ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

multicolored

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *multicolored*, -multicolored-

multicolored ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
multicolored (adj.) ที่มีสีสันสดใส See also: หลากสี, ฉูดฉาด Syn. colourful, picturesque, multicoloured, flamboyant, parti-colored, parti-coloured
multicolored (adj.) มีสีสันสดใส See also: หลากสี, ฉูดฉาด Syn. colorful, picturesque, multicoloured, flamboyant, parti-colored, parti-coloured
multicolored (adj.) หลากสี Syn. many-colored Ops. solid-colored
multicolored (adj.) ซึ่งมีลายสลับสี (โดยเฉพาะสีดำและขาว) Syn. multicolor, painted, particolored
multicolored (adj.) ลายพร้อย See also: ลาย, ซึ่งมีหลายสี Syn. painted, particolored
multicolored (adj.) หลากหลายสี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คั่นสี (adj.) multicolored See also: various-colored, variegated, parti-colored
สลับสี (adj.) multicolored See also: various-colored, variegated, parti-colored Syn. คั่นสี

multicolored ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灿烂多彩[càn làn duō cǎi, ㄘㄢˋ ㄌㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 灿烂多彩 / 燦爛多彩] multicolored splendor (of fireworks, bright lights etc)
[wén, ㄨㄣˊ, 雯] multicolored clouds
光怪陆离[guāng guài lù lí, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄞˋ ㄌㄨˋ ㄌㄧˊ, 光怪陆离 / 光怪陸離] monstrous and multicolored; grotesque and variegated
多采[duō cǎi, ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 多采 / 多採] multicolored; varied; also written 多采

multicolored ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
色とりどり;色取り取り[いろとりどり, irotoridori] (adj-no) (1) multicolored; multicoloured; varicolored; varicoloured; (2) variety; miscellany

multicolored ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลายสี[adj.] (lāi sī) EN: multicoloured ; multicolored (Am.) FR: multicolore ; bigarré ; polychrome
หลากสี[adj.] (lāk sī) EN: variegated ; multocoloured ; multicolored (Am.) FR: multicolore
สลับสี[adj.] (salap sī) EN: multicolored ; various-colored ; variegated ; parti-colored FR: bigarré
ศพละ[adj.] (saphala) EN: multicoloured ; multicolored (Am.) ; spotted FR: multicolore

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า multicolored
Back to top