ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hit*, -hit-

hit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hit (n.) การตี See also: การต่อย, การชก
hit (vt.) เกิดขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)
hit (vt.) ฆ่า (ทางอาชญากรรม) See also: ทำฆาตกรรม
hit (vt.) ชน See also: กระทบ, ปะทะ, กระแทก
hit (vi.) ชน See also: กระทบ, ปะทะ, กระแทก
hit (vt.) ได้แต้ม (ทางกีฬา) See also: ทำแต้มได้
hit (vt.) ตี See also: ต่อย, ทุบ Syn. beat, pound, strike
hit (vi.) ตี See also: ต่อย, ทุบ Syn. pound, strike
hit (vt.) มาถึง (คำสแลง) See also: ไปถึง
hit (vt.) มีผลกระทบ
hit (sl.) ทำได้สำเร็จ See also: บรรลุ
hit a snag (idm.) ประสบปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)
hit against (phrv.) ชนกับ See also: ตีกับ, ฟาดกับ, ตบกับ Syn. knock against
hit and miss (idm.) อย่างไม่ระมัดระวัง See also: อย่างไร้ทิศทาง, อย่างไร้แผนการ Syn. hit or miss Ops. hit or miss
hit at (phrv.) ต่อย See also: ตี, ฟาด, ชก, ตบ Syn. strike at
hit back (phrv.) ตีกลับ See also: ฟาดกลับ, ชกกลับ, ต่อยกลับ, ตบกลับ Syn. strike back
hit back (vi.) โต้กลับ See also: ตีกลับ, ตอกกลับ Syn. retaliate
hit ball up (vt.) ช้อนลูกกอล์ฟขึ้น
hit bottom (idm.) มาถึงจุดที่แย่ที่สุด See also: มาถึงจุดตกต่ำที่สุด
hit by (vt.) โดน
hit hard (phrv.) ต่อยอย่างแรง See also: ชกอย่างแรง
hit in (phrv.) เตะลูกบอลเข้า Syn. kick in, knock in
hit it (phrv.) มี (คำไม่เป็นทางการ) Syn. hit on, strike on
hit man (n.) ผู้รับจ้างฆ่า (คำสแลง) See also: นักฆ่า Syn. assassin, hired gun, killer
hit off (phrv.) ถอดแบบมา See also: ทำได้เหมือน, เหมือนกับ Syn. have off, take off
hit on (phrv.) โขก See also: ชน, โหม่ง, ตี, ฟาด Syn. knock against
hit on (vt.) นึกออก See also: คิดถึงวิธีแก้ปัญหาออก Syn. hit upon
hit or miss (idm.) อย่างไม่ระมัดระวัง See also: อย่างไร้ทิศทาง, อย่างไร้แผนการ Syn. hit and miss Ops. hit and miss
hit out (phrv.) ปล่อยหมัดออกไป See also: ชก, ตี, ต่อย, เตะ Syn. kick out, lash out
hit someone between the eyes (idm.) ทำให้ประทับใจ
hit the ceiling (idm.) โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ)
hit the deck (sl.) ลุกจากเตียง
hit the hay (idm.) เข้านอน See also: ไปนอน
hit the high spots (idm.) ขึ้นสู่ระดับสูง (คำไม่เป็นทางการ)
hit the jackpot (idm.) ชนะเกม See also: ได้แจ๊กพ็อต, ทำแจ๊กพ็อตแตก
hit the nail on the head (idm.) ทำในสิ่งที่ถูกต้อง See also: ถูกต้องแน่นอน
hit the roof (idm.) โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ)
hit the spot (idm.) ถูกเผง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ใช่เลย
hit up (phrv.) ตีขึ้นไป Syn. knock up
hit up (vt.) ขอร้องให้ทำ Syn. request
English-Thai: HOPE Dictionary
hit(ฮิท) vt. ตี,ต่อย,ชก,โจมตี,ฟัน,แทง,ชน,ตำ,ทำให้ได้รับ,ทำให้โดน,ตีได้สำเร็จ,ร้องขอ,บรรจุบังเอิญพบ,มาถึง,ตกลง,เดาถูก,เริ่มเดินทาง,ถูกใจ,ถูกรสนิยม,ปะทะ,ชน,ปรากฎขึ้น., See also: hit it off เข้ากันได้กับ n. การปะทะ,การชน,การตี,การต่อย,การชก คำที่มีค
hit-and-runadj. ตีแล้วหนี
hit-or-missadj. ตามบุญตามกรรม,ไม่ระมัดระวัง, Syn. haphazard
hitch(ฮีทชฺ) v. ผูกเชือก,ผูกปม,เกี่ยวกับ,ผูกกับ,สมรส,เดินขาเป๋. n. การผูกเชือก,การผูกปม,การสะดุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,การเดินขาเป๋,การดึงขึ้น, Syn. snag,obstacle,fasten
hitchhike(ฮิทชฺ'ไฮคฺ) vi. อาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรีและลงเดินบ้างในระหว่างการทัศนาจร., See also: hitchhiker n.
hitching postเสาผูกม้าลาหรือสัตว์อื่น ๆ
hither(ฮิท'เธอะ) adv. มาที่นี้ Phr. (hither and thither ที่โน่นและที่นี่,ที่ต่าง ๆ), See also: Phr. (hither and yon ไปยังที่อื่น ๆ ไปหลายที่) adj. ที่นี้,ที่ใกล้เคียง
hitherto(ฮิธ'เธอะท) adv. จนกระทั้งเดี๋ยวนี้,จนบัดนี้, Syn. until now
hitler(ฮิท'เลอะ) n. Adolf ฮิตเล่อร์
English-Thai: Nontri Dictionary
hit(n) การตี,การชน,การขว้างปา,การทำร้าย,การปะทะ
hitch(n) เงื่อน,ปม,การผูก,ความขลุกขลัก,ความยาก,การสะดุด,อุปสรรค
hither(adv) ยังที่นี้,มาที่นี้
hitherto(adv) มาจนบัดนี้,ก่อนนี้,จนกระทั่งบัดนี้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hitการเปิดดู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hitler, Adolf, 1889-1945ฮิตเลอร์, อด๊อลฟ, ค.ศ.1889-1945 [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทบ (v.) hit See also: collide with, strike against, bump against, smash against Syn. ปะทะ, โดน, กระแทก
กระแทก (v.) hit See also: bump, crash against, collide, bang (the door), slam (the door) Syn. กระทบ, ชน
ข้อน (v.) hit See also: beat, pound, hammer, flog Syn. ตี, ทุบ, ค่อน
ตระหน่ำ (v.) hit See also: thump, batter, blow, strike Syn. กระหน่ำ, ถล่ม
ตี (v.) hit See also: beat, strike, flog, thrash
ถลุง (v.) hit See also: punch Syn. อัด
อัด (v.) hit See also: punch, strike Syn. ชก, ต่อย, ซ้อม
โหม่ง (v.) hit (a ball) with the head See also: head (a ball), bounce (a ball) with a head
ร่ำ (v.) hit hard See also: beat hard
ถูกชะตา (v.) hit it off See also: click, get along well with, be compatible
ชกหัว (v.) hit oneself with anger See also: vent, repress Syn. ตีอกชกหัว
ตีอกชกหัว (v.) hit oneself with anger See also: vent, repress
จี้ใจดำ (v.) hit the nail on the head See also: hit one´s weak spot
แทงใจดำ (v.) hit the nail on the head See also: hit one´s weak spot Syn. จี้ใจดำ
สูบฝิ่น (v.) hit the pipe See also: smoke opium
เป่าปี่ (v.) hit the pipe See also: smoke opium Syn. สูบฝิ่น
ตีดะ (v.) hit wildly See also: beat indiscriminately Syn. ตีไม่เลือก
ตีป่า (v.) hit wildly See also: beat indiscriminately Syn. ตีดะ, ตีไม่เลือก
ตีไม่เลือก (v.) hit wildly See also: beat indiscriminately Syn. ตีดะ
ตีเข่า (v.) hit with the knee See also: bring up the knee against a person
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He hit me with a pillowเขาตีฉันด้วยหมอน
You wanna hit your ride?คุณอยากจะโบกรถไปฟรีหรือ?
Like I was trying to hit on him!อย่างกับว่าฉันพยายามจะจีบเขาอย่างนั้นแหล่ะ
Who is the lady in white?ผู้หญิงในชุดขาวนั่นคือใครหรือ
Because he is really nice he never hits his brotherเพราะเขาเป็นคนนิสัยดีจริงๆ เขาจึงไม่เคยตีน้องชายตัวเองเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry, I didn't mean to hit you.ขอโทษที ฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณ
What's this? Who hit you?นี่มันอะไร ใครทำร้ายคุณ
I suppose Mrs. De Winter went below for something and a squall hit the boat with nobody at the helm.ผมว่าคุณนายเดอ วินเทอร์คงลงไปข้างใต้เรือ ตอนที่เรือเจอกับพายุ โดยที่ไม่มีใครคอยบังคับเรือไว้
That's like being hit in the head with a crowbar once a day.ที่เหมือนถูกตีในหัวด้วยชะแลงวันละครั้ง
Cos he's been hit on the head by somebody once a day, every day.เพราะเขาถูกตีที่ศีรษะโดยคนวันละครั้งทุกวัน
A second later, he heard a body hit the floor.ที่สองต่อมาเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น
They heard an argument. Then they heard the father hit the boy twice.พวกเขาได้ยินเสียงทะเลาะกัน แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงพ่อตีเด็กเป็นครั้งที่สอง
This boy has been hit so many times that violence is practically...เด็กคนนี้ได้รับการตีหลายครั้งความรุนแรงที่เป็นจริง ...
After being hit several times by his father.หลังจากที่ถูกตีหลายครั้งโดยพ่อของเขา
A second later, he heard the body hit the floor.ที่สองต่อมาเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น
He says he heard the boy say "I'm gonna kill you", and a split second later heard a body hit the floor.เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กบอกว่า "ฉันจะฆ่าคุณ" และครั้งที่สองแยกต่อมาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น
Since the woman saw the killing through the last two cars, we can assume that the body hit the floor just as the train went by.ตั้งแต่ผู้หญิงที่เห็นการฆ่าผ่านสุดท้ายรถสองคัน เราสามารถสมมติว่าร่างกายกระแทกพื้นเช่นเดียวกับที่รถไฟผ่านไป

hit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大炮打蚊子[dà pào dǎ wén zi, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ ㄉㄚˇ ㄨㄣˊ ㄗ˙, 大炮打蚊子] cannon fire to hit a mosquito; to use a sledgehammer to crack a nut
受灾[shòu zāi, ㄕㄡˋ ㄗㄞ, 受灾 / 受災] disaster-stricken; to be hit by a natural calamity
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 中] hit (the mark)
中弹[zhòng dàn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄢˋ, 中弹 / 中彈] hit by a bullet; shot
吹袭[chuī xí, ㄔㄨㄟ ㄒㄧˊ, 吹袭 / 吹襲] hit by hurricane or typhoon; to attack (of wind)
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, 箾] hit with a pole; pole dance
触礁[chù jiāo, ㄔㄨˋ ㄐㄧㄠ, 触礁 / 觸礁] hit a snag
[shǔn, ㄕㄨㄣˇ, 揗] strike, hit with hand; tap
希特勒[Xī tè lè, ㄒㄧ ㄊㄜˋ ㄌㄜˋ, 希特勒] Adolf Hitler (1889-1945)
白色战剂[bái sè zhàn jì, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 白色战剂 / 白色戰劑] Agent White
白乾儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白乾儿 / 白乾兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
白干儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白干儿 / 白干兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
白煤[bái méi, ㄅㄞˊ ㄇㄟˊ, 白煤] anthracite; hard coal; white coal; waterpower
骑楼[qí lóu, ㄑㄧˊ ㄌㄡˊ, 骑楼 / 騎樓] arcade (architecture)
建筑学[jiàn zhù xué, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 建筑学 / 建築學] architectural; architecture
建筑师[jiàn zhú shī, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˊ ㄕ, 建筑师 / 建築師] architect
对称轴[duì chèn zhóu, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ ㄓㄡˊ, 对称轴 / 對稱軸] axis of symmetry; central axis (in Chinese architecture)
白露[Bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, 白露] Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd September
嗜碱性粒细胞[shì jiǎn xìng lì xì bāo, ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 嗜碱性粒细胞 / 嗜鹼性粒細胞] basophil granulocytes (rarest type of white blood cell)
黑白[hēi bái, ㄏㄟ ㄅㄞˊ, 黑白] black and white; right and wrong; monochrome
黑白电视[hēi bái diàn shì, ㄏㄟ ㄅㄞˊ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 黑白电视 / 黑白電視] black and white TV
泷船[lóng chuán, ㄌㄨㄥˊ ㄔㄨㄢˊ, 泷船 / 瀧船] boat or raft adapted to handle rapids; white-water raft
[pǒu, ㄆㄡˇ, 掊] break up; hit
支气管炎[zhī qì guǎn yán, ㄓ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, 支气管炎 / 支氣管炎] bronchitis
狗屁[gǒu pì, ㄍㄡˇ ㄆㄧˋ, 狗屁] bullshit; nonsense
白布[bái bù, ㄅㄞˊ ㄅㄨˋ, 白布] plain white cloth; calico
扑面[pū miàn, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ, 扑面 / 撲面] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
扑面而来[pū miàn ér lái, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄦˊ ㄌㄞˊ, 扑面而来 / 撲面而來] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
缠丝玛瑙[chán sī mǎ nǎo, ㄔㄢˊ ㄙ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ, 缠丝玛瑙 / 纏絲瑪瑙] sardonyx (gemstone of brown-white striped chalcedony)
大白鲨[dà bái shā, ㄉㄚˋ ㄅㄞˊ ㄕㄚ, 大白鲨 / 大白鯊] great white shark (Carcharodon carcharias)
[yuán, ㄩㄢˊ, 騵] chestnut horse with white belly
吉大港[jí dà gǎng, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ ㄍㄤˇ, 吉大港] Chittagong (Bangladesh port city)
几丁[jī dīng, ㄐㄧ ㄉㄧㄥ, 几丁 / 幾丁] chitin
几丁质[jī dīng zhì, ㄐㄧ ㄉㄧㄥ ㄓˋ, 几丁质 / 幾丁質] chitin
壳质[qiào zhì, ㄑㄧㄠˋ ㄓˋ, 壳质 / 殼質] chitin
甲壳素[jiǎ qiào sù, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, 甲壳素 / 甲殼素] chitin
客户服务器结构[kè hù fú wù qì jié gòu, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 客户服务器结构 / 客戶服務器結構] client server architecture
有色[yǒu sè, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ, 有色] colored; non-white; non-ferrous (metals)
对比度[duì bǐ dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨˋ, 对比度 / 對比度] contrast (balance of black and white in TV screen setup); degree of contrast
挑出[tiǎo chū, ㄊㄧㄠˇ ㄔㄨ, 挑出] corbel (in architecture)

hit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P)
ジャストミート[, jasutomi-to] (n,vs) (1) hit the ball squarely (baseball) (wasei
スァット[, suatto] (vs) swat - to hit with a sharp slapping blow usually with an instrument (as a bat or flyswatter)
スクラッチヒット[, sukuracchihitto] (n) scratch hit
セイフティバント;セーフティーバント[, seifuteibanto ; se-futei-banto] (n) (See 犠牲バント) bunt performed for a base hit (wasei
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P)
ツボる[, tsubo ru] (v5r) to hit the bullseye (of tastes, humour, etc.)
デッドボール[, deddobo-ru] (n) hit a batter by pitching a ball (baseball) (wasei
はじき飛ばす;弾き飛ばす[はじきとばす, hajikitobasu] (v5s,vt) to flick off; to give ... the flick; to send something flying; to hit (a person); to knock down
ヒットパレード[, hittopare-do] (n) hit parade
ヒットポイント[, hittopointo] (n) hit point (videogame); health point; life bar; HP
ヒットマン[, hittoman] (n) hit man
ヒッパレ[, hippare] (n) (abbr) hit parade
ライトペンヒット[, raitopenhitto] (n) {comp} light-pen detection; light-pen hit
一発屋[いっぱつや, ippatsuya] (n) all-or-nothing gambler; power hitter (baseball); slugger; one hit wonder (e.g. in music)
中てる[あてる, ateru] (v1,vt) (See 当てる) to hit something aimed at (maliciously); to hit a prize; lottery
反りが合わない;そりが合わない[そりがあわない, sorigaawanai] (exp,adj-i) unable to cooperate; unable to hit it off
口説く[くどく, kudoku] (v5k,vt) (1) to persuade; to coax; to solicit; (2) to seduce; to make advances; to make a play; to make a pass; to put the moves on; to come on to; to hit on; to court; to woo; to romance
叩き込む;たたき込む[たたきこむ, tatakikomu] (v5m,vt) to drive into; to throw into; to hit into
図に当たる[ずにあたる, zuniataru] (exp,v5r) to hit the bull's-eye; to go as expected
図星に当たる[ずぼしにあたる, zuboshiniataru] (exp,v5r) to hit the bull's-eye
図星を指す[ずぼしをさす, zuboshiwosasu] (exp,v5s) to hit the nail on the head; to guess exactly right
底を打つ[そこをうつ, sokowoutsu] (exp,v5t) to hit the bottom; to bottom out
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P)
当たり外れ[あたりはずれ, atarihazure] (n) hit or miss; risk
当てる[あてる, ateru] (v1,vt) (1) to hit; (2) to expose; (3) to apply (e.g. patch); (4) to allot; to call on someone (e.g. in class); (5) to guess (an answer); (6) to make a hit (e.g. in a lottery); (P)
思い付く(P);思いつく[おもいつく, omoitsuku] (v5k) to think of; to hit upon; to come into one's mind; to be struck with an idea; (P)
思い及ぶ[おもいおよぶ, omoioyobu] (v5b,vi) to hit upon something
思い寄る[おもいよる, omoiyoru] (v5r,vi) (1) to recall; to hit upon...; to occur to (one); (2) to feel the call of ...
思い当たる(P);思いあたる;思い当る[おもいあたる, omoiataru] (v5r,vi) to suddenly understand (esp. on basis of experience or memory); to come to mind; to recall (in a flash); to be reminded of; to call to mind; to think of; to strike on; to hit on an answer; to seize the crux of a problem; (P)
思い至る;想い到る[おもいいたる, omoiitaru] (v5r,vi) to realize; to realise; to hit upon something
意気投合[いきとうごう, ikitougou] (n,vs) hit it off with (a person); find a kindred spirit in (a person); sympathy; mutual understanding
打ちまくる;撃ちまくる[うちまくる, uchimakuru] (v5r,vt) to pound away; to hit at random; to hit ceaselessly
打ち下ろし[うちおろし, uchioroshi] (n) (1) low hit (e.g. in baseball or golf); (adj-no) (2) downhill
打ち当てる[うちあてる, uchiateru] (v1,vt) to hit against
打ち抜く;打抜く;打ち貫く;ぶち抜く;うち抜く[うちぬく(打ち抜く;打抜く;打ち貫く;うち抜く);ぶちぬく(打ち抜く;打抜く;ぶち抜く), uchinuku ( uchi nuku ; da nuku ; uchi tsuranuku ; uchi nuku ); buchinuku ( uchi nuk] (v5k,vt) (1) to punch; to hit and hit; to stamp out; (2) to pierce; to bore into; to knock down walls
打ち過ぎる[うちすぎる, uchisugiru] (v1,vi) to pass by (time); to hit too much
打ん殴る;ぶん殴る[ぶんなぐる, bunnaguru] (v5r,vt) to knock; to hit hard; to give a hard blow; to wallop; to sock
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P)
放つ[はなつ, hanatsu] (v5t,vt) (1) to fire (e.g. an arrow); to hit (e.g. baseball); to break wind; (2) to free; to release; (3) (See 芳香を放つ) to give off (e.g. a scent); to emit (e.g. light); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ライトペンヒット[らいとぺんひっと, raitopenhitto] light-pen detection, light-pen hit
ライトペン検出[らいとぺんけんしゅつ, raitopenkenshutsu] light-pen detection, light-pen hit
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor
エイチティーエムエル[えいちていーえむえる, eichitei-emueru] HTML
エイチティーティーピー[えいちていーていーぴー, eichitei-tei-pi-] HTTP
エイチティーティーピーディー[えいちていーていーぴーでいー, eichitei-tei-pi-dei-] httpd
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
キャパシタ[きゃぱした, kyapashita] capacitor
キャパシタンス[きゃぱしたんす, kyapashitansu] capacitance
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.)
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.)
コードセンシティブ[こーどせんしていぶ, ko-dosenshiteibu] code-sensitive (an)
コンテクストセンシティブ[こんてくすとせんしていぶ, kontekusutosenshiteibu] context-sensitive (an)
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] quality of service (QOS)
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract
ジオシティーズ[じおしていーず, jioshitei-zu] GeoCities
システムアーキテクチャ[しすてむあーきてくちゃ, shisutemua-kitekucha] system architecture
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA
シムシティー[しむしていー, shimushitei-] SIMCITY
スイッチアーキテクチャ[すいっちあーきてくちゃ, suicchia-kitekucha] switch architecture
セル損失[セルそんしつ, seru sonshitsu] cell loss
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP)
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority
セル損失比[セルそんしつひ, seru sonshitsuhi] cell loss ratio
セル損失率[セルそんしつりつ, seru sonshitsuritsu] cell loss rate
センシティブ[せんしていぶ, senshiteibu] sensitive
ソフトウェア品質[ソフトウェアひんしつ, sofutouea hinshitsu] software quality
ソフトウェア品質測定法[ソフトウェアひんしつそくていほう, sofutouea hinshitsusokuteihou] software quality metric
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics
ダイバーシティ[だいばーしてい, daiba-shitei] diversity
データの品質[データのひんひつ, de-ta nohinhitsu] data quality
データ損失[データそんしつ, de-ta sonshitsu] data loss
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.)
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR
ネットワークアーキテクチャ[ねっとわーくあーきてくちゃ, nettowa-kua-kitekucha] network architecture
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ชน English: to hit
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] Thai: (ราคา)ต่อหัว English: per person
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
下調べ[したしらべ, shitashirabe] Thai: การเตรียมหาข้อมูลไว้ล่วงหน้า
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
人気[ひとけ, hitoke] Thai: วี่แววของคน
年下[としした, toshishita] Thai: รุ่นน้อง English: junior
年下[としした, toshishita] Thai: มีอายุน้อยกว่า อ่อนวัยกว่า English: younger
必要[ひつよう, hitsuyou] Thai: ความจำเป็น English: necessity (an)
必要[ひつよう, hitsuyou] Thai: จำเป็น English: need
指定[してい, shitei] Thai: การกำหนด English: assignment
指定[してい, shitei] Thai: ระบุ English: designation (vs)
指定[してい, shitei] Thai: การระบุคุณสมบัติเฉพาะ English: specification
浸る[ひたる, hitaru] Thai: แช่น้ำ English: to be soaked in
浸る[ひたる, hitaru] Thai: จมหรือติดอยู่ในสภาพนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้น English: to be flooded
私邸[してい, shitei] Thai: บ้านพักส่วนตัว English: private residence
視点[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view
視点[してん, shiten] Thai: วิสัยทัศน์ English: visual point
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: คุ้นเคย English: to be intimate with
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: สนิทสนม English: to befriend
質問[しつもん, shitsumon] Thai: คำถาม English: inquiry

hit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดกลับ[v. exp.] (at klap) EN: punch back ; hit back FR:
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit ; strike down FR: couper
ฉก[v.] (chok) EN: strike ; grab ; punch ; hit FR:
ชกหัว[v. exp.] (chok hūa) EN: hit oneself with anger ; vent ; repress FR:
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit FR: boxer ; combattre
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit ; crash ; run into ; bang FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter ; emboutir ; se rencontrer
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch FR: heurter ; frapper
โดนมือ[v. exp.] (dōn meū) EN: hit one's hand FR:
ฟ้าผ่า[v.] (fāphā) EN: strike (of lightning) ; hit (of lightning) FR: foudroyer ; la foudre tombe
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit FR: battre ; frapper
ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ = ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ; ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ; ฮีตสิบสองครองสิบสี่[n. exp.] (Hit Sip-Son) EN: Hit Sip Song Khlong Sip Si festivities FR:
แจะ[v.] (jae) EN: hit ; touch FR:
จรยุทธ์[n.] (jørayut) EN: guerrilla tactics ; hit and run strategy FR:
กรรแทก[v.] (kanthaēk) EN: hit ; strike FR:
กรรทบ[v.] (kanthop) EN: hit ; strike FR:
เข้าแง่[v.] (khao-ngaē) EN: hit the nail on the head ; be to the point FR:
เข้านอน[v. exp.] (khao nøn) EN: go to bed ; go to sleep ; hit the sack ; retire FR: aller dormir ; aller se coucher ; aller au lit ; aller pieuter (pop.) ; aller se pieuter (pop.) ; se retirer
เข้าเป้า[v. exp.] (khao pao) EN: hit the target ; reach one's goal FR: atteindre la cible
ฆาฏ[v.] (khāt) EN: hit FR:
ฆาต[v.] (khāt) EN: hit FR:
ข้อน[v.] (khøn) EN: hit ; beat ; pound ; hammer ; flog FR:
กินไม่เข้า[v. exp.] (kin mai kha) EN: cannot get along with ; cannot hit it off with ; can't eat it FR:
กบแจะ[v.] (kopjae) EN: hit ; touch FR:
กด[v.] (kot) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer
กระหน่ำ[v.] (kranam) EN: beat repeatedly ; pound repeatedly ; beat down ; rain blows (on) ; pour blows (on) ; hit ; strike FR: frapper
กระศก[v.] (krasok) EN: hit ; strike FR:
กระแทก[v.] (krathaēk) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam FR: heurter ; cogner
กระแท่น[v.] (krathaen) EN: hit FR:
กระทั่ง[v.] (krathang) EN: strike ; hit FR:
กระทบ[v.] (krathop) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock against FR: frapper ; percuter
โหม่ง[v.] (mōng) EN: hit with the head ; head ; bounce with a head FR: frapper de la tête ; faire une tête ; reprendre de la tête
แพ่น[v.] (phaen) EN: hit ; strike ; strike with a heavy blow FR: frapper ; taper
เพลงฮิต[n. exp.] (phlēng hit) EN: hit song FR: tube [m] (fam.) ; hit [m] (anglic. - vx)
เริ่มจำหน่าย[v. exp.] (roēm jamnāi) EN: hit the shelves FR:
แทงใจดำ[v. exp.] (thaēng jaid) EN: hit the nail on the head FR:
ถาก[v.] (thāk) EN: graze ; hit obliquely FR: érafler
ถลุง[v.] (thalung) EN: hit ; punch FR:
ทบ[v.] (thop) EN: hit FR:
ถูก[v.] (thūk) EN: suffer ; undergo ; be a victim of ; be hit by ; fall into FR:
ถูกชะตา[v.] (thūkchatā) EN: hit it off ; click FR:

hit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aus {n} | den Ball ins Aus schlagenout | to hit the ball out
Jackpot {m} | den Jackpot gewinnenjackpot | to hit the jackpot
Weißrückengeier {m} [ornith.]African White-backed Vulture
Alektoweber {m} [ornith.]White-billed Buffalo Weaver
Ambonbrillenvogel {m} [ornith.]Ambon White-eye
Nashornpelikan {m} [ornith.]American White Pelican
Amethystohr {n} [ornith.]White-vented Violetear
Amphitheater {n}amphitheater [Am.]; amphitheatre [Br.]
Amurrötel {m} [ornith.]White-throated Rock Thrush
Angolanektarvogel {m} [ornith.]Oustalet's White-bellied Sunbird
Weißkehltachuri {m} [ornith.]White-throated Tyrannulet
Weißschwanztachuri {m} [ornith.]White-tailed Tyrannulet
Weißbindentachuri {m} [ornith.]White-banded Tyrannulet
Weißzügel-Fliegenstecher {m} [ornith.]White-lored Tyrannulet
Graustirnelaenie {f} [ornith.]Grey & White Tyrannulet
Strichelschopftachuri {m} [ornith.]White-crested Tyrannulet
Architekt {m}; Architektin
Architektengruppe {f}architectural firm
Architektenbüro {n}architect's office; firm of architects
Architrav {m}architrave; epistyle
architektonisch {adj}architectural
architektonisch {adv}architecturally
Arfakbrillenvogel {m} [ornith.]Yellow-bellied Mountain White-eye
Atlantischer Weißseitendelfin {m} [zool.]Atlantic White-sided Dolphin; Jumper; Springer
Austreiben {n} (von flüchtigen Substanzen durch Erhitzen)calcination
Australischer Ibis {m} [ornith.]Australian White Ibis
Tasmanmoorente {f} [ornith.]Australian White-eyed Duck
Bachstelze {f} [ornith.]White Wagtail (Motacilla alba); Pied Wagtail
Bengalengeier {m} [ornith.]Oriental White-backed Vulture
Bronchitis {f}; Entzündung der Bronchien [med.]bronchitis
Buffonkolibri {m} [ornith.]White-vented Plumeleteer
Buntbaumsteiger {m} [ornith.]White-striped Woodcreeper
Kohlweißling {m} [zool.]cabbage white butterfly
Carolinakleiber {m} [ornith.]White-breasted Nuthatch
Cayenneschwalbe {f} [ornith.]White-winged Swallow
Celebesgrundschäpper {m} [ornith.]White-vented Flycatcher
Ceylonbrillenvogel {m} [ornith.]Large Sri Lanka White-eye
Chile-Delfin {m} [zool.]black dolphin; Chilean dolphin; Chilean black dolphin; white-bellied dolphin (Cephalorhynchus eutropia)
Weißstirn-Brillenvogel {m} [ornith.]Christmas Island White-eye
Zimtbrillenvogel {m} [ornith.]Cinnamon White-eye

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hit
Back to top