ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kohlrabi

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kohlrabi*, -kohlrabi-

kohlrabi ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kohlrabi (n.) กะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง Syn. stem cabbage, turnip cabbage
English-Thai: HOPE Dictionary
kohlrabi(โคลรา'บี) n. พืชกินได้จำพวกหนึ่งส่วนของ

kohlrabi ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苤蓝[piě lan, ㄆㄧㄝˇ ㄌㄢ˙, 苤蓝 / 苤藍] Brassica oleracea; kohlrabi

kohlrabi ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コールラビ[, ko-rurabi] (n) kohlrabi
球茎甘藍[きゅうけいかんらん, kyuukeikanran] (n) kohlrabi

kohlrabi ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะหล่ำปม[n. exp.] (kalam pom) EN: kohlrabi FR:
โคราบี้[n.] (khōrabī) EN: kohlrabi ; German turnip ; turnip cabbage FR:

kohlrabi ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kohlrabi {m} [bot.]kohlrabi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kohlrabi
Back to top