ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bright

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bright*, -bright-

bright ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bright (adj.) จ้า See also: ฉาน
bright (adj.) ฉูดฉาด See also: สีสดใส, สีเจิดจ้า
bright (adj.) เฉียบแหลม See also: หลักแหลม, หัวไว, เร็ว Syn. brilliant, smart Ops. dull
bright days (n.) ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด See also: ช่วงเวลาที่เฟื่องฟูที่สุด Syn. palmy days
bright red (n.) สีแดงจ้า See also: สีส้ม Syn. orange
bright-blue (adj.) ที่มีสีฟ้าเข้ม Syn. azure, sky-blue
bright-eyed (adj.) เต็มไปด้วยความสนใจและความศรัทธา
bright-eyed and bushy-tailed (sl.) กระตือรือร้น See also: ตื่นตัว, กระฉับกระเฉง
brighten (vi.) ทำให้สว่าง Syn. lighten Ops. darken
brighten (vi.) สว่าง See also: สดใส
brighten up (phrv.) ทำให้สว่างขึ้น
brighten up (phrv.) เพิ่มบรรยากาศที่ดี See also: ทำให้สดใสขึ้น, ทำให้สนุกสนาน, เพิ่มสีสันให้กับ
brightly (adv.) เจิดจ้า See also: สว่าง
brightness (n.) ความสว่าง See also: ความผ่องใส, ความแจ่มใส, ความสดใส Syn. brilliant Ops. darkness
English-Thai: HOPE Dictionary
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
brighten(ไบร'เทิน) vt. ทำให้สว่าง,ทำให้ร่าเริง vi. เปล่งแสง,สว่าง,ร่าเริง,เบิกบาน ###A. darken
brightnessn. ภาวะที่สว่าง
brightworkn. ส่วนที่เป็นโลหะที่เป็นเงา
English-Thai: Nontri Dictionary
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด
brighten(vi,vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่มแจ้ง
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bright coalถ่านหินวาว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brightnessความสว่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bright Spotประกายวาวๆ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดตก (v.) look at the bright side of things See also: not take to heart, take philosophically Syn. ปล่อยวาง
โปร่งตา (v.) look bright and airy See also: look pleasant, have a clean look
โปร่งตา (v.) look bright and airy See also: look pleasant, have a clean look
กระจ่างแจ้ง (adv.) bright See also: gloriously, clear
ถ่อง (adj.) bright See also: shining, brilliant, clear, distinct, positive, confident Syn. งาม, อร่าม, แจ่มใส, รุ่งเรือง, ชัด, จะแจ้ง
นวลบาง (adj.) bright See also: clear, attractive, fine and delicate Syn. บางๆ, ละเอียดอ่อน
บางๆ (adj.) bright See also: clear, attractive, fine and delicate Syn. นวลบาง, ละเอียดอ่อน
ผ่อง (adj.) bright See also: clear, fair, shiny Syn. ผุดผ่อง, เปล่งปลั่ง, สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่องใส Ops. หมอง
ผุดผ่อง (adj.) bright See also: clear, fair, shiny Syn. เปล่งปลั่ง, สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่องใส Ops. หมอง
มลังเมลือง (adj.) bright See also: brilliant, shinning, glittering, lustrous, glistening Syn. สุกใส, อร่ามเรือง Ops. หม่นหมอง
มำเลือง (adj.) bright See also: shining, brilliant, lustrous Syn. เปล่งปลั่ง, สุกใส, งาม, รุ่งเรือง, ผ่องใส Ops. หมอง, หม่นหมอง
รุจี (adj.) bright See also: brilliant Syn. สว่าง
รูจี (adj.) bright See also: brilliant Syn. รุจี, สว่าง
วิโรจ (adj.) bright See also: illuminating, shinning, brilliant, prosperous Syn. วิโรจน์, สว่าง, แจ่มใส, รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์
วิโรจน์ (adj.) bright See also: illuminating, shinning, brilliant, prosperous Syn. สว่าง, แจ่มใส, รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์
สดใส (adj.) bright See also: shining, vivid Syn. สว่าง, เจิดจ้า
สุกใส (adj.) bright See also: beaming, brilliant, effulgent, fulgent, incandescent, lambent, lucent, lucid, luminous, lustrous, radiant, refulgent Syn. ผ่องใส, สุกปลั่ง, เปล่งปลั่ง
อำไพ (adj.) bright See also: radiant, brilliant Syn. สว่าง, สุกใส
เจิดจ้า (adj.) bright See also: brilliant, magnificent, splendid, beautiful, gorgeous
เฉียบแหลม (adj.) bright See also: clever, smart, keen, shrewd Syn. ปราดเปรื่อง, เฉลียวฉลาด, หัวไว, หลักแหลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wait a minute, boys. I've got a bright idea.เดี๋ยวก่อน เด็กๆ ฉันมีความคิดที่ดีกว่านี้
You've blotted out the past for me more than all the bright lights of Monte Carlo.คุณช่วยลบรอยอดีตให้ผม ยิ่งกว่าแสงไฟในมอนติ คาร์โล
You keep comin' in with bright sayings. Send 'em to a paper!คุณเก็บ comin 'ด้วยคำพูดที่สดใส ส่ง 'em กับกระดาษ!
I want to see you back here, clean, bright and spent.ฉันอยากเห็นคุณกลับมาที่นี่ สะอาดสดใสและใช้เวลา เล็กน้อย ให้มันห่อ
You can tell them that you remember when there was a pitch black sky with no bright star, and people feared the night.คุณสามารถบอกพวกเขาว่าคุณ จำได้ เมื่อมีสนามดำฟ้า กับไม่มีดาวสดใส
# Remember to look on the bright side till then #จงมองทุกอย่างในแง่ดี
# On the same bright star #ต่อดวงดาวดวงเดียวกัน
Hey, clear the way in the old bazaar, Hey you, let us through, it's a bright new star, Oh, come, be the first on your block to meet his eye!เฮ้ เปิดทางในตลาด เฮ้ เจ้าน่ะ ให้เราผ่านด้วย นี่คืนดาราคนใหม่ โอ้ มา เป็นคนแรกที่จะได้สบตาเขา
She burned too bright for this world.ให้สีสันจัดจ้าน แก่โลกมากเกินไป
I ain't sayin' he's bright - he ain't.ผมไม่ได้บอกว่าเขาฉลาด
Just a box with bright colored paperมันก็เป็นแค่กล่องที่ห่อด้วยกระดาษสีสดใส
Whose bright idea was it to get rid of him ?ใครบังอาจสั่งเก็บเขา

bright ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亮星[liàng xīng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄥ, 亮星] bright star
光明[guāng míng, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ, 光明] bright (future); promising
光洁[guāng jié, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ, 光洁 / 光潔] bright and clean
冏彻[jiǒng chè, ㄐㄩㄥˇ ㄔㄜˋ, 冏彻 / 冏徹] bright and easily understood; clear; transparent
[gǎo, ㄍㄠˇ, 暠] daybreak; bright and brilliant
朝气蓬勃[zhāo qì péng bó, ㄓㄠ ㄑㄧˋ ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, 朝气蓬勃 / 朝氣蓬勃] full of youthful energy (成语 saw); vigorous; energetic; a bright spark
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 皝] luminous; bright hoary, white
灿烂多彩[càn làn duō cǎi, ㄘㄢˋ ㄌㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 灿烂多彩 / 燦爛多彩] multicolored splendor (of fireworks, bright lights etc)
鲜红[xiān hóng, ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄥˊ, 鲜红 / 鮮紅] scarlet; bright red
皎洁[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, 皎洁] shining clean; bright (moonlight)
银亮[yín liàng, ˊ ㄌㄧㄤˋ, 银亮 / 銀亮] shiny bright as silver
高招[gāo zhāo, ㄍㄠ ㄓㄠ, 高招] wise move; masterstroke; bright ideas
[xǔ, ㄒㄩˇ, 湑] abundant; bright; strain spirits
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, 聪明 / 聰明] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, 熊] bear; to scold; to rebuke; brilliant light; to shine brightly; surname Xiong
亮闪闪[liàng shǎn shǎn, ㄌㄧㄤˋ ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ, 亮闪闪 / 亮閃閃] bright
光亮[guāng liàng, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ, 光亮] bright
光亮度[guāng liàng dù, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ, 光亮度] brightness; luminosity
光光[guāng guāng, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄤ, 光光] bright; shiny; smooth; naked; bald; penniless
[xī, ㄒㄧ, 凞] bright, splendid, glorious
心灵[xīn líng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ, 心灵 / 心靈] bright; smart; quick-witted; heart; thoughts; spirit
烂漫[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂漫 / 爛漫] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
烂熳[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂熳 / 爛熳] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
通明[tōng míng, ㄊㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, 通明] brightly lit
明亮[míng liàng, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ, 明亮] brightness
[shèng, ㄕㄥˋ, 晟] brightness of sun; splendor
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 锦 / 錦] brocade; embroidered work; bright
[cǎi, ㄘㄞˇ, 彩] (bright) color; variety; applause; applaud; (lottery) prize
中国光大银行[Zhōng guó guāng dà yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤ ㄉㄚˋ ˊ ㄏㄤˊ, 中国光大银行 / 中國光大銀行] China Everbright Bank
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 景] bright; circumstance; scenery; surname Jing
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 明] clear; bright; to understand; next; the Ming dynasty (1368-1644); surname Ming
天明[tiān míng, ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, 天明] dawn, early morning (lit., when the sky gets bright)
血竭[xuè jié, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˊ, 血竭] dragon's blood (bright red tree resin)
显豁[xiǎn huò, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄨㄛˋ, 显豁 / 顯豁] evident; clear and bright
神采[shén cǎi, ㄕㄣˊ ㄘㄞˇ, 神采] expression; bright
[càn, ㄘㄢˋ, 灿 / 燦] glorious; bright; brilliant; lustrous; resplendent
[guāng, ㄍㄨㄤ, 光] light; ray; bright; only; merely; to use up
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, 亮] light; bright
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 囧] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated
灵利[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 灵利 / 靈利] clever; bright; quick-witted

bright ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
ヌーンブライト[, nu-nburaito] (n) noon bright
光り物;光物[ひかりもの, hikarimono] (n) (1) luminous body like a shooting star; (2) any bright metal; (3) sliced fish with the silver skin left on (iwashi, aji, sayori, sanma, kohada, etc.)
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) {Buddh} light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P)
前程万里[ぜんていばんり, zenteibanri] (n) a bright (rosy) future awaiting one; having the world before one
双璧;双壁(iK)[そうへき, souheki] (n) (1) matchless things; matchless people; (2) (original meaning) pair of bright jewels
名月(P);明月[めいげつ, meigetsu] (n) (1) harvest moon; (2) (明月 only) bright moon; full moon; (P)
夙に[つとに, tsutoni] (adv) bright and early; early in life; long ago; for a long time
彩なす;綾なす;操す[あやなす, ayanasu] (v5s,vt) (1) (彩なす, 綾なす only) to decorate with many bright colours (colors); to create a beautiful variegated pattern; (2) to manipulate skillfully
朗々;朗朗[ろうろう, rourou] (adj-t,adv-to) clear; sonorous; full-sounding; resonant; bright
清風明月[せいふうめいげつ, seifuumeigetsu] (n) refreshing breeze and the bright moon; a beautiful nocturnal scene with a full moon
炎色[えんしょく, enshoku] (n) flame (color, colour); flame scarlet; bright reddish; orange
瑠璃色[るりいろ, ruriiro] (n) lapis lazuli blue; bright blue; azure
真っ赤(P);真赤(io)[まっか, makka] (adj-na,n) (1) bright red; deep red; flushed (of face); (adj-na) (2) downright (e.g. lie); complete; utter; (P)
青々;青青;蒼蒼(oK);碧碧(oK);蒼々(oK);碧々(oK)[あおあお, aoao] (adv,adv-to) (often 青々として) verdant; fresh and green; bright green; lush
鮮麗[せんれい, senrei] (adj-na,n) vivid; gorgeous; resplendent beauty; bright
麒麟竭;麒麟血[きりんけつ;キリンケツ, kirinketsu ; kirinketsu] (n) (uk) (See 竜血樹) dragon's blood palm (Daemonorops draco); bright red resin used in medicine, dyes, etc.
黄蘗色[きはだいろ, kihadairo] (n) (See 黄蘗) bright yellow (the color of amur corktree bark)
アルシオーネ[, arushio-ne] (n) Alcyone (star in Taurus, brightest of the Pleiades)
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P)
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly
ニシキベラ属[ニシキベラぞく, nishikibera zoku] (n) Thalassoma (genus of brightly colored fish of the wrasse family Labridae)
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P)
ピカッと;ぴかっと[, pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining)
ブライトネス[, buraitonesu] (n) brightness
ブライト病[ブライトびょう, buraito byou] (n) (obs) (obsc) (See 腎炎) Bright's disease (i.e. chronic nephritis)
ブライト運動[ブライトうんどう, buraito undou] (n) Bright's movement (movement comprised of naturalists, atheists, agnostics, etc.)
ぽうっと[, poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head
ポッと;ぽっと[, potsu to ; potto] (adv,vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly
光輝[こうき, kouki] (n) brightness; splendour; splendor; (P)
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
冴え冴え;冱え冱え[さえざえ, saezae] (adv-to,adv,vs) clearly; brightly; crisply
匂う(P);臭う(P)[におう, niou] (v5u,vi) (1) (usu. 匂う) to be fragrant; to smell (good); (2) (usu. 臭う) to stink; to smell (bad); (3) to glow; to be bright; (P)
幻日[げんじつ, genjitsu] (n,adj-no) (See 幻月) parhelion; sun dog; sundog (bright spot on either side of the sun caused by refraction of sunlight through ice crystals in the atmosphere)
幻月[げんげつ, gengetsu] (n) (See 幻日) paraselene; moon dog; moondog (bright spot on either side of the moon caused by refraction of moonlight through ice crystals in the atmosphere)
[めい, mei] (n) (1) brightness; (2) clarity; acumen; (3) power of vision
明;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely
明々;明明[あかあか, akaaka] (adv) brightly lit; brightly lighted; lit up; lighted up
明るい(P);明い(io)[あかるい, akarui] (adj-i) (1) bright; colourful; (2) cheerful; (3) (as 〜に明るい) familiar (with); knowledgeable (about); (4) fair (e.g. politics); clean; (P)
明るさ[あかるさ, akarusa] (n) brightness; luminance; cheerfulness
Japanese-English: COMDICT Dictionary
明るさ[あかるさ, akarusa] brightness, luminance
輝度[きど, kido] brightness, luminance

bright ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำไพ[adj.] (amphai) EN: bright ; radiant ; beautiful FR:
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
ฉาน[adj.] (chān) EN: bright ; brilliant FR: brillant
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: ingenious ; clever ; resourceful ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาด[n.] (chāt) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon FR:
ชัชวาล[adj.] (chatchawān) EN: bright ; shining FR:
ชวาล[adj.] (chawān) EN: blazing ; bright FR:
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute FR: subtil ; sagace
เฉิดฉาย[adj.] (choētchāi) EN: magnificent ; splendid ; bright ; elegant FR:
โชน[adj.] (chōn) EN: blazing ; flaming ; ablaze ; bright ; glowing FR:
โชต[adj.] (chōt) EN: bright ; shining FR:
โชติช่วง[adj.] (chōtchūang) EN: bright ; glowing ; brilliant FR:
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining FR: brillant ; lumineux
ช่วงโชติ[adj.] (chūangchōt) EN: bright ; glowing ; brilliant FR:
ชุษณะ[adj.] (chutsana) EN: white ; bright FR:
ชุษณ-[pref.] (chutsana-) EN: white ; bright FR:
แดงแจ๊ด[adj.] (daēng jaēt) EN: bright red FR: rouge intense
แดงก่ำ[v. exp.] (daēng kam) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy FR:
แดงเลือดนก[adj.] (daēng leūat) EN: vermilion ; bright red ; scarlet FR: vermillon ; cramoisi
แดงสด [adj.] (daēng sot) EN: vermilion ; bright red ; scarlet FR: vermillon ; écarlate
แดดจ้า[n. exp.] (daēt jā) EN: glaring sun ; scorching sun ; bright sunlight FR: soleil radieux [m]
แดดแจ๋[n. exp.] (daēt jaē) EN: blazing sunlight ; bright sunlight FR:
แดดจัด[n.] (daēt jat) EN: strong sunlight ; bright sunlight ; glaring sun FR:
หัวใส[X] (hūa sai) EN: bright ; shrewd FR:
จ้า[adj.] (jā) EN: intense ; strong ; bright FR:
แจ่ม[adj.] (jaem) EN: bright ; brilliant ; clear ; limpid FR: clair ; lumineux
แจ่มกระจ่าง[v.] (jaemkrajāng) EN: be bright ; be clear ; be distinct ; be obvious FR:
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: bright ; brilliant ; fine ; clear ; fresh ; good FR: radieux ; sans nuage
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright FR:
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit FR: clair ; évident ; apparent
แจ๋วแหวว[adj.] (jaeowaēo) EN: sparkling ; bright and clear FR:
จะแจ่ม[adj.] (jajaem) EN: clear ; bright ; radiant ; beaming FR:
จลา[n.] (jalā) EN: bright light FR:
จ่าง[v.] (jāng) EN: be bright FR:
จางปาง[adj.] (jāngpāng) EN: bright ; brilliant FR:
จ่างป่าง[adj.] (jāngpāng) EN: bright ; brilliant FR:
จรัส [adj.] (jarat) EN: bright ; brilliant ; shining ; resplendent FR: brillant
จรส[adj.] (jarot) EN: bright ; brilliant ; shining ; resplendent FR: brillant
จัดจ้า[adj.] (jatjā) EN: bright ; shining ; radiant FR:

bright ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blankglühen {n}bright annealing
Glanzgarn {n}bright yarn
fröhlich; intelligent; aufgeweckt {adj} | fröhlicher; aufgeweckter | am fröhlichsten; am aufgewecktestenbright | brighter | brightest
hell; klar; heiter {adj} | heller | am hellstenbright | brighter | brightest
knallgelb {adj}bright yellow
Helligkeitssteuerung {f} am Monitorbrightness control
Verzierung {f}brightwork
Helligkeit {f}brightness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bright
Back to top