ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

complexion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *complexion*, -complexion-

complexion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complexion (n.) ลักษณะผิว Syn. coloration, skin coloring
complexioned (adj.) ที่มีผิวลักษณะพิเศษ
English-Thai: HOPE Dictionary
complexion(คัมเพลค'เชิน) n. สีหน้า,สีผิว,คุณลักษณะ,เค้า,ความคิดเห็น,ความเชื่อ
complexioned(คัมเพลค'เชินดฺ) adj. ซึ่งมีสีผิวเฉพาะ
English-Thai: Nontri Dictionary
complexion(n) ผิวหน้า,สีหน้า,สีผิว,ท่าทาง,เค้า,ความหมาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complexion, Fairผิวขาว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉวี (n.) complexion See also: skin Syn. ผิว, ผิวพรรณ, ผิวกาย
ผิว (n.) complexion See also: skin Syn. ผิวพรรณ, ผิวกาย
ผิว (n.) complexion See also: colour Syn. สี, วรรณะ
ผิว (n.) complexion See also: skin
ผิวกาย (n.) complexion See also: skin Syn. ผิว, ผิวพรรณ
ผิวพรรณ (n.) complexion
ผิวพรรณ (n.) complexion See also: skin Syn. ผิว, ผิวกาย
พรรณ (n.) complexion Syn. ผิวพรรณ
วรรณ (n.) complexion See also: colour Syn. สี, ผิว, วรรณะ
วรรณะ (n.) complexion See also: skin Syn. ผิว
จตุรพิธพร (n.) the Four Blessing; 1. Age (long life); 2. Skin (tender complexion); 3. Happiness (mental happiness); 4. Health ( good health)
ผิวงาม (n.) beautiful complexion Syn. สีงาม, ผิวสวย
ผิวสวย (n.) beautiful complexion Syn. สีงาม, ผิวงาม
ผิวสองสี (n.) yellowish-brown skin/complexion See also: olive skin/complexion
ผิวสองสี (n.) yellowish-brown skin/complexion See also: olive skin/complexion
วิไลวรรณ (n.) beautiful complexion Syn. สีงาม, ผิวงาม, ผิวสวย
สีงาม (n.) beautiful complexion Syn. ผิวงาม, ผิวสวย
เลือดฝาด (n.) healthy complexion See also: rosy complexion, ruddy health Syn. เลือด, โลหิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her features are not at all handsome. Her complexion has no brilliancy.ลักษณะหน้าตาของหล่อนก็ไม่สวย ผิวพรรณก็ไม่แจ่มใส
Although in actuality I've noticed a certain... luminescent glow about her complexion when she's drawing.แต่ผิวเธอดูเปล่งปลั่งขึ้นยามที่เธอวาดรูป
Eyes as big as an Italian woman, nose as sharp as a Greek girl legs as slim as a Chinese girl, teeth as beautiful as an American girl complexion as good as a British girl and...ตากลมโตต้องผู้หญิงอิตาเลี่ยน จมูกได้รูปต้องผู้หญิงกรีก ขาเรียวสวยต้องผู้หญิงจีน ฟันเรียงสวยต้องผู้หญิงอเมริกา ผิวพรรณที่ดีต้องสตรีชาวอังกฤษ แล้วก็...
But my complexion is much better than Jin-Sook and Byung-Tae's mother. Do you know why?แต่เรื่องของแม่ก็ยังดีกวา จิน ซุค มากนะ และก็แม่ของ เท บอง ด้วย ลูกรู้มั๊ยว่าทำไม?
I mean, her complexion wasn't that great, but every canvas is different.คือ ผิวเธอน่ะ ไม่ได้ดีขนดานั้น แต่ผ้าบทุกผืนก็ต่างกันนี่นะ
♪ Make her complexion like peaches and cream# Make her complexion like peaches and cream
~~ a freckle on the nose of life's complexion ~~# หรือเป็นแค่กระ บนจมูก #
Ever since he was diagnosed with hepatocirrhosis his complexion doesn't look good.สีหน้าเขาดูไม่ค่อยดี ตั้งแต่เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคตับแข็ง
MY COMPLEXION IS HARDLY RELEVANT.หน้าผมไม่น่าเกี่ยวนะ ความสามารถเกี่ยวแน่
You have a nice complexion too. Are you doing anything special?ผิวคุณก็ดูดีมากด้วย คุณบำรุงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
Yet his complexion doesn't indicate outdoor work.นอกจากนั้นดูจากผิวพรรณแล้ว ไม่ใช่คนทำงานกลางแจ้ง
I admire your conviction, Silver, but your pallid complexion concerns me.ฉันชื่นชมปณิธานของนาย ซิลเวอร์ แต่สีหน้าซีดเซียวของนายทำให้ฉันห่วง

complexion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气色[qì sè, ㄑㄧˋ ㄙㄜˋ, 气色 / 氣色] complexion
脸色[liǎn sè, ㄌㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, 脸色 / 臉色] complexion; look
面色[miàn sè, ㄇㄧㄢˋ ㄙㄜˋ, 面色] complexion
苍黄[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, 苍黄 / 蒼黃] greenish yellow; sallow (pale or yellow complexion); variant of 倉皇|仓皇, in a panic; flurried

complexion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冴え冴えした顔[さえざえしたかお, saezaeshitakao] (n) (See 冴え冴えとした顔) cheerful look; fresh complexion
冴え冴えとした顔[さえざえとしたかお, saezaetoshitakao] (n) cheerful look; fresh complexion
血色[けっしょく, kesshoku] (n) complexion
冴え冴えした;冱え冱えした[さえざえした, saezaeshita] (exp,adj-f) (See 冴え冴えとした) cheerful (look); healthy (complexion)
冴え冴えとした;冱え冱えとした[さえざえとした, saezaetoshita] (exp,adj-f) cheerful (look); healthy (complexion)
白面[はくめん, hakumen] (n) fair complexion; face without makeup; inexperience
[しょく, shoku] (n) (1) colour; color; (2) complexion; (3) appearance; look; (4) (See 色仕掛け) love; lust; sensuality; love affair; lover; (5) (also written 種) kind; type; variety; (P)
色白[いろじろ, irojiro] (adj-na,n,adj-no) fair-skinned; light-complexioned
色艶;色つや[いろつや, irotsuya] (n) colour and lustre; color and luster; complexion; colour; color
血の気[ちのけ, chinoke] (n) blood (as in hot-blooded, ruddy complexion, etc.)
顔色(P);顔いろ[かおいろ(P);がんしょく(顔色), kaoiro (P); ganshoku ( kaoiro )] (n) (1) complexion; one's colour; one's color; (2) countenance; expression; one's face; (P)

complexion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉวี[n.] (chawī) EN: complexion FR:
กอย[n. prop.] (Køi ) EN: [Malay native with dark complexion and kinky hair] FR:
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlaø) EN: fair-skinned ; fair complexioned ; having a creamy complexion FR:
มังสี[X] (mangsī) EN: beautiful complexion FR:
หน้าใส[n. exp.] (nā sai) EN: clear complexion FR: teint clair [m]
พรรณ[n.] (phan) EN: colour ; complexion FR: teint [m] ; pigment [m]
ผิว[n.] (phiu [= phi) EN: complexion ; colour of the skin ; race FR: couleur de peau [f] ; teint [m] ; carnation [f]
ผิวขาว[n. exp.] (phiu khāo) EN: light skin ; light complexion ; FR:
ผิวเกลี้ยง[n. exp.] (phiu klīeng) EN: clear complexion ; smooth clear skin FR:
ผิวเนียน[X] (phiu nīen) EN: fine complexion FR:
ผิวพรรณ[n.] (phiuphan) EN: complexion ; skin FR:
ราศี[n.] (rāsī) EN: radiance ; complexion ; colour FR:
ราศีดีมาก[X] (rāsī dī māk) EN: have a rosy complexion ; have a good colour FR:
สี[n.] (sī) EN: colour ; color (Am.) ; complexion ; hue ; tone ; tint ; pigment FR: couleur [f] ; teinte [f]
สีงาม[n. exp.] (sī ngām) EN: beautiful complexion FR:
วรรณะ[n.] (wanna) EN: complexion ; colour = color (Am.) ; tint ; skin FR: teint [m] ; couleur [f]
วรรณ-[pref. (n.)] (wanna-) EN: complexion ; colour = color (Am.) ; tint ; skin FR: teint [m] ; couleur [f]
วิไลวรรณ[n.] (wilaiwan) EN: beautiful complexion FR:
ผิวคล้ำ[adj.] (phiu khlam) EN: dark ; dark-skinned ; dark-complexioned ; coloured FR: basané ; hâlé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า complexion
Back to top