ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quite*, -quite-

quite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quite (adv.) ทั้งหมด
quite (adv.) ค่อนข้างจะ
quite (adv.) อย่างแท้จริง
quite a bit (idm.) มาก
quite a few (idm.) มาก
quite a lot (idm.) มาก
quite a number (idm.) มาก
quite large (adj.) มากพอประมาณ See also: มากพอสมควร
quite something (idm.) เยี่ยมมาก See also: น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม
quitely (adv.) อย่างสงบ See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ Syn. calmly
English-Thai: HOPE Dictionary
quite(ไควทฺ) adv. ทีเดียว,โดยสมบูรณ์,ทั้งหมด,จริง ๆ ,โดยแท้จริง,มากมาย, Syn. entirely
English-Thai: Nontri Dictionary
quite(adv) แท้ๆ,ทีเดียว,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นั่นนะซิ (int.) Yes, quite so. See also: Exactly, Quite right
นั่นสิ (int.) Yes, quite so. See also: Exactly, Quite right Syn. นั่นนะซิ
ครามครัน (adv.) quite See also: fairly, utterly Syn. มาก, หลาย, นัก
ใช่เล่น (adv.) quite See also: not a little, really, very Syn. ไม่น้อย
ไม่ใช่หยอก (adv.) quite See also: not a little, really, very Syn. ใช่เล่น, ไม่น้อย
ไม่น้อย (adv.) quite a bit See also: quite a lot
นานมาก (adv.) quite long (time) See also: so long (time), very long (time)
นานโข (adv.) quite long (time) See also: so long (time), very long (time) Syn. นานมาก
ไพรชน (n.) quite place See also: peaceful place, tranquil place, secluded place Syn. ไพชน
ย่อม (adj.) quite small See also: rather light, suited, suitable, good enough Syn. เล็ก, กะทัดรัด, พอดี
เล็ก (adj.) quite small See also: rather light, suited, suitable, good enough Syn. กะทัดรัด, พอดี
take a spill (idm.) ล้ม (มักใช้กับ have และคำคุณศัพท์ bad, nasty, quite)
ตอบแทน (v.) requite See also: reward, compensate, renumerate, reprisal, repay, reciprocate Syn. ทดแทน, ชดเชย, ตอบสนอง, ชดใช้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I realize it's quite lateฉันทราบดีว่ามันค่อนข้างดึกแล้ว
We're not quite sureพวกเราไม่ค่อยแน่ใจนัก
They're quite friendlyพวกเขาค่อนข้างเป็นมิตร
I think that's quite boring reallyฉันคิดว่านั่นค่อนข้างน่าเบื่อจริงๆ
It can be quite romanticมันค่อนข้างโรแมนติกทีเดียว
I think I am quite good at saving moneyฉันคิดว่าฉันค่อนข้างเก่งในด้านการเก็บเงิน
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนจำนวนมากมายบนท้องถนน
I haven't heard from you for quite a whileฉันไม่ได้ยินข่าวจากคุณช่วงหนึ่ง
I'm in quite a hurry tooฉันก็กำลังรีบด้วยเหมือนกัน
They're usually quite busyพวกเขามักจะยุ่งอยู่ประจำ
It sounds like you're quite differentฟังดูเหมือนคุณค่อนข้างแตกต่าง
But I gradually made quite a few friendsแต่ฉันก็ค่อยๆ ทำความรู้จักกับเพื่อน 2-3 คนบ้างแล้ว
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนขนาดใหญ่ทีเดียวอยู่บนถนน
His house is quite sizableบ้านของเขาค่อนข้างใหญ่มาก
He's quite shy reallyจริงๆ แล้วเขาค่อนข้างขี้อาย
You failed this mid-term test quite badlyเธอสอบกลางภาคไม่ผ่านอย่างย่ำแย่เต็มทน
We've been seeing each other for quite a whileพวกเราคบกันมาก็ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
I spent quite a bit of time in India recentlyฉันไปอินเดียเพียงแค่ไม่กี่วัน เมื่อไม่นานมานี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I really feel quite happy now.ฉันรู้สึกมีความสุขมากใน ขณะนี้
Oh, we'll be quite comfortable down here in...in...โอ้เราจะค่อนข้างสะดวกสบาย ลงที่นี่ในใน
I suppose he was in love with me and wasn't quite sure of himself.ฉันคิดว่าเขาคงเเอบหลงรักฉัน เเต่อายไม่กล้าสู้หน้า
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him.พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน
Well, I must say you're quite different from what I expected.ขอบอกว่าคุณต่างจากที่ฉันวาดภาพเอาไว้มาก
Well, I... I've never met anyone quite like her before.ฉันไม่เคยพบใครเหมือนกับหล่อนเลยค่ะ
Oh, I liked her very much, but she kept saying that I was quite different from what she expected.- ฉันชอบหล่อนมากเลยค่ะ แต่หล่อนเอาแต่พูดว่า ฉันไม่เหมือนอย่างที่หล่อนคาดไว้
Oh, yes, it must have been Ben. Excuse me. He's quite harmless.อ๋อ คงจะเป็นเบน เขาไม่มีพิษมีภัยหรอกครับ
I'll be at the inquest tomorrow, Maxim, quite unofficially, you know.แม็กซิม พรุ่งนี้ผมจะไปร่วมคณะสืบสวนด้วย อย่างไม่เป็นทางการน่ะ
Now I have a little note here which I consider puts that possibility quite out of court.ผมมีจดหมายเล็กๆ นี่ซึ่งช่วยตัด ความเป็นไปได้ของเรื่องนั้น
Yes, I remember her quite well. She was a very beautiful woman.ครับ ผมจําได้ดีทีเดียว หล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยมาก
It was quite a storm we had. It was right in the middle of a game.มันก็ค่อนข้างพายุที่เรามี มันถูกต้องในช่วงกลางของเกม

quite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不善[bù shàn, ㄅㄨˋ ㄕㄢˋ, 不善] bad; ill; not good at; not to be pooh-poohed; quite impressive
殊异[shū yì, ㄕㄨ ㄧˋ, 殊异 / 殊異] entirely different; quite separate
不是味儿[bù shì wèi er, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄦ˙, 不是味儿 / 不是味兒] not the right flavor; not quite right; a bit off; fishy; queer; amiss; feel bad; be upset
保不定[bǎo bù dìng, ㄅㄠˇ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, 保不定] more likely than not; quite possible; on the cards
保不齐[bǎo bù qí, ㄅㄠˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, 保不齐 / 保不齊] more likely than not; quite possible; on the cards
好久[hǎo jiǔ, ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, 好久] quite a while
熟稔[shú rěn, ㄕㄨˊ ㄖㄣˇ, 熟稔] quite familiar with sth
好几[hǎo jǐ, ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ, 好几 / 好幾] several; quite a few
早日[zǎo rì, ㄗㄠˇ ㄖˋ, 早日] soon; shortly; on a day quite soon; promptly
[mán, ㄇㄢˊ, 蛮 / 蠻] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 怪] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather
比较[bǐ jiào, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, 比较 / 比較] compare; contrast; fairly; comparatively; relatively; quite; rather
[lào, ㄌㄠˋ, 嫪] longing (unrequited passion); surname Lao
单相思[dān xiāng sī, ㄉㄢ ㄒㄧㄤ ㄙ, 单相思] one-sided lovesickness; unrequited longing
[pō, ㄆㄛ, 颇 / 頗] rather; quite; considerably (Taiwan pr. po3); oblique; inclined; slanting
颇为[pō wéi, ㄆㄛ ㄨㄟˊ, 颇为 / 頗為] rather; quite
报答[bào dá, ㄅㄠˋ ㄉㄚˊ, 报答 / 報答] repay; requite
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, 挺] straight and stiff; rather (good); quite; very; classifier for guns or machinery
暗恋[àn liàn, ㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, 暗恋 / 暗戀] unrequited love

quite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on
がら空き;がら明き[がらあき, garaaki] (adj-no) virtually empty; quite empty
さあっと[, saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.)
ずんぐりむっくり[, zungurimukkuri] (adv,vs) (See ずんぐり) very short and stout; small but quite wide around
その通り[そのとおり, sonotoori] (exp) just like that; quite so; I agree
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
一寸した[ちょっとした, chottoshita] (adj-pn) (1) (uk) (See 一寸・ちょっと・1) trifling; petty; (2) (See 一寸・ちょっと・2) quite a bit; somewhat; quite
似ても似つかない[にてもにつかない, nitemonitsukanai] (exp,adj-i) quite unlike; not bearing the slightest resemblance
兼ねない[かねない, kanenai] (suf,exp) (See 兼ねる) quite capable of ...; might happen; not unlikely to
唯唯諾諾;唯々諾々[いいだくだく(uK), iidakudaku (uK)] (adj-t,adv-to) (See 唯々諾々として) quite willingly; readily; with acquiescence
宜しきを得る[よろしきをえる, yoroshikiwoeru] (exp,v1) just about right; quite appropriate
尤も[もっとも, mottomo] (adj-na,adv,conj,n) quite right; plausible; natural; but then; although; (P)
平々凡々;平平凡凡[へいへいぼんぼん(uK), heiheibonbon (uK)] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) very ordinary; mediocre; all-too-common; quite commonplace
度胸千両[どきょうせんりょう, dokyousenryou] (n) being bold; daring; plucky; having a lot of guts; being quite nerveless
御尤も;ご尤も[ごもっとも, gomottomo] (exp) (1) You are quite right; (adj-na,adv) (2) (pol) (See 尤も) plausible; natural
掛け離れる;掛離れる;懸離れる;懸け離れる;かけ離れる[かけはなれる, kakehanareru] (v1,vi) to be very far apart from; to be remote; to be quite different from
明明白白;明々白々[めいめいはくはく(uK), meimeihakuhaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to,n,adj-no) clearly evident; quite obvious; as clear as day; beyond any doubt; strikingly apparent
欣欣然;欣々然[きんきんぜん, kinkinzen] (adj-t,adv-to) quite joyous; quite cheerful; quite happy
歯切れが悪い[はぎれがわるい, hagiregawarui] (exp,adj-i) inarticulate; not making oneself quite clear; slurring one's words; evasive
歯切れの悪い[はぎれのわるい, hagirenowarui] (exp,adj-i) inarticulate; not making oneself quite clear; slurring one's words; evasive
結構大変[けっこうたいへん, kekkoutaihen] (exp) quite a chore; not that easy; fairly difficult
纏まった[まとまった, matomatta] (exp) (1) (uk) (See 纏まる) large; heavy; massed; quite a lot; large amount; sizable (e.g. sum); (2) definite; coherent; congruous; unitary
見違える(P);見ちがえる[みちがえる, michigaeru] (v1,vt) to be beyond recognition; to be quite different; (P)
隔靴掻痒[かっかそうよう, kakkasouyou] (n) being frustrated because something is not quite as hoped (just as one cannot scratch an itch from outside a shoe); having an itch that one cannot scratch
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
からっきし;からきし[, karakkishi ; karakishi] (adv) quite; utterly; (not) at all; completely
中中(P);中々[なかなか, nakanaka] (adv) (1) (uk) very; considerably; easily; readily; fairly; quite; highly; rather; (2) by no means (with negative verb); (P)
丸で[まるで, marude] (adv) (uk) quite; entirely; completely; at all; as if; as though; so to speak; just like; (P)
今一(P);今一つ(P);いま一つ;今ひとつ[いまいち(今一)(P);いまひとつ(P);イマイチ, imaichi ( imaichi )(P); imahitotsu (P); imaichi] (adj-na,adv) (1) (uk) (col) one more; another; the other; (2) not quite; not very good; lacking; (P)
今一歩;いま一歩[いまいっぽ, imaippo] (n,adv) (1) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; (2) close run; just falling short of success
割かし;割りかし[わりかし, warikashi] (adv) (See 割り方) comparatively; quite; rather
割り方;割りかた[わりかた, warikata] (adv) comparatively; quite; rather
可也(P);可成[かなり, kanari] (adj-na,adv) (uk) considerably; fairly; quite; (P)
失恋[しつれん, shitsuren] (n,vs) disappointed love; broken heart; unrequited love; being lovelorn; (P)
岡惚;傍惚れ;岡惚れ[おかぼれ, okabore] (n,vs) unrequited love; illicit love; secret affections
惜しい[おしい, oshii] (adj-i) (1) regrettable; disappointing; (2) precious; dear; valuable; (3) too good for; deserving better; (4) almost but not quite; (P)
片思い(P);片想い[かたおもい, kataomoi] (n) unrequited love; (P)
片恋;片恋い[かたこい, katakoi] (n) unrequited love; one-sided love

quite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
ได้กำไรงาม[v. exp.] (dāi kamrai ) EN: be quite profitable FR:
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; purely ; quite ; strictly FR:
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; awfully ; indeed FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
ค่อนข้างเยอะ[X] (khǿnkhāng y) EN: quite a lot FR:
ครามครัน[adv.] (khrāmkhran) EN: quite ; fairly ; utterly ; somewhat ; rather FR:
ใกล้มาก[adv.] (klai māk) EN: quite near FR: tout proche
กระเดียด[adv.] (kradīet) EN: quite ; rather ; enclined FR: plutôt
กระต่ายตื่นตูม[n. (loc.)] (kratāiteūnt) EN: person with unwarranted anxiety ; person alarmed at something quite normal ; person entertaining imaginary or groundless fears FR:
แหละ[adv.] (lae) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is ; [end particle used for emphasis] FR: vraiment ; exactement ; bien sûr ; évidemment ; bien entendu ; [particule finale d'insistance]
หลาย[adv.] (lāi) EN: quite a lot ; much ; a good deal of ; a variety of FR: beaucoup de
ไม่ใช่หยอก[adv.] (mai chai yø) EN: quite FR:
ไม่เชิง[X] (mai choēng) EN: not exactly ; not quite ; cannot say FR:
ไม่ค่อย[adv.] (maikhǿi) EN: not so ; not very ; not quite ; seldom ; rarely FR: rarement ; pas très ; pas tellement
ไม่น้อย[X] (mai nøi) EN: not a small number of ; not a small amount of ; quite a few ; quite a bit FR: non négligeable
หมาด[adj.] (māt) EN: damp ; not quite dry ; almost dry FR: encore humide ; à demi sec
นานโข[adv.] (nān khō) EN: quite long FR:
นานมาก[adj.] (nān māk) EN: quite long FR: chronophage
นานพอดู[X] (nān phødū) EN: quite a while ; fairly long FR:
เป็นอย่างดี[adv.] (pen yāng dī) EN: quite well ; fairly well FR: plutôt bien
พอดู[adv.] (phødū) EN: moderately ; quite FR:
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
พอสมควร[adv.] (phøsomkhūan) EN: impressively ; quite ; a good amount ; a reasonable amount ; fairly ; moderately ; to some extent FR:
ไพรชน[n.] (phraichon) EN: quite place FR:
ทีเดียว[adv.] (thīdīo) EN: very ; really ; absolutely ; quite ; very FR: tout à fait ; absolument ; vraiment
ติดจะ[adv.] (titja ) EN: rather ; quite FR:
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatt) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
ของเก่า[n.] (khøngkao) EN: antiques ; old things ; secondhand things ; junk FR: antiquité [f] ; vieillerie [f] (vx)
ความเอียง[n.] (khwām īeng) EN: slope ; inclination FR: inclinaison [f] ; obliquité [f]
ความเป็นธรรม[n. exp.] (khwām pen t) EN: justice ; fairness ; equity FR: équité [f]
ความเสมอภาค[n.] (khwām samoē) EN: equality ; equity FR: égalité [f] ; équité [f]
ร้านขายของเก่า[n. exp.] (rān khāi kh) EN: antique shop FR: magasin d'antiquités [m]
สมัยโบราณ[n. exp.] (samai bōrān) EN: ancient times ; old times ; old days FR: ancien temps [m] ; antiquité [f]
เสมอภาค[n.] (samoēphāk) EN: equality ; impartiality ; fairness FR: équité [f] ; impartialité [f]
สะสมของเก่า[v. exp.] (sasom khøng) EN: antique collecting FR: collectionner les antiquités
ตอบสนอง[v. exp.] (tøp sanøng) EN: meet ; respond ; answer ; reciprocate ; react ; requite FR: répondre à ; satisfaire
ตอบแทน[v.] (tøpthaēn) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)
วัตถุโบราณ[n. exp.] (watthu bōrā) EN: antique ; relic FR: antiquité [f]
ยุติธรรม[n.] (yuttitham) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality FR: justice [f] ; fair-play [m] ; impartialité [f] ; équité [f]

quite ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
das Gegenteil | Gegenteile {pl} | im Gegenteil; vielmehr | ganz im Gegenteil | das genaue Gegenteil tunthe contrary | contraries | on the contrary | quite the contrary | to do completely the contrary
Deutlichkeit {f} | mit aller Deutlichkeitdistinctness | quite distinctly
höchstwahrscheinlich; sehr wahrscheinlich {adv}most likely; very likely; quite likely; more than likely
unbedenklich; ungefährlich {adv}quite safely; without coming to any harm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quite
Back to top