ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pull

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pull*, -pull-

pull ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pull (vi.) ดึง See also: กระชาก Syn. drag, draw, tug
pull (vt.) ดึง See also: กระชาก Syn. drag, draw, tug
pull (vt.) ชักอาวุธออกมา
pull (n.) การดึง See also: การลาก Syn. drag, haul, wrench
pull (n.) แรงดึงดูด
pull (n.) อิทธิพล Syn. authority, influence
pull a face (idm.) ทำหน้าบิดเบี้ยว See also: ทำหน้าบอกบุญไม่รับ
pull a fast one (idm.) หลอกลวงได้สำเร็จ
pull a stunt (idm.) แสดงโชว์เพื่อเป็นจุดเด่น See also: แสดงโชว์เพื่อเรียกร้องความสนใจ
pull ahead (phrv.) นำหน้า See also: เดินนำหน้า, แล่นนำ Syn. move ahead
pull ahead (phrv.) แซง (การแข่งขัน)
pull along (phrv.) ลาก See also: ดึงไปตาม, ฉุด
pull alongside (phrv.) แล่นคู่ See also: ตีคู่มา, ขนาบข้าง Syn. draw alongside, lay alongside
pull apart (phrv.) ดึงออกจากกัน See also: แยกจากกัน Syn. pull to, rend to
pull apart (phrv.) จับผิด Syn. take apart
pull aside (phrv.) ดึงม่านไปด้านข้าง See also: ลากไปข้าง Syn. draw aside
pull aside (phrv.) ลากหรือดึงไปคุยส่วนตัว Syn. draw aside, go aside
pull at (phrv.) พยายามดึง See also: ฉุด, ลาก Syn. pluck at, pull on
pull at (phrv.) ดูดผ่าน See also: ดูดควัน Syn. drag at, drag on
pull at (phrv.) ดื่มจาก (ขวด)
pull away (phrv.) ดึงออก Syn. drag away, drag off
pull away (phrv.) ต่อแถวไปเรื่อยๆ
pull away (phrv.) (ม้า,นักวิ่ง) นำห่างออกไป Syn. go away
pull away (phrv.) ออกห่างจาก Syn. drag away, tear away
pull back (phrv.) ดึงกลับ Syn. draw back
pull back (phrv.) ถอยกลับ Syn. draw back
pull back (phrv.) หยุดชั่วขณะ See also: เลิกสัญญา Syn. draw back
pull back (phrv.) ถอนทหารกลับ Syn. pull out
pull back (phrv.) ใช้เงินน้อยลง
pull back (phrv.) (เพลง) ช้าลง
pull back (phrv.) ช่วยให้คืนสู่สภาพ Syn. bring back
pull by (phrv.) ดึง See also: จับ Syn. take by
pull down (phrv.) ดึงลง See also: ยกลง Syn. draw down
pull down (phrv.) ทำลาย Syn. come down, take down
pull down (phrv.) ทำให้อ่อนแอ(สุขภาพ) Syn. drag down
pull down (phrv.) ลดต่ำลง(ทางสังคม) See also: ทำให้ตกต่ำ Syn. drag down
pull down (phrv.) หาเงิน See also: หารายได้ Syn. bring in
pull for (phrv.) เข้าแถวไปทาง
pull for (phrv.) ส่งเสียงเชียร์ See also: ให้กำลังใจ Syn. cheer for, cheer on
pull in (phrv.) รวบรวม Syn. draw in, haul in
English-Thai: HOPE Dictionary
pull(พูล) v.,n. (การ) ดึง,ลาก,ทิ้ง,จูง,กระชาก,ถอน,เด็ด,เก็บ,ฉุด,ชัก,พาย (เรือ) ,ดึงดูด,ดูด,ดื่ม -Phr. (pull in มาถึง) -Phr. (pull off กระทำด้วยความสำเร็จ) (โดยเฉพาะที่ยากลำบาก) , -Phr. (pull oneself together ควบคุมอารมณ์) -Phr. (pull someone's leg หยอกล้อ)
pull down menuในระบบวินโดว์ หมายถึง รายการเลือก (menu) ที่จะมองเห็นบนจอภาพ เมื่อกดเมาส์ที่บาร์เมนู ก็จะมีรายการคำสั่งต่าง ๆ มาให้เลือก เช่น ถ้ากดเมนู File จะมีรายการเลือก New Open Close Save Save as ให้เลือก เป็นต้น
pull-out(พลู'เอาทฺ) n. การดึงออก,การถอน, Syn. withdrawal,retreat
pullet(พูล'ลิท) n ไก่ที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี,ไก่สาว,หญิงสาว, Syn. young hen
pulley(พลู'ลี) n. ลูกรอก,มู่เล่,เครื่องกว้าน,ล้อหมุนสำหรับสวมสายพาน
pulley blockn. ชุดลูกรอก,ชุดมู่เล่
pullover(พลู'โอเวอะ) n. เสื้อคลุม (โดยเฉพาะที่ใช้ถอดออกทางศีรษะ), Syn. slipover
English-Thai: Nontri Dictionary
puller(n) ผู้ดึง,ผู้จูง,ผู้ชักลาก,ผู้ลาก
pullet(n) ไก่สาว,หญิงสาว
pulley(n) ลูกรอก,เครื่องกว้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pullปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulleyรอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pulleyรอก, เครื่องกลอย่างง่ายประเภทหนึ่ง ลักษณะเป็นล้อแบนและมีร่องที่ขอบโดยรอบเพื่อใช้เชือกหรือโซ่คล้องที่ร่อง เพื่อใช้ดึงสิ่งของ มีชนิดรอกเดี่ยวและรอกพวง รอกพวงใช้รอกหลายตัวประกอบกันเข้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กางออก (v.) pull See also: force, draw, tug Syn. อ้าออก, แยกออก Ops. หุบเข้า
ง้าง (v.) pull See also: force, draw, tug Syn. อ้าออก, กางออก, แยกออก Ops. หุบเข้า
ฉุด (v.) pull See also: drag, haul, tug, draw Syn. ลาก, ดึง, ยื้อ Ops. ผลัก
ฉุดดึง (v.) pull See also: drag, haul, tug Syn. ลาก, ดึง
ฉุดลาก (v.) pull See also: drag, haul, tug Syn. ลาก, ดึง, ฉุดดึง
ดึง (v.) pull See also: haul, draw, drag, tug Syn. ลาก, ชัก, เหนี่ยว, ฉุด, รั้ง, ยื้อยุด, ยุด Ops. ผลัก
ทึ้ง (v.) pull See also: pluck forcibly Syn. ดึง, กระชาก
ทึ้ง (v.) pull See also: tug, draw or pluck out forcibly, tug at, pull out Syn. ดึง, ฉุดกระชาก, ยื้อ, ยื้อยุด
ยื้อ (v.) pull See also: drag, haul, tug, draw Syn. ลาก, ดึง Ops. ผลัก
ยื้อ (v.) pull See also: tug, draw or pluck out forcibly, tug at, pull out Syn. ดึง, ฉุดกระชาก, ยื้อยุด
ยื้อยุด (v.) pull See also: seize, wrest, draw, hold back, restrain Syn. ฉุด, รั้ง Ops. ผลักไส
ยุด (v.) pull See also: haul, draw, drag, tug Syn. ลาก, ชัก, เหนี่ยว, ฉุด, รั้ง, ยื้อยุด Ops. ผลัก
สาว (v.) pull See also: draw, drag, haul, tug, tow Syn. ดึง
อ้าออก (v.) pull See also: force, draw, tug Syn. กางออก, แยกออก Ops. หุบเข้า
เหนี่ยว (v.) pull See also: tug, draw, drag, haul, tow Syn. รั้ง, ดึง, ยึด
แยกออก (v.) pull See also: force, draw, tug Syn. อ้าออก, กางออก Ops. หุบเข้า
ถอนฟัน (v.) pull a tooth See also: extract, take out, remove Ops. ใส่ฟัน
ลั่นกระสุน (v.) pull a trigger See also: fire a shot, fire a weapon Syn. ลั่นไก, ยิง
ลั่นกระสุน (v.) pull a trigger See also: fire a shot, fire a weapon Syn. ลั่นไก, ยิง
เหนี่ยวไก (v.) pull a trigger See also: fire a shot, fire a weapon Syn. ลั่นไก, ยิง, ลั่นกระสุน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
And tried to pull her down againและพยายามดึงเธอลงมาอีกครั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, that's fine. Pull around the corner.ดีมากมัลเลนช่วยกลับรถให้ด้วย
I feel sorry for you. What it must feel like to wanna pull the switch!ผมรู้สึกเสียใจสำหรับคุณ สิ่งที่มันจะต้องรู้สึกเหมือนจะต้องการที่จะดึงสวิทช์!
You think he'd pull that?You think he'd pull that?
"What a fish to pull like that!" he thought.สิ่งที่ปลาจะดึงเช่นนั้น! เขาคิด ว่า. เขาจะต้องมีปากของเขา
Certainly his back cannot feel as badly as mine does... ... and he cannot pull this skiff forever... ... no matter how strong he is. "แน่นอนว่าเขากลับไม่สามารถ รู้สึกมากเท่ากับ เหมืองไม่และเขาไม่สามารถดึง เรือกรรเชียงเล็ก ๆ นี้ ตลอดไปไม่ว่าวิธีการที่ แข็งแกร่งเขาเป็น
"How did I let the fish cut me with one pull he made?" the old man thought.ฉันไม่ปล่อยให้วิธีปลาตัดฉัน ด้วย หนึ่งดึงเขาทำ? คนที่คิดเก่า
Next time I'll pull him over.ครั้งต่อไปฉันจะดึงเขามากกว่า
I don't know what's gonna happen when we pull a stunt like this, but it's gonna be bad.{\cHFFFFFF}I don't know what's gonna happen when we pull a stunt like this, {\cHFFFFFF}but it's gonna be bad.
When that rope starts to pull tight you can feel the devil bite your ass!อีตอนที่เชือกเริ่มรัดแน่น นายรู้สึกได้เลยว่าปิศาจมันขย้ำตูดอยู่
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา
If we can't shoot it down, we'll pull it down.ยิงมันไม่ล้ม เราก็โค่นมันซะ
Looks like he'll pull through.ดูเหมือนว่าเขาจะดึงผ่าน

pull ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bā, ㄅㄚ, 扒] climb; pull (out); to strip; hold on to; cling to; dig up; rake; push aside
走后门[zǒu hòu mén, ㄗㄡˇ ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 走后门 / 走後門] lit. to enter by the back door; fig. to gain influence by pull or unofficial channels; back door or under the counter connections
[yà, ㄧㄚˋ, 揠] eradicate; pull up
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 挦 / 撏] to pull out (esp. hair or feathers); to pick; to pluck; fig. to extract (lines from a text); (used erroneously for xun2 尋|寻)
[liāo, ㄌㄧㄠ, 撩] to lift up (sth hanging down); to raise (hem of skirt); to pull up (sleeve); to sprinkle (water with cupped hands)
哭丧脸[kū sang liǎn, ㄎㄨ ㄙㄤ˙ ㄌㄧㄢˇ, 哭丧脸 / 哭喪臉] to pull a long face; sullen; also written 哭喪著臉|哭丧着脸
拉长脸[lā cháng liǎn, ㄌㄚ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄢˇ, 拉长脸 / 拉長臉] to pull a long face; to scowl
绷着脸[běng zhe liǎn, ㄅㄥˇ ㄓㄜ˙ ㄌㄧㄢˇ, 绷着脸 / 繃著臉] to have a taut face; to pull a long face; to look displeased
[shǎn, ㄕㄢˇ, 闪 / 閃] to dodge; to duck out of the way; shaken (by a fall); to sprain; to pull a muscle; lightning; spark; a flash; to flash (across one's mind); to leave behind; surname Shan
怪样[guài yàng, ㄍㄨㄞˋ ㄧㄤˋ, 怪样 / 怪樣] odd expression; funny looks; queer face; to grimace; to give sb funny looks; to pull faces
拉开[lā kāi, ㄌㄚ ㄎㄞ, 拉开 / 拉開] to pull open; to pull apart; to space out; to increase
[bá, ㄅㄚˊ, 拔] pull up; pull out; select; promote
拔秧[bá yāng, ㄅㄚˊ ㄧㄤ, 拔秧] pull up seedlings (for transplanting)
拔除[bá chú, ㄅㄚˊ ㄔㄨˊ, 拔除] pull out; remove
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, 挈] pull out; take family along
[xuān, ㄒㄩㄢ, 揎] pull up sleeves; strike with fists
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 擢] pull out; select
收缩[shōu suō, ㄕㄡ ㄙㄨㄛ, 收缩 / 收縮] pull back; shrink; contract
发奋图强[fā fèn tú qiáng, ㄈㄚ ㄈㄣˋ ㄊㄨˊ ㄑㄧㄤˊ, 发奋图强 / 發奮圖強] to make an effort to become strong (成语 saw); determined to do better; to pull one's socks up
[hāo, ㄏㄠ, 薅] pull out (weed)
拆东墙补西墙[chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄒㄧ ㄑㄧㄤˊ, 拆东墙补西墙 / 拆東牆補西牆] lit. pull down the east wall to repair the west wall (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
拆东补西[chāi dōng bǔ xī, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄅㄨˇ ㄒㄧ, 拆东补西 / 拆東補西] lit. pull down the east wall to repair the west (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
回采[huí cǎi, ㄏㄨㄟˊ ㄘㄞˇ, 回采 / 回採] stoping (excavating ore using stepped terraces); to extract ore; extraction; to pull back
鬼脸[guǐ liǎn, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄧㄢˇ, 鬼脸 / 鬼臉] wry face; to grimace; to pull a face; comic face; face mask; devil mask
拖驳[tuō bó, ㄊㄨㄛ ㄅㄛˊ, 拖驳 / 拖駁] barge; lighter (pulled by a tugboat)
葫芦[hú lu, ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 葫芦 / 葫蘆] bottle gourd; Lagenaria siceraria; block (part of pulley); hook block
[pān, ㄆㄢ, 扳] climb up; pull
拔取[bá qǔ, ㄅㄚˊ ㄑㄩˇ, 拔取] to pick out; to select and recruit; to pluck; to pull
乘坚策肥[chéng jiān cè féi, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢ ㄘㄜˋ ㄈㄟˊ, 乘坚策肥 / 乘堅策肥] to live in luxury; lit. to ride a solid carriage pulled by fat horses
福寿螺[fú shòu luó, ㄈㄨˊ ㄕㄡˋ ㄌㄨㄛˊ, 福寿螺 / 福壽螺] giant Amazon snail (Ampullaria gigas spix), that has devastated rice paddies in China since its introduction in the 1980s
导轮[dǎo lún, ㄉㄠˇ ㄌㄨㄣˊ, 导轮 / 導輪] guide pulley; foreword; preface
起重葫芦[qǐ chóng hú lu, ㄑㄧˇ ㄔㄨㄥˊ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 起重葫芦 / 起重葫蘆] hoist pulley
[chù, ㄔㄨˋ, 搐] lead; pull
手扳葫芦[shǒu bān hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 手扳葫芦 / 手扳葫蘆] lever hoist pulley
手板葫芦[shǒu bǎn hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢˇ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 手板葫芦 / 手板葫蘆] lever pulley block
气动葫芦[qì dòng hú lu, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 气动葫芦 / 氣動葫蘆] pneumatic hoist pulley
[chě, ㄔㄜˇ, 扯] pull; tear; to talk casually
拉面[lā miàn, ㄌㄚ ㄇㄧㄢˋ, 拉面 / 拉麵] pulled noodles; ramen
挽力[wǎn lì, ㄨㄢˇ ㄌㄧˋ, 挽力] pulling power (of draught animals)
[chè, ㄔㄜˋ, 掣] pull; obstruct; hinder; draw

pull ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たくし上げる[たくしあげる, takushiageru] (v1) to roll up or pull up (sleeves, skirt, etc.)
たくる[, takuru] (v5r) to pull in; to take for oneself; to tuck up (one's sleeves)
ぴんと張る[ぴんとはる, pintoharu] (exp,v5r) to pull tight
ひん抜く;引ん抜く[ひんぬく, hinnuku] (v5k) to uproot; to pull out
人形を使う;人形を遣う[にんぎょうをつかう, ningyouwotsukau] (exp,v5u) to manipulate puppets; to pull wires
伝;伝手[つて, tsute] (n) intermediary; influence; good offices; connections; someone to trust; go-between; pull
凌ぐ[しのぐ, shinogu] (v5g,vt) (1) to endure; to keep out (e.g. rain); to stave off (e.g. starvation); (2) to pull through; to get over; to survive; (3) to surpass; to outdo; to excel; to eclipse; to defy; to slight; (P)
取り壊す;取り毀す;取壊す;取毀す[とりこわす, torikowasu] (v5s,vt) to demolish; to tear or pull down
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish)
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P)
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P)
引き下げる(P);引下げる(io)(P)[ひきさげる, hikisageru] (v1,vt) to pull down; to lower; to reduce; to withdraw; (P)
引き付ける(P);引付ける(P);引きつける;引付る(io);惹き付ける;惹きつける[ひきつける, hikitsukeru] (v1) (1) to fascinate; to attract; to charm; to pull up (at a gate); (2) (引き付ける, 引付ける, 引きつける, 引付る only) to have a convulsion; (P)
引き出す(P);引出す(P);引きだす[ひきだす, hikidasu] (v5s,vt) to pull out; to take out; to draw out; to withdraw; (P)
引き分ける;引分ける;引きわける[ひきわける, hikiwakeru] (v1,vt) to pull apart; to separate
引き合う;引合う(io);引きあう[ひきあう, hikiau] (v5u,vi) (1) to pay; to be profitable; (2) to pull against each other
引き抜く(P);引抜く(io)(P);引きぬく[ひきぬく, hikinuku] (v5k,vt) (1) to extract; to uproot; to pull out; (2) to headhunt; to lure away; (P)
引き摺り込む;引き摺りこむ;引きずり込む;引摺り込む[ひきずりこむ, hikizurikomu] (v5m,vt) to drag in; to pull in
引き落す;引き落とす;引落す;引落とす[ひきおとす, hikiotosu] (v5s,vt) to pull down; to automatically debit (from a bank account)
引き金を引く[ひきがねをひく, hikiganewohiku] (exp,v5k) to pull the trigger; to pull a trigger
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P)
引っこ抜く[ひっこぬく, hikkonuku] (v5k,vt) (See 引き抜く) to extract; to pull up; to uproot
引っ張り上げる[ひっぱりあげる, hippariageru] (v1) to pull up; to haul up
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
後ろ髪を引かれる[うしろがみをひかれる, ushirogamiwohikareru] (exp,v1) (id) to do something with painful reluctance; to pull the hairs on one's back
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] (v5r,vt) to pull out; to draw out; to disconnect
括り出す;くくり出す[くくりだす, kukuridasu] (v5s) to factor out (e.g. in algebra); to pull out common elements
捏っち上げる;捏ち上げる;でっち上げる[でっちあげる, decchiageru] (v1,vt) (1) (uk) to fabricate; to invent; to make up (a story); to hoax; to pull a hoax; (2) to frame someone
操る[あやつる, ayatsuru] (v5r,vt) (1) to manipulate; to operate; to handle; to operate (e.g. a machine); to steer (a ship); (2) to have a good command of (a language); to be fluent in; (3) to operate a puppet; to pull the strings of a puppet; (4) to mastermind; to pull the strings; to control from the shadows; (5) (arch) to play (a musical instrument); (P)
海老で鯛を釣る[えびでたいをつる, ebidetaiwotsuru] (exp,v5r) to throw in a shrimp and pull out a whale; to use a sprat to catch a mackerel
発条秤;ばね秤[ばねばかり, banebakari] (n) spring balance; spring scale; pull tension gauge
糸を引く[いとをひく, itowohiku] (exp,v5k) (1) to pull (the puppet) strings; to direct things from behind the scenes; (2) to stretch out (and keep going); to linger on
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P)
足をすくう;足を掬う[あしをすくう, ashiwosukuu] (exp,v5u) (See 掬う,足元をすくう) to trip someone up; to pull the carpet from under
足元をすくう;足元を掬う[あしもとをすくう, ashimotowosukuu] (exp,v5u) to trip someone up; to pull the carpet from under
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue
えんさかほい[, ensakahoi] (n) heave! (sound made while pulling a heavy vehicle)
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink)
クロミスキネラセンス;ダスキークロミス[, kuromisukinerasensu ; dasuki-kuromisu] (n) green puller (Chromis cinerascens); green chromis
Japanese-English: COMDICT Dictionary
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] to disconnect, to pull out, to draw out
プルアップ抵抗[プルアップていこう, puruappu teikou] pull-up resistor
プルダウンメニュー[ぷるだうんめにゅー, purudaunmenyu-] pulldown menu
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ดึง English: to pull

pull ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
ใช้บัตรแข็ง[v. exp.] (chai bat kh) EN: pull rank FR:
ใช้ทุกวิถีทาง[v. exp.] (chai thuk w) EN: pull out the stops FR: utiliser tous les moyens
ชัก[v.] (chak) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise FR: tirer ; traîner ; hisser
ชักขึ้น[v. exp.] (chak kheun) EN: raise ; pull up FR:
ชักลง[v. exp.] (chak long) EN: lower ; pull down FR:
ชักใย[v. (loc.)] (chakyai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene FR: tirer les ficelles ; manipuler
ฉุด[v.] (chut) EN: pull ; drag ; haul ; tug ; draw FR: tirer ; traîner
ฉุดลาก[v. exp.] (chut lāk) EN: pull FR:
ดึง[v.] (deung) EN: pull ; haul ; draw ; drag ; tug ; pluck FR: tirer ; amener
แหก[v.] (haēk) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart FR: ouvrir ; forcer
แหกคุก[v. exp.] (haēk khuk) EN: escape from prison ; break jail ; pull a jailbreak FR: s'échapper ; se faire la belle ; prendre le large
อิทธิพล[n.] (itthiphon) EN: influence ; pull ; authority ; control ; dominance FR: influence [f] ; autorité [f] ; impact [m]
จิก[v.] (jik) EN: tear at ; pull ; seize ; clutch ; grab ; pinch FR:
จิกหัว[v.] (jikhūa) EN: pinch the hair and pull ; pull someone's hair FR:
โจง[v.] (jōng) EN: pull up FR:
จอดรถชิดขอบทาง[v. exp.] (jøt rot chi) EN: pull over FR: se ranger sur le côté de la route
แก่[v.] (kaē) EN: pull ; drag FR:
แขม่ว[v.] (khamaēo) EN: contract to draw in ; pull one's stomach in ; keep one's tummy in FR: réduire
แขม่วท้อง[v. exp.] (khamaēo thø) EN: pull in the stomach ; pull one's stomach in ; keep one's tummy in FR:
เข็น[v.] (khen) EN: push ; pull ; put pressure on ; force ; egg on ; goad FR: pousser ; déplacer ; faire pression
ขึง[v.] (kheung) EN: stretch ; pull tight ; tauten FR: tendre ; tirer
ควัก[v.] (khwak) EN: scoop out ; dig out ; gouge ; draw out ; pull out FR: extraire ; retirer
ควักออกมา ; ควัก...ออกมา[v. exp.] (khwak øk mā) EN: pull out ; pull ... out FR: extraire
คว่ำกระดาน[v. exp.] (khwam kradā) EN: pull a plug (on) ; put an end to FR:
กินขวา[v.] (kinkhwā) EN: exceed in the right side ; be too far on the right ; be inclined to the right ; pull to the right ; wear away on the right side FR: déborder à droite ; pencher à droite ; être trop à droite
กินซ้าย[v.] (kinsāi) EN: exceed in the left side ; be inclined to the left ; pull to the left ; wear away on the left side ; be too far on the left FR: déborder à gauche ; pencher à gauche ; être trop à gauche
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: hook ; pull with a hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp FR: accrocher ; attacher
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice ; cause problems FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กระชาก[v.] (krachāk) EN: pull sharply ; jerk ; tug sharply FR: arracher ; tirer violemment ; tirer brutalement
กระชากเชือก[v. exp.] (krachāk che) EN: jerk a rope ; give a sharp pull at the rope ; give a sharp tug at the rope FR:
กระทก[v.] (krathok) EN: pull violently ; spasm FR:
กระตุก[v.] (kratuk) EN: pull ; jerk ; whip ; yang ; pull with sharp tugs FR: arracher ; tirer d'un coup sec
ลาก[v.] (lāk) EN: haul ; drag ; draw ; pull ; tow ; heave FR: tirer ; traîner ; remorquer
ลากจูง[v.] (lākjūng) EN: tow ; tug ; hau l; drag ; draw ; pull FR: tirer ; traîner ; remorquer ; tracter
ลากถูลู่ถูกัง[v. exp.] (lāk thūlūth) EN: drag ; tow ; haul ; draw ; pull FR:
ลั่น[v.] (lan) EN: fire ; shoot ; fire ; pull the trigger ; discharge ; go off ; burst out FR: déclencher ; tirer ; décharger
ลั่นไก[v. exp.] (lan kai) EN: pull the trigger FR: appuyer sur la détente
ลั่นนก[v.] (lannok) EN: pull the trigger FR:
ล้มเลิก[v.] (lomloēk) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul ; call off ; pull out FR: renoncer à ; abandonner ; laisser tomber ; cesser

pull ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faden {m} (Marionette) | die Fäden in der Hand habenstring | to pull the strings
Henkel {m} | seitlicher Henkel | gezogener Henkel | einen Henkel ziehenhandle | strap-handle | pulled handle | to pull a handle
Schnelltrennverriegelung {f}push pull
Register {m} (Orgel) | alle Register ziehen [übtr.]stop | to pull out all the stops [fig.]
Apfelschnecke {f} (Ampullaria) [zool.]apple snail; mystery snail
Nockenwellenrad {n} [techn.]cam drive pulley
Kegelscheibe {f}cone pulley
Kurbelabzieher {m} [techn.]crank puller
Kristallzüchtung {f}crystal pulling
Antriebsscheibe {f} [auto]drive pulley
Flanschabzieher {m} [techn.]flange puller
Faltkarte {f}folding map; pull-out map
Flaschenzug {m}hand pulley block
Muskelzerrung {f}pulled muscle
Nagelzange {f}nail clippers; nail puller
Pullover {m}; Pulli
Pullover {m} mit Stehkragenturtleneck pullover
Pullunder {m}tank top; sleeveless pullover
Einziehvorrichtung {f}pull in device
Sattelmoment {m}pull up torque
Zugschalter {m}pull switch
Zugstange {f}pull rod
Rollenbock {m} [techn.]return pulley support

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pull
Back to top