คำที่ขึ้นต้นด้วย "q" จำนวน 642 คำ


Q n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 17
q n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 17
Q-tip n ยี่ห้อไม้พันสำลีที่ปลายสองข้าง
Q.E.D. abbr ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum)
q.e.d. abbr ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum)
q.v abbr ดู (คำย่อของ quod vide)
Qatar n ประเทศการ์ต้า
Qatar n การ์ต้า
QED abbr ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum)
QED abbr ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum)
qt abbr คำย่อของ quart
qua prep ในบทบาทของ
quack n เสียงเป็ดร้อง
quack vi ร้องเป็นเป็ด
quack n หมอเถื่อน
quack n นักต้มตุ๋น
quack adj ซึ่งหลอกลวง
quack vt ต้มตุ๋น
quack vt โฆษณาชวนเชื่อ
quackery n วิธีการหลอกลวง
quackish adj ซึ่งหลอกลวง
quacksalver n หมอเถื่อน
quacksalver n คนล่อลวง
quad n สี่เหลี่ยมจัตุรัส
quad n ชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในการเรียงพิมพ์
quad n ฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกัน 4 คน
quad adj ประกอบด้วยคน 4 คน
quadra n แม่พิมพ์ขนาดเล็ก
Quadragesima n วันอาทิตย์แรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์
Quadragesima adj ซึ่งเป็นวันอาทิตย์แรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์
quadrangle n รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
quadrangle n พื้นที่สี่เหลี่ยมแวดล้อมด้วยตึก
quadrangular adj ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
quadrant n หนึ่งในสี่ส่วนของวงกลม
quadrantal adj ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ส่วนของวงกลม
quadraphonic adj เกี่ยวกับการบันทึกหรือสร้างเสียง 4 แถบ
quadrat n ชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในการเรียงพิมพ์
quadrat n พื้นที่สี่เหลี่ยมที่ใช้ในการศึกษาพืชและสัตว์
quadrate n สี่เหลี่ยมจตุรัส
quadrate adj ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
quadrate vi ปรับตัว
quadrate vt ทำให้ปรับตัว
quadratic adj เกี่ยวกับสมการ 2 ชั้น
quadratic equation n สมการซึ่งมีตัวไม่รู้ค่าเป็นจำนวนยกกำลังสอง
quadratically adv อย่างเป็นสมการ 2 ชั้น
quadratics n สาขาพีชคณิตที่ศึกษาเกี่ยวกับ quadratic equation
quadrature n การสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส
quadrennia n คำนามพหูพจน์ของ quadrennium
quadrennial adj ซึ่งเกิดขึ้นทุก 4 ปี
quadrennial n ช่วงทุก 4 ปี
quadrennially adv โดยงเกิดขึ้นทุก 4 ปี
quadrennium n การฉลองครบรอบ 4 ปี
quadri prf สี่
quadriad n กลุ่ม 4 คน
quadricentennial n การฉลองครบรอบ 400 ปี
quadrilateral adj ที่มีสี่ด้าน
quadrilateral n รูปสี่เหลี่ยม
quadrilaterally adv อย่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม
quadrille n การเต้นรำ 4 คู่
quadrillion n เลข 1 ซึ่งเติม 0 อีก 15 ตัว
quadrillion adj ซึ่งเป็นเลข 1 เติม 0 อีก 15 ตัว
quadrillionth n เลข 1 เติม 0 อีก 15 ตัว
quadripartite adj ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน
quadriplegia n คนที่เป็นอัมพาตใช้แขนและขาไม่ได้
quadriplegic adj ที่เป็นอัมพาตใช้แขนและขาไม่ได้
quadrisect vt แบ่งออกเป็นสี่ส่วน
quadrivalence n จำนวนประกอบ 4 จำนวน
quadrivalency n การมี 4 valences
quadrivalent adj ซึ่งมี 4 valences
quadrivial adj ซึ่งเป็นทางสี่แยก
quadrivium n ศิลปศาสตร์ชั้นสูงในยุคกลาง
quadroon n ลูกผสมระหว่างเชื้อสายนิโกร 25 %ผสมคนขาว 75 %
quadrophonic adj เกี่ยวกับการบันทึกหรือสร้างเสียง 4 แถบ
quadru prf สี่
quadruped adj สัตว์สี่เท้า
quadruped adj ซึ่งมีสี่เท้า
quadruped n สัตว์สี่เท้า
quadrupedal adj ซึ่งประกอบด้วยสี่ส่วน
quadruple adj ซึ่งเป็นสี่เท่า
quadruple adj ประกอบด้วยสี่ส่วน
quadruple n จำนวนสี่เท่า
quadruple vi ทำให้กลายเป็นสี่เท่า
quadruplet n กลุ่มที่ประกอบด้วยคนสี่คน
quadruplet n แฝดสี่คน
quadruplex adj ซึ่งเป็นสี่เท่า
quadruplicate n หนึ่งในสำเนาสี่ฉบับ
quadruplicate adj ซึ่งประกอบด้วยสี่ส่วนที่มีเหมือนกัน
quadruplicate vt ทำให้เป็นสำเนาสี่ฉบับ
quadruplication n การประกอบด้วยส่วนสี่ส่วนเท่าๆ กัน
quaestor n ขุนคลัง (สมัยโรมันโบราณ)
quaestorial adj ซึ่งเป็นขุนคลัง (สมัยโรมันโบราณ)
quaestorship n การเป็นขุนคลัง (สมัยโรมันโบราณ)
quaff vi ดื่มเครื่องดื่ม
quaff vt ดื่มเครื่องดื่ม
quaff n การดื่มอึกใหญ่
quaff a brew sl เหล้าวิสกี้
quaffer n ผู้ดื่มอึกใหญ่
quagga n สัตว์คล้ายม้าลายของแอฟริกาใต้ซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว
quaggy adj ซึ่งเป็นเลนตม
quaggy adj ที่มีลักษณะนุ่ม
quagmire n พื้นที่ซึ่งเป็นเลนตม
quahog n หอยกาบเปลือกหนาซึ่งกินได้จำพวก Mercenaria mercenaria
quahug n หอยกาบเปลือกหนากินได้จำพวก Mercenaria mercenaria
quail n นกขนาดเล็กจำพวก Coturnix
quail vi เสียขวัญ
quaint adj ซึ่งมีเสน่ห์แบบโบราณๆ
quaint adj น่าดึงดูดแบบแปลกๆ
quaint adj ฉลาด
quaintly adv อย่างฉลาด
quaintness n ความฉลาด
quake vi สั่นกลัว
quake vi สั่นไหว
quake n แผ่นดินไหว
quake n อาการสั่น
quake with phrv เขย่าหรือสั่นอย่างแรง
Quaker n สมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
Quakerish adj ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
Quakerism n การเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
Quakerly adv เป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
quakily adv อย่างสั่นระริก
quakiness n การสั่นระริก
quaky adj ซึ่งสั่นระริก
qualifiable adj ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม
qualification n คุณสมบัติ
qualification n คุณสมบัติ
qualification n ข้อจำกัด
qualificative adj ซึ่งมีคุณสมบัติ
qualificatory adj ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม
qualified adj มีคุณสมบัติ
qualified adj ซึ่งมีเงื่อนไข
qualified person n ผู้สำเร็จการศึกษา
qualifiedly adv อย่างมีคุณสมบัติเหมาะ
qualifiedness n คุณสมบัติ
qualifier n ผู้มีคุณสมบัติเหมาะ
qualifier n คำขยาย
qualify vi เหมาะสม
qualify vt ทำให้มีคุณสมบัติ
qualify vt ดัดแปลง
qualify vi มีอำนาจ
qualify as phrv มีคุณสมบัติเป็น
qualify for phrv เหมาะสมกับ
qualifying adj ซึ่งมีคุณสมบัติ
qualitative adj เกี่ยวกับคุณภาพ
qualitative analysis n การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
qualitatively adv เชิงคุณภาพ
quality n คุณภาพ
quality n คุณลักษณะ
quality adj ซึ่งมีคุณภาพ
quality adj เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง
quality Joe sl คนดี (ผู้ชาย)
quality time n ช่วงเวลาที่ต้องดูแลบางคน
qualm n ความรู้สึกไม่สบายใจ
qualm n ความรู้สึกหวาดหวั่น
qualm n ความรู้สึกวิงเวียน
qualmish adj ซึ่งไม่สบายใจ
qualmish adj ซึ่งมีอาการหวาดหวั่น
qualmish adj ที่มีอาการวิงเวียน
qualmishly adv อย่างกระวนกระวาย
quan sl การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
quandary n ความไม่แน่ใจ
quango n องค์กรรัฐบาลที่ปฏิบัติงานอย่างอิสระ
quant sl การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
quanta n คำนามพหูพจน์ของ quantum
quantal adj เกี่ยวกับหน่วยพลังงาน
quantifiable adj ซึ่งบอกจำนวน
quantification n การบอกจำนวน
quantifier n คำหรือวลีแสดงจำนวนซึ่งใช้ขยายคำนามในภาษาอังกฤษ
quantify vt แสดงปริมาณ
quantify vt บอกจำนวน
quantitate vt วัดปริมาณอย่างเที่ยงตรง
quantitative adj เกี่ยวกับปริมาณ
quantitative adj ซึ่งวัดเป็นปริมาณได้
quantitative analysis n การวิเคราะห์หาปริมาณหรือจำนวณ
quantitatively n โดยเชิงปริมาณ
quantitativeness n การวัดเป็นจำนวนได้
quantity n ปริมาณ
quantity n จำนวน
quantum n หน่วยของพลังงาน
Quantum Electrodynamics abbr ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum)
Quantum Electrodynamics abbr ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum)
quarantee vt ประกันภัย
quarantee vi ประกันภัย
quaranteed adj ซึ่งมีประกัน
quarantinable adj ซึ่งแยกไว้
quarantine n การกักไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค
quarantine vt กักไว้
quark n อนุภาคมูลฐานสามชนิดซึ่งเป็นพื้นฐานของมวลทั้งหมดในจักรวาล
quarr n แหล่งอันอุดมสมบูรณ์
quarrel n การทะเลาะ
quarrel n ความข้องใจ
quarrel vi โต้เถียง
quarrel vi ไม่ลงรอยกัน
quarrel n ลูกศร
quarrel about phrv ทะเลาะกันเรื่อง
quarrel about phrv ทะเลาะกันเรื่อง
quarrel about phrv โต้เถียงเกี่ยวกับ
quarrel about phrv โต้เถียงเกี่ยวกับ
quarrel about phrv ทะเลาะเกี่ยวกับ
quarrel with phrv ทะเลาะกับ
quarrel with phrv ไม่ยอมรับ
quarreler n คนไม่ลงรอยกัน
quarreller n คนไม่ลงรอยกัน
quarrelling adj ซึ่งไม่ลงรอยกัน
quarrelsom adj ซึ่งโต้เถียงกัน
quarrelsome adj ซึ่งชอบหาเรื่อง
quarrier n คนงานขุดแร่
quarry n เหมืองหิน
quarry n เหมืองแร่
quarry vt ทำเหมืองหิน
quarry vt ขุดได้จากเหมืองแร่
quarry n สัตว์หรือนกที่ถูกล่า
quarry n เหยื่อ
quarry n หินหรือกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
quarry tile n กระเบื้องปูพื้น
quarryman n คนงานขุดแร่
quart n ปริมาณ 1 ใน 4 แกลลอน
quart n ปริมาณ 1 ใน 8 ของ 2 แกลลอน
quart n ภาชนะที่สามารถบรรจุได้ 1 ควอร์ต
quart n ไพ่ที่เรียงกันตามลำดับกัน
quarter n หนึ่งในสี่ส่วน
quarter n 25 เซ็นต์
quarter n ช่วงเวลาสามเดือนของปีปฏิทิน
quarter n เวลาการแข่งขันในช่วงสุดท้ายของสี่ช่วง
quarter n เขต
quarter n ที่อยู่
quarter n ค่ายทหาร
quarter vt จัดหาที่พักให้
quarter vt แบ่งออกเป็นสี่ส่วน
quarter adj ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ส่วน
quarter day n วันแรกของช่วงสามเดือน
quarter note n เครื่องหมายเสียงหนึ่งในสี่ส่วน
quarter round n การปั้นรูปเป็นเสี้ยว
quarter sessions n ศาลท้องถิ่น
quarter-final n รอบก่อนชิงชนะเลิศ
quarter-hour n 1/4 ชั่วโมง
quarterage n การจัดหาที่พักให้ทหาร
quarterage n ค่าที่พัก
quarterage n ที่พักอาศัย
quarterage n ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกๆ 3 เดือน
quarterback n ผู้เล่นตำแหน่งกองหลัง (กีฬาฟุตบอล)
quarterback n ตำแหน่งกองหลัง
quarterback n ผู้นำกลุ่ม
quarterback vt สั่ง
quarterback vt นำทีมรุก
quarterback vi เล่นในตำแหน่งกองหลัง
quarterdeck n ดาดฟ้าเรือจากท้ายเรือไปยังกลางเรือ
quarterdeck n ส่วนบนซึ่งอยู่ด้านหลังเรือ
quartered adj แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
quarterfinal adj เกี่ยวกับการแข่งก่อนรอบสุดท้าย
quarterfinal n การแข่งก่อนรอบสุดท้าย
quarterfinalist n ผู้เข้าแข่งขันในรอบก่อนรอบสุดท้าย
quarterly adj ซึ่งเกิดขึ้นทุกสามเดือน
quarterly adj ทุก 3 เดือนคือ 4 ครั้งใน 1 ปี
quarterly adv ทุก 3 เดือนคือ 4 ครั้งใน 1 ปี
quarterly n สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุก 3 เดือน
quartermaster n ทหารที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องต่างๆ
quartermaster n เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายพลาธิการ
quartermaster n ทหารเรือชั้นจ่า
Quartermaster Corps n กองทหารฝ่ายพลาธิการกองทัพบก
Quartermaster Department n กรมพลาธิการ
Quartermaster depot n คลังพลาธิการ
Quartermaster General n เจ้ากรมพลาธิการ
Quartermaster unit n หน่วยพลาธิการ
quarters n ที่พักอาศัย
quarterstaff n กระบองอาวุธทำด้วยไม้ยาวประมาณ 6 ถึง 8 ฟุต (ใช้ในอังกฤษสมัยก่อน)
quartet n กลุ่มที่มีสี่คน
quartette n กลุ่มที่มีสี่คน
quarto n หนังสือขนาด 9.5x12 นิ้ว
quarto adj ซึ่งมีขนาดหน้า 9.5x12 นิ้ว
quartz n แร่ควอทซ
quartziferous adj ที่ประกอบด้วยแร่ควอทซ
quartzite n หินที่มีส่วนประกอบของแร่ควอท์ซ
quartzitic n ซึ่งเป็นหินที่มีส่วนประกอบของแร่ควอท์ซ
quasar n กลุ่มวัตถุซึ่งส่งแสงคล้ายดวงดาว
quash vt ปราบ
quash vt ยกเลิก
quasher n ผู้ต่อต้าน
quashing n การปราบปราม
quasi adj ดูเหมือน
quasi-stellar object n กลุ่มวัตถุซึ่งส่งแสงคล้ายดวงดาว
quatercentenary n การเฉลิมฉลองครบรอบ 400 ปี
quatercentenary adj ซึ่งเป็นช่วงเวลา 400 ปี
Quaternary adj ซึ่งเป็นของยุคหินใหม่
quaternary adj ซึ่งประกอบด้วยสี่ส่วน
quaternate adj ซึ่งจัดเป็นสี่ส่วน
quatrain n บทกวีซึ่งมี 4 บรรทัด (มักมีจังหวะแบบ abab, abba, abcb)
quatrefoil n ดอกไม้ซึ่งมีสี่กลีบ
quattrocentist n ศิลปินหรือนักเขียนของอิตาลีในช่วงศตวรรษที่ 15
quattrocento n ศิลปะและวรรณคดีของอิตาลีในช่วงศตวรรษที่ 15
quaver vi สั่น
quaver n เสียงสั่น
quaverer n สิ่งที่สั่นสะเทือน
quavering adj ซึ่งสั่นสะเทือน
quaveringly adv อย่างสั่นสะเทือน
quavery adj ซึ่งพูดเสียงสั่น
quay n ท่าเรือ
quayage n สถานที่จอดเรือ
quayage n ค่าจอดเรือ
quayside n ที่สำหรับเทียบเรือ
queasily n อย่างคลื่นไส้
queasiness n การคลื่นไส้
queasy adj คลื่นไส้
Quebecois n ชาวแคว้นควิเบคในประเทศแคนาดา
queen n ราชินี
queen n ไพ่ควีน
queen n นางพญาผึ้ง
Queen Anne’s lace n พืชชนิดหนึ่งเป็นบรรพบุรุษของแครอท
queen bee n นางพญาผึ้ง
queen it over phrv สั่งการ
queen mother n ราชินีม่ายของกษัตริย์องค์ก่อน
queen over phrv บัญชา
queen-size adj ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปกติ
queendom n ตำแหน่งราชินี
queenlike adj เหมือนราชินี
queenliness n การมีลักษณะของราชินี
queenly adj เกี่ยวกับราชินี
queer adj แปลกประหลาด
queer adj น่าสงสัย
queer adj ที่ชอบเพศเดียวกัน
queer n กะเทย
queer sl เกย์
queer street sl อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
queer-beer sl เบียร์ที่มีอัลกอฮอล์ต่ำ
queerish adj ประหลาด
queerly adv อย่างประหลาด
queerness n ความประหลาด
quell vt ปลอบ (อารมณ์, ความวิตกกังวล)
quell vt ปราบปราม
quell vt ระงับ (อารมณ์)
queller n ผู้ปลอบโยน
quench vt ดับ (ไฟ)
quench vt ระงับ (ความกระหายน้ำ, ความปรารถนา)
quench vt ทำให้เย็นลง
quenchable adj ซึ่งดับไฟ
quencher n ผู้ดับไฟ
quencher sl เครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์
quenchless adj ซึ่งไม่สามารถดับไฟได้
querist n ผู้ถามคำถาม
quern n โม่ที่ใช้มือหมุนแบบโบราณ
quernstone n แผ่นหินกลมหนาของโม่หิน
querulous adj ขี้บ่น
querulous adj ที่อารมณ์ร้าย
querulously adv มีอารมณ์ร้าย
querulousness n ความขี้บ่น
query n คำถาม
query n ข้อข้องใจ
query n เครื่องหมายคำถาม
query n การสอบถาม
query vt ถามถึง
query vt ตั้งคำถาม
query with phrv สอบถามเกี่ยวกับ
querying adj ช่างซักถาม
quest n การสำรวจ
quest vi ค้นหา
quest vt ค้นหา
quest for phrv ควานหาอย่างหนัก
quester n ผู้ค้นหา
question n คำถาม
question n การถาม
question n หัวข้อ
question vt ตั้งคำถาม
question vt สงสัย
question mark n เครื่องหมายคำถาม
question master n ผู้สอบถามในรายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยุหรือโทรทัศน์
question tag n วลีท้ายประโยคบอกเล่าแสดงการถาม
questionable adj น่าสงสัย
questionableness n ความไม่แน่นอน
questionary n แบบสอบถาม
questioner n ผู้ถาม
questioning adj ช่างซักถาม
questioning n การซักถาม
questioning n การถาม
questioningly adv อย่างน่าสงสัย
questionmaster n ผู้ถามคำถามในการแข่งขัน
questionnaire n แบบสอบถาม
quetch sl ดุว่า
quetzal n นกในอเมริกากลางมีสีสันสดใส มีชื่อละตินคือ Pharomachrus mocino
queue n หางเปีย
queue n คิว
queue n ลำดับ
queue vi เข้าคิว
queue up vi เข้าคิว
queue up phrv เข้าคิว
quibble vi พูดคลุมเครือ
quibble about/over phrv ตอบคลุมเครือ
quibbler n ผู้พูดคลุมเครือ
quiche n แป้งอบกรอบใส่คัสตาร์ด เนย และส่วนผสมอื่นๆ
quick adj รวดเร็ว
quick adj ทันทีทันใด
quick adj รีบร้อน
quick adj ที่ว่องไว
quick adj ที่แหลมคม
quick adj ที่เข้าใจง่าย
quick adj ฉลาด
quick adv โดยเร็ว
quick n คนที่ยังมีชีวิตอยู่
quick n เนื้อหรือหนังมนุษย์บริเวณใต้เล็บ
quick n สิ่งสำคัญ
quick blast n ลมหรือควันที่พัดมา
quick buck sl หาเงินได้ง่าย
quick march n การเดินแถว
quick on the draw idm ไวในการชักปืนยิง
quick on the draw idm ไวต่อการตอบสนอง
quick on the uptake idm เข้าใจเร็ว
quick one n เครื่องดื่มผสมอัลกอฮอล์
quick time n อัตราการเดินแถวของทหารในกองทัพ (เฉลี่ย 120 ก้าวต่อนาที)
quick-and-dirty sl ผ่านๆ
quick-fire adj ที่ยิงเร็ว
quick-freeze vt ทำให้เป็นจุดเยือกแข็งเร็ว
quick-froze vt กริยาช่องที่ 2 ของ quick-freeze
quick-frozen vt กริยาช่องที่ 3 ของ quick-freeze
quick-growing crop n พืชโตเร็วที่ปลูกแซมระหว่างแถวของพืชอื่น
quick-tempered adj โมโหง่าย
quick-witted adj ซึ่งมีเชาว์ปัญญา
quick-wittedly adv อย่างมีไหวพริบ
quick-wittedness n ความมีไหวพริบ
quicken vt กระตุ้น
quicken vt ฟื้นฟู
quicken vi ทำให้มีชีวิตชีวาขึ้น
quicken vi (ทารกในครรภ์) เริ่มดิ้น
quicken up phrv ขยับสูงขึ้น
quicken with phrv เร่งเร้า
quickener n ผู้กระตุ้น
quickening n การเพิ่มความเร็ว
quickie n สิ่งที่ใช้เวลาสั้น (คำไม่เป็นทางการ)
quickie sl การมีเพศสัมพันธ์อย่างเร็ว
quickie sl การดื่มอย่างเร็ว
quicklime n ปูนขาวที่ยังไม่ได้ผสมกับน้ำ
quickly adv อย่างรวดเร็ว
quickly adv โดยทันที
quickness n ความเร็ว
quicksand n ทรายดูด
quickset n ต้นไม้ที่ปลูกแนวรั้ว
quickset adj ซึ่งปลูกตามรั้ว
quicksilver n ปรอท
quicksilver vt ผสมกับปรอท
quickstep n ดนตรีสำหรับเต้นรำจังหวะเร็ว
quickstep n จังหวะในการเต้นบอลรูม
quid n ก้อนยาสูบที่เคี้ยวในปาก
quid n 1 ปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ
quid pro quo n สิ่งตอบแทน
quid pro quos n คำนามพหูพจน์ของ quid pro quo
quiddity n สิ่งสำคัญ
quids in with idm เป็นต่อคนอื่น (คำไม่เป็นทางการ)
quiescence n การเงียบสงบ
quiescent adj ซึ่งสงบ
quiescently adv อย่างสงบ
quiet adj เงียบ
quiet adj สงบเสงี่ยม
quiet vt ทำให้เงียบ
quiet n ความเงียบ
quiet n ความสงบ
quiet down vi สงบนิ่ง
quieten vt ทำให้เงียบ
quieter n ผู้ทำให้เงียบ
quietism n ความเงียบสงบ
quietist n ผู้เงียบสงบ
quietistic n เกี่ยวกับความเงียบสงบ
quietly adv อย่างเงียบ
quietly adv อย่างเงียบๆ
quietness n ความเงียบ
quietude n ความเยือกเย็น
quietus n การสิ้นสุดลง
quietus n ช่วงเกษียนอายุ
quiff n ผู้หญิงสำส่อน
quiff n ปอยผมที่ยื่นออกมาข้างหน้า
quill n ก้านขนนกหรือขนห่านที่ใช้ทำปากกา
quill n ขนเม่น
quill n หลอดด้าย
quill n ไม้จิ้มฟัน
quill n เพลา
quill n ขลุ่ย
quill vt แทงด้วยก้านขนนก
quill vt ถอนขน (สัตว์)
quilt n ผ้านวมคลุมเตียง
quilt n ผ้าปูที่นอน
quilt n ฟูก
quilt vt เย็บ
quilt vi ทำ (ผ้านวม)
quilted adj ซึ่งบุผ้าสองชั้น
quilter n ผ้าคลุมเตียง
quilting n การเย็บผ้าปูที่นอน
quiltsheet n ขนหน้าอกของเป็ดไอเดอร์
quilty act n ความผิดที่กระทำต่อผู้อื่น (ทางกฎหมาย)
quinary adj ที่จัดไว้ 5 จำนวน
quinary adj ที่ 5
quinary n จำนวน 5
quinate adj ที่จัดเป็นกลุ่มละห้า
quince n ผลไม้ขนาดเล็ก มีกลิ่นหอม ใช้ทำแยม
quince n ต้นไม้ขนาดเล็กที่ให้ผลเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอม
quincentenary n ครบรอบปีที่ 500
quincuncial adj ซึ่งจัดไว้ 5 สิ่ง
quincuncially adv โดยจัดไว้ 5 สิ่ง
quincunx n การจัดรูป 5 สิ่งไว้ 5 จุดคือ 4 จุดที่ 4 มุมกับ 1 จุดตรงจุดกลาง
quincunxial adj ซึ่งจัดไว้ 5 สิ่ง
quinine n สารอัลคาลอยด์ชนิดหนึ่งจากเปลือกต้น cinchona
Quinquagesima n วันอาทิตย์ก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์
quinquefid adj ที่ตัดเป็น 5 ส่วน
quinquenniad n การครบรอบปีที่ 5
quinquennial adj ในช่วง 5 ปี
quinquennial adj ซึ่งเกิดขึ้นทุก 5 ปี
quinquennial n สิ่งที่เกิดขึ้นทุก 5 ปี
quinquennial n การครบรอบปีที่ 5
quinquennial n รอบระยะเวลา 5 ปี
quinquennially adv เกิดขึ้นทุก 5 ปี
quinquennium n การครบรอบปีที่ 5
quinsy n โรคต่อมทอนซิลอักเสบ
quint n ไพ่ที่เรียงลำดับกัน 5 ใบ (คำไม่เป็นทางการ)
quint n แฝด 5
quintain n เป้าหมุน
quintal n หน่วยน้ำหนักเท่ากับ 100 กิโลกรัม
quintessence n แก่นสาร
quintessential adj ซึ่งเป็นแก่นสาร
quintet n กลุ่ม 5 คนหรือ 5 สิ่ง
quintette n กลุ่ม 5 คนหรือ 5 สิ่ง
quintillion n เลข1ที่มี0ตามหลัง18ตัว ตามระบบอเมริกาหรือมี0ตามหลัง30ตัว
quintillion adj จำนวน quintillion
quintillionth adj เลข1ที่มี0ตามหลัง18ตัว ตามระบบอเมริกาหรือมี0ตามหลัง30ตัว
quintuple adj 5 เท่า
quintuple adj ประกอบด้วย 5 ส่วน
quintuple n จำนวน 5 เท่า
quintuple vt ทำให้เป็น 5 เท่า
quintuplet n กลุ่มที่มี 5 คน
quintuplicate n กลุ่มที่ประกอบด้วยสิ่งของ 5 ชิ้นซึ่งเหมือนๆกัน
quintuplicate n สำเนา 5 ฉบับ
quintuplicate adj ประกอบด้วยส่วนที่เหมือนกัน 5 ส่วน
quintuplicate adj เกี่ยวกับชิ้นที่ 5
quintuplicate vt ทำสำเนา 5 ฉบับ
quintuplicate vt ทำให้เป็น 5 เท่า
quip n คำพูดหลักแหลม
quip n คำพูดเย้ยหยัน
quip n สำบัดสำนวน
quip n การกระทำหรือสิ่งที่แปลกประหลาด
quip vi พูดตลบตะแลง
quippish adj ที่ชอบพูดถากถาง
quipster n คนตลบตะแลง
quire n หน่วยนับกระดาษ 1 ยก
quire n กระดาษที่พับเรียงกัน
quirk n การพลิกผันอย่างฉับพลัน (เโชคชะตา)
quirk n พฤติกรรมประหลาดของคน
quirk n การพูดเล่นสำนวน
quirk n การเขียนเล่นหางตัวอักษร
quirk up phrv เลิกคิ้ว
quirkily adv อย่างพลิกผัน
quirkiness n ความพลิกผัน
quirky adj ซึ่งแปลกๆ
quirt n แส้
quirt vt เฆี่ยนด้วยแส้
quise n การปลอมแปลง
quisling n ผู้ขายชาติโดยการช่วยเหลือข้าศึก
quislingism n การเป็นไส้ศึก
quit vt หยุด
quit vt ล้มเลิก
quit vt ลาออก
quit vt ออกเดินทาง
quit vi ปลด (หนี้)
quit adj เป็นอิสระ (จากข้อผูกมัด, ความรับผิดชอบ, โทษ)
quit of phrv กำจัด
quit-rent n ค่าเช่า
quitclaim n การโอนผลประโยชน์
quitclaim vt ยกเลิกข้อเรียกร้อง
quite adv ทั้งหมด
quite adv ค่อนข้างจะ
quite adv อย่างแท้จริง
quite a bit idm มาก
quite a few idm มาก
quite a lot idm มาก
quite a number idm มาก
quite large adj มากพอประมาณ
quite something idm เยี่ยมมาก
quitely adv อย่างสงบ
quitrent n ค่าเช่า
quits adj เท่าเทียมกัน
quittance n การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่
quitter n คนขี้แพ้
quiver vi สั่นเบาๆ
quiver vi สั่น
quiver vi ไหว
quiver n การสั่น
quiver n เสียงสั่น
quiver n กระบอกบรรจุลูกธนู
quiver n ลูกธนูที่อยู่ในกระบอก
quiver with phrv สั่นเพราะ
quivering adj ซึ่งสั่นสะเทือน
quivery adj ซึ่งสั่นหนาว
quixotic adj ซึ่งเพ้อฝัน
quixotical adj ซึ่งเพ้อฝัน
quixotically adv อย่างเพ้อฝัน
quixotry n ความเพ้อฝัน
quiz n การสอบ
quiz n การถาม
quiz vt สอบ
quiz vt สอบถาม
quiz program n รายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์
quiz show n รายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์
quizmaster n ผู้สอบถามในรายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยุหรือโทรทัศน์
quizzer n ผู้ทดสอบ
quizzical adj ซึ่งอยากสอบถาม
quizzicality n การสอบถาม
quizzically adv โดยสอบถาม
quod n คุก (คำสแลง)
quodlibet n ข้อโต้เถียงอย่างมีนัย
quoin n มุมด้านนอกกำแพง
quoin n มุมตึก
quoin n ไม้ หิน หรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งเป็นรูปลิ่ม
quoin vt ป้องกันด้วยการจัดด้วยมุม
quoit n กีฬาโยนห่วง
quoit n ห่วงที่ใช้โยนในกีฬาโยนห่วง
quoit vt โยนห่วง
quoiter n ผู้เล่นกีฬาโยนห่วง
quondam adj เมื่อก่อน
quorum n องค์ประกอบ
quota n โควตา
quota n ส่วนที่กำหนดไว้
quota n ส่วนแบ่ง
quotability n การอ้างอิงได้
quotable adj อ้างอิงได้
quotably n อย่างอ้างอิงได้
quotation n สิ่งที่อ้างอิงถึง
quotation mark n เครื่องหมายอ้างอิง ใช้สัญลักษณ์คือ ...
quote vt อ้างมาจากหนังสือ
quote vt บอกราคา
quote vt ปิดคำด้วยอัญประกาศ
quote n การอ้างอิง
quote from phrv อ้างจาก
quoted adj ซึ่งถูกอ้างถึง
quoter n ผู้อ้างอิง
quoth vt กริยาช่องที่ 2 ของ say (คำโบราณ)
quotidian adj รายวัน
quotidian adj เป็นประจำ
quotidian adj อย่างเคย
quotidian adj ธรรมดา
quotidian n สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน
quotidian n อาการมีไข้ทุกวัน
quotient n ผลลัพธ์ของการหาร
qurrel with phrv ทะเลาะกับ
qursh n หน่วยเงินเคิร์ช (ของประเทศซาอุดิอาระเบีย)
qursh n หน่วยเงินเคิร์ช (ของประเทศทางแถบแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง)
qusto n ความพึงพอใจ
QWERTY adj ซึ่งเป็นมาตรฐานของแป้นพิมพ์ (keyboard) ที่มีตัวอักษร Q W E R T และ Y อยู่ตำแหน่งบนซ้าย
qwerty adj ซึ่งเป็นมาตรฐานของแป้นพิมพ์ (keyboard) ที่มีตัวอักษร Q W E R T และ Y อยู่ตำแหน่งบนซ้าย
qwerty keyboard n แป้นพิมพ์มาตรฐานที่มีตัวอักษร Q W E R T และ Y อยู่ตำแหน่งบนซ้าย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top