ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wing*, -wing-

wing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wing (n.) ปีก (นก, แมลง)
wing (n.) ปีกเครื่องบิน
wing (n.) ปีกอาคาร Syn. ell, extension
wing (n.) นักฟุตบอลหรือนักรักบี้ที่เล่นในตำแหน่งปีก Syn. winger
wing (n.) กลุ่มย่อย (ในองค์กรใหญ่) Syn. department, division, subdivision
wing (vi.) เคลื่อนที่รวดเร็ว (ราวกับติดปีกบิน)
wing (vt.) เคลื่อนที่รวดเร็ว (ราวกับติดปีกบิน)
wing chair (n.) เก้าอี้นวมขนาดใหญ่และสูง พนักพิงหลังมีปีกออกมา2ข้าง
wing collar (n.) คอปกเสื้อที่ตั้งตรง (สำหรับผู้ชายสวมในงานทางการ)
wing commander (n.) นาวาอากาศโท
wingback (n.) ปีกหลังกีฬารักบี้หรืออเมริกันฟุตบอล See also: ตำแหน่งปีกหลังของกีฬารักบี้หรืออเมริกันฟุตบอล
wingding (n.) การเฉลิมฉลองที่อึกทึกครึกโครม (คำโบราณ) See also: งานรื่นเริงที่อึกทึกครึกโครม
winged (adj.) สามารถบินได้เพราะมีปีก
winged horse (n.) ม้ามีปีกและบินได้เกิดจากร่างของ Medusa (นิยายกรีกโบราณ)
winger (n.) นักฟุตบอลหรือนักรักบี้ที่เล่นในตำแหน่งปีก Syn. wing
winglet (n.) ปีกเล็ก
winglike (adj.) มีลักษณะเหมือนปีก
wingman (n.) นักบินผู้ขับขี่เครื่องบินในตำแหน่งปีกข้างของจ่าฝูง
wingover (n.) การบินผาดโผน
wings (n.) ปีกประดับของเครื่องแบบนักบิน Syn. badge
wingspan (n.) ระยะระหว่างปลายปีก2ข้างของเครื่องบิน นก แมลงเมื่อกางเต็มที่ Syn. span, wingspread
wingspread (n.) ระยะระหว่างปลายปีก2ข้างของเครื่องบิน นก แมลงเมื่อกางเต็มที่ Syn. span, wingspan
wingstroke (n.) การตีปีกบิน
wingtip (n.) ปลายปีกของเครื่องบิน นก หรือแมลง
English-Thai: HOPE Dictionary
wing(วิง) n. ปีก,ปีกนก,ปีกเครื่องบิน vt. ติดปีก,ทำให้บินได้,ขนส่งทางอากาศ vi. บิน -Phr. (under one's wing ภายใต้การคุ้มครองหรืออุปถัมภ์ของ), Syn. annex,fly
wing collarn. คอปกเสื้อตั้งตรง
wing commandern. นาวาอากาศโท
wing compassesn. วงเวียน
wing shootingn. การยิงสัตว์ที่บินอยู่กลางอากาศ
wing tipn. ปลายปีก
wingback(วิง'แบค) n. ปีกหลังทีมฟุตบอล,ตำแหน่งปีกหลังของกีฬาฟุตบอล
winged(วิงดฺ) adj. มีปีก,มีส่วนที่คล้ายปีก,รวดเร็ว,ว่องไว,สูง,ล่องลอย,กางปีก,ได้รับบาดเจ็บที่ปีกเจ็บที่แขน., See also: wingedly adv. wingedness n.
winglet(วิง'ลิท) n. ปีกเล็ก
wingman(วิง'เมิน) n. นักบิน,ผู้ขับขี่เครื่องบินสูง
wingmanship(วิง'เมินชิพ) n. วิชาการบิน,ศิลปะการบิน
wings(วิงซ) n. ปีกประดับของเครื่องแบบนักบินของกองทัพอากาศหรือสายการบิน
wingspread(วิง'สเพรด) n. ระยะห่างระหว่างปลายปีกสองข้างของเครื่องบิน
wingstroke(วิง'สโทรค) n. การตีปีกบิน
English-Thai: Nontri Dictionary
wing(n) ปีก,กองบินน้อย,บังโคลนรถ,ฉากข้างเวที,ฝ่าย,ซีก
winged(adj) มีปีก,กางปีก,รวดเร็ว,ว่องไว,ล่องลอย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wing nutแป้นเกลียวปีก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
wing wallwing wall, กำแพงปีก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีก (n.) wing
ปีกนก (n.) wing See also: bird´s wing
ปีกนก (n.) wing See also: wing of a bird
ปีกนก (n.) wing See also: wing of a bird
นาวาอากาศโท (n.) wing commander
กระจกข้าง (n.) wing mirror See also: side mirror Syn. กระจกข้างรถ
กระจกข้างรถ (n.) wing mirror See also: side mirror
swung (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ swing
swung (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ swing
กร้วม (adv.) sound of chewing See also: collision sound
กระดาษวาดแบบ (n.) drawing board
กระดาษเขียนแบบ (n.) drawing board Syn. กระดาษวาดแบบ
กระโตงกระเตง (adv.) swingingly See also: pendently, swayingly Syn. โตงเตง, กะโตงกะเตง, โตงๆ เตงๆ
กางปีก (v.) spread the wings See also: expand the wings
การกลืน (n.) swallowing See also: gulping down, devouring, gobbling up
การขว้าง (n.) throwing See also: cast, fling Syn. การโยน, การปา
การขอยืม (n.) borrowing
การช่วยกัน (n.) gathering for growing rice See also: getting the help of one´s friends neighbours, gathering to help at harvest time
การถอนฟัน (n.) drawing a tooth See also: pulling out a tooth, extracting a tooth
การปา (n.) throwing See also: cast, fling Syn. การโยน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why are you following me?คุณตามฉันมาทำไม
Why do you keep following me?ทำไมถึงได้ตามฉันมาอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, madam. He's never used the east wing before.ไม่ใช่ค่ะท่านไม่เคยใช้ปีกตะวันออกมาก่อน
That room in the west wing I was telling you about is there, through that door.ห้องปีกตะวันตกที่ฉันพูดถึง อยู่เลยประตูนี้ไป
This wing of the palace is haunted.ปีกของพระราชวังนี้มีผีสิง
We found an unaccounted-for specimen in the south wing and here's his picture.เราแทบไม่มีข้อมูล นี่รูปเค้า
We'll be sending Potter to the hospital wing in a matchbox.พอตเตอร์อาจต้องไปห้องพยาบาล ในกล่องไม้ขีด
Alors. We have a private wing to ourselves.เอาล่ะ เรามีห้องส่วนตัวคนละด้านของตึก
I'm Julie Cooper-Nichol, as in the Nichol wing of this hospital which we're both standing in.I'm Julie Cooper-Nichol, as in the Nichol wing of this hospital which we're both standing in.
He was getting rid of dangerous left wing elements.กำจัดแกนนำฝ่ายซ้ายที่อันตราย
Then maybe we should just forget the map and wing it.บางทีเราน่าจะลืมแผนที่นั้น แล้วทิ้งมันซะ
We can't wing it. We need a new plan. We have three days.เราทิ้งมันไม่ได้ เราต้องหาวิธีใหม่ เวลาเรามีแค่เพียง 3 วันเท่านั้น
Put you over here, just behind the wing joint.- เอาเลย - แฮกริด - เดี๋ยวเธอก็สนุกเองแหละ
On the night of Tuesday, the 17th... we got a fire alarm going off in the rear wing of 213, Stygian Street.ในคืนวันอังคารที่ 17 เราได้ยินสัญญาณเพลิงไหม้ ที่ด้านหลังช่วงท้ายถนนสไตเจี้ยน 213

wing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàn, ㄕㄢˋ, 扇] fan; panel of door or screen; wing of screen; classifier for panels, fans, doors, windows etc
比翼[bǐ yì, ㄅㄧˇ ㄧˋ, 比翼] fly wing to wing
前翅[qián chì, ㄑㄧㄢˊ ㄔˋ, 前翅] front wing (of insect)
前掠翼[qián, ㄑㄧㄢˊlu:e4 yi4, 前掠翼] swept-forward wing (on jet fighter)
机翼[jī yì, ㄐㄧ ㄧˋ, 机翼 / 機翼] wing (of aircraft)
边锋[biān fēng, ㄅㄧㄢ ㄈㄥ, 边锋 / 邊鋒] wing; wing forward
盎然[àng rán, ㄤˋ ㄖㄢˊ, 盎然] abundant; full; overflowing; exuberant
冒险主义[mào xiǎn zhǔ yì, ㄇㄠˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 冒险主义 / 冒險主義] adventurism (a left-wing error against Mao's line during the 1930s)
之后[zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ, 之后 / 之後] afterwards; following; later; after
以后[yǐ hòu, ㄧˇ ㄏㄡˋ, 以后 / 以後] after; later; afterwards; following; later on; in the future
沿[yán, ㄧㄢˊ, 沿] along; following (a line)
随着[suí zhe, ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙, 随着 / 隨著] along with; in the wake of; following
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
大样[dà yàng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˋ, 大样 / 大樣] arrogant; full-page proofs (of newspaper); detailed drawing
不费吹灰之力[bù fèi chuī huī zhī lì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ, 不费吹灰之力 / 不費吹灰之力] as easy as blowing off dust; effortless; with ease
不知所措[bù zhī suǒ cuò, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄛˋ, 不知所措] not knowing what to do (成语 saw); at one's wits' end; embarassed and at a complete loss
来着[lái zhe, ㄌㄞˊ ㄓㄜ˙, 来着 / 來著] auxiliary showing sth happened in the past
[qiū, ㄑㄧㄡ, 秋] autumn; fall; harvest time; a swing; surname Qiu
秋耕[qiū gēng, ㄑㄧㄡ ㄍㄥ, 秋耕] autumn plowing
腋芽[yè yá, ㄧㄝˋ ㄧㄚˊ, 腋芽] axillary bud; bud growing from axil of plant
上杆[shàng gān, ㄕㄤˋ ㄍㄢ, 上杆 / 上桿] backswing (golf)
下面[xià mian, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢ˙, 下面] below; next; the following; under; below
因为[yīn wèi, ㄨㄟˋ, 因为 / 因為] because; owing to; on account of
以下[yǐ xià, ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, 以下] below; under; following
凭单[píng dān, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢ, 凭单 / 憑單] bill of warrant (certificate, allowing one to collect money or valuables)
[sāo, ㄙㄠ, 颾] blowing of the wind
图纸[tú zhǐ, ㄊㄨˊ ㄓˇ, 图纸 / 圖紙] blueprint; drawing; design plans; graph paper
酿酒业[niàng jiǔ yè, ㄋㄧㄤˋ ㄐㄧㄡˇ ㄧㄝˋ, 酿酒业 / 釀酒業] brewing industry; wine industry
满登登[mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, 满登登 / 滿登登] brim full; filled to overflowing
笔触[bǐ chù, ㄅㄧˇ ㄔㄨˋ, 笔触 / 筆觸] brush stroke in Chinese painting and calligraphy; brushwork; style of drawing or writing
口香糖[kǒu xiāng táng, ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤ ㄊㄤˊ, 口香糖] chewing gum
鸡翅[jī chì, ㄐㄧ ㄔˋ, 鸡翅 / 雞翅] chicken wings (fast food)
放映室[fàng yìng shì, ㄈㄤˋ ˋ ㄕˋ, 放映室] cinema room; viewing room
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, 方兴未艾 / 方興未艾] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong
蜻蛉[qīng líng, ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, 蜻蛉] damselfly; lacewing
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, 描] depict; to trace (a drawing); to copy; to touch up
[tú, ㄊㄨˊ, 图 / 圖] diagram; to plan; picture; drawing; chart
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 喋] flowing flood; to chatter
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, 忧伤 / 憂傷] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief
弹簧门[tán huáng mén, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄇㄣˊ, 弹簧门 / 彈簧門] swing door

wing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイングカラー[, uingukara-] (n) wing collar
ウィングチェア[, uinguchiea] (n) wing chair
ウイングチップ[, uinguchippu] (n) wing tip
ウイングポンプ[, uinguponpu] (n) wing pump
フェンダー[, fenda-] (n) (1) Fender (guitar company); (2) fender; wing (of car)
フリューゲル[, furyu-geru] (n) wing (ger
まべ貝[まべがい;マベガイ, mabegai ; mabegai] (n) (uk) penguin wing oyster (Pteria penguin)
メンシェヴィキ;メンシェビキ(P)[, menshieviki ; menshiebiki (P)] (n) (See ボルシェビキ) Menshevik (member of the non-Leninist wing of the Russian Social Democratic Workers' Party) (rus
レフトウイング[, refutouingu] (n) left wing
三角翼[さんかくよく, sankakuyoku] (n) delta wing
小翼羽[しょうよくう, shouyokuu] (n) alula; bastard wing
少佐[しょうさ, shousa] (n) major; lieutenant commander; wing commander; (P)
翼長[よくちょう, yokuchou] (n) wing length (esp. of a bird); wingspan (esp. of an aircraft)
街宣右翼[がいせんうよく, gaisen'uyoku] (n) right wing organization, esp. one using "black van" propaganda trucks
西の丸[にしのまる, nishinomaru] (n) (See 江戸城) western citadel; west wing of the Edo castle (where the heir apparent or retired shogun would live)
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings)
イズム(P);ズム[, izumu (P); zumu] (n) (1) (イズム only) ism; (suf) (2) (ズム used when following き, し, り, etc.) -ism; (P)
いようが[, iyouga] (exp) (from いるようが) (See ようが) (following te-form verb) regardless of; whether (or not)
インサイドアウト[, insaidoauto] (n) inside out; swinging golf club with an inside out motion
インスインガー[, insuinga-] (n) inswinger (baseball)
インドシュモクザメ属[インドシュモクザメぞく, indoshumokuzame zoku] (n) Eusphyra (genus of hammerhead shark in the family Sphyrnidae whose sole member is the winghead shark)
ウーメラ;ウメラ[, u-mera ; umera] (n) woomera; womera; Australian aboriginal spear throwing implement
ウィングス[, uingusu] (n) wings
ウイングバック[, uingubakku] (n) wingback
ウィングヘッドシャーク;ウィングヘッド・シャーク[, uinguheddosha-ku ; uinguheddo . sha-ku] (n) winghead shark (Eusphyra blochii, species of Indo-West Pacific hammerhead shark)
ウィンドウソフトウェア[, uindousofutouea] (n) {comp} windowing software
ウィンドウ環境[ウィンドウかんきょう, uindou kankyou] (n) {comp} windowing environment
ウォーターヤム[, uo-ta-yamu] (n) (obsc) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata); winged yam; purple yam
ウロボロス[, uroborosu] (n) uroboros; ouroboros (image of a serpent or dragon swallowing its own tail)
エネルギースポット[, enerugi-supotto] (n) (See パワースポット) location thought to be flowing with mystical energy (wasei
エビヅル虫;葡萄蔓虫;蝦蔓虫[えびづるむし(葡萄蔓虫;蝦蔓虫);エビヅルむし(エビヅル虫);エビヅルムシ, ebidurumushi ( budou tsuru mushi ; ebi tsuru mushi ); ebiduru mushi ( ebiduru mushi] (n) (uk) (obsc) clearwing moth larva
エンドラーズライブベアラ;エンドラーズ・ライブベアラ[, endora-zuraibubeara ; endora-zu . raibubeara] (n) Endler's livebearer (Poecilia wingei); Endler's guppy
オーバーボローイング[, o-ba-boro-ingu] (n) overborrowing
オーバーラップウィンドウ方式[オーバーラップウィンドウほうしき, o-ba-rappuuindou houshiki] (n) {comp} overlapped windowing
おさ通し;筬通し[おさとおし, osatooshi] (n) reed drawing-in (manuf.); denting
オヤジ化[オヤジか, oyaji ka] (exp) (sl) growing old
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation
シャドーイング[しゃどーいんぐ, shado-ingu] shadowing
ドローイングプログラム[どろーいんぐぷろぐらむ, doro-ingupuroguramu] drawing program
ドローイングボード[どろーいんぐぼーど, doro-ingubo-do] drawing board
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive
作図[さくず, sakuzu] drafting, drawing
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following
正規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
窓表示域変換[まどひょうじいきへんかん, madohyoujiikihenkan] window, viewport transformation, viewing transformation
面画[めんが, menga] surface-drawing

wing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังโคลน[n.] (bangkhlōn) EN: mudguard ; fender (Am.) ; wing FR: garde-boue [m]
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector ; wing FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
ฝ่ายขวา[n. exp.] (fāi khwā) EN: right ; right wing FR: droite [f]
ฝ่ายซ้าย[n. exp.] (fāi sāi) EN: left ; left wing FR: gauche [f]
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: wind wing FR:
การวิ่งแข่ง[n. exp.] (kān wing kh) EN: foot race FR: course à pied [f]
การวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก [n. exp.] (kān wing kh) EN: Olympic torch relay FR: relais de la torche olympique [m]
การวิ่งออกกำลังกาย[n. exp.] (kān wing øk) EN: jogging FR:
การวิ่งระยะสั้น [n. exp.] (kān wing ra) EN: FR: sprint [m]
ขั้ว[n.] (khūa = khua) EN: pole ; wing ; faction ; group ; cause ; party ; side FR: pôle [m]
กองบิน[n.] (køng-bin) EN: fleet ; squadron ; wing FR: flotte [f]
กระจกข้าง[n. exp.] (krajok khān) EN: wing mirror ; side mirror FR: rétroviseur extérieur [m]
กระจกมองข้าง[n. exp.] (krajok møng) EN: side mirror ; wing Mirror FR: rétrovisuer extérieur [m]
นาวาอากาศโท (น.ท.)[n. exp.] (nāwā ākāt t) EN: lieutenant colonel ; wing commander FR:
ปักษ์[n.] (pak) EN: wing ; faction ; side ; part ; region FR: région [f] ; partie [f]
ปักษ-[pref.] (paksa-) EN: wing ; faction ; side FR:
ปีก[n.] (pīk) EN: wing FR: aile [f]
ปีก[n.] (pīk) EN: flank ; side ; wing FR: flanc [m] ; aile [f]
ปีกกา[n.] (pīkkā) EN: wing ; flank FR: aile [f] ; flanc [m]
ปีกไก่[n. exp.] (pīk kai) EN: chicken wing FR: aile de poulet [f]
ปีกไก่สอดไส้[n. exp.] (pīk kai søt) EN: stuffed chicken wing FR:
ปีกเครื่องบิน[n.] (pīk khreūan) EN: wing (of a plane) FR: aile d'avion [f] ; aile [f]
รีบวิ่งหนี[v. exp.] (rīp wing nī) EN: cut and run FR:
รีบวิ่งไปยัง[v. exp.] (rīp wing pa) EN: rush forward FR:
รถวิ่งน้อย[n. exp.] (rot wing nø) EN: FR: faible kilométrage [m]
ทอดมันถั่วพู[n. exp.] (thøtman thū) EN: deep-fried wing beans with fish FR:
อ้ำอึ้ง[adj.] (am-eung) EN: speechless ; stammering ; hemming and hawing FR:
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings ; Clitoria ternatea FR: pois bleu [m] ; Clitoria ternatea
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
อร่าม[adj.] (arām) EN: splendid ; resplendent ; shining ; brilliant ; glittering ; glowing ; lustrous FR:
อวิชชา[n.] (awitchā) EN: ignorance ; condition without knowledge ; unknowing FR: ignorance [f]
แบบแปลน[n. exp.] (baēp plaēn) EN: drawing plan FR: plan d'architecte [m]
บานสวิง[n. exp.] (bān sawing) EN: swinging door ; swinging panel FR:
แชล่ม[adj.] (chalaem) EN: healthy ; happy ; glowing ; beautiful ; lovely FR:
แฉล้ม[adj.] (chalaēm) EN: attractive ; lovely ; pretty ; glowing ; beautiful FR:
ช่างเย็บ[n. exp.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
ชิงช้า[n.] (chingchā) EN: swing FR: balançoire [f] ; escarpolette [f] (vx)
โชน[adj.] (chōn) EN: blazing ; flaming ; ablaze ; bright ; glowing FR:
ช่องวิ่ง[n.] (chǿngwing) EN: lane FR: couloir [m]
ช่องวิ่งด้านใน[n. exp.] (chǿngwing d) EN: inside lane FR: couloir intérieur [m]

wing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fidschiralle {f} [ornith.]Barred Wing Rail
Rechtsradikale {m,f}; Rechtsradikalerright wing extremist
Fittich {f} | jdn. unter seine Fittiche nehmenwing | to take someone under one's wing
Schiebeflügel {m}slide wing
Amethystrennvogel {m} [ornith.]Bronze-winged Courser
Amplitude {f}; Schwingungsweite
Andenkiebitz {m} [ornith.]Andean Lapwing
Rotschwingentachuri {m} [ornith.]Rufous-winged Tyrannulet
Archerfrankolin {m} [ornith.]Archer's Greywing Francolin
Aufstellungsplan {m}arrangement drawing
Einschaltquote {f}audience rating; viewing figures
Auroraastrild {m} [ornith.]Crimson-winged Pytilia
Aymaratäubchen {n} [ornith.]Bronze-winged Ground Dove
Rückschwung {m} [sport]backward swing
wegen {prp; +Genitiv} | wegen des schlechten Wetters; des schlechten Wetters wegen | wegen des Regens | nur wegen euch | von Berufs wegenbecause of; owing to | because of the bad weather | owing to the rain | all because of you | for professional reasons
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.]
Bengalenlerche {f} [ornith.]Rufous-winged Bush Lark
blasen; pusten; schnaufen | blasend | geblasen | ich blase | du bläst | er/sie bläst | ich/er/sie blies | er/sie hat/hatte geblasen | ich/er/sie bliesto blow {blew; blown} | blowing | blown | I blow | you blow | he/she blows | I/he/she blew | he/she has/had blown | I/he/she would blow
Seidenschwanz {m} [ornith.]Bohemian Waxwing (Bombycilla garrulus)
Ausleihbestimmungen {pl}borrowing regulations
Grußbekanntschaft {f}bowing acquaintance
Brauwasser {n}brewing water
Brogue-Schuh {m}; Budapester Schuh (mit gestanzten Löchern verzierter Schuh)wingtip shoe; wingtip brogue shoe
Bronzekiebitz {m} [ornith.]Southern Lapwing
Bronzeflügeltaube {f} [ornith.]Common Bronzewing
Buschtaube {f} [ornith.]Brush Bronzewing
Buntschwanz-Degenflügel {m} [ornith.]Rufous Sabrewing
Capueirawachtel {f} [ornith.]Spot-winged Wood Quail
Carpentariagrasschlüpfer {m} [ornith.]Red-winged Grass Wren
Cayenneschwalbe {f} [ornith.]White-winged Swallow
Zedernseidenschwanz {m} [ornith.]Cedar Waxwing
Celebeskurzflügel {m} [ornith.]Sulawesi Shortwing
Ceylondrossel {f} [ornith.]Spotted-winged Thrush
Kreidezeichnung {f}chalk drawing; chalkdrawing
Kohlezeichnung {f}charcoal drawing
Filmvorstellung {f}cinema showing
Weltzeituhr {f}clock showing times around the world
Kristallzüchtung {f}crystal growing
Anlehnung {f} (an) | in Anlehnung an | in Anlehnung an; um ... zu ähnelndependence (on) | following; in the style of | modelled after
Teilzeichnung {f}detail drawing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wing
Back to top