ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quarry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quarry*, -quarry-

quarry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quarry (n.) เหมืองหิน See also: เหมืองระเบิดหิน, เหมืองเจาะหิน, บ่อหิน
quarry (n.) เหมืองแร่ Syn. gold mine, mine
quarry (vt.) ทำเหมืองหิน See also: เจาะหิน, ระเบิดหิน, ขุดหิน
quarry (vt.) ขุดได้จากเหมืองแร่ Syn. delve, excavate, drill
quarry (n.) สัตว์หรือนกที่ถูกล่า See also: เหยื่อ
quarry (n.) เหยื่อ Syn. chase, prey, victim
quarry (n.) หินหรือกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส Syn. tile, slate
quarry tile (n.) กระเบื้องปูพื้น
quarryman (n.) คนงานขุดแร่ Syn. quarry
English-Thai: HOPE Dictionary
quarry(ควอ'รี) n. เหมืองหิน,เหมืองระเบิดหิน,เหมืองเจาะหิน,บ่อหิน,สัตว์หรือนกที่ถูกล่า,เหยื่อ vt. ทำเหมืองหิน,เจาะหิน,ระเบิดหิน,ขุดหิน. vi. หาด้วยเหนื่อยยาก., See also: quarriable adj. quarryable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
quarry(n) เหมืองหิน,เป้าหมาย,เหยื่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quarryที่ขุดหิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quarry Mine and Contour Mine การทำเหมืองหินและการทำเหมืองตามไหล่เขา การทำเหมืองแร่โดยการตัดชั้นเหมืองตามไหล่เขา โดยการระเบิดหรือการขุดตัก แล้วใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรขนถ่ายหิน หรือแร่มายังโรงแต่งแร่ ส่วนเศษหินหรือเปลือกดิน จะดันออกไปทิ้งตามไหล่เขาข้างล่าง [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An orchestra plays a march from some operetta as inmates head off to the quarry or the factory.วงออเคสตร้าเล่นเพลงมาร์ช จากละครสักเรื่องหนึ่ง ขณะที่เหล่านักโทษแยกย้าย ออกไปทำงานตามที่กำหนด
Wouldn't it depend on who the quarry is?เมโยงโก ไม่เคยทำงานพลาด
Fortunately for us, while our quarry has shadow and night as his ally, we have something far greater:โชคเข้าข้างเรา ขณะที่เหยื่อของเรามีเงา และมีเวลากลางคืนเป็นเพื่อน, เรามีอะไรที่ดีกว่านั้นมาก :
Here at Quarry Bank generally...ที่ควอรี่แบงค์นี่ ดูแล้ว..
Did I tell you Hank at the quarry found his finger today?บอกหรือยังแฮงค์ที่เหมืองเจอนิ้วแล้ว
She can read the terrain, search for signs of passing, run her quarry to ground and close in for the kill.เธออ่านรอยได้ ค้นหาสัญญาณที่ชี้ว่ามีการผ่านทาง แล้วตามประชิดเพื่อฆ่า
So the next day, Axl started work at the quarry as part of his punishment.ในวันถัดมา แอ็กเซลเริ่มงานเขา ที่เหมือง ซึ่งเป็นการลงโทษ
Get a job at the quarry right out of high school.ไปทำงานที่เหมือง ออกจากโรงเรียนไฮสคูล
After you finish college, if you look at your options and decide the quarry is what you wanna do, great.หลังจบมหาลัย ถ้าแกมองไปที่ทางเลือกแก.. ..และตัดสินใจทำเหมืองพ่อ นั้นก็แล้วแต่แกจะทำ
Like, if the quarry thing doesn't work out...เหมือนถ้าเหมืองไม่เวริ์คพอ..
Chuck chose a quarry, a quarry with pretzels.ชัคเลือกเหมือง เหมืองที่มีเพร็ทเซิล
Mr. Heck, Phil Bickel, Quarry Workers 703.คุณเฮค ฟิล บิคเกิล คนงานเหมือง 703

quarry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采石场[cǎi shí chǎng, ㄘㄞˇ ㄕˊ ㄔㄤˇ, 采石场 / 採石場] stone pit; quarry

quarry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り出す[きりだす;きりいだす, kiridasu ; kiriidasu] (v5s,vt) to quarry; to cut (timber); to cut and carry off; to begin to talk; to break the ice; to broach; to bring down

quarry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalksteinbruch {m}limestone quarry
Baggersee {m}quarry pond (in a gravel pit)
Bruchsteinschüttung {f}quarrystone rubble

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quarry
Back to top