ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tint*, -tint-

tint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tint (n.) สีอ่อน
tint (n.) สีที่ผสมสีขาว (ทำให้ดูสว่างขึ้น)
tint (n.) ปริมาณสีเล็กน้อย
tint (n.) สีสำหรับย้อม Syn. dye
tint (vi.) แต้มสีจางๆ Syn. tinge
tint (vt.) แต้มสีจางๆ Syn. tinge
tinted (adj.) ซึ่งย้อมสี See also: ซึ่งไม่ธรรมชาติ Syn. colored
tintinnabulation (n.) เสียงระฆังหรือกระดิ่ง
tintype (n.) ภาพถ่ายบนแผ่นดีบุก
English-Thai: Nontri Dictionary
tint(n) สี,สีพื้น,สีอ่อน,สีย้อมผม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tint๑. ระดับอ่อนสี๒. สีอ่อน, สีจาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทาเล็บ (n.) nail-tinting
นขเลขา (n.) nail-tinting Syn. การทาเล็บ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
70% of this gas, without which our lungs cannot function, comes from the algae that tint the surface of the oceans.70% ของของออกซิเจนทั้งหมด ไม่รวมแก๊สที่เราหายใจไม่ได้ มาจากสาหร่ายที่แต่งแต้มอยู่บนพื้นผิวมหาสมุทร
Too much tint to see how many occs.ฟิล์มมืด มองไม่เห็นจำนวน ผดส.
# Ye burnt yer crop an' tint your wings# Ye burnt yer crop an' tint your wings
# Sin' I tint my bairns and he tint his crown # But till my last moments my words are the same # There'll never be peace till Jamie comes hameบรรยายไทยโดย 13etzepfer
Once there had been a tinted photograph of his wife on the wall.เมื่อมีการถ่ายภาพระบายสี ภรรยาของเขาอยู่บนผนัง แต่เขาเอามันลง
No stinting, eh?ไม่ขี้เหนียวไปหน่อยรึ?
My brother did a stint in the pen and he used to eat like that.just that my brother did a stint in the pen and he used to eat like that.
... wouldgetintotrouble.And Dumbledore again in trouble
I tinted your window to protect you from the bright sun!ฉันทำหน้าต่างเพื่อป้องกันแสงแดดให้นะ
Okay, the guy gave me an envelope through a cracked window, it was tinted, I never saw his face.โอเค ผู้ชายคนนั้นส่งซองจ.ม.ผ่านหน้าช่องหน้าต่างรถที่ติดแผ่นกรองแสง ฉันไม่เห็นหน้าเขา
He's mobile, car in good condition. Our guess- - Jeep Cherokee, tinted windows.เขาเดินทางโดยรถยนต์สภาพดี เราคาดว่าเป็นจี๊บ เชอรากี ติดฟิล์ม
As you can see, he spent a stint in the army, military intelligence.เขาเคยทำงานให้กับ หน่วยข่าวกรองในกองทัพ

tint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
染发剂[rǎn fà jì, ㄖㄢˇ ㄈㄚˋ ㄐㄧˋ, 染发剂 / 染髮劑] hair dye; rinse; tint
色彩[sè cǎi, ㄙㄜˋ ㄘㄞˇ, 色彩] tint; coloring; coloration; character
铃声[líng shēng, ㄌㄧㄥˊ ㄕㄥ, 铃声 / 鈴聲] ring; ringtone; bell stroke; tintinnabulation

tint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラートーン[, kara-to-n] (n) color screentone; colour screentone; color mechanical tint; colour mechanical tint
スクリーントーン[, sukuri-nto-n] (n) screentone; adhesive mechanical tint
アクアティント;アクアチント[, akuateinto ; akuachinto] (n) aquatint
メゾチント;メゾティント[, mezochinto ; mezoteinto] (n) mezzotint
惜しみ無く;惜しみなく[おしみなく, oshiminaku] (adv) without stint; freely
秋の色[あきのいろ, akinoiro] (n) autumnal tints; fall tints
紅霞[こうか, kouka] (n) crimson mist; crimson-tinted clouds (e.g. at sunset)
色目[いろめ, irome] (n) (1) amorous glance; leer; ogle; (2) shade (of color); tint; hue; (3) (See 色目を使う・2) ingratiation; sycophancy; toadying

tint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สี[n.] (sī) EN: colour ; color (Am.) ; complexion ; hue ; tone ; tint ; pigment FR: couleur [f] ; teinte [f]
วรรณะ[n.] (wanna) EN: complexion ; colour = color (Am.) ; tint ; skin FR: teint [m] ; couleur [f]
วรรณ-[pref. (n.)] (wanna-) EN: complexion ; colour = color (Am.) ; tint ; skin FR: teint [m] ; couleur [f]
ย้อม[v.] (yøm) EN: dye ; colour = color (Am.) ; stain ; tint ; lacquer FR: teindre ; colorer
ย้อมสี[v. exp.] (yøm sī) EN: dye ; colour ; color (Am.) ; stain ; tint ; lacquer FR: teindre ; colorer
การผจญภัยของตินติน[n. exp.] (kān phajonp) EN: The Adventures of Tintin FR: les aventures de Tintin [fpl]
นขเลขา[n.] (nākhālēkhā) EN: nail-tinting FR:
นกสติ๊นท์คอแดง[n. exp.] (nok satin k) EN: Rufous-necked Stint ; Red-necked Stint FR: Bécasseau à col roux [m] ; Bécasseau à cou roux [m] ; Bécasseau à cou roux [m] ; Bécasseau à gorge rousse [f] ; Bécasseau colroux [m]
นกสติ๊นท์เล็ก[n. exp.] (nok satin l) EN: Little Stint FR: Bécasseau minute [m] ; Bécasseau échasse [m] ; Bécasseau minule [m] ; Pélidne minule ; Petit Bécasseau [m]
นกสติ๊นท์นิ้วยาว[n. exp.] (nok satin n) EN: Long-toed Stint FR: Bécasseau à longs doigts [m]
นกสติ๊นท์อกเทา[n. exp.] (nok satin o) EN: Temminck's Stint FR: Bécasseau de Temminck [m] ; Bécasseau temmia [m] ; Temmia ; Pélidne temmia
นกตีนเทียน[n. exp.] (nok tīnthīe) EN: stilt FR:
นกตีนเทียน[n. exp.] (nok tīnthīe) EN: Recurvisrostridae FR:
นกตีนเทียน[n. exp.] (nok tīnthīe) EN: Black-winged Stilt FR: Échasse blanche [f] ; Échasse à manteau noir [f] ; Échasse aux pieds rouges [f]
รถตีนตะขาบ[n. exp.] (rot tīntakh) EN: caterpillar tractor FR:
ทุ่มเงิน[v. exp.] (thum ngoen) EN: lavish money (on) ; spend unstintingly (on/for) FR:
ทุ่มเท[adj.] (thumthē) EN: unstinting FR:
ตีนตะขาบ[n.] (tīntakhāp) EN: Nephrolepis biserrata Schott var. furcans Hort. FR:
ตีนตะขาบ[n.] (tīntakhāp) EN: caterpillar tread FR:
ตินติน = ติน ติน[n. prop.] (Tintin) EN: Tintin FR: Tintin
ตีนตุ๊กแก[n.] (tīntukkaē) EN: Ficus pumila FR: Ficus pumila
ตีนตุ๊กแก[n.] (tīntukkaē) EN: Tridax procumbens FR: Tridax procumbens
ตีนตุ๊กแก[n.] (tīntukkaē) EN: Kalanchoe delagoensis FR: Kalanchoe delagoensis
ตีนตุ๊กแก[n.] (tīntukkaē) EN: Selaginella helferi FR: Selaginella helferi
ตีนตุ๊กแก[n.] (tīntukkaē) EN: Schizophyllum commune FR: Schizophyllum commune
ตีนตุ๊กแก[n.] (tīntukkaē) EN: Lopharia papyracea FR: Lopharia papyracea

tint ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aquatinta {f}aquatint
Buntkarton {m}tintet board
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent
Tintenstrahldrucker {m}; Tintendrucker
intelligent {adj} | intelligenter | am intelligentesten | nicht intelligentintelligent | more intelligent | most intelligent | unintelligent
Internet {n} | im Internet surfen | über das InternetInternet | to surf the Internet | via the Internet
Pensum {n} | sein tägliches Pensum erledigenstint | to do one's daily stint
Tinte {f} | ohne Tinteink | uninked
Tintenfleck {m}; Tintenklecks
Arbeitseinsatz {m}voluntary labour stint

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tint
Back to top