ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hue*, -hue-

hue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hue (n.) ลักษณะภายนอก See also: คุณลักษณะ Syn. appearance, guise, colour, coloring, colouring
hue (n.) สี Syn. tone, tinge, tint, pigment, pigmentation, chromaticity, undertone, cast, tincture, paint
hue (n.) ลักษณะภายนอก See also: คุณลักษณะ Syn. appearance, guise, colour, coloring, colouring
hue (n.) สี Syn. tone, tinge, tint, pigment, pigmentation, chromaticity, undertone, cast, tincture, paint
hue (n.) เฉดสี See also: โทนสี Syn. tint, tinge
hue and cry (idm.) การส่งเสียงประท้วงกึกก้อง
hue1 (n.) ความมืดหรือความสว่างของสี See also: สี
hue2 (n.) การร้องตีโพยตีพาย See also: การร้องเอะอะ, การโวยวาย, การเอ็ดตะโร
English-Thai: HOPE Dictionary
hue(ฮิว) n. สี,ฉวี,แบบอย่าง,สีหน้า,เสียงร้องโวยวาย,เสียงเจี๊ยวจ๊าว ,ความเข้ม/จางของสีหมายถึง ความลดหลั่นของความเข้มของสี มีความหมายคล้ายคำว่า shade
hued(ฮิวด) adj. ซึ่งมีสี
English-Thai: Nontri Dictionary
hue(n) สี,สีหน้า,แบบอย่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hueสีสัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A hue like the blush of a rose, pink and pale... and she must be coaxed to open her petals... with a warmth like the sun.สีสันเฉกเช่นกุหลาบ ชมพูระเรื่อ และเธอถูกกล่อมให้เผยกลีบ ด้วยความอบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์
Her eyebrows are plucked, her cheeks are that flushed rose hue that is totally that era.มีการกันคิ้ว ปัดแก้มสีกุหลาบ ยุคนั้นเห็นๆเลยค่ะ
Note the uneven orange hue and the embossment on the back.ดูจากสีส้มที่ไม่สม่ำเสมอ และอักษรที่อยู่ด้านหลัง
Well, based on the purple hue of the skin,ก็ ดูจากสีม่วงคล้ำบนผิวแล้ว
Why, yes, it is. It is a huevo.ทำไมใช่มันเป็น มันเป็น huevo
Like Huey Newton, Bobby Seale, Eldridge Cleaver, Fred Hampton.อย่าง ฮิวอี้ นิวตัน, บ็อบบี่ ซีล เอลดริจ คลีเวอร์, เฟรด แฮมตัน
Interesting guests, Mr. Donohue.แขกมากันเยอะนะครับ คุณโดโนฮิว
From their huevos ranchos to their crème brûléE.ตั้งแต่อาหารเช้า จนถึงอาหารหวาน
What we do is, we build a pipeline to Port Hueneme or Santa Paula it's about a 100 miles... and we do a deal with union Oil.เราจะวางท่อไปถึง ปอร์ท ไวนีมีหรือซานตา พอลล่า คงราวๆ100 ไมล์ และเราจะทำสัญญา กับยูเนียน ออยล์
Now, this Don Huertero is holding a man in Mexicoตอนนี้ ดอน ฮวยเตโร่ กำลังจับตัวคน ๆ หนึ่งในเม็กซิโก
Don Huertero has agreed to make an exchangeดอน ฮวยเตโร่ตกลงด้วย แต่ก็มีข้อแลกเปลี่ยน
Don Huertero's got no sense of humor about this shitดอน ฮวยเตโร่ไม่มีอารมณ์ขันอย่างที่แกเป็น

hue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色相[sè xiāng, ㄙㄜˋ ㄒㄧㄤ, 色相] hue
色调[sè diào, ㄙㄜˋ ㄉㄧㄠˋ, 色调 / 色調] hue
韦尔瓦[Wéi ěr wǎ, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄨㄚˇ, 韦尔瓦 / 韋爾瓦] Huelva, Spain
顺化[shùn huà, ㄕㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, 顺化 / 順化] Hue, city in central Vietnam and capital of Thua Thien province

hue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラフエセリ[, auronokarafueseri] (n) night aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara hueseri); Aulonocara white top
アクセンチュエイション[, akusenchueishon] (n) accentuation
アクチュエータ[, akuchue-ta] (n) {comp} access mechanism (e.g. disk); actuator
ブリティッシュエアウェイズ[, buriteisshueaueizu] (n) British Airways; (P)
主演作[しゅえんさく, shuensaku] (n) (See 主演作品) movie in which ... has the starring role
主演作品[しゅえんさくひん, shuensakuhin] (n) movie in which ... has the starring role
色目[いろめ, irome] (n) (1) amorous glance; leer; ogle; (2) shade (of color); tint; hue; (3) (See 色目を使う・2) ingratiation; sycophancy; toadying
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator

hue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความสว่างของสี[n. exp.] (khwām sawān) EN: hue FR:
พายเรือคนละที[v.] (phāireūakho) EN: FR: tirer à hue et à dia
สี[n.] (sī) EN: colour ; color (Am.) ; complexion ; hue ; tone ; tint ; pigment FR: couleur [f] ; teinte [f]
เว้[n. prop.] (Wē ) EN: Hue FR: Huê
โวยวาย[v.] (wōiwāi) EN: make a fuss ; make a big to-do (about) ; raise a hue and cry ; cry out loud FR: faire de l'esclandre
บ้านผือ[n. prop.] (Bān Pheū) EN: Ban Phue  FR: Ban Phue
บ้านผือ ; อำเภอบ้านผือ = อ.บ้านผือ[n. prop.] (Bān Pheū ; ) EN: Ban Phue ; Ban Phue District FR: Ban Phue ; district de Ban Phue
ชื่นชม ; อำเภอชื่นชม = อ.ชื่นชม[n. prop.] (Cheūnchom ;) EN: Chuen Chom ; Chuen Chom District FR: Chuen Chom ; district de Chuen Chom
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle ; hoot FR: conspuer ; huer ; chahuter
โห่[v.] (hō) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer FR: huer ; conspuer
โห่เยาะเย้ย[v. exp.] (hō yǿyoēi) EN: FR: huer ; conspuer
ห้วยผึ้ง ; อำเภอห้วยผึ้ง = อ.ห้วยผึ้ง[n. prop.] (Hūay Pheung) EN: Huai Phueng ; Huai Phueng District FR: Huai Phueng ; district de Huai Phueng
แกงเหลือง[n. exp.] (kaēng leūan) EN: kaeng lueng ; yellow curry ; Southern-style sour and spicy soup ; turmeric-hued fish curry FR: curry jaune [m]
คำเขื่อนแก้ว ; อำเภอคำเขื่อนแก้ว = อ.คำเขื่อนแก้ว[n. prop.] (Kham kheūoe) EN: Kham Khuean Kaeo ; Kham Khuean Kaeo District FR: Kham Khuean Kaeo ; district de Kham Khuean Kaeo
ขนมตุ้บตั้บ[n. exp.] (khanom tupt) EN: peanut snack ; khanom tup tap FR: nougat feuilleté aux cacahuètes [m] ; khanom tup tap [m]
เขื่องใน ; อำเภอเขื่องใน = อ.เขื่องใน[n. prop.] (Kheūang Nai) EN: Khueang Nai ; Khueang Nai District FR: Khueang Nai ; district de Khueang Nai
คลองเขื่อน ; อำเภอคลองเขื่อน = อ.คลองเขื่อน[n. prop.] (Khløng Kheu) EN: Khlong Khuean ; Khlong Khuean District FR: Khlong Khuean ; district de Khlong Khuean
ลิ้นสองแฉก[n. exp.] (lin søng ch) EN: FR: langue fourchue [f]
นาเชือก ; อำเภอนาเชือก = อ.นาเชือก[n. prop.] (Nā Cheūak ;) EN: Na Chueak ; Na Chueak District FR: Na Chueak ; district de Na Chueak
น้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์ ; นางสำรวม ดีสม[n. prop.] (Nāmpheung M) EN: Namphueng MuangSurin FR:
เนยถั่วลิสง[n. exp.] (noēi thūa l) EN: peanut butter FR: beurre de cacahuète [m]
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก[n. exp.] (nok aen tap) EN: Fork-tailed Swift ; Pacific Swift FR: Martinet de Sibérie [m] ; Martinet du Pacifique [m] ; Martinet à queue fourchue [m]
ปากคม[adj.] (pākkhom) EN: sharp-tongued FR: qui a la langue fourchue
พิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์[n. prop.] (Phīchāi Che) EN: Pichai Chuensuksawadi FR: Pichai Chuensuksawadi
โรคภูมิแพ้ถั่วลิสง[n. exp.] (rōk phūmpha) EN: FR: allergie à l'arachide [f] ; allergie aux cacahuètes [f]
ส้มสายน้ำผึ้ง[n. exp.] (som sāi nām) EN: Sai Namphueng orange FR:
สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม[n. prop.] (Sonthiyān C) EN: Sonthiyarn Chuenruethai-naitham FR: Sonthiyarn Chuenruethai-naitham
สวนผึ้ง ; อำเภอสวนผึ้ง = อ.สวนผึ้ง[n. prop.] (Sūan Pheung) EN: Suan Phueng ; Suan Phueng District FR: Suan Phueng ; district de Suan Phueng
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง[n. prop.] (Talātnām Bā) EN: Bang Namphueng Floating Market FR:
ถั่วลิสง[n.] (thūalisong) EN: peanut ; Arachis hypogaea FR: arachide [f] ; cacahuète [f] ; Arachis hypogaea
ถั่วทอด[n. exp.] (thūa thøt) EN: fried peanuts FR: cacahuètes grillées [fpl]
ถั่วยี่สง[n.] (thūayīsong) EN: peanut ; Arachis hypogaea FR: arachide [f] ; cacahuète [f] ; Arachis hypogaea
ตระการพืชผล ; อำเภอตระการพืชผล = อ.ตระการพืชผล[n. prop.] (Trakān Pheū) EN: Trakan Phuet Phon ; Trakan Phuet Phon District FR: Trakan Phuet Phon ; district de Trakan Phuet Phon
อูเอลบา[TM] (Ū-elbā) EN: Huelva ; Recreativo Huelva FR: Huelva
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์[n. prop.] (Utthayānhae) EN: Khuean Srinagarindra National Park ; Si Nakharin National Park FR:
วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ; ศาลเจ้าหน่าจาไท้จื้อ ; วัดนาจา[n. prop.] (Wihān Thēp ) EN: Wihan Thep Sathit Phra Kitti Chaloem ; Nacha Sa Thai Chue Shrine ; Naja Chinese Temple FR:

hue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farbtonabweichung {f}hue error

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hue
Back to top