ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scowl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scowl*, -scowl-

scowl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scowl (vt.) ทำหน้าบึ้งตึง See also: ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด Syn. glower, disapprove
scowl (vi.) ทำหน้าบึ้งตึง See also: ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด Syn. glower
scowl at (phrv.) ถลึงตาใส่ See also: ทำหน้าบึ้งใส่ Syn. frown at, glower at
scowler (n.) ผู้ทำหน้าบึ้งตึง
scowling (adj.) หน้าบึ้ง See also: คิ้วขมวด Syn. frowning, sullen
English-Thai: HOPE Dictionary
scowl(สเคาลฺ) vi.,vt.,n. (การ) ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ทำหน้าบึ้ง,ถลึงตา,ทำหน้าขรึม,ลายมือหวัด., See also: scowlingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
scowl(n) การทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ความบึ้งตึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คว่ำ (v.) scowl See also: frown
หน้าคว่ำ (v.) scowl See also: frown, lower, glare Syn. หน้างอ, หน้าบึ้ง Ops. หน้าบาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bernadette's urge to shun, scowl or fling her waste at Priya is hard-wired into her DNA.ความปรารถนาของเบอร์เน็ตต์ ออกไปห่างๆ สีหน้าเกลียดชัง แล้วปาขี้ใส่ปรียา ถูกผูกติดอยู่กับพันธุกรรมเธอไปแล้ว
Don't scowl at history.อย่าบึ้งตึงต่อประวัติศาสตร์เลย
Spotted-Georgina Sparks, a stroller, and Dan's dad with a scowl.แอบเห็น จอร์จิน่า สปาร์ค กับ รถเข็นเด็ก และพ่อของแดน ทำหน้าบึ้งตึง
When he does, it's with this disappointed scowl, like someone skimped on meat in his sandwich.ถึงฟังก็ทำหน้าแบบ เบื่อเซ็งอ่ะ ยังกะโดนฉก แซนวิชเนื้อ งั้นแหละ
I-I hated you hating me. Scowling gives you forehead lines, and I'm way too young for Botox.ฉันไม่ชอบที่เธอเกลียดฉัน
I recognize that scowl, Aaron.ทำจำหน้าคิ้วขมวดแบบนั้นได้ แอรอน
And you can stop scowling at me, for a start. I need to talk to you.หยุดทำหน้าบึ้งใส่ผมได้แล้ว ผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณ
So you just gonna stand there scowling at me, or can I have a drink?คุณพูดถึง ผมไม่เคยพูดถึงมัน ผมขอโทษ ผมแค่คิดผิดไป
Now, for a few well place withering scowls.เอาล่ะ ขอที่ว่างให้ใบหน้างอนงามๆหน่อย

scowl ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哭丧着脸[kū sang zhe liǎn, ㄎㄨ ㄙㄤ˙ ㄓㄜ˙ ㄌㄧㄢˇ, 哭丧着脸 / 哭喪著臉] sullen; to scowl miserably
拉长脸[lā cháng liǎn, ㄌㄚ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄢˇ, 拉长脸 / 拉長臉] to pull a long face; to scowl
怒容满面[nù róng mǎn miàn, ㄋㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 怒容满面 / 怒容滿面] scowling in anger; rage written across one's face
皱眉头[zhòu méi tóu, ㄓㄡˋ ㄇㄟˊ ㄊㄡˊ, 皱眉头 / 皺眉頭] scowl

scowl ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
眉を寄せる[まゆをよせる, mayuwoyoseru] (exp,v1) (See 眉を顰める) to frown; to scowl
眉を顰める;眉をひそめる[まゆをひそめる, mayuwohisomeru] (exp,v1) to frown; to scowl
睨みつける;睨み付ける;にらみ付ける[にらみつける, niramitsukeru] (v1,vt) (See 睨め付ける) to glare at; to scowl at
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)
睨め付ける;睨めつける[ねめつける;にらめつける, nemetsukeru ; nirametsukeru] (v1,vt) (See 睨み付ける) to glare at; to scowl at
苦る[にがる, nigaru] (v5r,vi) to feel bitter; to scowl
顰める[しかめる;ひそめる, shikameru ; hisomeru] (v1,vt) (uk) to knit the brows; to raise eyebrows; to scowl; to grimace; to frown
顰め面;顰めっ面;しかめ面;しかめっ面[しかめつら(顰め面;しかめ面);しかめっつら(顰めっ面;しかめっ面), shikametsura ( hisome men ; shikame men ); shikamettsura ( hisome tsu men ; shikame] (n) frown or scowl; grimace

scowl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักสีหน้า[v.] (chaksīnā) EN: scowl FR:
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
ขึงตา[v.] (kheungtā) EN: stare ; stare angrily ; gaze ; scowl ; glare FR: faire les gros yeux ; se renfrogner
คว่ำ[v.] (khwam) EN: scowl ; frown FR:
หน้าบูด[v.] (nābūt) EN: frown ; scowl ; look glum FR:
หน้าคว่ำ[v.] (nākhwam ) EN: scowl FR:
หน้าเง้า[v.] (nā-ngao) EN: frown ; scowl FR:
หน้าเง้าหน้างอ[v.] (nā-ngao nā-) EN: frown ; scowl FR: bouder ; faire la tête
หน้างอ[v.] (nā-ngø) EN: frown ; look sullen ; pout ; look angry ; scowl FR:
นิ่ว[v.] (niu ) EN: frown ; scowl FR:
บึ้งตึง[adj.] (beungteung) EN: sullen ; scowling ; frowning FR: grognon
กินรังแตน[adj.] (kinrangtāen) EN: scowling FR:
หน้านิ่ว[adj.] (nā niu ) EN: face contorted with pain ; scowling FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scowl
Back to top