ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

multicoloured

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *multicoloured*, -multicoloured-

multicoloured ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
multicoloured (adj.) ที่มีสีสันสดใส See also: หลากสี, ฉูดฉาด Syn. colourful, picturesque, multicolored, flamboyant, parti-colored, parti-coloured
multicoloured (adj.) มีสีสันสดใส See also: หลากสี, ฉูดฉาด Syn. colorful, picturesque, multicolored, flamboyant, parti-colored, parti-coloured

multicoloured ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
色とりどり;色取り取り[いろとりどり, irotoridori] (adj-no) (1) multicolored; multicoloured; varicolored; varicoloured; (2) variety; miscellany

multicoloured ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลายสี[adj.] (lāi sī) EN: multicoloured ; multicolored (Am.) FR: multicolore ; bigarré ; polychrome
มีหลายสี[X] (mī lāi sī) EN: multicoloured FR: multicolore
ศพละ[adj.] (saphala) EN: multicoloured ; multicolored (Am.) ; spotted FR: multicolore

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า multicoloured
Back to top