ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quarter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quarter*, -quarter-

quarter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quarter (n.) หนึ่งในสี่ส่วน Syn. fourth, one-four part, portion, fraction
quarter (n.) 25 เซ็นต์ Syn. twenty-five cents, two bits
quarter (n.) ช่วงเวลาสามเดือนของปีปฏิทิน
quarter (n.) เวลาการแข่งขันในช่วงสุดท้ายของสี่ช่วง
quarter (n.) เขต See also: ย่าน, แถบ Syn. area, district, neighborhood, part
quarter (n.) ที่อยู่ Syn. accommodation, house, lodge, residence, room
quarter (n.) ค่ายทหาร Syn. barrack, shelter
quarter (vt.) จัดหาที่พักให้
quarter (vt.) แบ่งออกเป็นสี่ส่วน Syn. devide, quadrisect, cleave
quarter (adj.) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ส่วน
quarter day (n.) วันแรกของช่วงสามเดือน
quarter note (n.) เครื่องหมายเสียงหนึ่งในสี่ส่วน
quarter round (n.) การปั้นรูปเป็นเสี้ยว
quarter sessions (n.) ศาลท้องถิ่น See also: ศาลอังกฤษ, เปิดพิจารณาคดีทุกฤดูกาล, ศาลท้องถิ่นของอเมริกาบางรัฐ
quarter-final (n.) รอบก่อนชิงชนะเลิศ See also: รอบก่อน semifinal
quarter-hour (n.) 1/4 ชั่วโมง See also: 15 นาที
quarterage (n.) การจัดหาที่พักให้ทหาร
quarterage (n.) ค่าที่พัก See also: ค่าที่อยู่อาศัย
quarterage (n.) ที่พักอาศัย
quarterage (n.) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกๆ 3 เดือน
quarterback (n.) ผู้เล่นตำแหน่งกองหลัง (กีฬาฟุตบอล) Syn. field general, signal caller
quarterback (n.) ตำแหน่งกองหลัง
quarterback (n.) ผู้นำกลุ่ม See also: ผู้นำกิจกรรม Syn. chief, leader
quarterback (vt.) สั่ง See also: นำ Syn. direct, lead
quarterback (vt.) นำทีมรุก
quarterback (vi.) เล่นในตำแหน่งกองหลัง
quarterdeck (n.) ดาดฟ้าเรือจากท้ายเรือไปยังกลางเรือ
quarterdeck (n.) ส่วนบนซึ่งอยู่ด้านหลังเรือ
quartered (adj.) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน See also: มีที่พักอาศัย, ได้รับการจัดที่พักอาศัย, แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
quarterfinal (adj.) เกี่ยวกับการแข่งก่อนรอบสุดท้าย See also: เกี่ยวกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
quarterfinal (n.) การแข่งก่อนรอบสุดท้าย See also: รอบก่อนชิงชนะเลิศ, การแข่งขันก่อนรอบลองชนะเลิศ
quarterfinalist (n.) ผู้เข้าแข่งขันในรอบก่อนรอบสุดท้าย
quarterly (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นทุกสามเดือน
quarterly (adj.) ทุก 3 เดือนคือ 4 ครั้งใน 1 ปี Syn. regular
quarterly (adv.) ทุก 3 เดือนคือ 4 ครั้งใน 1 ปี See also: โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน Syn. by quarters, once a quarter, periodically
quarterly (n.) สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุก 3 เดือน
quartermaster (n.) ทหารที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องต่างๆ
quartermaster (n.) เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายพลาธิการ Syn. officer
quartermaster (n.) ทหารเรือชั้นจ่า See also: ทหารเรือที่รับผิดชอบดูแลสัญญาณและอุปกรณ์เดินเรือ Syn. commissioned officer, petty officer, supply officer
Quartermaster Corps (n.) กองทหารฝ่ายพลาธิการกองทัพบก
English-Thai: HOPE Dictionary
quarter(ควอร์'เทอะ) n. เศษหนึ่งส่วนสี่,เสี้ยว,25เซนต์,หนึ่งในสี่ของชั่วโมง (15นาที) ,ชั่วระยะครู่หนึ่ง,ภาคเรียน vt. แบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน,จัดที่พักอาศัยให้ vi. เข้าที่พัก,พักแรม,ตั้งทัพ adj. หนึ่งในสี่ส่วน, See also: quarters n.,pl. ที่อยู่ที่พัก,แหล่งประจำการ
quarter milen. การวิ่งแข่งระยะทาง1/4ไมล์, See also: quarter-miler n.
quarter noten. เครื่องหมายเสียงหนึ่งในสี่ส่วน
quarter restn. เครื่องหมายหยุดที่เท่ากัน 1/4
quarter roundn. การปั้นเป็นรูปเสี้ยว
quarter-hour(ควอร์'เทอะเอา'เออะ) n. 1/4 ชั่วโมง,15 นาท'
quarterbackn. ผู้เล่นตำแหน่งกองหลังของทีมฟุตบอล,ตำแหน่งกองหลัง vt. นำทีมบุก. vi. เล่นในตำแหน่งกองหลัง
quartered(ควอร์'เทิร์ด) adj. แบ่งออกเป็น4ส่วน
quarterfinal(ควอร์'เทอะไฟ'เนิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การแข่งขันรอบก่อนสุดท้าย, See also: quarterfinalist n.
quarterly(ควอร์'เทอะลี) adj.,adv.,n. (สิ่งตีพิมพ์) ทุก3เดือน,4ตอน
quartermaster(ควอร์'เทอะมาส'เทอะ) n. นายทหารฝ่ายพลาธิการ,ทหารเรือที่มีหน้าที่ควบ-คุมสัญญาและอุปกรณ์การเดินเรือ,นายดาบ
quartermaster corpsn. กองทหารฝ่ายพลาธิการกองทัพบก
quartermaster depotn. คลังพลาธิการ
quartermaster generaln. เจ้ากรมพลาธิการ
quartermaster unitn. หน่วยพลาธิการ
quartermaster's departmenn. กรมพลาธิการ
quarternary(ควอร์'เทอะนารี) adj. จัดเป็นสี่,ที่4,4 ส่วน n. กลุ่ม4คน (อัน,ชิ้น...) ,จำนวนสี่,ระยะที่สี่
English-Thai: Nontri Dictionary
quarter(n) 15 นาที,1 ใน 4,ฐานทัพ,เสี้ยวหนึ่ง,ภาค,ย่าน,ตำบล
quarterfinal(n) การแข่งขันรอบก่อนชิงชนะเลิศ
quarterly(adj) ทุกสามเดือน
quartermaster(n) นายทหารฝ่ายพลาธิการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quarterย่าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quartermaster corpsหน่วยพลาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quarternary leafletใบย่อยชั้นที่สี่ [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กั๊ก (clas.) quarter
กระเบียด (clas.) quarter of an inch Syn. กระแบะมือ
whole note (n.) เครื่องหมายเสียงดนตรีที่มีเท่ากับสี่จังหวะ (quarter notes)
กองบัญชาการ (n.) headquarters See also: general headquarters Syn. ศูนย์บัญชาการ
กองบัญชาการทหารสูงสุด (n.) the Supreme Command Headquarters See also: headquarters of supreme commander
วงการเมือง (n.) political quarters Syn. แวดวงการเมือง
เสี้ยว (n.) a quarter See also: one quarter
แวดวงการเมือง (n.) political quarters
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you drop a quarter in his collection box?ทำไมคุณไม่ลดลงไตรมาสในกล่องเก็บของเขา?
It's... a quarter after six.It's... a quarter after six.
We can pave a quarter of a mile a day.{\cHFFFFFF}เราสามารถปูสี่ไมล์ต่อวัน
If I'd been out till quarter to threeถ้าฉันออกมาจนถึง 02: 45
We must give no quarter nor can we expect any."เราไม่ให้ที่พักอาศัย และเราก็ไม่ต้องการจากใคร"
He had it at 1:30 and when he checked again at quarter of 4:00... it was missing.มันยังอยู่ตอน 1: 30 แต่พอเขาดูอีกที ตอนอีกสิบห้านาทีตี 4... มันหายไปแล้ว
..and that we are targeting the same area,... ..I think that we should see one quarter of that.นี่เป็นโบว์ไทจริง ๆนะครับ ผมผูกเองเลย ผมเลยมาช้านะครับ
If you got a quarter in his mouth, you could make a wish.lf you got a quarter in the devil's mouth... you could make a wish, and l did. l made a wish to be big.
The fifth one from the front. Put me down for a quarter deck.หนึ่งในห้าจากด้านหน้า วางฉันลงสำหรับดาดฟ้าไตรมาส
Two freeways... within a quarter of a mile.2 ฟรีเวย์ ใน 1/4 ไมล์
"Every month at the quarter moon... there'll be a monsoon... in your lagoon.""ขึ้นแปดค่ำของทุกเดือน มรสุมจะมาเยือน... "...
So a quarter a cup--ฉะนั้นถ้วยล่ะ 25เซ็นต์...

quarter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第四季度[dì sì jì dù, ㄉㄧˋ ㄙˋ ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, 第四季度] fourth quarter (of financial year)
[kè, ㄎㄜˋ, 刻] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals)
下弦[xià xián, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˊ, 下弦] third quarter or waning moon
下弦月[xià xián yuè, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ, 下弦月] third quarter or waning moon
营房[yíng fáng, ˊ ㄈㄤˊ, 营房 / 營房] barracks; living quarters
宿舍[sù shè, ㄙㄨˋ ㄕㄜˋ, 宿舍] dormitory; living quarters; hostel
抗震救灾指挥部[kàng zhèn jiù zāi zhǐ huī bù, ㄎㄤˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄅㄨˋ, 抗震救灾指挥部 / 抗震救災指揮部] earthquake relief headquarter
第四季[dì sì jì, ㄉㄧˋ ㄙˋ ㄐㄧˋ, 第四季] fourth quarter
司令部[sī lìng bù, ㄙ ㄌㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, 司令部] headquarters; military command center
大本营[dà běn yíng, ㄉㄚˋ ㄅㄣˇ ˊ, 大本营 / 大本營] headquarters; base camp
宿营[sù yíng, ㄙㄨˋ ˊ, 宿营 / 宿營] living quarters; accommodation; camp
眷区[juàn qū, ㄐㄩㄢˋ ㄑㄩ, 眷区 / 眷區] married quarters; residential quarters for men with families
季会[jì huì, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 季会 / 季會] quarterly meeting
小潮[xiǎo cháo, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄠˊ, 小潮] neap tide (the smallest tide, when moon is at first or third quarter)
一二八事变[yī èr bā shì biàn, ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, 一二八事变 / 一二八事變] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai
季度[jì dù, ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, 季度] period of three month; quarter, used for financial matters, school, publications etc
季刊[jì kān, ㄐㄧˋ ㄎㄢ, 季刊] quarterly publication
季报[jì bào, ㄐㄧˋ ㄅㄠˋ, 季报 / 季報] quarterly report
南征北伐[nán zhēng běi fá, ㄋㄢˊ ㄓㄥ ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ, 南征北伐] war on all sides (成语 saw); fighting from all four quarters
南征北战[nán zhēng běi zhàn, ㄋㄢˊ ㄓㄥ ㄅㄟˇ ㄓㄢˋ, 南征北战 / 南征北戰] war on all sides (成语 saw); fighting from all four quarters
南征北讨[nán zhēng běi tǎo, ㄋㄢˊ ㄓㄥ ㄅㄟˇ ㄊㄠˇ, 南征北讨 / 南征北討] war on all sides (成语 saw); fighting from all four quarters

quarter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どや街[どやがい, doyagai] (n) flophouse area; flophouse district; flophouse quarter
一分[いっぷん, ippun] (n) one tenth; one hundredth; one percent; one tenth of a sun; one quarter ryou (an old coin); (P)
一分銀;一歩銀[いちぶぎん, ichibugin] (n) a silver quarter ryou
四分音符[しぶおんぷ;しぶんおんぷ, shibuonpu ; shibun'onpu] (n) quarter note; crotchet
花街;花町[かがい(花街);はなまち, kagai ( hana machi ); hanamachi] (n) red-light district; prostitution quarter; geisha quarter
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters
クォータ;クォーター;クオータ;クオーター;クウォウタ;クォウタ[, kuo-ta ; kuo-ta-; kuo-ta ; kuo-ta-; kuuouta ; kuouta] (n) (1) quarter; (2) (See ハーフ・2) someone with one non-Japanese grandparent; (3) (esp. クォータ and クオータ) quota
クォーターファイナル[, kuo-ta-fainaru] (n) quarterfinal
クオーターファイナル[, kuo-ta-fainaru] (n) quarter-final
クオーターマスター[, kuo-ta-masuta-] (n) quartermaster; quarter-master
スラム街[スラムがい, suramu gai] (n) slum quarters
ベストエイト[, besutoeito] (n) having reached the quarterfinals (wasei
ヘッドクォーター;ヘッドクオーター[, heddokuo-ta-; heddokuo-ta-] (n) headquarters
一坪本社[ひとつぼほんしゃ, hitotsubohonsha] (n) small company headquarters located in Tokyo simply for name value
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P)
企業短期経済観測調査[きぎょうたんきけいざいかんそくちょうさ, kigyoutankikeizaikansokuchousa] (n) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey
作業員宿舎[さぎょういんしゅくしゃ, sagyouinshukusha] (n) construction camp; bunkhouse; workers' living quarters
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances
参謀本部[さんぼうほんぶ, sanbouhonbu] (n) General Staff Headquarters
四分法[しぶんほう, shibunhou] (n) (1) (arch) fractional sampling; method of quartering; quartation; (2) method of lunar calendar formulation
国連本部[こくれんほんぶ, kokurenhonbu] (n) United Nations (UN) Headquarters
寄り[より, yori] (n) (1) pushing back one's opponent while locked in close quarters (sumo); (suf) (2) having a tendency towards; being close to
屯す[とんす, tonsu] (v5s,vi) (1) (uk) (See 屯する) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location)
屯する[たむろする;とんする, tamurosuru ; tonsuru] (vs-s,vi) (1) (uk) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location)
屯所[とんしょ, tonsho] (n) post; quarters; military station; police station
巷;岐;衢[ちまた, chimata] (n) (1) the public; (2) street; district; quarters; (3) location (of a battle, etc.); (4) divide (e.g. between life and death); (5) (orig. meaning) fork (in a road); crossroads
廓;郭;曲輪[くるわ;かく(廓;郭), kuruwa ; kaku ( kaku ; kaku )] (n) (1) district; quarter; (2) enclosure; area enclosed by earthwork; (3) red-light district
房室[ぼうしつ, boushitsu] (n) (1) room; chamber; (2) monk in charge of business in the monks' quarters; (3) bedroom (of a married couple); (4) locule (in a plant ovary); (5) atria and ventricles
本拠[ほんきょ, honkyo] (n) stronghold; inner citadel; base; headquarters; (P)
本拠地[ほんきょち, honkyochi] (n) stronghold; inner citadel; base; headquarters
本社[ほんしゃ(P);ほんじゃ(ok), honsha (P); honja (ok)] (n) (1) (ほんしゃ only) head office; main office; headquarters; (2) main shrine; (3) (ほんしゃ only) this company; this shrine; (P)
本部[ほんぶ, honbu] (n) headquarters; head office; main office; (P)
根城[ねじろ, nejiro] (n) stronghold; citadel; headquarters
災害対策本部[さいがいたいさくほんぶ, saigaitaisakuhonbu] (n) disaster countermeasures office (temporary structure in case of emergency); headquarters for disaster control; disaster response headquarters
県警察本部[けんけいさつほんぶ, kenkeisatsuhonbu] (n) prefectural police headquarters
短観[たんかん, tankan] (n) (abbr) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey
綾綺殿[りょうきでん, ryoukiden] (n) (See 十七殿) pavilion housing the emperor's bathing quarters and dressing chamber (in Heian Palace)
総本山[そうほんざん, souhonzan] (n) (1) {Buddh} head temple of a sect; (2) (organizational) headquarters; (organisational) headquarters; (P)
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies

quarter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; face ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
กั๊ก[n.] (kak) EN: quarter FR: quart [m]
กระเบียด[n.] (krabīet) EN: one quarter of an inch FR:
แหล่ง[n.] (laeng) EN: centre ; location ; spot ; area ; venue ; place ; quarter ; district FR: centre [m] ; endroit [m] ; lieu [m] ; quartier [m] ; foyer [m] ; site [m] ; milieu [m]
แหล่งการค้า[n. exp.] (laeng kānkh) EN: business quarter ; commercial district FR: quartier commercial [m] ; artère commerciale [f]
ลดลาวาศอก[n.] (lotlāwāsøk) EN: give quarter ; decrease adamant FR:
หนึ่งในสี่[X] (neung nai s) EN: a quarter ; one fourth FR: un quart ; le quart
หนึ่งในสี่ของ[X] (neung nai s) EN: a quarter of ... FR: le quart de ... [m] ; un quart de ... [m]
หนึ่งส่วนสี่[num.] (neung suan ) EN: a quarter ; one quarter ; ¼ FR: un quart ; ¼
งาน[n.] (ngān) EN: ngan ; [area equal to a quarter of arai or 400 square meters] FR: ngan [m] ; [unité de surface équivalant à un quart de rai ou 400 mètres carrés]
ภาค[n.] (phāk) EN: part ; section ; sector ; portion ; region ; division ; side ; quarter ; district FR: part [f] ; partie [f] ; secteur [m] ; section [f] ; segment [m] ; région [f] ; division [f]
แรม[n. exp.] (raēm) EN: period of the waning moon ; last quarter (of the moon) FR: lune décroissante [f]
สลึง[n.] (saleung) EN: quarter of a baht FR: quart de baht [m] (3,75 g.)
เสี้ยว[n.] (sīo) EN: quarter FR: quartier [m] ; quart [m]
ไตรมาส[n.] (traimāt) EN: quarter ; trimester ; three months FR: trimestre [m]
ไว้ชีวิต[v.] (waichīwit) EN: spare another's life ; avoid killing ; give quarter to FR: épargner
วงการ[n.] (wongkān) EN: circle ; field ; quarter ; sphere ; coterie ; society ; community FR: cercle [m] ; milieu [m] ; domaine [m] ; sphère [f] (fig.)
ย่าน[n.] (yān) EN: region ; district ; section ; area ; place ; location ; locality ; quarter ; site ; zone ; neighbourhood FR: quartier [m] ; zone [f] ; endroit [m] ; lieu [m] ; coin [m]
ย่านการค้า[n. exp.] (yān kānkhā) EN: business district ; business quarter FR: quartier commerçant [m]
ย่านคนจีน[n. exp.] (yān khon Jī) EN: Chinese quarter FR: quartier chinois [m]
อาศัย[n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
แบบไตรมาส[adj.] (baēp traimā) EN: quarterly FR:
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: official residence ; official quarters FR: résidence officielle [f]
บ.ก.[abv.] (bø.kø.) EN: headquarters FR:
โดนกักบริเวณ[v. exp.] (dōn kak bør) EN: get confined to quarters FR:
ห้องคนใช้[n. exp.] (hǿng khonch) EN: servant's room ; servant's quarters FR: chambre de bonne [f]
กำไรสุทธิรายไตรมาส[n. exp.] (kamrai sutt) EN: quarterly net profit FR: bénéfice trimestriel net [m]
เก๋งพั้ง[n.] (kengphang) EN: upper deck ; living quarters FR:
ค่อน[X] (khøn = khǿn) EN: three quarters ; more than half ; nearly full ; greater part ; most FR: la plus grande partie
กอง[n.] (køng) EN: division ; office ; bureau ; agency ; headquarters ; unit ; organization FR: division [f] ; bureau [m]
กองบัญชาการ[n. exp.] (køng banchā) EN: headquarters ; general headquarters FR: quartier général [m]
กองบัญชาการกองทัพไทย[org.] (Køng Banchā) EN: Royal Thai Armed Forces Headquarters (RTARF HQ) FR:
กองบัญชาการทหารสูงสุด[n. exp.] (køng banchā) EN: Supreme Command Headquarters ; headquarters of supreme commander FR: grand quartier général [m]
กองบังคับการ[n. exp.] (køng bangkh) EN: division ; headquarters FR: division [f]
กุฎี[n.] (kudī) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kut = kutti) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kutti = kut) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
แหล่งที่อยู่ [n. exp.] (laeng thīyū) EN: habitat ; residence ; dwelling place ; residence quarters FR: lieu de résidence [m] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
ไม้กระบอง[n. exp.] (māi krabøng) EN: quarterstaff FR:
ไม้พลอง[n. exp.] (māi phløng) EN: boy scout staff ; quarterstaff FR:

quarter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptquartier {n}head quarter
Wohnviertel {n}residential; residential quarter
Viertel {n} | ein Viertel vor 10; drei viertel 10 | ein Viertel nach 8; viertel 9quarter | a quarter to 10 [Br.]; a quarter of 10 [Am.] | a quarter past 8 [Br.]; a quarter after 8 [Am.]
Standquartier {n}fixed quarters
Polizeipräsidium {n}police headquarters
Quartal {n}quarter (year); quarterly period
Quarterback {m} [sport] (Football)quarterback
quartalsweise; vierteljährlich {adj}quarterly
quartalsweise; vierteljährlich {adv}quarterly
Viertelfinale {n}quarter final; quarterfinal
Viertelnote {f} [mus.]quarter note [Am.]; crotchet [Br.]
Viertelpfund {n}quarter of a pound
Viertelstunde {f}quarter of an hour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quarter
Back to top