คำที่ขึ้นต้นด้วย "น" จำนวน 1,592 คำ


น. n North
น. n clock
น.ด. n Doctor of Laws
น.น. n weight
น.บ. n Bachelor of Civil Law
น.พ. n doctor
น.ม. n Master of Laws
น.ศ. n student
น.ส. n Miss
น.ส. n miss
น.สพ. n veterinary medicine
น.อ. n Captain
นก n bird
นกกก n Buceros bicornis
นกกรอด n bulbul
นกกรอด n bulbul
นกกระจอก n sparrow
นกกระจอกเทศ n ostrich
นกกระจาบ n ricebird
นกกระจิบ n Long-tailed Tailorbird
นกกระทา n partridge
นกกระทุง n Spotted-billed Pelecan
นกกระยาง n egret
นกกระสา n heron
นกกระหรอด n bulbul
นกกระเต็น n kingfisher
นกกระเต็น n black-capped kingfisher
นกกระเต็น n black-capped kingfisher
นกกระเต็นช้าง n Burmese stork-billed kingfisher
นกกะปูด n tattletale
นกกะหรอด n bulbul
นกกางปีก n kind of Thai jingle
นกกางเขน n Copsychus saularis
นกกาน้ำ n cormorant
นกกาฮัง n Buceros bicornis
นกกาเหว่า n koel
นกกำกวม n Burmese stork-billed kingfisher
นกกินปลา n black-capped kingfisher
นกกินปลา n black-capped kingfisher
นกกินเปี้ยว n white-collared kingfisher
นกขี้ไถ n forest wagtail
นกขุนทอง n hill myna
นกคุ่ม n moorhen
นกช่างทอง n name of a species of birds
นกต่อ n decoy
นกตะกรุม n Leptoptilos javanicus
นกตะขาบ n Coracius affinis (Coraciidae)
นกนางนวล n sea gull
นกนางแอ่นตาพอง n Pseudochelidon sirintarae
นกปรอด n bulbul
นกปากซ่อม n snipe
นกปากราก n black-capped kingfisher
นกปากราก n black-capped kingfisher
นกปากห่าง n open bill ibis
นกปูด n crow pheasant
นกฝักบัว n painted stork
นกพิราบ n pigeon
นกยาง n egret
นกยางขาว n name of bird
นกยูง n peacock
นกยูงตัวเมีย n female peacock
นกยูงตัวเมีย n female peafowl
นกสองหัว n double eagle
นกหวีด n whistle
นกอีร้า n a species of bird of the heron family
นกฮูก n owl
นกเขา n dove
นกเขา n dove (a kind of bird)
นกเค้าแมว n owl
นกเงือก n a kind of bird
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร n Pseudochelidon sirintarae
นกเปล้า n Treron curviro-stra
นกแก้ว n parrot
นกแร้ง n vulture
นกไต่ไม้ n name of a species of little bird
นขทารณ์ n hawk
นขลิขิต n parentheses
นขเลขา n nail-tinting
นคร n city
นครนายก n Nakhon Nayok
นครบาล n metropolis
นครบาล adj metropolitan
นครปฐม n Nakhon Pathom
นครพนม n Nakhon Phanom
นครรัฐ n city-state
นครราชสีมา n Nakhon Ratchasima
นครวาสี n town-dweller
นครสวรรค์ n Nakhon Sawan
นครหลวง n capital
นครินทร์ n governor
นคเกสรี n lion-hearted man
นงคราญ n beauty
นงนุช n woman
นงนุช n woman
นงนุช n woman
นงพะงา n beauty
นงราม n beauty
นงลักษณ์ n charming woman
นงเยาว์ n beautiful woman
นที n river
นนตรา n Carn
นนทบุรี n Nonthaburi
นนท์ n pleasure
นบนอบ v respect
นปพ. n special detachment
นพกะ n new corner
นพคุณ n gold
นพคุณเก้าน้ำ n pure gold
นพคุณเก้าน้ำ n natural gold
นพนิต n condensed cheese
นพปฎล n umbrella of nine-leveled ceilings
นพรัตน์ n nine gems
นพศูล n nine tops pagoda
นพเก้า n nine-gem
นพเคราะห์ n planet
นภจร n sky-goer
นภดล n sky
นภมณฑล n sky
นภศูล n hollow spear of the sky
นภสินธุ์ n milky way
นภสินธุ์ n Ganges
นภา n sky
นภากาศ n sky
นภากาศ n sky
นภาลัย n sky
นม n breast
นม n milk
นมกล่อง n UHT milk
นมข้น n condensed milk
นมข้นหวาน n sweetened condensed milk
นมตาบอด n breasts with hollow nipples
นมตาสะแก n kind of breast with protruded nipples
นมถั่วเหลือง n soybean milk
นมนาน adv long ago
นมนานกาเล adv long ago
นมบอด n breasts with hollow nipples
นมผง n powdered milk
นมผา n stalactite
นมพวง n big uncaged breasts
นมยูเอชที n UHT-treated milk
นมสด n fresh milk
นมหนู n jet nipple
นมัสการ v worship
นมาซ n worship of the Allah´s kindness
นมเปรี้ยว n yogurt
นมไม้ n breast-shaped support (made of wood)
นย. n Marine Corps
นร n Office of the Prime Minister
นร. n pupil
นรก n hell
นรกอเวจี n hell
นรกานต์ n hell
นรการ n tuskless elephant
นรชน n person
นรชาติ n person
นรสีงห์ n lion-hearted man
นรสีห์ n lion-hearted man
นราธิวาส n Narathiwat
นริศ n king
นริศร n king
นรีเวชวิทยา n gynecology
นรีเวชศาสตร์ n gynecology
นฤดม adj most manly
นฤตยศาลา n ballroom
นฤติการณ์ n mode of practices
นฤบาล n king
นฤป n king
นฤปนีติ n state policy
นฤปัตนี n queen
นฤปเวศม์ n court
นฤพาน n nirvana
นฤมล adj pure
นฤมล n woman
นฤมิต v build
นฤหริ n lion-hearted man
นฤเกสคี n lion-hearted man
นฤเทพ n king
นฤเบศ n king
นลาฎ n forehead
นว n nine
นว adj new
นวกรรมิก n superintendent
นวชาต adj new
นวด v massage
นวด v knead
นวดข้าว v thresh
นวดฟั้น v massage
นวดเฟ้น v massage
นวดเฟ้น v massage
นวดเฟ้น v massage
นวดแป้ง v thresh flour
นวทวาร n body
นวนิยาย n novel
นวปฎล adj umbrella of nine-leveled ceilings
นวปฏล n umbrella of nine-leveled ceilings
นวพธู n daughter-in-law
นวม n glove
นวม n padding
น่วม v soften
นวมชกมวย n glove
นวยนาด v stroll
นวรัตน์ n nine gems
นวล adj cream
นวลบาง adj bright
นวลระหง v beautiful-shaped
นวลลออ adj clear-skinned
นวลลออ n beauty
นวลละออ n beauty
นวลละออง adj clear-skinned
นวลหง n beauty
นวลหง adj clear-skinned
นวลใย adj aglow
นวลใย adj beautiful
นวัตกรรม n innovation
นวารหาทิคุณ n nine kinds of divine virtues
นวเคราะห์ n planet
นศ.บ. n Bachelor of Arts in Mass Communication
นศ.ม. n Master of Arts (Communication Arts)
นสพ. n newspaper
นอ n horn
นอก prep outside
นอก prep outside
นอกกฎ adv out of the topic
นอกกฎหมาย v be illegitimate
นอกกฎหมาย adj illegitimate
นอกกาย adj worldly
นอกขอบเขต n outside the scope of
นอกครู adj recalcitrant
นอกคอก v be unconventional
นอกคอก adj unconventional
นอกคัมภีร์ adj unorthodox
นอกจาก prep besides
นอกจากนั้น conj then
นอกจากนี้ conj besides
นอกจากว่า conj except
นอกชาน n porch
นอกชานเรือน n porch
นอกตำรา adj eccentric
นอกถนน n road
นอกทาง adv out of the topic
นอกทำเนียบ adj out of list
นอกนั้น prep others
นอกบ้าน adv outside
นอกบาลี v be unconventional
นอกรอบ adv pre competition
นอกราชอาณาจักร n outside the Kingdom
นอกรีต adj unorthodox
นอกรีต v be unorthodox
นอกรีต n nonconformist
นอกรีต adj unconventional
นอกรีตนอกรอย adv untraditionally
นอกฤดู adv out of season
นอกลู่นอกทาง v off the track
นอกศาสนา n heretic
นอกสมรส adj unlawful
นอกสังเวียน adv out of one´s boxing ring
นอกสารบบ adj out of list
นอกหลักสูตร adj extracurricular
นอกเกม adv against the rule
นอกเมือง n suburb
นอกเวลา n overtime
นอกเสียจากว่า conj except
นอกเหนือ prep beyond
นอกเหนือจาก prep besides
นอกเหนือจากนี้ conj besides
นอกโลก adj extraterrestrial
นอกโลก n space
นอกใจ v be unfaithful
น็อค v knock
น็อค v knock
นอง v flood
น่อง n calf
น้อง n younger person
น้องๆ n children
น้องๆ adv almost
น้องชาย n younger brother
น้องที่รัก n beloved younger brother or sister
น้องผัว n husband´s younger sister
น้องสาว n younger sister
น่องสิงห์ n lion-calf style
น้องหญิง n sister
น้องหญิง n younger sister
นองหน้า v have a tearful face
น้องเขย n younger brother-in-law
นองเนือง adv plentifully
น้องเพล n almost 11 o´clock
น้องเมีย n wife´s younger sister
น้องเลี้ยง n stepsister
นองเลือด adj bloody
น่องแน่ง v connect
น้องใหม่ n freshman
นอต clas knot
นอต n nut
นอน v sleep
นอนก้น v settle
นอนกิน v be rich
นอนขด v lie curled up
นอนคว่ำ v lie prone
นอนค้าง v be overnight
นอนค้างคืน v be overnight
นอนค้างอ้างแรม v stay the night
นอนซม v lie helpless
นอนตะแคง v sleep on one´s side
นอนตาย v die
นอนตาไม่หลับ v be concerned
นอนทับที่ adv lying on the place of a dead body
นอนนก v take a sitting sleep
นอนป่วย v become sick
นอนพังพาบ v lie prone
นอนมา v have a landslide victory
นอนราบ v lie prone
นอนลง v lie down
นอนละเมอ v sleepwalk
นอนวัน v spin accurately
นอนหงาย v sleep with turning face up
นอนหลับ v sleep
นอนหลับ v sleep
นอนหลับ v sleep
นอนหลับ v sleep
นอนหลับ v sleep
นอนหลับทับสิทธิ์ v be neglectful in one´s rights
นอนเจ็บ v become sick
นอนเล่น v lie leisurely
นอนเวร v be on night duty
นอนเหยียดยาว adv lie stretched out
นอนเหยียดยาว adv lie sprawled out
นอนเหยียดแขนเหยียดขา adv lie sprawled out
นอนแผ่ v lie with legs spread out
นอนแผ่สองสลึง adv lie stretched out
นอนโรง v lodge at the theatre before the performance
นอนใจ v be unconcerned
นอนไม่หลับ v be sleepless
นอบนบ v bow
นอบน้อม v respect
นอบน้อมถ่อมตน v be modest
น้อม v bow
น้อมตัว v bow
น้อมนำ v induce
น้อมลง v bow
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย v present
น้อมเกล้าฯ ถวาย v present
น้อมไหว้ v salute
น้อมไหว้ v pay obeisance
น้อย adj few
น้อยๆ adv a little bit
น้อยกว่า conj less than
น้อยที่สุด det least
น้อยนิด adj few
น้อยมาก v be small
น้อยมาก adj trivial
น้อยลง adv less
น้อยลง v be smaller
น้อยหน่า n custard apple
น้อยหน้า v be inferior
น้อยอกน้อยใจ v feel hurt
น้อยเนื้อต่ำใจ v disappoint
น้อยแง่ adj trickless
น้อยใจ v hurt
นอร์เวย์ n Norway
นะ end particle used at the end of a clause
นัก adv extremely
นักกฎหมาย n lawyer
นักกวี n poet
นักกายภาพบำบัด n physiotherapist
นักการ n factotum
นักการตลาด n marketing man
นักการทูต n diplomat
นักการพนัน n gambler
นักการภารโรง n janitor
นักการศึกษา n educator
นักการเมือง n politician
นักกิน n epicure
นักกีฬา n athlete
นักกีฬาเทนนิส n tennis player
นักขัตร n star
นักขัตฤกษ์ n festival
นักขับรถ n driver
นักข่าว n reporter
นักค้นคว้า n researcher
นักคอมพิวเตอร์ n computerist
นักคิด n thinker
นักคิดค้น n thinker
นักคิดค้น n inventor
นักฆ่า n killer
นักจัดรายการ n DJ (disc jockey)
นักจัดรายการวิทยุ n DJ
นักจิตวิทยา n psychologist
นักจิตวิเคราะห์ n psychoanalysis
นักจิตเวชศาสตร์ n psychiatrist
นักฉวยโอกาส n opportunist
นักชีววิทยา n biologist
นักซิ่ง n speedy driver
นักดนตรี n musician
นักดาราศาสตร์ n astrologer
นักดำน้ำ n diver
นักดำน้ำ n diver
นักดื่ม n heavy drinker
นักตบ n volleyball player
นักต้ม n swindler
นักต้มตุ๋น n swindler
นักต่อสู้ n fighter
นักถ่ายรูป n photographer
นักท่องเที่ยว n tourist
นักทัศนาจร n excursionist
นักทำ n doer
นักธรรม n religious student
นักธุรกิจ n businessman
นักธุรกิจชาย n businessman
นักธุรกิจหญิง n businesswoman
นักบวช n priest
นักบิน n pilot
นักบินอวกาศ n astronaut
นักบุญ n saint
นักปฏิรูป n reformer
นักปฏิวัติ n revolutionist
นักปฏิวัติ n revolutionist
นักประชาสัมพันธ์ n public relations personnel
นักประดาน้ำ n diver
นักประดิษฐ์ n inventor
นักประพันธ์ n novelist
นักประวัติศาสตร์ n historian
นักปรัชญา n philosopher
นักปราชญ์ n philosopher
นักปั้น n sculptor
นักผจญภัย n adventurer
นักพนัน n gambler
นักพรต n hermit
นักพฤกษศาสตร์ n botanist
นักพิเคราะห์ข่าว n commentator
นักพูด n orator
นักฟิสิกส์ n physicist
นักฟุตบอล n footballer
นักภาษา n linguist
นักภาษาศาสตร์ n linguist
นักภูมิศาสตร์ n geographer
นักมวย n boxer
นักมวยสมัครเล่น n amateur boxer
นักมวยอาชีพ n professional boxer
นักมานุษยวิทยา n anthropologist
นักย่องเบา n burglar
นักรบ n combatant
นักรบผู้กล้า n braver
นักร้อง n singer
นักรัก n lover
นักลงทุน n investor
นักล้วงกระเป๋า n pickpocket
นักล่า n hunter
นักวรรณคดี n literature
นักวอลเล่ย์บอล n volleyball player
นักวิจัย n researcher
นักวิจารณ์ n commentator
นักวิชาการ n technocrat
นักวิชาการ n academician
นักวิชาการพิเศษ n technical specialist
นักวิทยาศาสตร์ n scientist
นักวินิจฉัยข่าว n commentator
นักวิพากษ์วิจารณ์ n commentator
นักวิเคราะห์ n analyst
นักวิเคราะห์ข่าว n commentator
นักศึกษา n student
นักษัตร n twenty seven constellations of 133 stars
นักษัตรจักร n map of fixed star
นักษัตรบดี n mercury
นักษัตรบถ n sky
นักษัตรปาฐก n astrologer
นักษัตรวิทยา n astrology
นักษัตรเนมี n north star
นักสนม n female attendants in royal palace
นักสราช n position of banner bearer
นักสวด n prayer
นักสังคมนิยม n socialist
นักสังคมวิทยา n sociologist
นักสังคมศาสตร์ n social worker
นักสังคมสงเคราะห์ n social worker
นักสังเกตการณ์ n observer
นักสัตวศาสตร์ n zoologist
นักสิ่งแวดล้อม n environmentalist
นักสิทธิ์ n ascetic
นักสืบ n detective
นักสืบเอกชน n private detective
นักสู้ n fighter
นักสู้ n combatant
นักสูบบุหรี่ n smoker
นักหนังสือพิมพ์ n journalist
นักหนา adv much
นักอนุรักษ์นิยม n conservative
นักออกแบบ n designer
นักอ่าน n reader
นักเขียน n novelist
นักเขียนการ์ตูน n cartoonist
นักเขียนโปรแกรม n programmer
นักเคมี n chemist
นักเดินทาง n traveler
นักเตะ n footballer
นักเทนนิส n tennis player
นักเทศ n foreigner working in the royal palace
นักเทศน์ n preacher
นักเที่ยว n traveler
นักเที่ยว n tourist
นักเที่ยว n excursionist
นักเรียน n student
นักเรียนกินนอน n boarder
นักเรียนชั้นประถม n elementary pupil
นักเรียนทุน n scholar
นักเรียนประจำ n boarder
นักเรียนประถม n elementary pupil
นักเลง n ruffian
นักเลงผู้หญิง n connoisseur of women
นักเลงสุรา n habitual drinker
นักเลงเหล้า n habitual drinker
นักเลงโต n ruffian
นักเลงใหญ่ n ruffian
นักเล่นการพนัน n gambler
นักเล่า n narrator
นักเศรษฐศาสตร์ n economist
นักเสี่ยงโชค n gambler
นักแซ้ง n pickpocket
นักแต่งกลอน n composer
นักแต่งเพลง n songwriter
นักแปล n translator
นักแสดง n actor
นักแสดงกายกรรม n acrobat
นักแสดงชาย n actor
นักแสดงนำ n leading actor/actress
นักแสดงนำชาย n leading actor
นักแสดงฝ่ายชาย n actor
นักแสดงฝ่ายหญิง n actress
นักแสดงหญิง n actress
นักแสวงหา n seeker
นักโฆษณา n propagandist
นักโทษ n prisoner
นักโทษการเมือง n political prisoner
นักโบราณคดี n archeologist
นักโปรแกรม n programmer
นักโภชนาการ n nutritionist
นัง n woman
นั่ง v place
นั่ง v sit
นั่งกินนอนกิน v be rich
นั่งขัดสมาธิ v sit on
นั่งคุกเข่า v kneel
นั่งชันเข่า v sit with one´s knees up
นั่งซ้อนท้าย v sit behind the bicycle rider
นั่งซัง v be in safe place
นั่งทาง v wait in a ambush
นั่งทางใน v sit in meditation
นั่งนอนใจ v be unconcerned
นั่งปรก v sit with concentrated mind
นั่งพักผ่อน v sit leisurely
นั่งพับเพียบ v sit on the floor (with legs tucked back to one side)
นั่งพิง v lean against
นั่งยองๆ adv on the heels
นั่งร้าน n scaffold
นั่งราว v kind of Thai drama
นั่งลง v sit
นั่งสัปหงก v sit taking a hap
นั่งหย่อง adv on the heels
นั่งหลับ v take a sitting sleep
นั่งหลับ v sit taking a hap
นั่งห้าง v sit on a raised platform hung on a tree waiting for game
นั่งเทียน v sit looking at a candle fire (in meditation)
นั่งเมือง v rule
นั่งเล่น v sit leisurely
นั่งเหงา v be bored
นั่งโป่ง v wait at a salt-lick far a game
นั่งในหัวใจ v sense other´s wish
นั่งไขว่ห้าง v sit with one´s legs crossed
นัด n appointment
นัด v inhale
นัด v have an appointment
นัดดา n descendant
นัดบอด n blind date
นัดพบ v date
นัดยา v inhale
นัดหมาย v arrange an appointment
นัดแนะ v arrange
นัตถุ์ n nose
นั่น det that
นั้น pron that
นั้นๆ det such
นั่นซี int yes
นันทนาการ n recreation
นันท์ n pleasure
นั่นนะซิ int Yes, quite so.
นั่นน่ะซี int yes
นั่นปะไร int so it is
นั่นสิ int Yes, quite so.
นั่นหนา adj firm
นั่นเอง det there
นั่นแหละ det there
นั้นแหละ det there
นั่นไง pron there
นับ v count as
นับ v regard
นับ v count
นับคะแนน v count votes
นับจาก conj since
นับจากนั้นมา conj from that time on
นับจากนี้ไป adv henceforth
นับจำนวน v count
นับตั้งแต่ conj from
นับถือ v worship
นับถือ v respect
นับประสา adv much less
นับประสาอะไร adv much less
นับยาม v prognosticate
นับวัน adv as days go by
นับว่า v regard as
นับว่าเป็น v regard
นับหน้าถือตา v respect
นับเป็น v regard
นับแต่ conj since
นับแต่นี้ไป adv from now on
นับไม่ถ้วน adv countlessly
นัมเบอร์ n number
นัย n significance
นัย v seem
นัยนา n eye
นัยนามพุ n tear
นัยน์ n eye
นัยน์ตา n eye
นัยน์เนตร n eye
นัยประหวัด n implication
นัยว่า adv allegedly
นัยสำคัญ n significance
นัยเนตร n eye
นัว adv entangledly
นัวเนีย adv confusedly
นัวเนีย v confuse
นา n field
น่า aux should
น้า n aunt
น้า n uncle
นาก adj copper alloy
น่ากลัว adv perhaps
น่ากลัว adj frightful
นากสวาด n goldish blue grey
น่ากังขา v be suspicious
น่ากังขา adj suspicious
น่ากังวล v be worried
น่ากังวล adj worried
น่ากิน v be appetizing
น่าขนพอง adj fearful
น่าขนพองสยองเกล้า adj dreadful
น่าขนพองสยองเกล้า v be dreadful
น่าขนลุก adj fearful
น่าขนลุก v to be eerie
น่าขบขัน v be comic
น่าขยะแขยง adj disgusting
น่าขยะแขยง v be disgusting
นาขอบเหล็ก n unexpanded field
น่าขัน adj funny
น่าขัน adj ridiculous
น่าขัน v amuse
น่าขัน v ridicule
น่าขายหน้า v be shameful
น่าขำ adj funny
น่าขำ adj funny
น่าขำ adj funny
น่าขำขัน adj funny
น่าขำขัน v amuse
นาค n person about to be ordained as a Buddhist priest
นาค n Naga
นาคทนต์ n ivory
น่าคบ adj likable
น่าคบ adj likable
น่าคบ adj likable
น่าคบหา adj likable
น่าคบหา adj likable
น่าคบหา adj likable
นาคบาศ n snake-shaped loop
นาคปัก n posture of Naga
นาคร n town people
นาคราช n the serpent king
นาคราชแผลงฤทธิ์ n name of Thai verse
น่าคร้ามเกรง v terrify
น่าคร้ามเกรง adj imposing (e.g. personage)
นาควิถี n orbit of the moon
นาคสะดุ้ง n Naga structure on gable
น่าคับอกคับใจ adj discomfortable
น่าคับอกคับใจ v discomfort
นาคา n King of Nagas
นาคา n Naga
น่าคิด v be considerable
น่าคิด adj considerable
นาคินทร์ n king of serpent
นาคินทร์ n king of elephant
นาคี n King of Nagas
นาคเล่นน้ำ n water spout at sea
นาง n Mrs.
นาง n woman
นางกวัก n woman statue beckoning happy lot in
นางกษัตริย์ n queen
นางกษัตริย์ n queen
นางก๋อย n sandpiper
นางกำนัล n lady-in-waiting
นางข้าหลวง n lady-in-waiting
นางข้าหลวง n royal maid
นางข้าหลวง n lady-in-waiting
นางข้าหลวง n lady-court
นางข้าหลวง n lady-in-waiting
นางคณิกา n prostitute
น่างงงวย adj surprising
น่างงงวย v be surprising
นางงาม n beauty queen
นางจรัล n colonnade
นางจุม n passion fruit
นางชม n passion fruit
นางดำ n Desmos cochinchinensis Lour.
นางดำ n a kind of tree
นางตานีร้องไห้ n name of Thai classical song
นางท้าว n queen
นางท้าว n royal maid
นางนกต่อ n decoy
นางนวล n sea gull
นางบังเงา n prostitute
นางบำเรอ n concubine
นางผดุงครรภ์ n midwife
นางผู้เป็นใหญ่ n queen
นางพญา n queen
นางพยาบาล n nurse
นางพระกำนัล n lady-court
นางพราย n ghost
นางพราหมณ์ n female Brahmin
นางฟ้อนรำ n actress
นางฟ้า n angel
นางยักษ์ n giantess
นางยักษ์ n giantess
นางรอง n co-starring actress
นางร้องไห้ n weeper
นางรำ n Thai folk dancer
นางรำ n species of plant
นางละคร n actress
นางสนม n concubine of the king
นางสนม n concubine of the king
นางสนม n concubine of the king
นางสนมกำนัล n concubine of the king
นางสนมกำนัล n concubine of the king
นางสนมกำนัล n concubine of the king
นางสนองพระโอษฐ์ n lady-in-waiting
นางสวรรค์ n angel
นางสาว n miss
นางสาวไทย n Miss Thailand
นางห้าม n royal concubine
นางอ้อม n wood fixed to the pole for nailing a piece of zinc
นางอัปสร n angel
นางอั้ว n Thai amusement played at royal cerebration
นางอาย n loris
นางเงือก n mermaid
นางเทพี n queen of the sowing festival
นางเมขลา n goddess of lightning
นางเรียง n row of posts
นางเล็ด n name of round and flat sweetmeat
นางเลิ้ง n bulky pot
นางเอก n main actress
นางแบบ n model
นางแอ่น n swallow
นางโลม n prostitute
นางโลม n prostitute
นางใน n lady-in-waiting
นางไม้ n tree nymph
น่าจะ aux had better
น่าจะเป็น v be probable
น่าจะเป็น v be probable
น่าจะเป็น v be probable
น่าฉงน v be doubtful
น่าฉงน v be amazing
น่าฉงน v be amazing
น่าฉงนฉงาย adj strange
น่าฉงนฉงาย v be strange
น่าชม v be attractive
น่าชมเชย adj admirable
น่าชวนหัว adj funny
น่าชวนหัว v amuse
น่าชวนหัว v ridicule
น่าชอบใจ v gladden
น่าชัง adj hateful
น่าชัง v be hateful
น่าชัง v be ugly
น่าชัง adj ugly
น่าชังน้ำหน้า v be irritating
น่าชังน้ำหน้า adj annoying
น้าชาย n uncle
น่าชื่นชม adj praiseworthy
น่าชื่นชม v be praiseworthy
น่าชื่นชอบ adj praiseworthy
น่าชื่นชอบ v be praiseworthy
น่าชื่นชอบ adj lovely
น่าชื่นชอบ v be lovely
นาซา n NASA
นาฎกรรม n drama
นาฏ n actress
นาฏกรรม n dramatic works
นาฏดนตรี n musical drama
นาฏลีลา n dance
นาฏศิลป์ n dancing art
นาดำ n field where seeding rice is transplanted
น่าดีใจ v gladden
น่าดึงดูด adj interesting
น่าดู v to be fascinated
น่าดูน่าชม v be attractive
น่าตกใจ adj breathtaking
น่าตลก v ridicule
น่าตื่นตาตื่นใจ v be excited
น่าตื่นตาตื่นใจ adj excited
น่าตื่นเต้น v be excited
น่าตื่นเต้น adj excited
นาที clas minute
น่าทึ่ง adj impressive
น่าทึ่ง v be impressive
นาน adv long
น่าน n territory
น่าน n Nan
นานๆ adv for a long time
นานๆ adv once in a while
นานๆ ครั้ง adv rarely
นานนม adv for a long time
น่านน้ำ n territorial waters
น่านน้ำอาณาเขต n territorial waters
น่านฟ้า n territorial sky
นานมาก adv quite long (time)
นานมาก adv for a long time
นานมาก adv for a long time
นานมาก v be agelong
นานมาก adv for a long time
นานมาก adv long time
นานมาแล้ว adv long ago
นานสองนาน adv for a long time
นานหาย adj chronic
น่านับถือ adj respectable
น่านับถือ v be respectable
นานัปการ adj various
นานัปการ adv variously
นานา det many
นานาชาติ n various nations
นานาชาติ adj international
นานาทัศนะ n symposium
นานาประการ adj various
นานาประเทศ n various nations
นานาประเทศ adj international
นานาเนก adv variously
นานเป็นปี adv yearlong
นานแสนนาน v be agelong
นานแสนนาน adv long time ago
นานโข adv quite long (time)
นาบ v press down
นาบข้าว v press rice plant down with stick
น้าบึ้ง v frown
น่าประหลาด v be strange
น่าประหลาด v be strange
น่าประหลาด v be strange
น่าประหลาดใจ v be amazing
น่าประหลาดใจ adj surprising
น่าประหลาดใจ v be surprising
น่าประหลาดใจ adj astonishing
น่าประหลาดใจ v be astonishing
นาปรัง n double-crop field
น่าปลื้ม v gladden
นาปัก n field where seeding rice is transplanted
นาปี n in-season rice field
น้าผู้หญิง n aunt
น้าผู้หญิง n aunt
น่าพรั่นพรึง adj dreadful
น่าพรั่นพรึง v be dreadful
น่าพอใจ v be satisfiable
น่าพิจารณา v be considerable
น่าพิจารณา adj considerable
น่าพิลึก adj strange
น่าพิลึก v be strange
น่าพิศวง adj surprising
น่าพิศวง v be surprising
น่าพึงพอใจ v satisfy
นาฟตา n NAFTA
นาฟต้า n NAFTA
น่าฟัง adv sweetly
น่าฟัง v be interesting
นาฟางลอย n fallow field
น่าภาคภูมิใจ adj proud
นาภี n navel
นาม n name
นาม n noun
นามกร n name
นามธรรม n abstract
นามนัย n metonymy
นามบัตร n name card
นามปากกา n pseudonym
นามวลี n noun phrase
นามสกุล n surname
นามสงเคราะห์ n glossary
นามสงเคราะห์ n directory
นามสมญา n nickname
นามสมมุติ n alias
น่ามหัศจรรย์ adj marvelous
น่ามหัศจรรย์ v be amazing
น่ามอง v attractive
นามา n name
นามานุกรม n nomenclature dictionary
นามานุประโยค n noun clause
นามานุศาสตร์ n name dictionary
นามาภิไธย n royal name
นามแฝง n alias
นาย n employer
นาย n master
นาย n mister
นาย n superior
นายก n president
น่ายกย่อง adj admirable
น่ายกย่อง v be respectful
นายกรัฐมนตรี n prime minister
นายกฯ n prime minister
นายกเทศมนตรี n mayor
นายงาน n supervisor
นายจ้าง n employer
นายช่าง n craftsman
นายช่าง n engineer
นายช่างฝีมือ n artisan
นายช่างใหญ่ n chief engineer
นายด่าน n head of a customhouse
นายตรวจ n inspector
นายทหาร n officer
นายทหารคนสนิท n aide-de-camp
นายทหารติดตาม n aide-de-camp
นายทหารผู้ใหญ่ n senior commissioned officer
นายทะเบียน n registrar
นายทัพ n commander-in-chief
นายทัพ n warlord
นายทัพ n warlord
นายทัพ n ancient general
นายท่า n head of station
นายท้าย n steersman
นายทุน n capitalist
นายธง n aide de camp
นายธนาคาร n banker
นายบ้าน n village chief
นายบ้าน n village chief
นายประกัน n guarantor
นายประตู n porter
นายพราน n hunter
นายพล n general
นายพัน n colonel
นายร้อย n lieutenant
นายสถานี n station master
นายสัตวแพทย์ n veterinary medicine
นายสิบ n sergeant
นายหน้า n broker
นายหน้าซื้อขาย n broker
นายห้าง n proprietor
นายอากร n (tax) farmer
นายอำเภอ n sheriff
น่ายำเกรง v be respectful
นายิกา n woman leader
น่ายินดี v gladden
นายเงิน n creditor
นายเวร n duty officer
นายเวร n secretary of a commissioned officer
นายแบงก์ n banker
นายแบบ n model
นายแพทย์ n doctor
นายโรง n troupe headman
นายใหญ่ n chief
น่าระทึกใจ adj excited
น่าระทึกใจ v be excited
น่าระอา v be tired of
น่ารัก v be pretty
น่ารัก adj lovely
น่ารัก v be lovely
น่ารักน่าชัง adj cute
น่ารักน่าชัง v be cute
น่ารักน่าเอ็นดู v be sweet
น่ารังเกียจ adj disgusting
น่ารังเกียจ v be disgusting
น่ารับประทาน v be appetizing
น่ารำคาญ v be annoying
น่ารำคาญ adj annoying
น่าริษยา adj jealous
น่าริษยา v be envied
นารี n woman
นารีผล n tree bearing fruits in the shape of girls
น่ารื่นรมย์ v be pleasant
น่ารื่นรมย์ adj pleasant
น่ารู้ adj interesting
น่าละอาย v be disgraceful
น่าลิ้มลอง v be appetizing
น่าลุ้น v wait expectantly
น้าว v bend
น่าวางใจ v be believable
นาวาตรี n lieutenant commander
นาวาอากาศตรี n squadron leader
นาวาอากาศเอก n group captain
นาวาอากาศโท n wing commander
นาวาเอก n Captain
นาวาโท n commander
นาวิก adj naval
นาวิก n sailor
นาวิกโยธิน n Marine Corps
น่าวิตก v be worrisome
น่าวิตก adj worrisome
นาวิน n marine
นาวี n navy
น่าศรัทธา adj faithful
น่าศึกษา adj interesting
น่าสงสัย v be suspicious
น่าสงสัย adj suspicious
น่าสงสาร v be pitying
น่าสนุก adj enjoyable
น่าสนเท่ห์ v be doubtful
น่าสนใจ adj interesting
น่าสนใจ v be interesting
น่าสบาย v be pleasant
น่าสบาย adj pleasant
น่าสมาคม v be lovely
น่าสมเพช adj pitiful
น่าสมเพช adj pitiful
น่าสมเพช adj pitiful
น่าสยดสยอง adj dreadful
น่าสยดสยอง v be dreadful
น่าสรรเสริญ adj admirable
น่าสลด adj depressed
น่าสลด v be depressed
น่าสลดหดหู่ adj depressed
น่าสลดหดหู่ v be depressed
น่าสลดใจ adj sorrowful
นาสวน n first-rate grains
น่าสะพรึงกลัว adj dreadful
น่าสะพรึงกลัว v be dreadful
น่าสะอิดสะเอียน v be disgusting
น่าสะเทือนใจ adj regretted
น่าสะเทือนใจ v be regretted
น้าสะใภ้ n aunt
น่าสังเกต adj noticeable
น่าสังเวช v feel pity for
น่าสังเวช adj pitiful
นาสา n nose
น้าสาว n aunt
นาสิก n nose
น่าหดหู่ adj depressed
น่าหดหู่ v be depressed
น่าหนักใจ adj worrying
น่าหมั่นไส้ v be irritating
น่าหมั่นไส้ adj annoying
น่าหลงใหล adj fascinating
น่าห่วง v be worried
น่าห่วง adj worried
น่าหวาดกลัว adj scary
น่าหวาดผวา adj dreadful
น่าหวาดผวา v be dreadful
น่าหวาดเสียว adj thrilling
นาหว่าน n paddy-sown field
น่าหัวเราะ adj funny
น่าหัวเราะเยาะ v ridicule
นาฬิกา clas o´clock
นาฬิกา n clock
นาฬิกากันน้ำ n waterproof watch
นาฬิกาข้อมือ n watch
นาฬิกาข้อมือ n wristwatch
นาฬิกาจับเวลา n stopwatch
นาฬิกาจับเวลา n stopclock
นาฬิกาจับเวลา n timer
นาฬิกาทราย n sandglass
นาฬิกาน้ำ n clepsydra
นาฬิกาปลุก n alarm clock
นาฬิกาแขวน n wall clock
นาฬิกาแดด n sundial
นาฬิกาไขลาน n self-winding watch
น่าอดสู v be bad
น่าอดสู adj bad
น่าอดสู adv basely
น่าอดสู adv basely
น่าอดสู adj bad
น่าอดสู v be bad
น่าอดสู adj disgraceful
น่าอดสู v be disgraceful
น่าอดสู v be shameful
น่าอดสู adj shameful
น่าอนาถ adj tragic
น่าอภิรมย์ v be pleasant
น่าอภิรมย์ adj pleasant
น่าอยู่ v be livable
น่าอยู่ adj pleasant
น่าอร่อย v be appetizing
น่าอับอาย adj disgraceful
น่าอับอาย v be disgraceful
น่าอับอายขายหน้า adv shamefully
น่าอัปยศ v be shameful
น่าอัปยศอดสู adv shamefully
น่าอัศจรรย์ adj astonishing
น่าอัศจรรย์ v be astonishing
น่าอัศจรรย์ใจ adj surprising
น่าอัศจรรย์ใจ v be surprising
น่าอ่าน v be enjoyable to read
น่าอาย v be shameful
น่าอาย adj shameful
น่าอาศัย adj pleasant
น่าอิจฉา adj jealous
น่าอิจฉา v be envied
น่าอิดหนาระอาใจ v be tired of
น่าอิดหนาระอาใจ adj annoying
น่าอึดอัด adj discomfortable
น่าอึดอัด v discomfort
น่าอึดอัดใจ adj discomfortable
น่าอึดอัดใจ v discomfort
น่าอเนจอนาถใจ adj tragic
น่าเกรงขาม v terrify
น่าเกรงขาม adj imposing (e.g. personage)
น่าเกลียด adj ugly
น่าเกลียด adj disgusting
น่าเกลียด v disgust
น่าเกลียด v be ugly
น่าเกลียดน่ากลัว v frighten
น่าเกลียดน่ากลัว adj disgusting
น่าเกลียดน่าชัง adj cute
น่าเกลียดน่าชัง v to be cute
นาเกลือ n salt pan
นาเคนทร์ n King of Nagas
นาเคนทร์ n king of serpent
นาเคนทร์ n king of elephant
นาเคนทร์ n king of Naga
นาเคนทร์ n king of elephant
นาเคศ n king of serpent
นาเคศ n king of elephant
นาเคศ n king of Naga
นาเคศ n king of elephant
นาเคศวร n king of Naga
นาเคศวร n king of elephant
น่าเคารพ adj respectable
น่าเคารพ v be respectful
น่าเคารพนับถือ v be respectable
นาเชิงทรง n unexpanded field
น่าเชิดชู adj admirable
น่าเชิดชู v be respectful
น่าเชิดชู adj admirable
น่าเชื่อ v be believable
น่าเชื่อถือ v be believable
นาเนก adv variously
น่าเบื่อ adj bored
น่าเบื่อ v be boring
น่าเบื่อหน่าย v be tiresome
น่าเป็นกังวล v be worrisome
น่าเป็นกังวล adj worrisome
น่าเป็นห่วง v be worried
น่าเป็นห่วง adj worried
นาเมือง n low-lying field
น่าเยาะเย้ย v ridicule
น่าเร้าใจ adj excited
น่าเร้าใจ v be excited
น่าเลื่อมใส adj respectable
น่าเลื่อมใส v be respectable
น่าเวทนา v be pathetic
นาเวศ n boat
น่าเศร้า v be sad
น่าเศร้าใจ adj sorrowful
น่าเศร้าใจ v be sad
น่าเสียดาย adj unfortunate
น่าเสียดาย v be unfortunate
น่าเสียใจ adj regretted
น่าเสียใจ v be regretted
น่าเห็นใจ v be sympathized
น่าเอ็นดู v be lovely
น่าเอ็นดู adj lovely
น่าเอือม adj bored
น่าเอือม v be boring
น่าเอือมระอา adv tediously
น่าแขยง adj disgusting
น่าแคลงใจ v be suspicious
น่าแคลงใจ adj suspicious
น่าแปลก adj strange
น่าแปลก v be strange
น่าแปลกใจ v be amazing
นาโต n NATO
นาโนเมตร clas nanometre
น่าโศกเศร้า adj regretted
น่าโศกเศร้า v be regretted
น่าใจหาย adj breathtaking
น่าไตร่ตรอง v be considerable
น่าไตร่ตรอง adj considerable
น่าไว้วางใจ v be believable
น่าไว้ใจ adj trustworthy
นำ v take
นำ v bring
นำ v lead
น้ำ n river
น้ำ n liquid
น้ำกรด n acid
น้ำกร่อย n brackish water
น้ำกระด้าง n hard water
น้ำกระสาย n aqueous adjuvant
น้ำกระสายยา n aqueous adjuvant
น้ำกลั่น n distilled water
น้ำก๊อก n water supply
น้ำกะทิ n coconut milk
น้ำกาม n semen
น้ำกิน n drinking water
น้ำขวด n soft drinks
น้ำขาว n rice wine
น้ำข้าว n boiling milk-like water
น้ำขึ้น n flood tide
น้ำครำ n dirty water
น้ำคร่ำ n amniotic fluid
น้ำคัน n water causing itching skin
น้ำค้าง n dew
น้ำค้างแข็ง n frost
น้ำคาวปลา n amniotic fluid
น้ำคาวปลา n slosh after washing fish
น้ำคำ n word
น้ำงึม n area which water always ooze out
น้ำจัณฑ์ n liquor
น้ำจันทร์ n liquor
นำจับ v conduct an arrest
น้ำจิ้ม n sauce
น้ำจืด n freshwater
น้ำชา n tea
น้ำชุบ n immersing water for quenching
น้ำซับ n capillary water
น้ำซาวข้าว n water from washing rice
น้ำซำ n capillary water
น้ำซึม n area which water always ooze out
น้ำดอกไม้ n nectar
น้ำด่าง n alkali water
น้ำดิบ n unboiled water
น้ำดี n bile
น้ำดื่ม n drinking water
น้ำตก n waterfall
น้ำต้ม n boiled water
น้ำตะไคร้ n lemon grass water
น้ำตา n tear
น้ำตาตกใน v grieve
น้ำตาย n neap tide
น้ำตาล n sugar
น้ำตาล adj brown
น้ำตาล n brown
น้ำตาล-แดง adj reddish black
น้ำตาลกรวด n crystalline sugar
น้ำตาลก้อน n cube sugar
น้ำตาลทราย n sugar
น้ำตาลทรายแดง n brown sugar
น้ำตาลปึก n palm sugar
น้ำตาลเทียม n sweetener
น้ำตาลเมา n palm wine
น้ำตาเทียน n candle tears
น้ำตาไหล v tears flow
น้ำทรง n stagnant water
น้ำท่วม n flood
น้ำทะเล n sea water
น้ำท่า n water
นำทาง v lead
น้ำทิ้ง n waste water
น้ำทิพย์ n nectar
น้ำทูนหัว n amniotic fluid
น้ำทูนหัว n amniotic fluid
น้ำนม n milk
น้ำนมถั่วเหลือง n soybean milk
น้ำนอนคลอง n swelling canal water
น้ำนิ่ง n still water
น้ำบ่อหน้า n expectancy
น้ำบาดาล n underground water
น้ำประปา n water supply
น้ำประสานทอง n borax
น้ำปรุงรส n sauce
น้ำปลา n fish sauce
น้ำปัสสาวะ n urine
น้ำป่า n flash flood
น้ำผลึก n water of crystallization
น้ำผลไม้ n juice
น้ำผึ้ง n honey
น้ำผึ้งพระจันทร์ n honeymoon
น้ำฝน n rain water
น้ำพระพิพัฒน์สัตยา n consecrated water
น้ำพระพุทธมนต์ n holy water
น้ำพริก n chili sauce
น้ำพักน้ำแรง n labor
นำพา v mind
น้ำพุ n fountain
น้ำมนตร์ n holy water
น้ำมนต์ n holy water
น้ำมัน n oil
น้ำมันก๊าด n kerosene
น้ำมันงา n sesame oil
น้ำมันจาระบี n grease
น้ำมันดิน n tar
น้ำมันดีเซล n diesel
น้ำมันดีเซลหมุนรอบช้า n diesel oil
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว n diesel fuel
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว n diesel fuel
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว n diesel fuel
น้ำมันปิโตรเลียม n petroleum
น้ำมันผสมสี n thinner
น้ำมันรถ n petrol
น้ำมันสน n turpentine
น้ำมันสลัด n salad oil
น้ำมันหมู n lard
น้ำมันเชื้อเพลิง n oil
น้ำมันเตา n fuel oil
น้ำมันเบนซินธรรมดา n gasoline
น้ำมันเบนซินพิเศษ n gasoline
น้ำมันโซล่า n diesel fuel
น้ำมันโซล่า n diesel fuel
น้ำมันโซล่า n diesel fuel
นำมา v bring
นำมาซึ่ง v bring about
นำมาใช้ v apply
นำมาใช้ v use
น้ำมือ n one´s own hands
น้ำมือ n ability
น้ำมูก n snot
น้ำย้อม n dye
น้ำย่อย n digesting juice
น้ำยา n chili sauce made of fish
น้ำยา n medicinal liquid
น้ำยา n solution
น้ำยา n ability
น้ำยาง n latex
น้ำยาลบคำผิด n correcting fluid
น้ำยาล้างจาน n dishwashing liquid
น้ำยาเคมี n medicinal liquid
นำร่อง v navigate
น้ำร้อน n hot water
น้ำร้อนน้ำชา n bribe
น้ำล้างปลา n slosh after washing fish
น้ำลาย n saliva
น้ำลายสอ v be fond of good food
น้ำลายหก v be fond of good food
น้ำลายไหล v drool
นำลิ่ว adv distantly
น้ำศักดิ์สิทธิ์ n nectar
น้ำศักดิ์สิทธิ์ n holy water
น้ำสกปรก n dirty water
นำสมัย v be modern
นำสมัย adj modern
น้ำสลัด n salad oil
น้ำสะอาด n clean water
น้ำสังข์ n blessed water
นำสืบ v attest
น้ำสุก n boiled water
น้ำหนวก n otorrhea
น้ำหนัก n weight
น้ำหนัก n weight
น้ำหนักสุทธิ n net weight
น้ำหน้า n someone like you
นำหน้า v precede
น้ำหน้า n face
น้ำหนึ่ง adj of the highness grade
น้ำหมึก n ink
น้ำหล่อเลี้ยง n amniotic fluid
น้ำหล่อเลี้ยง n nutrient
น้ำหล่อเลี้ยงลูกตา n vitreous body
น้ำหลาก n flood (waters)
น้ำหลาก n flood (waters)
น้ำหลาก n flood (waters)
น้ำหวาน n soft drinks
น้ำหวาน n honey
น้ำหวาน n honey
น้ำหอม n perfume
น้ำอมฤต n nectar
น้ำอสุจิ n semen
นำออกมา v pick up
น้ำอ้อย n sugarcane
น้ำอัดลม n soft drink
น้ำเกลือ n saline solution
น้ำเกิด n spring tide
นำเข้า v import
นำเข้าเฝ้า v announce
น้ำเค็ม n salt water
น้ำเงิน n blue
น้ำเงิน adj blue
น้ำเชื้อ n semen
น้ำเชื่อม n syrup
น้ำเต้าหู้ n soybean milk
นำเที่ยว v guide
น้ำเน่า n polluted water
น้ำเน่า adj bad
น้ำเน่า adj pornographic
น้ำเบา n urine
น้ำเปล่า n fresh water
น้ำเมา n spirits
น้ำเมา n liquor
น้ำเมา n rice wine
น้ำเมา n liquor
น้ำเมา n liquor
น้ำเมา n liquor
น้ำเมา n alcohol
น้ำเย็น n cold water
น้ำเลี้ยง n nutrient
น้ำเลี้ยงตา n vitreous body
น้ำเลี้ยงลูกตา n vitreous body
นำเสนอ v present
น้ำเสีย n dirty water
น้ำเสีย n waste water
น้ำเสีย n polluted water
น้ำเสียง n accent
น้ำเสียง n tone
น้ำเหล้า n liquor
นำเอามาใช้ v use
น้ำแกง n soup
น้ำแข็ง n ice
น้ำแข็งเปล่า n ice water
น้ำแข็งแห้ง n dry ice
นำแสดง v star
นำโชค v give good luck
นำโชค v give good luck
น้ำโซดา n soda water
นำโด่ง adv overwhelmingly
น้ำโสโครก n sewage
น้ำใจ n kindness
น้ำใต้ดิน n underground water
น้ำใสใจจริง n sincerity
น้ำไขข้อ n marrow
นำไป v lead
นำไป v lead
นำไป v induce
นำไปสู่ v bring about to
นำไปใช้ v apply
นำไปให้ v deliver
น้ำไหลไฟดับ adv fluently
นิกาย n sect
นิกายเซน n Zen
นิกายโปรเตสแตนท์ n Protestant
นิค n NIC
นิคมที่ดิน n settlement
นิ่ง v calm
นิ่งงัน v become silent
นิ่งดูดาย v sit by
นิ่งนอนใจ v be at ease
นิ่งสงบ adv still
นิ่งอึ้ง v be dumb
นิ่งเงียบ v keep silence
นิ่งเฉย adv silently
นิ่งเฉย v maintain one´s composure
นิ่งแน่ v be unconscious
นิจ adv habitually
นิจกาล adv endlessly
นิจกาล adv forever
นิจกาล adv forever
นิจศีล n Five Buddhist Precepts
นิจศีล adv regularly
นิจสิน adv often
นิด adj small
นิดๆ adv slightly
นิดๆ adv a little bit
นิดๆ adj very small
นิดๆ หน่อยๆ adv a little bit
นิดๆ หน่อยๆ adv a little bit
นิดๆหน่อยๆ adv a little bit
นิดหน่อย adv a little bit
นิดหนึ่ง adv for a while
นิด้า n National Institute of Development Administration
นิดเดียว v be small
นิดเดียว adv a few
นิดเดียว adj small
นิตยสาร n magazine
นิตย์ adv constantly
นิติ n law
นิติกร n lawyer
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Laws
นิติศาสตรบัณฑิต n Bachelor of Laws
นิติศาสตรมหาบัณฑิต n Master of Laws
นิติศาสตร์ n jurisprudence
นิติเวช n forensic laboratory
นิทรรศการ n exhibition
นิทรา v sleep
นิทรา n sleep
นิทาน n tale
นิทาน n legend
นิทานอาหรับราตรี n Arabian Nights
นินทา v defame
นินทา v gossip
นินทา v blame
นินทา v blame
นินทา v rumor
นิพนธ์ v compose
นิพนธ์ v write
นิพพาน n nirvana
นิพพาน n dharma which releases one from the world
นิพพาน n liberation
นิพพาน n nirvana
นิพพาน n freedom
นิ่ม v be soft
นิมนต์ v invite
นิมนต์ v invite
นิ่มนวล adv gently
นิ่มนวล adj gentle
นิมิต v dream
นิมิตดี n good omen
นิมิตดี n good omen
นิยม n principle
นิยม n decree
นิยมชมชอบ v admire
นิยมวัตถุ adj materialism
นิยาม v define
นิยาย n novel
นิยายขบขัน n comical story
นิรคุณ v be ungrateful
นิรทุกข์ adj insufferable
นิรนาม adj nameless
นิรมิต v change by magic
นิรมิต v change by magic
นิรมิต v change by magic
นิรันดร adv forever
นิรันดร์ adv eternally
นิรันดร์ adv endlessly
นิรันดร์ adv forever
นิรันดร์ adv forever
นิรุกติ n language
นิรโทษ adj free from guilt
นิรโทษกรรม n amnesty
นิลุบล n water lily
นิลุบล n lotus
นิ่ว v frown
นิ้วกลาง n middle finger
นิ้วก้อย n little finger
นิ้วชี้ n index finger
นิ้วชี้ n index finger
นิ้วชี้ n forefinger
นิ้วมือ n finger
นิ่วหน้า v frown
นิวาสสถาน n mansion
นิ้วเล็ก n little finger
นิ้วโป้ง n thumb
นิ้วโป้งเท้า n big toe
นิศากร n moon
นิศานาถ n moon
นิสัย n habit
นิสัย n inborn trait
นิสัย n nature
นิสัยถาวร n nature
นิสัยเบี่ยงเบน n deviant behavior
นิสัยเสีย v be spoilt
นิสัยเสีย adj spoilt
นิสัยใจคอ n characteristics
นิสัยใจคอ n character
นิสัยไม่ดี v be spoilt
นิสัยไม่ดี adj spoilt
นิสิต n student
นิสิตเก่า n alumni
นิเทศศาสตรบัณฑิต n Bachelor of Arts (Communication Arts)
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต n Master of Arts (Communication Arts)
นิเวศน์ n palace
นิโลบล n water lily
นิโลบล n lotus
นี้ det here
นีรจร n fish
นีรจร n fish
นีออน n neon lamp
นี่เอง pron just this
นี้แหละ det this
นี่แหละ pron this/these
นี่แหละ det That´s it
นึก v consider
นึกคิด v consider
นึกดู v recall
นึกตรอง v consider
นึกถึง v think of
นึกถึง v think of
นึกฝัน v imagine
นึกภาพ v imagine
นึกย้อน v recall
นึกระแวง v be doubtful
นึกสงสัย v be doubtful
นึกหวัง v hope
นึกออก v recall
นึกเห็น v assume
นึกแคลง v be doubtful
นึกในใจ v imagine
นึกได้ v recall
นึกไปถึง v think of
นึกไม่ถึง v be unexpected
นึกไม่ออก v disremember
นึกไว้ v expect
นุง v disorder
นุ่งกระโจมอก v put on cloth covering the breasts
นุงถุง adv confusedly
นุ่งน้อยห่มน้อย v be in the buff
นุงนัง adv confusedly
นุ่งลมห่มฟ้า v be stripped to the buff
นุ่งห่ม v put on
นุ่งเจียมห่มเจียม v simple dressed
นุ่ม adj soft
นุ่ม adj soft
นุ่ม v be soft
นุ่มนวล adj gentle
นุ่มนวล v be gentle
นุ่มนิ่ม adj bland
นุ่มนิ่ม v be bland
นุ่มฟ่าม adj fluffy
นุ้ย adj plump
นูน v swell
นู่น adv over there
นู้น adv yonder
นเคนทร์ n mountain-lord
นเรศ n king
นเรศวร n king
นโยบาย n policy
นโยบายพรรค n party policy


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top