คำที่ขึ้นต้นด้วย "k" จำนวน 930 คำ


K abbr คำย่อของหน่วยวัดซึ่งขึ้นต้นด้วยกิโล
K abbr ตัวย่อขององศาเคลวิน
K n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11
k n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11
K abbr สัญลักษณ์ของธาตุโปแตสเซียม
K abbr หนึ่งพัน
kabish sl เข้าใจไหม?
Kabul n คาบูล
Kabul n เมืองคาบูล
Kabul n แม่น้ำคาบูล
kack sl ฆ่าคน
kaiak vi เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก
kaiak vt เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก
kaiak n เรือแคนูขนาดเล็ก
Kaiser n จักรพรรดิซีซาร์
kak sl เรื่องไร้สาระ
kak sl อึ
kaka sl อึ (ใช้กับเด็กๆ)
Kalasin n กาฬสินธุ์
Kalasin n จังหวัดกาฬสินธุ์
kale n กะหล่ำปลีชนิดหนึ่งสีเขียวเข้ม
kaleidoscope n กล้องคาเลโดสโคป
kamikaze n การโจมตีแบบพลีชีพ
kamikaze n เครื่องบินแบบกามิกาเซ
Kamphaengphet n กำแพงเพชร
Kamphaengphet n จังหวัดกำแพงเพชร
Kampuchea n กัมพูชา
Kampuchea n ประเทศกัมพูชา
Kampuchean n คนกัมพูชา
Kampuchean adj ที่เกี่ยวกับประเทศเขมร
Kampuchean n ภาษาเขมร
Kanchanaburi n กาญจนบุรี
Kanchanaburi n จังหวัดกาญจนบุรี
kangaroo n จิงโจ้
Kansas n รัฐแคนซัสในประเทศสหรัฐอเมริกา
kaolin n ดินขาว
kaoline n ดินขาว
kapok n นุ่น (จากต้นนุ่น)
kappa n พยัญชนะภาษากรีกตัวที่ 10
karakul n แกะพันธุ์หนึ่งในเอเชีย
karakul n หนังของแกะชนิดหนึ่ง
karaoke n การร้องคาราโอเกะ
karat n กะรัต
karate n คาราเต้
karate outfit n ชุดคาราเต้
Karen adj เกี่ยวกับกะเหรี่ยง
Karen n ชาวกะเหรี่ยง
Karen n ภาษากะเหรี่ยง
karma n กรรม
karma n ชะตากรรม
kart n รถแข่งเล็กไม่มีหลังคาและประตู
kart n รถแข่งเล็กไม่มีหลังคาและประตู
karzy sl ห้องน้ำ
Kasetsart University n มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kashmir n รัฐแคชเมียร์
Kathmandu n กาตมันดุ
Kathmandu n เมืองกาตมันดุ
Katmandu n กาตมันดุ
Katmandu n เมืองกาตมันดุ
katydid n ตั๊กแตนอเมริกันขนาดใหญ่
kava n ไม้พุ่มชนิดหนึ่ง รากใช้ทำเครื่องดื่มได้
kayak vt เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก
kayak vi เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก
kayak n เรือแคนูที่ใช้แข่ง
kayak n เรือล่าสัตว์ที่หุ้มด้วยหนังสัตว์
kaylied sl เมามาก
kayo n การน็อกเอ๊าต์
kayo vt ทำให้น็อกเอ๊าต์
kazoo n เครื่องเล่นชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดเสียงหึ่งๆ
kazoo n รูทวารหนัก (คำสแลง)
kazoo n สะโพก (คำสแลง)
kebab n เนื้อสะเต๊ะ
kecks sl กางเกงขายาว
keel n กระดูกงู(เรือ)
keel vi เอียง(เรือ)
keel vt เอียง(เรือ)
keel over phrv (เรือ) เอียง (ก่อนจม)
keel over phrv ล้มลง
keelhaul vt ลากคนด้วยเชือกไปตามใต้ท้องเรือจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง (เป็นการลงโทษชนิดหนึ่ง)
keen adj กระตือรือร้น
keen adj คม (ทางวรรณกรรม)
keen adj ช่างสังเกต
keen adj หนาวจัด
keen adj หลักแหลม
keen adj แหลม (เสียง)
keen as mustard sl กระตือรือร้น
keen on adj ชอบ
keen-eyed adj ที่เห็นได้ชัดเจน
keen-sighted adj ที่เห็นได้ชัดเจน
keen-sighted adj ซึ่งมีสายตาที่คมกริบ
keen-sighted adj ตาไว
keen-sightedness n ความหลักแหลม
keenly adv อย่างฉลาด
keenness n ความมีไหวพริบ
keep vt เก็บ
keep vt ควบคุม
keep vi ทำเรื่อยไป
keep vt ป้องกัน
keep vt เลี้ยงดู
keep n อาหารและที่พัก
keep a firm hold on idm ยึดไว้
keep a tight grip on idm ยึดไว้
keep a tight hold on idm ควบคุมต่อ
keep about phrv รักษาไว้
keep about phrv เลี้ยงไว้
keep above phrv พยายามพยุงไว้ให้อยู่เหนือ
keep above phrv ป้องกันความล้มเหลว
keep abreast of phrv รักษาระดับของ
keep after phrv ไล่ตาม
keep after phrv ดุด่า
keep ahead phrv พยายามนำไปข้างหน้า
keep ahead phrv นำหน้าในการแข่งขัน
keep ahead of phrv พยายามล่วงหน้าไปก่อน
keep ahead of phrv เกิน (เช่น ค่าใช้จ่าย)
keep aloof phrv พยายามอยู่ห่างจาก
keep an eye on idm เฝ้าดู
keep apart phrv แยกตัว
keep around phrv รักษาไว้
keep around phrv เลี้ยงไว้
keep at phrv รักษาไว้
keep at phrv โอ้เอ้อยู่ที่
keep at phrv ทำ (บางสิ่ง) ต่อไป
keep at phrv บอกซ้ำๆ
keep away phrv อยู่ห่าง
keep away from phrv อยู่ห่าง
keep away from phrv หลีกเลี่ยง (สิ่งที่อันตราย)
keep back phrv ถอยไป
keep back phrv ป้องกัน
keep back phrv ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก
keep back phrv กั้นขวาง
keep back phrv ทำให้ล่าช้า
keep back phrv เก็บเป็นความลับ
keep behind phrv พยายามอยู่ข้างหลัง
keep behind phrv ทำให้อยู่ล้าหลัง
keep body and soul together idm มีอาหาร เสื้อผ้าและที่อยู่อาศัย
keep by phrv เก็บไว้ใกล้มือ
keep by phrv พยายามใกล้ชิดกับ
keep clean phrv รักษาความสะอาด
keep clear of phrv หลีกเลี่ยง
keep company with idm เห็นกันทั่วว่าอยู่กับ
keep control of phrv ควบคุม
keep cool phrv รักษาให้เย็น
keep cool phrv ไม่ตื่นเต้น
keep cool sl ใจเย็นๆ
keep count of phrv สามารถจดจำได้
keep dark phrv รักษาให้มืดไว้
keep down phrv รักษาระดับต่ำไว้
keep down phrv คงระดับต่ำไว้
keep down phrv เก็บอาหารไว้ในกระเพาะ
keep down phrv ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก
keep down phrv ควบคุมด้วยการทำลาย
keep down phrv จำกัดอิสรภาพ
keep down phrv ทำให้หนักใจ
keep down phrv ทำให้ไม่ได้เลื่อนชั้นเรียน (ไประดับสูงขึ้น)
keep faith with idm จงรักภักดีกับ
keep fit phrv รักษาสุขภาพ
keep fit n การรักษาตัว
keep for phrv สงวนไว้เพื่อ
keep for phrv เก็บไว้ใช้จนกระทั่ง
keep from phrv เก็บไว้เป็นความลับจาก
keep from phrv ป้องกันจาก
keep from phrv หลีกเลี่ยง
keep going phrv ดำเนินชีวิตต่อไป
keep good time idm ตรงเวลา
keep hold of phrv ยึดไว้
keep house idm ทำงานบ้าน
keep house idm ทำงานบ้าน
keep in phrv หดค้างไว้
keep in phrv ปล่อยทิ้งไว้
keep in phrv พยายามชิดด้านในของถนน
keep in phrv ถูกกักบริเวณเพื่อทำโทษ (หลังเลิกเรียน)
keep in phrv ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก
keep in phrv เผาไหม้ตลอดเวลา
keep in phrv เก็บสำรองไว้
keep in phrv รักษาไว้ให้อยู่ในสภาพดี
keep in phrv ยังคงรักษาไว้
keep in phrv จัดเตรียมสิ่งจำเป็นไว้ให้
keep in mind idm จำ
keep in sight idm เฝ้ามอง
keep in touch with idm ติดต่อ
keep in training idm ฝึกฝน (เพื่อการกีฬาหรือการแข่งขัน)
keep in with phrv คุ้นเคยกับ
keep indoors idm เก็บในบ้านหรือสิ่งก่อสร้างอื่น
keep it dark idm เก็บเป็นความลับ
keep left phrv ชิดซ้ายไว้
keep mum phrv ปิดเงียบเกี่ยวกับ (คำไม่เป็นทางการ)
keep of phrv ควบคุม
keep off phrv ถอยห่างไว้
keep off phrv ล่าช้า
keep off phrv งด
keep off phrv หลีกเลี่ยง
keep off phrv ไม่พูดถึง
keep off phrv ลาหยุด
keep on phrv พยายามสวม (เสื้อผ้า) ไว้
keep on phrv เปิดไฟทิ้งไว้
keep on phrv เดินทางต่อไป
keep on phrv ทำต่อไป
keep on phrv จ้างต่อ
keep on phrv ให้เช่าต่อ
keep on phrv พูดยืดยาว
keep on phrv พยายามอยู่ในระดับสูงไว้
keep on phrv ให้ยาต่อเนื่อง
keep on phrv ทำเรื่อยไป
keep on at phrv ดุด่า
keep on the rails idm ทำถูกต้องตามกฎหมาย
keep on the right side of idm ยังเป็นมิตรกับ
keep on the right side of the law idm ประพฤติถูกต้องตามกฎหมาย
keep on the straight and narrow path idm ประพฤติอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
keep one step ahead of idm ก้าวล้ำหน้า (คนอื่นหรือสิ่งอื่น) อยู่เล็กน้อย
keep oneself in readiness idm เตรียมพร้อมตลอดเวลา
keep oneself to oneself idm เก็บไว้เป็นส่วนตัว
keep onto phrv ดุด่า
keep open phrv เปิดอ้าไว้
keep open phrv เปิดขาย (การทำธุรกิจหรือการค้าขาย)
keep open phrv รักษาตำแหน่งหรือการงานไว้ให้
keep out phrv อยู่ข้างนอกไว้
keep out phrv ปิดกั้น
keep out of phrv อยู่ข้างนอก
keep out of phrv ทำให้ห่างไกลจาก
keep out of sight vt ซุ่มอยู่
keep pace with phrv เดินไปด้วยระดับความเร็วเท่ากัน
keep quiet phrv พยายามเงียบ
keep quiet phrv เก็บเป็นความลับ
keep right phrv ชิดขวา
keep sight of phrv เฝ้ามอง
keep silent phrv นิ่งเฉย
keep someone at bay idm ช่วยให้พ้นจาก
keep someone in his place idm บังคับให้นอบน้อม
keep someone in line idm เข้าแถว
keep someone in suspense idm ทำให้สงสัย
keep someone on the boil idm ทำให้สนใจ (คำไม่เป็นทางการ)
keep someone on the hop idm ยังคงกระตือรือร้น (คำไม่เป็นทางการ)
keep someone posted on idm แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
keep someone under observation idm จับตามอง (โดยเฉพาะคนที่ทำผิด)
keep someone up to date idm ทำตัวทันสมัย
keep someone up to scratch idm ได้มาตรฐาน
keep someone up to the mark idm ได้มาตรฐาน
keep something at bay idm ช่วยให้พ้นจาก
keep something in check idm ควบคุมอัตราการเจริญเติบโตหรือการแพร่กระจายของ
keep something in mind idm จดจำได้
keep something in order idm เก็บให้เป็นระเบียบ
keep something in reserve idm สำรองไว้ใช้ยามจำเป็น
keep something on ice idm เก็บไว้ใช้คราวหน้า
keep something on its feet idm ทำให้ปลอดภัยจากความล้มเหลว
keep something within bounds idm ทำให้อยู่ภายในขอบเขต
keep step with idm เดินไปด้วยระดับความเร็วเท่ากัน
keep tabs on idm ตามเฝ้า
keep the wolf from the door idm หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
keep till phrv เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา)
keep till phrv ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือสภาพดีจนกว่า
keep till phrv คอยจนกระทั่ง
keep to phrv ต้องยึดตาม
keep to phrv พยายามควบคุมหรือจำกัดให้อยู่ในประเด็น
keep to phrv ทำตามผลงานหรือแผนการ
keep to phrv นอนอยู่บนเตียงหรืออยู่แต่ในบ้าน
keep together phrv มาพร้อมกัน
keep together phrv รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว
keep track of phrv ติดตาม
keep under phrv กดลงไปข้างใต้
keep under phrv ควบคุมอารมณ์หรือสิ่งอื่นๆ
keep under phrv จำกัดสิทธิเสรีภาพของ
keep under phrv เก็บไว้ด้านล่าง
keep until phrv เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา)
keep until phrv ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือสภาพดีจนกว่า
keep until phrv คอยจนกระทั่ง
keep up phrv ยกไว้
keep up phrv ยังคงสูง
keep up phrv เก็บรักษาไว้ในสภาพดี
keep up phrv ดำเนินต่อไป
keep up phrv ทำให้ลุกจากเตียง
keep up phrv ยังเหมือนเดิม
keep up phrv ตามให้ทัน
keep up appearances idm แสร้งทำ
keep up to phrv ทำให้สูงขึ้นไปเท่ากับ
keep up to phrv รักษาให้อยู่ระดับเดียวกับ
keep up with phrv ตามทัน
keep up with phrv พยายามตามให้ทัน (ความคิด, แฟชั่นฯลฯ)
keep up with the Joneses idm แข่งขันกับ
keep up with the times idm ตามแฟชั่น
keep with phrv เก็บไว้กับ
keep within phrv รักษาอยู่ในระดับ
keep your hair on idm อารมณ์เสีย (คำไม่เป็นทางการ)
Keep your hair on sl ใจเย็นๆ
Keep your pecker up sl มองในแง่ดีไว้
keep your shirt on idm อารมณ์เสีย (คำไม่เป็นทางการ)
keeper n ผู้ดูแล
keeper n ผู้รักษาประตู (กีฬา)
keeping n การรักษา
keeping out n การแยกออกไป
keepsake n ของที่ระลึก
keester sl ก้น
keg n ถังเบียร์
kelp n สาหร่ายทะเลสีน้ำตาล
kelvin n หน่วยวัดอุณหภูมิเคลวิน
ken n ความรู้ที่ทำให้เข้าใจได้
ken vi รู้
ken vt รู้
kenaf n ปอ
kendo n เคนโด้
kennel n บ้านสุนัข
keno n เกมเสี่ยงโชคชนิดหนึ่ง
Kentucky n ชื่อแม่น้ำในรัฐเคนตั๊กกี้
Kentucky n รัฐเคนตั๊กกี้
Kenya n เคนยา
Kenya n ประเทศเคนยา
kepi n หมวกแก๊ปทหารของฝรั่งเศส
kept vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา keep
kept adj ที่ช่วยเหลือด้านการเงิน
kept women n เมียน้อย
keratin n เคราติน
kerb n ขอบถนน
kerb crawler sl ผู้ที่ขับรถตระเวนหาหญิงโสเภณี
kerchief n ผ้าพันคอหรือโพกศีรษะ
kerf n รอยตัด
kernel n แก่นของเรื่อง
kernel n เนื้อในของลูกไม้เปลือกแข็ง
kerosene adj ที่ใช้น้ำมันก๊าด
kerosene n น้ำมันก๊าด
kerosine n น้ำมันก๊าด
kestrel n นกเหยี่ยวขนาดเล็ก
ket sl ลูกอม
ketch n เรือใบเล็กที่มีเสา 2 เสา
ketchup n น้ำจิ้มที่ทำจากมะเขือเทศ
kettle n กาน้ำ
kettle sl สายห้อยนาฬิกา
kettle of fish n สถานการณ์ที่ยุ่งเหยิง (คำไม่เป็นทางการ)
kettledrum n กลองหน้าเดียวขนาดใหญ่
kewl sl เจ๋ง
kewl sl โอเค
key n กุญแจ
key n คำเฉลย
key vt ปรับ
key n ระดับเสียง
key adj สำคัญ
key vt ใส่กุญแจ
key vt ใส่ข้อมูล
key figure sl คนสำคัญ
key in vt ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์
key ring n พวงกุญแจ
key up phrv ทำให้ตื่นเต้น
key word n คำรหัส
keyboard n แป้นพิมพ์
keyboardist n คนเล่นออร์แกน
keyed up idm เครียด
keyhole n รูกุญแจ
keyhole surgery n การผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือสอดลงไปในรูเล็กๆ ที่เจาะไว้บนผิวหนัง
keynote n จุดสำคัญ
keynote n ระดับเสียงหลัก
keynote address n คำปราศรัยสำคัญ
keynote speech n คำปราศรัยสำคัญ
keypunch n เครื่องเจาะกระดาษ
keypunch vt เจาะให้เป็นรู
keypunch vi เจาะให้เป็นรู
keyster sl ก้น
keystone n ส่วนที่สำคัญ
keystone n หลัก
keystroke n การเคาะแป้นพิมพ์
keyway n รูหรือช่องกุญแจสำหรับเพลาล้อรถ
kg abbr กิโลกรัม (คำย่อของ kilogram)
khaki adj ซึ่งเป็นสีกากี
khaki adj ทำด้วยผ้ากากี
khaki n ผ้ากากี
khaki n สีกากี
khan n ข่าน
khan n เจงกิสข่าน
Khartoum n กาทูม
Khartoum n เมืองกาทูม
khazi sl ส้วม
Khmer n เขมร
Khmer n ชนชาติเขมร
Khmer n ภาษาเขมร
Khmer Rouge n กลุ่มเขมรแดง ซึ่งนิยมระบบคอมมิวนิสต์
Khon Kaen n ขอนแก่น
Khon Kaen n จังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen University n มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khyber pass sl ก้น
kibbutz n นิคมในอิสราเอล
kibbutznik n สมาชิกของนิคมในอิสราเอล
kibitz vi ยุ่งเรื่องคนอื่น (ภาษาพูด)
kibitzer n คนสอดแนม
kibosh vt ความเหลวไหล
kibosh vt ทำให้หยุด
kick n การเตะ
kick n ความตื่นเต้นอย่างมาก (คำสแลง)
kick vi เตะ
kick vt เตะ
kick a habit idm เลิกนิสัย
kick about phrv เตะสะเปะสะปะ
kick about phrv มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ)
kick about phrv ทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ)
kick about phrv ตบตี
kick about phrv พยายามควบคุม
kick about phrv พยายามลงความเห็น (คำไม่เป็นทางการ)
kick about phrv ไม่ได้รับความสนใจ
kick about phrv เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ)
kick against phrv ต่อต้าน
kick against the pricks idm ต่อต้านอย่างไม่ได้ผล (คำไม่เป็นทางการ)
kick all the tricks of the trade idm รอบรู้ในสิ่งที่จะทำ
kick around phrv เตะสะเปะสะปะ
kick around phrv มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ)
kick around phrv ทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ)
kick around phrv ตบตี
kick around phrv พยายามควบคุม
kick around phrv พยายามลงความเห็น (คำไม่เป็นทางการ)
kick around phrv ไม่ได้รับความสนใจ
kick around phrv เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ)
kick at phrv ต่อต้าน
kick at phrv ต่อต้าน
kick away phrv เตะลูกบอลอย่างต่อเนื่อง
kick away phrv เตะทิ้งไป
kick back phrv เตะ (คนหรือสิ่งของ) กลับไป
kick back phrv กลับมาเป็นใหม่ (โรคหรือความเจ็บป่วย)
kick back phrv จ่ายคืน (อย่างลับๆ หรือไม่ถูกกฏหมาย)
kick back at phrv โจมตีกลับ
kick down phrv เตะล้มลง
kick down phrv เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำ (เครื่องยนต์)
kick downstairs phrv เตะตกบันได (ขาเดียวหรือสองขา)
kick in phrv เตะเข้าไป
kick in phrv ทำลาย
kick in phrv เพิ่มเงินหรือหุ้น
kick in phrv ทำร้ายด้วยการเตะ
kick it off sl เปิดฉากต่อสู้
kick off phrv เตะให้หลุดออกไป
kick off phrv เริ่มเล่นเกม (ฟุตบอล)
kick off phrv เริ่มต้น (คำไม่เป็นทางการ)
kick off phrv ออกไป
kick off phrv หยุดทำงาน (คำไม่เป็นทางการ)
kick off phrv ตาย
kick on phrv เริ่มทำงาน (เครื่องจักร, กระแสไฟฟ้า)
kick out phrv เตะทิ้งออกไป
kick out phrv เตะบอลออกจากสนาม
kick out phrv ถูกไล่ออกเพราะมีความผิด
kick out phrv ทำให้ออกจากบ้าน
kick out phrv ขับไล่ (คำไม่เป็นทางการ)
kick over phrv เตะล้มลง
kick over the traces idm ต้องการอิสรภาพ
kick party sl งานเลี้ยงที่มีการเสพยาเสพติด
kick round phrv พยายามพูดวนไปมาเกี่ยวกับ
kick some arse sl ทำให้แพ้
kick some ass sl ทำให้แพ้
kick someone in teeth idm ทำร้ายจิตใจ (คำไม่เป็นทางการ)
kick something around idm สนทนา
kick the bucket sl ตาย
kick up phrv เตะขึ้น
kick up a dust idm สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)
kick up a fuss idm สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)
kick up a noise idm สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)
kick up a row idm สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)
kick up shindy idm สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)
kick up stink idm สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)
kick upstairs idm กำจัดทิ้ง
kick-off n การเริ่มแข่งฟุตบอล
kickback n เงินสินบน (คำสแลง)
kickback n ผลสะท้อนกลับอย่างรวดเร็ว
kickback sl เงินสินบน
kickboxing n การชกมวยที่ใช้เท้าเตะได้ด้วย
kicky adj น่าตื่นเต้นและน่าพอใจ (คำสแลง)
kid adj ซึ่งทำด้วยหนังแพะ
kid n เด็ก (คำไม่เป็นทางการ)
kid n หนังลูกแพะ
kid vt พูดเล่น
kid vi พูดเล่น
kid around phrv เล่นตลก (คำไม่เป็นทางการ)
kid on phrv หลอกเล่น (คำไม่เป็นทางการ)
kid up phrv หลอกเล่น (คำไม่เป็นทางการ)
kiddo sl คนที่เด็กกว่า
kidnap vt ลักพา
kidnapping n การลักพาตัว (คำไม่เป็นทางการ)
kidney n ไต
kidney bean n ถั่วชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กสีน้ำตาลแดง
kidney machine n ไตเทียม
kidney stone n นิ่วในไต
kidology sl การหยอกล้อ
kidvid n รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก (คำสแลง)
kiester sl ก้น
kill n การเข่นฆ่า
kill vt ฆ่า
kill vi ทำให้ตาย
kill off phrv ฆ่า
kill oneself vt ฆ่าตัวตาย
kill oneself with laughter idm สนุกสนานมาก
kill oneself with mirth idm สนุกสนานมาก
kill someone with kindness idm ใจดีกับ
kill with phrv ฆ่าด้วยวิธี
killed n จำนวนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บ
killer n ผู้ฆ่า
killer whale n ปลาวาฬเพชรฆาต
killing adj ถึงตาย
kiln n เตาเผา
kilo n กิโลกรัม (คำย่อของ kilogram)
kilo prf พัน
kilo- prf จำนวน 1 พันของหน่วยที่ตามมา
kilobit n กิโลบิต
kilobyte n กิโลไบต์
kilocycle n จำนวนหนึ่งพันรอบ
kilogram n กิโลกรัม
kilohertz n กิโลเฮิรตซ์
kiloliter n กิโลลิตร
kilometer n กิโลเมตร
kiloton n จำนวนหนึ่งพันตัน
kilowatt n กิโลวัตต์
kilt n กระโปรงสั้นพับจีบลายสก๊อตของชาวสก๊อตแลนด์
kilter n สภาพที่ทำงานได้ดี (ภาษาพูด)
kimono n ชุดกิโมโน
kin n ญาติ (คำเก่า)
kind adj ใจดี
kind adj อ่อนโยน
kind n ชนิด
kind of idm นิดหน่อย
kind person n คนใจดี
kind-hearted adj ซึ่งมีใจเมตตา
kindergarten n โรงเรียนอนุบาล
kindergartener n ครูโรงเรียนอนุบาล
kindergartner n ครูโรงเรียนอนุบาล
kindergartner n นักเรียนอนุบาล
kindhearted adj ใจบุญ
kindle vt จุดไฟ
kindle vt เร้าอารมณ์
kindle vi ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา)
kindle vt ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา)
kindle with phrv จุดไฟด้วย
kindle with phrv ปลุกอารมณ์
kindle with phrv เป็นประกาย (ด้วยความรู้สึก)
kindless adj ที่ไร้ความกรุณา
kindliness n ความเมตตากรุณา
kindling n ฟืน
kindly adv ด้วยจิตใจที่ดี
kindly adj อ่อนโยน
kindness n ความเมตตา
kindness n ความสงสาร
kindred n ญาติพี่น้อง (คำเก่า)
kindred adj ที่มีความเกี่ยวดองกัน
kine n โคหรือกระบือ (คำเก่า)
kinematics n การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
kinetic adj เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
kinetic energy n พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของร่างกาย
kinetics n จลนศาสตร์
kinflint n คนขี้เหนียว
kinfolk n ญาติมิตร (คำเก่า)
kinfolks n ญาติมิตร (คำเก่า)
king n กษัตริย์
king n ผู้บริหารสูงสุด
king n หมากรุกตัวพระราชา
king cobra n งูจงอาง
king crab n ปูอลาสก้า (ปูทาราบะ ในภาษาญี่ปุ่น)
King James Bible n คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1611
King James Version n คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1611
king of beasts n ราชสีห์
King of kings n พระเยซูคริสต์
king post n เสาเอก
king-size adj ที่มีขนาดใหญ่มาก
king-sized adj ที่มีขนาดใหญ่มาก
kingcup n ดอกไม้ชนิดหนึ่ง มีสีเหลือง
kingdom n กลุ่ม
kingdom n ราชอาณาจักร
kingdom come n โลกหน้า
kingdom come n เวลาในอนาคต
kingfisher n นกกระเต็น
kingliness n ลักษณะของกษัตริย์
kingly adj ที่เกี่ยวกับกษัตริย์
kingly or queenly adj เกี่ยวกับกษัตริย์หรือราชินี
kingpin n คนที่สำคัญที่สุดในองค์กร (คำไม่เป็นทางการ)
kingpin sl ตัวการสำคัญ
kingship n การปกครองโดยกษัตริย์
Kingston n เมืองคิงสตัน
kink n ตำหนิ
kink vt ทำให้หยิกหยอง
kink n รอยขด
kink vi หยิกหยอง
kink n อาการปวดกล้ามเนื้อ (คำไม่เป็นทางการ)
kink up phrv ทำให้โค้งงอขึ้น
kinkajou n สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง
kinky adj ที่เป็นม้วนขด
kinnapping n การลักพาตัว
Kinnell sl คำอุทานแสดงความโกรธหรือแปลกใจ
kinsfolk n ญาติพี่น้อง
kinship n ตระกูล
kinsman n ญาติพี่น้อง (คำเก่า)
kinswoman n ญาติผู้หญิง (คำเก่า)
kiosk n แผงขายของ
kip n การงีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ)
kip n เตียง (คำสแลง)
kip vi หลับ (คำไม่เป็นทางการ)
kip sl หลับ
kip sl หน้า
kip down phrv นอน (คำไม่เป็นทางการ)
kip out phrv นอนกลางแจ้ง (คำไม่เป็นทางการ)
kipper vt ทำให้เนื้อปลาสุกด้วยการรมควัน
kipper n ปลารมควัน (มักเป็นปลาเฮอริง)
kipper sl หน้า
kirk n โบสถ์
kismet n โชคชะตา
kiss n การจูบ
kiss n การสัมผัส
kiss n ขนมหวานชิ้นเล็กๆ
kiss vt จูบ
kiss and make up idm ยกโทษให้และกลับมาเป็นมิตรกันอีก
kiss arse sl จูบก้น
kiss ass sl จูบก้น
kiss away phrv จูบตลอด
kiss away phrv กำจัด
kiss goodbye phrv จูบลา
kiss goodbye phrv หมดหวัง (คำไม่เป็นทางการ)
kiss of death idm สิ่งที่ทำให้ (บางคนหรือบางสิ่ง) ถึงอวสาน
kiss of death sl สาเหตุของความล้มเหลวหรือจุดจบของบางสิ่ง
kiss of life n การช่วยชีวิตด้วยการเป่าลมหายใจเข้าทางปาก
kiss off phrv จูบเอาออก
kiss off phrv บอกเลิก
kiss something goodbye idm สูญเสีย
kiss-off sl ความตาย
kissyface sl รอยจูบ
kit n ชุดเครื่องมือสำหรับใช้
kit bag n เป้
kit kat shuffle sl การช่วยตัวเอง (ผู้หญิง)
kit out phrv จัดหาสิ่งที่จำเป็นให้
kit up phrv แต่งตัว
kitchen n ครัว
kitchen flipper n ตะหลิว
kitchen garden n สวนครัว
kitchen utensils n เครื่องครัว
kitchenette n ห้องครัวเล็กๆ
kitchenware n เครื่องครัว
kite n นกเหยี่ยวขนาดเล็ก
kite n ว่าว
kith n เพื่อนๆ
kitsch adj เกี่ยวกับศิลปะหรือวรรณกรรมที่ไร้ค่าหรือมีค่าต่ำ
kitsch n ศิลปะหรือวรรณกรรมที่ไร้ค่าหรือมีค่าต่ำ
kitten vi คลอดลูกแมว
kitten n ลูกแมว
kittenish adj ขี้เล่น
kittiwake n นกนางนวลจำพวกหนึ่งที่วางทำรังบนหน้าผา
kittle adj ที่ยุ่งยาก
kitty n แมว (คำไม่เป็นทางการ)
Kiwi n ชาวนิวซีแลนด์ (คำไม่เป็นทางการ)
kiwi n ชาวนิวซีแลนด์ (คำไม่เป็นทางการ)
kiwi n นกกีวี
kiwi fruit n ผลกีวี
klaxon n แตรรถ
klempt sl หิว
klepto sl โรคจิตประเภทหนึ่งที่อยากขโมยของ
kleptomania n โรคจิตประเภทที่ไม่สามารถควบคุมความต้องการในการขโมยได้
klieg light n ไฟที่มีแสงสว่างมากใช้ในโรงถ่ายภาพยนตร์
km abbr กิโลเมตร (คำย่อของ kilometre)
knack n ความสามารถพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ)
knack n เคล็ดลับ
knacked sl หมดแรง
knacked sl เสีย
knacker sl หมดแรง
knackered sl หมดแรง
knackered sl เสีย
knackering sl รู้สึกอ่อนล้า
knackers sl ลูกอัณฑะ
knackers sl คำอุทานแสดงความรำคาญ
knapsack n เป้สะพายหลังสำหรับนักเดินทาง
knave n คนโกง (คำเก่า)
knavery n ความไม่ซื่อสัตย์ (คำเก่า)
knavish adj ไม่ซื่อสัตย์
knead vt นวด
knead vt นวด (แป้ง)
kneading n การนวด
knee n หัวเข่า
knee breeches n กางเกงขาสั้นยาวแค่หัวเข่า
knee jerk n ปฏิกิริยาการเตะขาที่เกิดจากการเคาะถูกเส้นเอ็นที่หัวเข่า
knee-deep adj ลึกระดับหัวเข่า
knee-deep in something sl ซึ่งมี (บางสิ่ง) มากมาย
knee-high adj สูงระดับเข่า
knee-high to a grasshopper idm ไม่สูงมาก
knee-highs n ถุงเท้าหรือถุงน่องที่สูงระดับเข่า
knee-jerk adj ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด (คำสแลง)
knee-jerk sl อัตโนมัติ
kneecap n กระดูกสะบ้า
kneecap n แผ่นป้องกันการบาดเจ็บที่หัวเข่า
kneehole n ช่องใต้โต๊ะสำหรับสอดหัวเข่า
kneel n การคุกเข่า
kneel vi คุกเข่า
kneel down phrv คุกเข่าลง
kneepad n แผ่นป้องกันการบาดเจ็บที่หัวเข่า
knees n หน้าตัก
Knees-up sl งานเลี้ยง
knell n ลางร้าย
knell n เสียงระฆังในงานศพ
knelled vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา kneel
knelt vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา kneel
knew vt กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา know
knicker sl หนึ่งปอนด์สเตอริง
Knickerbocker n ชาวนิวยอร์ก
Knickerbocker n ผู้ที่สืบเชื้อสายจากชาวดัตช์ที่มาตั้งรกรากที่นิวยอร์กในยุคแรกๆ
knickerbockers n กางเกงทรงหลวมๆ ยาวแค่เข่า
knickers n กางเกงทรงหลวมๆ ยาวแค่เข่า
knickers sl คำอุทานแสดงความรำคาญ
knickknack n เครื่องตบแต่งบ้าน (คำไม่เป็นทางการ)
knife vt ทรยศ (คำไม่เป็นทางการ)
knife vt แทงด้วยมีด
knife n ใบมีด
knife n มีด
knife-edge n คมมีด
knight vt แต่งตั้งอัศวิน
knight n หมากรุกตัวม้า
knight n อัศวิน
knighthood n ตำแหน่งของอัศวิน
knightly adj เกี่ยวกับหรือเป็นของอัศวิน
knish n ขนมยัดไส้ชนิดหนึ่ง
knit vt ขมวดคิ้ว
knit vt ถัก
knit together phrv ทอหรือถักเข้าด้วยกัน
knit together phrv (สิ่งที่หักหรือแตก) เชื่อมกันสนิท
knit together phrv รวมตัวกัน
knit up phrv ถัก
knit up phrv ซ่อมแซม
knitted garment n เสื้อที่ถักด้วยขนสัตว์
knitting n การถักไหมพรม
knitwear n เสื้อผ้าที่ทำขึ้นด้วยการถัก
knives n มีด (คำพหูพจน์ของ knife)
knob n ลูกบิด
knob sl อวัยวะเพศชาย
knob sl คนงี่เง่า
knob sl มีเพศสัมพันธ์
knob-end sl หัวอวัยวะเพศ
knob-head sl คนงี่เง่า
knob-shiner sl คนที่น่ารังเกียจ
knobbed adj ที่มีปุ่ม
knobbly adj ซึ่งเป็นตะปุ่มตะป่ำ
knobby adj เป็นปุ่มกลม
knobstick n คนงานที่ไม่ยอมเข้าร่วมหยุดงานประท้วง
knock vt เคาะ
knock vt วิจารณ์ (คำไม่เป็นทางการ)
knock n เสียงเคาะ
knock about phrv เตะสะเปะสะปะ
knock about phrv มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ)
knock about phrv ปล่อยทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ)
knock about phrv ปฏิบัติกับ (คนหรือสิ่งของ) อย่างหยาบคาย
knock about phrv เดินทางไปตามที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ)
knock about phrv เห็นอยู่กับ...ในที่สาธารณะ (คำไม่เป็นทางการ)
knock about phrv เล่นหรือใช้เพื่อความบันเทิง (คำไม่เป็นทางการ)
knock about phrv ไม่ได้รับความสนใจ
knock about phrv วางทิ้งไว้บริเวณ (คำไม่เป็นทางการ)
knock about phrv เดินทางไปยังส่วนต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ)
knock about phrv ทำอย่างลวกๆ (คำไม่เป็นทางการ)
knock against phrv ตี
knock around phrv เตะสะเปะสะปะ
knock around phrv มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ)
knock around phrv ปล่อยทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ)
knock around phrv ปฏิบัติกับ(คนหรือสิ่งของ)อย่างหยาบคาย
knock around phrv เดินทางไปตามที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ)
knock around phrv เห็นอยู่กับ...ในที่สาธารณะ (คำไม่เป็นทางการ)
knock around phrv เล่นหรือใช้เพื่อความบันเทิง (คำไม่เป็นทางการ)
knock around phrv ไม่ได้รับความสนใจ
knock around phrv วางทิ้งไว้บริเวณ (คำไม่เป็นทางการ)
knock around phrv เดินทางไปยังส่วนต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ)
knock around phrv ทำอย่างลวกๆ (คำไม่เป็นทางการ)
knock at phrv ต่อย
knock away phrv เคาะตลอด
knock back phrv เคาะบอก
knock dead phrv ทำให้สำเร็จ (การละคร)
knock down phrv รื้อออก
knock down phrv ชนล้มลง
knock down phrv ทุบทิ้ง (อาคารหรือตึก)
knock down phrv ทำให้พ่ายแพ้
knock down phrv นำสินค้าออกขายเริ่มที่ราคาต่ำ (การประมูล)
knock down phrv ลดราคา
knock down phrv หารายได้ (คำไม่เป็นทางการ)
knock down phrv ทำให้ประหลาดใจ
knock for phrv ทำให้พ่ายแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)
knock for phrv ทำให้สับสน (คำไม่เป็นทางการ)
knock in phrv ชนเข้าไป
knock in phrv ชนล้มลง
knock in phrv บีบบังคับ
knock in phrv ทำให้ประหลาดใจ
knock in phrv ทำให้พ่ายแพ้อย่างง่ายดาย
knock in phrv ขโมย
knock into phrv ตอกเข้าไป
knock it off idm เลิก (ทำสิ่งที่ขัดแย้งกัน)
knock it on the head sl หยุดนะ!
knock off phrv ผลักล้มลง
knock off phrv หยุดงาน (คำไม่เป็นทางการ)
knock off phrv ลดลง
knock off with phrv มีเพศสัมพันธ์ (กับผู้หญิง) (คำสแลง)
knock on phrv เคาะให้สัญญาณนักแสดง (การละคร)
knock on phrv เคาะ
knock on with phrv มีเพศสัมพันธ์ (กับผู้หญิง) (คำสแลง)
knock out phrv กระทุ้งออก
knock out of phrv กระทุ้งออก
knock over phrv ทำล้ม
knock them in the aisles idm ทำให้ผู้ชมขบขันมาก (คำไม่เป็นทางการ)
knock through phrv ยุบ (ห้อง) มารวมกัน
knock together phrv จับมาชนกัน
knock together phrv สร้างขึ้นอย่างคร่าวๆ
knock up phrv ตีขึ้น
knock up phrv เตะให้ตื่น
knock up phrv ทำอย่างลวกๆ
knock up phrv รีบทำ
knock up phrv หารายได้
knock up phrv ทำให้เหน็ดเหนื่อยมาก (คำไม่เป็นทางการ)
knock up phrv ฝึกซ้อม (ก่อนลงแข่งจริง)
knock up phrv พยายามหาคะแนนเสียง (การเลือกตั้ง)
knock up phrv ทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ (คำสแลง)
knock up sl ทำให้ท้อง
knock up sl ปลุกให้ตื่น
knock up against phrv กระแทกกับ
knock up against phrv พบโดยบังเอิญ
knock-down adj (ราคา)ต่ำ
knock-knee n การโค้งเข้าหากันของขาอย่างผิดปกติบริเวณหัวเข่า แต่ข้อเท้าแยกห่างออกจากกัน
knock-off sl ร่วมเพศ
knockabout n เรือใบลำเล็กๆ
knocker n คนเคาะประตู
knocker n ที่เคาะประตู
knocker n หน้าอกผู้หญิง (คำหยาบ)
knockers sl เต้านม (ผู้หญิง) (คำหยาบ)
knocking shop sl ซ่อง
knockout n การชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง
knockout n การน๊อค (ทางกีฬามวย)
knockout n คนที่น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ)
knockout n หมัดที่ชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง
knoll n โคก
knot n กระจุก
knot n เงื่อนงำ
knot vt ทำเรื่องยุ่ง
knot n นอต
knot n ปม
knot vt ผูกเงื่อน
knot together phrv ผูกเป็นปม
knothole n รูในแผ่นไม้กระดาน
knotted adj ซึ่งเป็นตะปุ่มตะป่ำ
knotty adj ยุ่งยาก
know vt เข้าใจ
know vt จำได้
know vi รับทราบ
know vt รู้
know vt รู้จัก
know vt เรียนรู้
know about phrv รู้เกี่ยวกับ
know apart phrv แยกความแตกต่างระหว่าง
know as phrv เรียกว่า
know backwards phrv จำได้อย่างละเอียด
know best phrv คิดดีที่สุด
know better idm ฉลาด
know better phrv รู้มากขึ้นเกี่ยวกับ
know by phrv จำได้จาก (สัญลักษณ์, เครื่องหมาย)
know by sight idm จำได้
know fine phrv รู้ดี
know for phrv รู้จักมาเป็นระยะเวลา (หนึ่งปี, สิบปี, ช่วงหนึ่งฯลฯ)
know from phrv รู้ความแตกต่างระหว่าง
know from nothing about idm ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ (คำไม่เป็นทางการ)
know of phrv รู้เรื่องของ
know someone by sight idm รู้จักชื่อและจำหน้าได้
know someone like a book idm รู้จักดีมาก
know something by heart idm จำขึ้นใจ
know something from memory idm จำได้ (เพราะเห็นบ่อย)
know something like a book idm รู้จักดีมาก
know something only too well idm รู้จักดีมาก
know the ropes idm รู้จักวิธีจัดการบางสิ่ง
know the score idm รู้ความจริง
know through and through idm รู้จักเป็นอย่างดี
know to phrv เป็นที่รู้จักดีต่อ (หรือของ)
know which is which idm รู้ว่าใครเป็นใคร
know-all adj ที่เรียนรู้ได้
know-how idm ความรู้และทักษะ
know-how n ความรู้หรือวิธีการ (คำไม่เป็นทางการ)
know-it-all n ผู้ที่อ้างว่ารู้ทุกอย่างดีกว่าผู้อื่น (คำไม่เป็นทางการ)
knowable adj ที่เรียนรู้ได้
knowing n การรับรู้
knowing adj รอบรู้
knowingly adv อย่างรู้เท่าทัน
knowledge n ความรู้
knowledgeable adj ที่รู้มาก
known vt กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา know
known adj ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
knowtow to phrv ถ่อมตัว
knuckle n ข้อนิ้ว
knuckle vt เขก
knuckle down phrv กดมือกับพื้น (การเล่นลูกหิน)
knuckle down phrv เริ่มทำงานหนัก
knuckle under phrv ยอมรับความพ่ายแพ้
knucklebone n กระดูกนิ้วมือ
knucklehead n คนโง่ (คำแสลง)
knwilling adj ไม่เต็มใจ
knwillingly adv อย่างไม่เต็มใจ
KO n การชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง (มาจากคำว่า knockout เป็นคำไม่เป็นทางการ)
KO vt ชกให้ล้มลง (มาจากคำว่า knockout)
koala n หมีโคอาลา
koel n นกกาเหว่า
kohl n ผงทาขอบตา
kohlrabi n กะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง
kola n โคลา
konk sl หัว
Konkaen n ขอนแก่น
Konkaen n จังหวัดขอนแก่น
koodoo n ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่
kook n คนประหลาด (คำสแลง)
kooky sl บ้า
Korea n เกาหลี
Korea n ประเทศเกาหลี
Korean n ชาวเกาหลี
Korean War n สงครามเกาหลี
kosher adj ที่สามารถกินได้ (ตามกฎของยิว)
kosher sl ดื่มเพียวๆ
kosher sl ที่ถูกต้อง
koto n เครื่องสายของชาวญี่ปุ่น
kowtow n การคำนับแบบจีนโดยคุกเข่าลงเอาหน้าผากแตะพื้น
kowtow vi คุกเข่าลงเอาหน้าผากแตะพื้น
kowtow to phrv คุกเข่าให้
kraal n คอก
kraal n หมู่บ้าน (ของชาวแอฟริกัน)
Krabi n กระบี่
Krabi n จังหวัดกระบี่
krait n งูสามเหลี่ยม
kraut sl คนเยอรมัน
Kremlin n พระราชวังเครมลินในเมืองมอสโคว์ (เป็นที่ทำการของรัฐบาลรัสเซีย)
Kremlinologist n ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครองของรัสเซีย
Kremlinology n การศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครองของรัสเซีย
krill n ตัวเคย
kris n กริช
Krishna n พระกฤษณะในศาสนาฮินดู
krona n โครนา (หน่วยเงินตราของประเทศสวีเดนและเกาะไอซ์แลนด์)
krone n โครน (หน่วยเงินตราของประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์)
kronor n โครนา (หน่วยเงินตราของประเทศสวีเดนและเกาะไอซ์แลนด์) (คำพหูพจน์ของ krona)
krypton n ก๊าซเฉื่อย
Ku Klux Klan n องค์การลับของสหรัฐอเมริกา
kudos n การสรรเสริญ
kudos n คำยกย่อง
kudu n ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่
kung fu n กังฟู
Kunming n คุนหมิง
Kunming n เมืองคุนหมิง
kushty sl ดี
Kuwait n คูเวต
Kuwait n ประเทศคูเวต
kvetch vi บ่น (คำไม่เป็นทางการ)
kvetch sl ดุว่า
kyber pass sl ก้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top