ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kick*, -kick-

kick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kick (n.) การเตะ
kick (n.) ความตื่นเต้นอย่างมาก (คำสแลง)
kick (vi.) เตะ Syn. boot
kick (vt.) เตะ Syn. boot
kick a habit (idm.) เลิกนิสัย See also: หยุดทำ
kick about (phrv.) เตะสะเปะสะปะ See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง Syn. knock about
kick about (phrv.) มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ) See also: มีชีวิตอยู่ Syn. knock about
kick about (phrv.) ทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่ได้รับความสนใจ Syn. knock about, leave about
kick about (phrv.) ตบตี See also: เตะ, ตี Syn. bash about
kick about (phrv.) พยายามควบคุม See also: พยายามบังคับ Syn. order about, push about
kick about (phrv.) พยายามลงความเห็น (คำไม่เป็นทางการ) See also: พิจารณา Syn. kick round
kick about (phrv.) ไม่ได้รับความสนใจ Syn. knock about
kick about (phrv.) เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bang about, hang about, knock about
kick against (phrv.) ต่อต้าน See also: คัดค้าน, ไม่ยอมรับ, ไม่สนใจ Syn. kick at
kick against the pricks (idm.) ต่อต้านอย่างไม่ได้ผล (คำไม่เป็นทางการ)
kick all the tricks of the trade (idm.) รอบรู้ในสิ่งที่จะทำ See also: เชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำ
kick around (phrv.) เตะสะเปะสะปะ See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง Syn. knock about
kick around (phrv.) มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ) See also: มีชีวิตอยู่ Syn. knock about
kick around (phrv.) ทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่ได้รับความสนใจ Syn. knock about, leave about
kick around (phrv.) ตบตี See also: เตะ, ตี Syn. bash about
kick around (phrv.) พยายามควบคุม See also: พยายามบังคับ Syn. order about, push about
kick around (phrv.) พยายามลงความเห็น (คำไม่เป็นทางการ) See also: พิจารณา Syn. kick round
kick around (phrv.) ไม่ได้รับความสนใจ Syn. knock about
kick around (phrv.) เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bang about, hang about, knock about
kick at (phrv.) ต่อต้าน See also: คัดค้าน, ไม่ยอมรับ, ไม่สนใจ Syn. kick against
kick at (phrv.) ต่อต้าน See also: ไม่ชื่นชอบ
kick away (phrv.) เตะลูกบอลอย่างต่อเนื่อง See also: เตะตลอด
kick away (phrv.) เตะทิ้งไป Syn. knock away
kick back (phrv.) เตะ (คนหรือสิ่งของ) กลับไป
kick back (phrv.) กลับมาเป็นใหม่ (โรคหรือความเจ็บป่วย)
kick back (phrv.) จ่ายคืน (อย่างลับๆ หรือไม่ถูกกฏหมาย) See also: จ่ายเงินให้ Syn. pay off, rake off
kick back at (phrv.) โจมตีกลับ See also: โต้กลับ
kick down (phrv.) เตะล้มลง
kick down (phrv.) เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำ (เครื่องยนต์) Syn. change down
kick downstairs (phrv.) เตะตกบันได (ขาเดียวหรือสองขา)
kick in (phrv.) เตะเข้าไป Syn. chip in, hit in, knock in
kick in (phrv.) ทำลาย See also: ทำให้เสียหาย
kick in (phrv.) เพิ่มเงินหรือหุ้น Syn. chip in, hit in, knock in
kick in (phrv.) ทำร้ายด้วยการเตะ
kick it off (sl.) เปิดฉากต่อสู้
English-Thai: HOPE Dictionary
kick(คิค) {kicked,kicking,kicks} v. เตะ,ถีบ,ตีกลับ,เตะฟุตบอล ได้คะแนน,เลิก,ต่อต้าน,ตีกลับ,มีกำลังวังชา n. การเตะ,การเตะลูกออกนอกเส้น,การไล่ออกจากงาน,การถีบกลับ (ของปืน) ,ข้อขัดแย้ง,การบ่น,พลังงาน,กำลัง,ความตื่นเต้น (อย่างมีความสุข) ,ความสนใจที่รุนแรงแต่ชั่วคราว,ล
kickback(คิค'แบค) n. เงินทุจริตจากผลกำไรที่แบ่งให้, Syn. rebound
kicker(คิค'เคอะ) n. ผู้เตะ,ข้อได้เปรียบ,สภาพหรือสถานการณ์ที่ได้เปรียบ,การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ประหลาดใจ,เครื่องยนต์ที่ติดตั้งบนเรือใบ
kickoff(คิค'ออฟ) n. การเตะลูกครั้งแรก,การเขี่ยลูก,การเริ่มต้น,ระยะแรกเริ่ม. -S.kick-off
kickshaw(คิค'ชอ) n. สิ่งที่เอร็ดอร่อย,ของที่สวยหรูแต่ไร้ค่า
English-Thai: Nontri Dictionary
kick(n) การเตะ,การถีบ,การคัดค้าน,อาการขัดขืน,พิษสง,กำลัง,การไล่ออก
kickoff(n) การเขี่ยลูกออก,การเตะลูกครั้งแรก,การเริ่มต้น,ระยะเริ่มแรก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
kick-downคิกดาวน์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
kickback๑. เงินส่วนคืนค่าสินค้า๒. การชักค่าจ้างไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kickปรากฏการณ์ที่ของไหลจากชั้นหินทะลักเข้าสู่หลุมเจาะ, ปรากฏการณ์ที่ของไหลจากชั้นหินทะลักเข้าสู่หลุมเจาะเนื่องจากการเสียสภาพสมดุลย์ความดันที่ก้นหลุมเจาะ เนื่องจาก Hydrostatic pressure ของน้ำโคลนในหลุมเจาะมีค่าความดันน้อยกว่าความดันของไหลในชั้นหิน (formation pore pressure) การเรียกชื่อ kick สามารถเรียกได้ตามลักษณะของไหลที่ไหลเข้าหลุม เช่น เป็นก๊าซ ก็เรียกว่า gas kick เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Kickboxingมวยเตะ [TU Subject Heading]
Kickerคิกเกอร์ คือ สารกระตุ้นหรือสารตัวเร่งการเกิดเป็นฟอง ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิการสลายตัวของสารที่ทำให้เกิดฟอง ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดฟองได้เร็วขึ้น มักใช้คู่กับสารทำให้เกิดฟอง ตัวอย่างของคิกเกอร์ ได้แก่ ซิงก์ออกไซด์ เกลือของซิงก์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Kicking, Asymmetricalขายกขึ้นได้ไม่คล่องแคล่วและไม่สมดุลย์กัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เตะ (v.) kick See also: attack with the foot, punt
ทำประตู (v.) kick a ball into the goal See also: shoot the ball into the goal, score Syn. ทำแต้ม
ทำแต้ม (v.) kick a ball into the goal See also: shoot the ball into the goal, score
เตะฉาก (v.) kick and withdraw
ถีบตัว (v.) kick one´s feet See also: paddle one´s feet Syn. พุ่งตัว
พุ่งตัว (v.) kick one´s feet See also: paddle one´s feet
เตะโด่ง (v.) kick someone upstairs See also: hang someone in the air, suspend someone in midair, make someone a mere figurehead
การเตะลูกโทษ (n.) penalty kick
เตะลูกโทษ (v.) have a punishment kick
เตะโทษ (v.) have a punishment kick Syn. เตะลูกโทษ
เทพนม (n.) name of a posture in Thai kick-boxing
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll work harder so please don't kick me outฉันจะทำงานให้หนักมากขึ้น ได้โปรดอย่าไล่ฉันออกเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could kick myself in the shins, I could...ผมต้องเตะก้นตัวเองซะแล้ว
I've got to kick asses sometimes.I've got to kick asses sometimes.
"I get no kick from champagne.♪ ฉันไม่ซู่ซ่าแม้ว่าดื่มแชมเปญ ♪
"Some get a kick from cocaine."♪ บางคนคึกเพราะโคเคน ♪
Then gives such a powerful kick to her behind that the poor thing flies across the room through the window and vanishes into a dark cellarต่อมาให้ kick to ทรงพลังจน ข้างหลังของเธอ ... . ...สิ่งนั้นสิ่งน่าสงสารบินห้อง across the ...
And he showed her how to kick the gong aroundและเขาอธิบายเธอวิธีการเตะฆ้องรอบๆ
And if I find out it's like he says, I kick the deputy's ass!และถ้าผมคนห มันก็เหมือนที่เขาพูด ผมจะเตะก้นของเขา
Let's kick it out. Come on. Step forward.ไปล่อตูดมันกัน ลงมาเลย
You dumb-fucking bags of shit, I'll kick your fuckin' asses. Come on!ไอ้ทุเรศ มาให้กูล่อตูดหน่อย
Don't kick yourself over it, okay?อย่าปฎิเสธสัมพันธภาพแบบนั้นซิ ตกลงมั้ย?
Before I kick your fanny, I'll make you a deal.ก่อนที่ฉันจะเตะก้นเธอ, ฉันจะทำข้อตกลงกับเธอก่อน.
Brownie would kick your ass on this.ถ้าบราวน์อยู่จ่าถูกอัดแน่

kick ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角球[jiǎo qiú, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄡˊ, 角球] corner kick (in soccer); free strike in hockey
旋风脚[xuàn fēng jiǎo, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄠˇ, 旋风脚 / 旋風腳] whirlwind kick (martial arts)
罚球[fá qiú, ㄈㄚˊ ㄑㄧㄡˊ, 罚球 / 罰球] penalty shot; penalty kick (in sports)
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 蹶] stumble; trample; to kick (as a horse)
回扣[huí kòu, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄡˋ, 回扣 / 回釦] brokerage; a commission paid to a middleman; euphemism for a bribe; a kickback
[cù, ㄘㄨˋ, 蹴] carefully; kick; tread on; stamp
任意球[rèn yì qiú, ㄖㄣˋ ㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 任意球] free kick
红包[hóng bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠ, 红包 / 紅包] lit. money wrapped in red as a gift; a bonus payment; a kickback; a bribe
[tī, ㄊㄧ, 踢] kick; play (football or soccer)
[dì, ㄉㄧˋ, 踶] kick; tread on
[chuài, ㄔㄨㄞˋ, 踹] kick; trample
点球[diǎn qiú, ㄉㄧㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 点球 / 點球] penalty kick

kick ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インステップキック[, insuteppukikku] (n) instep kick (soccer)
オーバーヘッドキック[, o-ba-heddokikku] (n) overhead kick
キックスターター[, kikkusuta-ta-] (n) kick starter
キックドラム[, kikkudoramu] (n) kick drum
くたばる[, kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P)
けり殺す;蹴り殺す[けりころす, kerikorosu] (v5s) to kick to death
けり込む;蹴り込む[けりこむ, kerikomu] (v5m) to kick in
コーナーキック[, ko-na-kikku] (n) corner kick (soccer)
ゴールキック[, go-rukikku] (n) goal kick
ばた脚;ばた足[ばたあし, bataashi] (n) flutter kick (swimming); the thrash
パント[, panto] (n) (abbr) punt kick (rugby); (P)
パントキック[, pantokikku] (n) punt kick (rugby)
ひどい仕打ち;酷い仕打ち[ひどいしうち, hidoishiuchi] (exp) (See 仕打ち) cruel treatment; raw deal; kick in the pants
ペナルティーキック;ペナルティキック[, penarutei-kikku ; penaruteikikku] (n) penalty kick
ボレーキック[, bore-kikku] (n) volley kick
上げ底;揚げ底;上底;揚底[あげぞこ;あげそこ, agezoko ; agesoko] (n) (1) false bottom; fake bottom; raised bottom; platform (shoes); kick (of a bottle); (2) exaggeration; overstatement
叩き出す;たたき出す[たたきだす, tatakidasu] (v5s,vt) to begin to strike; to kick out
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical
祭り上げる;祭上げる[まつりあげる, matsuriageru] (v1,vt) to set up (in high position); to kick upstairs
脱ぎ捨てる[ぬぎすてる, nugisuteru] (v1,vt) to fling; to throw off (clothes); to kick off (boots)
踏み倒す[ふみたおす, fumitaosu] (v5s,vt) (1) to trample underfoot; to kick down; (2) to bilk; to shirk payment; to jump a bill
蹴り上げる;蹴りあげる[けりあげる, keriageru] (v1) to kick up; to fling up
蹴り出す[けりだす, keridasu] (v5s) to kick out (e.g. someone from a house)
蹴上げる[けあげる, keageru] (v1,vt) to kick up
蹴倒す[けたおす, ketaosu] (v5s,vt) to kick over; to kick down
蹴出す[けだす, kedasu] (v5s,vt) to kick out; to cut back (on spending)
蹴散らす[けちらす, kechirasu] (v5s,vt) to kick about
蹴破る[けやぶる, keyaburu] (v5r,vt) to kick in or open; to smash through
蹴立てる[けたてる, ketateru] (v1,vt) to kick up
蹴落とす;蹴落す[けおとす, keotosu] (v5s,vt) to kick down; to defeat
蹴込む[けこむ, kekomu] (v5m,vt) to kick in(to); to sustain a loss
蹴返す[けかえす, kekaesu] (v5s,vt) to kick back
蹴飛ばす;蹴とばす[けとばす, ketobasu] (v5s,vt) to kick away; to kick off; to kick (someone); to refuse; to reject
金的[きんてき, kinteki] (n) (1) bull's-eye; (2) object of desire; (3) (col) male crotch (as a target in fighting); the jewels (as in kick him in ...)
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P)
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion)
キッカー[, kikka-] (n) kicker (soccer, football, rugby, etc.)
キックオフ[, kikkuofu] (n) kickoff; (P)
キックバック[, kikkubakku] (n) kickback
キックボール[, kikkubo-ru] (n) kickball

kick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
ฉัด[v.] (chat) EN: kick FR:
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss FR:
ฟรีคิก[n. exp.] (frī khik) EN: free kick FR: coup franc
เจ๋ง[adj.] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic ; Swell! ; Kick ass! (vulg.) FR: fantastique ; remarquable ; exceptionnel ; excellent
จระเข้ฟาดหาง[n. exp.] (jørakhē fāt) EN: Thai roundhouse kick ; [one of 15 Thai boxing movements] FR:
การเตะ[n.] (kān te) EN: kick FR: tir [m]
การเตะจากมุม[n. exp.] (kān te jāk ) EN: corner kick FR: corner [m] (anglic.)
การเตะลูกโทษ[n. exp.] (kān te lūkt) EN: penalty kick FR: coup de pied de réparation [m] ; penalty [m]
การเตะโทษ[n.] (kān tethōt) EN: free kick FR: coup franc [m]
การยิงลูกโทษ[n. exp.] (kān ying lū) EN: penalty kick ; penalty shoot FR: tir de penalty [m]
คันเท้า[v. exp.] (khan thāo) EN: have an itch to kick s.o. ; have an urge to kick s.o. FR:
เข้าโลง[v.] (khaolōng) EN: die ; kick the bucket (inf.) FR: mourir
ขับไล่[v.] (khaplai) EN: drive out ; expel ; kick out ; discharge ; evict ; remove FR: chasser ; repousser ; évincer ; virer
ขับไล่ไสส่ง[v.] (khaplaisais) EN: drive out ; expel ; banish ; get rid of (s.o.) ; kick s.o. FR:
ขาตั้งรถ[n. exp.] (khātang rot) EN: kick stand FR: béquille [f]
กระโดดถีบ[v. exp.] (kradōt thīp) EN: kick FR:
กวนตีน[v. exp.] (kūan tīn) EN: ask for a kick in the pants ; bring trouble upon one’s self ; to mess with s.o. FR:
ล้งเล้ง[v. exp.] (long leng) EN: talk loudly (like a Chinese) ; make a racket ; kick up a row FR:
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: die ; perish ; be dead ; kick the bucket ; pass away ; snuff it FR: mourir ; décéder
มวยไทย[n.] (mūaythai) EN: Thai boxing ; muay Thai ; Thai style kickboxing ; kick boxing FR: boxe thaïe [f] ; boxe thaïlandaise [f] ; muayThai [m]
พุ่งตัว[v. exp.] (phung tūa) EN: shoot ; kick one's feet FR:
ปล่อยแก่[v.] (plǿikaē) EN: pretend to be young ; act younger than one's age ; kick up one's heels FR:
เริ่มทำ[v. exp.] (roēm tham) EN: begin ; kick off ; launch FR: commencer
เริ่มต้น[v.] (roēmton) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize ; arise ; kick off ; launch FR: commencer ; débuter ; lancer
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last ; meet one's end ; bit the dust ; give up the ghost FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever (fam.) . passer l'arme à gauche
เตะ[v.] (te) EN: kick ; boot ; punt FR: donner un coup de pied ; botter ; shooter ; frapper
เตะฉาก[v. exp.] (te chāk) EN: kick and withdraw FR:
เตะโด่ง[v. exp.] (te dong) EN: be kicked upstairs ; kick someone upstairs ; float the ball FR:
เตะกินเปล่า[v. exp.] (te kinplāo) EN: get a free kick FR:
เตะลูกโทษ[n. exp.] (te lūkthōt) EN: penalty kick FR: penalty [m] ; coup de pied de réparation [m]
เตะผ่าหมาก[v. exp.] (te phāmāk) EN: kick in the groin FR:
เตะปี๊บ[v. exp.] (te pīp) EN: kick up one's heels ; have a fling FR:
เตะโทษ[v.] (tethōt) EN: get a free kick ; have a punishment kick FR:
ทั้งเตะทั้งต่อย[v. exp.] (thang te th) EN: kick and punch FR:
ตีโพยตีพาย[v. exp.] (tī phōi tī ) EN: kick up a fuss (about sth) ; get excited (about) ; make a commotion (over/about) FR:
ยัน[v.] (yan) EN: kick FR:
เจอตีน[v. exp.] (joē tīn) EN: be kicked by FR: recevoir un coup de pied
ค่าน้ำร้อนน้ำชา[n.] (khānāmrønnā) EN: bribe ; kickback ; slush fund ; teamoney FR: bakchich [m] ; dessous-de-table [m] ; pot-de-vin [m]
เงินใต้โต๊ะ[n. exp.] (ngoen tāito) EN: kickback ; backhander ; bribery ; illegal payment FR: pot de vin [m] ; dessous-de-table [m]

kick ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eckstoß {m} [sport]corner kick
Fallrückzieher {m} [sport]falling overhead kick
Arschtritt {m} [slang]kick up the arse; kick behind
Eckball {m} [sport] | einen Eckball tretencorner kick; corner throw | to take a corner
Fahrradständer {m} (am Fahrrad)kick stand
Fußdrehscheibe {f}kick wheel
Kickboxen {n} [sport]kick boxing
Projekteröffnungsbesprechung {f}project kick-off meeting
Angebots-Kick-Off {n}proposal kick-off
Start {m}kickoff

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kick
Back to top