ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quirkiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quirkiness*, -quirkiness-

quirkiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quirkiness (n.) ความพลิกผัน See also: ความตลบตะแลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lola, look, I know you're an actress, and there's a certain amount of quirkiness that I'm supposed to find charming, but this is too much.โลลา ฟังนะ ผมรู้คุณเป็นนักแสดง บางทีมันอาจต้องมีจุดหักมุมบ้าง ผมว่ามันมีสเน่ห์นะ แต่นี่มันมากไปแล้ว
I admire your quirkiness, dude.ผมชอบความเอ๋อของคุณนะคร้าบ!

quirkiness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerissenheit {f}quirkiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quirkiness
Back to top