ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spotted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spotted*, -spotted-

spotted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spotted (adj.) เป็นจุดด่าง See also: เป็นรอยแต้ม
spotted (adj.) บุ๋ม Syn. marred
spotted (adj.) เป็นจุดๆ See also: เป็นแต้มๆ
spotted (adj.) เปรอะเปื้อน See also: สกปรก Syn. dirty, soiled
English-Thai: HOPE Dictionary
spotted(สพอท'ทิด) adj. เป็นจุด,เป็นแต้ม,เปื้อน,เปรอะ,มีมลทิน., See also: spottedness n., Syn. sullied,blemished
English-Thai: Nontri Dictionary
spotted(adj) เป็นดวงๆ,มีข้อด่างพร้อย,ด่าง,มีมลทิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด่างดวง (v.) be spotted with See also: be dappled with
กระดำกระด่าง (adj.) spotted See also: stained, dirty, mottled, speckled Syn. ดำๆ ด่างๆ
ด่างดวง (adj.) spotted See also: mottled, dotted, dappled
พร้อย (adj.) spotted See also: piebald, variegated, speckled, stained, freckled Syn. ด่าง
ลายพร้อย (adj.) spotted See also: full of stains
กราย (n.) Spotted featherback See also: Notopterus chitala Syn. ตองกราย, หางแพน
ตองกราย (n.) Spotted featherback See also: Notopterus chitala Syn. หางแพน
หางแพน (n.) Spotted featherback See also: Notopterus chitala Syn. ตองกราย
กระทุง (n.) Spotted-billed Pelecan See also: Dregea volubilis Stapf Syn. นกกระทุง
นกกระทุง (n.) Spotted-billed Pelecan See also: Dregea volubilis Stapf
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right, we've spotted the subject.ถูกต้อง เราพบกับเป้าหมายแล้ว
This is Derrick McCane spotted several times in the province in the past year.นี่คือเดริค แมคเครน... ...พบตัวหลายครั้งในแถบนี้ ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา...
It seems to have spotted us.ดูเหมือนว่าเราจะเป็นเป้าหมาย
Terek and his two top lieutenats were spotted on a pension in the town of Porvoo, 60 kilometres West of Helsinki.ที่เพนซิโอนในพอร์วูห่างจากเฮลซิงกิ 60 กิโลไปทางตะวันตกและอยู่ที่นั่นตั้งแต่วันนั้น
I think I spotted us at dinner tonight.ผมว่า ผมทำให้เราเสียเรื่อง คืนนี้
They were spotted on the train. Keep your rifles at the ready.มีคนเห็นพวกมันบนรถไฟ เตรียมปืนให้พร้อม
Enemy target spotted four points to the right. Depth, 1,600. Look sharp.พบตำแหน่งของศัตรูที่พิกัด 4 ทางด้านชวา ความลึก 1600 สภาวะปลอดโปร่ง
We only spotted POWs in the southeast quadrant here.เราเห็นเชลยศึกอยู่แค่ในโซนนี้เท่านั้น
Uh, they kind of spotted me. Go find dad.เอ่อ, เป้าของฉัน หาพ่อให้เจอ
Last night we got a few phone calls that he was spotted in the area.เมื่อคืนเราได้รับโทรศัพท์ บอกว่าเค้าอยู่แถวนี้
Then a gas station attendant spotted a guy on a bike matching his description in Mesquite... an hour later.หลังจากนั้นเด็กปั๊ม เห็นผู้ชายพร้อมมอเตอร์ไซค์ตามลักษณะที่เราแจ้งไป ในเมสคีท...
Your husband was spotted at a convenience store not far from here about an hour ago.พ่อผมไม่ได้ทำอะไรผิด / ไมก้า

spotted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斑海豹[bān hǎi bào, ㄅㄢ ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ, 斑海豹] spotted seal (Phoca largha)
斑疹热[bān zhěn rè, ㄅㄢ ㄓㄣˇ ㄖㄜˋ, 斑疹热 / 斑疹熱] spotted fever
[bān, ㄅㄢ, 斑] spot; colored patch; stripe; spotted; striped; variegated

spotted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラレキンチャクフグ[, ararekinchakufugu] (n) spotted sharpnose (Canthigaster solandri, type of pufferfish)
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth
クモハダオオセ[, kumohadaoose] (n) spotted wobbegong (Orectolobus maculatus, species of Australian carpet shark)
グリーン・スキャット;グリーンスキャット[, guri-n . sukyatto ; guri-nsukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) green scat (green morph of the spotted scat, Scatophagus argus)
クロハコフグ[, kurohakofugu] (n) spotted boxfish (Ostracion meleagris)
ゴマテングハギモドキ[, gomatenguhagimodoki] (n) spotted unicornfish (Naso maculatus, species of Pacific tang found from Japan and Lord Howe Island to Hawaii)
ジャガーネコ[, jaga-neko] (n) oncilla (Leopardus tigrinus); little spotted cat; tigrillo; cunaguaro; tiger cat
シロイソハゼ[, shiroisohaze] (n) spotted fringefin goby (Eviota albolineata); white-barred pygmy-goby; whiteline pygmy goby
スキャットファーガー[, sukyattofa-ga-] (n) (See 黒星饅頭鯛) spotted scat (Scatophagus argus)
スポッティドラットフィッシュ;ハイドロラグス・コリエイ;ハイドロラグスコリエイ[, supotteidorattofisshu ; haidororagusu . koriei ; haidororagusukoriei] (n) spotted ratfish (Hydrolagus colliei, a shortnose chimaera found in the Eastern Pacific)
スポッテッド・タン;スポッティドタン[, supotteddo . tan ; supotteidotan] (n) spotted tang (Zebrasoma gemmatum, species of Western Indian Ocean tang); gem surgeonfish
スポッテッドスキャット[, supotteddosukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) spotted scat (Scatophagus argus)
スポッテッドバタフライフィッシュ;スポッティドバタフライフィッシュ[, supotteddobatafuraifisshu ; supotteidobatafuraifisshu] (n) peppered butterflyfish (Chaetodon guttatissimus); spotted butterflyfish
ツマリテングハギ[, tsumaritenguhagi] (n) spotted unicornfish (Naso brevirostris, species of Indo-Pacific tang)
ニュージーランドホシザメ[, nyu-ji-randohoshizame] (n) spotted estuary smooth-hound (Mustelus lenticulatus, species of houndshark found around southern Australia and New Zealand)
ホワイトストライプトピグミーゴビー[, howaitosutoraiputopigumi-gobi-] (n) spotted pygmy goby (Eviota guttata); green pygmy-goby
レッド・スキャット;レッドスキャット[, reddo . sukyatto ; reddosukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) red scat (red morph of the spotted scat, Scatophagus argus)
岳烏;岳鴉[だけがらす;たけがらす;ダケガラス;タケガラス, dakegarasu ; takegarasu ; dakegarasu ; takegarasu] (n) (uk) (obsc) (See 星烏) spotted nutcracker (Nucifraga caryocatactes)
斑入り[ふいり, fuiri] (n,adj-no) variegated; spotted
斑紋;斑文[はんもん, hanmon] (n,adj-no) speckles; spotted pattern
灸羽田[やいとはた;ヤイトハタ, yaitohata ; yaitohata] (n) (uk) malabar grouper (Epinephelus malabaricus); estuary cod; greasy cod; spotted river cod; estuary rock cod
石垣鯛[いしがきだい;イシガキダイ, ishigakidai ; ishigakidai] (n) (uk) rock porgy (Oplegnathus punctatus); spotted knifejaw
緑河豚[みどりふぐ;ミドリフグ, midorifugu ; midorifugu] (n) (uk) green spotted puffer (Tetraodon nigroviridis)
赤啄木鳥[あかげら, akagera] (n) great spotted woodpecker
黒星饅頭鯛[くろほしまんじゅうだい;クロホシマンジュウダイ, kurohoshimanjuudai ; kurohoshimanjuudai] (n) (uk) spotted scat (Scatophagus argus, species of Indo-Pacific scat which occurs in green and red morphs); green scat; red scat
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia)
アカホシイソハゼ[, akahoshiisohaze] (n) melasma pygmy goby (Eviota melasma); black-spotted pygmy-goby
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish
イエロースポテットソウテール[, iero-supotettosoute-ru] (n) yellowspotted sawtail (Prionurus maculatus, species of Southwest Pacific tang)
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby
キホシスズメダイ[, kihoshisuzumedai] (n) yellow-spotted chromis (Chromis flavomaculata)
キンホシイソハゼ[, kinhoshiisohaze] (n) storthynx pygmy goby (Eviota storthynx); belly-spotted pygmy-goby
ゴールデンスポッティドエンジェルフィッシュ;ゴールドフレークエンジェルフィッシュ[, go-rudensupotteidoenjierufisshu ; go-rudofure-kuenjierufisshu] (n) goldspotted angelfish (Apolemichthys xanthopunctatus)
ゴマアイゴ;オレンジスポッティド・スパインフット;オレンジスポッティドスパインフット[, gomaaigo ; orenjisupotteido . supainfutto ; orenjisupotteidosupainfutto] (n) goldlined spinefoot (Siganus guttatus, species of Eastern Indian Ocean and Western Pacific rabbitfish); orange-spotted spinefoot
ゴマニザ[, gomaniza] (n) whitespotted surgeonfish (Acanthurus guttatus, Indo-Pacific species of tang)
サウスアフリカンクロミス;ブルースポッティドクロミス[, sausuafurikankuromisu ; buru-supotteidokuromisu] (n) blue-spotted chromis (Chromis dasygenys)
サンゴアイゴ;ブルースポッティド・スパインフト;ブルースポッティドスパインフト[, sangoaigo ; buru-supotteido . supainfuto ; buru-supotteidosupainfuto] (n) blue-spotted spinefoot (Siganus corallinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); coral rabbitfish; orange spinefoot
シモフリアイゴ;ホワイトスポッティド・スパインフット;ホワイトスポッティドスパインフット[, shimofuriaigo ; howaitosupotteido . supainfutto ; howaitosupotteidosupainfutto] (n) white-spotted spinefoot (Siganus canaliculatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish)

spotted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald FR:
ด้วงบ่าหนามจุดส้ม[n. exp.] (dūang bā nā) EN: Spotted Mango Borer FR:
ด้วงเต่าปีกใสจุดประ[n. exp.] (dūang tao p) EN: Spotted Tortoise Beetle FR:
หอยหวาน[n. exp.] (høi wān) EN: spotted babylon FR:
กระเบนเนื้อดำ[n.] (krabēnneūad) EN: Aetobatus narinari ; spotted eagle ray FR: Aetobatus narinari
กระดำกระด่าง[adj.] (kradamkradā) EN: mottled ; spotted FR: tacheté ; marbré
กราย[n.] (krāi) EN: clown featherback ; clown knifefish ; spotted knifefish ; Chitala ornata FR: Chitala ornata
ลายจุด[adj.] (lāi jut) EN: spotted FR: à pois ; tacheté
ลายเสือ[adj.] (lāi seūa) EN: striped ; spotted FR: tigré
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy ; blemished ; spotted FR: taché
โลมาลายจุด[n. exp.] (lōmā lāi ju) EN: Pantropical Spotted Dolphin FR:
มอธชีแต้มจุดเดียว[n. exp.] (møt chī taē) EN: Spotted Cyana FR:
มอธแมวดาว[n. exp.] (møt maēodāo) EN: Spotted Magpie FR:
งูแม่ตะงาวรังนก [n. exp.] (ngū maēta-n) EN: Many-spotted Cat Snake ; Marble Cat Snake ; Spotted Cat Snake FR:
งูปล้องหวายมลายู [n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake FR:
งูปล้องหวายเทา[n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake FR:
งูปล้องหวายเทาจุดดำ[n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake FR:
นกอัญชันเล็กลายจุด[n. exp.] (nok anchan ) EN: Spotted Crake FR: Marouette ponctuée [f] ; Porzane ponctuée [f] ; Râle marouette [m] ; Râle perlé [m]
นกอินทรีปีกลาย[n. exp.] (nok insī pī) EN: Greater Spotted Eagle FR: Aigle criard [m] ; Grand Aigle criard [m] ; Grand Aigle tacheté [m] ; Aigle canardier [m]
นกอีแพรดอกลาย[n. exp.] (nok ī-phraē) EN: Spotted Fantail FR: Rhipidure perlé [m]
นกจาบดินอกลาย[n. exp.] (nok jāpdin ) EN: Puff-throated Babbler ; Spotted Babbler FR: Akalat à poitrine tachetée [m] ; Timalie striée [f] ; Timalie à poitrine tachetée [f]
นกเค้าจุด[n. exp.] (nok khao ju) EN: Spotted Owlet FR: Chevêche brame [f] ; Chouette brame [f] ; Chouette brahmane [f]
นกเขาหลวง[n. exp.] (nokkhao lūa) EN: Spotted Dove ; Streptopelia chinensis FR: Tourterelle tigrine [f] ; Tourterelle de Chine [f] ; Tourterelle à cou maculé [f] ; Tourterelle tigrée [f] ; Streptopelia chinensis
นกเค้าป่าหลังจุด[n. exp.] (nok khao pā) EN: Spotted Wood Owl FR: Chouette des pagodes [f] ; Chouette obscure [f] ; Chouette à face pâle [f]
นกเค้าภูเขา [n. exp.] (nok khao ph) EN: Mountain Scops Owl ; Mountain Scops-Owl ; spotted scops FR: Petit-duc tacheté [m] ; Petit-Duc de montagne [m]
นกเขาใหญ่[n. exp.] (nokkhao yai) EN: Spotted Dove ; Streptopelia chinensis FR: Tourterelle tigrine [f] ; Tourterelle de Chine [f] ; Tourterelle à cou maculé [f] ; Tourterelle tigrée [f] ; Streptopelia chinensis
นกกระจ้อยอกเทา[n. exp.] (nok krajǿi ) EN: Spotted Bush Warbler FR: Bouscarle tachetée [f] ; Fauvette tachetée [f]
นกกระติ๊ดขี้หมู[n. exp.] (nok kratit ) EN: Scaly-breasted Munia ; Spotted Munia ; Lonchura punctulata FR: Capucin damier [m] ; Damier commun [m] ; Muscade [m] ; Capucin ponctué [m] ; Domino ponctué [m] ; Coutil [m] ; Lonchura punctulata
นกทะเลขาแดงลายจุด[n. exp.] (nok thalē k) EN: Spotted Redshank FR: Chevalier arlequin [m] ; Chevalier brun [m] ; Grand Chevalier à pieds rouges [m] ; Chevalier sombre [m]
ไผ่ฟิลิปปินส์ [n. exp.] (phai Filipp) EN: Gold-dust dracaena ; Spotted dracaena FR:
ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยลายจุด[n. exp.] (phīseūa khø) EN: Spotted Sawtooth FR:
ผีเสื้อลายตลกลายจุด[n. exp.] (phīseūa lāi) EN: Spotted Jester FR:
ผีเสื้อม้าลายลายจุด[n. exp.] (phīseūa māl) EN: Spotted Zebra FR:
ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแดงต่อ[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Spotted Jay FR:
ผีเสื้อหนอนมะพร้าวลายจุด[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Spotted Palmfly FR:
ผีเสื้อหนอนพุทราลายจุด[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Spotted Pierrot FR:
ผีเสื้อป้ายขาวลายจุด[n. exp.] (phīseūa pāi) EN: Spotted Snow Flat FR:
ผีเสื้อปีกราบลายจุดธรรมดา[n. exp.] (phīseūa pīk) EN: Common Spotted Flat FR:
พร้อย[adj.] (phrøi) EN: spotted ; speckled ; stained ; freckled ; variegated FR:

spotted ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gambagaschnäpper {m} [ornith.]Gambaga Spotted Flycatcher
Buntspecht {m} [ornith.]Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major)
Schelladler {m} [ornith.]Greater Spotted Eagle (Aquila clanga)
Kizukispecht {m} [ornith.]Japanese Spotted Woodpecker
Kleinspecht {m} [ornith.]Lesser Spotted Woodpecker (Dendrocopos minor)
Schreiadler {m} [ornith.]Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina)
Sumpftimalie {f} [ornith.]Marsh Spotted Babbler
Mittelspecht {m} [ornith.]Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius)
Argusnachtschwalbe {f} [ornith.]Spotted Nightjar
Argusfisch {m} (Scatophagus argus) [zool.]spotted scat
Brahmakauz {m} [ornith.]Spotted Owl
Bronzeflecktaube {f} [ornith.]Emerald-spotted Wood Dove
Ceylondrossel {f} [ornith.]Spotted-winged Thrush
Flaggenschwanzpapagei {m} [ornith.]Red-spotted Racket-tailed Parrot
Nataldrossel {f} [ornith.]Spotted Ground Thrush
Ridgwaykauz {m} [ornith.]Unspotted Saw-whet Owl
Drosseluferläufer {m} [ornith.]Spotted Sandpiper (Actitis macularia)
Dunkler Wasserläufer {m} [ornith.]Spotted Redshank (Tringa erythropus)
Grauschnäpper {m} [ornith.]Spotted Flycatcher (Muscicapa striatted Flycatcher (Muscicapa striatrey-faced Woodpecker (Picus canus); grey-headed woodpecker
Tüpfelsumpfhuhn {n} [ornith.]Spotted Crake (Porzana porzana)
Fleckensteißhuhn {n} [ornith.]Spotted Nothura
Tüpfelscharbe {f} [ornith.]Spotted Cormorant
Tüpfelpfeifgans {f} [ornith.]Spotted Whistling Duck
Fleckenweihe {f} [ornith.]Spotted Harrier
Tropfenwachtel {f} [ornith.]Spotted Wood Quail
Riesenlaufhühnchen {n} [ornith.]Spotted Button-Quail
Fleckenralle {f} [ornith.]Spotted Rail
Tüpfelgrünschenkel {m} [ornith.]Spotted Greenshank
Tropfenflughuhn {n} [ornith.]Spotted Sandgrouse
Fleckentaube {f} [ornith.]Spotted Pigeon
Termitenspecht {m} [ornith.]Buff-spotted Woodpecker
Tupfenbartvogel {m} [ornith.]Black-spotted Barbet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spotted
Back to top