ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

queer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *queer*, -queer-

queer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
queer (adj.) แปลกประหลาด See also: พิลึก, ผิดธรรมดา Syn. peculiar, strange
queer (adj.) น่าสงสัย Syn. strange, doubtful
queer (adj.) ที่ชอบเพศเดียวกัน
queer (n.) กะเทย See also: ผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกัน
queer (sl.) เกย์ See also: ชายรักร่วมเพศ
queer street (sl.) อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: เผชิญกับปัญหา
queer-beer (sl.) เบียร์ที่มีอัลกอฮอล์ต่ำ See also: เหล้าไม่แรง
queerish (adj.) ประหลาด See also: แปลก, ผิดปกติ
queerly (adv.) อย่างประหลาด Syn. strangely, peculiarly
queerness (n.) ความประหลาด See also: ความแปลก, ความไม่ธรรมดา
English-Thai: HOPE Dictionary
queer(เควียร์) adj. ประหลาด,พิกล,พิลึก,แปลก,น่าสงสัย,จิตไม่ปกติ,คลื่นเหียน,วิงเวียน,รักร่วมเพศ. vt. ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เกิดอันตรายแก่, See also: queerness n., Syn. strange,eccentric ###A. sane
English-Thai: Nontri Dictionary
queer(adj) ประหลาด,แปลก,พิลึก,ชอบกล,พิกล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิกล (adj.) queer See also: strange, odd, bizarre, weird Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด Ops. ปกติ, ธรรมดา
พิลึก (adj.) queer See also: odd, strange, bizarre, peculiar Syn. ชอบกล, ประหลาด, แปลก, พิกล
พิลึกกึกกือ (adj.) queer See also: fantastic, odd Syn. พิลึกพิลั่น, พิสดาร, ประหลาด, แปลก, แปลกประหลาด
พิสดาร (adj.) queer See also: strange, odd, uncommon, unusual, particular, extraordinary Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด
วิปลาส (adj.) queer See also: strange, abnormal, unusual, eccentric, mad, insane Syn. วิปริต, พิลึก, ประหลาด, แปลก
อุตริ (adj.) queer See also: odd, weird, strange, bizarre, unusual Syn. นอกคอก, นอกทาง, นอกรีต
วิปลาส (v.) be queer See also: be strange, be abnormal, be unusal, be eccentric, be mad, be insane Syn. บ้า, ประสาท, วิปริต
อุตริ (v.) be queer See also: be odd, be weird Syn. นอกคอก, นอกทาง, นอกรีต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was a man there, a queer sort of person. Jasper kept barking at him.มีผู้ชายอยู่ที่นั่นท่าทางแปลกๆ เเจสเปอร์เอาแต่เห่าใส่เขา
She smiled in a queer sort of way.หล่อนยิ้มอย่างเเปลกๆ
"What a queer planet," I thought. Everyone says the same thing.ดาวเคราะห์ดวงนี้แปลกดีนะ ทุกคนพูดเหมือนกัน
Oh, no, don't. You'll queer our luck.อย่า เดี๋ยวโชคเราหายหมด
Or if it's election night and you want to celebrate, because some fudge-packer was elected the first queer president.หรือคุณอยากจะฉลอง คืนวันเลือกตั้ง... ...เพราะว่าคู่ขาคุณชนะการเลือกตั้ง ได้เป็นประธานาธิบดีกะเทยคนแรก
I'm going to give my queer neighbour a lift to Baltimore.ผมจะพากะเทยเพื่อนบ้านไปบัลติมอร์
That queer hairstyle...อย่างไอ้ทรงผมแปลกๆนี่
You're a bit queer today. Queer doesn't mean I'm pregnant.สวัสดีค่ะ หัวหน้า...
Listen, we're all a little queer but if she's a nice girl, just go for itฟังนะ เราพี่น้องเป็นอะไรกันก็รู้ๆอยู่ เธอเป็นคนดีมาก ทำไมไม่ทำเพื่อแม่ล่ะ
I have read it on some queer website, that this is a part of foreplay.แต่ว่าฉันอ่านเจอในเน็ทเฉพาะชาวเรา มันเป็นการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
You know what, falling for a straight guy is by far the stupidest thing a queer do.การตกหลุมรักชายแท้เนี่บ ถือว่าเป็นสิ่งที่โง่ที่สุด ที่เกย์จะทำเลยนะ เขาน่ะเป็นสเป็กฉันเลยล่ะ
I think queer are necessities.ฉันคิดว่าเกย์ เป็นสิ่งสำคัญในโลกนี้นะ

queer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪样[guài yàng, ㄍㄨㄞˋ ㄧㄤˋ, 怪样 / 怪樣] odd expression; funny looks; queer face; to grimace; to give sb funny looks; to pull faces
宝贝[bǎo bèi, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ, 宝贝 / 寶貝] treasured object; treasure; darling; baby; cowry; good-for-nothing or queer character
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 怪] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather
古怪[gǔ guài, ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, 古怪] eccentric; grotesque; oddly; queer
不是味儿[bù shì wèi er, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄦ˙, 不是味儿 / 不是味兒] not the right flavor; not quite right; a bit off; fishy; queer; amiss; feel bad; be upset
不对[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, 不对 / 不對] incorrect; wrong; amiss; abnormal; queer
奇特[qí tè, ㄑㄧˊ ㄊㄜˋ, 奇特] peculiar; queer; strange

queer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇人;畸人[きじん, kijin] (n) queer fellow; odd fellow; eccentric person; crank; oddball
一風変わった;一風変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P)
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na,n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P)
奇体[きたい, kitai] (adj-na,n) strange; queer; curious
奇妙[きみょう, kimyou] (adj-na,n) strange; queer; curious; (P)
異様[いよう, iyou] (adj-na,n) bizarre; strange; eccentric; odd; queer; (P)

queer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้องแบ๊ว[adj.] (bǿngbaeo) EN: funny ; strange ; queer ; laughable FR:
ชอบกล[adj.] (chøpkon) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd ; out of the ordinary FR: original ; curieux ; particulier
เฝื่อน[adj.] (feūoen) EN: queer ; bitter FR: âpre
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; abnormal ; queer ; odd ; strange ; funny FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
พิลึก[adj.] (phileuk) EN: queer ; odd ; funny ; weird ; bizarre ; eccentric FR: bizarre
พิลึกกึกกือ[adj.] (phileukkeuk) EN: queer ; odd FR:
พิลึกพิลั่น[adj.] (phileukphil) EN: queer ; weird ; very strange ; outlandish FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pakati) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous ; bizarre FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier ; bizarre
ผิดเพี้ยน[adj.] (phitphīen) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pokkat) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: queer ; strange ; odd ; uncommon ; unusual ; particular ; extraordinary FR:
แปลก[adj.] (plaēk) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible ; unusual ; uncharacteristic FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable ; inhabituel ; aberrant ; curieux ; étonnant ; extraordinaire ; peu commun ; singulier
แปลกประหลาด[adj.] (plaēk pralā) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar ; amazing ; bizarre FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange ; curieux ; paradoxal ; bizarre
ประหลาด[adj.] (pralāt) EN: strange ; queer ; odd ; wondrous ; unusual ; extraordinary ; astonishing ; amazing ; outlandish FR: étrange ; bizarre ; extraordinaire
อุตริ[v.] (uttari) EN: be queer ; be odd ; be weird ; be silly enough FR:
อุตริ[adj.] (uttari) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric ; absurd FR: curieux ; bizarre ; étrange
วิปลาส[v.] (wipalāt = w) EN: be strange ; be queer ; be eccentric ; be abnormal FR:
วิปลาส[adj.] (wipalāt = w) EN: strange ; queer ; eccentric FR:
วิปลาส[v.] (wippalāt = ) EN: be strange ; be queer ; be eccentric ; be abnormal FR:
วิปลาส[adj.] (wippalāt = ) EN: strange ; queer ; eccentric FR:
วิตถาร[adj.] (witthān) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer ; excessive ; superfluous ; fantastic ; oddball ; bizarre FR: curieux ; fantasque ; excessif ; excentrique ; anormal ; bizarre
ความไม่ชอบมาพากล[n.] (khwām maich) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity FR:
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phit ) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder FR: anomalie [f] ; dysfonctionnement [m]
เภท[n.] (phēt) EN: variation ; strangeness ; oddity ; singularity ; queerness ; difference FR: singularité [f] ; bizarrerie [f] ; étrangeté [f]
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsa) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly FR:
อย่างประหลาด[adv.] (yāng pralāt) EN: queerly ; quaintly FR: bizarrement ; étrangement ; singulièrement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า queer
Back to top