หมวดคำภาษาอังกฤษ > การกระทำต่างๆ (Actions)

หมวด การกระทำต่างๆ (Actions)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป คำศัพท์ ประเภท ความหมาย
angry angry adj โกรธ
await await vi รอคอย
awake awake vi ตื่น
bend bend vi โค้ง
bite bite vt กัด
buy buy vt ซื้อ
catch catch vt จับ
chop chop vt ฟัน (ต้นไม้)
clap clap vi ปรบมือ
climb climb vi ปีน
comb comb vt หวี (ผม)
cook cook vi ทำอาหาร
crawl crawl vi คลาน
crush crush vi กด, ทำลาย, บดขยี้
cry cry vi ร้องไห้
dance dance vi เต้นรำ
dig dig vt ขุด
draw draw vi วาดภาพ
dress dress vt ใส่เสื้อผ้า
drink drink vi ดื่ม
drive drive vi ขับรถ
eat eat vi กิน
exercise exercise vi บริหารกาย
fall fall vi ตกลง
feed feed vt ให้อาหาร
fight fight vi ต่อสู้
frighten frighten vi หวาดกลัว
get up get up phrv ตื่นนอน (มักเป็นตอนเช้า)
gnash gnash vt กัดฟัน
grope grope vi คลำหา
hide hide vi ซ่อน
hit hit vi ตี
hold hold vt จับไว้
hug hug vi กอด
hunger hunger vi หิว
implant vt ปลูกฝัง
jump jump vi กระโดด
jump over jump over phrv กระโดดข้าม
kick kick vi เตะ
kneel kneel vi คุกเข่า
knit knit vt ถัก
laugh laugh vi หัวเราะ
learn learn vi เรียน
lick in lick in vi เลีย
lie vi นอน
lie down lie down phrv นอนลง
listen listen vi ฟัง
look up look up phrv มองขึ้น
make make vt ทำ
march march vi เดินแถว
mow mow vi ตัดหญ้า
paint paint vi วาดรูป
peel peel vt ปอกเปลือก
play play vi เล่นสนุก
pour pour vi เสิร์ฟเครื่องดื่ม
pull pull vi ดึง
push push vi ดัน
push up push up phrv ดันขึ้น
put on put on phrv สวม
read read vi อ่านข้อมูล
run run vi วิ่ง
scowl scowl vi ทำหน้าบึ้งตึง
sew sew vi เย็บ
shush shush vt บอกให้เงียบ
sing sing vi ร้องเพลง
sit sit vi นั่ง
skip vi กระโดด
slap slap vt ตบ
sleep sleep vi หลับ
smell smell vi ดมกลิ่น
smile smile vi ยิ้ม
stand stand vi ยืน
stumble stumble vi สะดุด
sweep sweep vt กวาด
talk talk vi พูดคุย
think think vi คิด
throw throw vt ขว้าง
tickle vi รู้สึกคัน
tire tire vi เหนื่อย
trample trample vi กระทืบ
tumble tumble vi ล้ม
turn off turn off phrv ปิด (น้ำ, แก๊ซ, ไฟฟ้า)
turn on turn on phrv เปิด
vomit vomit vi อาเจียน
wail vi ร้องไห้คร่ำครวญ
wake up wake up phrv ตื่นขึ้น
walk walk vi เดิน
watch watch vi ดู
wave wave vi โบกมือ
whisper whisper vi กระซิบ
wipe wipe vt เช็ด
work work vi ทำงาน
wriggle vi บิดตัว
write write vi เขียน
yawn yawn vi หาว


ค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top