ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ketchup

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ketchup*, -ketchup-

ketchup ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ketchup (n.) น้ำจิ้มที่ทำจากมะเขือเทศ See also: ซ้อสมะเขือเทศ Syn. catsup, catchup
English-Thai: HOPE Dictionary
ketchup(เคทชฺ'อัพ) n. น้ำซอสชนิดข้นสำหรับใส่เนื้อ, Syn. catchup,catsup
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, bring me some more ketchup very quickly, please. Effects!เอาล่ะ เอาซ้อสมะเขือเทศมาอีกซิ เร็ว ๆ ด้วย
Um... you got a little ketchup on your shirt there.มีซอสมะเขือเทศเนิดหน่อย ติดเสื้อของคุณตรงนั้น
I didn't even have to put ketchup on it.ฉันยังไม่ได้ เทซอสมะเขือเทศลงไป
I'm sure whatever you lovebirds are discussing is a matter of national security, but the ketchup vat isn't just going to refill itself.คุณคงคุยเรื่องความปลอดภัยของชาติอยู่ แต่เราก็ต้องการคนเติมซอสนะ
She can shoot ketchup packets over four rows of seats.ถ้าเรามีโซล่าทรอลล์เราจะสะกดรอยตามกลิ่นมันไปได้.
Because otherwise, when we kiss we'd see stuff like pencils and empty ketchup bottles.อีกอย่างนึงนะ เพราะเมื่อเราจูบกัน เราจะเห็นเรื่องกวนใจเป็นแค่ดินสอ และขวดซอสเปล่าๆ
Actually, I really like ketchup on my face because it's rejuvenating for the skin.ใครเป็นผู้รับเคราะห์? นาย!
Here. [playing she'll be coming around the mountain melody] * you'll be wiping off that ketchup * * with our wipes, hawthorne wipes!นี่ไง * you'll be wiping off that ketchup *
Hold on. Sheldon, is there ketchup on that table?แปปนึง เชลดอน โต๊ะนั้น มีซอสมะเขือเทศหรือเปล่า
Are you going to tell me there's a stain on my tie from some special kind of ketchup you can only buy in Manhattan?นายจะบอกว่ามีรอยเปื้อนบนเน็คไท จะบอกว่า... ดูจากซอสมะเขือเทศที่หาซื้อได้เฉพาะในแมนฮัทตันใช่ม่ะ
Murdock that was beautiful, you were right. The helmet worked, ketchup worked great.เมอร์ด็อคมันวิเศษ นายดูดีมากทุกอย่างเยี่ยมมาก
The rest went with Chang to your place to have a ketchup fight.ที่เหลือก็ไปบ้านเธอกับแชง เพื่อทำสงครามซอสมะเขือเทศกัน

ketchup ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
番茄酱[fān qié jiàng, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, 番茄酱 / 番茄醬] ketchup; tomato sauce

ketchup ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケチャッパー[, kechappa-] (n) (sl) (See マヨラー) someone who loves ketchup
トマトケチャップ[, tomatokechappu] (n) tomato ketchup
オムライス[, omuraisu] (n) (abbr) omelet with a filling of ketchup-seasoned fried rice (omelette) (wasei
ケチャップ[, kechappu] (n) ketchup; catsup; (P)

ketchup ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคตชัป[n.] (khētchap) EN: ketchup FR: ketchup [m]
ซอสมะเขือเทศ[n.] (søt makheūa) EN: ketchup ; catsup (Am.) FR: sauce tomate [f] ; ketchup [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ketchup
Back to top