) EN: What would you have me do? ; What can I do? FR: Comment dois-je faire ?
ให้ทำไง[v. exp.] (hai tham ng) EN: What would you have me do? ; What can I do? FR: Comment dois-je faire ?
เห็นเขาทำก็ทำบ้าง[xp] (hen khao th) EN: do what someone else does too FR: faire comme quelqu'un autre
เหตุใด[adv.] (hēt dai) EN: why ; for what reason ; because of what FR:
เหตุไร[X] (hēt rai) EN: for what reason ; why FR: c'est pourquoi
กรรมตามสนอง[xp] (kam tām san) EN: you get what you deserve ; the wages of sin FR:
กัปปิยการก[n.] (kappiyakāro) EN: one who makes things suitable for a monk ; one who knows what to do to assist a bhikku ; monk's attendant ; attendant of a monk FR:
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind ; glean from others FR: glaner
แค่ไหน[adv.] (khaē nai) EN: how far ; how much ; to what extent FR: à quel point
ขนาดไหน[n. exp.] (khanāt nai) EN: What size? FR: Quelle taille ?
เข้าใจว่าอย่างไร[xp] (khaojai wā ) EN: what do you make of that? ; what do you understand by that? FR:
เข้าหม้อ[v.] (khaomø) EN: forget what one has learned FR:
เข้าร่องเข้ารอย ; เข้ารอย[X] (khaorǿngkha) EN: do what is expected ; act in the right way ; move in the right direction ; act in the correct manner ; conform ; fall into place FR:
คืออะไร (...คืออะไร)[X] (... kheū ar) EN: What is ...? ; What does mean ...? FR: Que signifie ... ? ; Qu'est-ce que ... ? ; ... c'est quoi ?
คืออะไรเหรอ[xp] (kheū arai r) EN: what is that ? FR: de quoi s'agit-il ? ; qu'est-ce que c'est ?
กี่มากน้อย[adv.] (kīmāknøi) EN: how much ; how many ; what amount FR:
กี่โมง[xp] (kī mōng) EN: When? ; At what time? FR: Quand ? ; À quelle heure ?
กี่โมงล่ะ[xp] (kī mōng la) EN: What time? FR:

what ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belastungsgrenze {f}limit of what someone can take
Trumpf {m} | Was ist Trumpf? | Karo ist Trumpf.trump; trumps | What's trumps? | Diamonds are trumps.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า what
Back to top