ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pour*, -pour-

pour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pour (vt.) เท See also: ริน, ทำให้ไหลหลั่ง Syn. spill, splash
pour (vt.) เสิร์ฟเครื่องดื่ม
pour (vi.) เสิร์ฟเครื่องดื่ม
pour (vi.) ปล่อยออกอย่างมาก Syn. emit, drain, discharge
pour (vi.) ฝนตกหนัก See also: ฝนตกกรูกราว Syn. flood, drench
pour across (phrv.) ไหลผ่าน
pour across (phrv.) แล่นผ่านอย่างเร็ว
pour along (phrv.) ไหลอย่างเร็วไปตาม See also: เทไปตาม
pour away (phrv.) เททิ้ง See also: เทออก
pour back (phrv.) เทคืน
pour back (phrv.) หวนคืนอย่างรวดเร็ว See also: หลั่งไหลคืนมาอย่างเร็ว
pour cold water on (idm.) ทำให้หมดกำลังใจ See also: ไม่ให้กำลังใจ, พุดให้หมดหวัง
pour down (phrv.) เทลงมา See also: สาดลงมา Syn. pelt down, pelt with
pour down (phrv.) ไหลลงมา
pour down (phrv.) หลั่งไหลมายัง See also: ระบายลงมาที่
pour forth (idm.) เท See also: ไหลริน, หลั่งออกมา (คำเก่า) Syn. pour out
pour in (idm.) (น้ำ,ไฟ) ไหลเข้า See also: หลั่งเข้ามา, ตกลงมา (ใน)
pour in (idm.) ไหลเข้า See also: เทเข้าไปใน, ระบายเข้าไป Syn. pour in
pour in (idm.) หลั่งไหลเข้ามา (ฝูงชน)
pour in (phrv.) หลั่งไหลเข้าไป
pour in (phrv.) ใส่ (เงิน) จำนวนมาก Syn. pump in
pour in (phrv.) เทเงินจำนวนมากให้กับ See also: ลงทุนกับ Syn. pump into
pour into (phrv.) ใส่เงินจำนวนมาก Syn. pour in
pour into (phrv.) ใส่เงินจำนวนมาก Syn. pump in
pour off (phrv.) เทออก See also: ทำให้ไหลออก, ระบายออก
pour oil on flames (idm.) ทำให้เลวร้ายยิ่งขึ้น
pour oil on troubled waters (idm.) ช่วยทำให้เรื่องสงบลง See also: ช่วยลดความรุนแรงของปัญหา
pour oil on troubled waters (idm.) พยายามแก้ปัญหา See also: พยายามยุติความรุนแรง
pour on (phrv.) ยกยอเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)
pour on (phrv.) ทำงานหนัก (คำไม่เป็นทางการ) See also: พยายามมาก
pour on (phrv.) รีบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เร็ว
pour on (phrv.) เทบน
pour out (phrv.) เทออก See also: ระยายออก Syn. pour forth
pour out (phrv.) หลั่งไหลออกมา (ฝูงชน) Syn. pour forth
pour out (phrv.) เล่าอย่างเร็ว
pour over (phrv.) ไหลล้น See also: ไหลเอ่อ
pour over (phrv.) (ฝูงชน) หลั่งไหล See also: กรู
pour through (phrv.) (ไฟ,ของเหลว)ไหลผ่าน See also: สาดผ่าน
pour through (phrv.) (ฝูงชน) กรูผ่าน See also: หลั่งไหลผ่าน
pour with (phrv.) เจิ่งไปด้วย See also: เต็มไปด้วย Syn. pelt down, pelt with
English-Thai: HOPE Dictionary
pour(พอ,พอร์) vt.,vi.,n. (การ) เท,ริน,ราด,หลั่ง,กรอก,ระบาย,ปล่อยออก, (ฝน) ตกลงมาอย่างแรง., See also: pourability n. pourable adj. pourer n. pouringly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
pour(vi,vt) เท,ริน,ราด,ไหล,หลั่ง,ปล่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pour pointจุดเริ่มไหล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pour Pointจุดไหลเท อุณหภูมิ ณ จุดที่น้ำมันดิบแข็งตัวและไม่สามารถไหลได้สะดวก หมายถึงว่า ถ้าอุณหภูมิของน้ำมันดิบต่ำกว่าจุดไหลเท น้ำมันดิบก็จะเป็นไขแข็ง ไหลไม่ได้ และในทางตรงกันข้าม หากอุณหภูมิสูงกว่าจุดไหลเท ไข หรือ Wax ที่ผสมอยู่ในน้ำมันดิบก็จะหลอมตัวเข้ากับน้ำมันดิบ ทำให้ น้ำมันดิบไหลได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรวด (v.) pour See also: pour ceremonial water Syn. ริน, กรวดน้ำ
กรอก (v.) pour See also: pour into, rinse (the bottle), gargle (the throat or mouth) Syn. เท
ริน (v.) pour See also: decant
อาสิญจ์ (v.) pour Syn. หลั่ง
เท (v.) pour See also: fill
ไหลหลั่ง (v.) pour See also: stream, flow incessantly Syn. หลั่งไหล, ไหล, ไหลหลาก
หุงเช็ดน้ำ (v.) pour rice water from the pot Syn. เช็ดน้ำ
เช็ดหม้อ (v.) pour rice water from the pot Syn. เช็ดน้ำ, หุงเช็ดน้ำ
หุงเช็ดน้ำ (v.) pour the water from the boiled rice See also: drain off water from the boiled rice
เช็ดน้ำ (v.) pour the water from the boiled rice See also: drain off water from the boiled rice Syn. หุงเช็ดน้ำ
กรวดน้ำ (v.) pour water See also: pour ceremonial water
รดน้ำพระ (v.) pour water
สรงน้ำพระ (v.) pour water Syn. รดน้ำพระ
รดน้ำดำหัว (v.) pour water on the hands of revered elders and ask for blessing
โกรกหวัด (v.) pour water which boiled with tamarind leaves and onion
การรด (n.) pouring See also: watering, sprinkling Syn. การริน, การเท, การลาด, การสาด
การริน (n.) pouring See also: watering, sprinkling Syn. การเท, การลาด, การสาด
การลาด (n.) pouring See also: watering, sprinkling Syn. การริน, การเท, การสาด
การสาด (n.) pouring See also: watering, sprinkling Syn. การริน, การเท, การลาด
การเท (n.) pouring See also: watering, sprinkling Syn. การริน, การลาด, การสาด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
May I pour you a cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณสักถ้วยนะ
May I pour you another cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณอีกสักถ้วยนะ
Would you mind pouring me a cup of coffee?คุณจะช่วยรินกาแฟให้ฉันสักถ้วยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, now that's settled. You may pour me out some coffee.งั้นเป็นอันว่าตกลงล่ะนะ คุณช่วยรินกาแฟให้ผมหน่อยสิ
Nurse them, caress them, pour water on them.ต้องเพาะเลี้ยง ดูแล ให้น้ำ
While you're at it, why don't you give me a nice paper cut and pour lemon juice on it?และตอนที่นายทำแบบนั้น ทำถึงไม่... ส่งมีดอาบยาพิษมาด้วยเลยล่ะ
We must stem the tide of malice, and pour into each other's wounded bosoms the balm of sisterly consolation.พวกเราต้องเอาความพยาบาทลอยน้ำไป และเทมันลงไปที่ก้นทะเล เพื่อระงับความเจ็บปวดของพี่น้อง
We'll pour hot iron on them if we have to!เราได้จะเทเหล็กร้อนที่พวกเขาถ้าเราต้อง!
I'll never pour chocolate milk on you again.ฉันจะไม่ราดนมช็อกโกแลต\ ใส่เธออีกแล้ว
Then I usually pour in more milk, but then the glass isn't big enough.ฉันชอบใส่นมเยอะๆ \ ใส่จนเกือบล้นแก้วเลย
Then I have to pour it into a bigger glass or another glass if there isn't a big one.ต่อไปคงต้องใช้แก้วใหญ่กว่านี้แล้วล่ะ ไม่ก็ใส่ใบอื่น ถ้ามันไม่มีแก้วที่ใหญ่พอ
To finish, pour into a nice serving dish and sprinkle a little more cilantro.เวลาเสิร์ฟ ใส่จานที่ดูมีราคา โรยผงอบเชยพอหอมปากหอมคอ
I don't know what I'm drinking, dollface, but if this is love pour me another glass.ฉันไม่รู้ว่ากำลังดื่มอะไรเข้าไป แต่ถ้านี่คือความรัก... ...เทให้ฉันอีก
It's just tap water. Pour it in his bowl.มันก็แค่น้ำเปล่า เทลงให้มันกินซะ
They used to pour coal down in this basement.ห้องใต้ดินนี่เคยใช้เก็บถ่านหิน

pour ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泼冷水[pō lěng shuǐ, ㄆㄛ ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ, 泼冷水 / 潑冷水] to dampen one's enthusiasm; (lit.) to pour cold water on
注入[zhù rù, ㄓㄨˋ ㄖㄨˋ, 注入] pour in; empty into
[yì, ㄧˋ, 挹] give up; ladle out; pour out
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, 祼] pour out libation
[lèi, ㄌㄟˋ, 酹] pour out libation; sprinkle
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 醊] pour libation on ground
吐诉[tǔ sù, ㄊㄨˇ ㄙㄨˋ, 吐诉 / 吐訴] to pour forth (one's opinions)
[bì, ㄅㄧˋ, 泌] secrete; pour off
杀一儆百[shā yī jǐng bǎi, ㄕㄚ ㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄅㄞˇ, 杀一儆百 / 殺一儆百] lit. kill one to warn a hundred (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡儆猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, 杀鸡儆猴 / 殺雞儆猴] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡吓猴[shā jī xià hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄡˊ, 杀鸡吓猴 / 殺雞嚇猴] lit. killing the chicken to scare the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
倾吐[qīng tǔ, ㄑㄧㄥ ㄊㄨˇ, 倾吐 / 傾吐] to pour out (emotions); to unburden oneself (of strong feelings); to vomit comprehensively
奔流[bēn liú, ㄅㄣ ㄌㄧㄡˊ, 奔流] flow at great speed; pour; racing current
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, 灌] irrigate; pour
祸不单行[huò bù dān xíng, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ, 祸不单行 / 禍不單行] misfortune never comes singly (成语 saw); it never rains but it pours
大杂烩[dà zá huì, ㄉㄚˋ ㄗㄚˊ ㄏㄨㄟˋ, 大杂烩 / 大雜燴] mix-up; mish-mash; pot-pourri
大雨如注[dà yǔ rú zhù, ㄉㄚˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨˋ, 大雨如注] pouring with rain; rain bucketing down
奠祭[diàn jì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˋ, 奠祭] pouring of wine on ground for sacrifice
[zhēn, ㄓㄣ, 斟] pour; to deliberate
[pì, ㄆㄧˋ, 潎] rippling; pour
[dào, ㄉㄠˋ, 倒] upset; turn over; to tip; to pour; to go home; to the contrary; inverted
杂录[zá lù, ㄗㄚˊ ㄌㄨˋ, 杂录 / 雜錄] various writing; a miscellany; a potpouri

pour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾ける[かたむける, katamukeru] (v1,vt) (1) to incline; to lean; to tip; to tilt; to slant; to bend; to list; (2) to devote oneself to; to concentrate on; to pour one's energy into; (3) to ruin; to squander; to empty; (4) to drink (alcohol); (P)
半挿;匜(oK);楾[はんぞう, hanzou] (n) (1) tea pot like object made typically of lacquer ware and used to pour hot and cold liquids; (2) basin of water with two handles on either side used for washing one's face or hands
打っ掛ける;ぶっ掛ける;打っかける[ぶっかける, bukkakeru] (v1,vt) to dash (e.g. liquid on someone's face); to slosh; to splash; to souse; to pour
掛かり湯[かかりゆ, kakariyu] (n) fresh bathwater to pour over oneself
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
水がかかる[みずがかかる, mizugakakaru] (v5r) to pour water on; to irrigate
水をさす;水を注す;水を差す[みずをさす, mizuwosasu] (exp,v5s) to estrange people; to pour water (into); to throw cold water (on something)
油を注ぐ;油をそそぐ[あぶらをそそぐ, aburawososogu] (exp,v5g) (1) (See 火に油を注ぐ・ひにあぶらをそそぐ) to pour oil on (something); to anoint with oil; (2) to turn up; to add fuel (e.g. to a dispute); to rev up; to encourage
注ぎいれる;注ぎ入れる[そそぎいれる, sosogiireru] (v1) to pour into
注ぎ込む[そそぎこむ, sosogikomu] (v5m,vt) to pour into (liquids); to pump into; (P)
注ぐ[つぐ, tsugu] (v5g,vt) (uk) (usu. written as kana when referring to a solid) to pour (into a vessel); to fill; to dish out food or drink; (P)
注ぐ(P);灌ぐ;潅ぐ;濺ぐ;漑ぐ[そそぐ, sosogu] (v5g) (1) (See 注ぐ・つぐ) to pour (into); to fill; (2) to sprinkle on from above; to shed (e.g. tears); (3) to concentrate one's spirit or strength on; (v5g,vi) (4) to fall onto (of rain, snow); (P)
流し込む[ながしこむ, nagashikomu] (v5m,vt) (1) to pour into; to wash down; (2) {comp} to insert (e.g. into a data stream)
流れ出す[ながれだす, nagaredasu] (v5s) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away
流れ出る[ながれでる, nagarederu] (v1) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away
流れ込む[ながれこむ, nagarekomu] (v5m,vi) to flow into; to pour into; to stream into; (P)
浴びせる[あびせる, abiseru] (v1,vt) to pour on; (P)
溢れ出す;溢れだす;あふれ出す[あふれだす, afuredasu] (v5s) to begin to overflow; to start overflowing; to pour out
篠を突く[しのをつく, shinowotsuku] (exp,v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down
篠突く[しのつく, shinotsuku] (v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down
精魂を込める;精根を込める[せいこんをこめる, seikonwokomeru] (exp,v1) pour one's heart and soul into
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P)
エポウレットシャーク[, epourettosha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum)
ざあざあ[, zaazaa] (adv) (on-mim) sound of rushing water; sound of pouring rain; white noise sound; (P)
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.)
ダボダボ[, dabodabo] (adv-to) (1) loose (of clothing); (2) plenty (of pouring a liquid)
ドボドボ[, dobodobo] (adv-to) (on-mim) with glugging (e.g. of liquid being poured, running down)
ナトリウムランプ[, natoriumuranpu] (n) sodium vapor lamp (vapour) (from Natrium lamp)
ナトリウム灯[ナトリウムとう, natoriumu tou] (n) sodium-vapor lamp; sodium-vapour lamp
ボイド管[ボイドかん, boido kan] (n) cardboard tube for pouring concrete into on building sites
ポプリ[, popuri] (n) pot-pourri (fre
割烹旅館[かっぽうりょかん, kappouryokan] (n) Japanese inn priding itself on its cuisine; Japanese-style restaurant with an attached inn
単峰駱駝[たんぽうらくだ, tanpourakuda] (n) Arabian camel; dromedary; one-hump camel
土砂降り(P);どしゃ降り[どしゃぶり, doshaburi] (n) downpour; pouring rain; cloudburst; pelting rain; heavy rain; (P)
地気[ちき, chiki] (n) (1) air or vapour in the soil (vapor); (2) electrical earth; ground
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
御酌;お酌[おしゃく, oshaku] (n,vs) (1) pouring alcohol; (2) person pouring alcohol for guests or customers (typically a woman); (3) (apprentice) geisha; dancing girl
手酌[てじゃく, tejaku] (n) helping oneself to a drink; pouring one's own drink

pour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารหมา[n. exp.] (āhān mā) EN: dog food FR: aliments pour chien [mpl]
อาหารแมว[n. exp.] (āhān maēo) EN: FR: aliments pour chat [mpl] ; nourriture pour chat [f]
อาหารปลา[n. exp.] (āhān plā) EN: FR: nourriture pour poisson [f] ; aliment pour poisson [m]
อาหารสัตว์[n. exp.] (āhān sat) EN: animal food ; animal feed ; fodder FR: nourriture pour animaux [f] ; aliments pour animaux [mpl]
อาหารสุนัข[n. exp.] (āhān sunak) EN: dog food FR: aliments pour chien [mpl]
อาหารทารก[n. exp.] (āhān thārok) EN: baby food FR: aliment pour bébé [m] ; alimentation pour bébé [f]
อ่านเล่น[v.] (ānlen) EN: read for entertain; read for pleasure FR: lire pour le plaisir
อันตรายต่อ...[X] (antarāi tø ) EN: FR: dangereux pour
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม[X] (antarāi tø ) EN: FR: dangereux pour l'environnement
อันตรายต่อสุขภาพ[X] (antarāi tø ) EN: FR: dangereux pour la santé
อันที่จริงแล้ว[adv.] (anthījing ) EN: in fact FR: à vrai dire ; pour tout dire
เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม[xp] (ao arai mā ) EN: I wouldn't trade it for anything ; I wouldn't trade it for the world FR: je ne changerais pour rien au monde
เอาไปให้ (เอา...ไปให้...)[v. exp.] (ao ... pai ) EN: FR: emporter ... (qqch) pour ... (qqn)
ใบแดง[n.] (baidaēng) EN: FR: exclusion pour fraude électorale [f]
บล็อกสนามหญ้า[n. exp.] (blǿk sanām ) EN: Turfstone [TM] FR: dalle pour gazon [f]
ช่าง[v.] (chāng = cha) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
ชั่งน้ำหนักผลได้ผลเสีย[xp] (chang nāmna) EN: weigh the pros and cons FR: peser le pour et le contre
ช่างตัดผมชาย[n. exp.] (chang tat p) EN: FR: coiffeur pour hommes [m]
ฉะนี้[adv.] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; consequently ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: de cette façon ; pour cette raison ; ainsi
เช็ดหม้อ[v.] (chetmø) EN: pour rice water from the pot FR:
เช็ดน้ำ[v.] (chetnām) EN: pour the water from the boiled rice ; drain off water from the boiled rice FR:
ชื่อ[v.] (cheū) EN: be named ; be called FR: s'appeler ; se nommer ; se prénommer ; avoir pour nom
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงอำนาจการนำ[v. exp.] (ching amnāt) EN: contend for leadership FR: lutter pour le leadership ; lutter pour la primauté
ชั่วขณะ[adv.] (chūakhana) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily FR: pour un moment
ชั่วคราว[adv.] (chūa khrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time FR: temporairement ; provisoirement ; momentanément ; pour le moment
ชั่วระยะหนึ่ง[adv.] (chūa raya n) EN: for a time FR: pour un temps
ได้อย่างไร[v. exp.] (... dai yān) EN: FR: comment faire pour ...
ด่านกักกันสัตว์[n. exp.] (dān kakkan ) EN: animal quarantine station FR: centre de quarantaine pour animaux [m]
ดีต่อหัวใจ[X] (dī tø hūaja) EN: FR: être bon pour le coeur
ดีต่อสุขภาพ[X] (dī tø sukkh) EN: FR: être bon pour la santé
เดินธุระให้[v.] (doēnthuraha) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
โดยเหตุที่[conj.] (dōi hēt thī) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of FR: à cause de ; d'autant que ; pour cause de ; puisque
โดยไม่ทราบสาเหตุ [adv.] (dōi mai sāp) EN: for some unknown reason FR: pour une raison inconnue
โดยมาก[adv.] (dōi māk) EN: mostly ; for the most part ; mainly ; generally FR: surtout ; pour beaucoup ; principalement
ด้วยเหตุนี้[conj.] (dūay hēt nī) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why FR: c'est pour cette raison ; de ce fait
ด้วยราคา ...[X] (dūay rākhā ) EN: FR: au prix de ... ; pour le prix de ...
ด้วยสาเหตุนี้[X] (dūay sāhēt ) EN: for this reason FR: pour cette raison
ดูเล่น[v. exp.] (dū len) EN: just have a look ; look at something for pleasure ; browse FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
เอกสารเข้าเมืองไทย[n. exp.] (ēkkasān kha) EN: Thai immigration arrival card FR: carte d'immigration pour l'entrée en thaïlande [f]

pour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chlordämpfe {pl}chlorine vapours
Dampfdruck {m}vapor pressure; vapour pressure
Potpourri {n} | Potpourries
Sättigungsdruck {m}saturated vapour pressure
Vanillesoße {f} [cook.]pouring custard
Abscheidung {f} aus der Gasphasevapour deposition
Kondensstreifen {m}vapour trail [Br.]; vapor trail [Am.]; contrail; condensation trail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pour
Back to top